ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2017

חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 33), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 464

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, א' באב התשע"ז (24 ביולי 2017), שעה 10:20
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 32) (התאמה תעסוקתית), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

זאב בנימין בגין

יואב בן צור

אכרם חסון

רויטל סויד
חברי הכנסת
מרדכי יוגב

מיקי לוי

נורית קורן

נחמן שי
מוזמנים
יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - יואל הדר

המדען הראשי, המשרד לביטחון פנים - יוסי הראל-פיש

עו"ד-לשכה משפטית, משרד האוצר - מור מאור לזר

קשרי כנסת שלטון מקומי, מ. שלטון מקומי - פנחס קבלו

מוזמן/ת - יורם יזדי
ייעוץ משפטי
עידו בן-יצחק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 32) (התאמה תעסוקתית), התשע"ו-2016, מ/1060
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 32) (התאמה תעסוקתית), התשע"ו-2016, מ/1060 – בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 על הסתייגות של חברי הכנסת בני בגין ומיקי לוי לסעיף 24ז'.

מי בעד הרביזיה – שירים את ידו.
עידו בן-יצחק
זה על פתיחת הדיון. יש בקשה לקיים דיון מחדש.
היו"ר דוד אמסלם
מי נגד? מי נמנע?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אנחנו בעד דיון.
היו"ר דוד אמסלם
כדי שיהיה דיון.

הצבעה

בעד הרביזיה – פה אחד

הרביזיה נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הרביזיה נתקבלה. אני פותח את הדיון. הרביזיה היא לגבי סעיף 24ז'. יש הסכמה? תגיד את הנוסח, ועל זה אני מצביע.
יואל הדר
נושא בתפקיד המנוי בתוספת השנייה, אם שוכנעה הוועדה לפי סעיף 24ח, על יסוד מידע שהוצג בפניה, כי קיים חשש ממשי לאי-התאמתו של הנושא בתפקיד לסיווג התפקיד, כי המשך נשיאתו בתפקיד עלול לגרום נזק לשלום הציבור וביטחונו או לפגיעה באמון הציבור במשטרה, וכי בדיקת הפוליגרף נחוצה לצורך בחינת התאמתו לתפקיד, ובלבד שבוצעו לגבי הנבדק כל בדיקות ההתאמה לתפקיד האפשריות האחרות הנדרשות לצורך בירור החשש הממשי האמור.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
המילה פגיעה באמון הציבור- - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. אני לא פותח.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אבל מה התיקונים שהיו שם?
היו"ר דוד אמסלם
דקה. אני קודם כל רוצה להצביע על הרביזיה. מי בעד ההסתייגות של בני בגין – שירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 5

ההסתייגות לא נתקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל אתה לא מקבל את החשש הממשי?
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. עכשיו לגבי הפשרה שהיתה מי בעד הסעיף, כפי שיקראו אותו – זהו הפשרה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אבל הסיפור של אמון הציבור.
עידו בן-יצחק
אמון הציבור בפנים.
היו"ר דוד אמסלם
הרי בני בסוף - חצי מההסתייגות, הם קיבלו את זה.

מי בעד הסעיף, כפי שהקריא אותו יואל, שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסעיף – 6

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר דוד אמסלם
קיבלנו את הניסוח.

עכשיו אני מביא את כל החוק – מי בעד החוק, כולל כל התיקונים - שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד החוק – פה אחד

חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 32) (התאמה תעסוקתית), התשע"ו-2016, אושר.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהחוק עבר.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים