ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2017

חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 458

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, א' באב התשע"ז (24 ביולי 2017), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון - מימון פעילות מוסדות ההנצחה), התשע"ז-2017, הצעתם של חברי הכנסת דוד ביטן, טלי פלוסקוב, יפעת שאשא ביטון, יואב קיש, שרן השכל
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

איתן ברושי
חברי הכנסת
דוד ביטן
מוזמנים
דרורית שטיינמץ - ראש אגף תקציבים ופרויקטים, משרד ראש הממשלה

אורלי פישמן אורן - עו"ד, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה

אביטל טוכבנד - משרד ראש הממשלה

ניר אמסל - רפרנט ממשל ומינהל, אגף התקציבים, משרד האוצר

חזי כהן - רפרנט משרדי מטה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אביעד נימקובסקי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

חנן ארליך - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יעקב חגואל - סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

ראובן שלום - מזכיר ההנהלה הציונית, ההסתדרות הציונית העולמית

שלומית סאטלר - מנהלת חינוכית, מרכז הרצל, ההסתדרות הציונית העולמית

אייל יעקב אטיאס - מוזמן/ת

רן כרמון - מוזמן/ת

איתן סיון - מוזמן/ת

בני פרץ - מוזמן/ת

אמיר זיאן - מוזמן/ת

סמיר חמזה - מוזמן/ת

פהים הינו - מוזמן/ת

זוהר פרו - מוזמן/ת

סלמאן חמזה - מוזמן/ת

רסאן באשה - מוזמן/ת

פארס סעידה - מוזמן/ת

איאד עבאס - מוזמן/ת

אייל עאמר - מוזמן/ת

אמיר אבו חלא - מוזמן/ת

נאדי עאמר - מוזמן/ת

שירן רוקבן פרידמן - מוזמן/ת

רביע באשא - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון - מימון פעילות מוסדות ההנצחה), התשע"ז-2017

הצעתם של חברי הכנסת דוד ביטן, טלי פלוסקוב, יפעת שאשא ביטון, יואב קיש, שרן השכל
היו"ר יעקב מרגי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום ה-24 ביולי 2017, א' באב התשע"ז. על סדר היום הצעת חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון - מימון פעילות מוסדות ההנצחה), התשע"ז-2017, הצעתם של חברי הכנסת דוד ביטן, טלי פלוסקוב, יפעת שאשא ביטון, יואב קיש, שרן השכל.

דוד, בכבוד, תציג את הנושא.
דוד ביטן (הליכוד)
הצעת החוק הזאת, אני מקדים למה שיאמרו החברים כאן, עברה בלי ועדת שרים אבל בהסכמת יושב ראש הוועדה לכך שאני אעלה אותה לאחר שתיאמתי את הדבר הזה עם משרד האוצר ועם משרד ראש הממשלה. זאת אומרת, ההסכמה היא לא פורמלית אבל היא בפועל. התקנון אומר – לא של הממשלה אלא של הקואליציה – שהקואליציה יכולה לקבל החלטה בכל הצעת חוק שהיא. בתיאום עם שרת המשפטים ויושב ראש הוועדה הלכנו על השיטה הזאת, שיש הסכמה של הממשלה אבל אני מעביר את זה דרך הקואליציה וכך עשיתי. אני מזכיר לכם שהקואליציה יכולה לשנות כל החלטה של ועדת שרים ולהצביע באופן אחר. זה התקנון.
היו"ר יעקב מרגי
בממשלת אולמרט אני הייתי יושב ראש סיעת ש"ס וכך היה. אחרי ועדת שרים היינו מכנסים את ראשי סיעות הקואליציה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני עושה את זה הרבה אבל כאן זה היה ממש בתיאום, כך שאני לא רואה בעיה עם זה. הבעיה העיקרית בנושא של הרצל היא שיש תקציב אבל הוא לא מגיע. לא מגיע כולו. עוד מעט יסבירו לנו כאן מההסתדרות הציונית לגבי התקציב. הפעילויות בהר הרצל, במוזיאון הרצל, הן מטרה מסוימת וההסתדרות הציונית שמה תקציב של קרוב לשניים וחצי מיליון שקלים ומשרד ראש הממשלה צריך לשים שניים וחצי מיליון שקלים. אלא מה, בגלל כל מיני סיבות פורמליות ומשפטיות, מגיע רק חלקו של התקציב ממשרד ראש הממשלה ולא מגיע בזמן. לכן אנחנו רוצים לקבע את העניין הזה באופן מסודר.

זאת מטרת החוק.
היו"ר יעקב מרגי
באיזה משרד זה חונה? במשרד ראש הממשלה?
דוד ביטן (הליכוד)
התקציב חונה במשרד ראש הממשלה. אני רוצה לדאוג לכך שהתקציב הזה יגיע בזמן להסתדרות הציונית על מנת שתעשה את הפעילות לשמה התקציב הזה נועד. בסוף במקום שניים וחצי שקלים מעבירים מיליון שקלים ורק אחרי כל מיני דברים, כאילו יש מישהו שיכול לעשות שם את העבודה. מפרסמים מכרזים וכל מיני דברים. מי שצריך לעשות שם את העבודה, זאת ההסתדרות הציונית ולכן התקציב צריך לבוא ישר אליה ולא לחנות בשום מקום אחר.

זאת מטרת החוק. הם אמרו לי שאי אפשר לעשות את זה בצורה הזאת שישר התקציב יעבור אליהם. אני ניסחתי את זה כך ששר האוצר יקבע את מסגרת התקציב ויעביר. אמרתי להם שינסחו לי מה שהם רוצם ונעביר את זה, העיקר שהמטרה תושג. אותי לא מעניין איך זה יושג ומה יושג.
היו"ר יעקב מרגי
משרד ראש הממשלה.
דרורית שטיינמץ
מנהלת אגף תקציבים במשרד ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה באמת פועל בהתאם לחוק הרצל כפי שהוא מנוסח היום. יש מועצה ציבורית שממליצה על תכנית פעילות לראש הממשלה מדי שנה במסגרת תקציב שנמצא בחוק התקציב, בתקנה ייעודית לנושא של הנצחתו של בנימין זאב הרצל. המשרד מבצע התקשרויות מדי שנה. חלק מהתקציב הולך להתקשרויות מול גופים שמבצעים עבור המשרד את הפעילות, פעילויות חינוכיות, ציון ימים כאלה ואחרים בהתאם לחוק, כפי שקובע החוק, ותומך בגופים שמגישים בקשות לתמיכות בהתאם למבחני תמיכה שנקבעו.

זה בעצם החוק וכך אנחנו מיישמים אותו.

נכון, מסגרת התקציב שקיימת במסגרת הפעילות להרצל עומדת בערך על 2-2.5 מיליון מדי שנה. יש שנים שאנחנו מתגברים, אם יש יותר אירועים. כיום חלק מהפעילויות, לא הכול, אנחנו מבצעים התקשרות עם ההסתדרות הציונית לצורך מימוש. אנחנו עושים את זה במיזמים משותפים כאשר גם ההסתדרות נדרשת להעמיד מצ'ינג לכסף הזה כי הם לא ספק יחיד לפעילות הנתמכת.
היו"ר יעקב מרגי
מה העמדה שלכם לגבי החוק?
אורלי פישמן אורן
אני כמובן לא חולקת על דבריו של יושב ראש הקואליציה באשר ליכולתה של הקואליציה, אבל אנחנו כפקידי ממשלה כן מחויבים לתקנון עבודת הממשלה שקובע בסעיף 66(ה) שהצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת בטרם קבעה לגביה ועדת שרים עמדה כנדרש, תהיה עמדת הממשלה להתנגד. אנחנו כפקידי ממשלה, יש לנו סעיף די ברור שקובע מה עמדת הממשלה. כמובן שאין בזה כדי לסתור את דברי יושב ראש הקואליציה.
היו"ר יעקב מרגי
משרד האוצר. עמדתכם.
ניר אמסל
אנחנו עם משרד ראש הממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
לא מתנגדים לחוק. תודה. היא לא הביעה התנגדות.
ניר אמסל
היא הסבירה שהממשלה מתנגדת.
דוד ביטן (הליכוד)
הממשלה לא מתנגדת. מי החליט שהממשלה מתנגדת? ההתנגדות היא בגלל שהיא לא החליטה?
ניר אמסל
אנחנו מתנגדים להגדרת סכומים בחקיקה ראשית.
היו"ר יעקב מרגי
יש יוצאים מן הכלל.
ניר אמסל
בנוגע לכל הפעילות, יש את המשרד המקצועי שבו נח התקציב עבור הנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל. דרך אגב, רוב תקציבי ההנצחה מונחים בתקציב משרד ראש הממשלה, מתוקצבים במשרד ראש הממשלה והפעילות צריכה להיעשות בהתאם לגורמי המקצוע ובהתאם להנחיה של גורמי המקצוע. להנחות את זה בחקיקה ראשית כרגע בצורה הזאת, אנחנו כרגע מתנגדים.
דוד ביטן (הליכוד)
אין לי בעיה שלא יהיה רשום תקציב אבל צריך להיות ברור שההסתדרות הציונית מקבלת את הכסף ומבצעת אותו, לא את כל הכללים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
נגיע לנוסח המוסכם.

משרד המשפטים.
חנן ארליך
ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. קודם כל, מבחינת עמדת הממשלה, כמו שעורך דין פישמן ציטטה, היא להתנגד כל עוד לא החליטה ועדת שרים או הממשלה כולה לתמוך בהצעת החוק.
היו"ר יעקב מרגי
על עקרון הפרדת הרשויות למדתם בשנה ראשונה משפטים.
חנן ארליך
זה נכון אבל אנחנו מחויבים.
דוד ביטן (הליכוד)
זה גם לא המצב בפועל.
חנן ארליך
לגופו של עניין, אני רוצה לומר כמה דברים. ראשית אני אומר שדיון דומה נערך בזמן שחוקק החוק, חוק בנימין זאב הרצל, הנצחת זכרו ופועלו בשנת 2004, חלק מהנוכחים כאן גם נכחו אז בדיון. הצעות מקדמיות או נוסחים מוקדמים של החוק כללו אזכורים מפורשים של המדרשה והמוזיאון בהר הרצל. הוועדה אז החליטה – בדיון שהתקיים ב-15 ליוני 2004 – לקבל את הנוסח כפי שהוא מתוך הבנה של העקרונות שאני מיד אפרט.

העמדה העקבית שגם אנחנו, גם משרד האוצר והממשלה כולה וגם מעוגנת בחקיקה או מקובעת בחקיקה, היא שלא להזכיר תמיכה בגופים או במסגרות פעילות ספציפיות בחקיקה ראשית אלא לקבוע חובת מימון בפעילות, ככלל. בסוגי פעילות. הפעילות שמתקיימת בהר הרצל היא פעילות, למיטב ידיעתנו גם של המוזיאון וגם של המדרשה שהם שייכים להסתדרות הציונית העולמית והאזכור המפורש שלהם בחקיקה, המשמעות היא שאתה בעצם באופן חריג קובע מימון בחקיקה ראשית לגופים.

יש מגוון דרכים שגם אם הן לא נוסו, אפשר לבצע אותם ואפשר שיהיו מסלולים בהם אפשר ללכת כאשר רוצים להעביר כסף לפעילות מהסוג הזה. יש מסלול של תמיכות, מה שנקרא תמיכות בגופים אחרים, שלפחות לפי המצב המשפטי המוכר כיום - - -
היו"ר יעקב מרגי
ידידי, אם יושב ראש הקואליציה מביא את החוק הזה של שישה מיליון שקלים לארגן להסתדרות הציונית או למשרד ראש הממשלה, זה אפילו בלי מאמץ אלא במשיכת קולמוס הכי קטנה, הוא עושה זאת כדי לקבע, כדי לייצר אמירה. אנחנו כמדינת ישראל לפעמים מכבדים סמלים אבל מן השפה ולחוץ. אם סוגיה של מוזיאון הרצל וכל הנצחת זכרו צריך כל שנה בקיבוץ נדבות או לחפש למה זה העביר ולמה זה לא העביר, להתחיל להתקשקש, אז זה הערך שלנו למי שאנחנו מעריכים ומחזיקים וכל האמירות היפות. זה אני, הדוס, אומר לך. אני אומר לך שאם נולד הצורך להביא את זה בחקיקה, זה אומר שכנראה זה לא עבד. ראוי לחרוג מהנוהג בשביל סטטוס שנקרא בנימין זאב הרצל. כאמירה, יכול להיות שנשקול. אם נתפשר – נתפשר, אבל בגדול צריכה להיות אמירה. אלה שישה מיליון שקלים ותאמין לי שהוא יכול להביא אותם מהר.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא הרבה כסף.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא הכסף. אם מישהו חושב שדוד ביטן בא לוועדת החינוך לחוקק חוק, להטריח את כל העולם, שישה יועצים משפטיים ורפרנט אגף התקציבים מגיעים ממשרדי הממשלה כדי לגייס שישה מיליון שקלים. זה לא זה. זאת האמירה שבדבר. כל מי שדיבר כאן, דיבר על פרוצדורות ולא דיבר על המהות. אני מבחינתי רואה את המהות כאמירה, כדבר עם ערך בחוק.
דוד ביטן (הליכוד)
הם אומרים שבלי כסף הם לא יכולים לעבוד.
חנן ארליך
כל מה שאני אומר זה שאפשר להעביר את הכסף בדרכים אחרות.
דוד ביטן (הליכוד)
לא. עזוב. הם לא ילכו כל שנה ויילחמו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ההסתדרות הציונית.
יעקב חגואל
בוקר טוב לכולם. אני מאוד שמח על הדיון. המהות הייתה שאנחנו ביום שלישי שעבר ערכנו כאן בארגון יושב ראש הכנסת יום לציון 120 שנים להסתדרות הציונית העולמית. לקונגרס הציוני הראשון בבאזל, שדרך אגב, בדיוק בעוד חודש, ב-א' אלול, זה 120 שנים לקונגרס הציוני הראשון. המטרה שלנו הייתה, כשהבאנו את החוק הזה יחד עם יושב ראש הקואליציה, לעשות משהו חגיגי כאשר קונצנזוס של כל הבית, של רוב הבית, מאשר את החוק הזה. זו הייתה המטרה. התגלגלנו להיום ואני אומר לכם שבמבחן התוצאה – וגם אני הייתי כאן ב-2004 – זה לא עובד. זה לא עובד. היו שנים שזה עבד יפה אבל יש שנים שפחות. ב-2016 ו-2017, זה לא עובד לנו. המוזיאון שלנו צריך שדרוג, אין לנו מספיק אנשים שמגיעים להר הרצל, למוזיאון הרצל, אנחנו לא מצליחים לסבסד ימי חיילים שיגיעו לשם ויבקרו במוזיאון. מדברים על מספרים שהם לא מספיק גדולים לטעמנו. בסוף בנימין זאב הרצל זה הקונצנזוס של הבית הזה. ברוך השם הבית הזה יודע לתקצב מנהיגים אחרים ואין ספק שזה המנהיג שהוא הקונצנזוס של כולנו.

אנחנו נשמח מאוד שהחוק הזה יעבור. אנחנו נשמח מאוד שיהיה כאן משהו רוטיני שיעבוד ויעזור לנו להחזיק את המוסד הזה שהוא המכנה המשותף של כולם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. איתן, בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני חושב שהשאלה הזאת שעולה כאן היא באמת לא חדשה אבל היא באה על הרקע שתואר כאן. אנחנו עדים לכך שיש במקומות רבים החלטות והביצוע הוא לא משולם ולעתים גם יש פגיעה במנהיגות היסטורית ופערים גדולים. הממשלה החליטה אתמול על ז'בוטינסקי, מעניין מה היא החליטה אתמול, איך היא תעביר לשם כסף. רק אתמול הייתה החלטה בישיבת ממשלה והיום אני מבין שזה מגיע לכנסת וכמובן אני אשתתף. מעניין אותי איך זה מתבצע.
חנן ארליך
יהיה אפשר להסביר כי זה בדיוק ההבדל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אומר שיש כאן חוסר אמון מסוים.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רק אומר לך שבעוד חודשיים הולכת להיות החלטה אחרת לגמרי. לוקחים את כל ההנצחות ורוצים להכניס אותן למסגרת. אתה יודע מה תהיה התוצאה? שכל מה שיש היום יקוצץ.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חסרה כאן תמונה יותר מאוזנת ויותר שלמה ובעיקר יכולת הביצוע. הבעיה העיקרית היא הביצוע. הם אומרים שהיו החלטות, אומר יושב ראש הקואליציה שהיו החלטות.
דוד ביטן (הליכוד)
המצב הוא שאני צריך להילחם על חוק הרצל. זה ממש מצחיק. אם הייתי מביא לכם משהו שיש עליו מלחמות, בסדר גמור, אבל אני צריך להילחם על חוק הרצל? זה משהו פוליטי?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה לומר עוד משפט אחד. בניגוד להרבה אתרים, הר הרצל הוא יותר חי מכל האתרים האחרים. בסופו של דבר לצערנו גם בית הקברות שם וגם גדולי האומה שם, ובעצם זה לא רק שהוא המנהיג הראשון, זה לא רק שעברו 120 שנים, זה לא רק שאחריו התחילה ההיסטוריה החדשה שאנחנו עוסקים בה, הוא גם נושא השם הזה של הר הרצל. מה לעשות, זה נוגע להרבה מאוד משפחות בישראל ואתם יודעים את זה.

לכן אני חושב שיש כאן דבר חריג, גם במהות. מצד שני אני אומר לכם שכעובדי מדינה, חלקכם מאוד צעירים עם שורשים קצרים באדמה הזאת.
דרורית שטיינמץ
נסמכים על דורות קודמים.
היו"ר יעקב מרגי
נטועים עמוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני בכל אופן חושב שלפעמים יש בעיה גם עם השורשים וגם עם חוט השדרה של הפקידים. יש להם בעיה עם חוט השדרה.
היו"ר יעקב מרגי
הם שלוחים. הם לא הם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מכיר את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מגן עליהם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה מגן וגם אני מגן אבל הם צריכים ללמוד.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא המקרה. עזוב. אני מגן עליהם בעניין הזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל חסרה להם הבנה לראייה הכוללת. יושבים כאן אנשים עם קצת ניסיון, אתם לפעמים צריכים לקבל את זה גם כאיזושהי אמירה. עם כל הכבוד לניסיון וליכולת של כולנו, יש דברים שאתם צריכים ללמוד. מה שאומרים לכם כאן החברים האלה, מה שאומר דוד ביטן זה שהעסק הזה לא עובד ובמיוחד כשזה קשור לרגשות. אמרתי בדיון שהיה כאן עם ההסתדרות הציונית שהדבר העיקרי שצריך להדאיג אותנו הוא לא מה היה כאן 120 שנים אלא בעיקר מה יהיה כאן במאה השנים הבאות. לכן מה יהיה כאן במאה השנים הבאות, זה עסק מאוד בעייתי. הוא מאוד לא מובן מאליו. הוא מאוד לא ברור. לכן השאלה איך מבטיחים את השנים הבאות, במידה רבה היא תלויה גם באתרי הזיכרון וההנצחה, במורשת ובחינוך.

מה שהאנשים האלה אומרים, זה לא איזה אגו אלא קודם כל דאגה לחינוך. אני חושב שבעניין של הדאגה לחינוך, תהיו קצת יותר פתוחים ויותר נדיבים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אנחנו ניגש להקראת החוק ונשמע את ההערות.
מירב ישראלי
הצעת חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון - מימון פעילות מוסדות ההנצחה), התשע"ז-2017

תיקון סעיף 13

בחוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס"ד-2004, בסעיף 13, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

סעיף 13 לחוק הרצל הוא סעיף התקציב ומוצע, אחרי סעיף קטן (א) שאומר היום: השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 12 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור, סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

"(א1) השתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א) תכלול השתתפות במימון הפעילות השוטפת של המוסדות להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל בהר הרצל בירושלים – המוזיאון והמדרשה, לרבות בפעולות הדרכה וחינוך שהם מקיימים ובהחזקתם השוטפת, וכן בפעילות נוספת בהר הרצל שעליה תחליט הממשלה, בסכום שלא יעלה על שישה מיליון שקלים חדשים בשנה. הסכום האמור בסעיף קטן זה יתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה".
דוד ביטן (הליכוד)
הניסוח הוא בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
אני חשבתי שלא יפחת משישה מיליון שקלים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא. הניסוח הוא בסדר אבל להוריד את הנושא של הסכום. אני מוכן לזה אבל שיהיה כתוב שההסתדרות הציונית היא זו שתבצע את התקציב.
היו"ר יעקב מרגי
באמצעות ההסתדרות הציונית.
דוד ביטן (הליכוד)
באמצעות ההסתדרות הציונית.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
באיזה סכום?
דוד ביטן (הליכוד)
יש סכום.
היו"ר יעקב מרגי
הממשלה תחליט.
דוד ביטן (הליכוד)
אין לי בעיה עם זה. אף אחד לא יוריד את הכסף להרצל. הבעיה היא לא הכסף.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
צריך להגיד את הסכום.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לי בעיה עם האוצר. אני מוכן לקבל את זה. אין לי בעיה. אולי ירצו לתת שמונה מיליון שקלים?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל לא פחות משישה מיליון. עשינו את זה בבית התפוצות. קבענו סכום.
דוד ביטן (הליכוד)
אין בעיה עם זה. מי שמבצע את זה, אלה הם. הבעיה היא הביצוע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מחר יהיה קיצוץ רוחבי, יקצצו מיליון שקלים.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא חושב. בוא נגיע למשהו מוסכם.
חנן ארליך
אפשר להציע שנקיים התייעצות קצרה?
דוד ביטן (הליכוד)
כן. למה לא? תתייעץ עם היושב ראש. המיקרופונים לא מפריעים להתייעצות.
היו"ר יעקב מרגי
על מה אתה רוצה להתייעץ? על באמצעות ההסתדרות הציונית?
חנן ארליך
לא. באופן כללי על הניסוח.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו כבר אחרי הסכמה. מבחינתנו, אנחנו המחוקקים. זה שיושב קואליציה חבר הכנסת דוד ביטן הסכים, היה קשור והוריד את הסכום, זה רק להעריך אותו ואנחנו הולכים עם זה. כרגע מה שאני באמת רוצה לדעת זה כאשר אומר דוד שהביצוע יהיה באמצעות ההסתדרות הציונית, אני רוצה לדעת חוות דעתכם על זה. אני לא פותח דיון על החוק, אם הוא חוקי.
חנן ארליך
לדעתנו זה מחמיר את המצב.
היו"ר יעקב מרגי
למה? נמק.
חנן ארליך
הבעיה המרכזית, כמו שאמרתי קודם, היא בעובדה שאתה בעצם מזכיר מסגרות פעילות או מוסדות ספציפיים אותם אתה מתקצב.
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה מוסד שהוא מוגדר בחוק. הוא קם על פי חוק.
מירב ישראלי
הוא מוקם על פי חוק אבל יש חוק שמתגבר על המעמד.
חנן ארליך
אתה לא מקים תאגיד. אם אתה מקים תאגיד, זה משהו אחר, אבל אתה לא מקים תאגיד. אתה מזכיר גוף ספציפי ומסגרות פעילות ספציפיות ומתקצב אותן, שזה סותר באופן כללי את כל שיטת מימון התקצוב המדינתי של פעולות מהסוג הזה שנעשית באופן כללי לסוג הפעילות, או באמצעות התקשרויות או באמצעות תמיכות כאלה ואחרות. ברגע שאתה מזכיר את ההסתדרות הציונית, אתה מחמיר את המצב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שמעתי.
חנן ארליך
עוד אמירה אחת, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. המוזיאון והמדרשה, למי הם שייכים?
יעקב חגואל
להסתדרות הציונית העולמית.
היו"ר יעקב מרגי
אז לא צריך. זה מיותר.
דוד ביטן (הליכוד)
זו בדיוק הבעיה. יש לך שניים וחצי מיליון שקלים אבל לא מעבירים להם. לפעילות עצמה הם צריכים מכרז.
היו"ר יעקב מרגי
הם פטורים ממכרז.
דוד ביטן (הליכוד)
הם פטורים אבל הם לא. לא מעבירים להם את הכסף.
חנן ארליך
לאחרונה תוקן חוק המעמד שאדוני קידם אותו. מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית תוקן כך שהובהרו מה הן אותן מטרות ציבוריות לגביהן יש פטור בעת ההתקשרות, פטור ממכרז בהתקשרות. יש שם רשימה של הפעילויות השונות שהן נחשבות כמטרות ציבוריות. או שהרשימה הזאת כבר כוללת את הפעילות מהסוג הזה או שאפשר להוסיף לשם את הפעילות מהסוג הזה, ככל שמחליטים. זו הדרך המתאימה יותר מאשר בדרך הזאת.
דוד ביטן (הליכוד)
זה יהיה לקריאה ראשונה. לקראת קריאה שנייה ושלישית, תביאו, אם יש לכם, עוד תיקון ונכניס אותו. לא באתם עם הצעה.
מירב ישראלי
צריך לפרסם חוברת. אני אעביר את זה לנוסח.
דוד ביטן (הליכוד)
אין לנו ברירה. השבוע אנחנו מסיימים עם זה. מה זה חוברת? בגלל חוברת לא נעביר את זה? תעשו את העבודה מהר. צריכים להביא את החוברות מהר.
היו"ר יעקב מרגי
בוא קודם נחוקק. משרדי הממשלה, לפני שאני עובר לנוסח המתוקן, יש עוד התייחסויות? אנחנו בקריאה ראשונה.
דרורית שטיינמץ
אבל עדיין אפשר יהיה להכניס שינויים.
דוד ביטן (הליכוד)
כן. בקריאה שנייה ושלישית. תבואו עם הצעה ונכניס אותה. אמרתי לכם שאני אלך אתכם. אין בעיה. גם ראיתם את זה. אני לא מחופש כאן לריב.
היו"ר יעקב מרגי
לקראת קריאה שנייה ושלישית נוכל לעשות את התיקונים.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל תבואו מוכנים עם התיקון. הורדתי את המסגרת התקציבית.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שמבחינת המציע הייתה כאן גמישות ואני חושב שזה נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
הבטחתי להם.
היו"ר יעקב מרגי
אם יש דיון לגבי איך ומה, תגיעו לקראת קריאה שנייה ושלישית. יש לכם זמן להגיע להסכמות.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה עושה את הדיון מחר?
היו"ר יעקב מרגי
תלוי.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו מעבירים את זה היום.
מירב ישראלי
צריך לעשות חוברת.
דוד ביטן (הליכוד)
תעשו. אלה שתי שורות.
מירב ישראלי
אני עושה את התפקיד שלי.
דוד ביטן (הליכוד)
אין בעיה. בסדר. אני שם את זה בסדר היום. היום זה יהיה בסדר היום. אולי נוותר על חוברות. נדבר על זה עכשיו עם האופוזיציה. אין טעם בזה. הכול יהיה דרך האינטרנט ונגמור את הסיפור הזה.
היו"ר יעקב מרגי
תקריאי את הנוסח.
מירב ישראלי
"(א1) השתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א) תכלול השתתפות במימון הפעילות השוטפת של המוסדות להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל בהר הרצל בירושלים – המוזיאון והמדרשה, באמצעות ההסתדרות הציונית העולמית – אנחנו נגדיר אותה כפי שצריך - לרבות בפעולות הדרכה וחינוך שהם מקיימים ובהחזקתם השוטפת.

אנחנו משאירים את "פעילות נוספת בהר הרצל שעליה תחליט הממשלה"?
דוד ביטן (הליכוד)
כן. גם את זה באמצעות. אם אתה שם באמצעות אחרי הממשלה, זה נראה רק על זה. הניסוח צריך להיות ברור כך שזה יובן לשני הדברים.
מירב ישראלי
זה עניין של נוסח.
היו"ר יעקב מרגי
היועצת המשפטית תאמר את המהות ואחר כך לגבי הנוסח, הוא ינוסח.
דוד ביטן (הליכוד)
זה יחול גם על זה.
היו"ר יעקב מרגי
כל הפעילות שמוזכרת בתיקון הזה תופיע באמצעות ההסתדרות הציונית.

מי בעד אישור הצעת חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון - מימון פעילות מוסדות ההנצחה), התשע"ז-2017 עם התיקונים?

אתה מחליף את אחד מחברי הכנסת של הליכוד.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון - מימון פעילות מוסדות ההנצחה), התשע"ז-2017, נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה פה אחד להכנה לקריאה ראשונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30.

קוד המקור של הנתונים