ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/07/2017

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 462

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום חמישי, כ"ו בתמוז התשע"ז (20 ביולי 2017), שעה 13:44
סדר היום
הצ"ח הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב ארנונה כללית לפי מטרים רבועים שלמים), התשע"ו-2016 – הצעתו של חבר הכנסת דוד אמסלם
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
אביעד נימקובסקי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

איתי טמקין - רכז מאקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר

גליה כהן - מנהלת תחום בקרה, תקצוב ופיתוח, המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

אורית מלמד - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

הגר סלקטר - עו"ד, משרד המשפטים

איתן עטיה - מנכ"ל פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי

איתי חוטר - סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

מירה סלומון - עו"ד, יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי

יוחאי דמרי - עו"ד, מ"מ ראש צוות ארנונה והיטלים, הלשכה המשפטית, עיריית ירושלים

אשר אילוביץ' - עו"ד, הלשכה המשפטית, עיריית פתח תקווה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצ"ח הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב ארנונה כללית לפי מטרים רבועים שלמים), התשע"ו-2016

הצעתו של חבר הכנסת דוד אמסלם
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצ"ח הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב ארנונה כללית לפי מטרים רבועים שלמים), התשע"ו-2016, הצעתו של חבר הכנסת דוד אמסלם.
תומר רוזנר
הצעת החוק הזו באה בעקבות שורה ארוכה של בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בהן נטען על ידי תובעים ייצוגיים שרשויות מקומיות לא היו רשאיות לנהוג בדרך שבה נהגו שמונים אחוזים מהרשויות המקומיות בארץ ולחייב בעת שהן מודדות את השטחים לצורך חיובי ארנונה, לא היו רשאיות לבצע עיגול של תוצאת המדידה למטר השלם הקרוב.

בית המשפט העליון נזקק לעניין הזה בפסק דין משנת 2015 וקבע שלרשויות המקומיות אין אכן סמכות בדין לבצע את תהליך העיגול של המדידות והן חייבות לערוך מדידה מדויקת ובדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה. כלומר, מדידה בדיוק של סנטימטרים.

כיוון שלפי מה שנמסר לבית המשפט, למרבית הרשויות המקומיות אין את הנתונים הללו, נתן בית המשפט אורכה לרשויות המקומיות וקבע שההוראה שלפיה הן חייבות לעשות חישוב מדויק של השטחים תחול מה-1 לינואר 2018 מתוך הנחה שבזמן הזה יוכלו הרשויות המקומיות לבצע מדידות של כל הנכסים שבתחומן ולהוציא להם שומות מדויקות.

בית המשפט העליון היה ער לבעיה שבעצם הפסיקה הזאת יוצרת ולמרות זאת הוא קבע שבהיעדר סמכות מפורשת בחוק חייבות הרשויות המקומיות לבצע את המדידות הללו עד ה-1 לינואר 2018. הוא השאיר פתח וקבע במפורש שאם הממשלה והרשויות המקומיות חושבות שהשיטה הנכונה היא שיטת העיגול, פתוחה בפניהן הדרך לבצע תיקון חקיקה בעניין. יחד עם זאת הוא התייחס לתיקון בתקנות שמסדירות את העניין אבל הכפפה הזאת לא הורמה על ידי הממשלה או על ידי השרים הנוגעים בדבר ולא נעשה תיקון התקנות.

לכן אני מבין שהוצעה הצעת החוק שמונחת בפנינו. לפיה בעצם תוסמכנה הרשויות המקומיות במפורש לקבוע שהן נוקטות בשיטת העיגול כאשר חלק של מטר, הקטן מחצי מטר, יעוגל כלפי מטה, חלק ממטר הגדול מחצי יעוגל כלפי מעלה, וחצי מטר בדיוק יעוגל כלפי מטה. זאת כרגע ההצעה.

בדיונים מוקדמים שנערכו עלה ששמונים אחוזים מהרשויות נוהגות לפי השיטה הזו. יש מעט מאוד רשויות שנוהגות לפי שיטה של עיגול כלפי מעלה בלבד וחלק מהרשויות נוהגות לפי שיטת החישוב המדויק.
איתי חוטר
יש רשויות שהודיעו שמעגלות רק כלפי מטה?
תומר רוזנר
כן.
קריאה
בפסק הדין נקבע שגם לעגל למטה זה לא אסור. זה צריך להיות מדויק.
תומר רוזנר
מכל מקום, למיטב ידיעתנו אין רשויות שנוהגות לעגל רק כלפי מטה.
קריאה
יש.
תומר רוזנר
אם יש, תקן אותי.
איתי חוטר
חדרה.
תומר רוזנר
כלפי מטה בלבד?
איתי חוטר
יש כאלה.
תומר רוזנר
חדרה מעגלת כלפי מעלה וכלפי מטה.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה. בית המשפט לא אישר להן גם את הצ'ופר לתושבים.
איתי חוטר
אם אני זוכר נכון, זו רמת השרון.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יודע למה זו סוגיה משפטית, אבל בואו נתקדם.
איתי חוטר
או רעננה או רמת השרון. אחת מהן.
תומר רוזנר
בכל מקרה, מתוך ארבע השיטות האלה, הצעת החוק הזאת מציעה להתיר לרשות המקומית לבחור בשיטת העיגול אבל אם היא בוחרת בשיטת העיגול, העיגול יהיה בשיטת מעלה-מטה בלבד והיא לא תוכל לבחור לא בשיטת מטה ולא בשיטת מעלה. היא כמובן תוכל לבחור בשיטה של חישוב מדויק של שתי ספרות אחרי הנקודה.

כיוון שיש לנו רשויות שלא נהגו לפי זה, מיעוט של רשויות שלא נהגו לא לפי השיטה המדויקת ולא לפי שיטת החישוב מעלה-מטה, אנחנו נציע שתהיה בהצעה, כבר בשלב הזה, הוראת מעבר שתיתן לאותן רשויות, אלה שלא נהגו לפי השיטה הזאת, תקופת התארגנות של חמש שנים בה הן יוכלו לבצע מדידות ולבחור גם אחרי ביצוע המדידות בשיטה שנראית להן נכונה, או בשיטת העיגול או בשיטה המדויקת.
איתי חוטר
אני מציע שתוסיף גם את אלה שנהגו למטה. אם יש רשויות שמחייבות למטה, זה לא עולה לך כסף להוסיף את זה. רשויות שלא נהגו בשיטה מדויקת או מעלה-מטה, יוכלו לעשות הוראת מעבר.
היו"ר דוד אמסלם
אני מספר לך שאנחנו עושים הרבה דברים שלא עולים לנו כסף. רוב הדברים שאני עושה כאן, לא עולים לנו כסף. מה ההצעה?
איתי חוטר
אני אומר דבר פשוט. תומר לא יודע בדיוק איזה עוד סוגי רשויות יש. הוא חושב שהרשויות שלא מחייבות מעלה-מטה, שאלה שמונים אחוזים, או אלה שמחייבות מדויקת, מעגלות רק למעלה. אנחנו יודעים שיש גם רשויות שמעגלות רק למטה.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה אתה רוצה?
איתי חוטר
שכל מי שמחייב בשיטה שונה משתי השיטות שמוצעות כאן, יקבל הוראת מעבר כדי להתיישר לאחת משתי השיטות.
תומר רוזנר
לא כל הרשויות המקומיות. אלה שלא פועלות לפי אחת משתי השיטות.
היו"ר דוד אמסלם
מה שאומר תומר, זה דבר מאוד פשוט. רשות שמעגלת כלפי מטה, אני מבין שבית המשפט העליון, זה שדן באותו עניין, אמר שהוא גם לא מקבל רשויות שמעגלות כלפי מטה.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לא הצלחתי להבין למה. הרי לרשות יש רנג' גם בארנונה, להעלות או לא להעלות. יש רשויות שנותנות לתושבים שלהן בכל מיני מקומות הנחות בכל מיני כניסות. אז תשאיר את זה לרשות. אם רשות רוצה להוריד גם תעריף ארנונה, היא יכולה. היא לא חייבת לשאול אף אחד. זה בסדר. זה חלק מהוראת התעריף. אתה יכול להוריד את זה בכסף, אתה יכול להוריד את זה במדידה. לא משנה. אני לא נכנס לזה. זה נראה לי אפילו שולי. נמאס לי ולכן אני אומר בואו נתקדם. כל הוויכוח כאן הוא שטותי. תומר אומר שאם היו כבר ערים שנתנו כלפי מטה, בואו נפרמל את זה בחוק. בית המשפט עכשיו לא יוכל לטעון שזה החוק. לא נכריח את הרשות לעשות מדידות אם היא לא רוצה אלא שתמשיך כך. אם זה טוב לאזרח, מה אכפת לנו? זה מה שהוא אומר.
איתי חוטר
אתה מציע משהו שלישי שלא כתוב בהצעת החוק.
מירה סלומון
זה לא מה שכתוב בהצעת החוק שלך ברגע שהיא תתקבל. הצעת החוק שלך קובעת ברירת מחדל שהיא פרשנות של בית המשפט. אם יורשה לי להשלים את מה שאני מבקשת להסביר. ברירת המחדל היא מדידה מדויקת לפי הנחיית בית המשפט. המועצה של הרשות המקומית, לפי הצעת החוק שהרגע דובר עליה, רשאית לייצר עיגול רק בחצי מטר למעלה או למטה. היא לא רשאית, לפי מה שמונח כרגע, לסטות משתי השיטות הללו.
היו"ר דוד אמסלם
כשאנחנו מתחילים הצעת חוק, אנחנו מביאים אותה באופן גולמי. יש רשויות שהיום מעגלות כלפי מטה, דבר שלא נתפס לי אבל עיריית חדרה – שאפו.
תומר רוזנר
רמת השרון.
היו"ר דוד אמסלם
רמת השרון. אם היא עושה את זה, שאפו גדול. אני בדרך כלל מכיר את התופעה ההפוכה. עכשיו אתם מעלים את זה – אנחנו נתקן בחוק.
מירה סלומון
מה התיקון?
תומר רוזנר
שיש שלוש אפשרויות.
איתי חוטר
לא. זה לא התיקון. אני הבנתי מה הוא רוצה להציע, שמי שעיגל כלפי מטה, יישאר כך.
היו"ר דוד אמסלם
מה מפריע לך? תסביר לי מה מפריע לך. תראה מה קרה, תראה מה אתה מבקש.
איתי חוטר
אם הוא מבקש להנציח איזושהי הודעה של רשות שלא הייתה לה ברירה כי לא היו לה את הנתונים המדויקים. אתה רוצה להנציח את המצב.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך מה אני אומר ונתקדם. תראה מה אתה אומר לי. כלפי מעלה, אנחנו הרי מבינים שזה לא הוגן. אז מה אנחנו אומרים להם? תקשיבו, היות ואתם גרסתם את הנתונים, אז תוך חמש שנים תעשו מדידה. כלפי מטה, גם אין להם את הנתונים והם גרסו אותם, למה אני רוצה להעניש אותו? לא. אל תעשה שום דבר. תמשיך כך. מצוין. אני לא מבין אותך כי מה אתה בא להצדיק?
קריאה
הוא יכול לעשות מדידה.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יכול לעשות מדידה אבל אני אכריח אותו? למה שאני אכריח אותו? דרך אגב, תבין מה אתה אומר לי. אחד שעשה מדידה והחליט נניח לגבות רק לפי המדויק, ואחד שעשה מדידה והחליט לגבות טיפה פחות מהמדויק, הוא עיגל את הכול כלפי מטה, לזה יש את המדידה, הוא השתמש בהה, זה גרס אותה, אז מה אני עכשיו אגיד לו? בגלל שהיית בסדר עם התושבים שלך, אתה תעשה עוד מדידה שעולה מיליונים? זה מה שאתה אומר לי?
איתי חוטר
אני אומר שמי שעיגל כלפי מטה, זה לא בגלל שהוא רצה להיות נחמד עם התושבים אלא בגלל שהיו עתירות על הדבר הזה והרשות הודיעה על חדילה ולא הייתה לה ברירה אלא לעגל כלפי מטה.
היו"ר דוד אמסלם
שימדוד. מישהו אומר לו לא למדוד? אני אשמח מאוד אם מדינת ישראל בכל נושא תעגל רק כלפי מטה.
איתן עטיה
אני לא בטוח שיש סתירה כאן. אם יש עכשיו מישהו ברגע זה שגובה בשיטה של עיגול רק כלפי מטה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא צריך לעשות מדידה.
איתן עטיה
כדי לעבור לאחת משתי השיטות. הוא רוצה להוסיף עוד שיטה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אתה לא אתי.
תומר רוזנר
הוא מבקש לשנות את ההצעה ולאפשר אחת משלוש השיטות – או עיגול מעלה-מטה, או מדויק, או מטה.
איתי חוטר
לרשויות זה הפסד.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא הפסד.
איתי חוטר
בטח שזה הפסד. מי שמרוויח, הוא בסטטיסטית, אתה גורם לו לעבור. מי שיפסיד סטטיסטית, ימשיך להפסיד סטטיסטית.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר לך למה לא. לדעתי אתה לא מבין את המטריה. אני אסביר. קודם כל, אני רוצה להבין. גם היום הרשות יכולה להחליט מה היא רוצה בתעריפי הארנונה והיא לא שואלת אתכם. אם היא רוצה להוריד, היא תוריד.
קריאה
לא. היא לא יכולה. רק באישור שר האוצר.
איתי חוטר
ושר הפנים.
קריאה
במסגרת הטווח.
היו"ר דוד אמסלם
המשימה שלנו היא שראש הרשות ייתן את השירותים ויגבה מינימום מסים. אתם הרי חילקתם עכשיו כמה מיליארדי שקלים רק על המע"מ, להוריד. אם זה למעלה, יש מישהו שיש לו מדידה מדויקת. היה מישהו שעשה מדידה מדויקת והחליט שהוא מעגל כלפי מעלה וגרס את כל המדידות כך שאין לו יותר מדידות. יש אחד אחר שעשה מדידה מדויקת ועיגל כלפי מטה וגם גרס את המדידות. שניהם מביאים כסף בשוליים. שטויות. הקטע של המדידה עולה פי שלושים שנים של הגבייה כאן. זה הסיפור. העלות של המדידה.

אם אתה העלית כלפי מעלה ואתה גרסת, דפקת את התושבים שלך, תעשה עוד מדידה כי זה לא מוסרי. אתה תפסיד כסף. אתה תפסיד כסף מהמדידה בכלל. ההכנסות הן שוליות. אתה תוציא הרבה כסף על המדידה, שזה הכסף הכבד אבל היות ואתה נהגת לא נכון, לא בצורה ישרה, תעשה את זה. השני שנתן הנחה, עיגל כלפי מטה, אני לא אכריח אותו לעשות עוד מדידות עכשיו. הסברתי. העלות היא המדידות ולא ההכנסות. אתה אומר לו שהיות ואתה היית הגון עם התושבים, תרצה לעשות עוד מדידות, מתאים לך – תעשה, לא אגיד לך לא לעשות, אבל בוודאי אני עכשיו לא מאלץ אותך להוציא כמה מיליוני שקלים על המדידות האלה כדי שתעשה את החישוב ויצא לך סכום של אלפיים שקלים. לא. אתה היית בסדר, עשית את זה בסדר, אני לא יודע למה גרסת, אין לי מושג, כשיש לי נתונים בדרך כלל אני שומר, בוודאי לא זורק, אבל זרקת. הוויכוח הוא לא על הגבייה בכלל אלא הוא על המדידות, על עלות המדידות. זה האירוע.
אביעד נימקובסקי
היום יש שיטה שחלק מרוויחים וחלק מפסידים. אתה אומר שמי מהרשויות שמרוויח, אתה תוריד כלפי מטה. מי שמרוויח פחות, ימשיך במצב הזה. זה לא סביר.
היו"ר דוד אמסלם
לא הייתי מספיק ברור במה שאמרתי?
אביעד נימקובסקי
היית ברור.
היו"ר דוד אמסלם
אם אני מסביר לך שהעלות היא המדידה ולא התקבולים? הסיפור המרכזי כאן הוא עלות המדידה. אם אתה תממן להם את המדידות, אני הולך אתך.
איתי חוטר
זה לא הסיפור המרכזי כאן.
היו"ר דוד אמסלם
לא?
איתי חוטר
לא. אני גם אומר לך למה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא טיפש עד כדי כך.
איתי חוטר
חס וחלילה, לא אמרתי את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אם אני מדבר אתך על לעגל, תעשה לבד חשבון בבית. אנחנו מדברים על סנטימטרים. אתה רוצה שאני אעשה לך חישובים?
איתי חוטר
אתה מכיר רשות מקומית שמדדה ולא הוסיפה עוד אלפי מטרים של שטחים חדשים? זה מחזיר את העלות.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת.
איתי חוטר
זה מחזיר את עלות המדידה.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני מאבד את הסבלנות כי אני מבין שיש כאן משהו. או שאתם לא מבינים מה אני אומר או שאתם התאהבתם בטיעונים שלכם שהם לא רציניים. בסוף, גם אם תוסיף אלפיים מטרים, אנחנו מדברים על השולי, על מה אחרי הנקודה. אז הוספת עוד עשרה סנטימטרים. תעשה חשבון. תעשה חשבון כמה זה עשרה סנטימטרים בשנה לבן אדם. אני אומר לך שבעלות ארנונה לשנה, מחושבת נגיד על חמישים שקלים למטר, כמה זה ערה סנטימטרים? חמישה שקלים בשנה לקומפלט? כמה עולה למדוד את אותו בית? תחשוב עכשיו. אני אומר למישהו שילך לעשות לי מדויק עכשיו, אני חייב עד שתי הנקודות. שולח מודד עם המכשור, שני אנשים, לא תשלם 1,500-2,000 שקלים על מדידה? הרווחת חמישה שקלים בשנה. תסתכלו על מה שקורה במגרש. לדבר בלי להבין מה אתם אומרים בכלל.

אני יוזם את הצעת החוק הזאת. אם אתה רוצה לעשות מדידה, תעשה. מישהו אמר לך שלא תעשה מדידה? תעשה. אנחנו הרי השארנו את זה וולנטרי. היות ואנחנו משאירים את זה וולנטרי, תעשה איזה מדידות שאתה רוצה. מה לא מובן? מה אתה רוצה להסביר?
אביעד נימקובסקי
יש הצעות חוק שלמרות שלרשות יש סמכות וולנטרית לעשות משהו, עדיין באה הכנסת וכופה עליה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר לך. הסיפור הכלכלי הוא בטל בשישים. הוא לא קורה כאן.
אביעד נימקובסקי
אמר לך קודם השלטון המקומי שככל שיש יותר מדידות, בדרך כלל ההכנסות - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. אתה לא נמצא אצלי בדיונים. אני לא סובל בזבוזי זמן וחוסר הגיון. ראשית, אני מברך אותך על כך שאתה כאן.
אביעד נימקובסקי
קבלת פנים יש לי כאן.
היו"ר דוד אמסלם
אתה תכין את עצמך לדיונים אצלי. אין אצלי דיונים מהסוג הזה. תתעדכן אצל יוצר. בן אדם שבא לכאן, הוא בקיא על בוריו במה שקורה כאן.

אני רוצה להתקדם בחקיקה ולגמור את העניין.
אורית מלמד
משרד הפנים. אנחנו חושבים שמבחינה עקרונית זה כבר מעבר לרעיון של בדיוק כמה כסף יצא.
היו"ר דוד אמסלם
אתם לא מתייחסים לכסף. לעיקרון.
אורית מלמד
זה נכון שמעגלים, אז מעגלים או למעלה או למטה. זה לא מאוזן להגיד שהעיגול הוא רק כלפי מטה.
היו"ר דוד אמסלם
הפוך. אנחנו אומרים שזה נדיר. תביני, אין כמעט מקרים מהסוג הזה. אמרו רמת השרון. בסדר, רמת השרון. אני לא נכנס לזה. לכן אני חוזר שוב לטיעונים. אין כמעט ערים כאלה. אם יש שתיים-שלוש בארץ שעשו כך, אנחנו לא נשלח אותם לעשות מדידות חדשות כי הן עשו כלפי מטה וחסכו לכל אזרח אצלן חמישה שקלים ועכשיו הן יוציאו עליו כסף גדול. אנחנו הרי עכשיו מכריחים אותן. אם הן ירצו לעשות, בבקשה. זה וולנטרי.
תומר רוזנר
השאלה היא האם אתה רוצה רק לתת לאלה שעשו את זה בעבר או שעכשיו כל רשות תוכל לבחור בזה.
היו"ר דוד אמסלם
במה?
תומר רוזנר
בשיטה כלפי מטה בלבד.
קריאה
כל רשות.
תומר רוזנר
רק אלה שעשו את זה בעבר? אם זה בהוראה ראשית או שזה בהוראת מעבר.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. זאת הוראת מעבר.
תומר רוזנר
בסדר. אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
מהיום, כל מי שמודד, מביא את הקטע המדויק.
תומר רוזנר
או עיגול כלפי מעלה-מטה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. כל מי שמודד, עושה את העיגול כלפי מעלה-מטה. הוא עושה מדויק.
תומר רוזנר
נכון. או מדויק או מעלה-מטה.
היו"ר דוד אמסלם
אין מדויק. זה מהיום קדימה. מי שיש לו, יש לו.
תומר רוזנר
זאת אומרת, לכולם שיטה אחת?
היו"ר דוד אמסלם
כן. אני רוצה להביא את כולם לאותה שיטה. אבל.
תומר רוזנר
הוראת מעבר לגבי שתי השיטות.
היו"ר דוד אמסלם
רגע. תקשיבו עד הסוף. אני לא מקבל את זה. באמת. אנחנו במדינת ישראל בסוף צריכים לבוא לשיטה אחת, הגיונית, שהיא או למעלה או למטה. אני בכלל לא בא מהצד הכספי. הרי בסוף זה מתאזן. אם זה מתפזר נורמלית בעיר - - -
תומר רוזנר
זה מתפזר נורמלית.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נניח שחמישים אחוזים יהיו למעלה וחמישים אחוז למטה ומבחינת הכסף לא קרה כלום.
תומר רוזנר
סטטיסטית זה ברור.
היו"ר דוד אמסלם
אבל שירותית זה נכון. היות ויש ערים שכבר עשו מדויק, לא נגיד להם שעכשיו תעזבו, אבל הן יצטרכו לעשות עוד חמש שנים עוד פעם.
תומר רוזנר
אם הן רוצות.
היו"ר דוד אמסלם
לא. החוק מכריח אותן, אם אני מבין.
אורית מלמד
לא. יש נוהל.
תומר רוזנר
חוזר מנכ"ל.
היו"ר דוד אמסלם
אם יצטרכו לפי חוק או נוהל, לא ניכנס לזה, מדידה חדשה, נקרא לזה כך, לא משנה למה, מדידה חדשה, יעשו לפי הכללים האלה. הרי בסוף אני מאמין שתוך חמש, שבע שנים, כולם כבר יעשו מדידות חדשות ואז תהיה נוסחה אחת במדינת ישראל, נוסחה הגיונית, אין לה שום משמעות כספית אבל יש לה משמעות שירותית.
תומר רוזנר
נעבור מקרה-מקרה. אני רוצה לעבור אתו מקרה-מקרה ונקבל תשובה ברורה ומדויקת. יש שיטה אחת לכולם והיא שיטת העיגול מעלה-מטה. עכשיו יש לנו מצב קיים שאותו אנחנו רוצים לשנות. יש לנו שלוש שיטות בהן נהגו שהן לא השיטה הזאת. אלה שנהגו בשיטה הזאת, ימשיכו לנהוג בשיטה הזאת. חייבים להמשיך לנהוג בשיטה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
איזה? מעלה-מטה?
תומר רוזנר
מעלה-מטה.
היו"ר דוד אמסלם
רגיל. מה שאמרתי.
תומר רוזנר
מה שאמרת. לגבי אלה שעיגלו כלפי מעלה, להן ניתן חמש שנים לעשות מדידות והן חייבות לעבור לשיטה הזאת תוך חמש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
חייבות.
תומר רוזנר
לגבי אלה שנהגו במדויק, מה אתה אומר? גם הן חייבות תוך חמש שנים לעבור?
היו"ר דוד אמסלם
אלה כלפי מטה?
תומר רוזנר
לא. במדויק.
היו"ר דוד אמסלם
מחייבים מדויק, שיישארו על המדויק.
תומר רוזנר
לא חייבים לעבור.
היו"ר דוד אמסלם
לא חייבים. רוצים מדויק, יישארו על המדויק.
תומר רוזנר
אם אני עכשיו רשות ואני נוהג מעלה-מטה, בעוד שנה אני עושה מדידות, האם אני יכול לעבור למדויק?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
קריאה
עדיף שתהיה מדויק.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שאם אתה הולך למדידה חדשה, אתה עובר לקטע של מעלה-מטה. אנחנו רוצים להביא את זה לשם. חבר'ה, יש גם אבסורד בסיפור של המדויק. גם המדידה היא כזאת.
איתי חוטר
מי שכבר עשה מדויק, שיישאר במדויק.
תומר רוזנר
הוא אומר לא.
איתי חוטר
הוא אומר כן.
היו"ר דוד אמסלם
אם למישהו יש מדידה מדויקת, למה שיעשה עוד מדידה?
תומר רוזנר
הוא צריך כי הוא עושה כל חמש שנים.
קריאה
אם יש לו מדידה, הוא יכול להגיד שיש לו מדויק אבל אני מעגל את זה כלפי מטה או כלפי מעלה. השאלה אם אנחנו מאפשרים לו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
מטריף אותי מה שקורה כאן. תעשו את ההבחנה בין המדידה לבין החישוב. תחשבו קצת על מה קורה בפרקטיקה. בא המודד ועובר כל בית. זה מוצא למכרז ואומרים לו שהוא מקבל 1,500 שקלים על כל דירה. הוא בא ומחשב. הוא אומר שבבית הזה היו לי 59,3.
תומר רוזנר
המדידה חייבת להיות מדויקת.
היו"ר דוד אמסלם
אומרים לו שהוא יביא את המדידה המדויקת. הבן אדם מביא את המדידה.
תומר רוזנר
עכשיו החיוב.
היו"ר דוד אמסלם
באים לעירייה, יש קלדנית. אומרים לה שכל מה שמעל זה, תקלידי בנתון. במטרז'. הרי בסוף אתה מחייב מטרז'. אתה אומר לה שמכאן תעגל למעלה ומכאן תעגל למטה ויש כאלה שאומרים לה שתרשום בדיוק מה שכתוב.

הרעיון הוא שבוודאי ברמת הנוחות של האזרח שהוא מקבל את החשבון, אני מסתכל עליו עכשיו. מה שקרה ברשות לא מעניין אותי. היא רוצה להגיד לפקידה שלה שתרשום עד שתי ספרות אחרי הנקודה, היא תדפיס את זה. זה לא מעניין. האזרח שמקבל הביתה את החיוב, הוא מסתכל ואומר איזה דפוקים אלה, הם שולחים לי גם 15 סנטימטרים? אתה מדבר אתו במונחים של מספרים סגורים. לכן אני חושב שזה יותר נכון והגיוני.

כסף אין כאן. הסברתי.
איתי חוטר
לא. זה לא עניין של כסף.
היו"ר דוד אמסלם
העלויות כאן הם במדידה ולא בכסף. לכן אני חושב שכל מדינת ישראל בסוף צריכה ללכת לעיגול. אם עיר מתנהלת כך, עשתה במחשבים שלה כך, לא נגיד לה מחר בבוקר שתעצור הכול, תביאי עוד פעם את אנשי המחשבים ותעשו עוד הפעם. גם כאן אין הצער שווה בנזק המלך.
תומר רוזנר
אז מה עושים?
היו"ר דוד אמסלם
רגע. אם היא תעשה שוב את המדידות עוד חמש שנים, הרי עוד פעם היא תתחיל להקליד את הכול מהתחלה. אז בנקודת הזמן הזאת נגיד לה כאן תעגלי, כי בין כה וכה היא מתחילה את הפעולה מאפס.
תומר רוזנר
הבנתי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מאמין שבסוף עוד שבע-שמונה שנים, אחרי שכולם יעשו את המדידות, והם עושים את המדידות בגלל עצמם, כי נוספו להם מחסנים, נוספים להם עבירות בנייה, נוספו להם המון דברים שרוצים בגינם לגבות ארנונה, הוא יתחיל להקליד ואז כולנו בעוד שבע-שמונה שנים נהיה ברמה מעגלת או למעלה או למטה. כל המדינה.
יוחאי דמרי
הדיפולט שלו היא מדויק ואתה רשאי לעגל.
תומר רוזנר
לא זה מה שהוא אומר.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יכול יותר. בוא תקריא. תקריא את מה שאמרתי ובוא נצביע על זה. אתם מכירים אותי, אני מקדיש המון שעות אבל אני לא יכול לבזבז זמן כך.
תומר רוזנר
עוד דבר אחד שאני צריך את ההבהרה שלך. לגבי אלה שעשו מטה, אותו הדבר כמו שאמרת על המדויקים. אלה שעיגלו כלפי מטה.
היו"ר דוד אמסלם
אלה שעיגלו כלפי מטה, זה יהיה כמו המדויק אלא אם כן ירצו לעשות מדידה אחרת.
תומר רוזנר
כמו שאמרנו כאן. כל עוד הוא לא עושה מדידה, הוא ממשיך.
היו"ר דוד אמסלם
כן. בוודאי.
תומר רוזנר
אני מסכם. ההוראה תשתנה ממה שכתוב בנוסח. נאמר כבר שלוש פעמים שזה ישתנה ממה שכתוב בנוסח ואני חוזר ואומר את זה. הארנונה מחושבת לפי מטרים שלמים. לגבי חלקי מטרים, השיטה המחייבת את כל הרשויות, ולכן אין צורך בהוראת מעבר לגבי צו הארנונה, מה-1 לינואר 2018 תהיה השיטה של עיגול כלפי מעלה ומטה. לא צריך החלטת מועצה בעניין הזה.
איתי חוטר
זה לגבי איזה רשויות?
היו"ר דוד אמסלם
כל הרשויות.
איתי חוטר
זה הופך את ברירת המחדל.
תומר רוזנר
זה הכלל שבחוק העיקרי.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו הוא מחריג.
תומר רוזנר
לגבי תקופת המעבר, תהיה תקופת מעבר ויהיו בה שתי הוראות. הוראה אחת לגבי אלה שעיגלו כלפי מעלה בלבד, חייבים לעשות מדידה חדשה תוך חמש שנים ולעגל לפי השיטה שאמרתי קודם. אלה שהלכו לפי השיטה המדויקת או עיגלו כלפי מטה, רשאיות להמשיך לעבוד לפי השיטה בה נהגו קודם. אם הן מחליטות לעשות מדידה חדשה, הן עוברות לשיטת העיגול.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. הן ימשיכו לעבוד רגיל עד שהן יעשו מדידה חדשה בכל הישוב.
אשר אילוביץ'
עד מתי הן צריכות להשלים את המדידות המדויקות?
היו"ר דוד אמסלם
מתי שהן רוצות. דרך אגב, אם הן יחליטו עוד עשר שנים.
תומר רוזנר
להמשיך בשיטה הנוכחית. הן יכולות להמשיך בשיטה הנוכחית.
היו"ר דוד אמסלם
ימשיכו בשיטה הנוכחית. אין בעיה. נניח עיר תחליט שהיא לא עושה מדידות עשר שנים, תמשיך בשיטה הנוכחית.
אשר אילוביץ'
עיר שעושה עכשיו מדידות?
תומר רוזנר
היא יכולה להחליט לעבור.
אשר אילוביץ'
בפתח תקווה התחלנו למדוד בגלל פסק הדין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. יש לך את הנתונים ואתה לא גורס אותם.
אשר אילוביץ'
את הנתונים כבר הזנו. עשינו מדידות של 12 אחוזים.
תומר רוזנר
מה שאמרת לגבי פתח תקוה, שכבר עשיתם מדידות של 12 אחוזים.
אשר אילוביץ'
רק 12 אחוזים.
תומר רוזנר
אותם 12 אחוזים שכבר נמדדו, מחויבים מדויק.
איתי חוטר
הם כבר מחויבים מדויק.
תומר רוזנר
איך זה יכול להיות? זה חוסר שוויון.
איתי חוטר
זה מה שהוא אומר לך.
אשר אילוביץ'
זה מה שבית המשפט העליון אמר. זה לא חוסר שוויון. זה מה שהפסיקה קבעה.
איתי חוטר
יש רשויות, כיוון שהפסיקה כבר מאפשרת להן מאז היא עברה. הן מחויבות. המקומות בהם בתי אב, נקרא לזה כך, בהם כבר נעשתה הבדיקה המדויקת, מקבלים מדויקת.
תומר רוזנר
הם יכולים להמשיך מדויקת.
איתי חוטר
יש בתי אב שעדיין לא אלא מקבלים עיגול.
אשר אילוביץ'
אני רוצה לעבור למדויק.
תומר רוזנר
לא. זה אתה לא יכול. לפי ההצעה כרגע אתה לא יכול.
איתי חוטר
מה הוא יעשה עם אלה שכן מקבלים מדויק?
תומר רוזנר
לדעתי אתה יכול לעבור לשיטת העיגול. אם אתה רוצה, אתה יכול להמשיך במדויק, ואם אתה רוצה, אתה יכול לעבור לשיטת העיגול.
אשר אילוביץ'
אם אני תקוע באמצע, מתי אני אוכל לעבור?
איתי חוטר
חבר הכנסת אמסלם, שוב לי שתבין כאן את הניואנס.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מכיר את הסוגיה של תחום שבת. אותו אחד ששאל מה קורה עם תרנגולת שנמצאת רגל לפה ורגל פה. זרקו אותו מבית המדרש. בסוף מה הבעיה שלנו, בגדול? הנתונים לא קיימים. בסוף אתה לוקח את הפקידה ואומר לה - - -
אשר אילוביץ'
מה שקיים, הזנו.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר לה שאת זה קחי חזרה ותסדרי את זה לפי הכללים החדשים. זה לא לוקח הרבה זמן. אנחנו יותר רוצים להביא את זה לאיזה בסיס הגיוני. הוא גם יותר פשוט. יותר פשוט לה. היא הרי הזינה עד אחרי הנקודה 12 אחוזים. היא צריכה להזין עוד 88 אחוזים אחרי הנקודה שתי ספרות שזה קשה לה יותר. אני אומר שתתקנו את זה כך שכך זה יהיה. אני בכלל חושב שאתם צריכים לעשות את כל המדידות בעיר ואחרי כן להזין את הנתונים. תתקנו את זה בהתאם כי בסך הכול הנתונים נמצאים אצלכם ולא גרסתם אותם. כל הסיפור הזה שלא הבנתי בהתחלה למה הם לא מתקנים, הם אמרו לי שהם גרסו את הנתונים.
תומר רוזנר
מה שהוא אומר זה שאת ה-12 אחוזים האלה תחייבו מה-1 לינואר 2018 בשיטת העיגול. זה מה שהוא אומר.
אשר אילוביץ'
אם אני אעשה מדידה.
תומר רוזנר
כבר עשית.
אשר אילוביץ'
מה זה עשיתי? הרבה רשויות עשו.
היו"ר דוד אמסלם
תלך לעניין המעשי. העירייה בסוף צריכה להביא את זה לאיזשהו מקום הגיוני.
אשר אילוביץ'
זה ברור.
היו"ר דוד אמסלם
אם יש מחלוקת על ההיגיון שלי, בוא נדבר עליו.
אשר אילוביץ'
לא. אני מסכים.
היו"ר דוד אמסלם
אני הרי מספר לך מה קרה בעירייה. מי שגרס את החומר, לדעתי הוא בן אדם לא בסדר. לא גורסים חומר כזה. זה חומר ששילמנו עליו הרבה כסף.
אשר אילוביץ'
הקבלנים הביאו את הנתונים כבר עם עיגול.
קריאה
יש תסריטים.
היו"ר דוד אמסלם
הם העבירו את זה עם עיגול?
אשר אילוביץ'
כן.
אורית מלמד
זה יכול להיות.
קריאה
מצוין. חסכו כסף.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני לא הייתי סומך על קבלן שמעביר לי. אתה הרי גובה כסף. אם הקבלן הזה לקח מישהו ואמר לו תרשום? הרי לקבלנים יש עניין להגדיל את המטרז'. כשאתה בא לקבלן ואומר לו שאני קונה דירת ארבעה חדרים, הוא מראה לך את הדירה. הכול בסדר. אתה שואל אותו בסוף כמה מטרים יש שם? אם הוא אומר לך תשעים מטרים, אתה אומר לו, מה, רק תשעים? אם הוא אומר לך מאה, אתה אומר לו אחלה. זאת אותה דירה. ראית אותה. לכן הקבלנים, הנטייה שלהם היא להעלות את המטרז' כלפי מעלה.

בואו אני אספר לכם איך אני יודע. זה מה שקרה לי. העירייה באה למדוד אצלי והסתבר שפתאום מה שהיא חייבה אותי, זה יותר. פתאום במדידה האמיתית היה פחות וזה בגלל שהקבלן הראשון נתן לה מספר. אני קניתי בית, ראיתי אותו, שלום על ישראל, לא בדקתי, לא באתי והתחלתי למדוד אותו.

לכן אני אומר בגדול בסך הכול אני חושב שהעירייה רוצה להביא את זה למכנה משותף מסוים. עם הנוסח שאנחנו מציעים זה יותר קל. זה קל יותר גם לאזרח וגם לעירייה.

עשיתם 12 אחוזים, אני חושב שהמדידות קיימות, אז באים לגברת ואומרים לה שתעשה את זה בנוסחה.
תומר רוזנר
זאת אומרת, אדוני אומר שלגבי אלה שחישבו באופן מדויק, הם בכל מקרה ב-1 לינואר 2018 עוברים לחישוב של העיגול, גם אם כבר מדדו. זה מה שאתה אומר?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
תומר רוזנר
תגיד מה אתה אומר.
היו"ר דוד אמסלם
הוא נתן לי עכשיו וריאנט שלא חשבתי עליו. כמה עיריות תפסנו באמצע? אני אומר דבר מאוד פשוט. בוא נעשה כזה דבר וכך אני אאלץ אותם לעשות. אני אשאר על הנוסחה. אם יש לך מדויק, זה מדויק. אתה אתי?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
במדידה חדשה שתעשה - - -
תומר רוזנר
בעוד חמש או עשר שנים.
היו"ר דוד אמסלם
לא. זה יכול להיות גם בשבוע הבא.
תומר רוזנר
אם אתה רוצה, כן.
היו"ר דוד אמסלם
מי שסגור, סגור. אם יש עיר בה זה מדויק, תמשיך להיות מדויק.
תומר רוזנר
נכס, נכס. אתה מקבל את זה שבחלק מהנכסים זה יהיה כך ובחלק כך.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. פתח תקווה למשל, בגלל שאתה תופס אותו באמצע, הוא יצטרך להביא את זה לאיזשהו מקום אחד.
אשר אילוביץ'
רוב הרשויות באמצע.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
אשר אילוביץ'
כי לא הספיקו. רוב הרשויות באמצע. לא הספיקו לעשות את זה.
היו"ר דוד אמסלם
כמה זמן לוקח לעשות את זה?
אשר אילוביץ'
פסק הדין ניתן לפני שנתיים. כולם באמצע.
היו"ר דוד אמסלם
אני מביא את זה לחקיקה כאן ושכל עיר תעשה את ההתאמות בהתאם. כמו שאמרנו קודם. אנחנו אומרים שמי שמדויק, מי שיש לו נתונים מדויקים, יישאר על המדויקים.
תומר רוזנר
במדידה הבאה הוא יעבור לעיגול.
היו"ר דוד אמסלם
במדידה הבאה הוא יעבור לעיגול.
מירה סלומון
מה זה מדידה הבאה?
תומר רוזנר
מתי שהוא מודד בפעם הבאה. מה לא ברור?
מירה סלומון
אבל אמרנו עכשיו שתוך כדי מדידה. מה זה מדידה הבאה?
תומר רוזנר
אתה רוצה להמשיך לעשות, תמשיך לעשות. כשאתה עכשיו מזין נכס חדש שמדדת אותו מה-1 לינואר 2018, תכניס אותו מעוגל.
איתן עטיה
לא הבנתי. אני כבר שנתיים מודד.
תומר רוזנר
תמדוד.
איתן עטיה
מדדתי אלפי נכסים והתחלתי לחייב בהתאם לפסק הדין.
קריאה
זה להוציא עוד מכרז חדש.
תומר רוזנר
לא. זה מאוד פשוט.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא הבנת מה אנחנו אומרים. נניח הזנת מדויק. אתה באמצע. אמרת לגברת שאם היה רשום 98,45, תרשמי 99 והיא הזינה. אנחנו עכשיו לא מבקשים לשנות את החוק. היא הזינה את זה.
תומר רוזנר
מה שהיא הזינה, זה ימשיך לעבוד.
היו"ר דוד אמסלם
מחר היא מקבלת נתון אחר בו רשום 93,28. אתה אומר לה שכאן היא תרשום 93. מבחינתה לא קרה כלום.
תומר רוזנר
את המדידה אתה יכול להמשיך.
היו"ר דוד אמסלם
את המדידה תמשיך רגיל.
תומר רוזנר
אתה רוצה, תשמור את הנתון.
היו"ר דוד אמסלם
אתה נותן לה הנחיות הזנה שונות.
תומר רוזנר
אני גם ממליץ לך לשמור את הנתון.
איתן עטיה
נגיד עשיתי שלושים אחוזים מהעיר. אני צריך לחזור אחורה על כל השלושים אחוזים?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
איתי חוטר
כן. ולהזין אותם. יהיה לך מצב עד המדידות הבאות שחצי עיר כך וחצי עיר כך.
איתן עטיה
אני רוצה רק לחדד את זה וללכת לכיוון הזה כדי שנהיה סגורים עליו. אם לצורך העניין אני בעיר שלי עשיתי שלושים אחוזים מהעיר מדידה מדויקת והכנסתי כבר למחשב והאנשים מקבלים, שלושים אחוזים מבתי האב, ארנונה מדויקת. 92,45 וכולי. שלושים אחוזים מהעיר. אני עכשיו ממשיך את המדידות ומתנהל בעצלתיים כי יש לי בעיית מודדים. אני הגעתי עכשיו ל-1 לינואר 2018. שלושים אחוזים מהעיר במדידה מדויקת. בסוף ינואר 2018, יש לי עוד עשרה אחוזים מדויק. אותם אני כבר לא יכול לרשום כמדויק?
תומר רוזנר
לא.
איתן עטיה
למה לא?
תומר רוזנר
זה מה שהוא אומר.
איתי חוטר
תן את האופציה לרשות לבחור בין שתי הגישות. זה לא הגיוני. למה שרשות לא תבחר? תנו לרשות לבחור בין השיטות.
אשר אילוביץ'
זה ייצור חוסר אחידות לנישום. תנו לרשות לבחור כי אחרת יש לכם בעיה בתוך העיר. יש אפליה בין השכנים. או שתעשו מדויק, או שתעשו מעלה-מטה אבל תעשו יישור קו.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך למה אין אפליה. אין לזה משמעות. הרי הכול זאת שאלה טכנית בשוליים. אתה רוצה, שיבחרו. במדידה הבאה הם יאזנו. מה זה משנה אם הבניין לידי עיגלו לו למטה ולשני למעלה ולי השאירו באמצע כי אני מדויק?
איתי חוטר
זה מאוד משנה. אתה מוזמן למועצות ולראות כמה זה משנה.
היו"ר דוד אמסלם
יותר עורכי דין מתפרנסים מזה.

אני רוצה לסכם את זה. עיריות שנמצאות באמצע התהליך, יוכלו לבחור. או להישאר במדידה המדויקת - - -
תומר רוזנר
להמשיך במדידה המדויקת.
היו"ר דוד אמסלם
להמשיך במדידה המדויקת או לעבור לשיטת העיגול. הם יהיו חייבים להחליט או זה או זה.
מירה סלומון
עד לאיזה מועד צריך לקבל את ההחלטה ומה קורה משנתקבלה ההחלטה?
תומר רוזנר
עד 1 לנובמבר.
איתי חוטר
אפשר להציע לך הצעה? הצעת החוק כתובה כך שהיא מאפשרת את שתי השיטות. למה לא להישאר עם זה? באמת. אמיתי. רשות מקומית, ברצותה תישאר מדויקת ורשות התחילה או לא התחילה, עד הצעת החוק היא תרוץ לפרסם מכרז כדי להגיד לך שהיא התחילה כדי שהיא תישאר עם המדויקת. למה? יש שתי שיטות הגיוניות וסבירות, אחת מהן קבע בית המשפט שהיא הגיונית ונכונה. דרך אגב, בית המשפט קבע.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי בעיה עם אותו פסק דין. אתה מכניס את ההיגיון לעניין הזה?
איתי חוטר
אני כנישום, כאזרח, אני אישית, לא כסמנכ"ל כלכלה, הייתי רוצה לקבל את החיוב שלי מדויק. מה זה מעוגל או לא מעוגל? כל מה שמעוגל מפחיד אותי. אבל זאת דעתי האישית ולכן האמת היא באמצע. תשאיר את שתי השיטות.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. הייתי בטוח שאת החוק הזה אני מסיים בחמש דקות. אתם מתישים אותי בדברים שאני המום מזה. זה פשוט הורג אותי. הורג אותי שאתם באים ואתם חושבים שהעבודה היא להתווכח. לבוא ולהגיד התווכחנו.
תומר רוזנר
בית המשפט אמר על שיטת העיגול שחייבת להיות אחידה וכל ההבדלים שהם הבדלים הכי ניכרים שבברוטו ברוטו, נטו, בית המשפט אמר שזה בסדר, כל עירייה יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
קריאה
אנחנו הצענו כבר לפני שנים שיטה אחידה.
היו"ר דוד אמסלם
תומר, מה סיכמנו?
תומר רוזנר
אני חושב שהשיטה צריכה להיות שיטה אחידה. הם מציעים כאן שבשיטה האחידה הזאת יהיו שתי אופציות לרשות, או להמשיך בשיטה שהיא נהגה בה קודם והיא שיטת העיגול מעלה-מטה, או היא יכולה להחליט, מי שכבר עברה או התחילה לעבור לשיטה של חישוב מדויק, תוכל להמשיך בחישוב מדויק.
מירה סלומון
בעצם היפוך ברירת המחדל. ברירת המחדל היא עיגול מעלה-מטה ואפשרות של החלטה למי שהתחילה במדויק, להישאר במדויק.
תומר רוזנר
כן. מי שכבר עבר למדויק.
מירה סלומון
או התחיל לעבור למדויק.
תומר רוזנר
כן. החליט לעשות מדויק.
מירה סלומון
הוא לא החליט אלא יש הוכחות בשטח שהוא מבצע מדויק.
תומר רוזנר
הוא מחייב חלק מהנכסים בתחומו בשיטה המדויקת. הוא יוכל להמשיך את התהליך של לעבור לשיטה המדויקת.
מירה סלומון
זה בהחלטה פוזיטיבית, ברירת המחדל היא המעלה-מטה?
תומר רוזנר
נכון.
מירה סלומון
אז ההחלטה הפוזיטיבית עד ה-1 בנובמבר הקרוב לגבי 2018.
תומר רוזנר
כן.
מירה סלומון
יש כבר החלטה.
תומר רוזנר
כן.
מירה סלומון
אני מבינה נכון?
תומר רוזנר
אנחנו נוציא הוראת מעבר. לא צריך לקבל החלטה.
מירה סלומון
אמרנו שהוא יכול להחליט להישאר במדויק או ללכת למעלה-מטה. אז יש החלטה פוזיטיבית שצריכה להיות.
תומר רוזנר
אתם רוצים שזאת תהיה החלטה? מה אתם רוצים? אתם רוצים שזאת תהיה החלטה או אתם רוצים שאנחנו נגיד מראש שמי שהתחיל, ימשיך?
קריאה
שזה או זה או זה.
אשר אילוביץ'
אנחנו אומרים שהשיטה מעלה-מטה. יש הוראת מעבר שאומרת שמי שמדויק, יכול להמשיך במדויק.
מירה סלומון
עד מתי? עד שהוא יחליט אחרת?
קריאה
כן. עד שהוא יחליט אחרת.
תומר רוזנר
עד שהוא יחליט לעבור לעיגול.
היו"ר דוד אמסלם
עד שהוא יחליט לעגל.
מירה סלומון
אני מבינה מה שאתם אומרים. אני רק אומרת שאם רשות מקומית רוצה להחליט לעגל ביחס ל-2018, ההחלטה שלה צריכה להתקבל עד ה-1 בנובמבר 2017.
תומר רוזנר
נכון.
מירה סלומון
זה חלק מהוראות המעבר.
אשר אילוביץ'
מי שכיום מעגל כלפי מטה, גם יכול להמשיך כלפי מטה.
איתן עטיה
אבל עד היום לא הייתה החלטה שעושים מדויק. לא הייתה החלטת מועצה כזאת.
מירה סלומון
מי שהתחיל לחייב נכסים מדויקים - - -
איתן עטיה
יצטרך להעביר החלטה על הרטרואקטיביות של מה שהוא עושה.
אביעד נימקובסקי
רשויות שאין להן את הנתון, כלומר, הם אומרים שהם סיגלו לפני עשרים שנים מעלה-מטה אבל אין להם בפועל את הנתון. בפועל יש להם שתי ספרות במערכת. השאלה אם אחרי שהצעת החוק הזאת עוברת, הן חשופות למשהו או לא.
תומר רוזנר
מה זאת אומרת יש להן שתי ספרות במערכת?
אביעד נימקובסקי
במערכת יש להן 45 מטרים.
תומר רוזנר
אין להן את הנתון המדויק.
אביעד נימקובסקי
אין להן את הנתון המדויק. הן מספרות שלפני 15-20 שנים הן עשו מעלה-מטה.
תומר רוזנר
אני חושב שהן לא חשופות אבל אם יש צורך בהבהרה בעניין הזה, אנחנו נעשה את זה בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית. צריך לבדוק את זה. אני חושב שעקרונית הן לא חשופות כי זה כאילו לפתוח מדידה שהייתה לפני עשרים שנים. כאילו אתה בא ואומר שהמדידה שהייתה לפני עשרים שנים לא מדויקת. אני לא חושב שזה אפשר.
אשר אילוביץ'
בית המשפט העליון קבע שעד ה-1 לינואר 2018 צריך למדוד.
תומר רוזנר
לא. זה לא קשור אבל אנחנו נבדוק את זה וניתן על זה מענה. אם יש צורך בהבהרה שהרשות המקומית לא תהיה חשופה לתביעה בטענה של החישוב הלא מדויק, אנחנו נבהיר את זה.
אביעד נימקובסקי
לכן ההצעה שלנו כאן, ואני מבין שאולי כרגע זה לא זה אבל תשקלו אותה לפני ההצעה הזאת, שהרשויות – דיברנו לא בדיון כאן על ההשלכות החיוביות של מדידה על הרשות - - -
תומר רוזנר
אבל אנחנו לא שם. השאלה שלי אליך כמתחייב מתקנון הכנסת. האם להצעה הזאת יש עלות תקציבית?
אביעד נימקובסקי
כמו שהוא מונחת כעת, אין לה עלות תקציבית.
איתי חוטר
עלות תקציבית לתקציב המדינה.
אביעד נימקובסקי
לתקציב המדינה.
איתי חוטר
אבל הצעת חוק תקציבית היא גם לגוף מתוקצב.
תומר רוזנר
אנחנו שואלים.
איתי חוטר
אתה שואל את האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
אם הייתי חושב שיש לזה עלות תקציבית, אני הייתי שואל את השאלה. אין לזה שום עלות תקציבית. הרי זה מתאזן.
מירה סלומון
אדוני, עלות תקציבית היא בדיקה של תוספת או חסר בקופה של רשות מקומית אחת. אנחנו מדברים על גוף מתוקצב, על רשות מקומית, אז זה לא מתאזן בין כלל הרשויות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אמרתי את זה?
תומר רוזנר
גם בתוך הרשות זה מתאזן.
היו"ר דוד אמסלם
זה מתאזן בתוך הרשות.
מירה סלומון
זאת שאלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין. יש רשות אחת שכל המדידות יצאו רק כלפי מטה ויש רשות אחת שכל העיגול יצא רק כלפי מעלה?
תומר רוזנר
זה בניגוד לחוקי הסטטיסטיקה.
היו"ר דוד אמסלם
לפני שאתם מדברים, תחשבו.
תומר רוזנר
האוצר הודיע שאין עלות תקציבית.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי שאין עלות. להפך. אני אומר הפוך. זה חסכון ולא עלות.
תומר רוזנר
נכון, זה חסכון בהוצאה.
הגר סלקטר
הערה קטנה שאני חייבת לפרוטוקול. משרד המשפטים. לפי סעיף 66ה לתקנון הממשלה, עמדת הממשלה היא להתנגד להצעות חוק פרטיות שהועברו לדיון במליאת הכנסת בטרם ועדת שרים קבעה לגביה עמדה כנדרש. אני מבקשת לציין את זה בפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי.
תומר רוזנר
הממשלה מתנגדת. בגלל שאין ועדת שרים, הממשלה מתנגדת. העמדה הרשמית של הממשלה היא להתנגד.
היו"ר דוד אמסלם
מי את?
הגר סלקטר
משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתמול העברנו את זה בכנסת.
הגר סלקטר
אבל לפי סעיף 66ה לתקנון - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. הממשלה תמיד יכולה להתנגד וזה בסדר.
הגר סלקטר
אני מציינת את זה לפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אתמול הממשלה הצביעה בעד. באופן מעשי.
תומר רוזנר
לא משנה. היא חייבת להודיע את זה לפרוטוקול.
הגר סלקטר
אני חייבת להודיע את זה לפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
מירה סלומון
אם אפשר אדוני לוודא שאני מבינה את החוק.
קריאה
את בדרך לשבור אותו טוטלית.
היו"ר דוד אמסלם
מירה, אני לא אתן לך יותר לדבר בדיונים אצלנו.

אני לא רוצה יותר דיבורים. אני רוצה לסיים. היות וזה גם לפני קריאה ראשונה, אנחנו בתחילת הדרך. אני לא מתכוון לסיים את זה בשבוע הבא בכל מקרה.
קריאה
זה למושב הבא?
תומר רוזנר
חשבתי שאתה מסיים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זה בא מכם. אתם מבקשים ממני.
איתי חוטר
לכן אנחנו אומרים שנסיים עם זה במסלול הנכון.
היו"ר דוד אמסלם
מתי אנחנו צריכים להעלות את זה?
תומר רוזנר
ביום שני. זה צריך לבוא ביום שלישי.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. צריך לדבר עם ביטן על זה שאנחנו צריכים להעלות את זה ביום שני וביום רביעי.
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
דברי אתי. תגידי לו שזה הסיכום.
תומר רוזנר
הוא ביקש את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אתם תדברו עם תומר היום, מחר, עד יום ראשון. שבו אתו כולכם ותגמרו את הנוסח ואת התיקונים. אנחנו נביא את זה ביום שני להצבעה. ביום שלישי נתקן את הנוסח.
תומר רוזנר
חשוב לי באמת זה שתבדקו אם יש צורך בהוראה מיוחדת שתגן על הרשויות כך שלא יהיו חשופות לתביעות.
היו"ר דוד אמסלם
זה בוודאי.
איתי חוטר
את זה אמרתי לך בחוץ.
מירה סלומון
זו השאלה שרציתי לשאול.
היו"ר דוד אמסלם
הדבר היחיד שמעניין כאן, כפי שאמר תומר. שלא יהיה מצב שאנחנו חושפים רשות כלשהי לתביעה כלשהי.
תומר רוזנר
נכון. אין כוונה כזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אין לנו כוונה כזאת. יש לנו עניין להסדיר את הנושא ולא להחריף אותו.
גלעד קרן
השיטה שמחייבת מעלה-מטה.
תומר רוזנר
תפרט אותה.
גלעד קרן
כל חלק למטה יעוגל למטר השלם הקרוב ומחצית מטר רבוע תעוגל כלפי מטה. מי שעד היום נקט בשיטה של כלפי מעלה, יהיה תוך חמש שנים חייב לעבור לשיטה הזאת של עיגול כלפי מעלה-מטה. מי שהתחיל לגבות כשיטה מדויקת או כלפי מטה, יוכל להמשיך בשיטה שהוא נקט בה עד היום.

הוראת מעבר לעניין 2018, אם רוצים לשנות את השיטה ולעבור בכל זאת לשיטה מעלה-מטה, אפשר לקבל את ההחלטה עד ה-1 לנובמבר 2017.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. מי בעד אישור הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב ארנונה כללית לפי מטרים רבועים שלמים), התשע"ו-2016 כפי שהוקראה כולל התיקונים שהוכנסו בה? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצ"ח הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב ארנונה כללית לפי מטרים רבועים שלמים), התשע"ו-2016, נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הצעת החוק התקבלה פה אחד.

אני מבקש שתשבו עם תומר עד יום ראשון. כפי שאמרתי, אנחנו נעלה את זה ביום שני וביום שלישי נקיים דיון. בדיון נסגור את השינויים שעשיתם אתו עד יום שני וביום רביעי נסיים את העניין.
איתי חוטר
תומר, תגלה גמישות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:36.

קוד המקור של הנתונים