ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2017

צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה (מס' 4), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 566

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, א' באב התשע"ז (24 ביולי 2017), שעה 12:15
סדר היום
צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה (מס' 4), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יצחק וקנין

עבד אל חכים חאג' יחיא
חברי הכנסת
איתן ברושי

חיים ילין
מוזמנים
מנהל השירותים הווטרינרים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - שלמה גראזי

עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - אפרת ורד

רפרנטית חקלאות-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הגר סלקטר

וטרינר, ארגונים להגנה על בעלי חיים - דימטרי וולדוקו

אגודת צער בעלי חיים בישראל, ארגונים להגנה על בעלי חיים - נעמה רולניק

מנהל האיחוד החקלאי, תנועות ההתיישבות - ירון סולומון

מנכ"ל, המועצה לענף הלול - שמואל לויט

חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות - חן אסף

מנכ"ל, ארגון מגדלי עופות - מרדכי אלקבץ

חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות - שלמה שטרית

חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות - יוסי אדוני

חכ"ל, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל - אבשלום וילן

כלכלנית, התאחדות חקלאי ישראל - רחל בורושק

שדלן/ית (קונטקטי בע''מ) מייצג/ת את מועצת הלול - קרן ברק
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה (מס' 4), התשע"ז-2017
היו"ר איתן כבל
אנחנו עוברים לצו הרביעי.
אפרת ורד
"צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה) (מס' 4),

התשע"ז - 2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק לתיקון פקודת מחלות בעלי חיים (מס' 6), התשע"ד-2013 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

דחיית מועד 1. תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, כנוסחם בסעיפים 1 עד 3 לחוק, תידחה ליום ו' בסיון התשע"ז (31 במאי 2017).

תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום א' בכסלו התשע"ז (1 בדצמבר 2016)."
היו"ר איתן כבל
אוקי. הערות? איתן? תודה רבה.

מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו-17(ג) לפקודה (מס' 4), התשע"ז-2017, אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20.

קוד המקור של הנתונים