ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/07/2017

הצבת רמזורים בצמתים בנגב, הצבת רמזורים בצמתים בנגב, הצבת רמזורים בצמתים בנגב

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà äöáú øîæåøéí áöîúéí áðâá, äöòä ìãéåï ùì çä"ë çééí éìéï, èìá àáå òøàø åçîã òîàø

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà äöáú øîæåøéí áöîúéí áðâá, äöòä ìãéåï ùì çä"ë çééí éìéï, èìá àáå òøàø åçîã òîàø

t_dfus

2017-08-02knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים ז' באב תשע"ז

מושב שלישי ‏30 ביולי 2017
בנושא
הצבת רמזורים בצמתים בנגב
של חברי הכנסת
חיים ילין, טלב אבו עראר וחמד עמאר

ביום ט"ו בתמוז תשע"ז, 10 ביולי 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתם של חברי הכנסת חיים ילין, טלב אבו עראר וחמד עמאר.

ביום ד' באב תשע"ז, 27 ביולי 2017, קיימה הוועדה בראשות חבר הכנסת איתן כבל דיון בהצעה, בהשתתפות נציגי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חברת נתיבי ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשרד לביטחון הפנים, ראש המועצה האזורית שער הנגב ונציגי התושבים.
החלטות הוועדה
הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה להעביר אליה בכתב, את לוח הזמנים להשלמת הפרויקט של הצבת רמזור בצומת ערוער שבכביש 25 ולהבהיר לה את הסיבות להתמשכות הפרויקט.

הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה לסיים בהקדם את כל הפעולות הנדרשות להצבת הרמזור בצומת ערוער שבכביש 25.

הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה לעדכן אותה בכתב, עד לפתיחת כנס החורף, לגבי הצבת רמזור בצומת בת הדר וכן לפרט לה את הסיבות שבגינן לא הוצב רמזור בצומת זה עד כה.

הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה לקבוע בתוך חודש, בתיאום עם המועצה האזורית שער הנגב, את אופן הבדיקה של מספר תאונות הדרכים ושל "כמעט תאונות הדרכים" המתרחשות בצומת הכניסה לקריית החינוך שער הנגב ובצומת הכניסה למכללת ספיר שבכבישים 34 ו-232. הוועדה מבקשת כי הבדיקה תבוצע בתקופות שבהן מתקיימת פעילות סדירה במוסדות החינוך האמורים.

הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה להעביר אליה בכתב, בתום התקופה שתיקבע, את תוצאות הבדיקה.

עד לסיום הבדיקה, הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה להציע דרכים נוספות לשיפור הבטיחות בצמתים שבכניסה לקריית החינוך שער הנגב ולמכללת ספיר.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
‏י' באב תשע"ז

‏2 באוגוסט 2017

קוד המקור של הנתונים