ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/07/2017

חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 462

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ב' באב התשע"ז (25 ביולי 2017), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

עודד פורר
חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי

יפעת שאשא ביטון
מוזמנים
חיים הלפרין - מנהל היחידה לתכניות משלימות למידה, משרד החינוך

מיכל חורין - ממונה ייעוץ משפטי, משרד החינוך

דודי כהן - מנהל אגף אכיפה, משרד החינוך

אריאל לוי - מנהל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

נועה היימן - רכזת חינוך באג"ת, משרד האוצר

שאול קירשנבאום - רפרנט חינוך, משרד האוצר

מיכל גולדברג - עו"ד, יועצת משפטית לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

ד"ר אבידור גינסברג - עמידן מחלקת תזונה, משרד הבריאות

ד"ר חוה אלטמן - דיאטנית אחראית ארצית, משרד הבריאות

תמי נאסה - אגף תקצוב פיתוח, משרד הפנים

הדס אגמון - עו"ד, משרד המשפטים

נועה בן אריה - יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי

מיכל מנקס - סמנכ"ל חברה וחינוך, מרכז השלטון המקומי

רחלי הכהן - עו"ד, המועצה לשלום הילד

זאב גולדבלט - מנכ"ל פורום ועדי ההורים היישוביים

עינת גבריאלי - יו"ר ועד גנים בפורום ועדי ההורים הישוביים

ד"ר שולמית ביסמנובסקי - יו"ר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
הדס לוי, חבר תרגומים

הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז-2017, פ/4276/20, הצעת ח"כ יעקב מרגי
היו"ר יעקב מרגי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. 25 ביולי, 2017, ב' באב, תשע"ז. הנושא: הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים) התשע"ז - 2017 של קבוצת חברי כנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי, יפעת שאשא ביטון וכו' וכו', ושל יוליה שנמצאת איתנו והשקיעה לא פחות מאתנו אנרגיה והיא גורמת שנשקיע עוד יותר אנרגיה. אבל הכל באהבה, בברכה ובחיוך.

אני אומר דברים לסדר הדיון, במיוחד לאורחים. אני לא מתכונן לפתוח את הדיון מחדש על החוק. אנחנו עכשיו נצביע על הרביזיה שלי, שאני הגשתי, על כל החוק. אני אציג את מהות הרביזיה. ניתן רשות דיבור ליועצת המשפטית. התייחסות של יועצות משפטיות, אם צריך, לא בהכרח, בלבד. ואם יש שינוי מהותי מהותי אני אתן סבב אחד. לא מתכונן להתייחס לסוגיות שלא נוגעות לתיקון. ושלא ינצל מן דהוא את הסיטואציה לנסות לשנות דברים כי אני לא אאפשר זאת. וכפי שאתם יודעים, כל מי שרוצה לדבר שירים יד לסבב, לא צריך להרשם, ואין קריאות ביניים.

אז אני אציג את מהות הרביזיה שאני מבקש לעשות. מהות הרביזיה היא כזו: בסעיפים שאנחנו מקנים סמכות לשר להחריג צורה כזו של צהרון או סוג כזה של צהרון, אנחנו הולכים לבטל את סמכות השר כליל מהחוק. לא נותנים לשר שום חופש פעולה, שום כלום. לוקחים את החוק, זה מצחיק נכון? לוקחים את החוק כולו מחילים אותו מאשכול 1 עד 10 בלי מתן אפשרות של החרגה על כל הסעיפים.

רוצים התייחסויות? לא לחינם צחקתם. תאמינו לי, נשמעתי ציני? לא הייתי חייב לומר את זה כי יש לי ביקורת. הייתי חייב לומר את זה כי ככה היה צריך להיות החוק. אבל ההסתייגות היא לא כזו. ה - - - הוא נבהל, מזל שעודד התאפק ויוליה, אני חשבתי שאני הולך לחטוף משהו מצד שמאל. אבל אני אומר את זה כי ככה היה צריך להיות החוק, נקודה. אבל מה לעשות, כדרכה של כנסת, כדרכה של קואליציה אף אחד לא יוצא לעולם הזה וכל תאוותו בידו. ככה זה כשמגיעים לשיתופי פעולה על בסיס מכנה משותף. זה מוותר לזה וההוא מוותר לזה והאגו שלנו לפעמים צריך להניח אותו בצד.

שלא תחשבו לרגע שהדברים נעשו בקלות ראש. כי עצם חקיקת חוק פיקוח הצהרונים מבחינתי הוא יום חג. אני אומר לכם, השאיפה שלי היא, כפי שאמרתי במליאה, וחבל שלא הצלחנו בכנסות קודמות, זה גם על מעונות היום. קבוצות לחץ מונעות את זה. ואמרתי זו מעל כל במה ואני אמשיך לומר זאת. קבוצות לחץ מונעות את הפיקוח על מעונות היום על חשבון הילדים שלנו, על חשבון השינוי והמהפך שאנחנו שואפים ורוצים לחולל בגיל הרך.

עכשיו אני אתן ליועצת המשפטית להציג את ההסכמה שהגענו. הסוגייה, ככה בגדול, עכשיו תעזבו את מה שאמרתי קודם, הרביזיה היא ב- - - כן, אמרתי שאנחנו פותחים את כל החוק. קודם כל נסביר את הרביזיה. על הדרך יהיו כמה תיקונים שהתחייבנו שהיועצת המשפטית תיגע בהם. היה ויכוח כאן, שלשלום נכון?, דיון של שבע שעות, משעה אחת עד שמונה. היה ויכוח איך להגדיר את המוסדות הפרטיים. הייתה הסתייגות של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. בסוף הגענו לפשרה. פשרה, קושי שנסמיך את השר להחריג סוג מסוים, שאני לא רוצה לחטוא בלשוני, אני מעדיף שהיועצת המשפטית תציג כפי הלשון שנוסח משפטית. בבקשה.
מירב ישראלי
מדובר על להוסיף סעיף בחוק שמקנה לשר, שר החינוך, סמכות להעניק פטור לצהרונים מסוימים והשר רשאי לפטור צהרונים מהצהרונים הרשומים בפסקה אחת שזה אומר צהרונים במוסדות חינוך, כי השאר זה לא רלוונטי כי הם במבני ציבור, אשר פועלים במקרקעי מוסד חינוך - - -
זאב גולדבלט
איפה זה מופיע, באיזה סעיף?
מירב ישראלי
לא, זה חדש, זו הרביזיה. אז אני חוזרת: שהוא רשאי לפטור צהרון מהצהרונים שמנויים בפסקה אחת שפועלים במקרקעי מוסד חינוך שהם בבעלות של גוף פרטי או שנשכרו מגוף פרטי. ובעצם ההגדרה של גוף פרטי היא מי שאינו מוסד ממוסדות המדינה וכו' או רשות מקומית. זה ה- - -
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד הרביזיה כפי שהציגה - - -
מירב ישראלי
לא, אה הרביזיה, לא, אבל הרביזיה היא לפתוח את החוק. אחר כך נדבר על - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו ברביזיה פותחים את החוק. מי בעד הרביזיה?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
פותחים את זה לצורך הסעיף הזה בלבד.

הצבעה

בעד הרביזיה – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הרביזיה אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה, הרביזיה אושרה. עכשיו אנחנו פותחים את הדיון.
מירב ישראלי
עכשיו פותחים את הדיון, כן, ואז צריך להרחיב באמת על ה- - -
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
מירב ישראלי
אז אני רק רוצה להגיד מספר דברים קטנים שבעצם התפספסו ב- - - גם אנחנו כיועצים משפטיים היו דברים בתבניות שלנו שלא נכנסו ואני רוצה להגיד אותם שזה ככה. אחד, הערר לגבי הדרישת פיטורים זה צריך להיות למנכ"ל ולא לשר.
קריאה
בהשגה.
מירב ישראלי
בהשגה, כן זה כבר עניין של ניסוח משפטי. אחר כך ככה - בסעיף 15 של צו הגבלה מנהלית אנחנו נוסיף בקשה לביטול התראה מנהלית. כי צריך פשוט לבקש, כי נגיד אם קיימת את התנאים או שאתה לא, שלא יוציאו לך צו. זה פשוט משהו שהיה חסר. אתם רוצים להקריא את זה?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא הבנתי.
מירב ישראלי
אני אסביר. יש כמה דברים בפרוצדורות - - -
היו"ר יעקב מרגי
בפרוצדורות היה קושי נתנו להם לטפל בזה - - -
מירב ישראלי
הערבים והזה שהתפספסו ב- - -
היו"ר יעקב מרגי
צורת הערר, דרך הערר, איך נעשה וכו'.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
הערר על מה?
מירב ישראלי
אז אני אסביר. בפיטורי עובד הממונה מורה על פיטורים אז הערר צריך להיות למנכ"ל כדי שזה יהיה יעיל בעצם. אז זה דבר אחד. אחר כך יש בצו מנהלי, כשמוציאים צו, מוציאים התראה, אומרים אם לא תמלא את התנאים האלה אני מוציא לך צו סגירה. הנוסח המנהלי הרגיל הוא שהבנאדם יכול להגיד שמה שכתוב בהתראה הוא לא נכון או שהוא מילא את התנאים לפני שמוציאים לו צו סגירה וזה חסר. בסדר, זה מקובל?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה בטח להכנס לתוך החוק?
מירב ישראלי
כן, זה מודל של צו מנהלי פשוט. אז זה הדבר השני. אחרי זה, הנושא של עירור הערר אנחנו - - -
מיכל חורין
רגע, רגע, לגבי ה- - - להתראה מנהלית פשוט פגשתי פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי הדוברת?
מיכל חורין
מיכל חורין מהלשכה המשפטית של משרד החינוך. הנוסח, כמו שאנחנו רוצים אותו הוא "נמסרה למפר התראה מנהלית, כאמור באותו סעיף, רשאי הוא לפנות לממונה בכתב בתוך- - -", אנחנו מבקשים לרדת מ-30 יום - - -
מירב ישראלי
מה שתחליטו, אין פה - - -
מיכל חורין
14 יום - - -
קריאה
מצטערת, תכווני אותי.
מיכל חורין
זה תוספת לסעיף 15 בעצם שעל התראה מנהלית ניתן יהיה להגיש בקשה לבטל את ההתראה המנהלית. זה הליך מנהלי נוסף שבו תהיה למפעיל הצהרון אפשרות ל- - -
קריאה
להגיד שהוא עמד בתנאים או שהוא - - -
קריאה
את רוצה אותו בפרק זמן שמיום הוצאת הצו עד 14 יום?
מיכל חורין
לא מיום - - -
קריאה
זה לא צו, זה התראה.
מיכל חורין
זה לא צו זה התראה מנהלית. תוך 14 יום הוא יוכל להגיש בקשה לבטל את ההתראה.
מירב ישראלי
היום אין לו את האפשרות.
מיכל חורין
היום אין לו את האפשרות, אנחנו מוסיפים, פשוט מקצרים.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. תקריאי את הנוסח בבקשה.
מיכל חורין
נמסרה למפר התראה מנהלית כאמור באותו סעיף רשאי הוא לפנות לממונה בכתב תוך 14 ימים בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:

1. המפר לא ביצע את ההפרה

2. המעשה שביצע המפר המפורט בהתראה אינו מהווה הפרה.

קיבל הממונה בקשה לביטול התראה מנהלית לפי הוראות סעיף קטן א' רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה. החלטת הממונה תנתן בכתב ותמסר למפר בצירוף נימוקים.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, בסדר, הלאה.
מירב ישראלי
סעיף 16, תסבירי גם, מיכל, שמורידים את סעיף קטן ב'.
מיכל חורין
כן. אנחנו מבקשים להוריד את סעיף קטן ב' שקובע: "בית המשפט ראשי לבטל צו הגבלה מנהלי, לאשרו או לשנותו. בעצם מדובר בעוד החלטה מנהלית, ולכן נכון יהיה שהביקורת השיפוטית תהיה מוגבלת לביקורת שיפוטית על החלטות מנהליות. לכן אין מקום - - -
מירב ישראלי
הוא לא נכנס בנעלי הרשות.
מיכל חורין
הוא לא נכנס בנהלי המשרד, אלא מוגבל לביקורת שיפוטית.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
מירב ישראלי
היה לנו עוד משהו, לא? זהו מבחינת ה- - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו לתיקון.
קריאה
התחילה.
מירב ישראלי
אה נכון, בתחילה זה עניין טכני, אנחנו נבדוק את זה, אבל למעשה בתחילה לא צריך להגיד ש"הוראות חוק זה יחולו על צהרונים שמפעילות רשות מקומית או מי מטעמיה בשנת התשע"ח", קבענו את זה בסעיף קטן א'. צריך להגיד רק את התשע"ח - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
רגע, רגע, רגע. לא עושים שינויים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, הפוך, היא באה לפשט.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני כבר אתחיל לחשוב - - -
היו"ר יעקב מרגי
יפעת - - -
קריאה
לא, הפוך.
מירב ישראלי
זה מה שדיברנו עליו גם אתמול - - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו אנחנו מקריאים את נוסח הפשרה.
קריאה
אני רק לעניין התחילה.
מירב ישראלי
את רוצה להקריא את כל הנוסח?
היו"ר יעקב מרגי
היא אמרה הערה מאחר והיה איזה סעיף שהוא מיותר.
מירב ישראלי
זה עניין של נוסח פשוט.
מיכל חורין
לא, אין לי את התחילה החדשה. זה רק מה שכתוב אצלך.
היו"ר יעקב מרגי
תקריאי את מה שאמרת. אני מבקש, עדן, תעשה לי טובה תבקש למשוך את החוק. תגיד, השר מבקש למשוך את החוק.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא, לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
תן לו, נאתגר אותו, למה. צ'יקמקתם אותו אז אל תפריע לפחות.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
רגע, רגע שירשם בפרוטוקול שהוא אמר, זה חוק טוב.
היו"ר יעקב מרגי
צ'יקמקתם אותו, בטח.
קריאה
תגיד שהשר מבקש להעביר את החוק ואת ההמלצות של הוועדה לעניין קיצור ימי החופש.
היו"ר יעקב מרגי
אין פה כלום, בגלל זה הוא טוב, נו.
קריאה
תגיד שהשר מבקש גם לאשר את זה יחד עם ההמלצות של הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
עדן, תודה. זהו.
מירב ישראלי
אז אני מקריאה את הנוסח. גם שלטון מקומי עוד לא ראה את הנוסח הסופי אז - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
הוא היה איתנו כאן.
היו"ר יעקב מרגי
כן אבל זה ניסוח משפטי.
מירב ישראלי
זה פשוט משהו שניסחנו עכשיו ו - - -
מיכל חורין
עשינו שינוי אתמול בערב שיתאים - - -
היו"ר יעקב מרגי
ניסוח משפטי, תהיי קשובה גם.
מירב ישראלי
אז ככה: "השר רשאי לפטור צהרונים מהצהרונים המנויים בפסקה אחת להגדרת צהרון שזה מוסדות חינוך אשר פועלים במקרקעי מוסד חינוך שהם בבעלות של גוף פרטי או ש- - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא.
היו"ר יעקב מרגי
תני לה לסיים.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אבל תני לה לסיים רגע.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא, לא, לא, אנחנו לא ממשיכים בלי ש- - - דיברנו, יש לי גם את הצילום. מפעיל פרטי במקרקעין פרטי או ש- - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אקריא לכם את הנוסח בכתב יד. רגע, בסדר, סליחה, מירב, סליחה, אני עכשיו מדבר.
מירב ישראלי
החוק לא חל על מישהו אחר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לכם, הנוסח, הנוסח שנכתב בכתב ידו, אני חושב של חה"כ עודד פורר: "השר רשאי להחריג פעולות של צהרון המתקיימות במבנה שבבעלות פרטית או מושכר מגורם פרטי"
מירב ישראלי
אבל מכוון שהחוק חל, אם תסתכלו על הגדרת צהרון, על מה הוא חל?

היא פועלת במוסד חינוך.

היא מופעלת על ידי רשות מקומית בשטח מרכז קהילתי, זה מבנה ציבור.

היא מופעלת בידי חברה ממשלתית בשטח מרכז קהילתי, זה מבנה ציבור.

זאת אומרת, שזה יכול לחול רק על מוסד חינוך שפועל בקרקע פרטית - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אנחנו לא - - - מירב, זה לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
כנראה - - - אם לא חל אז ההסתייגות הזאת מיותר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
מיותר.
מירב ישראלי
נכון. אין - - - הסתייגות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כשיש צהרון שחל, גר במבנה פרטי ובבוקר הוא מוכר שאינו רשמי. המבנה הוא מבנה בבעלות פרטית. החוק חל עליו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
החוק חל עליו.
קריאה
אז אותם רצינו להחריג.
מירב ישראלי
זה מה שאני הבנתי.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, משרדי הממשלה, עם כל הכבוד נגמר הדיון שלכם בחופש דיבור. מכוון שיש פה קשיי הבנה אז רק אני מנהל את הדיון. סליחה, יוליה, אני, תקשיבו, ב-12:30 נועל את הדיון עם חוק או בלי חוק- - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה ב-12:00 אמור להסתיים, זה פשוט מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
אז רגע, אז תנו לי. אז אל תתווכחו, אל תקשו על מה שפשוט.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אנחנו לא מקשים, אני לא רוצה שיכנסו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז תנו לי לנהל את הדיון בבקשה. תנו לי לנהל את הדיון. תקשיבו, יפעת, צריך לומר את האמת, היא כואבת, אני לא רציתי - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אנחנו אומרים את האמת.
היו"ר יעקב מרגי
תני לי רגע, את לא יודעת מה אני הולך לומר, תני לי עד הסוף. וצריך לומר אותה. יש קבוצת לחץ, הפעילה לחץ וזה לגיטימי, חברת הכנסת הגישה הסתייגות, על זה נוצר הדיון. הדיון הוא כזה היה, אנחנו שאפנו להחריג את הפרטיים שלא נמצאים לא במבנה של מוסד חינוכי ולא מקבל תקציב. לא מקבל לא תקציב בבוקר ולא בצהרון. זה לא סיפק את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. כל הדיון היה על אלה שלא מקבלים. לא מקבלים תקצוב על הצהרון אבל פועלים בבוקר במסגרת גן. זה יוצר בעיות.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אף אחד לא מקבל תקצוב על הצהרון זה מה שאני מנסה להגיד. אתם מנהלים דיון שהוא לא נכון.
היו"ר יעקב מרגי
רגע- - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
היא רוצה להחריג את מי שמקבל סבסוד בבוקר אבל גם משלם שכירות וכו' כי הוא נמצא בשטח פרטי. בואו נגיד את זה פשוט לא צריך לסבך.
היו"ר יעקב מרגי
כן, כן. הבעיה נוצרה, הקושי הוא קושי משפטי. כל החשש היה של כולנו שמא על ידי כך נחריג את כל המוכשר. זה חשש. נועה, בינתיים תסבירי לה. הדרך היחידה להסביר זאת נכון על הדלת הפתוחה שפתחה יוליה יכולים להכנס גם מוסדות מהמוכר שאינו רשמי שאנחנו לא רוצים להחריג אותם, לכן- - - אני מתפלא עליכם, אני לא הייתי בדיון ואני מסביר אתכם. תשמעו עד הסוף. החשש היה ועל כך התעכבנו שלשום, שבפתח שרוצה לפתוח יוליה יכנסו גם מוסדות של המוכשר וזה הקפיץ את כולנו, כולל חיים ביבס, כולל כולם.

באתם אתמול וישבתם. אמרנו, אם נגדיר את זה כך וכך תהיה בעיה ואז אנחנו נותנים החרגה כוללת. אנחנו בהסתייגות הזו רוצים להסמיך את השר להחריג- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מתוך כוונה שהוא יעשה את זה.
היו"ר יעקב מרגי
כן. מתוך כוונה שהוא יעשה את זה. להחריג את אותה נישה שמדברת עליה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.
מירב ישראלי
אז אני חושבת שזה מה שניסחנו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני רוצה בבקשה שתקריאי את זה מהתחלה, חלק, חלק.
היו"ר יעקב מרגי
תקריאי שוב עד הסוף.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא, אבל אני רוצה ל- - - לחלק הראשון.
היו"ר יעקב מרגי
תשמעי את כל המשפט ואז - - -
מירב ישראלי
גם אם אני אוריד את המילים - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
שמירב תקריא.
מירב ישראלי
אני מורידה את מוסד חינוך.
היו"ר יעקב מרגי
יאללה.
מירב ישראלי
השר רשאי לפטור צהרון, אפילו אפשר לא להגיד איזה צהרון, צהרון אשר פועל במקרקעין שהם בבעלות של גוף פרטי או שהם נשכרו מגוף פרטי.
היו"ר יעקב מרגי
או, זה מה - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
מעולה.
מירב ישראלי
אבל זה מה שאמרתי.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא את אמרת - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
שהיה מבנה בבעלות מפעיל פרטי או מושכר מגורם - - -
מירב ישראלי
לא מפעיל.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, לא משנה ניסוח.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כן, כן, בסדר זה זה.
היו"ר יעקב מרגי
הניסוח אותו דבר.
נועה היימן
מירב, גם וגם לא או או.
מירב ישראלי
כן.
נועה היימן
לא, אמרת או, או.
מירב ישראלי
לא, רגע.
נועה היימן
שני התנאים צריכים להתקיים לא או, או.
מירב ישראלי
שמה?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
שזה מפעיל פרטי שמפעיל ב- - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, כן, כן זו ההסכמה.
קריאה
לא, האו או - - -
היו"ר יעקב מרגי
הערה של נועה היימן במקום - - - חברי הכנסת תנו לי לקדם ותפסיקו להפריע לי. תני לה להקריא, היא העירה נועה, בוא נראה, מירב מקריאה. לא חייב לקיים דיון, הערת הערה, נגמר, זה לא דיון.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מבנה שבבעלות מפעיל פרטי - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
תנו לה רגע להקריא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הכוונה היא מה המבנה, המבנה או שהוא מושכר או שהוא בבעלות. הוא לא יכול להיות גם מושכר וגם בבעלות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה מה שאנחנו כתבנו אתמול.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
המפעיל צריך להיות פרטי בכל מקרה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השאלה היא לא המפעל. השאלה היא איפה זה - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא כי אם העירייה תרצה להפעיל במבנה פרטי - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מה את נורמלית?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כן, יש הרבה - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אין דבר כזה. העירייה לא יכולה לעשות דבר כזה.
היו"ר יעקב מרגי
יוליה, תעשו לי טובה, מה שברור חבל להתווכח עליו. תקריאי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה הנוסח שאתמול אנחנו העברנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
זהו, נקודה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נקודה, זהו, זה הנוסח.
מירב ישראלי
השר רשאי לפטור צהרון אשר פועל, מתחולת חוק זה כמובן, במקרקעין שהם בבעלות של גוף פרטי או שנשכרו מגוף פרטי, זה ההסכמה. לעניין זה, גוף פרטי, מי שאינו משרד ממשלתי או יחידת סמך שלו או מוסד אחר ממוסדות המדינה או רשות מקומית לרבות תאגיד. לקחנו את זה מהקייטנות, תגידי לי נועה אם זה מה שבקייטנות, בקייטנות זה: שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית ממנהלי - - -
נועה היימן
כן, זו ההגדרה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
מה זה החלק האחרון שהקראת עכשיו?
מירב ישראלי
זה מקרקעין שהם או של המדינה ו- - -
היו"ר יעקב מרגי
או של תאגיד, זה מרחיב את המגבלה.
מירב ישראלי
או של רשות מקומית או תאגיד עירוני אי אפשר לפטור אותם, אי אפשר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה מה שרציתי לראות שהם לא נכנסו - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה מרחיב את המגבלה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אנחנו מדברים נטו על פרטי.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אני עכשיו - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל רגע, אם רשות עכשיו, גם אם זה נשמע היפוטתי, יכול להיות שלא, אנחנו כבר מכירים את כל הטריקים במדינה הזאת- - -
קריאה
אל תפתחי דיון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני לא פותחת דיון. רשות מקומית לא יכולה להפעיל בפרטי וזה יפטור אותה. במקרקעין פרטי. אנחנו מתייחסים רק ל- - -
היו"ר יעקב מרגי
רשות מקומית מחוייבת בכל מקרה. עכשיו תקשיבו - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
רגע, והשרים, אני רוצה, כדי למנוע את הסיפור של הפוליטיקות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תכניסי - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
רגע. אני רוצה שזה יהיה שר החינוך ושר האוצר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שרת הקליטה ושר הביטחון - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אין לי בעיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
עודד, למה, יוליה, למה, תני לי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
היא לא בסיכון - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל סליחה, היא דיברה - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני אסביר לך למה. כדי למנוע פוליטיקות עתידיות, היום זה בנט, מחר זה מישהו אחר. כל פעם מישהו יבוא וירצה להחריג את מי שבא - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
גם היום זה ככה, מחרתיים זה מישהו אחר. לא צריך - - -
היו"ר יעקב מרגי
יפעת, גם שר האוצר לא צריך את זה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא אבל כדי למנוע פוליטיקה - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה חוק פיקוח, זה לא תקצוב.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא, אתה לא מבין רגע מה אני אומרת. כדי למנוע פוליטיזציה ומגזריות בתוך - - -
קריאה
בחיים לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, כבד את עצמך.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
הנה, תתפלא, אתמול כולם ישבו פתאום סביב כל הדבר הזה בגלל כל הפוליטיקה - - -
היו"ר יעקב מרגי
יפעת, בואי תקשיבי, לא שייך. רבותיי, מיכל - - - לא אתה לא תוכל לנהל לי דיון משנה, אתה רוצה תוציא אותה, דברו בצד. לא אל תפריע לי. סליחה, מירב לא יהיה, כשאני מדבר אף אחד לא ידבר. אי אפשר לנהל פה 20 דיונים במכה אחת. אם אתה חושב שזה משהו חשוב, קח אותה לצד תביא את העמדה. אתה רוצה לדבר, תרים יד תבקש. אי אפשר לנהל דיון כשכל אחד עושה פה קרקס. יש לנו מגבלת זמן. מגבלת זמן חקיקה ואתם - - - יש אנשים שצריכים לעבוד על החוק הזה.

תקשיבו, אני עובר סבב מימין לשמאל מאחר ונעשה פה שינוי וצריך לקיים דיון. למרות שלעסנו וטחנו את הנושא הזה אני אתן התייחסות עניינית. לא אתן לקרקס פה שוב את הדיון. בבקשה, מימין, אוצר - אין התייחסות. משרד המשפטים, יש התייחסות ממשרד המשפטים?
קריאה
יש פה התלבטות. ההתלבטות ש- - -
היו"ר יעקב מרגי
מי רוצה להביע את ההתלבטות? מיכל, תביעי את ההתלבטות. בבקשה.
מיכל חורין
החשש שלנו רק ממקרה שבו רשות מקומית, יכולות להיות רשויות כאלה, פועלות בתוך מבנים שכורים.
היו"ר יעקב מרגי
רשות מקומית מכוח עצמה היא מחוייבת בחוק. בכל הלשון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אמרתי מפעיל פרטי כמו שיוליה הקריאה בהתחלה. מפעיל פרטי במקרקעין פרטי או - - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי תודה.
מירב ישראלי
אנחנו נבהיר שזה רק מפעיל שהוא לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
נבהיר מפעיל פרטי, נקודה. אריאל, תציג את עצמך.
אריאל לוי
אריאל לוי, סמנכ"ל מנהל מנהל פדגוגי, משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
אחראי על 50% מהצרות של משרד החינוך. בחיובי לא - - -
אריאל לוי
אז ככה, אני רוצה להתייחס להערה של חברת הכנסת שאשא ביטון. אני לא חושב שצריכה להיות התנגדות שלנו להצעה שלך, יפעת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז למה אתה פותח את זה?
אריאל לוי
אז אני אגיד משהו, לגבי השר, שנייה רגע, אתה רוצה שנתייחס. אני רוצה להגיד שזה גם נוגע לשאלות של מחיר, ולכן יש הגיון במה שאת מציעה.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך תומך שיהיה שר אוצר?
אריאל לוי
אני הרגע אומר, יש היגיון כי זה נוגע לפטור בנושא תעריפים אז יש היגיון.
מירב ישראלי
לא, זה לא קשור לתעריפים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה לא קשור לזה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, הוא אמר את דעתו. אדוני, אתה רוצה שאני אוציא אותך? יש גבול, אתה לא בעל תפקיד. תן לחבר'ה שלך, שליחים שלך, עושים את העבודה. אל תתפרץ. אתה רוצה אתה ועדן לצאת, צאו.

שמענו את עמדת משרד החינוך, תודה רבה. הלאה, משרד הבריאות.
מיכל גולדברג
מיכל גולדברג ממשרד הבריאות. הערה קטנה, לאור השינויים שנעשו בהגדרת צהרון אז יהיו פה הרבה מקרים של סמכויות כפולות בנושא תזונה והזנה עם החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה בצהרונים מ-2016. אנחנו סיכמנו לפני הדיון עם משרד החינוך שכדי למנוע מצב של אכיפה כפולה אנחנו נגבש נוהל אכיפה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה מונע ממך התיקון לעשות את מה שהסכמתם?
מיכל גולדברג
אני רק מדווחת.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, דיווח כן.
מיכל גולדברג
הסיכום בינינו שאנחנו נגבש נוהל אכיפה בין משרדי לתיאום האכיפה בעניין התזונה וההזנה בצהרונים.
היו"ר יעקב מרגי
מתבקש ומקובל. תודה. הלאה. הורים, בבקשה.
זאב גולדבלט
אנחנו מברכים גם על העמדה שמשרד החינוך הציג כרגע על ידי אריאל וגם על ידי מה שהציגו כאן חברי הכנסת. אנחנו בפירוש מקבלים את ההצעה הזאת, חושבים שהיא טובה. אנחנו קצת מלינים על זה שחלק מהתיקונים שביקשנו להכניס להצעת החוק במסגרת הדיון הקודם שבוע שעבר לא הוכנסו. אנחנו מקווים שזה ידון בהמשך.
היו"ר יעקב מרגי
כולם תקווה שתהיה פתיחות יתר בזמן הקרוב.
זאב גולדבלט
אמרתי, אני מקווה שזה ידון בהמשך.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני מאוד מעריך. הלאה, התייחסויות, בבקשה מיכל מנקס, מרכז שלטון מקומי. אין דבר כזה שלא תאמרי. את יכולה לומר גם בצער וזה, אבל נאלצת, כמו שאמרת לי.
מיכל מנקס
מיכל מנקס, סמנכ"ל שלטון וחברה, מרכז שלטון מקומי. אני רוצה קודם כל לקוות שהיום נוכל לברך על המוגמר ונצא לדרך עם התכנית הכל כך חברתית ונכונה הזו. אני לא אתייחס לסוגייה שהועלתה כאן על האם שר אחד יקבע או שני שרים. מניסיון, ויש לנו מספר מהלכים, זה- - -
היו"ר יעקב מרגי
זה מעכב ומסבך.
מיכל מנקס
מעכב ומסבך.
קריאה
אבל זה גם בקרה.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך את כל - - -
מיכל מנקס
אנחנו כרגע לא בשום עניין של תקצוב. החוק לא מדבר על תקציב, ולכן ככל שמשרד החינוך דרש להיות הרגולטור, ובצדק, כך נכון - - -
נועה היימן
אתם דרשתם - - -
היו"ר יעקב מרגי
את צודקת נועה. נועה, נועה, אבל נתתי לך לא רצית. תאמיני לא לא הייתי מפספס את זה. מיכל, אני אומר לך, גררתי אותו למרכז הסוגייה הזו בכיף שלא ברצונו וטוב שמשרד החינוך בפנים.
מיכל מנקס
אכן, אכן כך. אז אנחנו שמחים שזה הרגולטור ואני מניחה שהלוואי והחוק ימשיך להיות מתוקצב. אין לי ספק ששר האוצר יחבור עם שר החינוך לקבלת החלטות נכונות כמו שקיבלו גם עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. נעה בן אריה. אתם מקשקשים, סליחה, כולנו מקשקשים אבל שעות עבודה ו- - - מגיע לנועה בן אריה לפני שזה הגיע לשולחן הזה.
נועה בן אריה
אתה לא באמת מצפה ממני להגיב על הבקשה של תוספת שר. יש דברים שהשתיקה יפה להם. משפטי זה לא.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
נועה בן אריה
לפחות תגררו את זה להוועצות אם אתם הולכים על הכיוון הזה, זו ההצעה היחידה שאני יכולה להגיד.
היו"ר יעקב מרגי
לא גוררים. הלאה, בבקשה, עודד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לברך על התיקון הזה. אני חושב שהוא נכון, אני חושב שלהחריג גופים שהם פרטיים במהותם מתוך הפיקוח זה נכון. המדינה לא צריכה להכנס לכל הקרביים של כולם. אני כן רוצה לומר בהקשר של ההצעה שעלתה פה. עוד שר זה עוד סרבול. אין פה איזה מנגנון שהוא בלתי אפשרי. אני סומך גם על שיקול דעתו של שר החינוך, גם על הצוות במשרד החינוך. יש שם גם יועצים משפטיים, גם חשבים וגם כל המנגנונים הפדגוגיים שידעו לתת את ההמלצות.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אתה ואני לא מכירים את קבוצות הלחץ על משרד החינוך.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אז אני בסוף רוצה להגיד משהו.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, דברי.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אם כבר הייתה התייחסות לסוגייה הזאת אז אני רק רוצה שגם מצידי יאמר אל הפרוטוקול וחשוב לי לתקן. הצהרונים האלה הם לא פרטיים במהותם. על פי התפיסה של המדינה מי שמקבל כסף מהמדינה הוא צריך להיות כפוף לה. אני לא מכירה שום עסק אחר שמקבל תקצוב מהמדינה והוא לא כפוף לה ואני מודה- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא כפוף לה במהות על מה שהוא מקבל תקצוב.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני רוצה שיאמר ממני לפרוטוקול שאני מודה שאם לא הלחץ הפוליטי שהיה כאן זה לא היה עובר.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני מאוד שמחה שאנחנו יכולים להפעיל לחץ פוליטי לטובת אזרחי מדינת ישראל ולטובת הצביון של המדינה. אנחנו לא רוצים מדינה סוציאליסטית וזה לא טייקונים, זה לא בעלי הון, זה אנשים פרטיים שהצילו את המדינה ומפעילים גנים שנים רבות - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
הצילו מדינה?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
כן, הצילו את המדינה כי המדינה לא הייתה שם. צריך גם בכל דבר שעושים לשמור על האיזון. שם המפתח פה זה איזון בין האינטרסים, בין הגופים, בין האנשים. לקבוע שאותה גננת שמחזיקה גן פרטי 30 שנה היא בעלת הון וטייקון זה קצת מוגזם. לגבי ההסכמות, הגענו להסכמה, אנחנו עומדים בהסכמות. אולי רציתי יותר, קיבלתי פחות, אבל זה טבע החיים. מבחינתנו אין החרגות מההסכמות שהושגו אתמול. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מילה אחרונה לפני שאני מביא להצבעה. חשוב שייאמר, השולחן הזה נדרש, לא אחת לסוגייה של ניצול לרעה של אותם גנים שמופעלים בבוקר בסכום שהמדינה קבעה, שזה בעלות נמוכה, עלות ריאלית נמוכה ממה שגובים על מסגרות ההמשך, ואני אסביר. אם המדינה משמונה עד אחת חשבה ובחנה ובדקה, וגנים חיים עם זה, שזה בין 700 ל-1000 ₪ ממוצע ככה לילד ונדרשנו פה לסוגיות של כל מיני גופים שעל השעתיים המשך או השלוש שעות המשך פתאום זה עולה 2500 ₪ או 2250. ניצול. ויש כאלה שהם תלותיים. הם לא יכולים לקחת מוצר אחד מהמדף ולשחרר את המוצר השני. גם על זה נדרשנו. שהיו קיבוצים שאמרו להם, לא אתם לא יכולים לקחת רק את הגן, מסגרת הבוקר.

לצערי הרב, פיקוח ובקרה, פיקוח ובקרה, פיקוח ובקרה, אני לא חושד במשרד החינוך שהוא לא רוצה לעשות פיקוח ובקרה, קשה לו עם פיקוח ובקרה. משרד החינוך עדיין מתרגל את סוגיית פיקוח ובקרה, הוא עצל בסוגייה הזו. אני מקווה שהסמכות שנתנו לשר תהייה מלווה בעין פקוחה שלא יהיה ניצול לרעה. תודה רבה. אני רוצה להביא זאת להצבעה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זאת בדיוק מהות הסמכות.
היו"ר יעקב מרגי
נכון. לכן אמרתי - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אם מישהו ינצל לרעה את מה ש- - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה על התיקון. נכון, בקושי היה אם לתקן סעיף מבחינה משפטית כזו היינו מסבכים את העניינים. נתנו שיקול דעת לשר. תודה רבה לכולם. אנחנו מצביעים כרגע על כל החוק עם כל התיקונים שנאמרו ודיברנו עליהם.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז-2017 נתקבלה.

החוק עבר בוועדה ויועלה למליאה בקריאה שניה ושלישית. בתקווה שעד שהוא יועלה - - - אי אפשר לעשות רביזיות יותר?
מירב ישראלי
לא. אי אפשר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זהו, זהו, מחר ניפגש במליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:03.

קוד המקור של הנתונים