ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/07/2017

מדד שקיפות משרדי הממשלה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים