ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/07/2017

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 21

מישיבת וועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום שלישי, כ"ד בתמוז התשע"ז (18 ביולי 2017), שעה 13:30
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ר
מוזמנים
שולמית כהן - מפקחת ארצית ליקויי ראייה ושמיעה, משרד החינוך

ליאת מזרה - רכזת נגישות באגף זהירות בדרכים, משרד החינוך

אריאלה פקלר - מנהלת ענף בקרה ותקציב חוק הנגישות, משרד החינוך

אילן שי - עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

לאורה לאה בינימינוב - מתמחה, משרד המשפטים

עדן אברהם - משפטן, משרד המשפטים

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך, משרד האוצר

שאול קירשנבאום - רפרנט חינוך, משרד האוצר

ענת שלהב דורון - מפקחת ארצית השירות לשיקום מקצועי תעסוקתי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ערן טמיר - לשכה משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

רויטל לן כהן - הנהלת הקואליציה, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

מיכל שיק הר-טוב - מנהלת המחלקה המשפטית, עמותת נגישות ישראל

אביבית ברקאי - אהרונוף - עו"ד, בזכות

נועה ביתן - עורכת דין, אקי"ם ישראל

איילת דיין - האגף לקידום זכויות, אלו"ט

ליאת פיג'ו - פעילה, המרכז הישראלי ללימודי חירשות

שירלי פינטו - ראש תחום סנגור, המרכז הישראלי ללימודי חירשות

חן שטרן - מפקחת ארצית נגישות השרות, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות

שירה ילון-חיימוביץ - ראש המרכז לאקדמיה שוויונית, הקריה האקדמית קרית אונו

מנחם גולדין - מנהל יחידת המידע ומיצוי זכויות
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015
היו"ר אילן גילאון
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטניות לתלמיד ולהורה), התשע"ה-2015. אני מבין שהנושא דוסקס בשולחן עגול. לפי מה שהבנתי, אין איזה שהן מחלוקות בולטות. אנחנו אכן נתחיל ישר בהקראה. גומרים והולכים.
אייל לב-ארי
אנחנו חוזרים להגדרות. יש דברים שנמשיך, יהיו דברים שלא.

"בעל מוסד חינוך" – במוסד חינוך רשמי – רשות החינוך המקומית ולעניין המדינה – בתי הספר החקלאים כדורי, אשל הנשיא ,ימה ועין כרם; במוסד חינוך שחל עליו חוק הפיקוח – הגוף בעל הרישיון מהמנהל הכללי של משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי חוק הפיקוח;

"הורה" – לרבות אפוטרופוס;

"המנהל" – מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית הנוגעת לעניין, או נציגו;

"הממונה" – מי שהשר מינה מבין עובדי משרדו, לממונה על יישומן של תקנות אלה;

"חוק הפיקוח" – חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969;

"חוק חינוך מיוחד" – חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988;

"חינוך חובה" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

"יחידת אכסון" ו"יחידת אכסון מיוחדת" – כהגדרתן בפרט 8.180 של התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

"מוסד חינוך" – כהגדרתו בסעיף 19לב לחוק, ובכלל זה גן ילדים כהגדרתו בסעיף 19לד(א) לחוק;

"מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה" – כמשמעותו בסעיף 19מא לחוק;

"מורשה לנגישות השירות" – כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק;

"מפקח", "מנהל מוסד" – כהגדרתם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956;

"מרכז טיפול" – מרכז שמשרד החינוך מפקח עליו ומתקצב אותו ובו אנשי מקצוע מומחים בנושא מוגבלות בשמיעה בקרב תלמידים;

הגדרת "חיית שירות" בשלב הזה לא תידון. אולי בהמשך כן נוכל לדון בה. אתם צריכים עוד זמן לעשות - -?
היו"ר אילן גילאון
למה ההשמטה של - -?
אילן שי
אנחנו רוצים לעשות עוד איזה שהוא תהליך של בחינה בנוגע לחיות שירות - גם מה מקובל בעולם, גם מה אפשר מבחינת מוסדות חינוך, הצרכים של התלמידים, האפשרויות שיש במוסדות חינוך. באופן כללי לגבי חיות במוסדות חינוך, היו פניות למשרד החינוך בטענה שהתנאים שיש במוסדות חינוך ביחס לבעלי חיים הם לא נאותים. אנחנו לא נמתין לסיום התהליך הגדול שנעשה בנוגע לחיות בכלל במוסדות חינוך, אלא יהיה תהליך ממוקד של בחינה שייעשה באגף לחינוך מיוחד.
רויטל לן כהן
אני רוצה לוודא שאנחנו מדברים על חיית שירות באופן כללי, לאו דווקא למי שצריך את זה ככלב נחיה. אנחנו מדברים על חיית שירות.
היו"ר אילן גילאון
יש כל מיני חיות שירות. האמת שזה מתמיה קצת, אבל בסדר, אם אתם דואגים לבעלי חיים, אתם רוצים חשיבה נוספת – סבבה. אנחנו בכנסת מאפשרים אפילו לחיות שירות בזמן התמחותן כבר להיכנס, אז לבתי ספר לא?
אייל לב-ארי
זה גם כן כלבי נחייה.
היו"ר אילן גילאון
כלבי נחייה, כי זיקיות לא הגיעו, אבל בסדר. מה יש? איגואנה, נכון? יש עוד כמה דברים. לא, באמת, זה לא צחוק.
מיכל שיק הר-טוב
בעיקר כלבים.
היו"ר אילן גילאון
כלבים בעיקר.
מיכל שיק הר-טוב
כלבים, אבל לאו דווקא לעיוורים. כלבים יכולים לתת שירות למוגבלויות שונות.
היו"ר אילן גילאון
אני מדבר על חיית שירות. אילן, מתי תדעו מה אתם צריכים עוד? אתם מתכוונים שבית הספר יטפל בחיות?
אילן שי
אנחנו דיברנו על שלושה חודשים.
רויטל לן כהן
לא, אין דברים כאלה. מה זה "שלושה חודשים"? אתם רוצים לבדוק מה קורה בעולם? אני אומרת לכם, בעולם יש. מה יש לכם שלושה חודשים לבדוק שם?
היו"ר אילן גילאון
אני חשבתי שבית הספר יהיה הראשון שישמח דווקא לנגישות הזאת של חיית שירות. זו הבעיה, לא?
רויטל לן כהן
זה חוסך לכם סייעת לפעמים.
היו"ר אילן גילאון
אם זה לא נאות לכלבים, אז בטח זה לא נאות גם לילדים.
רויטל לן כהן
זה לא מצחיק בכלל. זה חוסך לכם סייעת. אתם מתלוננים שיש יותר מידי סייעות וזה נורא יקר.
היו"ר אילן גילאון
מרב, תשבי איתו.
רויטל לן כהן
אני רוצה להגיד מראש שאם אחד מהטיעונים יהיו אלרגיה של ילדים, אז גם במבה.
היו"ר אילן גילאון
במבה?
אילן שי
יש בתי ספר נקיים מ- -
רויטל לן כהן
לא שאתם דואגים לזה. זו אחריות של המנהלת.
היו"ר אילן גילאון
מתי הישיבה הבאה?
אייל לב-ארי
לדעתי - - בפגרה.
היו"ר אילן גילאון
נו באמת. אתה יודע, אין פה השקעה, אין פה - - אני לא מבין. אתם דואגים לחיות שירות, אבל מה עם הילדים? זאת אומרת, אם הכללים לא נאותים לכלב נחייה, אז איך יהיו נאותים לתלמיד שזקוק לו?
קריאה
יש גם הורים שזקוקים.
שולמית כהן
יש הבדל בין כלב - -
היו"ר אילן גילאון
תסבירו.
רויטל לן כהן
מה הבעיה שהוא יהיה בכיתה?
שולמית כהן
יש הבדל בין כלב שצריך להיות בתוך הכיתה, לבין כלב שצריך להיות בכלוב מחוץ לכיתה, בחצר.
היו"ר אילן גילאון
כלוב מחוץ לכיתה?
רויטל לן כהן
מה?
היו"ר אילן גילאון
על מה אתם מדברים, חבר'ה?
רויטל לן כהן
כלב שירות הוא ליד הבעלים.
שולמית כהן
כשאנחנו מדברים על פינות חי בבית ספר, אז אלה נמצאים בכלובים.
רויטל לן כהן
אנחנו לא מדברים על זה.
היו"ר אילן גילאון
תקשיבי, חיית נחייה לא יושבת בתוך כלוב.
שולמית כהן
ברור. אני רוצה לומר לך שאין לנו שום כלב נחייה בבית הספר, כי כלבי נחייה - - כלבי נחייה ניתן לקבל רק החל מגיל 17, לא קודם. אני לא מכירה אף תלמיד שיש לו כלב נחייה שהוא הגיע איתו לבית הספר.
רויטל לן כהן
רק המימון הוא מגיל 17. זה לא נכון, זאת אמירה ממש לא נכונה. רק המימון הוא מגיל 17, אפשר גם מגיל 7.
שולמית כהן
רויטל, אני ממונה על ליקוי הראייה במשרד החינוך. אני עובדת באופן מאוד צמוד עם כל הארגונים של ליקויי הראייה, כך שאני יודעת שכלב נחייה ניתן רק אחרי גיל 17.
היו"ר אילן גילאון
בסדר, נניח, אני לא אתווכח איתך על מה שאני לא יודע. איפה הבעיה?
שולמית כהן
מה שאני רוצה לומר - -
היו"ר אילן גילאון
שכלב יהיה בתוך כיתה? לא הבנתי.
שולמית כהן
בוודאי שהוא יהיה בתוך כיתה.
היו"ר אילן גילאון
אז מה הבעיה?
שולמית כהן
אין בעיה, אבל כל הנושא הזה צריך להיבדק עם כל המשמעויות שלו.
היו"ר אילן גילאון
באמת תסלחי לי, אבל אני ממש - - זה דיבור בפוליטיקה ככה. מה זאת אומרת "המשמעויות שלו"? מה יכול להיות המשמעויות של כלב שמגיע, איזה שהוא כלב טיפול לילד בתוך כיתה? איזו משמעות יש? שמה?
שולמית כהן
תראה, אני - - אל"ף, אני רוצה לומר לך שגם במדינות העולם הנושא של חיית שירות בתוך מערכת החינוך זה לא משהו שהוא באופן אוטומטי. הנושא הזה לפחות התחיל להיבדק על ידנו, כך שזה לא שבכל העולם החיות שירות מגיעות עם התלמידים, נכנסות לכיתה, נמצאות בתוך הכיתה, כשרק מדינת ישראל מסרבת. כל מה שאנחנו מבקשים - - אנחנו מבקשים לבדוק את זה. אני רוצה לומר שיש הבדל עצום בין כלבי נחייה לבין חיית שירות, כי כלבי הנחייה יש מישהו ש - - משרד הרווחה מוביל, מתקצב. חיות שירות, הדבר הזה עוד לא - -
רויטל לן כהן
מה איכפת לך מי מתקצב? ההורים קנו לו.
שולמית כהן
תראו, להכניס כלב שירות לתוך כיתה זה מחייב הרבה מאוד דברים. יש אחריות, יש פחדים של ילדים, יש כל כך הרבה דברים שצריך לראות איך פותרים. זה לא חוכמה לומר, "אוקי, הם ייכנסו ויגיעו לכיתות", כשבפועל אי אפשר לעשות את הדבר הזה. צריך לבדוק את זה, צריך לראות איך עושים את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, שהיא באמת תיתן את השירות הנכון וההולם לתלמיד. זאת המטרה שלנו. אין לנו עניין לחסוך משום תלמיד איזה שהוא שירות שהוא יכול ליהנות ממנו והוא יכול להיות - - ממנו.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו בדיון הבא שייערך בעוד כחודש רוצים לזה תשובה מנומקת. תסבירו לנו מה אתם צריכים. האמת שזה מתמיה. זה תמיד מזכיר לי בפוליטיקה שיש אנשים שאומרים, "הפתרון הוא מורכב ומסובך". אני לא ירדתי לסוף דעתך. אני מכבד את מה שאת אומרת, אבל אם בבית הספר לחיה אין מקום, אז אני רוצה לומר משהו על כל ההשקעה החינוכית האחרת, כן?
שולמית כהן
אני חושבת שצריך בכל זאת לשמור על פרופורציה.
היו"ר אילן גילאון
זה טוב להגביר את לימודי היהדות, אבל כדאי להכניס קודם חיות טיפול לבית ספר. זה קודם יותר. זה יותר יהודי הדבר הזה. כן, מיכל.
מיכל שיק הר-טוב
שולמית, רק חשוב לי להדגיש. את כל הזמן מתמקדת במוגבלויות ראייה.
שולמית כהן
לא, אני לא מתמקדת.
מיכל שיק הר-טוב
אנחנו יודעים על ילדים עם דושן שעכשיו יש איזו שהיא עמותה שמאוד מקדמת הכשרה של כלבים שמסייעים ונותנים שירות. גם יובל וגנר, נשיא עמותת "נגישות ישראל", הסתייע במשך שנים רבות בכלב נחייה שנתן לו שירות. נותני שירותים היום מחויבים על פי תקנות נגישות השירות לאפשר כניסה של כלבים. זאת אומרת, אותם פחדים, יכול להיות שלא כצעקתה. אנחנו נשמח לשבת, גם לסייע לכם ולהראות לכם שלא כצעקתה.
שולמית כהן
אני רק רוצה לדייק את הדברים. זה לא שאני משווה. פשוט דיברו, השוו את זה לכלבי נחייה.
היו"ר אילן גילאון
טוב, בפגישה הבאה אני מבקש מכם תשובה. כנראה תהיה הפגישה הבאה בעוד חודש בתוך הפגרה. אני צריך להבין את זה. תמוה בעיני, אבל אני מכבד את מה שאתם אומרים. אין לי אפשרות להוכיח את ההיפך ממה שאת אומרת. בואו נמשיך.
רויטל לן כהן
אפשר, אדוני?
היו"ר אילן גילאון
אין טעם. אנחנו בעוד חודש נצטרך לקבל תשובה לגבי זה. אם לא, אנחנו נקבל את ההחלטות שלנו פה.
רויטל לן כהן
רק אמירה מתוך ועדה ממשלתית שהייתה במשרד הרווחה. הנושא של כלבי שירות מגיל 17 הוא לא משהו שהחוק אומר שרק מגיל 17 אפשר. משם מתחילה הזכאות למימון, זה הכל.
היו"ר אילן גילאון
זו לא הנקודה. זה פחות מעניין.
שולמית כהן
זה לא החוק. זו האחריות שילד מסוגל לקחת על בעל חיים, לכן הגיל. הגיל לא נקבע בגלל מימון, אלא בגלל היכולת של הילד לקחת אחריות.
רויטל לן כהן
תזכרי את האמירות האלו אחר כך בילדים עם הרגישויות למזון.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה. הנושא תם. אני בעוד חודש אצטרך לדעת תשובה. אם כלבי נחייה יכולים להיכנס לכנסת, שזה מקום הרבה יותר מסוכן, בוודאי שהם יכולים להיכנס לבית ספר.
אייל לב-ארי
"מתי"א" – מרכז תמיכה ישובי אזורי שמשרד החינוך מפקח עליו ומתקצב אותו, ובו אנשי מקצוע מומחים במוגבלויות שונות של תלמידים;

"מרפא בעיסוק" פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת" – כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, כהגדרתו בתקנות השירות;

אנחנו מוסיפים כאן הגדרה של פישוט לשוני שפשוט נשמט מהנוסח- "כהגדרתו בתקנות השירות".
קריאה
פסיכולוג יש בתקנות?
קריאה
יש בתוספות.
אייל לב-ארי
יורדות ההגדרות של פסיכולוג ורופא. הן פשוט ירדו מתוך גוף התקנות.

"רושם" – כהגדרתו בתקנות הרישום;

"רשם" – כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות הרישום;

"ת"י – תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953;

"ת"י 1918" – התקן הישראלי לעניין נגישות הסביבה הבנויה שמפרסם מכון התקנים, כנוסחו מעת לעת;

"תכנית" – החלטת הממונה לפי תקנה 6 ונימוקיה יחד עם הבקשה שהוגשה לפי תקנה 4 והמסמכים שצורפו אליה לפי תקנה 5;

"תכנית טכנית" – תכנית ללא המסמכים הרפואיים שצורפו אליה;

"תקנות הרישום" – תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט-1959.

תא שירותים

9. התקנת תא שירותים נגיש במוסד חינוך לפי סעיף 19לד(ב)(2) לחוק תהיה לפי הוראות ת"י 1918, חלקים 3.1 - 3.2, ולפי התכנית; לפי הצורך יותקן תא מטיפוס 2.

הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי גישה.

10. הנגשת הכניסה למוסד חינוך, דרך נגישה מהכניסה לבניין המרכזי, בין הבניין למבנים, לרבות חדרי ספר והספרייה ודרכי הגישה לחצר ומתקניה ולאולם הספורט, לרבות כבשים, תהיה לפי הוראות ת"י 1918, חלק 2: נגישות הסביבה הבנויה – הסביבה שמחוץ לבניין, ולפי התכנית יינתן מענה מיגוני בהתאם לדרישות הג"א כפי שמתעדכנות מעת לעת.

הנגשה של פעילות בתוך מוסד החינוך.

12.א. בעל מוסד חינוך יבצע את ההתאמות הדרושות לצורך הבטחת יכולתו של תלמיד עם מוגבלות להשתתף בכל הפעילויות הנערכות בתוך מוסד החינוך לרבות כיתת הלימוד, חדר ספר וספרייה, ובכלל זה הבטחת קיומם של מעברים מתאימים לתלמיד המתנייד בכיסא גלגלים ומעברים ללא מכשולים מתאימים לתלמיד עם מוגבלות ראייה.

ב. בעל מוסד חינוך יבטיח כי פעילות חינוכית מחוץ לבית הספר תהיה נגישה בהתאם לצרכי התלמידים. על אף האמור בפעילות מהסוגים הבאים – טיולים, פעילות ספורט ופעילות אתגרית, תינתן עדיפות לפעילות כללית נגישה ואולם ניתן במקרים מיוחדים לקיים פעילות נפרדת ובלבד שהובטח קיומה של חלופה נגישה הולמת הפתוחה לכלל התלמידים.
רויטל לן כהן
אפשר להגיד פה משהו? פשוט שייאמר לפרוטוקול.
היו"ר אילן גילאון
כן, בקשה.
רויטל לן כהן
אני עדיין מאוד לא שקטה מהאפשרות שתלמיד עם מוגבלות ימצא את עצמו לבד כי זה פתוח לתלמידים. לא כל מורה עושה את התהליך החינוכי בעניין הזה. הפחד שלי שתלמיד עם מוגבלות ימצא את עצמו בחלופה יושב לבד באוטובוס.
אילן שי
לשבת באוטובוס זו לא חלופה.
רויטל לן כהן
אבל אם הוא לבד במשהו, הוא בסוף יגיד, "אז אני לא רוצה". הוא יישב באוטובוס, ואז יגידו, "הוא לא רצה".
מנחם גולדין
אני רוצה רק להוסיף על דבריה של רויטל. קודם כל, כן להגיד לפרוטוקול שכשעושים פעילות חינוכית, היא גם צריכה להיות חינוכית. אם לוקחים ילדים ושמים אותם בצד, זה לא חינוכי. אז יכול להיות שבשקלול של כל הפעילויות ספורט, אתגרים - - צריך לזכור שאנחנו במסגרת חינוך. המסגרת הזאת, המשמעות שלה שהיא נגישה. יש גם משמעות חינוכית. זה הדבר הראשון.

הדבר השני, אני גם מחזק יותר את דבריה של רויטל שהסעיף הזה כמו שהוא כתוב אומר בהכרח שזה נותן את הפתרון הקל. היה אפשר לכתוב את זה הפוך: אם יש לך ילד עם מוגבלויות, נמצא לו איזו פעילות שמתאימה לו - ציור, מקרמה, משהו, לא יודע, אולי אפילו לשים סרט וידיאו שיסתכל עליו.
היו"ר אילן גילאון
לא ירדתי לסוף דעתך, אבל יכול להיות שעוד לא הבנתי את השנינה.
מנחם גולדין
אז אני אגיד את אותה בעברית פשוטה. אנחנו מנסים לייצר פה את היוצא מן הכלל. יוצר כלל ויוצר יוצא מן הכלל. וכמו שהסעיף הזה מנוסח, היוצא מן הכלל הופך להיות כלל.
היו"ר אילן גילאון
איך אתה היית מציע לנסח את זה?
מנחם גולדין
קודם כל, צריך להיות - - קודם כל, אני לא כל כך בטוח שבמקרים מסוימים אפשר לקיים - - בבתי ספר. במידה ויש כיתה עם ילד עם מוגבלויות, צריכים ללכת ולחפש פעילויות מתאימות לאותו ילד, לא לראות בו כחלק מהכיתה. כן צריך לחשוב על הסיפא של הסעיף הזה ביוצא מן הכלל, אם בכלל הוא חינוכי. זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא מצליח - -
ערן טמיר
לא ענית איך היית כותב את זה.
מנחם גולדין
לא, אני הייתי משמיט את זה.
ערן טמיר
היית משמיט?
מנחם גולדין
קודם כל, הייתי משמיט.
ערן טמיר
את מה?
מנחם גולדין
אני חושב שאם כיתה יוצאת, ואני אומר את זה – סליחה שאני מדבר על עקרונות – לפעילות חינוכית מחוץ לכותלי בית הספר - -
ערן טמיר
רק אתה מדבר על עקרונות.
מנחם גולדין
אני חושב שאם כיתת יוצאת לפעילות חינוכית מחוץ לכותלי בית הספר, אז הפעילות הזאת צריכה להיות חינוכית לפני שהיא אתגרית. אם יש ילד בכיתה שיש לו מוגבלות כזאת או אחרת, אז הפעילות צריכה להיות לילד הזה, לא צריך לחפש לו פתרונות אחרים. גם אם לא, צריך להגדיר הרבה יותר טוב מה זה אומר "ואולם ניתן במקרים מיוחדים לקיים פעילות נפרדת ובלבד שהובטח קיומה של חלופה נגישה". אני לא מצליח להבין.
אייל לב-ארי
נגישה הולמת.
רויטל לן כהן
זה כל כך ערטילאי, זה כל כך משאיר את זה בידיו של מאן דהוא מה זה ההולם, האם אנחנו נעשה שם משהו מסביב כדי שכן תהיה חלוקה מאוזנת בין הילדים.
ערן טמיר
אבל זה כן מופיע בתקנה 2.
מנחם גולדין
שמה?
ערן טמיר
שזה צריך להיות באותה איכות.
רויטל לן כהן
תקנה 2 זה על חומרי למידה.
ערן טמיר
לא.
אייל לב-ארי
זה עקרונות היסוד.
ערן טמיר
עיקרון היסוד, כמו שגם מבוטא בתקנה 12: "כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים והמיועדים לכל ציבור התלמידים או לכל ציבור ההורים, ולא בנפרד מהם, וזאת בכפוף לתקנות אלה, למעט (א) אם ההפרדה נחוצה למתן השירות באותה רמה שניתן לכלל הציבור; (ב) אם מתן השירות באופן האמור בפסקה זו יפגע באופן מהותי באופי הפעילות החינוכית ובלבד שימצאו חלופות חינוכיות לאותה פעילות, והכל בכפוף לתקנה "12.
מנחם גולדין
איפה ההפניה ב-12ב למה שאתה אומר?
קריאה
אולי אני אנסה להסביר.
אייל לב-ארי
לא, אין הפניה. 2 הוא עיקרון יסוד.
רויטל לן כהן
הבעיה שלי שבבתי הספר, כשאני פונה למנהלת, היא לא יודעת לקרוא את החוק בעין משפטית.
ערן טמיר
זה נכון. זה לא פותר את הבעיה.
היו"ר אילן גילאון
לי ברורה ההפניה. את רוצה להוסיף?
קריאה
אם נחה דעתך בעניין סעיף 12, אני לא צריכה להוסיף, אבל אם - -
היו"ר אילן גילאון
ההפניה הזאת כן. חבר'ה, אני מזכיר לכולכם, גם כשאתם, המשפטנים, כותבים את הדברים האלה, תנגישו את החומר שאתם מגישים, כדי לא לעורר פשוט אי הבנה.
רויטל לן כהן
אבל זה חלק מהרעיון. אדוני, כשאני מגיעה לוועדות סטטוטוריות, ועדות מכוח חוק שבהן יושב-ראש הוועדה לפחות אמור לדעת מה כתוב בחוק, ואני מראה את החוק, אומרת שחוזר מנכ"ל נגזר מהחוק, והוא אומר לי "אני לא מכיר, זה לא מעניין אותי, אני עובד כמו שאני יודע", אז יש לנו בעיה, כי מי שמיישם את זה בפועל זה אותם אנשים קטנים בשטח. הם לא משפטנים. אני יודעת מהתשובות שאני מקבלת.
היו"ר אילן גילאון
רויטל, זה לא משביע את רצונך ההפניה הזאת?
רויטל לן כהן
לא, כי אני יודעת מה תענה לי המנהלת.
מנחם גולדין
אז אני רק אשלים ואומר, אם עושים מהלכים כאלה, ויש מהלכים כאלה שנעשים עם חריגים, צריך להיות מישהו שיאשר את זה, חוץ ממי - -
ערן טמיר
דנו בזה. אני מציע שתבוא עוד שבועיים. למה חיכית עד עכשיו?
אביבית ברקאי - אהרונוף
אפשר להתייחס לסעיף הזה?
היו"ר אילן גילאון
אביבית, אחר כך.
אייל לב-ארי
14. התאמות נגישות לתלמיד או הורה עם מוגבלות.

סוגי העזרים והיקפם יינתנו לתלמיד לפי הצרכים, ובהתחשב בגילו.

התאמות נגישות לתלמיד או הורה עם מוגבלות בשמיעה או בראייה יינתנו, ככלל, מתוך רשימת ההתאמות הנגישות המפורטות בתוספת הרביעית והחמישית; הנגשת מוסד חינוך לתלמיד עם מוגבלות שמיעה תהיה לפי הוראות ת"י 2004 חלק 1 אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים; במרחבי למידה במבני קבע, קריטריונים דרישות תוכן וקווים מנחים. במבנה שבו מותקנת מערכת הגברה יבוצע קודם להתקנתה טיפול בהדהוד לפי הוראות ת"י 2004 חלק 1 האמור.

התאמות נגישות לתלמיד או הורה עם מוגבלות שאינה מוגבלות שמיעה או ראיה יינתנו, ככלל, מתוך התאמות הנגישות המפורטות בתוספת השישית;

בנוסף לאמור בתקנות אלו זכאי תלמיד או הורה עם מוגבלות, להתאמות נגישות נוספות, בהתחשב בתקן הישראלי, בהנחיות הטכניות ובחוק חינוך מיוחד, במטרה לאפשר לו נגישות למוסד החינוך ולשירות הניתן בו.
היו"ר אילן גילאון
אני לא מבין מה זה. מה זה הדבר הזה?
אייל לב-ארי
בין היתר בהתחשב.
מיכל שיק הר-טוב
בין היתר? הוספתם את זה?
אייל לב-ארי
אפשר, אם אתם רוצים.
היו"ר אילן גילאון
לא הבנתי.
אייל לב-ארי
שני דברים. אחד, הסעיף הזה בא ואומר שלא בהכרח ההפניה להתאמות לפי התוספות היא דבר מה סגור.
מיכל שיק הר-טוב
זה לא רשימה סגורה.
אייל לב-ארי
אלא בנוסף. ככל שהתלמיד יידרש להתאמת נוספות שיעזרו לו, שיענו למוגבלות שיש לו, הוא זכאי להתאמות הנוספות, וההתאמות הוא בא לבוא ולהגיד שהן יהיו בהתחשב בתקן הישראלי. אם אין התנגדות, לאור ההערות שהיו כאן, אז בין היתר בהתחשב בתקן הישראלי ובהנחיות טכניות, כדי לאפשר לו נגישות. ההסתכלות היא גם לפעמים לגבי התאמות שהן לא מפלות והן יחסית חדשניות.
היו"ר אילן גילאון
ומי מאשר את זה?
אייל לב-ארי
גם ההתאמה היא לפי הבקשה והטיפול בבקשה שהתלמיד או ההורה שלו מגיש.
היו"ר אילן גילאון
רויטל, רצית להתייחס?
רויטל לן כהן
אני רוצה, קודם כל, להתייחס לעניין הגיל שכתוב פה.
היו"ר אילן גילאון
הגיל?
רויטל לן כהן
כן, "בהתחשב בגילו" ב-14(א). אני לא רוצה אחר כך למצוא את עצמי נלחמת עם ילד שיש לו בבית חיית שירות בגיל 7, אבל משרד החינוך יגיד לי, "לא, רק בגיל 17". כמו שיש לי היום בבית הספר, באחד מבתי הספר שאני מטפלת בילדה שיש לה מוגבלות ראייה חמורה. אנשי המקצוע אמרו שיש משהו מסוים שמתאים לה, אבל משרד החינוך אמר "זה לא מתאים לגיל". מה זה העניין הזה של מתאים לגיל? כל ילד, ההתפתחות שלו - - ההתפתחות של ילדים היא לא אותו דבר. הגיל הכרונולוגי שלהם לא אומר על היכולות שלהם לתפעל סוג נגישות כזה או אחר, או להזדקק לסוג נגישות כזה או אחר. אני לא מבינה למה הגיל שלהם צריך להיות פה הקריטריון.
היו"ר אילן גילאון
לי זה נראה דווקא ההיפך ממה שאת אומרת כשמדובר בסעיף הזה. כן, בבקשה.
נועה ביתן
אני חושבת - -
היו"ר אילן גילאון
זה לא כדי להגביל, אלא כדי לקחת את הקריטריון של להתחשב.
נועה ביתן
כן, זה חשוב. יכול להיות מצב שילד עם מוגבלות שכלית שהוא בן 17 יקבל חומרי למידה שמתאימים לילד בגיל 10, שזה לא מתאים. זאת אומרת, כן צריך להתייחס בגיל.
רויטל לן כהן
אני מבינה ואני מסכימה עם זה. אני יודעת איזה חומרים נותנים גם לבן שלי. אני אומרת שצריך להיזהר פה, או לחשוב על איך לנסח את זה באופן כזה שזה גם לא יגרום להגבלה מן הצד השני.
היו"ר אילן גילאון
אני מראש הבנתי מה שנועה הסבירה.
מיכל שיק הר-טוב
לפי הצרכים כתוב גם.
רויטל לן כהן
ובהתחשב בגיל.
היו"ר אילן גילאון
אני לא יודע מה להגיד לכם. לא נראה לי - - מה את מציעה, רויטל?
קריאה
זה עניין של ניסוח.
רויטל לן כהן
לא יודעת.
שולמית כהן
אני רוצה לומר משהו. הגיל יכול להיות לפעמים מאוד קריטי בציוד כזה או אחר. למשל, אם אנחנו מדברים על ילדים עיוורים, אנחנו נמנעים מלתת לילדים טכנולוגיה שתמנע מהם את לימוד הקריאה, כי זה מאוד נוח לילד שצריך ללמוד לקרוא ברייל, לשמוע - -
רויטל לן כהן
גם מה שהוא צריך.
שולמית כהן
הוא צריך. התפקיד שלנו הוא שילד ילמד לקרוא, לא רק לשמוע ספרים. זו אחת המטרות גם של מערכת החינוך. אנחנו מתנים את זה לפעמים בגיל מסוים. עד שהוא ירכוש את הקריאה, עד שיקנו לו את הקריאה, רק אז אנחנו יכולים לתת לו ציוד מסוים. אז הוא יכול להחליט האם הוא קורא, האם הוא שומע. לא רק שומע. רק אחרי שאנחנו בטוחים שהילד רכש את מיומנות הקריאה. זו דוגמה אחת למה חשוב להתחשב בגיל.
היו"ר אילן גילאון
קודם כל, זה חשוב להתחשב גם בגיל, אבל זה לא בהכרח - -
שולמית כהן
זו דוגמה להתחשבות בגיל.
רויטל לן כהן
אדוני, בעניין הזה. הגישות האלו של משרד החינוך הם אחד הדברים שמנעו מילדים לא שומעים שימוש בשפת הסימנים, למרות שהיא שפה. במשך שנים אסרו ללמד אותם בבית ספר ולהשתמש בשפת הסימנים, כי התעקשו שהם ילמדו לקרוא שפתיים וכל מיני דברים אחרים.
קריאה
מה זה קשור לגיל?
רויטל לן כהן
אני חושבת שזה יומרני, אני חושבת שזה לא מוסרי.
שולמית כהן
אין לנו ויכוח.
רויטל לן כהן
אני לא חושבת שיש לנו איזו שהיא זכות לכפות על ילד או על הוריו שהוא ילמד כתב ברייל. ואם לא בא לו, ואם ההורים שלו אומרים - -
קריאה
הם לא אומרים את זה.
היו"ר אילן גילאון
תגידי, מה - - זה לא מה שאני שמעתי.
רויטל לן כהן
זה מה שהם אומרים. עד כיתה ד' - -
היו"ר אילן גילאון
זה לא מה שאני שמעתי, זה מה שאת אומרת. תשמעי, את לא יכולה בכל דבר - - אני לא שמעתי את זה בשום מקרה ובשום מילה שנאמרה כאן. תעבור הלאה. מה שדובר כאן זה לקחת את הגיל כמשתנה שיש להתחשב בו. אני לא מבין מאיפה את מביאה דברים. תשמעי, יש - -
רויטל לן כהן
מזה שיש המון כלים חדשים.
היו"ר אילן גילאון
אבל אני לא עוסק במה שיש היום, אני עוסק במה שכתוב כאן. אני עוסק בתקנות, לא במה שיש היום.
רויטל לן כהן
אבל הניסוח הזה ימנע מילדים שימוש בטכנולוגיה מסייעת שיכול להיות שהיא יותר נכונה להם רק כי משרד החינוך חושב שהיא לא מתאימה לגיל שלהם. בדיוק מה ששמעת פה. לפני כיתה ד' לא יתנו טכנולוגיה מסייעת.
היו"ר אילן גילאון
רויטל, אני לא חושב כמוך.
רויטל לן כהן
את אמרת את זה עכשיו.
שולמית כהן
אני לא אמרתי ד'.
רויטל לן כהן
זה מה שאתם קובעים.
שולמית כהן
לא.
מיכל שיק הר-טוב
בסעיף 14(ד) - אני פשוט לא הבנתי - הכנסתם את המילים "בין היתר"?
אייל לב-ארי
כן.

איסור כפל תקציב או כפל התאמה.

17. ניתנה לתלמיד או הורה התאמה בפועל מכוח חוק חינוך מיוחד או מכל מקור אחר, לא תינתן התאמה מכוח תקנות אלה, ובכל מקרה לא יינתן לאדם כפל התאמה או כפל תקציב בשל אותה התאמה.
רויטל לן כהן
אפשר להתייחס לסעיף הזה?
היו"ר אילן גילאון
כן.
רויטל לן כהן
יש הבדל בין כפל התאמה לכפל תקציב. שוב, אני מדברת רק על מקרים שהגיעו אלינו בשטח, על ילדים שזקוקים ליותר משיטה אחת של הנגשה. מבחינת משרד החינוך מדובר בכפל התאמה, למרות שהיא לא כפל התאמה. יש הבדל בין כפל תקציב. זה נכון, לא צריך להיות כפל תקציב, אבל כפל התאמה, המינוח הזה לא נכון, כי חלק מההתאמות משלימות זו את זו.
אילן שי
לא התכוונו להתאמות משלימות, אלא במקרה שמדובר באותה התאמה.
רויטל לן כהן
תוסיפו את המילים "אותה התאמה".
שולמית כהן
כתוב בפירוש "בשל אותה התאמה"
אייל לב-ארי
לא יינתן לאדם התאמה זהה.
היו"ר אילן גילאון
אני מבקש, הערות סמנטיות תסכמו מראש.
רויטל לן כהן
אדוני, זה פשוט לא סמנטי.
אייל לב-ארי
סודיות.

18. מי שהגיע לידיו מידע על אדם לפי תקנות אלה, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לשם ביצוע הוראות תקנות אלה או לפי צו של בית משפט.

סמכות לשינויים.

19. הממונה רשאי להחליט, לאחר שהתייעץ עם מורשה נגישות מבנים ותשתיות, על שינויים מהוראות תקנות 8 עד 10, כדלקמן:

במוסד חינוך שבו קיים פיר מעלית שאינו מאפשר התקנות מעלית לפי תקנה 9, אולם מאפשר התקנת מעלית מטיפוס 1 בהתאם להוראות ת"י 2481, חלק 70 – יראו מעלית מטיפוס 1 כאמור, מעלית העומדת בדרישות תקנות אלה.
מיכל שיק הר-טוב
אייל, שים לב לתקן את ההפניה לסעיף.
אייל לב-ארי
כן, ההפניות זה טכני. בסדר.

במוסד חינוך שבו מותקן תא שירותים שינו תואם את הדרישות בתקנה 10 ומרשה נגישות אישר כי תא השירותים מתאים לצרכיו של התלמיד או ההורה עם המוגבלות עבורו נדרשת ההנגשה, יראו תא שירותים כאמור כאילו הוא עומד בדרישות תקנות אלה.

תחילה.

20. תחילתן של תקנות אלה – 39 ימים מיום פרסומן.
אביבית ברקאי - אהרונוף
אם אפשר רגע לחזור לתקנה 12. זה משהו טכני. הכותרת של התקנה צריכה להיות הנגשה של פעילות בתוך משרד החינוך ומחוצה לו – זה משהו טכני – כי סעיף ב' מתייחס לפעילות מחוץ למשרד החינוך. ביחס לתקנה 12ב. אני חושבת שלגבי הסיפא - אולי כדי לחדד אותו - באת וביקשת איזו שהיא הצעה חלופית. אולי את החריג, את היוצא דופן "ואולם ניתן במקרים מיוחדים" - - כאשר מדובר בפעילות שהיא חלק מתכנית הלימודים שיש בכך כבר כדי לצמצם את אותם יוצאי דופן שבהם תתקיים איזו שהיא חלופה אחרת, במקרים הללו תתאפשר חלופה נגישה הולמת. לא די בכך שהיא תהיה פתוחה לכלל התלמידים, אלא שבפועל גם יוודאו שיש תלמידים נוספים שבעצם לוקחים חלק בחלופה הזאת. כמו שנאמר כאן, הרעיון הוא, וגם אני מניחה שזו המטרה מצידכם, לא לבודד את הילד, לא לתת רק לו, כמו בדוגמה שנתתי שהייתה בפעם שעברה - נתנו לילדה להכין שוקו לשאר חברותיה. זאת לא הכוונה גם מצידכם. את מחייכת, אבל זה מקרה שהיה. ולכן, אם אפשר, לא רק להבטיח שתהיה חלופה נגישה, אלא שבפועל ישתתפו בה עוד תלמידים.
אילן שי
לדעתי, הנוסח המוצע לא משרת את ה - - כשמדובר בפעילות מחוץ לבית הספר שהיא לא חלק מתכנית הלימודים, אז לא תהיה חובה?
אביבית ברקאי - אהרונוף
לא, להיפך.
אילן שי
זה יהיה רק בטיול השנתי ועוד 6 פעילויות מחוץ - - ?
אביבית ברקאי - אהרונוף
להיפך, החריג יתאפשר. כלומר, תתאפשר הפרדה רק באותם מקרים שהם חלק מתכנית הלימודים. כלומר, אם זה לא חלק מתכנית הלימודים, בוודאי שכולם מחויבים, חלה חובה על המערכת לתת את האפשרות לכל התלמידים להשתתף בה. היוצא דופן יתאפשר רק כשמדובר – אנחנו הולכים לצמצם את זה – בתכנית לימודים מבחינתכם. למשרד החינוך מאוד חשוב לטייל בנחל ערוגות לצורך העניין, או בנחל ג'ילבון לצורך העניין. זה חלק מתכנית הלימודים, זה חלק מהמטרות החינוכיות של משרד החינוך. אז תציעו איזו שהיא חלופה נגישה הולמת, אבל שוב, שלא יהיה בא רק ילך אחד שהוא הילד עם המוגבלות, אלא גם ילדים נוספים.
מיכל שיק הר-טוב
אביבית - -
אביבית ברקאי - אהרונוף
זה עניין של ניסוח. השאלה אם אתם מסכימים לעיקרון הזה. אז אני מוכנה לנסות להציע איזה שהוא ניסוח חלופי.
היו"ר אילן גילאון
כן, מה ההצעה? מה את מציעה? מבחינת ניסוח אני שואל.
אביבית ברקאי - אהרונוף
שוב, אני הצעתי שהיוצא דופן, שהמקרים בהם ניתן יהיה להציע חלופה נגישה הולמת יהיו רק כשמדובר בפעילות חינוכית שהיא חלק מתכנית הלימודים. בכל שאר הפעילויות שהן לא בהכרח חלק מתכנית הלימודים, תחול החובה להנגיש אותן לכל התלמידים.
אילן שי
סל תרבות.
ערן טמיר
יום ספורט זה חלק מתכנית הלימודים?
אילן שי
בנוסח הזה אי אפשר להציע פעילות של סל תרבות שהיא לא נגישה. אנחנו רצינו לצמצם את זה רק לסוגי הפעילויות שיש בהן איזה שהוא - -
אייל לב-ארי
הצורך לעשות משהו חלופי.
אילן שי
נכון, שהן חלק מתכנית הלימודים, אבל יש בהן איזו שהוא קושי מובנה בפעילות עצמה, בניגוד לפעילויות אחרות, נניח סל תרבות, שזה הרישא, שזה חייב להיות נגיש. כאן ברגע שעושים את זה חלק מתכנית הלימודים או לא חלק מתכנית הלימודים, אז יש שורה ארוכה של פעילויות שגם חבל להחריג אותן מחובת ההנגשה הכללית.
היו"ר אילן גילאון
עכשיו הבנתי פחות מאשר בהתחלה.
ערן טמיר
נראה לי שאנחנו נכנסים לרזולוציות לא נכונות ומוטעות. אני לא מכיר שום חקיקה בשום מדינה בעולם שהתעסקה בסוגיה של איך בתי ספר ינגישו טיולים. יש לנו את זה כאן. אני חושב שהעקרונות פה מספיק ברורים. אני נורא מפחד - - יום ספורט זה חלק מתכנית הלימודים, לא חלק מתכנית הלימודים? אני רוצה שתהיה אפשרות שביום ספורט, חוץ מכדורסל וכדורגל יהיה כדור שער אם יש תלמידים עם מוגבלות ראייה.
אביבית ברקאי - אהרונוף
אם זה לא חלק מתכנית הלימודים, תחול החובה, אבל בסדר - -
ערן טמיר
הגמישות הזאת חייבת להיות שם. אני מפחד מהדברים האלה. אולי אפשר לנסות מה שאולי אייל הציע.
היו"ר אילן גילאון
מה אתה מציע?
אייל לב-ארי
אם אני הבנתי נכון, פשוט לבוא ולהבטיח שבפעילות החלופית ייכתב ברחל בתך הקטנה שהיא פתוחה לכלל התלמידים, ישתתפו בה תלמידים ללא מוגבלות.
אביבית ברקאי - אהרונוף
זו הייתה הבקשה שלי.
אייל לב-ארי
זה מה שאני מבין גם הכוונה של משרד החינוך. הוא לא התכוון למשהו אחר, או לפתוח פתח שתהיה פעילות חלופית נפרדת.
אביבית ברקאי - אהרונוף
נכון, זאת הייתה הבקשה.
ערן טמיר
אתם מוכנים לדבר כזה? אנחנו גם לא רוצים מצב שבו יכריחו ילדים להשתתף בפעילות שהם לא מעוניינים.
רויטל לן כהן
לא צריך להכריח אותם. צריך לעשות חלק חינוכי, כדי שזה יהיה - - מפתח הלב לא מלמדים - -
אייל לב-ארי
אפשר להגיד, השתתפות - -
היו"ר אילן גילאון
לא, מה שאמרת קודם זה מצוין.
רויטל לן כהן
אדוני, אני רוצה לנסות שוב להסביר את ההערה שלי ל-17. אחד המקרים שהגיעו לפתחי השנה זה של ילדה עם מוגבלות בראייה שאמרו לה שההתאמה היא התאמה למוגבלות ראייה. הם לא התייחסו לסוג ההתאמה. היא הייתה צריכה שיעשו לה הגדלה של חומרי הלימוד - גם את הערכה הטכנולוגית וגם כזה שמקרין. הם אמרו לה, "לא, את יכולה לבחור רק אחד, אחרת זה כפל התאמה". ואני אומרת שהניסוח פה מאפשר להם להגיד "ההתאמה היא לילד עם מוגבלות ראייה".
ערן טמיר
הם תיקנו את הנוסח.
היו"ר אילן גילאון
רויטל, תיקנו את זה.
ערן טמיר
אמרו התאמה זהה.
רויטל לן כהן
כי אני לא מבינה. אני באמת, אני מצטערת - -
ערן טמיר
אבל אמרו התאמה זהה. לא תינתן התאמה זהה.
היו"ר אילן גילאון
התאמה זהה אומר פעמיים להגדיל את האותיות.
ערן טמיר
אותה התאמה בדיוק. שינו את זה בעקבות ההערה שלך.
רויטל לן כהן
אז לא הבנתי. סליחה, תודה.
היו"ר אילן גילאון
זכותך, זה בסדר גמור. בואו נמשיך.
אייל לב-ארי
מה שביקשו להוסיף עכשיו לדיון זה טופס בקשה.
היו"ר אילן גילאון
יש איזו מחלוקת על זה?
שירלי פינטו
מה שרציתי להגיד לגבי הטופס הזה, זה שהוא כתוב בעברית. אני מבינה אותו, יש הרבה חירשים שיבינו, אבל רוב האנשים החירשים ששפת הסימנים היא שפת אם שלהם ועברית היא שפה שנייה, לא יבינו מה כתוב בטופס הזה. אני הייתי מנהלת עמותה לילדים חירשים. יש הורים לילדים שלא יבינו את הטופס הזה.
ערן טמיר
יש לזה פתרון פשוט.
שירלי פינטו
מה שאני רוצה להגיד זה שהורים חירשים דוברי שפת סימנים לא יבינו מה כתוב בו, לא יבינו את העברית, את הניסוחים, מה הם אמורים למלא בטופס הזה, איך הם אמורים למלא את הטופס הזה.
ערן טמיר
יש חובת הנגשה גם של החומר הזה לפי תקנות נגישות השירות. תקנות נגישות השירות - - אם אדם מבקש תרגום לשפת סימנים, אז יש לו זכאות לפי התקנות.
שירלי פינטו
איך הם מקבלים את הטופס הזה? שולחים להם את זה במכתב?
ערן טמיר
לא, לפי תקנות השירות.
שירלי פינטו
איך מוסרים להם את הטופס הזה? צריך להעביר את זה.
היו"ר אילן גילאון
יש תרגום של הטופס?
שירלי פינטו
אם מוסרים להם במכתב - - תקנות זה יפה מאוד, אבל האדם הפשוט לא מבין את זה.
ערן טמיר
מה את מציעה שעכשיו נעשה?
היו"ר אילן גילאון
איך מתבצע מה שאתה אומר?
ערן טמיר
כמו כל טופס של ביטוח לאומי. כשבאים למלא טופס של ביטוח לאומי - -
שירלי פינטו
אני לא יודעת, זה מה שאני רוצה לשאול.
היו"ר אילן גילאון
אז יושב מישהו בצד - -
ערן טמיר
כן. אדם שמבקש, מודיע - -
שירלי פינטו
איך זה עובד בבתי ספר הטופס הזה?
ערן טמיר
הם יצטרכו אותו דבר.
היו"ר אילן גילאון
יצטרכו להביא מישהו שמתרגם.
ערן טמיר
זה הרשות המקומית בעיקרון, אבל יצטרכו אותו דבר.
שירלי פינטו
איך מוודאים את זה שמביאים להם תרגום לשפת סימנים?
ערן טמיר
איך מוודאים? כמו שמוודאים עם בנק, כמו שמוודאים ברשות המקומית שבאים - -
שירלי פינטו
זה לא קורה בשום מקום אחר, לצערי הרב.
ערן טמיר
אלו התקנות, את מכירה אותן, את תקנה 29.
שירלי פינטו
מה שאני אומרת, אני מכירה את התקנות. אני חשבתי אולי על לשים פה ברקוד שמחבר לקישור של סרטון שמסביר את הטופס הזה.
ערן טמיר
אפשר לעשות את זה. לא צריך להכניס את זה לתקנות.
מיכל שיק הר-טוב
אפשר רק לשאול שאלה את שירלי? כי אני רוצה להבין אם אני הבנתי נכון את השאלה שלך, שירלי. את אומרת שיש הרבה אנשים חירשים שלא יודעים לקרוא עברית?
שירלי פינטו
הם יודעים, אבל הם לא שולטים ברמה שבשפה הגבוהה.
אייל לב-ארי
כמו שפה שנייה.
מיכל שיק הר-טוב
אז הבעיה היא לא רק אנשים חירשים, יש גם אנשים עם בעיות פרימיטיביות כאלו ואחרות.
שירלי פינטו
עברית אצל אנשים חירשים היא שפה שנייה, ושפת הסימנים היא שפה - -
ערן טמיר
שירלי, אני רוצה לשאול שאלה. במה זה שונה מטופס של ביטוח לאומי שצריך למלא, או טופס - -?
שירלי פינטו
זו גם בעיה.
ערן טמיר
אוקי, אז לא נפתור את זה פה עכשיו. זה רעיון טוב. זה לא אמור להיכנס לתקנות האלו.
שירלי פינטו
אני מעלה את זה. אני אומרת ומעלה את זה, כי שאלת אם יש פה איזו הערה או בעיה.
היו"ר אילן גילאון
האמת שאני לא מצליח לרדת לסוף דעתך.
אילן שי
אם יכניסו בתקנות נגישות השירות את סוג ההנגשה, זה יחול גם כאן.
ערן טמיר
בסדר גמור.
שירלי פינטו
אני אגיד לך מה. אני אבהיר לך את הדעה שלי. זה כמו שבן אדם דובר ערבית ולא מבין טוב עברית. אז מה עושים? מתרגמים לו את זה לערבית, נכון? הוא מקבל טופס בערבית. אז גם אני רוצה שפת סימנים, שיהיה בטוח שפת סימנים.
היו"ר אילן גילאון
זה יתורגם. אדם שהוא דובר ערבית ויש לו קושי בשמיעה, לעומת אדם שהוא דובר עברית ויש לו קושי בשמיעה, מה ההבדל ביניהם?
שירלי פינטו
לא, אני מדברת על אדם שומע אבל הוא דובר ערבית. בעברית הוא פחות שולט באופן טבעי, כי זו שפה שנייה. אותו דבר אדם חירש שעברית הוא פחות שולט בה ושפת הסימנים היא שפת האם שלו. הוא פחות נפגש עם העברית, הוא יותר נפגש עם שפת הסימנים. זה לא נגיש לו שפתית. הטופס הזה לא נגיש שפתית.
היו"ר אילן גילאון
אז יהיה תרגום.
שירלי פינטו
השאלה אם אפשר להוסיף ברקוד וסרטון או משהו? אני סתם זורקת. יש מיליון דרכים, אפשרויות לפתור את הדבר הזה, זו לא בעיה.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו לא יכולים לעסוק בברקוד במסגרת - -
שירלי פינטו
ברור שלא, אני סתם העליתי רעיון. אני מעלה. צריך להעלות את הנקודה הזאת של הטפסים.
היו"ר אילן גילאון
כן. יש הערות לטופס?
רויטל לן כהן
במיוחד לאור מה שקורה השבוע, תודה שיש לנו פה הורה והורה.
ערן טמיר
הורה והורה.
היו"ר אילן גילאון
הורה והורה, בסדר. אתה מקריא את זה?
אייל לב-ארי
לא.
אביבית ברקאי - אהרונוף
אנחנו מבקשים שבטופס הזה תהיה רשימה של ההנגשות, אותה רשימה שנמצאת בתוספת, כדי שההורה, כשהוא ממלא את הטופס ואומר איזה התאמות - -
היו"ר אילן גילאון
איזה סוג של הנגשות.
אביבית ברקאי - אהרונוף
שיהיה לו איזה שהוא מושג איזה התאמות הוא יכול לבקש.
היו"ר אילן גילאון
בסדר.
רויטל לן כהן
ביקשנו את זה.
ערן טמיר
אני מכיר את זה, אבל זו החלטה - -
היו"ר אילן גילאון
מה התייחסותך?
ערן טמיר
שתהיה רשימה של ההתאמות?
היו"ר אילן גילאון
כן.
רויטל לן כהן
אחרת מאיפה הם ידעו?
ערן טמיר
אנחנו חושבים שזה דבר מאוד חיובי. אם משרד החינוך מתנגד, אני לא חושב שאפשר יהיה להכריח אותו בשלב הזה.
היו"ר אילן גילאון
מה יש פה להתנגד?
ערן טמיר
רשימת ההתאמות מאוד ארוכה.
רויטל לן כהן
אז מה?
ערן טמיר
לי אין בעיה עם זה.
רויטל לן כהן
שולחים לי כל כך הרבה זבל בדואר.
היו"ר אילן גילאון
במקרה המסוים הזה של אנשים כבדי שמיעה אמרת שיש תרגום, נכון?
ערן טמיר
זה לפי תקנות נגישות השירות הרגילות.
היו"ר אילן גילאון
אז מה עוד צריך, איזה סוג אחר?
ערן טמיר
מה שהם מבקשים זה משהו אחר. הם מבקשים שבתוספת הזאת, בסופה יהיה מן - -
אייל לב-ארי
יהיה פירוט של כל ההתאמות.
ערן טמיר
אינוונטר של כל ההתאמות שמופיעות בשאר התוספות, כדי שההורה יוכל לעבור עליהן ולראות מה הוא יכול לבקש, או מה הוא לא יכול לבקש.
קריאה
אם זה רק ביחס לתקנות, זו פשוט כפילות של אותה רשימה.
ערן טמיר
כן, אבל ההורה לא רואה את זה. זו שקיפות להורה.
רויטל לן כהן
אבל ההורה לא יודע לקרוא את החוקים כמונו. הוא לא יודע שזה שם.
קריאה
יש פה איזו - - של ההורה. ההורה, המקום שבו הוא רואה את הטופס זה התוספת.
היו"ר אילן גילאון
תגידו לאיזה התאמות אתם מתכוונים. אחד, היה הנושא של שפת סימנים, נכון? זה ברור. מה עוד? מה אתם מבקשים?
רויטל לן כהן
שבסופו של הטופס הזה שההורה מקבל ברשות המקומית תופיע רשימה של ההתאמות הקיימות מהן הוא יכול לבחור.
היו"ר אילן גילאון
להלן ההתאמות.
רויטל לן כהן
להלן ההתאמות, נכון.
היו"ר אילן גילאון
תמני לי את ההתאמות.
רויטל לן כהן
הן מופיעות בתוספות. פשוט שיופיע בצורה מסודרת.
אביבית ברקאי - אהרונוף
כשההורה נדרש לכתוב איזה התאמות הילד שלו צריך, הוא לא מכיר את כל סוגי ההתאמות שקיימות או שמשרד החינוך מציע. אני חושבת שיש פה עניין של שקיפות, שהוא ידע שמשרד החינוך מציע לו את א',ב',ג',ד' ו-ה'. הוא יגיד, "רגע, גם ההתאמה ב-(ד) זו הנגשה שיוכל להתאים לילד שלי".
קריאה
מתי הוא נדרש לכתוב?
רויטל לן כהן
מה זאת אומרת? הוא ממלא את זה?
אביבית ברקאי - אהרונוף
זה לא סודי.
היו"ר אילן גילאון
זה לא צריך להיות קושי. בסדר. לא צריך להיות קושי, אילן, להוסיף את הרשימה.
רויטל לן כהן
אם זה חשוף ולא סודי, מה איכפת לכם שזה יגיע לידיים - - ?
קריאה
שזה יהיה נגיש להורה.
היו"ר אילן גילאון
זה סוג של reaching out. חבר'ה, אין שום סיבה לא?
קריאה
מה החשש?
רויטל לן כהן
שחלילה ידעו מה הזכויות שלו.
היו"ר אילן גילאון
זו הנגשה. תוסיף, אלא אם כן אנחנו רוצים להסתיר חלק מהדברים. טוב, תוסיף את זה. אני לא רואה בזה בעיה, שום דבר. זהו?
אייל לב-ארי
אני יכול להמשיך הלאה לגבי סוגי ההתאמות בתוספות.
ערן טמיר
יש עוד עניין אחד. נצטרך לחזור לפה.
אייל לב-ארי
מה, על העברה?
ערן טמיר
כן, כדי להגיד תוך כמה זמן צריך להעביר את החומר. עוד לא סגרנו את זה. זו תקנה שלא קראנו.
רויטל לן כהן
ערן, איזה סעיף?
ערן טמיר
בתוספת הראשונה בעמוד השני יש כאן הבהרה מה קורה אם צריך לעשות השלמה של מסמכים. היות ועוד לא סגרנו את הסעיף של השלמת מסמכים - -
קריאה
סעיף 6.
ערן טמיר
אז כשנסגור את זה, אם צריך להשלים פה - -
אילן שי
זה ירד. אם נקבל את 6, זה יכול - -
ערן טמיר
זה יכול להשפיע גם כאן. לא סגרנו את זה. כשנסגור את 6, אז נצטרך - -
היו"ר אילן גילאון
בוא תקרא את התוספת השלישית.
אייל לב-ארי
התוספת השלישית זה בעצם התאמות נגישות ביחידת אחסון מיוחדת בפנימיות.

בחדר שינה בפנימייה צריך להיות שטח לסובב כיסא גלגלים לפי הוראות סעיף 2.7.4 בת"י 1918 חלק 1 ומתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת גם כאשר בחדר יש רהיטים;

בכל אגף דלת ביחידה המיוחדת קיים אמצעי עזר לסגירה לפי הוראות סעיף 2.3.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1;

הגובה של המיטה יהיה כמפורט בת"י 1918 חלק 2.3 בסעיף 2.4.2(ד) לבקשת התלמיד ניתן להתקין מיטה גבוהה יותר, בגובה המתאים לצרכיו של התלמיד עם המוגבלות;

אם יש ארון בחדר השינה יהיה לידו טווח הגעה לפי ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בטווח הגעה בעבור אדם המתנייע בכיסא גלגלים (2.6.3.1), כך שיתאפשר לאדם להכניס ולהוציא פריטים מהארון, לרבות תליית פריטים בו; דלתות הארון יהיו דלתות הניתנות לפתיחה אגף על אגף;

ברהיטים ובמיתקנים ביחידה המיוחדת ייעשו התאמות נגישות לפי הוראות ת"י 1918 חלק 1, בסעיף הדן במידות אנוש (2.6); לבקשת אדם עם מוגבלות יסופק לו שלט עם ניגוד מישושי להפעלת המזגן;

אם מערכת הנעילה בחדר השינה היא מסוג כרטיס אלקטרוני יקבע סימון הניתן למישוש על גבי הכרטיס לכיוון הכנסת הכרטיס לחריץ;

לבקשת תלמיד עם מוגבלות יספוק לו שלט לתלייה מחוץ לדלת חדר השינה לפי תלמיד בחדר זקוק לסיוע בפינוי בחירום;

אם יש בחדר כורסאות או כיסאות, יהיה אחד מהם לפחות מושב מותאם;

בפנימייה יותקן תא שירותים נגיש לפי הוראות ת"י 1918, חלק 3.1, ולפי התכנית;

בפנימייה תותקן מקלחת נגישה בהתאם להוראות תקן ישראלי 1918 בחלק 3.2

במקלחת יש מושב ופני המושב נמצאים בגובה המתאים לצרכי התלמיד, 45 ס"מ עד 50 ס"מ או נמוך יותר מפני הרצפה;

בקיר המקלחת בסמוך לברזי ההפעלה שלה, נמצא מאחז יד קבוע לפי טור ג' שלצד פרט 2(22) בתוספת הראשונה של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011, והמוט האופקי בגובה המתאים לצרכי התלמיד – בין 70 ס"מ לבין 90 ס"מ או נמוך יותר מעל פני הרצפה;

במקלחת יש משטף ידני באמצעות צינור גמיש שאורכו אינו קצר מ-120 ס"מ; אם קיים בנוסף משטף עליון – יש בורר, המהווה חלק בלתי נפרד מברז המקלחת, שמאפשר בחירת יציאת המים מן המשטף העליון או מן המשטף הידני; את ברז המקלחת והבורר ניתן להפעיל בישיבה על המושב במקלחת; ברז המקלחת והבורר אינם נמצאים על הקיר שמאחורי המושב בפרט משנה (א);

אם קיימת אמבטיה –

יחולו הוראות אלה בנוסף לאמור בתקן הישראלי המפורט לעיל:

בקיר הצמוד לאורך האמבטיה, נמצא מוט אלכסוני באורך של 110 ס"מ לפחות; קצהו התחתון נמצא בגובה 5 ס"מ מעל דופן האמבטיה, וקצהו העליון נמצא בראש האמבטיה, בגובה המתאים לצרכי התלמיד – בין 65 ס"מ ל-75 ס"מ מהרצפה או נמוך יותר; מיקום המוט האלכסוני יהיה כך שיאפשר למשתמש להיתמך בהם ולייצב את עצמו בעת כניסה לאמבטיה, שהייה בה ויציאה ממנה;

ברז האמבטיה נמצא לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה בגובה המתאים לצרכי התלמיד ושאינו עולה על 80 ס"מ מפני הרצפה; הברז הוא מסוג ברז עירוב בעל ידית מנוף ונוסף על כך נמצא מקלח יד עם צינור גמיש; נקודת תלייה אחת לפחות של מקלח היד היא בגובה שאינו עולה על 80 ס"מ מפני הרצפה; הברז ומקלח היד נמצאים בהישג ידו של התלמיד היושב על קרקעית האמבטיה;

המתלים, אם קיימים, הם בניגוד חזותי לסביבתם;

גובהו העליון של הכיור בתא שירותים נגיש או במקלחת נגישה יהיה בהתאם להוראות תקן ישראלי 1918 חלק 3.1 בכפוף לחריגים הבאים. מתאים לצרכי התלמיד – בין 80 ס"מ ל-90 ס"מ מן הרצפה, או נמוך יותר, ומתחתיו שמור חלל חופשי עד לגובה 68 ס"מ לפחות; ברז הכיור מורכב לכיור עצמו או למשטח אופקי הצמוד לו; נוסף על כך מתקיימות הוראות סעיף 2.11.7.2 (א) ו-(ב) בת"י 1918 חלק 3.1 ובמקום "75 ס"מ" בסעיף 2.11.7.2(א) של ת"י 1918 יבוא "70 ס"מ";

במקלחת נגישה בפנימייה נמצאת מראה לפי הוראות סעיף 2.11.9 (ד) בת"י 1918 חלק 3.1;

אבזרי העזר, כגון מתלי מגבות ובגדים, מחזיקי נייר, מייבשי שיער וכיוצא באלה, נמצאים בטווחי הגעה משותפים לפי הוראות סעיף 2.6.4 בת"י 1918 חלק 1;

בחדר האוכל תבוצע הנגשה של אחד השולחנות לפני תנאי ת"י 1918 חלק 1 לעניין שטח חופשי לכיסא גלגלים (2.6.1) חללים חופשיים לברכיים וכפות רגליים (2.6.2) וטווח הגעה לחזית (2.6.3.1);

אם ההסעדה בחדר האוכל היא בשיטת השירות העצמי – שבה הסועד נוטל את המזון אל צלחתו בעצמו – יוודא הבעלים כי כל סוגי המזון המוצעים לציבור יהיו בטווח הגעה של אדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, לפי הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיפים הדנים בטווח הגעה (2.6.3.1 עד 2.6.4);

שירותי הסעדה יונגשו לתלמידים עיוורים עם מוגבלות ראייה באמצעות שילוט מונגש של סוגי המזון המוצעים לתלמידים, עובד הפנימייה יסייע לתלמיד עיוור עם מוגבלות ראייה בזיהוי המזון ונשיאתו, יסייע באיתור מקום ישיבה פנוי ויתאר בקול את כלי האוכל והאביזרים על שולחן האוכל;

הנגשה של שדות ומטעים של הפנימייה תהיה בדרך של הכשרת שביל כורכר מפולס ומהודק הנושק לקצה המטע או השדה לפי העניין ומחבר חלק של המטע או השדה עד לדרך נגישה.

הנגשה של חדר כושר תהיה בהתאם להוראה בתקנה 85 של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

הנגשה של בריכה תהיה בהתאם להוראה של תקנה 85 של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 וכן הוראות סעיף 21 של תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.

הנגשת שלטים למיתקנים ואביזרים הנמצאים בחדר השינה באמצעות מישוש וניגוד חזותי;

הנגשה של חניות או תחנות הורדה אם הם מצויים בתוך שטח הפנימייה;

אם מוצבות בפנימייה מכונות למתן שירות אוטומטי יוודא הבעלים כי מציב המכונות האוטומטיות הציב מכונות כאמור העומדות בדרישות ת"י 1918 חלק 4 סעיף 2.11;

אם יש בחדרי הפנימיה טלפונים הונגשו באמצעות לחצנים בצבעים נוגדים עם סימון ניתן למישוש;

יחידת עזר לשמיעה הכוללת, מערכת עזר לשמיעה אישית אלחוטית של טלוויזיה ורדיו הכוללת מקלטים אישיים מסוג אוזניות ומקלטים אישיים מסוג לולאת השראה צווארית, וסת עוצמה אישי ביחידת המקלט;

מערכת התראה ניידת מודולרית אלחוטית למקורות קול המפעילה, בלא שיהוי, אמצעי התראה על פעילות מקור קול שהוא אחד מאלה: צלצול טלפון, גלאי עשן או מערכת התראה מרכזית של הפנימייה, צלצול או דפיקה בדלת או שעון מעורר; המערכת תאפשר למשתמש לבחור בין חלופות ההתראה הבאות: הבזק אור ,רטט, אות שמע מוגבר ולפי נהלי הפנימיה על אופן השימוש בהתראות במועדים וזמנים שונים במשך היום ובמהלך השבוע; המערכת תסמן איזה מבין מקורות הקול הוא המופעל.

מפה בדפוס נגיש אשר יצוינו בה המבנים, המיתקנים והדרכים של הפנימיה של בית הספר הצמוד לפנימייה;

תינתן הדרכה לתלמידים עם מוגבלות באשר להתמצאות בשטח המקום ודרכי המילוט; כמו כן עזרה בהדרכת דרך הפעלת מכשירים ומיתקנים שונים בפנימייה.
מיכל שיק הר-טוב
אני אשמח להעיר.
היו"ר אילן גילאון
כן, מיכל.
מיכל שיק הר-טוב
התוספת הזאת זאת בדיוק דוגמה לטענה ולמחלוקת שעדיין לא הגענו לפתרונה, לטענה לא רק שלי, של ארגונים נוספים, שיש בזה עיוות לעשות תוספות לפי סוגים כי יש מוגבלויות שונות וההתאמות צריכות להינתן בהתאם למוגבלויות.
רויטל לן כהן
בהתאם לצרכים של הילד.
מיכל שיק הר-טוב
בהתאם לצרכי הילד.
היו"ר אילן גילאון
לכל סוגי המוגבלויות?
מיכל שיק הר-טוב
לכל סוגי המוגבלויות. פה יכול להיות שיש דברים שנמצאים בתוספת הרביעית, כמו פישוט לשוני, כמו הנגשת חומרי לימוד, כמו דברים שזקוק לו האדם החירש, שלא מופיעים בהנגשת פנימיות. כן רשום דפוס נגיש.
אילן שי
לכל המוגבלויות בפנימיות. אין כאן אבחנה בין מוגבלויות.
היו"ר אילן גילאון
במה שונה - - ?
מיכל שיק הר-טוב
אבל ברשימה של ההתאמות - -
אביבית ברקאי - אהרונוף
יש פה שני דברים. יש התאמות נוספות שיש בתוספות אחרות שלא מופיעות כאן, ויש כאן כל מיני הנגשות שלא מופיעות ביחס לתוספות אחרות, למשל עניין המקלחות. יכול להיות שיש בית ספר או אולם ספורט שיש לצידו מקלחת. אין שום חובה להנגיש אותה, כי המקלחות מתייחסות רק לפנימיות. ושוב, זו רק דוגמה אחת, אבל אני באמת מתחברת לדברים שאמרה מיכל. יש פה בעיה בשורש. כלומר, אם הייתה פה איזו שהיא התייחסות לרשימה של התאמות כללית שתינתן לפי הצורך, אני חושבת שזה בהחלט היה פותר את הבעיה, לא היה צורך אחרי זה בתוספות האחרות להתייחס ולחזור על הדברים שנאמרים גם כאן.
היו"ר אילן גילאון
רגע, שאני אבין. את אומרת איפה שיש בריכה, הבריכה מונגשת. איפה שיש מקלחת, המקלחת מונגשת. אין הבדל בין פנימייה לבין - -
אביבית ברקאי - אהרונוף
להיפך, יש פה התייחסות רק לפנימיות, כלומר רק בפנימיות צריך להנגיש מקלחות, צריך להנגיש בריכה וכל שאר - - אין התייחסות לזה בתוספות האחרות.
היו"ר אילן גילאון
זה מה שאמרתי.
אביבית ברקאי - אהרונוף
אז אני מסכימה.
מיכל שיק הר-טוב
ויש התאמות שלא מופיעות פה.
היו"ר אילן גילאון
איזה?
מיכל שיק הר-טוב
פישוט לשוני לא ראיתי פה.
אילן שי
מה זה קשור לפנימייה פישוט לשוני?
מיכל שיק הר-טוב
מה זאת אומרת? התלמידים בפנימייה לא צריכים את זה?
אילן שי
זה יחול בבית ספר.
שולמית כהן
זה רק המבנה של הפנימייה.
רויטל לן כהן
אפילו השלטים בפנימייה, הנגשת השלטים בפנימייה. לפעמים שלט זקוק לפישוט לשוני.
מיכל שיק הר-טוב
אתה מדבר שזה רק התאמות פיזיות?
שולמית כהן
כן, במבנה הפנימייה.
מיכל שיק הר-טוב
אז בואו תחדדו את זה בתקנה.
היו"ר אילן גילאון
מיכל, הוא קרא רק התאמות פיזיות.
אביבית ברקאי - אהרונוף
אגב, זה תקנה (11), לא תקנה (12).
מיכל שיק הר-טוב
דפוס נגיש זו לא התאמה פיזית.
היו"ר אילן גילאון
לא, אבל באמת, איך עושים את ההשלכה מבריכה אחת לבריכה אחרת שהיא לא פנימייה, זה במוסד חינוכי אחר?
אייל לב-ארי
השאלה אם למוסד יש את הבריכה שלו או לא.
היו"ר אילן גילאון
יש בית ספר תיכון שיש לו בריכה. אני מכיר כזה. מה עושים איתו? באופן טבעי צריך שיהיו לו בדיוק את אותם התנאים כמו שכאן מדובר בפנימייה. הרי בפנימייה יוצאים מנקודת הנחה שיש בריכה. ואם יש בריכה במקום אחר, מה עושים? אם יש מלתחה במקום אחר, מה אנחנו עושים? מיטה אין בדרך כלל בבית ספר.
קריאה
בחדר אחות.
אילן שי
לגבי אותן בריכות שיש - - אמנם יש בתי ספר שהם בלי פנימיות ויש בהם בריכה. אפשר להוסיף הוראה שבבית ספר שיש בריכה, היא תהיה מונגשת באופן כללי לכל - -
ערן טמיר
הנקודה היא שזה - -
היו"ר אילן גילאון
או כל מוסד חינוכי אחר.
אייל לב-ארי
יכולות להיות פונקציות שחוזרות.
היו"ר אילן גילאון
כל מוסד חינוכי שיש בו מי מן האלה – תן לזה איזו הגדרה משפטית - יחול עליהם.
מיכל שיק הר-טוב
ואם אפשר שבתקנה הכללית - אני כבר לא זוכרת, כי זה לא כאן מולנו - יהיה ברור שזה רק התאמות פיזיות, זאת אומרת, עדיין תלמיד חירש, עיוור, לא משנה, יוכל - -
היו"ר אילן גילאון
מיכל, מה שכתוב כאן, אין משהו אחר.
מיכל שיק הר-טוב
לא, בתוספת.
אביבית ברקאי - אהרונוף
היא מבקשת שההתאמות האחרות שיינתנו עדיין יינתנו במסגרת בית הספר. שזה לא גורע - - אני מדגישה את דבריה של מיכל.
היו"ר אילן גילאון
טוב. בסדר? פשוט תעשו את ה - - לכל מקום שיש את אותו - -
קריאה
אני יכול להוסיף משהו?
היו"ר אילן גילאון
בקשה.
קריאה
אמנם לא קראתי את החומר, אבל יש בעיה בפנימיות. לא מתייחסים להורים המוגבלים. כאשר ילד נמצא בפנימייה בכרמיאל והאימא גרה באילת. עכב המצב הרווחה גרמה לכך שהיא הביאה אותו לשם. אומרים שאין תקציב לשלוח את הילד בהסעה.
היו"ר אילן גילאון
זה הבדל בין הנגשה - -
קריאה
זו הנגשה.
היו"ר אילן גילאון
בפרק הקודם היה הילד וההורה.
קריאה
למה לא עושים הסעה לילד? הם דורשים מהאימא לבוא לכרמיאל, לקחת ולהחזיר אותו. איזה מן - -?
היו"ר אילן גילאון
זה לא קשור לנושא הזה.
קריאה
אני לא קראתי את זה.
היו"ר אילן גילאון
ההנגשה הפרטנית היא בעייתית במובן הזה שהיא מתייחסת רק למשתמש.
קריאה
צריך להתייחס גם להורה.
היו"ר אילן גילאון
לא להורה שלו.
קריאה
אז מה יעשה, ההורה לא יראה את הילד?
קריאה
גם להורה.
קריאה
קודם כל – אני אגיד את זה אחרת - לא יתייחסו למקום הגיאוגרפי, למרחק של האימא. עשו את זה בכוונה, הרחיקו אותו לכרמיאל.
היו"ר אילן גילאון
אם לא יהיה תלמיד בהנגשה פרטנית בבית הספר אבל יש הורה לתלמיד שהוא מוגבל, מנגישים לו.
קריאה
מנגישים.
קריאה
צריך לבדוק את זה. צריך להכניס את זה - -
היו"ר אילן גילאון
לא שמעתי על רעיון כזה.
אילן שי
זאת הוראה של התקנות. אותם חלקים - -
היו"ר אילן גילאון
לא מה שקראת קודם. אני מתכוון להנגשה הפרטנית. כאשר אתה מנגיש למוסד היום הנגשה פרטנית, עבור מי אתה מנגיש?
אילן שי
גם עבור הורה.
היו"ר אילן גילאון
אם הורה יבקש ממך הנגשה - -
אילן שי
כן, אנחנו מתקצבים הנגשה גם להורים.
היו"ר אילן גילאון
אולי בספרות זה קיים, אבל ב - -
אילן שי
לא, אני מכיר - -
היו"ר אילן גילאון
אתה יכול לתת לי דוגמה למקום כזה שבא הורה מוגבל והנגישו לו את בית הספר?
אילן שי
תראה, בגלל שאני עורך דין אני מכיר את המקרים שבהם יש מעורבות משפטית, אבל אני מכיר מקרה בטירת הכרמל שמשרד החינוך הוציא הרשאות לצורך ביצוע הנגשה, כולל - -
היו"ר אילן גילאון
לאבא של תלמיד או לאימא של תלמיד?
אילן שי
עבור הורה של תלמיד. שם זה הגיע למחלוקת משפטית, בגלל - - ההרשאה של משרד החינוך, התקציב - - ההרשאה התקציבית ניתנה. שם זה בסוגיה של ביצוע, בגלל שזה מבנה לשימור ועוד כל מיני דברים.
היו"ר אילן גילאון
בוא, אל תסבך את זה יותר. למה אנחנו ביקשנו הנגשה כוללנית? בדיוק מהסיבה הזאת - -
אילן שי
ההנגשה הפרטנית להורה היא לפעמים לא באותו היקף, כי צריך להגיע לאותם מרחבים שבהם נעשים טקסים, לכיתת התלמיד לצורך אסיפת הורים, לא לכל המעבדות או לכל חדרי בית הספר.
היו"ר אילן גילאון
ברור. הישיבה נעולה, תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:45.

קוד המקור של הנתונים