ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/07/2017

היבטים בפעולות משרד התקשורת לאסדרת מגזר התקשורת הנייחת - דוח ביקורת מיוחד, תמוז התשע"ז, יולי 2017

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים