ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/07/2017

קבלת החלטה בעניין זימון מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שעמד בראש ועדת המנכ"לים לבטיחות בדרכים, לפי סעיף 123 לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 539

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י' בתמוז התשע"ז (04 ביולי 2017), שעה 11:45
סדר היום
קבלת החלטה בעניין זימון מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שעמד בראש ועדת המנכ"לים לבטיחות בדרכים, לפי סעיף 123 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

יצחק וקנין
חברי הכנסת
יעל כהן פארן

טלי פלוסקוב
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

קבלת החלטה בעניין זימון מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שעמד בראש ועדת המנכ"לים לבטיחות בדרכים, לפי סעיף 123 לתקנון הכנסת
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. ברשותכם, אני פותח את הישיבה בעניין קבלת החלטה בעניין זימון מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שעמד בראש ועדת המנכ"לים לבטיחות בדרכים, לפי סעיף 123 לתקנון הכנסת. אני ברשותכם אומר כמה מילים: ועדת הכלכלה ביקשה להזמין את מנכ"ל משרד ראש הממשלה, גרונר, לבוא ולהציג את מסקנות ועדת המנכ"לים שדנה בנושא הקטל בדרכים, שבראשה הוא עמד. זה גם הובא כהחלטת ממשלה לפני כשבוע. לצערי, המנכ"ל מסרב להגיע. אני הודעתי לו שמחוסר ברירה אני אדרש להפעיל את סעיף 123 – מוזמנים לישיבות הוועדה ומסירת מידע. אני אומר את זה בקו כללי: במקום שבו גורם שמוזמן לוועדה, בוודאי כשמדובר בגורם ממשלתי, הוא צריך להתייצב, יש עליו חובת התייצבות. ואם הוא מחליט לא להגיע, יש לנו זכות להודיע לו שהוא חייב לבוא. ואם הוא מחליט לא להגיע, השר הממונה עליו חייב להגיע במקומו ולהציג את הדברים.

הרי לא מתקבל על הדעת, ואני יכול לומר לכם זאת, שזה על דעת כל הכנסת והודעתי זאת כבר לכל הגורמים שנתנו וייפו את כוחי להוליך את המהלך הזה אבל לפני שאנחנו מבצעים את האקט הזה, אני אתן את רשות הדיבור לחבר הכנסת יעקב אשר, לומר כמה מילים בעניין.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, גם בתור חבר בוועדה וגם בתור יושב ראש הוועדה לבטיחות בדרכים, ועדה מטעם ועדת הכלכלה, ועדת משנה של ועדת הכלכלה – אנחנו היינו גם ביחד בפגישה אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה לפני כחודשיים, כשעוד היו הדברים בעיצומם. אנחנו ראינו את הפרסומים כשיצאה הצעת מחליטים. אני חושב שהבקשה שלנו מוצדקת בהחלט, לבוא ולקבל סקירה מיו"ר הוועדה והצוות שלו כמובן, ולא בגלל שהוא מנכ"ל משרד ראש הממשלה כי אנחנו רוצים לדבר עכשיו בראש הממשלה אלא בגלל שהוא יושב ראש הוועדה. הוא מונה לוועדת מנכ"לים, והוא עומד בראש הוועדה הזאת. לכן, המסקנות שם מאוד מאוד חשובות וצריך לראות איך הן משתלבות ביחד עם הדברים שאנחנו יודעים כי אני רוצה לומר דבר אחד גם לפרוטוקול וגם בכלל: אני חושב שאין נושא שהוועדה הזאת, שאחראית על הרבה מאוד נושאים, קיימה כל כך הרבה דיונים כמו על נושא תאונות הדרכים. גם הוועדה, גם ועדת המשנה, המון דיונים. דיונים מקצועיים, ממושכים, ירדו אפילו לרזולוציה של כתיבת תכנית ורעיונות ודברים מן הסוג הזה, ולכן, צריכה להיות קורלציה בין החלטת ממשלה לבין ההחלטות ודברים שהיו כאן.

מצד שני, אני הייתי מבקש, אני חושב שאני לא מאוד מאוד ותיק בכנסת הזאת, הייתי גם בכנסת שעברה ואני לא זוכר שהיו הרבה מקרים כאלה שזה נעשה, ואני עדין מבקש לא לקבל אולי את ההחלטה היום אלא לפנות במהלך השבוע ולקבוע משהו לזמן הקרוב, לשבוע הבא כי אנחנו מתקרבים לכיוון סוף המושב, ולא להפעיל את הסנקציה הזאת היום אלא לזמן, לתאם, ואם לא תהיה ברירה תעשה מה שאתה מבין ונלך אתך בעניין הזה.
היו"ר איתן כבל
כן חברי, חבר הכנסת וקנין.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני חולק על ידידי, חברי, חבר הכנסת יעקב אשר ואגיד לך למה: בזמן האחרון נוצר מצב, זה לא רק בוועדה שלך, שלא תטעה, אני נתקל בזה בכל הוועדות, ששולחים אלינו את הפקיד הזוטר ביותר כדי שהוא לא ייתן לנו שום תשובה, וגם אם הוא נותן לנו תשובה זו חצי תשובה, וגם ממנה אתה צריך, ואיך אומרים - -
היו"ר איתן כבל
היא לא מוסמכת.
יצחק וקנין (ש"ס)
כן, הוא לא מוסמך לענות לך. ולכן, אי אפשר להמשיך את המציאות הזאת. כבודו דיבר אתי אתמול בנושא הזה ואני אמרתי לך שאני חושב שאתה צודק לחלוטין במהלך הזה, ואי אפשר לזלזל בכנסת בצורה כזאת. בכלל, אני רואה את הזלזול לא רק במערכת של הוועדות כי אם יש עוד מקום שנשאר שבו אנחנו עובדים ועושים עבודה כחברי כנסת בחקיקה, בדיונים מאוד מעמיקים ולא חפיף, אני מרגיש את זה כחבר כנסת ותיק, שהזלזול הזה מתחיל להיות גם בתוך מליאת הכנסת עם השרים ועם כל גורם. לא באים לענות תשובות אפילו. שר שצריך לענות על אי-אמון לא בא פעם בחודש, גם הרחיקו את האי-אמון. זו מתחילה להיות מחלה מדבקת לא בריאה, לא טובה למערכת הזאת, ונמצא את עצמנו רק עם ועדות חקירה בסוף. לכן, אני מצדיק את המהלך.
טלי פלוסקוב (כולנו)
אנחנו אישרנו בנשיאות כמה יושב ראש ועדות, אני לא זוכרת אדוני אם אתה בפנים, שהעלו בקשה לדון בנושא הזה, ואנחנו כן אישרנו דיון בנושא הזה.
היו"ר איתן כבל
אז קודם כל תודה. אני רוצה להגיד ככה: אני מקבל לחלוטין את כל מה שאתה אומר, חבר הכנסת וקנין, ואתה חבר שלי, ואתה מהוותיקים היום בבית. לשמחתי, פה בוועדה, זה לא מחזה נפרץ שאנשים לא מגיעים למרות שיש כך וכך אבל בסך הכל הכללי, גם בזכות מנהלת הוועדה וגם כשצריך אני יודע להתערב ולומר בקול רם וברור את אשר יש לי לומר. אני מוכן לקבל במקרה הזה אל עצתו של חברי יעקב אשר ולתת באמת את השבוע הזה כדי שבו תינתן האפשרות למנכ"ל משרד ראש הממשלה לקבוע מועד.

אני אבל אומר בצורה ברורה: אם הוא לא יקבע מועד ולא יתייצב בפנינו להגיד את הדברים -בשביל זה אנחנו קיימים, וחד-משמעית אנחנו נעשה הצבעה ולצערי, אני מקווה שלא נגיע לשם אבל אם נידרש נוציא צו הבאה על פי הכללים. זה לא צו הבאה אבל אנחנו יכולים להפעיל את סמכותנו שאם הוא לא מגיע, ראש הממשלה, שהוא הבוס הישיר שלו, חייב להגיע על פי כל דין.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר להציע? אפשר להביא את זה לוועדה לביקורת המדינה ושם לעשות - -
היו"ר איתן כבל
לא, אני לא צריך את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הכוונות פה טהורות. אם אני הייתי חושב שיש פה כוונה פוליטית אז לא הייתי משתף את העניין הזה בכלל. אנחנו עסוקים המון בנושא של תאונות הדרכים וכשנגיע לנושא הזה, שיהיה דיון ביחד עם יושב ראש ועדת מנכ"לים.
היו"ר איתן כבל
חבר הכנסת וקנין, כל מילה שלך בסלע, וזו תופעה – ככה, אתה יודע - -
יצחק וקנין (ש"ס)
גם אתמול ניהלתי את ישיבת המליאה. עצרתי את הדיון, ראית, לא חיכיתי שאותו מציע, שהאופוזיציה תגיד לי. עצרתי את הדיון ואמרתי: יכול להיות שאין פה שר כשיש אי-אמון? גם כך המוסד של האי-אמון הפך להיות פעם בחודש, ובוא לא נזלזל בכנסת.
היו"ר איתן כבל
העניין הוא כזה: מצד אחד מוחים על ירידת קרנה של הכנסת, ומי שמוריד את קרנה זה קודם כל הממשלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה קודם כל הממשלה, זה ברור.
טלי פלוסקוב (כולנו)
שבלעדיהם, הם כבר לא יכולים - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הם כבר לא סופרים אותנו.
יצחק וקנין (ש"ס)
אנחנו רק מכונה של לחוקק חוקים, להעביר חוקים ממשלתיים או שאנחנו צריכים לדון בדברים קריטיים?
היו"ר איתן כבל
לגמרי, ואדוני יודע שהוועדה הזאת היא מקום שלא עושה חשבון לאף אחד בעניינים האלה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני מוכן לבטל את כל הוועדות חוץ מהוועדה הזאת.
היו"ר איתן כבל
תודה אדוני.

ברשותכם, אנחנו מסיימים את הדיון בעניין הזה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:11.

קוד המקור של הנתונים