ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2017

חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ח-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 570

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, א' באב התשע"ז (24 ביולי 2017), שעה 15:15
סדר היום
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון) (הוראות לעניין בקשה לאישור מיזם חקלאי-תיירותי משולב), התשע"ז-2017 (פ/2018/20) (כ/702)

של חה"כ בצלאל סמוטריץ, חה"כ ענת ברקו, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ מכלוף מיקי זוהר, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ אורן אסף חזן, חה"כ דוד אמסלם, חה"כ נורית קורן, חה"כ אלי אלאלוף, חה"כ ניסן סלומינסקי, חה"כ יואב קיש, חה"כ יואב בן צור, חה"כ יעקב פרי, חה"כ עליזה לביא, חה"כ נאוה בוקר, חה"כ יואל חסון- בקשה לדיון מחדש של חה"כ עבד אל חכים חאג' יחיא ובקשה לדיון מחדש של חה"כ איתן כבל ודיון מחדש על כל סעיפי הצעת החוק.
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא
חברי הכנסת
נאוה בוקר

ענת ברקו

בצלאל סמוטריץ
מוזמנים
מתמחה, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה - נמרוד טויסטר

יושב-ראש הוועדה החקלאית, מועצה אזורית רמת נגב, מרכז המועצות האזוריות - יעקב מוסקוביץ

חוות מקנה דקל, בעלי חוות בודדים בנגב - איל גלעד

חוות משק צאן, בעלי חוות בודדים בנגב - רות נבו

חוות נבון, בעלי חוות בודדים בנגב - חובב נבון

מוזמן - ניסים פרץ

מוזמן - דוד שני

שדלן/ית (פרילוג בע"מ) מייצג/ת את משק צאן נבו - רות פרמינגר

שדלן/ית (פרילוג בע"מ) מייצג/ת את משק צאן נבו - זכריה יחיאל רייך
ייעוץ משפטי
אביטל סומפולינסקי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
טלי רם

הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון) (הוראות לעניין בקשה לאישור מיזם חקלאי-תיירותי משולב), התשע"ז-2017 (פ/2018/20) (כ/702)

של חה"כ בצלאל סמוטריץ, חה"כ ענת ברקו, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ מכלוף מיקי זוהר, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ אורן אסף חזן, חה"כ דוד אמסלם, חה"כ נורית קורן, חה"כ אלי אלאלוף, חה"כ ניסן סלומינסקי, חה"כ יואב קיש, חה"כ יואב בן צור, חה"כ יעקב פרי, חה"כ עליזה לביא, חה"כ נאוה בוקר, חה"כ יואל חסון – בקשה לדיון מחדש של חה"כ עבד אל חכים חאג' יחיא ובקשה לדיון מחדש של חה"כ איתן כבל ודיון מחדש על כל סעיפי הצעת החוק
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. ברשותכם, אני פותח את הדיון, את הרביזיה. שתי רביזיות – הרביזיה של חבר הכנסת חאג' יחיא והרביזיה שלי. אני מעלה להצבעה את הבקשות לרביזיה. מי בעד הרביזיה של חאג' יחיא, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 1

נגד – רוב

הבקשה לרביזיה של חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא לא נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. מי בעד הרביזיה של איתן כבל? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הבקשה לרביזיה של חבר הכנסת איתן כבל לא נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:25.

קוד המקור של הנתונים