פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 775

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ה בתמוז התשע"ז (19 ביולי 2017), שעה 10:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

מיקי לוי

רחל עזריה

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
אכרם חסון
מוזמנים
רפרנט אנרגיה, משרד האוצר - אסף קזקוב

רפרנט, משרד האוצר - אייל מדן

אגף תקציבים, משרד האוצר - שירה דימניק

משרד האוצר - חזי כהן

משרד האוצר - אלי מורגנשטרן

מנהלת תחום, תכנון וכלכלה, משרד האנרגיה והמים - צאלה אלון

מנהל אגף בכיר מימון ותקציבים, משרד הבינוי והשיכון - יוסי שבת

מנהל תחום תקציבים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - גלעד ונגרובר

מנהל תחום בכיר תקציב תמחיר ותוכניות, משרד העלייה והקליטה - אריק אוזן

ראש ענף תקציבים, המשרד לביטחון פנים - סיוון טהרלב

מרכזת בכירה תקציבי משטרה, המשרד לביטחון פנים - יוליה טפר

מרכזת בכירה תקציבי שב"ס ומשרד, המשרד לביטחון פנים - אורלי ביים

תקציבאית-לשכה לפיצויים, משרד האוצר - חנה גוטנר

רפרנט בטחון פנים ותעשיות צבאיות באג"ת, משרד האוצר - עמיחי דוד

מנהלת ביקורת מימון מפלגות, מ.מבקר המדינה - חנה רותם

רא"ג בכיר לתכנון ובקרה, משרד לשת"פ אזורי - דרור סורוקה

שדלן/ית - יובל טלר חסון
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

שינויים בתקציב לשנת 2017
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: שינויים בתקציב לשנת 2017.

פנייה 30-007
היו"ר משה גפני
פנייה 30-007. זה עודף של משרד הקליטה. מי מציג את הבקשה?
אייל מדן
אייל מדן, אגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועה להעברת עודפים מחויבים משנת 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 71 מיליון ו-719,000 במזומן. זה יתרה של 13% הנותרים מעבר ל-80% שכבר אושרו בוועדה. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה.
היו"ר משה גפני
שאלות? מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 30-007 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.

פנייה 40-004
היו"ר משה גפני
תחבורה. 40-004. עמ' 32. אין פה משהו עם חילול שבת. בבקשה.
אלי מורגנשטרן
אלי מורגנשטרן. הבקשה היא של סעיף 40, זה סעיף התקציב של מטה משרד התחבורה. היא כוללת העברת עודפים של 14 מיליון שקל. הנושאים המרכזיים שמתוקצבים בעודפים האלה זה הרשות לבטיחות בדרכים וכל מיני עודפים מחויבים של המטה.
היו"ר משה גפני
תאונות הדרכים, אגב, לא פוחתות אלא עולות, לצערנו הרב. עושים במשרד התחבורה חשיבה מחדש על מה שקורה? זה משהו מזעזע. אתה קם בבוקר, אתה פתאום שומע מספר יותר מדי של תאונות דרכים עם הרוגים, עם פצועים קשה. המשרד כשל בעניין הזה? מה קרה? אני שואל.
גלעד ונגרובר
גלעד ונגרובר, מנהל תחום תקציבים, משרד התחבורה. ברור שעושים ישיבות סטטוס עם הרשות לבטיחות בדרכים. אנחנו פחות מצויים בנושאים המקצועיים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל כל האזרחים במדינת ישראל מרגישים רע מאוד עם הפעילות של משרד התחבורה בעניין תאונות הדרכים. היתה שנה שמספר התאונות ירד, אבל עכשיו זה קופץ חזרה.

אנחנו מבקשים – ואני חושב שכל הוועדה רוצה את זה – שבמשרד התחבורה יעשו חשיבה וטיפול מחודש בכל העניין זה. אולי צריך להשקיע עוד משאבים. אולי צריך לעשות פעולות שלא עושים אותן. בבקשה.
אלי מורגנשטרן
הפנייה הזאת גם כוללת חלק של הרשות לבטיחות בדרכים, העברת עודפים שקשורה לכל מיני הסכמים ארוכי טווח כמו פרסום ברדיו, שעושים אותו הסכם לשנה שלמה, אז צריך לחייב אותו לפי ההוראות בשנת 2016, מבצעים ב-2017 אם אכן יש עודפים מחויבים. יש גם הסכם הבטחה חדש שנחתם ב-2016 של 16 מיליון שקל ברשות הספנות והנמלים שגם יצרה עודפים מחויבים רבים.
היו"ר משה גפני
שאלות? מי בעד הפנייה של משרד התחבורה? כלומר העודף. מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 40-004 אושרה.

פנייה 07-005
היו"ר משה גפני
העודף אושר.

אני חוזר לעמוד הראשון. אני מתנצל שאיני הולך לפי הסדר. יש בקשה של המשרד לביטחון פנים, 07-005.
עמיחי דוד
עמיחי דוד, אגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
נמצא מישהו- - -
עמיחי דוד
כן, נמצאים המשרד לביטחון פנים. הפנייה מיועדת להעברת 127 מיליון ו-555,000 מהעודפים המחויבים של שנת 2016 לשנת 2017 במשרד לביטחון פנים, לכלל הגופים שלו - המשרד עצמו, משטרת ישראל, הרשות לכבאות ושירות בתי הסוהר.
היו"ר משה גפני
כל הפעולות פה הן טובות. בסדר. הרשות להגנה על עדים – בסדר. כבאות והצלה. כל הדברים האלה צריכים להיות בעודף? לא יכולים להיות בשנה אחת? למשל, בוא נלך לפי הסדר. יש פה עיר ללא אלימות. אני מבקש מהמשרד לביטחון פנים.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא המשטרה.
היו"ר משה גפני
זה המשרד לביטחון פנים. דווקא לא דיברתי עכשיו על המשטרה. לא על זה אני מדבר. התוכנית של עיר לא אלימות, היא תוכנית שעשיתם אותה, והיא טובה. למה זה צריך לבוא בעודף? למה זה לא יכול להיות בתקציב? למשל זה. אני יכול לשאול על כולם.
אורלי ביים
ההתחייבויות לתוכנית הן דרך רשויות מקומיות. התהליך של החיוב של הכסף, ביצוע התשלומים הוא תלוי בבירוקרטיה של קבלת מסמכים, חשבוניות מהרשויות. תהליך שמתעכב. תשלום גם של הרבעון האחרון, של תוכניות שבוצעו ברבעון האחרון, תמיד גם נדחות לשנה קדימה. מלבד זה, יש גם פרויקטים של טכנולוגיה שהם פרויקטים ארוכי טווח, שמימוש הכסף מתעכב.
היו"ר משה גפני
לדעתי, יש פה למעלה מ-30 פעולות שזה בעודף. הכול צריך להיות בעודף?
עמיחי דוד
כן. כלל העודפים האלה הם מחויבים, כלל ההתקשרויות הללו חוצות שנה. לכן זה מגיע כך.
היו"ר משה גפני
הדרכות, הסעות ורווחת הסוהר. זה לא דבר שצריך להיות בתקציב עצמו? מה למשל? יש פה הסכם ארוך טווח שעשו עם מישהו?
אורלי ביים
ההתקשרויות של שב"ס עם גורמי החוץ הן התחייבויות חוצות שנים.
היו"ר משה גפני
הסעות ורווחת הסוהר. מה למשל? הסעות, למה זה לא בתקציב?
אורלי ביים
ההתחייבויות מול רכבת ישראל, אגד וכל חברות התחבורה, כדי שהסוהר יוכל בינואר לנסוע, צריכה להיות התחייבות חתומה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מאשרים א התקציב בדצמבר. למה הוא לא יכול לנסוע בינואר?
אורלי ביים
ההתחייבות במערכת צריכה כבר להיות חתומה בדצמבר, אז מוציאים התחייבויות לחודש קדימה. על חודש ינואר שנה עוקבת ההתחייבות היא על חשבון התקציב של השנה הקודמת.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על זה שהתקציב שמאושר כאן הוא תקציב שמאפשר לכם להפעיל הסעות עבור הסוהרים, למשל. התקציב מאושר בזמן – לא מאושר אחרי הזמן. יש לכם בתקציב על הפעולות האלה בתוך ספר התקציב. למה אתם צריכים להביא עודף? יש לכם את זה בתקציב.
אורלי ביים
כדי שהסוהר יוכל לעלות ב-1.1 על הרכבת, צריכה להיות התחייבות חתומה של שב"ס לרכבת ישראל. היא לא תהיה ב-1.1, כי התקציב, עד שהוא נכנס למערכת ועד שסבב חתימות- - -
היו"ר משה גפני
אנחנו מאשרים אותו בזמן.
אורלי ביים
אתה צודק לגמרי, אבל- - -
היו"ר משה גפני
נצטרך לעשות שינוי בכל הדבר הזה. לדעתי, הוא מיותר. המנגנון של העודפים אינו נכון, אלא אם כן לא מאשרים תקציב בזמן, אבל המשרדים צריכים להיערך לעובדה הזאת שנותנים התחייבות לרכבת כבר בדצמבר, ויותנה שם - אלא אם כן התקציב לא יאושר.
אורלי ביים
אבל התשלום מבוצע רק בינואר, כי הוא לפי ביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
אבל הוא על חשבון תקציב 2017.
אורלי ביים
לא.
היו"ר משה גפני
את זה צריך לשנות. זה לא בסדר.

מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 07-005 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.

פנייה 17-001
היו"ר משה גפני
תיאום פעולות בשטחים.
חזי כהן
חזי כהן, אגף תקציבים. תיאום הפעולות בשטחים, סעיף 17. ההעברה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת 2016 ל-2017 בסך של 12.4 מיליון ₪ במזומן. תוכניות התקציב מפורטות לכם בדברי ההסבר, בעיקר תוכנית המטה הצבאי והמטה האזרחי במינהל האזרחי.
היו"ר משה גפני
מה אתם הולכים לעשות עם 147 מיליון שקל בארכיאולוגיה? זה הרבה כסף. זה כסף שנדמה לי שאפילו לא צריך להביא אותו.
חזי כהן
העודפים האלה זה 13%. רובם עברו, 80%, בפנייה הקודמת. זה החלק היחסי שנשאר בפנייה הזאת.
היו"ר משה גפני
הבנתי. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 17-001 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.

פנייה 25-004
היו"ר משה גפני
הרשות לניצולי השואה. בבקשה.
אייל מדן
אייל מדן, אגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת תקציב 16 ל-17 בסך 3,419 ₪ במזומן.
היו"ר משה גפני
אצלנו כתוב 3,499. יש פה טעות בהעברה. זה 3,419.
אייל מדן
כן. טעות. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה להעברת העודפים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. תחזור.
אייל מדן
זה שוב יתרת 13% העודפים המחויבים משנת 2016.
היו"ר משה גפני
על כמה כסף מדובר?
אייל מדן
זה אמור להגיע למתן שירותי סיעוד לקשישים. זה 3 מיליון ו-419 לטיפול רפואי ושירותים, בעיקר לשירותי סיעוד קשישים.
היו"ר משה גפני
עודף ניצולי שואה. מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 25-004 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.

פנייה 27-005
היו"ר משה גפני
עמ' 19. המוסד לביטוח לאומי.
אייל מדן
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים מ-16 ל-17 בסך 4,432 אלפי ₪ במזומן. זה עודפים שנוצרים בתוכנית בנושא גבייה. אם תרצה, אני אסביר.
היו"ר משה גפני
כן.
אייל מדן
כל שנה המשרד מעביר למוסד לביטוח לאומי בהתאם לגביית המוסד. זה נעשה על סמך הערכות, ואז יכול להיווצר מצב שבדצמבר יש תקציב שתוקצב, אבל בסוף הגבייה בפועל שונה ממה שהיה אומדן. לכן לפעמים נוצרים עודפים. זו תוכנית שיש בה 29 מיליארד, וסך כל העודף שמועבר פה הוא בגובה של 27 מיליון. לכן זו טעות סבירה, ועכשיו מעבירים את יתרת העודף של 13%, שזה 4 מיליון ו-432,000.
היו"ר משה גפני
תודה. יש שאלות? מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 27-005 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.

פנייה 29-004
היו"ר משה גפני
משרד הבינוי והשיכון.
יובל טלר-חסון
יובל טלר-חסון, אגף החסון. הפנייה נועדה להעברת העודפים המחויבים בתקציב הרגיל של משרד הבינוי והשיכון בסך של כ-19 מיליון שקלים למטרות המפורטות בפנייה, בעיקרן תקציבי תפעול בהתקשרויות חוצות שנים בסך של כ-6.5 מיליון שקלים, התקשרות בתחום הערכות המידע בסך של כ-1.3 מיליון שקלים והתחייבות בתחום אבטחה במזרח ירושלים בסך של 1.9 מיליון שקלים – זה טעות – זה לא 9.1.

בנוסף, הפנייה נועדה להעברת עודפים מחויבים בתחום שיקום שכונות חברתי בסך 4.4 מיליון שקלים. הפעילות הזאת עברה בשנת 2017 מסעיף 29 לסעיף 70. לכן בפנייה הזאת העודפים מועברים לתוכנית רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה.

ופנייה עתידית – העודפים האלה יועברו מסעיף 29 לסעיף 70, כפי שמפורט בדברי ההסבר.
היו"ר משה גפני
מתי עברו העודפים בשנה שעברה, החלק השני של העודפים? בסוף השנה? נובמבר-דצמבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מתנגד.
היו"ר משה גפני
יש צדק בהתנגדות שלו.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש שתי סיבות: אתם מזלזלים בנו, בחברי הכנסת. יש פניות שמגיעות אלינו מזוגות צעירים שהוציאו מאגרה, הכניסו לאגרה – לא משנה כרגע המהות. חודשיים מכתבים נמצאים שם, ואנחנו לא זוכים לשום תשובה למרות שאנחנו פונים. אם אתם מזלזלים בנו, גם אנחנו. גם אם זה יעבור, אני אצבעי רביזיה. אתם לא תקבלו את התקציב הזה, אם אתם מזלזלים בנו. חד-משמעתית.
קריאות
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
לא מעניין אותי. אתם מזלזלים בפניות שלנו. לפני חודשיים שלחתי מכתב מסודר. בדקתי לפני חודש, בדקנו השבוע - אין תשובה חודשיים.
רחל עזריה (כולנו)
קודם כל, מיקי, בלי קשר למערכת היחסים- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא שייך למערכת היחסים.
רחל עזריה (כולנו)
מה שאתה אומר – מזלזלים. אשמח לעזור.
מיקי לוי (יש עתיד)
למה שחבר כנסת יעזור? כי אני באופוזיציה? אני יודע להילחם.
רחל עזריה (כולנו)
לא, אכפת לי מהזוגות האלה. אני שמחה שהגיעו אליך. אני אומרת, בלי קשר, אשמח לעזור. עכשיו נדון למה הם לא עונים.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
יוסי שבת
יוסי שבת, מנהל אגף מימון ותקציבים במשרד הבינוי והשיכון.
היו"ר משה גפני
לא אהבתי את מה שאמר מיקי עכשיו.
מיקי לוי (יש עתיד)
רוצו, תביאו העתק מהמכתב.
יוסי שבת
אני מבקש לקבל העתק מהמכתב. אני אדאג לתשובה, אעביר את זה גם למנכ"ל. אנחנו נדאג לתת לכם תשובה מיידית. אין דבר כזה שלא ניתנות תשובות.
היו"ר משה גפני
בסדר. חכה, אל תלך. הם יביאו לך את המכתב. אני מבקש לעקוב, שהתשובה מגיעה בזמן.
יוסי שבת
יקבלו מייד תשובה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 29-004 אושרה.
היו"ר משה גפני
אושר.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה על הבקשה הזאת, של מיקי לוי.

העוזר שלי אומר ששלח לך מכתב לפני יומיים וקיבל תשובה. יוסי שבת עונה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש שם מנכ"ל קיבוצניק, צעיר ומוכשר. גם סיפור חיים מיוחד. אני נותן לו פה מחמאה. חגי רזניק. בא מקיבוץ רביבים, גדל במקום אחר. גם נותן לו הזדמנות.
מיקי לוי (יש עתיד)
אנחנו מאחלים לו הצלחה.
היו"ר משה גפני
בחור רציני. אני מכיר את הפעילות שלו.

פנייה 34-004
היו"ר משה גפני
משרד האנרגיה.
אסף קזקוב
אסף קזקוב, אגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
יש מישהו ממשרד האנרגיה?
אסף קזקוב
בדרך.
היו"ר משה גפני
אז נעבור לפנייה הבאה. צריך להיות נציג המשרד - זה הנוהל. נחזור לזה.

פנייה 35-005
היו"ר משה גפני
הוועדה לאנרגיה אטומית.
אייל מדן
זו פנייה שנועדה להעביר עודפים מחויבים מ-2016 ל-2017 בסך 265 אלפי שקלים במזומן. מטעמי סיווג, ההסברים יימסרו בוועדה המשותפת.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 35-005 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה. ההסברים יינתנו בוועדה מיוחדת לאנרגיה אטומית.

פנייה 70-68
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה 68 עד 70.
שירה דימניק
שירה דימניק, אגף תקציבים, משרד האוצר. הפנייה נועדה לבצע העברה של סכום של 29.5 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב, ובנוסף, להקצות סכום של כ-3.5 מיליון ₪ - תקציב מזומן, לצורך הפעולות הבאות: העברה ממשרד הרווחה בסכום של כמיליון וחצי שקלים לצורך פרויקט של בתים חמים, שזה מסגרת לנערות במצוקה, ובנוסף העברה של כ-2 מיליון שקלים במזומן ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר לרשות לפיתוח הנגב, עבור תוכניות תרבות ופיתוח כלכלי במגזר הבדואי.

מעבר לזה נעשה שינוי בין שתי התוכניות – תוכנית הפעילות של המשרד לבין תוכנית התפעול. מדובר בהעברה של כ-2.3 מיליון שקלים בין שני הדברים האלה. בנוסף, הפנייה כוללת פתיחה של פעילויות חדשות למען השקיפות התקציבית של המשרד.
היו"ר משה גפני
שאלות? מי בעד אישור הפנייה? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 70-68 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

יוסי שבת, אתה מתחייב לתת לו תשובה?
יוסי שבת
כן.
מיקי לוי (יש עתיד)
נכנס לפרוטוקול. אני מסיר את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
זה 29-004. על לפ"מ אתה מסיר את הרביזיה?
מיקי לוי (יש עתיד)
כן.

פנייה 34-004
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, אם לא הגיעו, בואו נעביר את זה.
אסף קזקוב
דיברתי אתה כרגע בטלפון. היא מייד מגיעה.
צאלה אלון
סליחה על האיחור.
אסף קזקוב
אני מבקש לומר לפרוטוקול שצאלה התקציבנית עושה עבודתה טוב מאוד.
היו"ר משה גפני
34-004, משרד האנרגיה והמים, בבקשה. מי מסביר את הפנייה?
אסף קזקוב
אסף קזקוב, משרד האוצר. הפנייה התקציבית נועדה להעביר עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך 24,535 אלפי שקלים, בעיקר עבור שלושה דברים מרכזיים: תמיכת המדען הראשי בפרויקטים מחקריים רב-שנתיים, תוכניות ארוכות טווח להתייעלות אנרגטית ותוכנית רב-שנתית לאכיפת נהלי בטיחות בצוברי גפ"מ.
היו"ר משה גפני
מטה המרכז מבקש 21 מיליון שקל. מה זה?
צאלה אלון
זה בעיקר נמצא בתוכנית בשם יחידות מקצועיות. יש שם שלושה דברים עיקריים: אחד, תקציב שקיבלנו לרכישת מלאי חירום.
היו"ר משה גפני
למה זה נקרא מטה המשרד? זה פרויקט משמעותי בתוך המשרד. אז למה קוראים לזה מטה המשרד?
צאלה אלון
כי התקציב נמצא באחריות מטה המשרד.
היו"ר משה גפני
כמה תקציב יש שם?
צאלה אלון
בתוך היחידות המקצועיות?
היו"ר משה גפני
כן, האלה. כמה יש ב-2017 בתקציב כולו?
צאלה אלון
תקנת מלאי החירום זה 129 מיליון שקל בסיס התקציב. זה התקציב כולו, ספציפית של מלאי החירום.
היו"ר משה גפני
למה העודף שעובר?
צאלה אלון
התקבלה החלטת ממשלה, ובעקבותיה יצאנו למכרז לרכישת מלאים נוספים. במכרז הזה נבחר זוכה.
היו"ר משה גפני
למה היה צריך החלטת ממשלה? למה לא היה מספיק שאתם הייתם באים ואומרים שלפי חוות דעתכם המקצועית, צריך עוד מלאי חירום?
אסף קזקוב
זו היתה החלטת קבינט מדיני-ביטחוני, שעסקה בתחום רחבים יותר.
היו"ר משה גפני
כלומר זה לא הגיע מהמשרד אלא מהקבינט.
אסף קזקוב
כן.
היו"ר משה גפני
טוב. יש עוד שאלות? מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 34-004 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים