ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/07/2017

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 35), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 753

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"א בתמוז התשע"ז (05 ביולי 2017), שעה 9:55
סדר היום
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 35) (מתן הודעה בדבר הכוונה להגיש תביעה נגד צד שלישי כתנאי להגשתה) התשע"ז-2017 (פ/1162/20)(כ/709), של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין

מיקי זוהר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
אורי מקלב
מוזמנים
עו"ד לירון בנית - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד הילה דוידוביץ' - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ליאת שטרק - מנהלת מחלקת שירות ותיווך בביטוח, רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון

עו"ד ירון גולן - הלשכה המשפטית, רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון

חדוה קולפניצקי - רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון

גיל סלומון - מנכ"ל, איגוד חברות הביטוח

אריאל מונין - חבר לשכה, לשכת סוכני הביטוח

טל אלוביץ' - שדלן/ית, (פוליסי בע''מ), מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח

גילי ברנר - שדלן/ית, קונטקטי, מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח

ענת אלון - שדלן/ית (עו''ד גויסקי-קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה) מייצג/ת את לשכת סוכני ביטוח בישראל
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 35) (מתן הודעה בדבר הכוונה להגיש תביעה נגד צד שלישי כתנאי להגשתה) התשע"ז-2017 (פ/1162/20)(כ/709)
היו"ר משה גפני
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 35) (מתן הודעה בדבר הכוונה להגיש תביעה נגד צד שלישי כתנאי להגשתה) התשע"ז-2017.

חבר הכנסת אורי מקלב, היה לכם דיון עם הממשלה לגבי ההצעה הזאת. אנחנו דיברנו בישיבה בקריאה הראשונה, והיו לנו כמה הסתייגויות לגבי העניין הזה. מה סיכמתם?
אורי מקלב (יהדות התורה)
בעצם, הסתייגויות שהוועדה ברשותך לא הסכימה להסכמות שלנו, האם יש אפשרות? החוק בא ואומר שלפני שאנחנו נתבעים או אחרי שתובעים מישהו לבית משפט, צריך להודיע לו שאנחנו עומדים לתבוע אותך, ואם אתה רוצה להתדיין איתנו, אנחנו מוכנים להתדיין וזו הכתובת שלנו. אנחנו יכולים להתדיין כדי שלא יהיה המפגש הראשון שלהם בבתי משפט, שזה מטיל על הנתבע הוצאות גדולות וגם מטיל עומס על בית המשפט. וכמו שצריך להיות דרך העולם. דרך המלך היא כזו שכשאתה בא לתבוע מישהו, אתה אומר לו: אני תובע אותך - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מתריע, התרעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מתריע, התרעה, אני - - - להתדיין. - - - דרך המלך. דרך המלך זה לא בית המשפט. בית המשפט זה כשלא מגיעים להבנות בעניין הזה. ולכן אנחנו באנו עם תכניות שגם מטילות על הנתבע עכשיו הוצאות מיותרות, שיכול להיות שהוא מסכים או לא מסכים או יכול להיות שהוא יכול להעביר להם העברה, כשהוא בכלל לא קשור לעניין ועוד דברים וכדומה.

אתה, בהצעת החוק הראשונה, דיברנו שלפני, במקום - - - לפני פנייה לבית המשפט. ההסכמות שאנחנו הגענו, שזה לא יהיה. שיש אפשרות, אבל צריך לעשות את - - -. אפשר לפנות לבית משפט. לא רוצים לסגור דלת בפני כל תובע בבית המשפט, לא רוצים להתנות שום משום התניה. ואתם כחברי ועדת הכספים חשבתם ואתה כיושב ראש חשבתם: לא, אי אפשר. מה פתאום ללכת לבית משפט, על אף שיש סנקציה.

זה נשאר פתוח בחלק הזה. אני לא חושב שייגמר באותו, והממשלה לא מסכימה להרחבה שהוועדה ביקשה.
היו"ר משה גפני
אבל זה עבר - - - בקריאה ראשונה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתם הגשתם - - - בקריאה ראשונה. בקריאה ראשונה זה עבר. - - - את זה כאן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אנחנו הצבענו על זה.
היו"ר משה גפני
נכון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
עכשיו, צריך להחליט על זה. בעצם, אפשר לחדד את הנושא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני גם לא הבנתי - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש עוד תוספת שדווקא מצד הממשלה. החוק בא ומדבר רק על אדם פרטי. דהיינו, חברה – לא אדם פרטי. אדם פרטי יכול ללכת מיד לבית המשפט. אין לנו היום מניעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון. תאגיד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה לא חוק. זה חוק שאתם תעשו, חדש. תאגיד. גם לא תאגיד מול תאגיד. מול אדם פרטי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון. רק תאגיד מול אדם פרטי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בהנחה שאדם פרטי, אין לו את היכולות המשפטיות.

אני מבין שהממשלה ראתה שזה טוב, והיא אומרת: לא. גם היום החברות הולכות מיד לבית המשפט. למה להרתיע? אנחנו יכולים גם את החברות לחייב קודם.

אנחנו מוכנים לדבר הזה. יש בזה גם הרבה היגיון שגם החברות. אנחנו לא העזנו ללכת עד שם, אבל אם גם היום אנחנו אומרים לחברות: אל תלכו אחת מול השנייה. קודם כל, תודיעו אחת לשנייה, תדברו אחת עם השנייה – אנחנו כמציעים שמחים על ההרחבה הזאת. ואני מבין שזאת הצעה של הממשלה להרחיב. הממשלה היום רוצה להציע להרחיב לא רק כשזה מדובר על תאגיד מול אדם פרטי, אלא גם תאגיד מול תאגיד. קודם כל, תדברו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם רוצים להרחיב את זה בחוק שלך?
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן, בחוק הזה.
גיל סלומון
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את זה הבנתי. הרי זה סותר את עמדתם העקרונית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא.
קריאה
לא - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל בלי לנעול את הדלת לבית המשפט.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני הבנתי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו מדברים על משפט אחד בהרחבה, שאם לא תעשה את זה ככה וככה
גיל סלומון
אתם דיברתם על עיקרון ההדדיות - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל יש לך עוד נושא אחד שגם אם אנחנו נותנים לביטוח - - -
גיל סלומון
הרי אם הם מרחיבים את זה, אז זה בכלל מגיע - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
גיל סלומון
אם מרחיבים את זה לחברות ולעיריות ולמדינה - - -
אייל לב ארי
לא, לא, לא, לא, לא - - -
גיל סלומון
לפי ההרחבה שלהם.
אייל לב ארי
- - -
גיל סלומון
אבל לא כלפי פרטים. הם רוצים כלפי - - -
אייל לב ארי
- - - "מבטח יודיע בכתב לצד שלישי שאינו מבוטח - - -".
גיל סלומון
ואם זו מדינה? אם זו עירייה?
אייל לב ארי
- - -
גיל סלומון
מה, אם עירייה תובעת ראש עיר, היא צריכה להודיע לצד ג' או - - -? לא.
אייל לב ארי
אבל כאן מדובר - - -
גיל סלומון
- - - לפי ההרחבה שלהם אני צריך להודיע 30 יום לפני לעירייה או למדינה שאני תובע אותן בצד ג'? נו, זה לא סביר.
ירון גולן
גם בנוסח לפני ההצעה - - -
גיל סלומון
לא. בנוסח לפני ההצעה הם דיברו פה על פרטי, על אדם פרטי, - -
ירון גולן
- - -
גיל סלומון
- - אבל הרציונל שלהם היה - - -
אייל לב ארי
- - - שאינו מבטח.
ירון גולן
שלא מבטח.
גיל סלומון
שאינו מבטח, אבל - - -
אייל לב ארי
כלומר, הרציונל היה - - - דיברנו על לא מבטח.
גיל סלומון
כן, אבל תבינו את המשמעות של זה.
ירון גולן
אין שינוי - - - שאתה מדבר - - -
גיל סלומון
אז אנחנו צריכים להבהיר את זה, כי יש פה איזו בעיה בהבנה שלנו את הסעיף הזה. - - - שגם יש פה איזה רציונל שהוא קצת תלוש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם יודעים כמה תביעות של עסקי ביטוח - - -?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שנייה, אני התנתקתי.

אם אפשר עוד פעם. אז מה הוויכוח עם הממשלה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אין ויכוח. בקריאה ראשונה הוחלט שזה לא צריך. דהיינו, לפני שניגשים לבית המשפט, אין ברירת מחדל או שיש גם וגם זה, גם את האפשרות הזאת, אלא אי אפשר לגשת לבית המשפט - - -
קריאה
צריך להתריע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הממשלה עדיין לא מסכימה לחלק הזה.
היו"ר משה גפני
למה?
ירון גולן
לא, לא. הממשלה הציעה איזושהי הצעה.
היו"ר משה גפני
מה?
ירון גולן
- - -
הילה דוידוביץ'
כן. הייעוץ המשפטי הציע איזושהי הצעה.
היו"ר משה גפני
שם ותפקיד.
הילה דוידוביץ'
הילה דוידוביץ' ממשרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
כן. מה הצעתם?
הילה דוידוביץ'
הייעוץ המשפטי הציע איזשהו נוסח, שהוא מבחינתנו מקובל – הנוסח שהוצע לקראת הדיון.
היו"ר משה גפני
מה נוסף?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה הוא אומר, עוד לפני שאתה מקריא? אתה יכול להסביר לנו? אני לא מכיר את זה.
אייל לב ארי
הנוסח בעצם חוזר לחובה להתריע על כוונה להגיש תביעה 30 יום לפחות לפני הגשתה, כדי שבעצם יתקיים הרציונל של חבר הכנסת אורי מקלב, שהצדדים הפוטנציאליים להתדיינות יוכלו להתדיין ביניהם לפני שתוגש תביעה. ככל שתוגש תביעה שלא בהתאם לכלל שאנחנו רוצים לקבוע, לבית המשפט יש סמכות לפסוק הוצאות לאותו - - - שלא עמד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם היום יש לך.
אייל לב ארי
נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם היום יש לו סמכות. אין בזה שינוי.
אייל לב ארי
לא. הסמכות לפסוק הוצאות היא סמכות קיימת - - -
לירון בנית
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בוודאי שיש לו. היא סמכות קיימת לבית משפט. מה, אתם רוצים ללמד אותי? נו, באמת.
אייל לב ארי
לא, לא, לא, לא, לא.
ירון גולן
לא ייעודי - - -
הילה דוידוביץ'
סמכות כללית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא ייעודי, אבל יש סמכות.
הילה דוידוביץ'
יש משמעות - - -
לירון בנית
- - -
אייל לב ארי
בדיוק. היא סמכות כללית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל היא סמכות כללית - - -
היו"ר משה גפני
רגע, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אתה כבר רץ קדימה.

ולכן מה ההצעה שלכם?
אייל לב ארי
הסמכות שחבר הכנסת מיקי רוזנטל מציין היא סמכות כללית. לפסוק הוצאות בכל עניין שבעצם - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
אייל לב ארי
אנחנו מציעים פה לקבוע במפורש את הסמכות של בית המשפט כדבר שהוא יכול לבוא ולראות אם הוא מבחינת ההתנהלות. זאת אומרת, זה לא דבר בסמכות הכללית שלו.
קריאה
לא.
אייל לב ארי
אלא לבוא ולהתייחס ספציפית להתנהלות הצדדים – האם בעצם הם התנהלו לפי הוראת החוק. שהם בעצם ניסו. לפני שהם ניגשו לבית המשפט, לפני שהוגשה התביעה הם ניסו בעצם לפתור ביניהם את העניין. וככל שלא, ככל שהוא בעצם הגיש את התביעה בלי מכתב התרעה או בפחות מ-30 ימים, בית המשפט יגיד: אתם לכאורה בעצם הטרחתם אותי, כנראה לחינם. אני - - - את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל היושב ראש וגם חבר הכנסת מיקי רוזנטל אמרו שהאזרח בכלל לא יודע את זה. מאיפה הם - - -? הם אמרו שהוא בכלל לא ידע שיש לו זכות לתבוע את זה בגלל שהוא לא ידע שהם היו צריכים לקבל מכתב. ומה הביא אותם למחשבה? מכיוון שהאזרח לא ידע. מתי בית המשפט יפסוק? אם אותו אחד יאמר: למה לא - - -? והוא בכלל לא ידע את זה שהוא היה צריך קודם. הוא לא מודע, לכן אמרתם לו: אסור. אי אפשר ללכת לבית המשפט. ועל זה עוד אין תשובה גם בתיקון שלך.

אין שום - - - מה שאדם לא יודע בכלל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדם לא היה - - - לא קיבל שום התרעה, הוא לא ידע שהוא נתבע, הוא לא ידע שחברת הביטוח - - -. עכשיו הוא פתאום מקבל.
היו"ר משה גפני
וזה פותר את הבעיה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. הם בטח חוזרים - - -
היו"ר משה גפני
מה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא לא מקבל את הנוסח שלך, בעצם.
היו"ר משה גפני
למה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
השורה התחתונה: הנוסח של היועץ המשפטי לא מקבל את מה שאתם - - -
היו"ר משה גפני
אבל אני לא יודע - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני אומר לך מה העמדה שלהם.
היו"ר משה גפני
- - - זה לא פותר את הבעיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה להסביר למה ההצעה הזאת - - -. אדוני, אני רוצה להסביר לך למה ההצעה הזאת לא טובה. ואני מבקש מכם גם להקשיב, כי זה חשוב מאוד.

אישית, זה לא מקל על העומס של בתי המשפט. אתם יודעים כמה תביעות יש של חברות הביטוח במערכת המשפט בשנה? אתם יכולים להגיד את זה פה, לוועדה?
לירון בנית
עשרות אלפים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עשרות אלפים. יפה.

עכשיו, חלקן אולי לא היו מוגשות אם היינו עושים את הסייג הזה ומקלים על מערכת המשפט, שזאת מטרה קודם כל שלכם. של כלל האזרחים, אבל של משרד המשפטים.

למה זה קורה? למה זה קורה? ולמה ההצעה שלכם היא לא טובה? כי זה לא כוחות. התאגיד או חברת הביטוח מגישה את התביעה ואומרת: אוקיי, אז יפסקו לי הוצאות 2,000 שקל. אדם פרטי קיבל מכתב כזה בלי שהוא קיבל התרעה – הוא לוקח עורך דין כי הוא לא מבין מהחיים שלו, וכבר נגרם לו נזק. הנזק נגרם לו. ואת זה אנחנו רוצים למנוע.

אם אני משית עוד 2,000 שקל על חברת ביטוח בגין זה שהיא לא נתנה התרעה או שהשופט ישית עליה כמו שאתם מציעים, זה לא יעזור לאזרח הקטן שכבר כספו יצא על עורך דין.
ירון גולן
אבל זה ההוצאות, אדוני.
הילה דוידוביץ'
זה אמור להתריע.
ירון גולן
זה אמור וזה גם - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, לא, זה לא שייך.

תקשיב רגע, ידידי היקר, תקשיב עד הסוף. אחר כך תענה לי.

הרי זה לא שייך אם התביעה צודקת או לא. יכול להיות שבסוף האזרח הזה יפסיד את התביעה והוא ישלם לעורך הדין כי הוא שילם לעורך הדין. זה לא הוצאות עורך דין. מה שאתם מבקשים להשית זה הוצאות על העובדה שהם לא הגישו התרעה טרם תביעה. זה מה שאתם מציעים. ואני אומר לכם: אתם לא מועילים בשום דבר. אחד, אתם לא מועילים בלצמצם את מספר התביעות בבתי המשפט שמתנהלות. שזה אינטרס של כולם פה, אני חושב. שחברות הביטוח עושות את זה בקלות. כי אזרח שמקבל תביעה הוא בסיטואציה אחרת. והן עושות את זה באופן שיטתי בשיטת מצליח הידועה של חברות הביטוח. אחד.

שניים, זה לא שני גופים שמעמדם שווה. האזרח הזה - - -
היו"ר משה גפני
אוקיי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הבנת?
היו"ר משה גפני
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יופי. לכן, ההצעה הזאת לא טובה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. אני לא מבין את הממשלה לחלוטין. אני לא מבין מה בדיוק הבעיה. לא הבנתי את זה בקריאה הראשונה, אני לא מבין את זה עכשיו. אני רוצה רק להגיד מה אני לא מבין. אולי תוכלי להסביר לי.

מה העסק שלכם עם כל העניין הזה? אני בכלל אדם פרטי. פתאום אני מקבל תביעה מבית המשפט. לא ידעתי עליה כלום מראש. אז קודם כל אני הולך לרופא לבדוק לחץ דם, אני מקבל הודעה מבית המשפט. אני לא יודע מה. אולי מאשימים אותי בריגול. הרי אני לא יודע כלום.

בא חבר הכנסת אורי מקלב, ואני הצטרפתי אליו, ואנחנו אומרים: תודיעו 30 יום קודם שהולכת להיות מוגשת תביעה נגד האיש הזה, שהוא בכלל לא צד בעניין. הוא צד שלישי. הוא לא יודע את הדין ודברים. תודיעו לו. אל תלכו לבית המשפט לפני שאתם לא מודיעים לו שיש תביעה נגדך כצד שלישי. או שתשלם או שנגיש תביעה לבית המשפט.

לא הבנתי אז, אני לא מבין היום מה אתם מתערבים בזה בכלל. אנחנו המחוקקים. אני לא מדבר פה על זה, אני מדבר סתם. זה שירות לאזרח - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה גם לא פוגע בזכות העמידה שאתם כל כך עומדים עליו. מה - - -
היו"ר משה גפני
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא פוגע. זה לא פוגע.
היו"ר משה גפני
עכשיו, מוסיף חבר הכנסת מיקי רוזנטל. אני דווקא בעד עומס על בתי המשפט, אבל אני מסכים איתו: יש עומס על בתי המשפט בתביעות אזרחיות של חברות הביטוח.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עשרות אלפים בשנה.
היו"ר משה גפני
אני יודע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עשרות אלפים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מקלים מהעומס הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מטורף.
גיל סלומון
לא צד ג'. לא צד ג', חבר הכנסת מיקי רוזנטל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא חשוב.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. לא חשוב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם אוהבים לתבוע.
היו"ר משה גפני
הוא צודק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עזוב. נו, מה.
היו"ר משה גפני
הוא צודק.
גיל סלומון
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם אוהבים לתבוע. הרי יש לכם יועצים משפטיים בריטיינר, וזה עוד מכתב. עוד מכתב - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
היו"ר משה גפני
אתן, חברות הביטוח – היחיד ליד השולחן הזה שאני מבין אותו זה אותך. אותך אני מבין. אתה צריך עומס בבתי המשפט.
גיל סלומון
לא.
היו"ר משה גפני
אתה כן צריך. תאמין לי. אתה צריך בגלל שהפקיד אצלכם יקרא לאותו אחד, יגיד לו: תשמע, בית המשפט שמע וזה. אתה חייב 1,000 שקל. תיתן 2,500 שקל וגומרים עניין. זה בסדר. אני בעד סוכני הביטוח. ממילא אני גם בעד חברות הביטוח.

אתה לא צד בעניין הזה. ממש לא צד. אנחנו רוצים להימנע מהתביעות האלה. אנחנו רוצים להגיד: תדע לך שתוגש נגדך תביעה בעוד 30 יום. תשלם עכשיו.
גיל סלומון
בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר משה גפני
לכן, אני לא מבין על מה הוויכוח הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
וגם בעניין של זכות העמידה, שכל כך - - -
היו"ר משה גפני
כן, בדיוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה העניין שמטריד אתכם. שאתה אומר: אתה בעצם מרחיק אדם או חברה או תאגיד מהזכות לפנות לבית המשפט. אז אנחנו מוכנים להציע לכם ניסוח. ניסוח שלא ייפגע בעיקרון הזה, והניסוח יהיה כדלקמן.
היו"ר משה גפני
- - - חבר הכנסת אורי מקלב צודק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הרי מה שמפריע להם זה העניין של זכות העמידה והפנייה לבית המשפט, שהיא זכות יסוד בדינה דמוקרטית, וזה בסדר גמור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
וההצעה שלי היא כדלקמן: הגיש תאגיד גדול נגד אדם פרטי – אנחנו מדברים רק על המצב הזה – תביעה ללא התרעה, כן? יפסוק השופט – ותקשיב טוב עכשיו, וזו ההצעה – הוצאות לנתבע בסך של בין 1,000 שקלים ל-5,000 שקלים. הוא חייב מינימום 1,000 שקלים, מקסימום 5,000 שקלים. עכשיו בואו נראה אתכם גיבורים. זה לא מונע ממנו את זכות העמידה, אבל יש קנס קבוע בחוק. עכשיו, תגידו למה זה לא בסדר.
היו"ר משה גפני
זה לא פותר את הבעיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה פותר את הבעיה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז הם כבר לא יעשו את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם לא יעשו את זה סתם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הם לא יעשו את זה.
גיל סלומון
אבל בהצעת החוק הם לא כותבים פרטי. בהצעת החוק הם לא כותבים פרטי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים פרטי. גם חבר הכנסת אורי מקלב רוצה תאגיד נגד אדם פרטי.
גיל סלומון
פרטי. שיהיה פרטי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מאה אחוז. לא בין שני תאגידים וזה. בין תאגיד. תביעה של תאגיד.
היו"ר משה גפני
עוד פעם. זאת אומרת, יש תביעה בין תאגיד לבין צד שלישי – אזרח פרטי.
גיל סלומון
כפרטי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. לא שלחו לו התרעה.
היו"ר משה גפני
לא שלחו לו התרעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא שלחו לו התרעה.
היו"ר משה גפני
והזמינו אותו למשפט.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הזמינו אותו למשפט. השופט חייב לפסוק לו על אי התרעה. על אי ההתרעה – בין 1,000 שקל ל-5,000 שקל.
היו"ר משה גפני
- - - על אי התרעה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
על אי התרעה. לא פחות מ-1,000 שקל.
היו"ר משה גפני
יפה.

אתם בעד?
גיל סלומון
המכתב של ה-30 יום?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - הוא יכול ללכת. הוא יודע שהקנס מונח, אבל הוא אומר: לא אכפת לי. ואז אנחנו קונסים אותם. בואו נראה עכשיו אם זה טוב או לא טוב.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים?
לירון בנית
יש חלופה נוספת שאפשר לשקול אותה וזה לאפשר לבית המשפט למחוק את אותה תביעה, כשהמשמעות היא בעצם שהוא הצליח לשלם אגרה מחדש ולחזור בעצם לתחילת התור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היה. אפשרות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זאת אפשרות פחות טובה. אני אסביר לך למה: כדי למחוק תביעה אתה צריך להוכיח אחד משלושה דברים: אחד, שזה לא נעשה בתום; שניים, הגנה מן הצדק. נכון? אבל אתה צריך לשכור עורך דין בשביל זה. אזרח פשוט לא יודע להגיד את הדברים האלה. הוא לא יודע להגיד את זה בבית המשפט.
היו"ר משה גפני
למה זה יותר טוב?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה פחות טוב לנו.
היו"ר משה גפני
למה את מציעה את זה? מה אכפת לך מההצעה הזאת? היא יותר טובה.
לירון בנית
כי זה פחות מקובל. זה רק יכול להגביל את שיקול הדעת של בית המשפט, כי אתה בעצם כופה עליו בחוק מה הוא צריך לפסוק. בדרך כלל, לא נהוג. בדרך כלל, נהוג להותיר את זה לשיקול דעת מלא של בית המשפט, גם את - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אוקיי. את יודעת מה? יש לנו פשרה על הפשרה – זה גם וגם. יש אופציה לשופט לבחור או לבטל - - - – הנה פסק הדין – או להשית קנס וזהו.

עכשיו-עכשיו גמרנו. בואו תסכימו ונלך הלאה.
לירון בנית
- - - למחוק את - - -
היו"ר משה גפני
נשאר שיקול הדעת של השופט - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל או שהוא קונס אותם או שהוא מבטל את פסק הדין. בסדר גמור.
אייל לב ארי
- - -
לירון בנית
אתה מתכוון: מבטל את התביעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את התביעה. ברור.
אייל לב ארי
כן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר? הבנת? תודה רבה.
אייל לב ארי
אבל רגע, לגבי ההוצאות.
קריאה
- - - הנתבע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לפי בקשת הנתבע.
קריאה
ברור שהוא יבקש - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. או שהוא יבקש הוצאות או שהוא יבקש למחוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ואני יוצא מנקודת הנחה, ככה הנתבע היה, מה שהנתבע לא יודע, אבל כבר כשהוא מגיע לבית המשפט כבר יש לו עורך דין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז הוא כבר יודע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני יוצא מנקודת הנחה שעורך הדין כן יודע לקבוע את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. ואז הוא יכול או-או, או גם וגם. הוא יכול גם - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - - ככה באמת אתם אמרתם שלא - - - אבל כבר הגיע לבית המשפט.
אייל לב ארי
או – נכון. או זה גם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
או זה גם. או זה גם.
קריאה
או זה גם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, כן.
קריאה
זה יכול להיות גם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. הוא יכול גם לקנוס אותם וגם לבטל.
היו"ר משה גפני
טוב.

מה אתה אומר, היועץ המשפטי אייל לב ארי?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תאמינו לי, הצעה כזאת טובה לא קיבלתם הרבה זמן.
אייל לב ארי
לגבי ההוצאות, חבר הכנסת מיקי רוזנטל מציע בין 1,000 שקלים ל-5,000 שקלים. האם אופציה אחרת – במקום 5,000-1,000 שקל, הוצאות לדוגמה? זאת אומרת, בלי לקבוע. זאת אומרת, זה יהיה בשיקול דעת של זה, אבל ההוצאות לדוגמה הן בדרך כלל הוצאות שהן נחשבות כמעין - - -
הילה דוידוביץ'
מה זה "הוצאות לדוגמה"? סליחה. לא, אנחנו לא מכירים את המונח - - -
קריאה
- - -
קריאה
מה, פיצוי עונשין?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה שהוא התכוון זה התקדימים שבית המשפט קובע בדרך כלל הוצאות - - -
אייל לב ארי
- - - דוגמה עם פיצוי עונשין לנתבע, ואז בלי להגביל את שיקול הדעת של בית המשפט בין 1,000 שקל ל-5,000 שקל. זה פתוח. זה יכול להיות זה או זה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל גם - - -. מה היום? מה נהוג היום - - -?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין - - -
אייל לב ארי
לא פוסקים הוצאות - - -
גיל סלומון
תלוי גם מה גובה התביעה. זה - - - פרופורציה. זה הרי משהו מידתי.
אייל לב ארי
לא פוסקים הוצאות. בחקיקה לא פוסקים. מבחינת הוצאות - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא יכול גם 100 שקלים?
אייל לב ארי
כותבים הוצאות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אבל זה לא הוצאות. זה לא הוצאות רגילות. אנחנו אומרים: זו ההתעלמות מכוונת המחוקק שיישלחו מכתב התרעה. יתעלמו? ישלמו.
אייל לב ארי
- - -
היו"ר משה גפני
היועץ המשפטי אייל לב ארי, אני רוצה להגיד לך משהו: המטרה שלנו בחוק הזה זה שיישלחו מכתב התרעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון.
היו"ר משה גפני
עכשיו, אנחנו לא צריכים: לא את ההוצאות ואנחנו לא צריכים שום דבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון.
אייל לב ארי
נכון. זו בעצם שמירה - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו רוצים שיהיה ברקע, שיהיה עונש כזה שיביא אותם לשלוח מכתב התרעה לצד שלישי. את זה אנחנו רוצים להשיג.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדיוק.
היו"ר משה גפני
אם אנחנו נעשה סנקציות נמוכות או רגילות – אז בסדר.
אייל לב ארי
לא. הוצאות לדוגמה הן לא הוצאות - - - אבל בסדר.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל מה זה משנה? מה זה משנה? אני מעריך שאם החוק הזה יתקבל עם ההצעות האלה: גם מה שאמר חבר הכנסת מיקי רוזנטל וגם מה שהוסיפה הממשלה;

מה השם שלך?
לירון בנית
לירון בנית.
היו"ר משה גפני
את מהלשכה המשפטית?
לירון בנית
אני גם מייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
אוקיי. אז גם מה שהיא מציעה, זה פשוט יתריע או ירתיע שלא לשלוח מכתבי התרעה. זה הכול.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. שהם ישלחו מכתבי התרעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן לשלוח - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הכוונה שלנו היא שלא יגיעו לבית המשפט בלי מכתבי התרעה.
היו"ר משה גפני
בדיוק. אנחנו לא רוצים הרי שזה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים שיישלחו מכתבי התרעה.
היו"ר משה גפני
בסדר. יצטרכו לנסח את זה.

בבקשה, מר גיל סלומון.
גיל סלומון
אדוני היושב ראש, הרציונל של החוק ברור גם לנו, שהוא רציונל כפול: - -
היו"ר משה גפני
- - - לשלוח מכתבי התרעה.
גיל סלומון
- - גם כמובן להתריע בפני הפרט, בפני האזרח הפשוט בפני תביעת צד ג', שזה אומר לתת לו התרעה של 30 יום כדי לאפשר לו את היכולת להתדיין ולא להגיע לבית המשפט. זה דבר אחד. הדבר השני, זה כמובן להקל על העומס בבתי המשפט. אלא שסעיף 1(ב) בהצעה מדבר על "מבטח יודיע בכתב לצד שלישי שאינו מבוטח - - -". זאת אומרת, לא מדובר על פרט. אנחנו צריכים פה לשים לב. הרי אם אתם רוצים מול האזרח הקטן – אוקיי, מאה אחוז. אבל כשזה מבטח שהוא לא מבוטח, זה יכול להיות המדינה. זה אומר שאם אני תובע את המדינה, אני אצטרך לשלוח לה 30 יום התרעה. זו יכולה להיות עירייה, זה יכול להיות חברות ליסינג, חברות השכרה. אתם פותחים פה. וכמובן שאין הדדיות, כי הן לא צריכות לשלוח לי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר יחיד.
גיל סלומון
יחיד שהוא פרט, שהוא לא חברה, שהוא לא תאגיד.
אייל לב ארי
חבר הכנסת מיקי רוזנטל אומר יחיד זה כבר פרט.
גיל סלומון
זה צריך להיות מאוד ברור. זה לא כתוב.
אייל לב ארי
- - - גם יחיד וגם פרט.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מיקי רוזנטל, הוא מעלה נושא שאני חושב שהוא צודק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא שמעתי. אני מצטער.
היו"ר משה גפני
אנחנו מבקשים להגן על הפרט, על היחיד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון.
היו"ר משה גפני
אז צריך לכתוב את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא על חברה.
היו"ר משה גפני
לא על חברה - - -
גיל סלומון
לא על חברה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני טוען שבניסוח - - - מדבר על - - -
אייל לב ארי
צד שלישי. צד שלישי.
גיל סלומון
לא. הניסוח פה מדבר על - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אמרנו שנתקן את הניסוח. תביעה של תאגיד נגד אדם פרטי.
היו"ר משה גפני
הערתך התקבלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל דיברנו על זה, חבר הכנסת אורי מקלב.
גיל סלומון
כן, אבל זה לא בניסוח שמופיע עכשיו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
היו"ר משה גפני
אז בסדר. היועץ המשפטי יתקן או שנוסיף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל אנחנו אמרנו שנתקן. הייתה הסכמה שנתקן: לא תאגיד נגד תאגיד ולא שום דבר. תאגיד נגד אדם פרטי בלבד.
קריאה
- - -
ירון גולן
ואם זה עסק קטן?
קריאה
מה, זה לא הגיוני.
ירון גולן
צריך לחדד אצל חברי הכנסת את המשמעות של ההצעה הזאת, זה שעסקים קטנים יוחרגו פה.
ליאת שטרק
גם אחריות מקצועית.
ירון גולן
זאת אומרת, אם יש רופא שיניים ויש לו תביעה עכשיו. הוא רופא. יש לו רק אותו. הוא בעסק. זה - - -
היו"ר משה גפני
הוא יחיד?
ירון גולן
לא. הוא מאוגד. הוא חברה.
אייל לב ארי
אם הוא מאוגד כחברה, אז - - -
גיל סלומון
חברה בע"מ.
קריאה
אז הוא חברה בע"מ?
קריאה
אבל הוא עדיין - - -
הילה דוידוביץ'
אבל - - - חברת התאגדות, שאני לא מבינה למה היא רלוונטית לחברת התאגדות.
ירון גולן
מה היא רלוונטית לתאגיד - - -?
היו"ר משה גפני
אתם צודקים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
יש לנו שלושה חלקים: יש לנו חלק אחד של היחיד. הוא נתבע.
גיל סלומון
אבל אני תובע את היחיד.
היו"ר משה גפני
יש לנו את החלק השלישי, שזה חברות גדולות ומדינה ורשויות מקומיות וכדומה. עליהן אין לנו שום עניין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאנחנו לא רוצים - - -
היו"ר משה גפני
יש את היחיד שהוא בעצם רשום כחברה, כמו רופא שיניים, ועליו אנחנו כן רוצים להגן. ואני רוצה לדעת בניסוח, איך עושים את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש דרך לעגן את זה.
גיל סלומון
אם אני תובע את הרופא את עצמו, לא את החברה של הרופא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר משה גפני
את החברה שלו. עליו אנחנו רוצים להגן
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז הוא מוגן. הוא מוגן.
אייל לב ארי
את הרופא עצמו - - -
גיל סלומון
אם אני תובע את הרופא, הוא מוגן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא מוגן - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
גיל סלומון
ואם הוא חברת רופאים?
היו"ר משה גפני
לא חברה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
על חברת רופאים אנחנו לא רוצים להגן.
גיל סלומון
בדיוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם הוא אדם שכל העסק שלו זה הוא.
היו"ר משה גפני
אדם פרטי שכל העסק שלו זה המרפאה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה הוא. עסק, אתה יודע. והמרפאה שלו והוא עובד שם - - -
גיל סלומון
דווקא זו דוגמה לא טובה, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, כי לרוב הרופאים יש את החסינות המקצועית שלהם, וזו הייתה דווקא דוגמה לא טובה.
היו"ר משה גפני
נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז רופא זה דוגמה לא טובה, אבל אני יכול להעלות דוגמאות נוספות רבות.
היו"ר משה גפני
בעל מכולת.
גיל סלומון
בעל מכולת – אין בעיה. זה עסק פרטי. זה בן אדם פרטי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אבל הוא יכול להיות רשום כחברה.
היו"ר משה גפני
הוא יכול להיות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא יכול להיות רשום - - -
ליאת שטרק
- - -
קריאה
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, לא, לא, לא, אתם צודקים. את צודקת.
גיל סלומון
Am:pm – מה יהיה - - -?
היו"ר משה גפני
על Am: pm אנחנו לא רוצים להגן, אבל רק שנייה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
לגבי חוק האשראי – אנחנו כרגע בדיון על חוקים, חוק האשראי, למי לתת, ילך לתאגידים - - -. ידעו להגדיר באיזו הגדרה - - -
גיל סלומון
עסקים קטנים. - - - של עסקים קטנים - - -
היו"ר משה גפני
אני שואל אתכם: האם יש הגדרה לעסק קטן, שאיש אחד שם מנהל אותו, שני אנשים, ועליהם אנחנו רוצים להגן? תודה. גם בחברה.
גיל סלומון
כן.
ירון גולן
למיטב ידיעתי, יש הגדרות לעסק קטן בחוק חובת המכרזים, ויש בהצעת חוק שנידונה בוועדת הכלכלה, הצעת חוק שמתעסקת בעסקים קטנים ובינוניים. אפשר לבחון אפשרות - - -
הילה דוידוביץ'
כן, אבל עסק קטן הרבה פעמים מוגדר לצרכי אותו חוק והתכליות שלו. אם אתה רוצה – אני לא יכולה עכשיו - - -
ירון גולן
נכון.
היו"ר משה גפני
אנחנו רוצים להגן על העסק הקטן של איש אחד או שניים, שהם נמצאים בעסק קטן, והתביעה נגד העסק הקטן - - -. עליהם אנחנו רוצים להגן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עשינו דיפרנציאציה כזאת עכשיו בחוק הבנקאות.
הילה דוידוביץ'
בסדר, אבל - - -
ירון גולן
- - - הצעת חוק ממשלתית - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא זוכר את הניסוח, אבל אתם תוכלו למצוא את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שהוא ימצא. אפשר למצוא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בחוק הבנקאות יש את זה. עסקים זעירים זה נקרא או whatever. אני לא זוכר.
גיל סלומון
רק בנושא אחד, הנושא של ההתיישנות שדיברנו עליו בסיבוב הקודם, זה נפתר, נכון? אנחנו אחרי האירוע הזה? בתוך התדיינות משפטית. זאת אומרת שזה הנוסח. מה שמופיע לנו זה הנוסח, כדי שנהיה סגורים על - - -
אייל לב ארי
אמרתי: מה שאתמול הועלה לאתר.
גיל סלומון
בסדר. כן. בסדר גמור.
אייל לב ארי
אלא אם כן המבטח יוכיח שהיה - - -. אם היה מודיע, תביעתו הייתה - - -
היו"ר משה גפני
בסדר.

כן, בבקשה, מי אדוני?
אריאל מונין
אריאל מונין מלשכת סוכני הביטוח.
היו"ר משה גפני
כן.
אריאל מונין
אז קודם כל, אנחנו מצטרפים כמובן לחוק החשוב הזה, הוא ברור. במיוחד לאזרח הקטן וגם לאזרח הקטן-בינוני. אבל כיוון שאני כבר פה, אני רוצה - - - למרות שזה לא בדיוק חשוב שתבינו. פה אנחנו מדברים על צד שלישי. אוקיי? חברה רוצה לתבוע צד שלישי. מפורש פה שזה לא מדובר על המבוטח עצמו. יש עוד בעיה אחת, שזה כנראה לא יהיה בחוק הזה. צריך לחשוב. אפילו אם תצא קריאה לחברת הביטוח, זה גם - - -
היו"ר משה גפני
תגיד בקצרה, אני רוצה לסיים. כן.
אריאל מונין
אנשים שחייבים כסף לחברת ביטוח, מקבלים מכתב ראשון, מכתב שני. נגיד גובה הפרמיה 500 שקלים. ישר חברת הביטוח מעבירה לעורך דין חיצוני, ואז המבוטח שלנו מקבל 500 שקל פרמיה ועוד חוב של עוד 500 שקל – המכתב של עורך דין.
גיל סלומון
מה זה רלוונטי לפה?
אריאל מונין
אז זה עדיין לא - - - לפה. יכול להיות שזה משהו לחברי הכנסת להבא או לקריאה לחברת הביטוח. כל החובות הקטנים של האזרח הפשוט מוכפלים ומושלשים סתם - - -
גיל סלומון
אבל מה זה רלוונטי להצעת החוק הזאת? מה - - -
אריאל מונין
אני אמרתי שזה לא רלוונטי, רק אני קורא לכם לחשוב גם על זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - צודק, צודק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בואו נעשה חוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל לא בחוק הזה.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להעביר לחבר הכנסת אורי מקלב את מה שהעלית עכשיו?
אריאל מונין
אני אנסח משהו, כן. אנחנו נעביר לו.
היו"ר משה גפני
אנחנו נגיש. חברי הכנסת אורי מקלב, מיקי רוזנטל ואני נגיש הצעת חוק בעניין הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, זה חשוב.
היו"ר משה גפני
בגלל שזו טענה נכונה, - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
צריך לחשוב – יש כאן כמה נקודות.
היו"ר משה גפני
- - אבל צריך לחשוב בדיוק. אז לכן, הבקשה שלי שתעביר לחבר הכנסת אורי מקלב נייר עם מה שהעלית פה.
אריאל מונין
מאה אחוז. אנחנו נבדוק את זה לעומק ונעלה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

אתה יכול להקריא, בבקשה?
אייל לב ארי
השאלה מה אנחנו עושים לגבי העסק הזעיר?
אורי מקלב (יהדות התורה)
הניסוח יהיה אחרת - - -
היו"ר משה גפני
הנוסח יהיה על עוסק קטן, כפי שהוא מוגדר במקומות אחרים.
ירון גולן
- - -
היו"ר משה גפני
בהסכמה אתכם.
ירון גולן
לא, אבל - - -
הילה דוידוביץ'
אבל איך בית המשפט ידע? דיברנו על מחיקה. בית המשפט, כשהוא מקבל כתב תביעה והוא אמור אולי לשקול למחוק. איך הוא יודע אם זה עסק קטן? אם הנתבע הוא עסק קטן?
קריאה
זהו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כי הנתבע הגיע לבית המשפט.
הילה דוידוביץ'
לא, אבל במחיקה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם מציעים מחיקה על הסף, עוד לפני שזה נשלח? אני אשמח עוד יותר.
הילה דוידוביץ'
לא.
גיל סלומון
אבל הצד השני יצהיר על עצמו שהוא עומד בקריטריון של העסקים הקטנים לפי לשון החוק, נכון? אז בית המשפט יפסוק אם זה באמת - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הרי הצד הנתבע צריך לטעון ולטעון שהוא לא קיבל התרעה, וזה יכול להיות רק בהליכים מקדימים או זה, ואז הוא צריך לצרף את האסמכתא שהוא עסק קטן או whatever. אחרת, בית המשפט לא יידע בכלל שהוא לא קיבל.
קריאה
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, בדיוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בשלב הזה כבר יש לו גם עורך דין. אז הוא כבר יידע - - -, אז הוא יגיד: מגיע לי. הוא יגיד: לא, אני עסק גדול. הוא אומר: לא, אני עסק קטן.
היו"ר משה גפני
הוא יענה לו. הוא יענה לו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בדיוק.
היו"ר משה גפני
הוא יענה לו. מה אפשר לעשות? זה לא חל על יחיד?
אייל לב ארי
החובה היא על יחיד. - - - קשר מצד שלישי שהוא יחיד, דרך אגב.
היו"ר משה גפני
כן. נכון.
אייל לב ארי
בסדר.
היו"ר משה גפני
צד שלישי שהוא עוסק זעיר.
קריאה
גם.
היו"ר משה גפני
זה גם עליו לא חל.
קריאה
כן.
אייל לב ארי
בסדר, אבל המבטח צריך לדעת שהוא צריך לשלוח מכתב לעסק זעיר.
היו"ר משה גפני
אין לו, אין לו מידע.
אייל לב ארי
זהו. כשזה יחיד, המבטח יודע שהוא שולח ליחיד.
היו"ר משה גפני
לא תמיד.
אייל לב ארי
הוא שולח לפלוני אלמוני. זה לא חברה - - -
היו"ר משה גפני
אוקיי. טוב.
אייל לב ארי
ברגע שהוא שולח לחברה הוא צריך עכשיו לבדוק, וזה פוגע בכם. הוא צריך לבדוק אם החברה - - -
גיל סלומון
זו בדיוק הבעיה – איך אפשר לדעת?
אייל לב ארי
הוא לא יודע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה פשוט מאוד. בוא, אני אגיד לך איך זה פשוט: אתה נכנס לאתר של רשם החברות, כתוב בדיוק: עוסק זעיר, עוסק מורשה. כתוב. כתוב איך החברה מוגדרת ברשם החברות.
גיל סלומון
אבל חבר הכנסת מיקי רוזנטל, זה נטל - - -
ליאת שטרק
- - -
ירון גולן
לא כתוב כמה עובדים יש לו ומה - - -
ליאת שטרק
לא כתוב - - -
גיל סלומון
אי אפשר לדעת מי הוא מה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה?
ליאת שטרק
- - - לא חברה. אין מידע - - -
ירון גולן
לא יודעים פרטים על החברה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם הוא עוסק זעיר זה לא כתוב?
ליאת שטרק
עוסק זה בכלל בתחום המיסים. זה לא ברשם החברות - - -
גיל סלומון
נגד יחיד זה הכי פשוט.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא נגמור עם החקיקה הזאת. התהליך הוא כזה: התהליך הוא קודם כל מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שביחיד צריך לשלוח התרעה.
אייל לב ארי
זה בסדר.
היו"ר משה גפני
זה בסדר.
גיל סלומון
זה הכול.
היו"ר משה גפני
אם מדובר על חברה וכל מה שנלווה לעניין הזה, החוק לא מדבר עליו. שם בחברה יוכלו להתמודד עם זה. אם מדובר בעוסק זעיר כהגדרתו בחוקים האחרים, אז ההוא יכול לחזור לחברת הביטוח ולהגיד: נכון שזה רשום, התביעה הזאת רשומה על שם החברה, אבל החברה הזאת היא עוסק זעיר ואתם צריכים לשלוח קודם התרעה ולא בית משפט.
אייל לב ארי
אנחנו הופכים כאן את - - -
קריאה
- - -
היו"ר משה גפני
הופכים. יש דרך אחרת?
אייל לב ארי
הוא כבר הגיש.
קריאה
זה - - - את כולם.
קריאה
- - -
קריאה
לעשות את כולם.
היו"ר משה גפני
מה "הגיש"?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל - - - בתוך הדיון.
היו"ר משה גפני
אז זה בדיון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל אם זו לא חברה, קודם כל אם זו לא חברה, אז היא יודעת, חברת הביטוח, שזו לא חברה. הרי החברות רשומות. איך היא תובעת חברה שזה רשום כחברה?
ירון גולן
רק בגלל שאין לו - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה שלא חברה אנחנו יודעים, מכיוון - - -
היו"ר משה גפני
כן, יחיד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - אין שאלה בכלל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יפה. עוד לא. לא רק אדם יחיד – גם עוסק זעיר. אם אתם אומרים שהיא לא רושמת עוסק זעיר, הוא לא רשום בתוך רשם החברות, אז זה מילא אם הוא לא רשום ברשם החברות, אז - - - למישהו – תודיע לו קודם.
גיל סלומון
הוא לא - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה רואה שהוא לא נמצא בחברות, אז עוסק זעיר גם נכלל.
אייל לב ארי
לא, לא. עוסק זעיר זה היחיד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז זה יחיד. זה כמו יחיד.
ירון גולן
למה לא להודיע לכולם? - - - ברור שהוא היחיד. לכולם.
הילה דוידוביץ'
להודיע לכולם, אלא אם הפרט יצליח להוכיח - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין לי בעיה עם זה.
גיל סלומון
מה זה "להודיע לכולם"?
ירון גולן
לכולם. מה זאת אומרת.
ליאת שטרק
לכולם - - -
הילה דוידוביץ'
לכולם.
גיל סלומון
לכולם? אני תובע אתכם, את המדינה, אני צריך להודיע לכם? אני לא מבין.
הילה דוידוביץ'
- - -
גיל סלומון
אני תובע חברות ליסינג, אני צריך להודיע להם 30 יום? חבר'ה, אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה? אני תובע חברת השכרה כחברת ביטוח, אני תובע חברת השכרה.
ירון גולן
- - -
גיל סלומון
כי לפי מה שאתה אומר, זה לא מבוטח.
קריאה
למה לא להודיע?
ירון גולן
- - - כמשהו שלילי להודיע - - -
גיל סלומון
שיודיעו גם לי. אם המדינה תובעת חברת ביטוח, היא לא צריכה להודיע על 30 יום? נו, באמת.
הילה דוידוביץ'
בסדר, אבל זה לא בחוק הזה.
גיל סלומון
מה זה "זה לא בחוק הזה"? מה זה?
ליאת שטרק
- - -
ירון גולן
- - -
גיל סלומון
זה משהו שהוא לא פרופורציונלי.
היו"ר משה גפני
רבותיי, קיבלנו את ההצעה, נקריא את החוק ונצביע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל בין כך ובין כך - - - שאתם עושים במסדרון של בית המשפט.
גיל סלומון
לא, אבל זה לא הגיוני.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מה שאנחנו רוצים.
גיל סלומון
אדוני, זה לא הרציונל של החוק. הרציונל של החוק זה השמירה על הפרט.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסדר, אבל חוק מתפתח.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תקשיב, מן ההגינות והיושר. עזוב, זה לא שייך לבתי משפט ושום דבר. כל אדם שמתכוון לתבוע אדם אחר, על אחת כמה וכמה חברה – שתתריע. מה קרה? אז יאללה.
גיל סלומון
אז בסדר, שיתריעו גם אליי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. אנחנו קיבלנו את עמדת משרד המשפטים. הם צודקים.
הילה דוידוביץ'
- - -
גיל סלומון
למה המדינה לא יכולה להתריע גם בפניי?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
צודקים. צודקים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הרי מה שקורה בפועל, אתם מגיעים אחרי זה להסדרים במסדרונות בתי המשפט גם עם החברות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדיוק. שיהיה פחות עומס על בתי המשפט - - -
הילה דוידוביץ'
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז בתיק הזה יפסידו, אבל - - - של בתי המשפט יפסידו.
גיל סלומון
אבל זה לא הרציונל. זה לא החוק הזה. זה לא החוק הזה.
ירון גולן
- - -
הילה דוידוביץ'
הנה, לכולם. בסדר, הוא אמר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כולם. לכולם. גמרנו. ואנחנו מסכימים.
אייל לב ארי
לכולם. כולם.
הילה דוידוביץ'
זה תיקון אחר - - -
גיל סלומון
חבר הכנסת אורי מקלב, המשמעות של החוק. באמת, אני רוצה להסביר לכם את המשמעות של החוק הזה. אם אתם מעבירים פה את החוק, אני רוצה להסביר לכם את המשמעות. חברות ליסינג, שזה 60%; 60% מהרכבים במדינה זה מחברות ליסינג. אני צריך להודיע להן והן לא צריכות להודיע לי – 30 יום.
קריאה
והן לא מבטחות.
גיל סלומון
והן לא מבטחות בכלל. יש פה חוסר פרופורציה בחוק הזה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
את זה נשים בחוק - - -
גיל סלומון
הרציונל הוא הפרט. מה פתאום שאני צריך לחברות ולתאגידים, לשלוח להן 30 יום?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו נחוקק עוד חוק ונכליל גם את זה.
גיל סלומון
והמדינה? אני צריך להודיע למדינה 30 יום והמדינה לא מודיעה לי 30 יום? איזה מין היגיון יש בחוק הזה? אנחנו מגנים על הפרט ופתאום - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש בו היגיון רב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה גם חברה, לא? אתה גם חברה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש בו היגיון רב.
גיל סלומון
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
למה? גם אתה תהיה בזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש בו היגיון רב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
למה? הוא גם יהיה בזה. הוא גם יהיה בזה, כשהוא חברה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מצוין. יהיה פחות עומס על בתי המשפט. התביעות האוטומטיות האלה שעפות לבתי המשפט. זה מצוין. נהדר.
גיל סלומון
אבל חייבים להחריג את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מאוד תומכים בזה.
גיל סלומון
אתם הסכמתם. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אתה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הסכמנו ואני חזרתי בי. אני, אני אשם. הכול עליי.
אייל לב ארי
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 35) (מתן הודעה בדבר הכוונה להגיש תביעה נגד צד שלישי כתנאי להגשתה) התשע"ז-2017

הוספת סעיף 108א1 – בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 108 יבוא:

"מתן הודעה בדבר הכוונה להגיש תביעה נגד צד שלישי

108א(א). בסעיף זה, "תביעה" – תביעה לפיצוי או לשיפוי או תחלוף, בקשר לתגמולי ביטוח ששילם מבטח למבוטח.

(ב) מבטח יודיע בכתב לצד שלישי על כוונתו להגיש תביעה נגד אותו צד שלישי, 30 ימים לפחות לפני הגשת התביעה; נטל ההוכחה שהצד השלישי קיבל את ההודעה, מוטל על המבטח.

(ג) הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תכלול את שם המבטח ודרכי ההתקשרות עמו, וכן פירוט של עילת התביעה ויצורפו לה המסמכים המהותיים הנוגעים לתביעה שבכוונת המבטח להגיש.
(ג1) הגיש מבטח תביעה נגד צד שלישי מבלי שהודיע לו על כך בכתב או שהודיע שלא במניין הימים, כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט שדן בתביעה לפסוק הוצאות לטובת הצד השלישי בשיעור שבין 1,000 ל-5,000 שקלים שיימצא לנכון בנסיבות העניין או רשאי הוא למחוק את התביעה, אלא אם כן המבטח יוכיח שאם היה מודיע לצד השלישי, תביעתו הייתה מתיישנת.
(ד) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו אם צורף נתבע נוסף להליך בכל שלב משלבי הדיון;

תחולה – 2. הוראות סעיף 108א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על הודעה כמשמעותה בסעיף האמור שנשלחה ביום פרסומו של חוק זה ואילך ועל תביעה כהגדרתה באותו סעיף שהוגשה לבית המשפט ביום פרסומו של חוק זה ואילך".
גיל סלומון
חבר'ה, אני חייב להגיד לכם, זה לא הנוסח המקורי. הניסוח של - - -
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד גם לך: לא מוטלת פה איזו חובה מי יודע מה. מדובר על זה שחברת הביטוח תשלח מכתב התרעה. על זה מדובר. לא מדובר שאנחנו הולכים לצד זה או לצד אחר. לא מדובר על זה שאנחנו עושים איזה פעולות שכתוצאה מהן ייפגעו חברות הביטוח. לא, לא ייפגע אף אחד. להיפך. אתם תתרגלו לעניין הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יהיו פחות תביעות. מצוין.
היו"ר משה גפני
כן.

מי שייפגע זה היועצים המשפטיים של חברות הביטוח.
גיל סלומון
לא, לא. יש רק נושא אחד. אני לא יודע, משום מה אתם מתעקשים. קחו את חברות הליסינג וההשכרה. זה שוק שמבטח את עצמו, שכבר לפעמים הוא יותר גדול מחברות הביטוח.
היו"ר משה גפני
מה שהחוק הזה אומר לכם - - -
גיל סלומון
אומר שאין הדדיות - - -
היו"ר משה גפני
הבנתי, הבנתי, הבנתי.
גיל סלומון
למה לא להחריג את - - -?
קריאה
- - - בחוק שירותי רכב. בואו נחריג אותן.
היו"ר משה גפני
מה שזה אומר זה שחברת הביטוח שולחת לחברת הליסינג הודעה שאם את לא משלמת ואת חייבת לחברת הביטוח מיליון שקל, מיליון וחצי שקל; אם את לא משלמת את זה בתוך 30 יום, יש תביעה בבית המשפט. זה הכול.
גיל סלומון
אבל חברת הליסינג, שלעיתים היא יותר גדולה, לא עושה את זה. אין פה הדדיות. היא לפי החוק - - -
היו"ר משה גפני
היא לא עושה מה? מה יש לך לעשות? תלך לבית המשפט.
קריאה
- - -
גיל סלומון
היא לוקחת אותי ישר לבית המשפט.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל גם חברת הליסינג - - - אתה שולח לה רק אם היא מצד שלישי, אבל אם היא לא צד שלישי, אתה לא שולח - - -
היו"ר משה גפני
מר גיל סלומון, היהודי הזה מסוכני הביטוח - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. יש לו הצעה טובה. אנחנו נשקול את זה במסגרת - - -
אריאל מונין
דרך אגב, הליסינג הם צרה אחרת לגמרי, ואני דווקא בעד.
היו"ר משה גפני
כן, כן. אנחנו לא עוסקים בצרות. אנחנו עוסקים - - -
גיל סלומון
לא, אבל חייבים - - -
אריאל מונין
יש לנו צרות עם הליסינג - - -
היו"ר משה גפני
החלק הזה, שאנחנו השתכנענו שצריך לתקן את החוק, אנחנו ניקח גם בחשבון חברות גדולות שעומדות מול סוכני הביטוח, שגם הן יחויבו. בחוק הזה נכניס גם את התיקון הזה. חברת ליסינג שתובעת את חברת הביטוח – נמצא את ההגדרה, שיצטרכו גם להתריע. אנחנו רוצים להוריד את זה מבתי המשפט. זה הנושא שעומד בחוק, ואנחנו לא הולכים על - - -
אריאל מונין
ושהליסינג גם יודיעו לאזרח הפשוט, לא רק לחברת הביטוח.
גיל סלומון
בוודאי - - -
היו"ר משה גפני
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו נעשה את זה - - - מה שאתה מציע.
היו"ר משה גפני
אנחנו עושים את זה.
גיל סלומון
- - - לפה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
התיקון שאתה מציע, אנחנו נעשה את זה.
גיל סלומון
אבל חבר הכנסת מיקי רוזנטל, למה לא להכניס את חברות הליסינג לפה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כי זה לא בחוק הזה. אני צריך לבדוק את ההיבטים.
גיל סלומון
זה אותו דבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. אנחנו רצים, אנחנו נחוקק עוד חוק.
לירון בנית
רק לגבי מחיקת התביעה, צריך לקבוע שזה לא יעצור את מרוץ ההתיישנות. כי יכול להיות מצב שאם בית המשפט ימחק את התביעה, אז בעצם תקופת ההתיישנות תסתיים ואז בעצם אי אפשר יהיה להגיש תביעה חדשה. אז לכן זה צריך להיות כפוף - - - שזה לא עוצר את - - -
היו"ר משה גפני
להוסיף - - -
לירון בנית
כן.
היו"ר משה גפני
שלא עוצר את ההתיישנות?
אייל לב ארי
אם הוא מוחק, אז עדיין ההתיישנות לא נעצרת.
הילה דוידוביץ'
למה בית המשפט לא ישקול את זה? אבל בעצם כשהוא ישקול אם למחוק - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדיוק. הרי זה חלק מהשיקולים שבית המשפט שוקל האם למחוק את התביעה הזאת על הסף בגין העילה של אי ההתרעה. אז הוא אומר: רגע, אבל יבוא עורך הדין של חברת הביטוח לבית המשפט ויגיד לו: תקשיב, אנחנו טעינו, פישלנו, לא שלחנו מכתב התרעה, אבל אם אדוני מוחק את זה עכשיו, אז כל התביעה ירדה לטמיון וזה לא הגון. אז תקנוס אותנו ונמשיך הלאה את התהליך.
היו"ר משה גפני
- - - במסגרת השיקולים של - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שזה השיקולים של בית המשפט. הרי בשביל זה אנחנו נותנים לו את שיקול הדעת – לבית המשפט.
לירון בנית
- - -
היו"ר משה גפני
אנחנו מוסיפים את זה.
גיל סלומון
אדוני, אני יכול משפט אחרון? עוד משפט אחד.
היו"ר משה גפני
כן.
גיל סלומון
תראה, אני מבקש בקשה: באמת, אנחנו חושבים שהחוק הזה באמת לא מידתי. אנחנו עוברים פה הרבה חקיקה ורגולציה, חברות הביטוח, אבל זה באמת קצת שובר את השיאים מבחינתנו. יש פה מצב שחברות הביטוח הן הגורם היחיד שבא בפני בית המשפט שהוא צריך לתת התרעה לתביעת צד ג' אפילו למדינה, לחברות ליסינג, לתאגידים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל אדוני, אתם - - - בהיקף התביעות שלכם.
גיל סלומון
רגע. לא זה לא נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אל תגיד לי רגע.
גיל סלומון
זה לא נכון. לא בתביעות צד ג'. לא בתביעות צד ג'.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תראה, עכשיו שלחו לי את הנתונים. שלחו לי את הנתונים, תקשיב לנתונים. אין לי נתונים אלא לשנת 2014. 47 אלף תביעות של חברות ביטוח.
קריאה
לא צד ג'.
גיל סלומון
אבל לא צד ג'.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חברות הליסינג לא תבעו אפילו לא עשירית - - - ולכן אתם שונים בעניין הזה. אתם תובעים הרבה ומעסיקים את בתי המשפט - - -
גיל סלומון
חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אני לא - - -. מה שמעסיק את בתי המשפט זה תביעות פח בין חברות, לא תביעות צד ג'.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שכנעת אותנו. נבדוק את זה בחוק הבא.
גיל סלומון
אנחנו - - - סופי.
היו"ר משה גפני
אני מסכם את הדיון כדלהלן: אנחנו הגענו למסקנה במהלך הדיונים. אנחנו הגענו למסקנה שאין דרך לבודד חברות או פרטים, אף על פי שבמקורו הנושא היה חברות ביטוח נגד אנשים פרטיים או עוסקים זעירים כאלה שזו תמונת המצב. אין דרך לבודד את החברות האחרות, ולכן אנחנו עושים את החוק הזה, שזה חל על כולם. כל מה שקורה בחוק הזה מביא את חברות הביטוח לשלוח מכתב התרעה. יכול להיות שבסוף חברות הביטוח ירוויחו מזה, לא יצטרכו להתדיין בבתי המשפט, לא יצטרכו לתת כל כך הרבה כסף לעורכי דין שמייצגים את החברות בבתי המשפט, העומס על בתי המשפט ירד – כולם ירוויחו מהעניין הזה.

העלה נציג חברות הביטוח והעלה נציג סוכני הביטוח שני נושאים שאנחנו לוקחים אותם ברצינות. האחד, זה הנושא שהעלה סוכן הביטוח, מר אריאל מונין, וסיכמנו שאתה נותן נייר, אנחנו נחתום על הצעת החוק הזאת, אנחנו הולכים לקדם אותה. במהלך הצעת החוק הזאת אנחנו נביא גם את הנושא הזה שמר גיל סלומון העלה: כאשר יש חברות, שהחברות האלה הן לא חברות הביטוח, הן נתבעות על ידי חברות הביטוח והן לא נמצאות בהדדיות מעצם העובדה שהן לא צריכות לשלוח מכתבי התרעה. בהן לא טיפלנו. הן לא צריכות לשלוח מכתבי התרעה ללקוחות שלהן והן יכולות ללכת ישר לבתי המשפט.

אנחנו מתחייבים, בעזרת השם ובלי נדר, בחוק הזה שעליו מדובר, להכניס את שני הפרמטרים האלה. החקיקה הזאת היא חקיקה שהיא שלב ראשון בעניין הזה של מכתבי ההתרעה, של הורדת העומס מבתי המשפט. בסוף זה יחול גם על מה שאתה העלית ועל מה שאתה העלית.
גיל סלומון
אבל אי אפשר לפצל את - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר. אפשר. תראה איך זה אפשר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצעת החוק, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 35) (מתן הודעה בדבר הכוונה להגיש תביעה נגד צד שלישי כתנאי להגשתה) התשע"ז-2017 (פ/1162/20)(כ/709), נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק עברה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:39.

קוד המקור של הנתונים