ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/07/2017

חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 748

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ט' בתמוז התשע"ז (03 ביולי 2017), שעה 10:40
סדר היום
הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון - הארכת הוראות מעבר), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

יצחק וקנין

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף

יפעת שאשא ביטון
מוזמנים
שרית פלבר - משפטנית, משרד המשפטים

גיא גולדמן - ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

איליה כץ - אגף תקציבים, משרד האוצר

סיון יחיאלי - ראש מועצת כפר ורדים

יהושע שלמה זוהר - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את מועצה מקומית כפר ורדים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון - הארכת הוראות מעבר), התשע"ז-2017, פ/4317/20, הצעת ח"כ משה גפני
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בנושא הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון - הארכת הוראות מעבר), התשע"ז-2017, פ/4317/20, של חברי ועדת הכספים. אני אסביר במה מדובר אבל קודם כל מבחינת הפרוצדורה: ועדת שרים לחקיקה אישרה את החוק הזה ובתנאי שלפני קריאה ראשונה נחזיר לה את החוק. אני לא מבין כל כך את הפרוצדורה הזאת אבל אני אקיים אותה מכיוון שהודעתי לפני ועדת השרים שלא נעשה בחוק הזה דבר מבלי שתהיה הסכמה של משרד האוצר. כל החוק הזה, כל החוק של הטבות מס, נעשה בהסכמת משרד האוצר, בהסכמת הממשלה, בהסכמת חברי הוועדה. משרד האוצר הסכים לתת פה הרבה מאוד כסף, תוספת גדולה שבעקבותיה היינו יכולים למלא את כל הפרמטרים שעליהם דיברנו – שזה המדד הפריפריאלי, המדד החברתי-כלכלי והמדד הסוציו-אקונומי.

היינו צריכים להוסיף הרבה מאוד יישובים, משרד האוצר, הממשלה, ראש הממשלה, שר האוצר, הוסיפו את הכסף על מנת שנוכל לעשות את החוק הזה. החוק הזה נעשה באופן כזה שבעצם זאת לא היתה עבודה שלנו במקורה, זאת היתה עבודה של הממשלה. הממשלה היתה צריכה להכין – זה מה שהחוק קבע וזה עמד גם בבג"ץ – חוק שיוצר שוויון בנושא של הטבות המס, קובע קריטריונים. הממשלה לא עשתה את זה במשך למעלה מעשור, אולי אפילו יותר. אני זוכר הרבה שנים שאמרנו כאן בוועדה – אני זוכר בכנסת ה-18 שאני אמרתי – שאם הממשלה לא תעשה את החוק הזה אנחנו נעשה אותו כאן על אף שזה תפקידה. עבדנו פה מאוד מאוד קשה על מנת שהחוק הזה יושלם ובסופו של דבר הוא נעשה בהסכמה של כל חברי הוועדה. היועצת המשפטית תרמה פה תרומה עצומה לחוק הזה ועשינו בחוק גם כמה הוראות שעה.

בחלק מהדברים לא עמדו. החוק קבע אבל לא עמדו בחוק. החוק, למשל, קבע שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עד ה-1 בינואר 2017, תביא את המדד הפריפריאלי. כלומר, את המפה הפריפריאלית מחולקת ליישובים. אחת הדוגמאות הבולטות זה מטה אשר – מטה אשר מתחיל ביישובי הגדר ממש על גבול הלבנון, ממש צמודי גדר, והחלק הדרומי שלו נמצא בכלל בעמק יזרעאל. זאת אומרת, אין קשר בין העובדה שזו מועצה אזורית לבין מה שקבענו בחוק, שצריך מדד פריפריאלי לדעת כמה הוא רחוק מהגבול. מכיוון שב-1 בינואר אין את המדד הפריפריאלי נעשה עוול להרבה יישובים שהם צמודי גדר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אגב, כבוד היושב-ראש, כך גם לגבי המדד הסוציו-אקונומי, כי אנחנו יודעים שיש - - -
היו"ר משה גפני
כבר יש מדד סוציו-אקונומי אבל נכון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
את זה הם נתנו?
היו"ר משה גפני
כן, הם פרסמו מדד אבל נכון, עדיין יש אי השלמה מבחינת החוק. אני לא מתכוון לפרוץ את החוק. אם אנחנו פורצים את החוק אין לדבר סוף והוא נופל בבג"ץ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אי אפשר, אף אחד לא יחשוב על כך אפילו.
היו"ר משה גפני
הצהרת כוונות. לא מתכוון לשנות בעניין הזה. אתמול היתה לי שיחה עם אחד הבכירים במשרד המשפטים והוא אמר לי: מה, גפני, אתה נכנע? אתה פתאום תיפול בבג"ץ? אז אמרתי: זה חשוב לי יותר מאשר לכם, אני לא רוצה לא ליפול בבג"ץ ולא לשנות את העקרונות. אין לנו דרך לשנות את העקרונות אבל יש דברים שמוכרחים לתקן אותם, אי אפשר ללכת עם ראש בקיר כשאנחנו לא עומדים בדברים שאנחנו התחייבנו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הממשלה לא עומדת במה שהחוק מחייב אותה. הממשלה לא מקיימת את החוק.
היו"ר משה גפני
כן, נכון. אז הוא טוען – הרי הם אמרו את זה פה – שהם לא הספיקו. אונס רחמנא פטריה – מי שאנוס לא מצליח אז התורה פוטרת אותו. לא משנה. יש דברים שהם יכלו לעשות. הם היו צריכים גם לעשות את זה והם לא עשו. הם אומרים שיעשו את זה באוגוסט, יכול להיות שזה יהיה בספטמבר, אולי זה יתארך עוד, לא חשוב. כרגע תמונת המצב היא שיש פה עוול גדול ליישובי הגדר ויש פה עוול גדול לגבי המדד הפריפריאלי - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
שלשמם בכלל קם מלכתחילה החוק הזה וחשוב שזה יאמר גם לפרוטוקול. הרי הטבות המס מלכתחילה קמו בשביל אותם יישובים שיושבים על הגבול. הרי זו היתה מהות החוק.
היו"ר משה גפני
לא רק בגללם אבל כן, הם היו נושא מרכזי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא רק אבל בהחלט, בהחלט.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אז לא יכול להיות שפתאום אחרים נכנסים והם יוצאים החוצה.
היו"ר משה גפני
אבל אחרים שנכנסים נכנסים גם בגלל שהם נמצאים בקריטריונים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
המשמעות של החוק הזה היא שאת מה שהחלטנו מאריכים בשנה בעצם?
שגית אפיק
כן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כולל החלקים במועצה אזורית שמשלימים את המועצה - - - ?
היו"ר משה גפני
כן. תכף נדבר על הפרטים אבל כן, זה העיקרון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה העיקרון. מה שהוחלט – מאריכים ל-2018.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל יש כאן הוראת שעה נוספת שמגדילה את ההטבה לכפר ורדים.
היו"ר משה גפני
נכון. הרי מה המדד הפריפריאלי צריך לעשות לפי דעתנו? המדד הפריפריאלי צריך לקחת את יישובי הגדר נניח – לא שאני יודע את התוצאות - אבל אם אנחנו נתייחס ליישובים שהם צמודי גדר, המדד הפריפריאלי יעלה את התקציב שלהם. מכיוון שהוא כנראה יעלה את התקציב של אותם יישובים שהם ממש יישובי גבול, אנחנו עושים הוראת שעה שמעלים את התשלום שלהם, אבל בהוראת שעה בגלל שאנחנו מחכים למדד הפריפריאלי. אם המדד הפריפריאלי אכן, כפי שאנחנו מעריכים לפי התחזית, יעלה את התשלום שלהם אז הנה מה טוב, פתרנו את הבעיה, ואם לא, אז נדבר אז, לא עכשיו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רק להעיר הערה, אני לא יודע אם אפשר ללמוד ממנה או לא. במפה אחרת שבממשלה עשתה היא קבעה לפי דעתי את העיקרון הנכון – שבעבר היה יותר רחב – אבל קבעו שמי שצמוד לגדר, 2 קילומטר, אין לו שום קריטריונים חוץ ממאה אחוז בכל דבר. משרד השיכון, למשל, הולך ככה. מטולה, סוציו-אקונומי גבוה – אז היא לא תקבל בניה כי היא על הגדר? אני חושב שאם היה צריך לתקן היה צריך לומר שבטווח של 2 קילומטרים מהגדר אין שום קריטריון חוץ ממאה אחוז בכל - - -
היו"ר משה גפני
איתן, זה לא עומד עכשיו לדיון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל אם אתה כבר עושה - - -
היו"ר משה גפני
אני לא עושה עכשיו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כבר סגרנו את הגבול של 2 ק"מ. דווקא היישובים האלה בסדר, אותם פתרנו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חלק נפגעו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נפגעו רק אותם אלה ששייכים - - -
היו"ר משה גפני
איתן, הנושא הזה ידון. אם אכן המצב לא ייפתר יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות מסלול אחר, יכול להיות שלא במסלול הזה. לא משנה, כרגע זה לא עומד לדיון. כרגע עומדת לדיון העובדה שאין מדד פריפריאלי ולכן צריך להגדיל את התקציב כהוראת שעה. במשרד המשפטים היתה טענה להאריך את זה רק עד אוגוסט או עד ספטמבר. אני לא מקבל את זה, זה לא נכון והצלחתי לשכנע בכך שאי אפשר לעשות את זה אלא לשנה. אנחנו לא יכולים לעמוד ולחכות עם סטופר ביד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם אי אפשר להחזיק אזרחים כל הזמן, הם כל חודש צריכים לראות מה קורה בחודש הבא.
היו"ר משה גפני
בדיוק, אין ויכוח.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הארכה של עוטף עזה היא תשובה למה צריך טווחים ארוכים. אי אפשר לתכנן בטווחים של חודשים, הבן אדם מגיע, משקיע.
היו"ר משה גפני
עכשיו אני רוצה להגיע לעוד חלק של החוק, לכפר ורדים. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, את העלית את העניין הזה שצריך שיבואו אנשים, שיהיו אנשים, שמחזקים את האזור.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון, הסיפור של כפר ורדים הוא פעמיים: פעם אחת, באמת כיישוב חזק שצריך להמשיך ולחזק אותו כי, בואו נודה על האמת, האנשים שמגיעים לשם לא יתפזרו לנו בגליל ובמקומות אחרים, הם פשוט יחזרו חזרה מאיפה שהם באו ואנחנו לא רוצים. אנחנו נמצאים בתוכנית של חיזוק הצפון וחיזוק הצפון זה גם לחזק את החזקים שם כי בסופו של דבר הם מושכים למעלה. לא משנה שהם גם תורמים לכלכלה וכו'.

הסיפור השני הוא שכפר ורדים, אם בודקים את המפה של הצבא, אנחנו רואים שהם כן נמצאים שם בתוך השטח שנחשב קו עימות. הם כן כפופים לאוגדה ומקבלים הוראות פיקוד ישירות מהצבא. אז אין שום סיבה שפתאום אנחנו אומרים שיישוב שהיה שם מלכתחילה – נכנסים אחרים והוא יוצא. שם, לדעתי, כבוד היושב-ראש, צריך להצמיד את זה לא רק לשנה נוספת, אלא צריך להצמיד את זה אם כבר לתוכנית הצפון – ככל שיש תוכנית לחיזוק הצפון אני חושבת שזה צריך להימשך.
היו"ר משה גפני
קודם כל, אני מקבל את העמדה שלך, קיבלתי אותה גם כשהיה החוק. אם אכן כפר ורדים נמצא בתוך המפה הם לא צריכים את הטובות שלנו. אם הם נמצאים בתוך המפה אז הם נמצאים בתוך המפה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
יש שתי מפות, יש מפה אחת של הצבא ומפה אחת של המדינה.
היו"ר משה גפני
יש מפה אחת שעל פיה אנחנו עובדים. על פי המפה הזאת יש חסר מבחינת המרחק. כפר ורדים נמצא מחוץ למפה. אי אפשר לשנות את המפות לפי העניין. אבל מה? אנחנו אמרנו, בעקבות גם הדברים שלך, אי אפשר להוציא את כפר ורדים. יש חשיבות גדולה – לפני שאני אומר את זה אני רוצה לומר שהחוק הזה לא מסיר מהממשלה אחריות על כל מיני דברים אחרים, שלא תהיה טעות. למשל, אם הממשלה רוצה לחזק את הגליל, את כל מה שנלווה לעניין, היא לא צריכה להשתמש בחוק הזה, היא יכולה להביא תוכנית והתוכנית הזאת יכולה לכלול את כפר ורדים או יכולה לכלול את יישובי הגליל.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
היא כוללת אבל בהטבות המס כולנו כפופים לחוק הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש דרכים אחרות, זה מה שהוא מתכוון.
היו"ר משה גפני
אני אומר שאפשר בדברים נוספים. אנחנו נתנו הוראת שעה לכפר ורדים למשך שנתיים בכדי שהיישוב יוכל לקלוט תושבים חדשים, הוא נמצא בבניה, וכדי שבמשך השנתיים האלה התושבים יקבלו את הטבות המס וירצו לבוא לפרק הזמן הזה. אנחנו ניהלנו דיון עם רשות המסים על כאלה שבאו במשך הזמן – תתקני אותי אם אני טועה – שתהיה הנחיה, ואז זה היה מתייתר פה בחוק, שאלה שבאו במשך התקופה הזאת יקבלו גם את הטבות המס אפילו שעוברות השנתיים, בגלל שעל פי החוק הם צריכים להיות שנה שם ונוציא אותם מתוך העניין. האמת היא שעם הנחיה מינהלית היה אפשר לפתור את הבעיה. מכיוון שזה לא קרה אנחנו נאלצים להביא את זה בחקיקה. אנחנו אומרים שלכפר ורדים יש הוראת שעה נוספת – אני לא יכול לעשות הוראה נוספת לשנתיים כי אז אני מתחיל באמת להסתכן עם בג"ץ, ולא רק בבג"ץ אלא אני מתחיל להסתכן בחוק, כי אם עכשיו אפשר לעשות הוראות שעה לשנתיים אז אפשר כבר לשנות סדרי בראשית ובזה אני לא מעוניין. אז אנחנו מבקשים להוסיף הוראת שעה לכפר ורדים שתהיה שנה נוספת.

ביקשו ממני שאני אחזיר את זה לאחר האישור כאן לוועדת שרים לחקיקה – אני אחזיר את זה לוועדת שרים לחקיקה. אמרו שאני אעשה את זה בהסכמה עם משרד האוצר ואני עושה את זה בהסכמה עם משרד האוצר. אני, בחוק הזה, לא הולך למלחמה. לפעמים אנחנו הולכים למלחמות כאלה פה בוועדה, אני רוצה הסכמה של משרד האוצר מכיוון שזה נכון לעשות את זה. אין ברירה, אנחנו אשמים בכך שאין מדד פריפריאלי. אנחנו אשמים בנושא של כפר ורדים, שלא נתנו לו את מלוא השנתיים מכיוון שיש חלק שהגיעו מאוחר יותר והם לא יהיו שם שנה אלא זה יתארך מעבר לתקופה הזאת. אני מבקש, אם את יכולה, שגית, להסביר את שלושת הסעיפים.
שגית אפיק
אז אני אתחיל להקריא ומתוך ההקראה אני אסביר. "הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון – הארכת הוראות מעבר)" – אני מציעה להוסיף לכותרת: "בשל אי הפרסום המדד הפריפריאלי לפי ישוב", לא?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא צריך, אני חושב, כי יש דברים נוספים ואז זה כאילו חוק אחר.
היו"ר משה גפני
לא, זה גם נראה כאילו אנחנו מעבירים ביקורת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קטנוניים.
היו"ר משה גפני
לא צריך. זה נכון שזו המטרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זאת הסיבה. זה נרשם בפרוטוקול של הוועדה להסרת ספק, זה לא נימוק משפטי.
היו"ר משה גפני
בדיוק, זה מיותר.
שגית אפיק
"תיקון סעיף 3 1. בחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 , בסעיף 3 –

(1) בסעיף קטן (ב)" – הסעיף הזה עוסק למעשה בכפר ורדים.

"(א) במקום "בשנות המס 2016 ו-2017" יבוא "בשנות המס 2016, 2017 ו-2018", ובמקום "שנת המס 2016 או שנת המס 2017" יבוא "שנת המס 2016, שנת המס 2017 או שנת המס 2018";

זה עוסק ביישוב שהיה זכאי ערב תחילתו של החוק שחוקקתם ויצא ממפת הטבות המס בשל החקיקה החדשה והסעיף הקטן הזה קובע שהיישוב הזה ימשיך לקבל גם בשנת 2018.

"(ב) המילים "ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 11(ב)(4) לפקודה" – יימחקו;"

כשחוקקנו את החוק במקור אמרנו שלגבי כפר ורדים – ורק לגבי כפר ורדים כיוון שהם יוצאים לחלוטין מהמפה – גם אם יבוא תושב במהלך שנת המס, במהלך השנתיים האלה, וגם אם הוא לא יצבור שנת ותק שלמה, הוא עדיין יהיה זכאי לקבל באופן יחסי לפי מה שהוא נכנס. ברבות הימים, אחרי החקיקה הזאת – החקיקה ציינה שלא ייחולו הוראות סעיף 11(ב)(4), שזה סעיף שאפשר לרשות המסים לעשות חישוב יחסי – אחרי שהחקיקה יצאה לפועל התברר שרשות המסים לא נותנת לתושבים חדשים שהגיעו לכפר ורדים במהלך השנה את ההטבה הזאת בתוך התקופה של הוראת השעה כיוון שיש את אותו סעיף קטן שלכאורה לא מאפשר חישוב יחסי. קיימנו הידברות מול רשות המסים, שלחנו להם את הפרוטוקולים והסברנו להם, הם אמרו לנו שאין ביכולתם לקבל את זה בדרך של פרשנות ולכן זה מגיע אליכם לכאן. אנחנו מוחקים עכשיו את המילים האלה ואני חושבת שעכשיו זה ברור. נכון? אתה מהנהן בראש, גיא גולדמן, רשות המסים?
גיא גולדמן
כן, אין התנגדות לזה.
שגית אפיק
גם אין התנגדות אבל גם זה פותר את הבעיה, ובשלוש השנים – זאת אומרת, גם ב-2017 עכשיו וגם ב-2018 – אתם תאפשרו לכל מי שיגיש בקשות להטבות במס, גם אם הוא לא שנה שלמה, לקבל את ההטבות. זה לגבי כפר ורדים.
היו"ר משה גפני
סיון, בבקשה.
סיון יחיאלי
אני רוצה להגיד תודה רבה לך, ליועצת המשפטית שגית, ליפעת ולכל חברי הכנסת שהיו מעורבים בזה, באמת תודה רבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה שלא הזכרת את ברושי זה יעלה לך בבחירות. גם פורר נעלב.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
איך קשה להם. פרגנו לאישה פה, תשבו רגע, תיהנו מזה. מה קרה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עושים צחוקים קצת. לפרוטוקול אני רוצה להגיד שיפעת שאשא ביטון היא מחברות הכנסת המצוינות שיש בכנסת ה-20.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
תודה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין, עם כל הכבוד לכפר ורדים – ויקרה לי האוכלוסייה שם, אני מכיר גם אנשים משם – מה ששאלתי קודם לגבי מועצות אזוריות, אמרנו שאם מחצית מהיישובים הם בתוך ההטבה היא תחול על כלל יישובי המועצה ללא קשר למרחק שלהם מהגדר או ממקום אחר. כפר ורדים זו מועצה מקומית ולכן היא היתה פה בבעיה של 9 הק"מ, הצבא מחייב אותם במיגון – אני לא רוצה להיכנס לזה, אני בעד כמובן. אני שואל האם משתמע מהתיקון הזה שהכלל שננקט בשנה שעברה חל גם על המועצות האזוריות?
היו"ר משה גפני
לא, לא נוגע בזה.
יצחק וקנין (ש"ס)
איך יחול? זה לא יכול להיות.
היו"ר משה גפני
רק על כפר ורדים, זה סעיף על כפר ורדים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זאת אומרת שיישובי מועצות אזוריות - - -
היו"ר משה גפני
זה לא קשור. אנחנו נגדיל תכף את הסכום שלהם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מדבר על אלה שלא בטווח.
היו"ר משה גפני
הסעיף הזה לא מדבר על המועצות המקומיות, הוא מדבר על המועצה המקומית כפר ורדים. הסעיף הזה חל רק על כפר ורדים. אין דוגמה של כפר ורדים במפת היישובים של הטבות המס, רק הם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע, אני בינתיים רק לומד את העניין. זאת אומרת, שאחרי השנתיים 16-17, מועצות אזוריות שהיישובים שלהן נכנסו בגין האמירה, בעצם מסיימים בסוף 17 - - - ?
היו"ר משה גפני
לא, לא.
יצחק וקנין (ש"ס)
לא, הם לא שייכים בכלל. איתן, למה אתה מערבב? אתה מערבב שני דברים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין. אנחנו החלטנו שמועצות אזוריות שמחצית מיישוביהן מקבלים, גם החצי השני מקבל, וזה היה מותנה בשנתיים – 16-17. אם אני מבין נכון, מסתיים העידן של היישובים שהיו בתוך העניין של השנתיים, זה נכון?
שגית אפיק
לא. א', אנחנו מאריכים את זה לשנה נוספת, זה יחול גם ב-2018. ההנחה היא – וזאת ההנחה שהיתה גם כשחוקקנו את זה – שברגע שיהיה מדד פריפריאלי פר יישוב, כל ישוב בתוך אותה מועצה אזורית יקבל לפי הניקוד הנכון ביותר ביחס אליו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אז אני רוצה להבין בעברית פשוטה: המשמעות היא שמה שהחלטנו ב-16-17 מתקיים ב-18?
שגית אפיק
נכון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כן, כתוב פה.
היו"ר משה גפני
רק זה לא הסעיף הזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הבנתי, אני גם מברך על כך. בעצם כל החוק, כולל כפר ורדים, אומר שמה שהוחלט ב-16-17 מתקיים ב-18.
היו"ר משה גפני
מאריכים בשנה נוספת, זה החוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני גאה בכך שאני שותף לזה.
שגית אפיק
"(2) בסעיף קטן (ג), במקום "בשנות המס 2016 ו-2017" יבוא "בשנות המס 2016, 2017 ו-2018";"

הוראת השעה של סעיף קטן (ג) עסקה ביישובים שלמעשה ירדו ממסלול יחסית גבוה למסלול הנמוך ביותר שקיים בחוק הטבות המס, המסלול של 7%, ותקרה, נדמה לי, של 120,000. זאת אומרת, המסלול הנמוך ביותר. יישובים כמו עכו, נדמה לי, נכנסים לכאן, היו עוד כמה יישובים מהסוג הזה. מכיוון שמאריכים את כל הוראות השעה אז מאריכים גם ביחס אליהם בשנה נוספת כך שזה יחול ב-2018 גם. נתנו להם תוספת שתמנע בעצם את הנפילה הגדולה הזאת ממסלול מאוד גבוה למסלול מאוד מאוד נמוך, שלא היה קיים בכלל בחקיקה הקודמת. התוספת היא שיעור של 2% מההכנסה החייבת, ולתקרת ההכנסה תוספת של 24,000 ש"ח לשנה. זה התיקון ביחס ליישובים האלה, זו פסקה (2) שהקראתי עכשיו.

"(3) בסעיף קטן (ד) –

(א) במקום "בשנות המס 2016 ו-2017" יבוא "בשנות המס 2016, 2017 ו-2018", ובמקום "שנת המס 2016 או שנת המס 2017" יבוא "שנת המס 2016, שנת המס 2017 או שנת המס 2018";

(ב) המילים "ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 11(ב)(4) לפקודה" – יימחקו."

סעיף קטן (ד) עוסק בסיטואציה שחבר הכנסת ברושי תיאר – תושב של יישוב במועצה אזורית שלפחות מחצית מיישוביה הם "יישוב מוטב" ומתקיימים לגביהם ההגדרות, גם המחצית השנייה תהיה זכאית להטבות המס. כיוון שאין מדד פריפריאלי ועדיין לא יודעים מה הניקוד הנכון, גם את הוראת השעה הזאת אנחנו מאריכים בשנה נוספת. למען הסר ספק, גם כאן אנחנו משמיטים את אותו סעיף שמדבר על מחצית שנת מס כדי שהפרשנות תהיה אחידה.

"תיקון פקודת מס הכנסה – הוראת שעה 2. בשנות המס 2017 ו-2018 יקראו את סעיף 11(3א)(ב) לפקודת מס הכנסה, כך שבמקום "6000 שקלים חדשים" יבוא "24,000 שקלים חדשים בשנות המס 2017 ו-2018".
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה רטרואקטיבי ל-17?
שגית אפיק
כן. פסקה (3א) קובעת לגבי תושבים שנמצאים ביישובים שהם צמודים לגבול עימות בצפון, אותם יישובים שנמצאים במרחק 2 ק"מ. כיוון שעדיין אין מדד פריפריאלי מעודכן – במקור התוכנית היתה להוסיף להם 6,000 שקלים לתקרת ההכנסה כדי למנוע את הפגיעה שהיתה בהם, שהיא היתה פגיעה יחסית גבוהה בתקרת ההכנסה, וליישובים האלה הוספתם 6,000 שקלים לשנה. בינתיים גם לא התפרסם המדד הפריפריאלי, שהיה יכול לשפר את מצבם את היישובים האלה מבחינת הניקוד והוא היה מגדיל את הניקוד שלהם כך שיכול להיות שהם היו עוברים למסלול גבוה יותר עם תקרת מס גבוהה יותר, וגם, התקיימו כאן מספר ישיבות בוועדה ומספר ח"כים, ביניהם חבר הכנסת וקנין, העלו את הבעיה שהתוספת הזאת של 6,000 שקלים ליישובים האלה היא תוספת לא משמעותית, היא תוספת שלא בולמת באמת את הנפילה שיש להם ביחס למצב הקודם. לכן, מוצע כאן להגדיל את התוספת הזאת ל-24,000 ש"ח, כך שזה יחול גם ב-2017, יוארך גם ל-2018, כששוב, ההנחה היא שברגע שיתפרסם המדד הפריפריאלי פר יישוב הניקוד של היישובים האלה יתאזן וכל אחד יקבל לפי - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שאלת הבהרה: אם את לוקחת למשל את קיבוץ חניתה, שהגדר על הבתים שלו, הם עכשיו בונים חומות וכו', אם את שמה לו את התוספת הזאת ומשקללת אותה, זה מביא אותו ל–?
יצחק וקנין (ש"ס)
זה מביא אותו כמעט לרמה הגבוהה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
של ה-100%?
יצחק וקנין (ש"ס)
כן.
שגית אפיק
בדיוק, זה מביא אותו מאוד קרוב למסלול הגבוה ביותר שיש לנו בחוק היום.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה כאילו היה בהשוואה לאמירה של עד 2 ק"מ?
היו"ר משה גפני
אין בחוק כמעט 100%.
יצחק וקנין (ש"ס)
אין יותר גבוה מזה, חוץ מקריית שמונה ושלומי. ישובים במועצות אזוריות – זה הגבוה ביותר שיש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
היתה בעיה בין מטה אשר למעלה יוסף.
היו"ר משה גפני
נכון. משרד המשפטים ומשרד האוצר, בבקשה.
שרית פלבר
לפני שאני אתייחס לקשיים המשפטיים שאנחנו מוצאים בהצעה, אני רוצה רק להתייחס להנמקה שבבסיס הצעת החוק שאומרת שבאמת המדד הפריפריאלי, כפי שהתחייבו לעשות, לא פורסם במועד שבו היו אמורים לפרסם אותו. החוק בנוי כך שבחינת הזכאות להטבות המס נבחנת בהתאם לשנה הקודמת. כלומר, ב-2018 צריכים לבחון את הנתונים ביחס לשנת 2017. משמע, כל עוד המדד הפריפריאלי יתפרסם עד סוף שנת 2017 – וכך אנחנו מקווים שייעשה – זה ודאי לא ימנע את הטבות המס בשנת 2018 למי שיהיה זכאי לכך. כלומר, זה שהמדד לא התפרסם עכשיו – אני לא אכנס לסיבות, גם הלמ"ס לא נמצא כאן - - -
היו"ר משה גפני
הוא אמר את הסיבות פה בוועדה – שהוא לא מספיק, אין לו מספיק כוח אדם.
שרית פלבר
אז אני אומרת שוב, אני לא מצדיקה או שואלת, אני רק אומרת שכל עוד המדד מתפרסם בשנת 2017 – וכך נמסר לנו מהם שאמור להיות – בשנת 2018 יהיה אפשר לבחון על סמך הנתונים העדכניים ולקבוע את הטבות המס לשנת 2018. כלומר, זה שזה לא התפרסם כעת לא ישפיע על שנת 2018.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כן, אבל גם תקווה לא אומרת שזה בוודאות יקרה, אנחנו לא יכולים לקחת את הצ'אנס גם.
היו"ר משה גפני
לא כל כך הבנתי מה עמדתכם.
שרית פלבר
אנחנו סבורים שההצעה ברובה – לעניין היחסיות אנחנו פחות מתייחסים – מעוררת קושי משפטי משמעותי מאחר שהיא משמרת את משטר הטבות המס הפרטני שקדם לתיקון שאתם עשיתם בפקודה וקבעתם קריטריונים אובייקטיביים ושוויוניים לחלוקת הטבות המס. ברגע שקבעתם קריטריונים אנחנו חושבים שזו הדרך לחלק את הטבות המס ואין הצדקה לשמור מסלול הטבות מס מקביל.
היו"ר משה גפני
בבקשה, היועצת המשפטית. יותר טוב שאני לא אענה.
שגית אפיק
אני לא חושבת שהוראות השעה משמרות את המצב של מתן הטבות המס באופן פרטני. כל מה שהוראות השעה עושות – הן משמשות מתווך למעבר בין המצב הישן למצב החדש והתיווך הזה עדיין דרוש כיוון, כפי שנאמר כאן, שהממשלה לא מילאה את מחויבותה לפי החוק להוציא את המדד הפריפריאלי במועד. אנחנו קיימנו בוועדה הזאת מספר דיונים, גם לגבי היישובים שנמצאים בקו עימות, גם לגבי יישובים אחרים, גם לגבי כפר ורדים פנינו בכתב וביקשנו, לא היה לנו איזה רצון גדול כאן, לחברי הכנסת, להגיע לחקיקה. אבל החקיקה הזאת היא בעצם אילוץ שנוצר כתוצאה מהצטברות של כמה גורמים ובהחלט אי אפשר להגיד שהוראות השעה האלה משמרות מצב של מתן הטבות ליישובים פרטניים. הן משמשות מתווך שבשל האילוצים צריך להמשיך להאריך אותו בשנה נוספת.
היו"ר משה גפני
שרית, כן.
שרית פלבר
ראשית, אני חושבת שהסעיף הראשון שעוסק בכפר ורדים – לפי הנתונים שנמסרו לנו, המדד הפריפריאלי לא אמור לשנות את מצבם. כלומר, הטבת המס - - -
שגית אפיק
שם יש את הבעיה האחרת.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
דווקא בעניין של כפר ורדים אני הייתי מצפה ממשרד המשפטים לעמוד עם הרגליים האחוריות שלא יקרה מצב שבאים לתקן עוול אחד ביצירת עוול חדש ואני אומר גם למה – כי מתוך מאות יישובים שנמצאים היום בתוך ההטבה ועשרות שנוספו מחדש, יש לנו יישוב אחד, אחד, שנפלט מכול אותה רשימה שהיתה לפני כן. בכלל, לשם היישוב הזה, כמו לשם יתר היישובים – שאגב, זה לא עניין פרטני ולא עניין אישי, אף אחד לא בא ואומר: בא לי שקריית שמונה, או בא לי שמעלות, או בא לי שכפר ורדים, אלה יישובים שישבו על הגבול, אלה יישובים שספגו והם הראשונים לספוג גם במתקפה הבאה – נוצר כל הסיפור הזה. עכשיו באו ואמרו: אנחנו רוצים משהו שוויוני, מכניסים מדד סוציו-אקונומי, הכול בסדר – אין לי בעיה שיצטרף כל עם ישראל – אבל אסור לנו לשכוח שיש פה יישוב אחד שנפגע ולדעתי את העוול הזה היה צריך למנוע. זו לא שורה של יישובים – זה יישוב אחד.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני חושב שיש על חברי ועדת הכספים אחריות גדולה מאוד ואני אומר את זה מתוך הניסיון בעבר. למה אני אומר את זה? בעבר ישבנו פה, באו חברי כנסת ובלי שום קריטריון: להכניס את חצור, להכניס את בית שאן, בלי שום קריטריון. זה לקח אותנו לבג"ץ שאנחנו 10 שנים מתבוססים בדמו, עד שקיבלה ועדת הכספים החלטה. המקרה הספציפי שאנחנו מביאים פה הוא אחר לגמרי. פעם אחת, אותם יישובים במשך כל השנים קיבלו הטבה גבוהה מאוד, מדובר במספר יישובים מוגדר שהם ממש יישובי גדר, סמוכי גדר - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
בצדק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
איפה משרד המשפטים כשהלמ"ס בממשלה לא עושה את העבודה שלו? איפה אתם בעניין הזה? היה עושה את העבודה שלו – לא היינו נדרשים לפה. הממשלה לא עושה את העבודה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אנחנו, מתוך אחריות באמת של כל חברי הוועדה, הוצאנו את הערמונים מהאש כשהממשלה לא יכלה לקבל החלטה ונעשתה פה עבודה קשה מאוד של היועצים המשפטיים. קיבלנו את זה ולא רצינו לשנות את הקריטריונים על מנת שלא יהיה איזה משהו שילך לבג"ץ, בצורה מסודרת. אבל במקרה הספציפי של אותם ארבעה-חמישה יישובים במטה אשר שהם סמוכי גדר – אני אומר סמוכי גדר, אני גר שם ולכן אני יודע על מה אני מדבר – מתוך אחריות באנו בחקיקה הזאת לא לפרוץ את הגדר אלא לעשות משהו סביר והגיוני. אני בטוח שאם מחר יתפרסם המדד הפריפריאלי אותם יישובים יהיו בפנים עם כל ההטבה שאנחנו מציעים כרגע, אני אומר את זה באחריות מלאה, ומגיע להם בצדק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לשמוע ממשרד המשפטים מה עמדתו לגבי זה שממשלת ישראל עוברת על החוק. למ"ס זה ממשלת ישראל. יש חוק, חוקקנו אותו, אתם מחויבים לחוק – למה אתם לא עומדים במסגרת החוק?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש להם חסינות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ממשלת ישראל היא העבריינית הכי גדולה במדינה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
צריך לזכור, כמו ששר האוצר אומר כל הזמן, בתוך עסקאות גדולות יש עיוותים קטנים שצריך לתקן אותם ואנחנו כאן כדי לתקן אותם.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
טוב שמשרד המשפטים שומר על החוק וזה טוב שיש הערות אבל אני חושב שההערות צריכות להיות אובייקטיביות במקומן. להביא תירוצים, כל מיני תירוצים על המדד, שנה אחורה ושנה קדימה – כבר כשחוקקנו את החוק אז, כבר במחצית שנת 2016 ועכשיו, ההטבה ירדה בהרבה כפרים מ-10% ל-7% ואתם לא דיברתם על זה בכלל. שתקתם. אני ידעתי מהסטטיסטיקות שהמצב הסוציו-אקונומי בכלל לא עלה בכפרים האלה. אז באופן פתאומי מס הכנסה מחליט להוריד מ-10% ל-7% - הוא הוריד, כבר הוריד. במקום שיקבלו לפי החוק 10%, מקבלים 7%. אני לא חושב שההערה שלכם כאן היתה במקומה. מהסטטיסטיקות שישנן המדד הסוציו-אקונומי לא משתנה תוך חצי שנה, ולכן אתם צריכים להגן על האנשים שבמצב סוציו-אקונומי נמוך שהורידו להם מס מ-10% ל-7% ולא לבוא ולהגיד: למה כך ולמה כך.

אני חושב שהחוק הזה צריך להיות לא רק הוראת שעה לשנה – אני הסתייגתי אז – אלא לפחות שללוש שנים, לפחות שנתיים, כי המצב הסוציו-אקונומי לא ישתפר תוך שנה בישראל. הלוואי, הלוואי שישתפר תוך שנה, תוך חצי שנה. הלוואי, אני אחד התומכים בזה ולא מתנגד. אבל אני חושב שעדיף שזה יהיה גם ל-2019 ולא לחזור על אותם דברים, אותם סיבוכים, אותם היבטים ואותם ויכוחים עוד חצי שנה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. כותבת לי מירי סביון ב-6 ביוני בין יתר הדברים: "ככל שיקודם תיקון נקודתי בסעיף 3(ב) ו-3(ד) לחוק הטבות המס וייעוץ המס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015, לעניין אי תחולת סעיף 11(ב9(4) כאמור, אנו לא מתנגד לכך מתוך ההבנה שזו לא היתה כוונת המחוקק. לאחר התיקון, ככל שיבוצע, נפרסם הנחיות מתאימות לציבור". אנחנו ביקשנו שהם יפרסמו הנחיות, זה לא חייב להיות בחקיקה, היא ענתה לי שהיא לא מפרסמת את זה אלא אם כן אנחנו עושים תיקון חקיקה, ואם נעשה תיקון חקיקה רשות המסים, דהיינו משרד האוצר, לא מתנגדים.
שרית פלבר
לחלק הזה גם לנו אין התנגדות.
היו"ר משה גפני
אז למה את מתנגדת?
שרית פלבר
על החלק של היחסיות השנתית אין לנו הערה. אנחנו מדברים על הסעיף הראשון שישמר את ההטבה לשנת 2018 בלי בחינה של הקריטריונים של האם היישוב הזה נכנס או לא נכנס לפי הקריטריונים שאתם קבעתם.
היו"ר משה גפני
אני אשם שאין קריטריונים?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
את יודעת מה מטריד אותי? שאתם מוכנים לצאת מנקודת הנחה שלא נורא שהיישובים האלה יפגעו ואחר כך יתוקן, מאשר שהיישובים האלה לא יפגעו ואחר כך יתוקן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, תסלחי לי, הדיון הזה הוא הזוי. ביום שהתקשורת כותבת שמתלבטים על מכת מנע מקדימה בגבול לבנון, על ייצור טילים בשטח לבנון, שבונים חומות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
100 מיליון שקל צריך להשקיע בחומת מגן שם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תראו במה אתם עוסקים. משקיעים מיליארדים בחומת המגן האנושית של הצפון על מדינת ישראל כולה, אתם מתלבטים בשאלה של כמה גרושים על אנשים שחיים – פעם אחת תהיו שם, אולי תעבירו את הישיבות שלכם לשם.
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה ממנה, היא אשמה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני יכול להגיד פה מה שאני רוצה. אני רוצה להגיד מה שאני חושב, אל תחנכו אותי. היא מייצגת את הממשלה, ממשלה שלא עומדת בהחלטות של הכנסת, ממשלה שלא רגישה. לא יכול להיות ממשלה שדנה בקבינט על מכה מקדימה ומשרד המשפטים רוצה להוריד את ההטבות האלה. זה לא יכול להיות. אני אומר לכם, יש איזה גבול. אתם לא יכולים להופיע פה ולהגיד: עכשיו נוריד הטבות. זה לא משנה מה יהיה המדד הפריפריאלי. בממשלות אחרות, גפני – וזו הטעות – לא היו שואלים אותם. היו קובעים עקרון שקו עימות זה קו עימות, הוא לא עומד למבחן של שום פקיד ושל שום שר. יש איזה גבול לפרדוקס הזה. לכן אני מבקש לא לקבל שום הסתייגות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. גיא גולדמן, משרד האוצר, בבקשה.
גיא גולדמן
אני רוצה להמשיך את מה ששרית אומרת. שרית לא מתנגדת, משרד המשפטים לא מתנגד לשום הטבת מס לשום יישוב, ההערה שלה היא איך נקבעות הטבות המס.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איך שקבעו לעמונה. איך שאיילת שקד קבעה לעמונה – תקבעו לחניתה.
היו"ר משה גפני
די, איתן, אני לא מסכים.
גיא גולדמן
זה סוגיות שבג"ץ נדרש אליהן כבר והחליטו שיהיו קריטריונים. הוועדה הנכבדה חוקקה את הקריטריונים, עכשיו צריך לעמוד בהם ואי אפשר לתת את זה בהסדרה חיצונית. זו ההערה של משרד המשפטים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז למה אתם לא עומדים בקריטריונים שחוקקה הוועדה? הרי הוועדה חוקקה שהלמ"ס - - -
גיא גולדמן
אם אתם רוצים לשנות את - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, אם אתם רוצים לא לעמוד במסגרת החוק, תבואו לשנות את החוק.
היו"ר משה גפני
מה אתם רוצים ממנו?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אין בעיה, תביא את שרת המשפטים, תביא שר האוצר. שולחים אותם ואסור להגיד להם כלום.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הם באים ומקדשים פה את החוק בזמן שהם לא עומדים בחוק. הלמ"ס היה אמור להביא בהתאם לחוק – לא הביא, אנחנו צריכים להידרש לזה. לא רצינו להידרש לזה, אתם דחפתם אותנו לשם.
גיא גולדמן
הכנסת יכולה להחליט שכל פעם שמשרד ממשלתי או יחידת סמך איחרה בחובה שנקבעה לה בחוק אז יפרצו הקריטריונים וההטבות ישתנו. השאלה אם אתם רוצים להיות שם, אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד למשרד המשפטים, למשרד האוצר – ואמרתי, הממשלה תומכת בזה – אנחנו עשינו את החוק באומץ אבל באומץ אמיתי. אני ישבתי אצל ראש הממשלה כשישבו שם שבעה שרים מהממשלה, כולל שר האוצר, שאמרו לי: אל תיכנס לזה. "אל תיכנס לזה" – המשמעות של העניין שזה הולך לבג"ץ והחוק נפסל. שם עמדנו. עמדנו בנובמבר כשבסוף נובמבר הכול נגמר ואמרו לי: אל תשים את הידיים שלך באש הזאת, וזה נכון. עשו הפגנות נגדי בגלל שלא פרצתי שום קריטריון. עמדנו על שלושת הפרמטרים על המפה שעליה מדובר, לא שינינו שום דבר – שינינו בתוך הקריטריונים לתת העדפה למדד הזה או למדד הזה אבל הכול היה בתוך הקריטריונים. אנשים חזקים במדינת ישראל באו אלי ואמרו: למה אתה משאיר אותנו בחוץ? ואתם יודעים את זה, ועמדנו באומץ ולא הוגש בג"ץ בגלל שהכול היה על פי קריטריונים.

התברר לנו במהלך השנה האחרונה שיש כמה עוולות וצריך להאריך את המועד, האחד זה כפר ורדים. האמת היא שאם לכם היה אומץ, "אתם" הכוונה הממשלה, הייתם לוקחים את כפר ורדים ואומרים: ההנחיה היא שאותם אלה שבאים עכשיו לא צריכים לעמוד בתוך – זה גם מה שמירי סביון כותבת לי. אמרתם: תעשו את זה בחקיקה – עשינו את זה בחקיקה. אני לא בטוח שבכפר ורדים יש מישהו שמצביע ג'.
יצחק וקנין (ש"ס)
אין.
היו"ר משה גפני
אין לי אינטרס פוליטי כלשהו בכל המפה הזאת, שאגב, אין בה אף יישוב חרדי. יש חרדים שנמצאים בכל המקומות אבל אין אף יישוב חרדי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אנחנו ממלכתיים.
היו"ר משה גפני
נכון. לא עשיתי את זה. אני סבור שהיא צודקת, שלגבי כפר ורדים צריך לפחות את החלק הזה לסדר. זה חלק אחד.

החלק השני, אנחנו נראים באמת רע. היישובים שהם צמודי גדר, שבאמת להם צריך לתת הטבות מס, בגלל רשלנות, או בגלל חוסר יכולת, או בגלל לא חשוב מה, אני לא מעביר ביקורת, לא הספיקו להביא את המדד הפריפריאלי. מה אנחנו באים ואומרים? אנחנו לא משנים שום קריטריון, אנחנו לא משנים דבר וחצי דבר, אנחנו אומרים: את הנושא הזה, מכיוון שלהערכתנו המדד הפריפריאלי ישנה את צמודי הגדר, בואו נעשה הוראת שעה. נוסיף להם את הסכום הזה, נשאיר את המצב הזה כמו שהוא, ובשנה הבאה, אחרי שיהיה המדד הפריפריאלי, נראה איפה אנחנו עומדים. ביקשו ממני להאריך את זה לשנתיים ושלוש, שאלתי את היועצת המשפטית, היא אמרה: אם אתה מאריך את זה לשנתיים אתה מתחיל לשנות גם במהות, זה כאילו שאתה קובע קריטריון. לא קובע קריטריון, לא מאריך את זה בשנתיים, משאיר את זה בשנה בגלל – ואני לא רוצה להגיד את המילה "מחדל" של הממשלה, אלא בגלל שהממשלה לא הספיקה. אז אמר לי מי שאמר לי ממשרד המשפטים: אז תעשה את זה עד אוגוסט, או תעשה את זה עד אוקטובר – אני לא רוצה לעשות - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חיים שם אנשים.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה לעשות את זה עד אוקטובר. אי אפשר גם לעשות בהטבות מס פחות משנה. אין מציאות כזאת. זאת מציאות שמי שאומר אותה איננו מכיר את השטח.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לשגע את הציבור.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אפשר להצביע?
היו"ר משה גפני
לכן, הלכנו פה מאוד מאוד בזהירות, מאוד מאוד. לא שינינו דבר וחצי דבר. לא עשינו הוראת שעה שהיא יותר משנה, שזה עדיין משאיר את המהות כמו שהיא. זה ברור לחלוטין שבעוד שנה – או שכל הנושאים האלה ימחקו מכיוון שעל פי הקריטריון הנושא יסתדר, או שאנחנו נצטרך להתכנס מחדש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
או שיהיה שלום ושקט אז הכול ייפתר. הם לא מבינים את זה. מה זה שייך למס הכנסה? זה שייך קודם כל לחירום. מצב חירום – אתם נותנים הטבות.
היו"ר משה גפני
דיברו אתי משרד המשפטים, אמרתי את הדברים האלה, סברתי שזה מתקבל על הלב, מתקבל על האוזן. אני אמנם לא משפטן, לא עשיתי את זה בלי המשפטנים ולא עשיתי את זה בלי הממשלה. אני קצת תמה, הרי אני לא משנה כלום. אני עומד אותו דבר כמו שעמדתי אז, לא מאריך את זה ביותר משנה. לא צריך להעיר את ההערות האלה, אני לא חושב שהן נכונות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, שכנעת אותנו, בוא נצביע.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
איליה כץ
אני רק רוצה לשקף בפני הוועדה שעלות סך כל ההוצאות שבאות פה לידי הוועדה הם אבדן הכנסות של 150 מיליון שקל ב-2018. הצעת החוק הזאת כוללת באמת, כמו שהיושב-ראש הסביר - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תקראו להצעה הזאת "נטו קו עימות".
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
רעיון אדיר.
איליה כץ
כמה נושאים שנוגעים אחד לשני אבל לא כולם זהים במהות שלהם. נושא היחסיות, כמו שהיושב-ראש ציין וכמו ששרית וגיא ציינו לפני זה, אכן אנחנו מבינים שנפלה פה איזושהי טעות באופן ניסוח החוק והפרשנות היום היא לא הפרשנות הנוכחית. יש לנושא הזה עלות של 10 מיליון שקל מתוך ה-105 מיליון שקל. העמדה המקצועית ועמדת הממשלה היא שאפשר להתקדם עם הדבר הזה בכפוף לחזרה לוועדת שרים עם יתר הדברים, אבל העמדה המקצועית היא שאפשר להתקדם עם הדבר הזה ואין שום עניין.
היו"ר משה גפני
על דעתך, שרית?
שרית פלבר
כן, לגבי היחסיות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצעת חוק הטבות מס וייעוץ במס - - -
שרית פלבר
אבל, אדוני, בכפוף - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
נגמר הדיון, מספיק. דיברתם יותר מדי, די.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
התחלנו הצבעה.
היו"ר משה גפני
אתם לא מנהלים כאן את הישיבה. מה אמרת? שאלתי אם זה על דעתך.
שרית פלבר
העניין של היחסיות לגבי 16-17. אבל, אדוני, בכל מקרה, החלטת ועדת שרים היתה שזה צריך לחזור הרי לוועדת שרים וזה יקודם בהסכמת משרד המשפטים ומשרד האוצר – כי מקודם אדוני דיבר על משרד האוצר אז אני רק רוצה לומר את זה. האלמנט של היחסיות לגבי 16 ו-17 – אנחנו לא ראינו בו קשיים משפטיים. אנחנו ראינו בעצם הארכת הוראות המעבר ל-18 את הקשיים המשפטיים. אני רק רוצה להבהיר ביחס לטענות שנאמרו כאן, אנחנו חושבים שהטבות המס צריכות להינתן על בסיס הקריטריונים שהוועדה קבעה. זה צריך להיות הבסיס לחלוקת הטבות מס ולא להחליט לגבי יישוב פרטני זה או אחר. מה שנאמר לגבי סעיף (ב), כפר ורדים, נימקתם את זה בכך שעוד לא התפרסם המדד הפריפריאלי, רק לפי הנתונים שיש היום ממילא היישוב לא עובר את תנאי הסף כדי לזכות להטבות המס, אז במקרה הזה קשה לומר שהמדד הפריפריאלי הוא זה שמונע את יכולת הבחינה אם הם יהיו זכאים או לא יהיו זכאים להטבות מס. מה שאני אומרת מתבסס על הקריטריונים שנקבעו כאן, אין לנו עניין ביישוב זה או אחר אלא יש לנו עניין שהטבות מס יקבעו על קריטריונים אובייקטיביים שהוועדה - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל זה מה שאמרתי לך – בכפר ורדים הייתם צריכים לעמוד עם הרגליים האחוריות כי נוצר פה עוול ליישוב אחד מתוך הרבה מאוד יישובים. זה אחד היישובים הראשונים שקיבלו את הטבת המס.
סיון יחיאלי
כי קבעתם סף של סוציו-אקונומי 9. מי קבע את הסוציו-אקונומי 9? סוציו-אקונומי 9 נקבע כחסם, תקבעו שהוא לא חסם.
היו"ר משה גפני
שרית, היועצת המשפטית רוצה להשיב לך, אני רק רוצה להגיד משפט לפני זה: אנחנו, את כפר ורדים, שמנו בחוק עצמו, הוא נמצא בחוק.
שרית פלבר
כהוראת מעבר.
היו"ר משה גפני
כן, ואנחנו מאריכים את הוראת המעבר.
שגית אפיק
הוראת מעבר שלא קוימה בשנה וחצי שהיא קיימת. היא לא קוימה על ידי רשות המסים. אז אומרת הוועדה: כיוון שהיתה פגיעה בתושבים האלה, אני רוצה גם להסדיר את זה וגם להאריך את זה. למעשה כוונת המחוקק לא קוימה על ידי רשות המסים, על זה אין ויכוח.
שרית פלבר
כן, 16-17, על זה אין ויכוח.
שגית אפיק
יפה. אז אומרת הוועדה: כיוון שהיא לא קוימה ב-16 ו-17 אני מאריכה את זה גם ל-18 כי התושבים האלה כבר נפגעו פעם אחת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם לא חוששים שהתושבים לא ילכו לבג"ץ על כך שלא קיימתם את מה שאתם מחויבים?
שגית אפיק
עכשיו לגבי זה שאתם רוצים שהוועדה והחוק יפעלו לפי הקריטריונים שהוועדה קבעה – כשהוועדה קבעה את הקריטריונים האלה היא התבססה על זה והסבירה את זה חזור והסבר שהקריטריונים מבוססים על זה שיהיה מדד פריפריאלי פר יישוב. ברגע שאין מדד פריפריאלי פר יישוב לא מתקיימים הקריטריונים שהוועדה עצמה קבעה. מתקיימים קריטריונים שהם על יד, שהם לא מדויקים, נכנסים יישובים מסוימים למסלולים שלא בדיוק תואמים להם. לכן הוועדה חושבת שיהיה נכון להאריך את התיווך הזה בשנה נוספת. זה לא פוגע בקריטריונים, זה לא הופך את זה למפה פרטנית, זה לא הופך את זה לחקיקה שפוגעת בקריטריונים שנקבעו. להפך – זה ישאיר את הקריטריונים החל מהרגע שיפורסם המדד הפריפריאלי להיות הקריטריונים הנכונים שיתנו את הניקוד הנכון וכל יישוב יכנס למסלול הנכון.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי שבעד אישור הצעת החוק ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון - הארכת הוראות מעבר), התשע"ז-2017 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה פה אחד. אני מודה לממשלה שתומכת בזה. אני אבקש להעביר את זה לוועדת שרים לחקיקה לפני שאנחנו מעלים את זה למליאה ומיד אחרי זה יחזור חזרה. ההחלטה להחזיר את זה לוועדת שרים - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
למה מחזירים?
היו"ר משה גפני
בגלל שזו ההחלטה של ועדת השרים. אני צריך לחכות ליום ראשון או שאפשר שאתם תבדקו את זה? הרי לא שינינו פה שום דבר.
גיא גולדמן
ועדת שרים תקבל את ההחלטה ואז.
היו"ר משה גפני
אני שואל האם אני צריך לחכות ליום ראשון?
גיא גולדמן
כן, להבנתי, כן.
היו"ר משה גפני
אי אפשר לברר קודם?
גיא גולדמן
יום ראשון זה בקרוב מאוד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אדוני, פעם שמו לי את המגבלות האלה – זה תלוי בשרים, בשיחת טלפון עם השרים.
היו"ר משה גפני
הרי לא נעשה פה שום דבר - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הם שולחים עוזרים, הם לא באים לישיבות בכלל.
היו"ר משה גפני
טוב. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים