ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2017

חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 33), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 463

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, א' באב התשע"ז (24 ביולי 2017), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 32) (התאמה תעסוקתית), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

זאב בנימין בגין

רויטל סויד
חברי הכנסת
אכרם חסון

מיקי לוי

אברהם נגוסה
מוזמנים
יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - יואל הדר

עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - חיים אמיגה

מלווה-חטיבת הדוברות-מ"י, המשרד לביטחון פנים - שבתי גרברצ'יק

יועצת השר, המשרד לביטחון פנים - טל בר און

ר' חוליית בדיקת ביטחון, המשרד לביטחון פנים - רינת סגל

עו"ד-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - צילה רבקה נאה

משפטנית - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - איה דביר

מנכ"לית הארגון הארצי לקידום מעמד השוטר והסוהר (נשות השוטרים והסוהרים) - אביגיל שררה
ייעוץ משפטי
עידו בן-יצחק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 32) (התאמה תעסוקתית), התשע"ו-2016, מ/1060
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 32) (התאמה תעסוקתית), התשע"ו-2016, מ/1060, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

לפני שאני פותח את הדיון ומעביר את רשות הדיבור לעידו, בהזדמנות הזאת אני רוצה לחזק את ידי משטרת ישראל על כל הפעולות שהיא עוברת בימים לא פשוטים, אבל בסוף אני תמיד אומר, בנחישות ובצדק אנחנו צריכים לנצח את האירוע. כך אני רואה את הדברים. זה מאבק שהוא בן למעלה מ-120 שנה. הוא לא מתחיל היום ולא יסתיים היום, אבל אני רואה אותם בלילות. אנחנו עוקבים אחריהם. לבנו אתם ואנחנו מחזקים אותם. עושים עבודת קודש, עבודה קשה.

אחרי שגמרתי את הפרק הזה - בבקשה, עידו.
עידו בן-יצחק
יש מספר נושאים שנותרו לתיאום בין משרד הפנים למשרד המשפטים, וחזרו אלינו עם תשובות לגביהם. הנושא הראשון נמצא בעמוד 3 בחוק. נושא - התכלית השנייה של טוהר המידות, אופן ניסוחה. הנוסח שמוצע כעת על-ידי הממשלה הוא זה:

גילוי ומניעה של מעשים הפוגעים בטוהר המידות המתחייב משוטר- - -
היו"ר דוד אמסלם
זו בעצם הבקשה של המשרד והמשטרה.
עידו בן-יצחק
הנושא הוא גילוי ומניעה של מעשים הפוגעים בטוהר המידות המתחייב משוטר, שיש בביצועם כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתפקוד המשטרה או לגרום לפגיעה חמורה באמון הציבור במשטרה.
היו"ר דוד אמסלם
מה עוד יש לנו?
עידו בן-יצחק
בנוסף, יש בעמוד 7- - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
איפה המחלוקת?
עידו בן-יצחק
הם הגיעו להסכמה ביום חמישי. בעבר היתה מחלוקת.

הנושא של העברת מידע לגורם המוסמך לפתיחה בחקירה. הוסכם שכן תתאפשר, לאחר שהמידע הועבר לגורם המוסמך לפתוח בחקירה פלילית - אם אותו גורם החליט שלא לפתוח בחקירה פלילית, או פתח בחקירה פלילית והגיע למסקנה שלא יגיש כתב אישום פלילי אלא יעביר את הטיפול להליכים משמעתיים, בין אם ממסקנות שלו ובין אם כתוצאה מהסדר טיעון, אותו גורם – שזה בדרך כלל יהיה מח"ש - יוכל להעביר את המידע גם לגורם שאחראי להעמיד לדין משמעתי.
הנוסח המוצע
החליט הגורם המוסמך שלא להעמיד לדין את האדם שבעניינו עלה החשד האמור, ולהעביר את המקרה לטיפול משמעתי, רשאי הגורם המוסמך להעביר את המידע האמור למי שמוסמך להעמיד לדין משמעתי לפי חוק המשטרה.

אדגיש, שמדובר לא בחומר הגולמי אלא רק במידע על חשד לעבירה פלילית.
היו"ר דוד אמסלם
מקובל עליהם?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
האם זה לא סותר סעיף אחר, שלפיו לא יועמד לדין משמעתי?
עידו בן-יצחק
נעשה התאמה בסעיף האחר.
רינת סגל
פרפראזה.
היו"ר דוד אמסלם
גמרנו את החוק. אנחנו עוברים רק על התיקונים הקלים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
האם הסעיף הזה סותר סעיף אחר, שאמרנו שתוצאות הבדיקה לא ישמשו חומר לדין משמעתי - עכשיו אנחנו חוזרים לדין משמעתי בדלת מסתובבת.
עידו בן-יצחק
לכן אם תראה בעמוד 6, שבו בראשית העמוד יש הסעיף שמסייג העברת מידע לצורך דין משמעתי נושא בתפקיד לא יועמד לדין משמעתי על בסיס חומר בדיקה וממצאיו, למעט בהתאם להוראות סעיף 24יב(2)(ד).
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אז מה עשינו? הכנסנו בדלת האחורית. הרי הגורם המוסמך להעמדה לדין פלילי - נאמר מח"ש, החליט שאין בסיס להעמדה פלילית לדין, אז למה זה מקים עילה בכל זאת לדין משמעתי?
חיים אמיגה
כשמדובר בעבירות פליליות – ודאי חמורות – התיק הולך קודם כל למח"ש. המסלול הפלילי הוא זה שמתחיל. לאחר שמח"ש בודק את התיק, הוא מעביר המלצות – האם הוא הולך למישור הפלילי או מעביר את זה למישור המשמעתי. לכך אנחנו מכוונים.

הסעיף שמחריג אי-העמדה לדין משמעתי, הכוונה שמלכתחילה זה היה דין משמעתי, כלומר זה לא הגיע בכלל למסלול הפלילי של מח"ש. זה שני מסלולים שונים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
יש החלטה של גורם שחוקר, שאין בכך עבירה פלילית. אז חזרנו לאותו מצב. מה זה חשוב אם זה מלכתחילה או בדיעבד?
חיים אמיגה
אסביר את הדלתא. העבירות המשמעותיות יותר עוברות דרך מח"ש, ובגלל כובד העבירות והמשמעות שלהן היינו רוצים שגם אם מח"ש בגלל להסדר טיעון או בגלל נימוקים כאלה ואחרים, עדיין שאותו שוטר יטופל.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אלה לא עבירות משמעותיות יותר; יש חשד לעבירה משמעותית יותר, שהגורם למוסמך לחקירה הוזם.
יואל הדר
לא הוזם. לפעמים מגיעים להסדר טיעון עם אותו אחד. לפעמים המתלוננת – כדי למנוע מהמתלוננות, שהן צריכות להעיד ודברים מהסוג הזה, מעבירים את זה לדין משמעתי, שלא יצטרכו לעבור דין פלילי. כלומר יש שיקולים גם של נפגע עבירה בתוך המכלול הזה. לפעמים מעבירים את זה לדין משמעתי. לכן לא בגלל שזה לא ראוי להיות דין פלילי אלא מכל מיני שיקולים אחרים, שלאו דווקא הם קשורים לדין הפלילי. לכן משיקולים אלה מוצע להעביר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
מה שהוא אומר הוא דבר מאוד פשוט. לי זה מאוד ברור. עבירה שבה המסננת הראשונה עוברת למח"ש, כנראה היא חמורה. אם היא לא עוברת, זה משהו משמעתי פנימי, משהו זניח כנראה, ואז באמת בחומר לא משתמשים. זה עבר למח"ש, מח"ש בדקה. אני מניח שיש להם יותר בשר. יכול להיות שהם מבינים שיש להם קושי ראייתי כזה או אחר, אז מחזירים את זה, ואז החומר שונה טיפה – הוא היה גולמי, איך הוא תבע. ואז, אם הם מגיעים למסקנה, שיש בחומר הזה דבר שהוא דרמטי, הם יעמידו אותו לדין משמעתי.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
מה מועבר למח"ש אצלכם - עבירות שהן עוון או פשע? מה מועבר למח"ש? אתה אומר: עבירות חמורות. מה זה עבירה חמורה?
יואל הדר
הרוב לא מועבר למח"ש אלא מח"ש בעצמו עולה על הדברים האלה, כי הם הגוף החוקר. זה לא שהמשטרה צריכה להעביר. יש הרבה עבירות- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל יש דברים שהמשטרה מעבירה.
יואל הדר
כן, אבל הרוב מח"ש עולה בלי שום קשר למשטרה.
אביגיל שררה
אנשים מתלוננים ואז מח"ש נכנס.
יואל הדר
ברוב המקרים.
עידו בן-יצחק
אבל מה שמועבר זה קודם כל חשד לעבירה מסוג פשע. מעבר לזה יש בשיקול דעת של המפכ"ל להעביר גם בעבירת עוון.
היו"ר דוד אמסלם
יש עוד תיקון?
עידו בן-יצחק
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז נעבור להצבעה על ההסתייגויות.
עידו בן-יצחק
הסתייגות ראשונה לסעיף 24א, סעיף המטרות - הסתייגות של חברי הכנסת בגין ולוי.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות אומרת?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ההסתייגות מבטאת את הדיון שקיימנו פה משך ישיבות אחדות.
היו"ר דוד אמסלם
מה כתבנו?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
במקום לשם הבטחת השמירה על טוהר המידות ועל תפקוד ראוי של המשטרה וחיזוק אמון הציבור במשטרה, במטרה להגן על שלום הציבור וביטחונו, יבוא: במטרה לסייע למשטרה לקיים את ייעודה והגנה על שלום הציבור או על ביטחונו, ובסופו יבוא: לא רק שמירה מרבית על הפרטיות, אלא - ושמירה גם על חיסיון החומר העולה בבדיקות. החלק הראשון נוגע לעצם הפגיעה בפרטיות בבדיקות הפוליגרף. כאן אנחנו מדברים על חיסיון החומר.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה המניע לקבל את זה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה הוויכוח, מיקי? אני רוצה לרגע להרחיב לעניין זה. זה כל העניין. כאן מתמצה העניין – מהי המטרה, וממנה אחר כך נגזרת התכלית.

כבוד היושב-ראש, הוויכוח הזה, הדיון שהיה בינינו, אינו דיון בלתי-מצוי בכנסת. בא גוף, שהוא חלק מהרשות המבצעת, יש לו תפקיד ביצועי, והוא מבקש את מרב הסמכויות שהוא יכול לבקש, לפי שיפוטו, כפי שדרוש לו לשם מילוי תפקידו כהלכה כרשות מבצעת.

אנחנו בכנסת מצווים על הסתכלות יותר רחבה. דיברנו על כך שיספיק לדעתי – חבר הכנסת מיקי לוי מצטרף אליי – ואנחנו רואים – אתם תשפרו מאוד את המצב במשטרה גם על-ידי הסתפקות במטרה של בדיקות התאמה לתפקיד, כולל בתפקיד מסוימים בפוליגרף, על יסוד מילוי הייעוד של המשטרה כפי שמצאתי באתר האינטרנט של המשטרה. הא אינו סותר את סעיף 3 או 4 בפקודה שאנחנו משנים אותה פה, ותפקידי המשטרה. זה קצת פחות חגיגי.

אתם מדגישים – וגם היושב-ראש הדגיש את היתרון שבהרתעה בעצם הידיעה שקיים מה שקראנו בדיונים בקצה הדרך, מתישהו קיימת אפשרות – לא רוצה לקרוא לה איום – של שימוש בכלי החודרני הזה, שיכול לחשוף א', ב' וגם ג'.

מה שאיני יכול להבין עד רגע זה – אלא אם כן ישכנעו אותי באורח משכנע, אם ניתן לומר כך בעברית - מדוע הנוסח שאנו מציעים, כלומר הסתפקות במטרה הזאת, שמירה על יכולת המשטרה למלא את תפקידה בשמירה על שלום הציבור, ואנחנו מציעים: או על ביטחונו, כדי שלא תזדקקו לצירוף שלהם – או שלום הציבור או ביטחונו, ואני מדגיש את שלום הציבור – איך זה פוגע באותה הרתעה.
היו"ר דוד אמסלם
בני, אני רוצה להתקדם. הבנו אותך.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
תן לי להדגיש את העניין. זה לא ייקח הרבה זמן, האמן לי. מה שמובן מעמדתכם הוא זה – ששוטר או קצין, אם הוא יודע שיש פוליגרף בקצה הדרך, רק לגבי העילות האלה של פגיעה בתפקוד המשטרה על שלום הציבור, הוא לא יירתע; ואם הוא יידע שכתוב בסעיף זה וזה שגם היא יכולה לבדוק את טוהר המידות, אז הוא יירתע.

אני לא מכיר כך בני אדם. בני אדם לא הולכים עם עורך דין צמוד. השאלה הזאת, האם הבדיקה ראויה או לא ראויה על-פי החוק – זו שאלה לעורך הדין שלו בבוא היום, כשיאמרו לו: עכשיו תלך לפוליגרף, הוא יגיד: אין לכם סמכות. מאוד רחוק. קצינים או שוטרים יידעו באופן מאוד כללי: חוקק חוק בכנסת. דעו לכם – זה לא רק ביטחוני אלא זה גם סיבות של המשטרה. עלול לצפות לכם פוליגרף. לכן אין לזה שום פגיעה ביכולת ההרתעה, שאני יכול להסכים שהיא חשובה. לכן אני חוזר ומבקש להסתפק בכך.
היו"ר דוד אמסלם
מה עמדתכם בעניין?
חיים אמיגה
אני חייב לומר שהתכליות והמטרות שבאות לידי ביטוי כאן בחוק, זה לא המצאה שלנו; זה מופיע בפסיקה, ולא לשימוש בפוליגרף או לבדיקת התאמה תעסוקתית אלא לפיטורין של שוטר, כלומר צעד הרבה יותר פוגעני. יש פסיקה גם של בג"ץ, שאומרת במפורש שזה לא רק הרמה המבצעית של השוטר או אופן הפעילות המבצעית שלו אלא גם אמון הציבור במשטרה, כי השוטר לא מסתכלים עליו רק בהיבט המבצעי אלא הוא נציג המדינה לאכיפה. הוא מפעיל סמכויות רחבות כלפי הציבור הרחב. יכול להיות שיש שוטר שהוא נפלא ברמה המבצעית, הוא שוטר מצוין, אבל מה לעשות שהוא לקח הלוואה מגורם עברייני או הוא משתמש בסמים, או לצורך העניין, יש לו עבירות בנייה, והוא בתוך היחידה- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא אשר אמר.
חיים אמיגה
אבל ברגע שמשתמשים בנוסח כזה, שהוא הרבה יותר מכוון לכיוון הייעוד המבצעי - שמירה על שלום הציבור וביטחונו, ופחות הולך לכיוון של אמון הציבור במשטרה, שאני חוזר – זה תכליות שהפסיקה קבעה לגבי אמצעי הרבה יותר פוגעני מאשר בדיקת פוליגרף - פיטורין. מפכ"ל או שר יכול לפטר שוטר או קצין משטרה בכיר, בהתאמה, בהליך יחסית מקוצר רק בגלל התכליות המשמעותיות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
קודם כל, מה שאני שמעתי באחת הלשכות, כשהציגו בפניי את החוק, הוא שיש לכם דווקא קושי לפטר אנשים. נניח. אבל מה שאתה אומר, וממה שהואלת להשכיל אותי אתמול בחילופי המיילים בינינו, אני גוזר מזה קל וחומר. אם זה מה שהפסיקה אומרת, תוכלו להביא על יסוד קבלת הלוואה, עבירה או חשד שפלוני, קצין שוטר קיבל הלוואה מעבריין - תוכלו להביא אותו לפוליגרף. הוא לא יקרטע בידיו וברגליו על יסוד הגנה על- - -
היו"ר דוד אמסלם
למה זה חשוב כל כך? אני מרגיש שאנחנו עוסקים בדברים שהם לא במהות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה המהות. זה העניין העקרוני.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא רוצה להיכנס כרגע. אני חושב שזה פחות מהותי – אני חושב שנפקא מינה להלכה אין עניין. אין עניין בשני הניסוחים. זה לא חשוב לי.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אם זה לא חשוב, יהי נא כדרכי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסכים אתך. לכן האינסטינקטים שלי היו – אני שואל אותם, אבל אם הם מתנגדים - אני לא מבין למה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל הטעם לא משכנע.
היו"ר דוד אמסלם
איה, בבקשה.
איה דביר
תודה. אנחנו מצטרפים לעמדת המשטרה פה, משני טעמים: אחד, מלכתחילה השימוש בהתאמה תעסוקתית בהצעת החוק הממשלתית הושתת על בעיה שיש כבר היום, של פגיעה באמון הציבור במערכת הזאת. אנחנו מבינים שאלה תכליות שלובות – לא ניתן לא לשמור על שלום הציבור ולא על ביטחונו בידי גורם אכיפתי, שלא נהנה מאמון הציבור.

אנחנו חושבים שדווקא התכלית הזו, שמפורטת כאן, מצמצמת מתוך הסתכלות עכשיו על אפשרויות להשלכות רוחב בעתיד לתכלית המיוחדת שיש בגוף הזה ואין בגופים אחרים, להבטיח את אמון הציבור כגוף האחראי על שמירת שלטון החוק וביטחון הציבור.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אז תייחדו אותו על-ידי זה – העילות האחרות, פגיעה באמון הציבור בגוף. טוהר המידות נכונות גם לפרקליטות.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתקדם. אני רוצה להצביע על ההסתייגויות. מי בעד ההסתייגות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות– 1

נגד – 2

נמנעים – 1

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. בבקשה, הלאה. צר לי – שוב, בנימין, הייתי הולך אתך, אבל בגללם - לכן אני לא רואה בזה משהו דרמטי. בבקשה. תזכור שזה חוק ממשלתי בסוף, זה חוק של הממשלה.
עידו בן-יצחק
אם כך אפשר להצביע על סעיף 24א.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אם מצביעים - רויטל ביקשה שנקרא לה כשמצביעים.
היו"ר דוד אמסלם
היא רצתה רק בקשת דיבור, לא משנה. עזוב.
עידו בן-יצחק
מצביעים על סעיף 24א, סעיף המטרות.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד סעיף המטרות, כפי שהוקרא – שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסעיף – 3

נגד – 1

נמנעים – אין

סעיף 24א אושר.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיף אושר.
עידו בן-יצחק
סעיפים 24ב עד 24ד לא הוגשו עליהם הסתייגויות. אפשר להצביע עליהם בנוסח שהוקרא.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסעיפים, כפי שעידו הקריא אותם עכשיו - שירים את ידו.

הצבעה

בעד הסעיפים – פה אחד

סעיפים 24ב-24ד אושרו.
היו"ר דוד אמסלם
הלאה.
עידו בן-יצחק
סעיף 24ה – הסתייגות מס' 2 של חברי הכנסת בגין ולוי.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות כפי שדיברנו עליה – שירים את ידו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לא הבנתי עדיין בפסקה (1), למה אחרי הביטוי גילוי ומניעה של עבירות פליליות, למה דרושה עוד תוספת? ברור שאנחנו לא רוצים במשטרה עבירות פליליות חמורות.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה עכשיו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
על הכול דיברנו. עדיין לא קיבלתי תשובה. אם אין דיון, אין דיון. אני חשבתי שכאשר מציגים הסתייגות, מנמקים אותה. במקום לנמק, אני שואל.
יואל הדר
הסיפא של 1? זאת השאלה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הסיפא של 1 - למה דרושה תוספת כלשהי? זה רק עניין של ניקיון, אבל זה קשור במה שאמרנו – גילוי ומניעה.
היו"ר דוד אמסלם
מקבלים את זה.
איה דביר
אנחנו לא מקבלים.
צילי נאה
אסביר. אנחנו יוצאות מנקודת מוצא, שאנחנו חושבות שהיתה משותפת לנו, שהשימוש בכלי הפוליגרף, כפי שאדוני תיאר אותו, הוא באמת כלי חודרני עם כל המורכבות שלו, ולכן יש לייחד את התותח הכבד הזה לסוג מאוד-מאוד מסוים, לליבה של המעשים הקשים שאנחנו רוצים למנוע, שפוגעים פגיעה משמעותית בתפקוד המשטרה או פוגעים באמון הציבור במשטרה. אנחנו חושבים שבתיאור הזה יש בצורה טובה יותר כדי לקשור את התכלית של השימוש בכלי הזה לתכלית של הצעת החוק, ומכווינים בצורה יותר טובה ונכונה את שיקול הדעת של הגורמים שיטפלו ויחליטו מתי אפשר לעשות, ומתי אי-אפשר לעשות. אנחנו חושבים שזה מגן יותר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
את יכול לתת דוגמה לעבירה פלילית חמורה, שחשיפתה לציבור אינה פוגעת באמון הציבור במשטרה, לשיטתכם?
איה דביר
אני יכולה לתת דוגמה. אתה יכול לקחת, למשל, דוגמה של ציר הזמן, של התיישנות. יכול להיות שאדם ביצע עבירה פלילית חמורה כשהיה בן 20, היום הוא שוטר, וזה פחות משנה. אולי זה חמור, זה נכנס להגדרת עבירה פלילית חמורה, אבל בטווח הזמנים שבו הוא מגויס למשטרה וזה כבר התרחק ממנו, אין בזה כדי לפגוע באמון הציבור, כי זה משהו שעשה בגיל 20 ולא בגיל 50, כשהוא נבדק בבדיקה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל זו התיישנות בלאו הכי. מאוד מלאכותי. טוב, תצביע.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת בגין - שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 1

נגד – 2

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הלאה.
עידו בן-יצחק
הסתייגות מס' 3 של חברי הכנסת בגין ולוי – תיקון של פסקה (2). אקריא אותה: בפסקה (2), במקום האמור בה יבוא "חשיפת סוגיות המעלות חשש לאי-התאמה לתפקיד שהנבדק ממלא או מיועד למלא במידע העלולה לפגוע פגיעה ממשית בשלום הציבור או בביטחונו".
היו"ר דוד אמסלם
זה אותו דבר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אנחנו חוזרים על עצמנו.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות – שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 1

נגד – 2

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא נתקבלה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
משרד המשפטים, גם לזה אתם מתנגדים?
היו"ר דוד אמסלם
זה אותו עניין. כבר הצבעתי על זה. נתקדם.
עידו בן-יצחק
הסתייגות לחלופין, שהפסקה כולה תימחק. בדיונים הקודמים הצעת את זה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני מעדיף את 3. אני מוריד את לחלופין.
עידו בן-יצחק
אז אפשר להצביע על סעיף 24ה כנוסחו כפי שהוקרא.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד סעיף 24ה כפי שניסחנו אותו - שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הסעיף – 3

נגד – 2

נמנעים – אין

סעיף 24ה אושר.
עידו בן-יצחק
24ו – אין פה נציג של סיעת מרצ, אז לא נצביע על ההסתייגויות. אפשר להצביע על סעיף 24ו כפי שהוקרא.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד סעיף 24ו, כפי שהוקרא - שירים את ידו.

הצבעה

בעד הסעיף – פה אחד

סעיף 24ו אושר.
עידו בן-יצחק
סעיף 24ז – אני מדלג על הסתייגות של מרצ. הסתייגות מס' 7, של חברי הכנסת בגין ולוי. ההסתייגות אומרת כך – זה הסעיף שנוגע לבדיקה עקב חשש: בכל מקום- - -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה תיקון שלי למה שאתה שלחת במייל, אחרי ששוחחנו - במקום פגיעה באמון הציבור, המשך נשיאתו לא לפגוע פגיעה ממשית – במקום בשלום הציבור, ביכולת המשטרה למלא את תפקידה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה מוריד את זה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לא. נצביע גם על זה, בלית ברירה. אני מעדיף את זה על הנוסח הקודם.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת בני – שירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 1

נגד – 2

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הלאה.
עידו בן-יצחק
ההסתייגות לחלוטין – במקום חשש יבוא חשד, והמילים: או לגרום לפגיעה באמון הציבור במשטרה, יימחקו.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות – שירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 2

נמנעים – אין

ההסתייגות נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אתה מצביע עם החוק?
מיקי לוי (יש עתיד)
כן. באנו לפשרות.
היו"ר דוד אמסלם
לא אכפת לי. אני תומך בך, חברי בגין, ובוודאי שבנימין השקיע פה הרבה זמן, ויש לו הרבה תובנות. אני לא בא אתם בכוח, עם הממשלה. המשטרה רוצה את זה, דיברנו, לא הייתם בפגישה הקודמת. הם שמעו. ביקשתי לנסח. אם הם התעקשו על זה, אני לא רוצה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם הם הגיעו לפשרות והידברות, אין לי בעיה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
יכול להיות שהגיעו להידברות; פשרה לא ראיתי. הפשרות זה הפוך על הפוך, אדוני. הפשרה היא בכך שהתחלנו במספר מאוד מצומצם. אנחנו התחלנו מ-30, 40 מועמדים לבדיקות התאמה, כולל פוליגרף. הגענו לכמה מאות.
היו"ר דוד אמסלם
אני מגיש רביזיה.
מיקי לוי (יש עתיד)
חשד זה לטובת השוטרים. מה קרה לכם?
היו"ר דוד אמסלם
אני דווקא מתחבר למה שהם אומרים, אבל תחליטו.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
איך יכול להיות שאנחנו בעד השוטרים ואתם נגד? לפעמים אנחנו מתבדחים.
יואל הדר
אנחנו רוצים רביזיה.
עידו בן-יצחק
השר יכול.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אני אבקש את הרביזיה על הסעיף הזה. נעשה את הדיון על ההסתייגות הזאת.
אביגיל שררה
במקום פוליגרף.
עידו בן-יצחק
אם כך אנחנו לא מצביעים על הסעיף – יש רביזיה.

כל ההסתייגויות הנותרות הן של קבוצת מרצ - לא צריך להצביע.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
המחנה הציוני מצטרף להסתייגויות של מיקי לוי ושל בני בגין.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בדרך כלל אני אוהב שותפים, אבל אני כבר לא בטוח מה ההסתייגות המשותפת בין מיקי לוי לביני, שמיקי נסוג מחלק מההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
הם מוגדרים ככה. בבקשה.
עידו בן-יצחק
תיקון אחד שאני פספסתי בהצגה קודם של הסעיף, בעמוד 9, בנושא הוראות המשטרה, הסעיף בפסקה (2), נוסחו יהיה: הנושאים שניתן יהיה לבדוק בבדיקת התאמה לתפקיד. זה יחודד - ובפרט בבדיקה הכוללת שימוש בפוליגרף. הסעיף כולו עוסק בהוראות המשטרה, מה שייקבע בה. מדובר פה שההוראות הללו יכללו את הנושאים שניתן יהיה לבדוק בדיקת התאמה. אנחנו מחדדים שזה גם הנושאים שניתן יהיה- - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנו, נתקדם.
עידו בן-יצחק
עם התיקון הזה אפשר להצביע מסעיף 24ח עד סעיף 24טו - סוף החוק.
היו"ר דוד אמסלם
אצביע על כל החוק. קודם כל, מי בעד מ-24ח עד סוף החוק?

הצבעה

בעד הסעיפים – פה אחד

הסעיפים אושרו.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיפים אושרו פה אחד.

נביא את כל החוק?
עידו בן-יצחק
צריך קודם להצביע על הרביזיה, ואז להצביע על 24ז, שלא הצבענו עליו.
היו"ר דוד אמסלם
ב-10:20 נעשה רביזיה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים