ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/07/2017

סיור וישיבת ועדה בחלקות הקבר הקשורות לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן בהר מנוחות גבעת שאול, ירושלים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 18

מישיבת הוועדה מיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

יום שלישי, ב' באב התשע"ז (25 ביולי 2017), שעה 10:00
סדר היום
סיור וישיבת ועדה בחלקות הקבר הקשורות לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן בהר מנוחות גבעת שאול, ירושלים
נכחו
חברי הוועדה: נורית קורן – היו"ר
מוזמנים
מאיר ברודר - לשכה משפטית, משרד הבריאות

חנניה שחור - מנהל חברת קדישא 'קהילת ירושלים'

שלמה שרעבי - חברה קדישא 'קהילת ירושלים'

יהודה בושארי - חברה קדישא 'קהילת ירושלים'

מלאכי אברהם - חברה קדישא 'קהילת ירושלים'

הלל הורוביץ - מנכ"ל מועצת בתי העלמין

דורית גאון - נציגי משפחות הנעלמים
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
מנהל/ת הוועדה
מירב שמעון
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

סיור וישיבת ועדה בחלקות הקבר הקשורות לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן בהר מנוחות גבעת שאול, ירושלים
היו"ר נורית קורן
פחות מחודש? ההלכה אומרת שעד גיל שנה, אצל האשכנזים אני יודעת שהם לא שמים שם, הם לא עושים הרבה דברים, אבל אנחנו, התימנים - - -
קריאה
גם לא עשו שום דבר.
יהודה בושארי
שמו אבן והלכו.
היו"ר נורית קורן
עד גיל שנה?
יהודה בושארי
לא משנה, שמו אבן והלכו.
היו"ר נורית קורן
ולא רשמו אפילו מי?
יהודה בושארי
שום דבר. אם היום ננסה לראות הקברים של המשפחה - - - לא נראה שום דבר. אולי נראה שם איזה עיר שנבנתה.
היו"ר נורית קורן
שום דבר? אז אף אחד לא יכול לדעת כלום?
יהודה בושארי
לא, לא התייחסו למת כמת, הוא היה - - -
היו"ר נורית קורן
אצל התימנים.
יהודה בושארי
כן.
היו"ר נורית קורן
נכון, כי אנחנו גם לא עלינו אחר כך לבית הקברות.
יהודה בושארי
נכון. הצנענים בכלל לא הלכו.
היו"ר נורית קורן
נכון. אבל פה בארץ - - -
יהודה בושארי
סיגלנו מנהגי אשכנז.
שלמה שרעבי
מנהגי ארץ ישראל.
היו"ר נורית קורן
מתי זה התחיל?
יהודה בושארי
בדרך כלל יש המון נפלים או ילדים בני חודשיים-שלושה שההורים לא יודעים איפה הם קבורים. שלחו אותם עם חברה קדישא והם לא רוצים גם לדעת איפה זה. הם לא רוצים לדעת. קרה לי מקרה כזה עם תינוק, שהחלטנו ש - - - לא משנה, שלחתי את - - - לקבור אותם בלי - - - איפה הוא נמצא. אחרי חודשיים-שלושה אשתי רצתה לראות את הקבר שלו, אני לא יודע איפה הקבר, וזה בסדר, לא יודעים, קברו איתו עם עוד מישהו.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אבל אתה ידעת שהילד נפטר, הוא נפטר בגלל נסיבות מסוימות.
יהודה בושארי
בסדר, בלי קשר לעניין, אני רק נותן לך את הכיוון הכללי.
שלמה שרעבי
זה הרישום היחיד שיש לנו בלבד, יכול להיות שיש ילדים קבורים פה מתוך הרשימה של הילדים כאן ויכול להיות שלא.
היו"ר נורית קורן
אבל חוץ מהחלקה הזאת של ילדים?
שלמה שרעבי
אין לנו.
היו"ר נורית קורן
ובחלקה של התימנים שם בפנים, זה רק מבוגרים?
שלמה שרעבי
ילדים, אבל ילדים מאוחר מאוד, בשנים מאוחרות.
היו"ר נורית קורן
באיזה שנה?
יהודה בושארי
אבל הם מתועדים.
היו"ר נורית קורן
כן, באיזה שנה?
שלמה שרעבי
באיזה שנה קברי הילדים שיש לנו שם? בערך?
מלאכי אברהם
מה שהסתכלתי, זה משנת 67'.
שלמה שרעבי
לא, זה ישן, זה כבר חדש.
היו"ר נורית קורן
לא, אבל גם עד 67' הפרשה הייתה הרבה יותר. כן, עד שנות ה-80, 75'-80' הפרשה הייתה. אז יכול להיות שגם - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
השאלה רק אם הילדים האלה הובאו לקבורה על ידי המשפחות בדרך כלל? אם הם הובאו על ידי המשפחות אז זה פחות קשור - - -
היו"ר נורית קורן
בדיוק. על ידי מי הם הובאו לקבורה?
שלמה שרעבי
אלה, ברשימות שלנו הובאו על ידי משפחה. זה ברור.
היו"ר נורית קורן
אוקיי. אז אנחנו נרצה לדעת רק את השמות של מי שקבור שם, בחלקה ההיא, בחלקה הגדולה של התימנים. אם אפשר יהיה להעביר לוועדה את השמות של הילדים, עד 1980, אבל תראו יחד עם מי הביאו אותם לקבורה, בסדר? כי זה באמת מילת המפתח. כי ב-67' עדיין היה.
יהודה בושארי
בתקופה ההיא, אני בטוח אפילו שאין תעודות פטירה.
היו"ר נורית קורן
שזה אומר משהו. זה אומר משהו, כי מתוך החומרים אנחנו למדים שהיו ניתוחי גופות, הייתה גופה, היה צריך להביא אותה לקבורה, זה לא כמו כלב. אז זהו. זה הדבר החמור ביותר, מבחינתי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
את מתכוונת למקרים שזה הוחזר למשפחה והמשפחה הביאה לקבורה.
היו"ר נורית קורן
המשפחה קברה. בדיוק. כך נוכל לדעת.
שלמה שרעבי
תראי, משפחות שהחזירו להם את הילד והם קברו אותו, הם לא יבואו היום בטענות שנעלם להם הילד. הביאו להם אותו.
היו"ר נורית קורן
לא, בסדר, אבל אנחנו רוצים לאתר, כי יש כאלה שלא יודעים. יש 69 ילדים, לפי הוועדה, שלא יודעים מה עלה בגורלם. אנחנו רוצים לאתר את ה-69 ילדים האלה. יכול להיות שהוועדה פקששה.
יהודה בושארי
רק 69? זה הכול?
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, לגבי היתר נתנו תעודות פטירה.
היו"ר נורית קורן
בדיוק, ה-69, הם לא יודעים מה עלה בגורלם. אם אנחנו נצליח לפחות למצוא אחד, שניים, אז הבאנו גאולה למשפחות האלה. בסדר? אז אתה משוחרר.
שלמה שרעבי
תודה רבה. אני פשוט עם מחויבויות אחרות.
היו"ר נורית קורן
אין בעיה.
קריאה
את רוצה את הדף? שאני אביא לך אותו? אין לי מה לעשות בו. אני בכוונה ביקשתי לפני כמה דקות, ש - - - יש לי את הספר, זה ספר.
היו"ר נורית קורן
זה מתוך הספר, בסדר.
קריאה
זה ספר. ספר עבה.
היו"ר נורית קורן
כתב רש"י.
קריאה
כתב תימני. הוא יודע לקרוא.
היו"ר נורית קורן
הוא יודע.
יהודה בושארי
בן יוסף - - -
קריאה
למה כתוב בן יוסף? הוא היה בגיל 3.
היו"ר נורית קורן
אוקיי. תמיד, אם היה שם של הילד, אז רק בן מי הוא.
קריאה
תראי, פה הוא בן חמש וחצי. באיזה שכונה? באיזה מקום? בנחלת צבי, ממשכנות, מכל מקום יש לו פה - - -
היו"ר נורית קורן
בסדר, אנחנו נבדוק, לנו יש רישומים מאנשים מירושלים, אנשים מ - - - ואנחנו - - -
יהודה בושארי
בבקשה.
היו"ר נורית קורן
תודה רבה. נתקדם.

(בהמשך הסיור)
יהודה בושארי
זאת חלקת קבורה מאוד מאוד מאוד ישנה.
היו"ר נורית קורן
אתה יודע להגיד מאיזה שנה?
יהודה בושארי
אפשר לראות לפי המצבה אולי. תשכ"ה, במקרה הזה, ב-65', אבל יש יותר ישנות, בטוח. ברור לנו שמתחת לכל המצבות האלה, אלה מצבות שהורים כן רצו לעשות את המצבות והניחו ומתחת לכל זה יש פה חלקת קבורה למטה וכך לא נגענו בה מאז.
היו"ר נורית קורן
אז בחלקת הקבורה, מה שאני רואה, אני רואה פה שיש מעט מאוד מצבות. באדמה יש עוד ילדים שקבורים?
יהודה בושארי
יש עוד קברים.
היו"ר נורית קורן
אבל אין סימון.
יהודה בושארי
אין סימון, נכון.
היו"ר נורית קורן
למה אין סימון?
יהודה בושארי
יש מקרים, כמו שאמרתי, לא תמיד הורים ידעו שקוברים פה, בגלל שזה או נפל, או שלושה חודשים, לא תמיד הם רצו את המצבה, את הציון. הקבורה שאת רואה פה מתבצעת, בעצם חברה קדישא מקבלת את המסמכים מבית החולים, לא משנה מאיפה, או אם זה משפחה, יש תעודת - - -
היו"ר נורית קורן
זה כן משנה מאיפה, כי אנחנו צריכים שיהיה - - -
יהודה בושארי
לא, לגבינו, לנו זה לא משנה, אנחנו קוברים את כולם.
היו"ר נורית קורן
אתה צריך לקבל הודעת פטירה.
יהודה בושארי
בדיוק.
היו"ר נורית קורן
ואז אתה מוציא רישיון קבורה, מוציא משרד הבריאות.
יהודה בושארי
משרד הבריאות מוציא ויש לנו תיעוד, עם ספר מקורי, עם הזמנת הלוויה והכול, רשום הכול, מי הזמין, מי לא הזמין. יש לי פה גם את הספר המקורי, שאני יכול להראות לוועדה, לא לצלם, כי זה מאוד אישי.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אתה יודע מי קבור פה, למרות שאין מצבות? אתה יודע מה השם - - -
היו"ר נורית קורן
לא, זה העניין, שלא כולם - - -
יהודה בושארי
אני מעריך, שוב פעם, עוד לא נולדתי, לא יודע אם נולדתי אז, שיש תיעוד של כל מה שקורה למטה, אבל לא נגענו פה.
קריאה
אתמול חנניה אמר שיש את השמות.
יהודה בושארי
שיש את השמות? צריך למצוא אותם. אם נמצא נוכל גם להעביר לכם, אין בעיה.
היו"ר נורית קורן
בסדר. עכשיו יכול להיות מצב שבגלל שאין פה בכלל מצבות פתאום תחליטו שאתם רוצים לקבור על האדמה הזאת?
יהודה בושארי
אין שום בעיה הלכתית.
היו"ר נורית קורן
למה?
יהודה בושארי
אנחנו רוצים לתת לחיים את האדמה ולא למתים, ההלכה לא מתנגדת והיום קוברים אחד מעל השני.
היו"ר נורית קורן
אבל בחציצה קוברים, לא ב - - -
קריאה
לא, על פי כללי ההלכה - - -
יהודה בושארי
נורית, שאלת שאלה לעניין. חברת קדישא 'קהילת ירושלים' עובדת לפי גדרי הלכה הכי מחמירים בארץ, חציצות, שזה בין דמים לדמים, בין גבר לאישה, בין בעל לאישה, בין אדם זר לאדם זר.
היו"ר נורית קורן
אבל זה היום.
יהודה בושארי
בוודאי.
היו"ר נורית קורן
אבל פעם זה גם היה?
יהודה בושארי
אני לא יודע מה היה פעם.
הלל הורוביץ
מאז ומתמיד. קודם כל בכלל עד העשור האחרון לא היה דבר כזה בכלל לקבור אחד על השני, רק בעשור האחרון.
יהודה בושארי
12 שנה בדיוק.
הלל הורוביץ
לא היה בכלל דבר כזה. היו רק קברי שדה. בעשור האחרון, בגלל תקנות ובגלל - - -
היו"ר נורית קורן
בסדר, אבל לא - - -
הלל הורוביץ
בכל מקרה, אם עושים אחד על השני זה על פי כללי ההלכה ורק כשיודעים מי נמצא למטה, יש אישור. שטח שהיו קברים, הורסים את השטח - - -
יהודה בושארי
יש מקומות שיש מצבות חדשות ואת תראי מדי פעם מצבות שהמשפחה כן רצתה לעשות - - -
היו"ר נורית קורן
לא, אין לי בעיה עם זה, אני רק רוצה לדעת, לפי ההלכה היהודית, לא מסתירים לגמרי את המת. אז עכשיו, אם אתה רוצה לקבור, כמו שיש עכשיו בסנהדריה, יש מרפסת.
יהודה בושארי
אבל אני לא יכול לעשות פה מרפסת.
היו"ר נורית קורן
למה?
יהודה בושארי
איך אני אעשה פה מרפסת?
היו"ר נורית קורן
אז זו בעיה אחת, אבל מצד שני נראה כאן שאין הרבה קברים, אבל לפי מה שאתה אומר יש.
יהודה בושארי
יש פה קברים, לכן אם תהיה החלטה באיזה שהוא שלב כן לבנות פה קברים מה שיקרה זה דבר כזה, המצבות האלה יורמו למפלס של הקבורה העליונה נבנה פה קברים - - - אגב, היום קוברים גם בארבע קומות מתחת לקרקע, יש בהרצליה, אחד על השני, היום רוב הקברים שאנחנו בונים זה אחד על השני, גבר ואישה בדרך כלל, כי המדינה דורשת מאיתנו לא פחות מ-850 קבר לדונם. בשיטה הזאת 180 קברים לדונם, אנחנו נאלצים לעשות את הבנייה הכפולה, כמובן עומדים בגדרי הלכה הכי גבוהים. במידה שנעשה את זה, יש תיעוד לכל הקברים למטה, בונים את הקברים ואת אלה שקיימות מצבות, מרימים למפלס העליון.
היו"ר נורית קורן
אז עכשיו, נניח - - - אז אף אחד לא יודע מי קבור מתחת? שזה מבחינתי זה בעיה.
יהודה בושארי
אני מעריך שיש לנו רישום של כל מה שקבור. מה שעבר דרכנו ונקבר, יש רישום מלא.
נירה לאמעי-רכלבסקי
חנניה אמר אתמול שהרשימות קיימות ואפילו הספר של הקבורה.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אז אנחנו נבקש להביא לנו את זה לוועדה.
יהודה בושארי
למעלה אני אראה לך חלקה קיימת עם הרישום של הקבורה הקודמת, עם רישום, עם הכול.
קריאה
איך זה שפה לא קברו מעל?
יהודה בושארי
תיכף תראו איך נראו קברים של ילדים, תראו את הגודל.

(בהמשך הסיור)
חנניה שחור
שלום. אני מנצל הזדמנות כפולה, אני רוצה שלא יהיו הפתעות, הקבוצה שיורדת פה מהאוטו הם קבוצת סטודנטים שאני המרצה שלהם בנושא חברות קדישא, מאוניברסיטת אריאל. אחד הדברים שהם צריכים ללמוד זה קבורת תינוקות. ידעתי שאנחנו עוסקים באותו נושא, ביקשתי מהם להצטרף אליי וקבלו את זה בהבנה. אני המוביל, אני אנווט, במרכאות, כל שאלה אליי.
היו"ר נורית קורן
אין בעיה.
חנניה שחור
אני מניח שיהודה, שהוא מנהל המשרד הטכני שלנו, פתח פחות או יותר בתמונה כללית מה אנחנו רואים פה. פה אנחנו רואים חלקה מקורית שלא נגענו בה. מאז היום הראשון שקברו בה לא חל שום שינוי, אפשר אפילו לראות קברים קטנים, מצבות בין העצים למעלה, שם על הגבעה, יש פה מצד ימין, ככה זה היה נראה וככה זה נראה עד היום.

יש לנו גם מפות, שכרגע אני לא אפתח פה, מפות של החלקה בזמן אמיתי, בזמן אמת, בזמן שקברנו, איפה קבור כל תינוק ועוד מעט אני אראה לכם את שיטת הקבורה, איך קברנו כל תינוק, באיזה מרחק אחד מהשני, בתוך מה שמו את התינוק.

בגדול, כל מה שאתם רואים, אפילו שהוא פנוי, הוא קבור למטה, מתחת לאדמה יש קברים. אם אני אקח פועל והוא יחפור פה, יש פה קברים מתחת לאדמה. חלק קטן מהמשפחות עשו מצבות, בדרך כלל ילדים יותר מבוגרים או בתקופה יותר מאוחרת מאמצע שנות ה-60 בערך, שזה יותר פה, ובאמת רואים כמות יותר גדולה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל יש ילדים שבית החולים קבר ולא המשפחות?
חנניה שחור
אני רוצה להפריד, יש בחוק היום הפרדה ברורה בין נפל, תינוק וילד, אלה דברים ברורים, אז לא היה. נכון להיום בילדים ברוב המקרים המשפחות מטפלות לבד, בנפלים, ב-95% מהמקרים בתי החולים מבקרים ועד גיל חודש זה ככה ככה. רוב המקרים בתי החולים מטפלים, אבל יש מקרים בודדים שגם המשפחות מטפלות ויש חברות קדישא שמאושרות לטפל בזה.

אז כשאתם רואים פה מצבות, בדרך כלל זה ילדים יותר גדולים. בתינוקות באותה תקופה וגם היום משפחות לא טיפלו בכלל. מי שחתום על הזמנת הקבורה זה בדרך כלל עובד סוציאלי, אז קראו לזה סעד ושיווקים, משהו כזה, היה לזה שם בתקופת - - -
היו"ר נורית קורן
משרד הסעד.
חנניה שחור
היה לזה שם באותה תקופה, היום קוראים לזה עובד סוציאלי בית חולים הדסה, מה שלא יהיה.
היו"ר נורית קורן
הוא, בעצם העובד הסוציאלי חתם, בבית החולים?
חנניה שחור
העובד הסוציאלי בא אלינו עם המסמכים, עוד לא היו - - - אז הוא צריך להביא אלינו למשרד את המסמכים וכל המסמכים אצלנו ואת הנתונים קיבלנו מאותו עובד סוציאלי, מה שם האבא, מתי הוא נפטר, כל הדברים האלה קיבלנו ממנו.

אני אביא לכם רק טופס אחד לדוגמה, איזה פרטים ביקשנו מאותו פקיד סעד שפנה אלינו ויש לנו את הניירות האותנטיים מאותו תאריך, אחד אחרי השני, כולל מקום הקבר של כל אחד שהזמין אצלנו לוויה.

כשאני אומר תינוקות יש לזה משמעות גם לגבי הגודל של הקבר. פה המצבות נראות יחסית גדולות, המצבה פה היא בערך מטר, זה לא משהו קטן, המצבות יחסית גדולות, אבל בתינוק קטן, שעוד מעט תראו, הגודל של הקבר הוא בערך 25 סנטימטר על 20 סנטימטר, בערך, משהו כזה, תיכף תראו. מצבה בגודל כזה לא תחזיק מעמד, אין על מה לבסס אותה ולכן בדרך כלל אפשרנו למשפחות להגדיל קצת את שטח המצבה ואתם תראו את זה גם פה, כך שגם אם אני רואה מצבה שלמה, יכול להיות שמתחת למצבה יש שניים או שלושה תינוקות, כי היא יותר גדולה מהגודל הפיזי למטה.
היו"ר נורית קורן
כלומר זה משהו שהוא לא - - -
חנניה שחור
משהו שהוא לא אינדיקציה.
היו"ר נורית קורן
זה משהו מאוד קטן?
חנניה שחור
תיכף תראו. אני לוקח את זה כדוגמה.
יהודה בושארי
אי אפשר לצלם.
היו"ר נורית קורן
לא נצלם את הפרטים, נצלם רק את ה - - -
חנניה שחור
בסדר. אני אתן לך דוגמה, פה מדובר על תינוק בן 47 יום. אין פה גם הקלטה, כי אני לא רוצה שתהיה לי בעיה של מידע של אנשים שאנשים לא ירצו שייצא החוצה.
יהודה בושארי
צנעת הפרט.
היו"ר נורית קורן
לא, אנחנו נמחק את מה שצריך.
חנניה שחור
אז יש לנו שם מדויק, של מי התינוק, מה הגיל שלו, מתי הוא נולד, איפה הוא נולד.
היו"ר נורית קורן
זה אנחנו יכולים להגיד, 26 - - -
חנניה שחור
26 בינואר 1963, וכל הפרטים שאנחנו יודעים, איפה הוא נולד. פה במקרה הזמין האבא. במקרה הזה. סתם לקחתי דוגמה של רישום שעשינו באותה תקופה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא היה לו שם? כתוב 'בן שם'.
חנניה שחור
נכון, עוד לא נתנו לו שם. כנראה שלא עשו לו ברית, זה יכול להיות שהוא נולד חולה ולא עשו ברית. זה יכול להיות.

זה היה הרישום האותנטי הראשוני, עם הודעת פטירה. במקרה הזה הם גם שילמו לנו את הוצאות הלוויה, כי אז עוד לא היה ביטוח לאומי.
היו"ר נורית קורן
זה המשפחה שילמה?
חנניה שחור
כן, המשפחה שילמה. כשאין משפחה אין לנו תשלום, אף אחד לא שילם.
נירה לאמעי-רכלבסקי
כשבית החולים הביא לקבורה, מודיעים למשפחה? היה תהליך כזה? לאחר שבית החולים - - -
חנניה שחור
אני לא יודע, לא נכנסתי לזה אף פעם. כל מה שלא קשור לחברה קדישא לא התערבנו בזה. לא יודע. מה המשפחה עשתה, לא יודע.
קריאה
כדי לעשות, אם הורים רוצים - - -
חנניה שחור
אין פה אחד שקבור מעל.
קריאה
לא פה.
היו"ר נורית קורן
רגע, נגיע לזה.
חנניה שחור
אין פה אחד שקבור מעל. לפני שקברנו מעל, 50 שנה או 40 שנה אף אחד לא שאל אותנו על אף קבר שם.
קריאה
אבל אף אחד לא יודע שהילדים שלהם קבורים שם.
חנניה שחור
למה לא? ועדת ילדי תימן קיבלו את הנתונים. כולם. כולם קיבלו.
היו"ר נורית קורן
רגע, נדבר על זה.
חנניה שחור
באופן כללי בגדול קבורת על היא קבורה שקיימת היום גם במבוגרים, לא רק בתינוקות, כי ההיגיון שלנו, עד לפני הפרשה שהתפוצצה עם ילדי תימן, טוען שצריך לצמצם בשטחי הקבורה. לא הייתה שום בעיה אם בשטח כל כך גדול היו שמונה מצבות, נשמרו כל המצבות הללו והשתמשו בשטח לעוד קבורה, כמו שמשתמשים גם למבוגרים. אבא ואמא שלי קבורים אחד מעל השני.
היו"ר נורית קורן
זה אין בעיה, מראש אתה יודע ואין בעיה.
חנניה שחור
אני רוצה לזכות את כולם במצווה הגדולה של ניצול השטחים בארץ ישראל.
היו"ר נורית קורן
אין שום בעיה - - -
חנניה שחור
לכן אמרנו שאין בעיה, אז עשינו משהו שאין בעיה.
היו"ר נורית קורן
תשמע, לא רחוק מפה יש לנו את קברי הסנהדרין, בתוך המערה.
חנניה שחור
נכון.
היו"ר נורית קורן
לדעתי זה המודל ש - - -
חנניה שחור
נכון, לכן לא רואים בזה שום פסול בניצול קבר מעל קבר. בעוד 200 שנה יהיה בסדר?
היו"ר נורית קורן
אין בעיה, כשאתה משאיר ציון, לא כשאתה לא משאיר.
חנניה שחור
השארתי ציון, יש לי ציון.
היו"ר נורית קורן
איך?
חנניה שחור
מפה.
היו"ר נורית קורן
לא, זה לא ציון.
חנניה שחור
מפה זה ציון ואם משפחה רוצה להקים מצבה גם אחרי 50 שנה היא יכולה להקים מצבה.
היו"ר נורית קורן
אבל היא לא יודעת בדיוק איפה זה נמצא.
חנניה שחור
אבל אם לא עשו ציון 60 שנה איך הם יידעו?
היו"ר נורית קורן
אבל הם לא עשו כי הם לא ידעו בכלל שקברו את הילד שלהם - - -
חנניה שחור
הם ידעו ולא - - -
היו"ר נורית קורן
מאיפה אתה יודע?
חנניה שחור
המשפחה במשפט שאני ניהלתי, אצל משפחת גמליאל, ידעו כבר לפני 10 שנים.
היו"ר נורית קורן
אז הוא ידע לפני 10 שנים, אבל לא לפני 50 שנה.
חנניה שחור
אבל לפני 10 שנים הוא ידע ואותו אדם שקבר היה חי, הוא היה יכול להגיד להם בדיוק איפה זה נמצא. הם לא עשו.
היו"ר נורית קורן
בסדר, הם לא עשו את זה, אבל זה לא לבוא ולהאשים את המשפחה.
חנניה שחור
אני לא מאשים את המשפחה, אבל לא לבוא להאשים את חברה קדישא. חברה קדישא עשתה דברים נכונים ודברים יעילים ודברים - - -
היו"ר נורית קורן
מבחינתך.
חנניה שחור
מבחינת תפיסת העולם של אדם - - -
היו"ר נורית קורן
בסדר, אז על זה אפשר להתווכח.
חנניה שחור
בדיוק, קודם כל אפשר להתווכח, זה כבר טוב, זאת אומרת שיש לגיטימציה לכל צד, אם אפשר להתווכח.
קריאה
אתם יודעים אם במשך השנים היה סחף?
חנניה שחור
גם אם היה סחף זה לא רלוונטי, כי רוב הקברים הם בסלע. זה שייך למקומות אחרים בארץ, לא בירושלים.
היו"ר נורית קורן
בירושלים העצמות ממש מקובעות במקום שהן נקברות?
חנניה שחור
כן, אנחנו לא מניחים שהן זזו. גם התייעצנו לפני המשפט עם יועצי קרקע, בירושלים אין תזוזות.
קריאה
מצד שני האבן פה היא סיד.
חנניה שחור
אני רוצה להמשיך הלאה. יש לנו פה ספר פטירות. מישהו דיבר איתי אתמול על ספר הפטירות. ספר הפטירות שלנו מסודר לפי א'-ב' וסדר כרונולוגי בתוך אותה אות. למשל המשפחה הזו של גמליאל - - -
היו"ר נורית קורן
לפי תאריך?
חנניה שחור
כן. כל אלה שבאות ג', יום הקבורה ותאריך. כל אלה שבאות ג'. אלה שבאות א' למשל זה פה.
היו"ר נורית קורן
הדפיסו את זה, כי אני רואה שזה לא בכתב יד.
חנניה שחור
זה נכתב בכתב יד ובשנות ה-60 זה הודפס ובשנות ה-70 המשכנו ידנית, ההמשך, והיום זה ממוחשב.
קריאה
איפה המקור של כתב היד?
חנניה שחור
הוא היה כל כך בלוי וקרוע שהחלטנו שאנחנו צריכים להדפיס את זה.
קריאה
שמרתם את זה?
חנניה שחור
אי אפשר היה לשמור את הכול, אי אפשר היה לקרוא אותו. זה היה נייר משבצות בלוי.
היו"ר נורית קורן
אבל יש חומרים לשימור דברים כאלה.
חנניה שחור
זה היה משבצות בלוי, שעשינו את הפעולה הזו שלא נצטרך לשמר. אז אני אומר שוב, למשל הילד יוחנן ג'מאל, זה אותה משפחה שהייתה לנו, יש לי רישום מדויק של אותו מקום שגם מסרנו להם, יש לנו טופס כזה ויש לנו טופס רישום מדויק.
היו"ר נורית קורן
יש טופס שהמשפחה שילמה?
חנניה שחור
לא, שם המשפחה לא שילמה כי שם זה עובד סוציאלי השתתף.
היו"ר נורית קורן
עובד סוציאלי. אוקיי, זה העניין.
חנניה שחור
כן, אצל תינוקות קטנים לא השתנה כלום עד היום.
היו"ר נורית קורן
אז אתה מבין שהמשפחה לא ידעה.
חנניה שחור
המשפחה לא ידעה מה? שהוא קבור אצלנו?
היו"ר נורית קורן
שהוא נפטר בכלל.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אגב, אם המשפחה ידעה - - -
חנניה שחור
שהוא נפטר היא ודאי ידעה, איפה הוא נקבר אולי היא לא ידעה. מה זאת אומרת? הם לא קיבלו את הילד חזרה.
היו"ר נורית קורן
לא קיבלו את הילד חזרה, אמרו שהוא נפטר ו - - -
מאיר ברודר
אבל, נורית, חייבים לעשות פה סדר בהקשר הזה. מה שהוא מדבר זה הנושא של נפלים ועוברים מתים וזה ככה, כמו שהוא ציין, עד לפני שנתיים, שעשינו - - -
יהודה בושארי
לא, עד היום. לפני חודש.
מאיר ברודר
לא, בחלקים מסוימים. ככה זה היה, נפלים ועוברים מתים - - -
היו"ר נורית קורן
בסדר, נפל ועוברים אני מסכימה - - -
חנניה שחור
יש רישיון, מגיל 22 שבועות יש רישיון. מה שחשוב בכל הנושא, נפל, מ-22 שבועות היריון אני מקבל רישיון של משרד הבריאות.
היו"ר נורית קורן
אתה חייב לקבל.
חנניה שחור
מה זה חייב? אני מפסיד כסף אם אני לא מקבל, כי אני מקבל תשלום מביטוח לאומי.
היו"ר נורית קורן
לא, זה גם נחשב כבר ילד.
חנניה שחור
עוד פרט קטן חשוב, אין שום קשר לנושא העדה התימנית מבחינת נוהלי הקבורה. זה חשוב לי כי השמות שהוצאנו מפה - - - אתם יודעים, לכם ברור, לי לא, כי אני קיבלתי כותרת של ביקור של ועדת ילדי תימן והבלקן - - -
היו"ר נורית קורן
זו הכותרת של הוועדה שלנו.
חנניה שחור
מצוין, אני רוצה שיהיה ברור שהסיור הזה מתייחס לכל עם ישראל. בואו נצא לדרך.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אנחנו הבנו מהוועד של התימנים, שאם משפחה הביאה מלכתחילה את הילד שלה, נניח קיבלה אותו מבית חולים, היא הביאה אותו בדרך כלל ל - - -
חנניה שחור
זה מה שאמרנו, כשיש משפחה - - -
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל בדרך כלל ילדים - - -

(בהמשך הסיור)
חנניה שחור
כל מה שאני מתאר הוא מצב כללי, לא קשור לילדי תימן. אני רוצה רק להסביר כאן מהי שיטת הקבורה של אותם תינוקות, נפלים קטנים. מה שרואים פה זה גודל של קבר של תינוק. זה הגודל, זה קבר של תינוק.
היו"ר נורית קורן
קברים חדשים לגמרי?
חנניה שחור
קברים חדשים, הקברים הללו בנויים בשורה שנייה מעל קברים של תימנים. אנחנו כאן רואים פס בטון, אנחנו רואים פס בטון, יש פה פס בטון, שהוא קברים והנה עליו עוד קברים. עד גיל חצי שנה בערך, עד הגודל.

מה שאנחנו רואים פה, אנחנו עושים את זה כי זה מותר לפי ההלכה, כי זה לצורך כבוד המת. מה שאנחנו רואים פה, קברים של התינוק, קבר על קבר שזה - - - מצבה בגודל כזה זה לא רלוונטי, רואים פה מצבה שמכסה ממש, מהקצה הזה עד הקצה הזה, שזה מיקום מדויק של המצבה. אנחנו יכולים לראות פה מאחורינו מצבות שאנשים עשו בעבר על קברי תינוקות שנקברו מזמן. פה יש שנה, תשל"ג, זה 73', והקימו מצבה אחר כך. ברור שבמרחק הזה שבין הקברים האלה יש לפחות עוד שניים או שלושה.
היו"ר נורית קורן
ואם יש - - -
חנניה שחור
אז אנחנו נתקשר למשפחה הזו ונגיד 'חבר'ה, גלשתם מהשטח, תצמצמו את הצבא'.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לא, אבל באמצע, המשפחה - - - השניים - - -
חנניה שחור
תשל"ג, למרות ש-99% שהעובדת הסוציאלית טיפלה במשפחה ו - - - ברוב המקרים המשפחה - - -
היו"ר נורית קורן
תראה, אני ממש מזועזעת. אני באמת מזועזעת. קודם כל אנחנו עומדים על קברים וכאילו לי זה מרגיש - - - אני באה מבית דתי ולי זה מרגיש - - -
חנניה שחור
אני גם מבית דתי ואני אמרתי לך בתחילת הדרך שלכבוד המת מותר לעמוד על קברים, אבל בסדר.
היו"ר נורית קורן
מותר לעמוד על קברים?
חנניה שחור
בוודאי. אני אראה לך - - -
היו"ר נורית קורן
לצורך מה?
חנניה שחור
לצורך כבוד המת. אתם באים עכשיו לבדוק איך קברו את התינוקות, זה בדיוק התפקיד.
היו"ר נורית קורן
אני אבוא ללמוד בבית מדרשך, כי יש דברים שאני לא - - -
חנניה שחור
בדיוק, אז כרגע לפתור את הבעיה הספציפית - - -
היו"ר נורית קורן
אז עכשיו, גם, זה שעכשיו אתם אומרים שיש פה קברים ואתם עכשיו קוברים, גם פה, אתם קוברים מעל זה ואין ציון של שם, אין שום דבר.
חנניה שחור
זה נורא ואיום. נכון, אבל זה לא אני.
היו"ר נורית קורן
זה נורא.
חנניה שחור
חברות קדישא לא בונות מצבות.
היו"ר נורית קורן
אוקיי, לא צריך לבנות מצבות, אבל אתם צריכים לשים ציון של שם. שלט, משהו, מי הילדים ה - - -
חנניה שחור
לפי הנוהל היום - - -
היו"ר נורית קורן
למי שיש. אני לא מדברת על נפל.
חנניה שחור
מי שיש יש. למי שיש יש מצבה.
היו"ר נורית קורן
תסלח לי, אבל זה מזעזע אותי.
חנניה שחור
מה אני יכול לעשות, אבל לא אני הכתובת למצבות. אני הכתובת לפי הנהלים שקבעתם אתם, הרגולטורים, לנהל מפה. זה מה שאני עושה.
היו"ר נורית קורן
אז אני אומרת לך שאני אצא נגד זה ואני אומרת לך שאם יש משפחה שיש שם, חייב להיות ציון של שם. אז תקברו ותעשו - - -
חנניה שחור
אין לי ספק שהמוסד לביטוח לאומי יקבל את זה.
היו"ר נורית קורן
זה נראה לי נורא.
חנניה שחור
אין לי שום בעיה, אם מישהו יממן את המצבות האלה אין לי בעיה. חוץ מזה, אתם, הרגולטורים, יכולים מהיום והלאה - - - מה שאתם רוצים אתם יכולים להחליט מהיום והלאה, אבל לא לבוא בטענות שלא החלטתם קודם ולמה עשיתי. כי זה מותר. זה מותר, כל עוד עשיתי דברים מותרים ואני בטוח לא רק שזה מותר, אלא זה רצוי.
היו"ר נורית קורן
אז אני חוזרת ואומרת שעד היום מה שראיתי, אני לא מדברת על קבורת תינוקות, אני מדברת על קבורה של גדולים שמשאירים איזה שהיא אפשרות לדעת מי היה שם. ככה אתה סוגר את הכול, אתה לא יכול לדעת מי היה שם, זה נראה לי נורא.
חנניה שחור
אני כן יכול, אני מסביר לך. על סמך המפות אני יכול לדעת.
היו"ר נורית קורן
אבל אני רק רוצה שתדע, וזה משהו שקודם אמרת, שזה מאוד הכעיס אותי. תדע לך שלמשפחות אמרו 'נפטר', בסדר, אמרו להם שנפטר, לא מאיזה סיבה, לא שום דבר. יש לי סיפור אחד שהוא פשוט מזעזע, שההורים באו עם ילד בריא, הם היו איתו במרפאה קודם לכן, הילד הלך על הרגליים, האבא עוד קנה לו ליד - - - הם הגיעו לשערי צדק, קנה לו בקיוסק ליד שערי צדק ממתק - - -
קריאה
איך זה קשור לחברה קדישא?
היו"ר נורית קורן
רק שנייה. אני שמעתי אותך, תן לי את הצד שלי.
חנניה שחור
בשמחה, אני רק רוצה שתגידי בסוף הצד שלך - - -
היו"ר נורית קורן
שנייה, אני רוצה שתבין. מה שקורה, שהם הגיעו לבית החולים, הילד הלך על הרגליים, הלך על הרגליים, אכל אפילו ממתק שאבא קנה לו, הגיע לחדר מיון, לקחו את הילד, אמרו להם 'אתם לא נכנסים, אתם לא יכולים להיכנס', אחרי חצי שעה אמרו לו 'הילד נפטר'. מה קרה? מה עשו לילד? אוקיי? זה - - -
חנניה שחור
אוקיי, מצוין, אני איתך ביחד.
היו"ר נורית קורן
רק שנייה - - -
חנניה שחור
לא, אני לא יודע למה את מספרת לי את זה. אני לא צד בעניין.
היו"ר נורית קורן
לא, רק רגע, אתה צריך להבין.
חנניה שחור
אני מבין היטב, אני רק לא מבין מה הקשר אליי.
היו"ר נורית קורן
אני חייבת לספר לך מקרה אחד - - - תיכף תבין. רק שנייה, אני לא באה להאשים אותך.
חנניה שחור
זה מה שרציתי לשמוע. אני לא קשור לסיפור.
היו"ר נורית קורן
רק רגע, אותך אני לא יכולה להאשים, אותך אני לא מאשימה, אני רק אומרת לך איזה ריטואל היה פה, שאי אפשר לבוא ולהגיד שהמשפחות ידעו.
חנניה שחור
אמרתי אחרי ועדת תימן. את מוציאה מילים מהפה שלי, אמרתי אחרי ועדת תימן המשפחות ידעו.
היו"ר נורית קורן
אבל רק רגע, תן לי לסיים.
חנניה שחור
אני אתן לך, אבל תדייקי.
היו"ר נורית קורן
אני מדייקת בסיפור שאני מספרת לך כרגע. אותה משפחה ביקשה את הגופה, אחרי כמה ימים נתנו לה סדין מגואל בדם לקבור.
חנניה שחור
מזעזע.
היו"ר נורית קורן
אתה מבין מה הם מעלים בדעתם? הילד נפטר או לא נפטר?
חנניה שחור
אני לא יודע, אני בדיוק כמוך.
היו"ר נורית קורן
רגע, רק שנייה, עכשיו באה ועדת כהן-קדמי, היו משפחות שחקרו, אנחנו גילינו עכשיו, אני יודעת את המקרה האישי של המשפחה שלנו, שאנחנו לא ידענו בכלל שיש תעודת פטירה. הייתה תעודת פטירה וציון קבר. הלכנו לבני ציון בנתניה, לא קבר, לא שום דבר. אז מה? לבוא ולהגיד שהמשפחות בוועדת כהן קדמי קיבלו שהילד שלהם נפטר. לא כולם קיבלו את תעודת הפטירה ואתה מבין שבעצם - - -
חנניה שחור
אבל אני לא יודע למה את מספרת לי את זה. אני צד כמוך בכל הסיפור.
היו"ר נורית קורן
אני מספרת לך את זה כי אתה אמרת ש - - -
חנניה שחור
אמרתי שוועדת תימן אמרה להם את המיקום. זה מה שאמרתי. ואמרתי שהיה אדם חי שעשה את הקבורות באותה התקופה והוא נפטר בינתיים.
היו"ר נורית קורן
אז אני מסבירה לך שזה לא נכון ולא כולם קיבלו והמקרה האישי שלי - - -
חנניה שחור
מה, בילדי תימן?
היו"ר נורית קורן
כן, המשפחות לא קיבלו.
חנניה שחור
אני לא שמעתי על מקרה שפנו אליי ולא קיבלו תשובה, אין דבר כזה.
היו"ר נורית קורן
יפה, אז מי שפנה אליך, ומכיוון שכרגע אנחנו פתחנו את כל הפרוטוקולים וכרגע הכול פתוח, כולם יכולים לבוא ולבדוק, אז לבוא ולהגיד שאף אחד 50 שנה - - -
חנניה שחור
אז כולם באים עכשיו בטענות לחברה קדישא וזה לא צודק.
היו"ר נורית קורן
לא, לא - - -
חנניה שחור
הסיפור הזה מראה לי מה עומד אצלך בפנים. עומד אצלך בפנים משהו נגד - - -
היו"ר נורית קורן
לא, אני מסבירה לך, אתה אומר - - -
חנניה שחור
אני הבנתי את הסיפור ואני - - - אותו כמוך.
היו"ר נורית קורן
הם לא ידעו. הם לא ידעו.
חנניה שחור
גברת, את חוזרת על מה שאמרתי לך ואת לא מוכנה לשמוע את ההסבר שלי. אני את שלך שמעתי עד הסוף, ההסבר שלי אומר שהם ידעו מהרגע שוועדת תימן נתנה להם את הנתונים בחברה קדישא שלי.
היו"ר נורית קורן
לא נכון.
חנניה שחור
מה לא? אצלי בחברה קדישא היא נתנה.
היו"ר נורית קורן
אז אני מסבירה לך שחלק מהמשפחות - - -
חנניה שחור
אין מצב, לא קשור אליי כחברה קדישא. לא קשור אליי. אני כאיש חברה קדישא אומר לך שכל מי שנקבר פה, קיבלו נתונים מלאים.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אז קשור אליכם כרגע שאתם מכסים את הקברים וקוברים עוד אחד.
חנניה שחור
אמת, זה נכון. זה קשור אליי וזה את רוצה לשנות - - -
היו"ר נורית קורן
וזה נראה לי לא בסדר.
הלל הורוביץ
נורית, לפי כללי ההלכה, עם אפשרות לכל משפחה שתרצה להנציח את הילד שלה במצבה - - -
חנניה שחור
נכון, נכון.
היו"ר נורית קורן
אתה היית רוצה, חס וחלילה, נגיד אחיך, שזה יקרה אצלך במשפחה?
חנניה שחור
מה, ש - - -
היו"ר נורית קורן
אני רוצה להבין, אם לך במשפחה קברו פה ילד, ועדת כהן קדמי קבעה שהוא קבור פה ואתה עכשיו תבוא ואתה תראה את הדבר הזה?
הלל הורוביץ
לא, זה יותר טוב ממה שהיה.
חנניה שחור
כן, אני אגיד לך למה, כי כשאני הולך למערת המכפלה ואני מתפלל לקבר אברהם אבינו אני לא עושה קליעה למטרה שהקבר שלו נמצא בדיוק פה למטה. ואם הקבר נמצא פה ואני יודע - - -
היו"ר נורית קורן
אני לא ביקשתי שהוא יהיה למטה, אני ביקשתי ציון של שם.
חנניה שחור
זה העניין, שהמשפחה תעשה. אני לא אחראי לזה, אני לא בונה מצבות.
קריאה
יש פה מודל של משהו שנמצא בעיר אחרת בארץ, אפשר לאפשר את המודל הזה למי שירצה - - -
היו"ר נורית קורן
אני רוצה שאתם תקברו עכשיו בקומות ולא ככה. אבל לא ככה.
יהודה בושארי
את רוצה כאילו להשאיר את הבסיס כמו שהיה?
היו"ר נורית קורן
שיהיה בנוי.
חנניה שחור
אבל גם בקומות - - -
יהודה בושארי
גם במבוגרים. יש לנו בדרום, נורית, קברי - - - מעל זה בנינו - - -

(בהמשך הסיור)
יהודה בושארי
אני עוד פעם אומר את מה שאמרתי. בזמנו מילאו עפר והגביהו את הקברים, זה לא הגובה של המצבה. אם היום אני אחפור ובגובה מסוים, של מטר, חצי מטר, יהיו עצמות, אני לא אוציא את העצמות בשביל לחפור יותר. זו הייתה הכוונה שלי, אני כן יכול להגביה מעט.
היו"ר נורית קורן
להגביה.
יהודה בושארי
שנבין אחד את השני, שלא - - -
קריאה
כאילו לשים עכשיו אדמה - - -
יהודה בושארי
היו מקרים שחפרנו, זה לא מתועד שם, עצמות, לא יודע של מי, ופשוט לא קברנו, החזרנו חזרה. סימנו את זה.
היו"ר נורית קורן
הבנתי, בסדר. אבל פעם זה לא היה עם חציצה? ובגלל שהאדמה היא סלעית אז יש מצב שהגופה נשארה פחות או יותר במקום שלה.
יהודה בושארי
מה שנשאר ממנה, כי תינוק, אחרי 60 שנה קשה להאמין שיישאר משהו, אבל אולי האדמה תחוחה, אולי היום יש אמצעים למצוא דנ"א.
היו"ר נורית קורן
איזה עצמות, מאיזה גיל נשארות - - -
יהודה בושארי
אחרי 60 שנה לא, אבל שוב, יש היום אמצעים, גם החול, שמעתי שיש כל מיני - - -
היו"ר נורית קורן
מהחול. לא צריך - - -
יהודה בושארי
רואים לפי הגוון.
היו"ר נורית קורן
לא צריך אפילו את העצם, מספיק החול עצמו.
יהודה בושארי
כנראה יש אמצעים, ככה אני שמעתי.
היו"ר נורית קורן
זה דבר חשוב.
קריאה
עם כל הכבוד, יהודה לא אנתרופולוג.
יהודה בושארי
לא, אני קורא, מה שאני קורא, היא יכולה לקרוא אותו דבר.
היו"ר נורית קורן
בואו נראה שם. בואו לשם.

(בהמשך הסיור)
היו"ר נורית קורן
אז בעצם כאן אנחנו רואים את הקבר של מישהו בשם ר' יששכר מנדל ממשפחה אורנשטיין. דורית גאון טוענת שאח שלה, שהוא קבור פה מתחת, בעצם לפי מה שחברה קדישא אומרת, שלחברה קדישא יש רישומים שהוא קבור מתחת.
דורית גאון
פה, הוא קבור מתחת.
יהודה בושארי
מי המשפחה?
היו"ר נורית קורן
כן, היא, זה אח שלה. זה אח של שניהם.
דורית גאון
היה איזה בחור שהביא אותי לכאן - - -
יהודה בושארי
הוא סימן לך - - -
דורית גאון
לפי הרישומים שלכם.
היו"ר נורית קורן
ואתה מבין שרק לפני שנתיים הם ידעו שיש בכלל קבר, שהוא בכלל נפטר.
יהודה בושארי
ואיך חברה קדישא יודעת לפני 50 שנה ש-40 שנה לא ביקרו פה? שלא יודעים? מאיפה הם צריכים לדעת את זה?
היו"ר נורית קורן
לא, חברה קדישא לא צריכה לדעת, אמרתי לך, הנוהג הזה - - -
יהודה בושארי
לא, אתם מחזירים את זה ל - - -
דורית גאון
אבל כשחברת קדישא קוברת מישהו מעל היא צריכה לפנות למשפחה, לשאול, 'אתם רוצים לעשות מצבה? אתם יודעים שהילד פה? אתם רוצים משהו?'
יהודה בושארי
לא, אני מעריך שאם 40-50 שנה לא שאלו אז - - -
היו"ר נורית קורן
לא נכון.
קריאה
כי הם לא ידעו.
היו"ר נורית קורן
זה לא צריך ללכת על הספק.
יהודה בושארי
אני לא צריך לדעת שהם לא ידעו. אנחנו באותו צד, שתביני, שיהיה לך ברור.
דורית גאון
אבל זו אחריותך, זו אחריות חברת קדישא.
היו"ר נורית קורן
ליידע. להוציא מכתב, בעידן של היום, להגיד 'משפחה יקרה, יש פה קבר'.
יהודה בושארי
זה לא כסף, זה פתרונות קבורה. חברה קדישא מוציאה פה כספים מספיק בשביל קברים, ותאמינו לי, ובונה פה פתרונות קבורה.
דורית גאון
זה פתרונות קבורה על חשבון גבן של משפחות שהתעללו בהן לאורך כל הדרך.
היו"ר נורית קורן
זה נכון.
דורית גאון
אין משהו אחר.
יהודה בושארי
זה צריך - - - זה יחליט בית משפט.
היו"ר נורית קורן
בית משפט החליט.
דורית גאון
אמא, שכל החיים בוכה וצועקת - - -
היו"ר נורית קורן
החליט. עובדה, בגמליאל הוא החליט. וזה נכון שגם עכשיו, לדעתי, מה שצריך לעשות בחלקה, שעוד לא כיסיתם לגמרי, לכתוב למשפחות, להגיד - - - אתם יודעים מה? לא מצאתם את המשפחות? תשימו בעיתונים היומיים, 'חברה קדישא מבקשת, מי שיודע שקבור פה ופה בחלקה הזאת, במקום הזה והזה, אנחנו מתכוונים לכסות את כל הקברים כי באו 50 שנה, אתם מתבקשים להודיע לחברה קדישא מה אתם רוצים'. אני חושבת זה במינימום שבמינימום שצריך לעשות.
דורית גאון
תראה לי רגע את הדף שלך.
יהודה בושארי
לא, זה לא קשור.
היו"ר נורית קורן
זה לא קשור לחלקה הזאת.
דורית גאון
לא, לא קשור, סתם אני רוצה לשאול. ברגע שהקבר ככה, זה קבר בודד של ילד.
יהודה בושארי
לא.
דורית גאון
אז?
יהודה בושארי
המרחקים, קנה המידה הזה הוא לא - - - יכול להיות שבמקום כזה, בקנה המידה, יש פה שלושה או ארבעה, לפעמים זה ילד קטן.
דורית גאון
לא, ילד בן שנה ושמונה חודשים זה לא ילד קטן, זה כבר חתיכת גודל. אז הקבר - - -
יהודה בושארי
הסימון הזה זה לא קנה מידה. לא היו קני מידה אז.
דורית גאון
לא משנה, פלוס מינוס. אתם שעשיתם ידעתם, הייתם צריכים לדעת.
יהודה בושארי
לא, אני לא בטוח שהוא פה. בית המשפט קבע שהסטייה כאן היא שני מטר ארבעים. זה יכול להיות שם ויכול להיות פה ויכול להיות שם.
דורית גאון
צריכים לעשות עבודה רצינית.
יהודה בושארי
אין, אלה הנתונים שהיו. בית המשפט קבע לפי הנתונים - - - הביאו, אגב, מומחה מבחוץ, הביאו מודד מבחוץ.
דורית גאון
אתם כל כך מסודרים ברישומים, זה כנראה צריך להיות מסודר.
יהודה בושארי
עוד פעם, קנה מידה שקבעו לפני 60 שנה הוא קנה מידה ידני, עבדו עם סרגלים מסכנים, היום כל זה עם קואורדינטות, אפשר להגיע, היום פוגעים בחלון עם טיל טומהוק מ-4,000 קילומטר.
דורית גאון
סרגל זה סרגל.
יהודה בושארי
אני מתכנן, אני יודע מה זה קנה מידה.
היו"ר נורית קורן
טוב, תודה רבה.
יהודה בושארי
תודה רבה.
היו"ר נורית קורן
תודה רבה גם לך.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים