ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/07/2017

חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 767

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ג בתמוז התשע"ז (17 ביולי 2017), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה) (הרחבת הזכאות לזיכוי ממס), התשע"ז-2017 (פ/4317/20) (כ/723)

של חה"כ משה גפני, חה"כ איל בן ראובן, חה"כ אורי מקלב, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ עודד פורר, חה"כ מיקי לוי, חה"כ איתן ברושי.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיכל בירן

איתן ברושי

רחל עזריה

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
איל בן ראובן

חיים ילין

אורלי לוי אבקסיס

יפעת שאשא ביטון

סתיו שפיר
מוזמנים
עוזר ראשי, מחלקה משפטית, משרד האוצר - ישי צבי פרלמן

רפרנט מקרו, אגף תקציבים, משרד האוצר - כפיר יהודה בטט

תקציבאית, משרד האוצר - אפרת תבור שני

משפטנית, משרד המשפטים - שרית פלבר

מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שי גלברג-סומך

יועץ מנכ"ל, המוסד לביטוח לאומי - אלעד אליהו זכות

מנהלת אגף בכיר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - קדון לואיזה בורק

ראש מועצה מקומית כפר ורדים - סיון יחיאלי

נציגת שדולת הנשים בישראל - מרים זלקינד

מנהלת מחלקת ייעוץ וחקיקה, נעמ"ת - גלי עציון קוחול

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את מועצה מקומית כפר ורדים - יהושע שלמה זוהר

שדלן/ית

משה ביבי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר
מ"מ מנהל/ת הוועדה
ליאת קרפטי
רישום פרלמנטרי
טלי רם

הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה) (הרחבת הזכאות לזיכוי ממס), התשע"ז-2017, (פ/4317/20) (כ/723)

של חה"כ משה גפני, חה"כ איל בן ראובן, חה"כ אורי מקלב, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ עודד פורר, חה"כ מיקי לוי, חה"כ איתן ברושי
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אני מקדים את הצעת חוק הטבות במס - האמת היא ששני הנושאים דומים ושניהם נמצאים באותה חוברת – אני מקדים את הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה) (הרחבת הזכאות לזיכוי ממס). בחוק הזה יש כמה תיקונים שעניינם הארכת הוראת השעה בשנה.

אנחנו מדברים על כמה דברים. בחוק הראשי של הטבות המס אנחנו קבענו את המדד החברתי-כלכלי, את המדד הפריפריאלי, והקרבה לגבול. נכון? מה היו שלושת הפרמטרים?
קריאות
כן.
היו"ר משה גפני
והכול נמצא במפה שעל-פי החלטת ממשלה וקריטריונים מדויקים לכל המקומות. דא עקא, שאנחנו קבענו בחקיקה שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תיתן את המדד הפריפריאלי פר יישוב. תמיד אני מביא את הדוגמה של מטה אשר, שהצפון הוא קרוב לגדר, ליישובי גדר – העלו את זה כמה חברים כאן, גם איל בן ראובן העלה את זה ב"דיון מהיר" – והיישוב הדרומי במטה אשר נמצא בכלל בעמק יזרעאל, רחוק מהגבול מרחק רב, כמעט מרכז הארץ.

אנחנו קבענו שהיישובים שנמצאים קרוב או צמודי-גדר, יקבלו מדד שונה מאשר אלה שרחוקים מהגבול. היו צריכים להביא את המדד הזה ב-1 בינואר, ולא הביאו. היה פה דיון על זה, הייתה פה נציגת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והיא אמרה, אנחנו לא יכולים להספיק – על-אף שזה היה בחוק, אבל לא עשינו מעבר לעניין הזה דבר.
חיים ילין (יש עתיד)
הם קבעו שייקח להם שנתיים.
היו"ר משה גפני
בסדר, קבעו. יש לי מה לומר בעניין הזה.
חיים ילין (יש עתיד)
אנחנו לא קבענו בשבילם.
היו"ר משה גפני
היה אפשר לעשות דברים אחרים. היה אפשר לעשות, אז היה אפשר לעשות את זה קודם. זה נוגע לדברים ערכיים. אנשים שנמצאים צמודי-גדר בעידן שבו אנחנו נמצאים עם גבול הצפון, היה צריך כן לעשות את זה אבל אני לא מעביר ביקורת.

ואז החלטנו שאנחנו נעשה את הוראת השעה, אנחנו נשנה את הסכומים משום שאם הם היו מקבלים את המדד הפריפריאלי בינואר כפי שקבענו בחוק ולזה התכוונו, הם היו מקבלים סכומים יותר גבוהים. אז אנחנו קובעים בהוראת שעה – עד שיבוא המדד הפריפריאלי – שזה יעלה מ-6,000 שקלים חדשים ל-24,000 שקלים חדשים.

היה לנו סיפור שהוא הפך להיות הכותרת הראשית בעניין, וזה לא נכון – כפר ורדים. הנושא הוא כפר ורדים, על זה מדברים כל הזמן. אני מאוד מכבד את כפר ורדים ואני חושב – וגם חשבנו כך כולנו בוועדה – שצריך לתת להם, הם יוצאים מהחוק של הטבות המס בגלל שהם רחוקים מהמדד, בעצם מכל המדדים, אז אנחנו קבענו ששנתיים הם יקבלו את הטבות המס כי צריך בלב הגליל – נדמה לי, יפעת, שאת הסברת את זה - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון.
היו"ר משה גפני
- - בלב הגליל נמצא יישוב מבוסס, צריך לאפשר לו את הקיום ושיבואו אנשים חדשים, והם היו באמצע בנייה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
צריך לשמור עליו - -
היו"ר משה גפני
וצריך לשמור עליו.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
- - שימשיך להיות חזק.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה חלק מחיזוק הגליל ולשמור על החזקים.
היו"ר משה גפני
נכון. ואני קיבלתי את זה, ואמרתי, אנחנו ניתן להם שנתיים את אותן הטבות המס שהם קיבלו כל הזמן.

שוב, אנחנו סברנו שרשות המסים הייתה יכולה בהחלטה מינהלית להוסיף להם עוד שנה. למה צריך להוסיף להם עוד שנה? מכיוון שיש אנשים שהגיעו לשם, הם זכאים להטבות המס, אבל זה לא שנה, אין לנו את השנה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון.
היו"ר משה גפני
ולכן, היות והם אמרו תעשו את זה בחקיקה, אז אנחנו מכניסים את זה גם כסעיף בחוק ואנחנו קובעים שכפר ורדים, תהיה לו שנה נוספת, והכול שנה נוספת. היו הצעות להוסיף לשנתיים, לשלוש, לאו דווקא לכפר ורדים אבל לכל האחרים, ואנחנו לא הסכמנו כי אם היינו מאריכים את זה ליותר משנה זה כבר היה שינוי בחוק עצמו, ושינוי בחוק עצמו לא רצינו לעשות.

לכן, אנחנו מבקשים, אני שוב מודה לשר האוצר – כבר אמרתי את זה בתחילת הישיבה – אני מודה לשר האוצר על התמיכה בוועדת שרים ואני אבקש מהוועדה לאשר את זה לקריאה שנייה ושלישית, וזה יהיה רק לשנה.
שגית אפיק
החל משנת 2017.
היו"ר משה גפני
והתחילה תהיה החל משנת 2017. אני חושב שזה מובן מאליו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
מה זאת אומרת 2017? זה יהיה גם 17' וגם 18'.
היו"ר משה גפני
ודאי. 2017 זה היה בין כה וכה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
רציתי רק לוודא.
היו"ר משה גפני
למען הסר ספק, מדובר מתחילת 2017.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
עד סוף 2018.
היו"ר משה גפני
אני כל הזמן מביא דוגמה מכפר ורדים, אני אומר – עשיתי את החוק הזה באופן ממלכתי. אפילו כפר ורדים נלחמתי בשבילו, אין שם אף אחד שמצביע ג'.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
גם בואו נודה. שם זה לא עניין אלקטורלי בכלל, עם כל הכבוד ואני אוהבת מאוד את היישוב, אבל זה נטו ציונות ואידיאולוגיה.
היו"ר משה גפני
יפעת, אבל זה טוב בשביל נאום שלי.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני רק מחזקת אותך.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, אני מדבר מינואר 2017 עד סוף 2018, שזה הארכת המועד של שנה. הארכת המועד בשנה לא משנה מהותית את החוק, אין שום עילה שאפשר על דבר כזה להגיד, יש פה משהו שהוא אנטי קריטריוני. הוא קריטריוני לחלוטין, בחנו את העניין הזה יחד עם הלשכה המשפטית אצלנו ובחנו האם אפשר ליפול בעניין הזה מבחינה משפטית.

זה חוק של הוועדה, הוועדה תשמור עליו שהוא לא ייפול בשום מקום, לא בבג"ץ ולא במקום אחר, ואנחנו גאים להגיד שאפילו עתירה לבג"ץ לא הוגשה, כשזה נושא מורכב, כולם יודעים על מה מדובר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מתי זה עולה למליאה?
היו"ר משה גפני
קודם שנאשר את זה כאן. אנחנו נעשה מאמץ כמה שיותר מהר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
עכשיו אנחנו נאשר. ביום שני, בעזרת השם.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
זה חייב לעבור במושב הזה.
היו"ר משה גפני
כן, על זה מדובר. לכן אני מביא את הכול עכשיו. מישהו רוצה להוסיף משהו בעניין?
קריאות
להצביע.
היו"ר משה גפני
משרד המשפטים.
שרית פלבר
את עמדתנו אמרנו בדיון הקודם. רק אולי לחדד ולהדגיש. שרית פלבר, משרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
זה יום מאוד שמח, דרך אגב.
שרית פלבר
שמחה שאתם שמחים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את יכולה לשמח אותנו בעוד כמה דברים.
קריאה
יש לנו עוד כמה עניינים.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שרית פלבר
אני חושבת שזה רק למען ההבהרה והדיוק. התחילה מ-2017 נדרשת גם בגלל הכלל של היחסיות, שלעמדתכם פירשו אותו לא נכון. כלומר, מי שהיה רק חלק מהזמן תושב לא היה זכאי להטבות המס - -
היו"ר משה גפני
נכון.
שרית פלבר
- - ועל מנת שזה לא יחול רק ב-18' אלא יחול גם ב-17', יש את ההוראה לשנת 2017. כלומר, יש לה גם משמעות אופרטיבית.
קריאות
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. בבקשה, תקריאי.
שגית אפיק
"הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה) (הרחבת הזכאות לזיכוי ממס), התשע"ז–2017*

תיקון סעיף 3

1.

בחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 בסעיף 3 –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "בשנות המס 2016 ו-2017" יבוא "בשנות המס 2016, 2017 ו-2018", ובמקום הסיפה החל במילים "או שנת המס 2017" יבוא "שנת המס 2017 או שנת המס 2018, לפי העניין.";"

זו הפסקה שעוסקת בכפר ורדים ועושה שני דברים. אחד, הארכה; הדבר השני, משמיטה את העניין שמאפשר אי יחסיות ביחס לתושבים חדשים שמגיעים ליישוב.

"(2) בסעיף קטן (ג), במקום "בשנות המס 2016 ו-2017" יבוא "בשנות המס 2016, 2017 ו-2018";"

זו הארכה של הוראת שעה נוספת ביחס ליישובים שירדו למסלול נמוך יותר ומקבלים איזושהי תוספת. התוספת הזאת תמשיך להם גם בשנת 2018.

"(3) בסעיף קטן (ד), במקום "בשנות המס 2016 ו-2017" יבוא "בשנות המס 2016, 2017 ו-2018", ובמקום הסיפה החל במילים "או שנת המס 2017" יבוא "שנת המס 2017 או שנת המס 2018, לפי העניין."."

זה מתייחס למועצות אזוריות שמחצית היישוב זכאי למסלול גבוה יותר ובעצם זה מתאים לכל היישובים באותה מועצה אזורית, וגם כאן זה יוארך ל-2018.

"תיקון פקודת מס הכנסה – הוראת שעה

22.

פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי שנות המס 2017 ו-2018 כך שבסעיף 11(ב)(3א)(ב), במקום "6,000 שקלים חדשים" יבוא "24,000 שקלים חדשים"."

זה ביחס ליישובים שנמצאים שני קילומטרים מקו העימות, וזו הגדלת התקרה שלהם מ-6,000, בתוספת נוספת שהייתה – הייתה תוספת של 6,000 שקלים – וההגדלה של התוספת היא ל-24,000 שקלים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מתי תיכנס לתוקף ההגדלה?
היו"ר משה גפני
מה-1 בינואר 2017.
שגית אפיק
ואנחנו נוסיף סעיף תחילה, שהתחילה של כל התיקונים בחוק הזה תהיה מ-1 בינואר 2017.
היו"ר משה גפני
זה מה שביקשת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כן.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
כן. זה בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
מי בעד?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מבקש הסתייגות דיבור.
שגית אפיק
רשות דיבור.
היו"ר משה גפני
הסתייגות רשות דיבור לעודד פורר. יש עוד מישהו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני גם מבקש. יש לי כמה דברים לומר.
אורלי לוי אבקסיס
גם אני.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
גם אני.
שגית אפיק
כל מי שנמצא.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה) (הרחבת הזכאות לזיכוי ממס), התשע"ז–2017. מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה) (הרחבת הזכאות לזיכוי ממס), התשע"ז–2017, נתקבלה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית, וכל החברים שנמצאים כאן וכל חברי הוועדה יהיו זכאים לרשות דיבור, הסתייגות דיבור.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שאני במקום חבר הכנסת מיקי לוי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים