ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/07/2017

הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון - הגדרת ילד חולה), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 438

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ט' בתמוז התשע"ז (03 ביולי 2017), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון - הגדרת ילד חולה), התשע"ו-2016, (פ2650/20), של חבר הכנסת דב חנין, חה"כ איימן עודה, חה"כ עאידה תומא סלימאן, חה"כ יוסף ג'בארין, חה"כ עבדאללה אבו מערוף
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
חברי הכנסת
יוני יונה
מוזמנים
רחלי אברמזון - מנהלת אגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

אסתי אליצור - מרכז בכירה תקציב, משרד החינוך

אילן פרץ - עורך דין, לשכה משפטית, משרד החינוך

מיכל שמל - עורכת דין, לשכה משפטית, משרד החינוך

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר

הדס אגמון - עורכת דין, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שמואל טביב - עורך דין, לשכה משפטית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אורנלה דכוור קעואר - משרד הבריאות

ולרי זליכה - עורכת דין, רכזת פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות, בית איזי שפירא

נעמה ענתבי - עורכת דין, האגף לקידום זכויות, אלו"ט

גאולה קשת - יושבת ראש ועד מנהל גדולים מהחיים

אלינוער לויטן שוורץ - סמנכ"ל עמותת גדולים מהחיים

הניה מרמורשטיין - מנהלת מעונות, עלה

צח בורוביץ - שדל/ית (ח.ב. הקבינט ישראל בע"מ), מייצג/ת את עמותת גדולים מהחיים

עידית שבתאי סידיס - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את בית איזי שפירא, עמותת אבי, קדימה מדע

גילי ברנר - שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצג/ת את עמותת גדולים מהחיים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון - הגדרת ילד חולה), התשע"ו-2016, (פ2650/20), של חבר הכנסת דב חנין, חה"כ איימן עודה, חה"כ עאידה תומא סלימאן, חה"כ יוסף ג'בארין, חה"כ עבדאללה אבו מערוף
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום 3 ביולי 2017, ט' בתמוז תשע"ז. הנושא – הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון – הגדרת ילד חולה), התשע"ו-2016 של חבר הכנסת-. זה שלך, נכון? אז למה כתוב פה דב חנין, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן, יוסף ג'בארין? אה, הם נצמדו אליך? יענו, עשית - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הם עשו.
היו"ר יעקב מרגי
של חבר הכנסת יוסי יונה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
שאנחנו מודים לו על קידום הצעת החוק ואנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. בדיון הקודם אני לא הייתי, נסעתי למילואים.
קריאה
היית. היית.
היו"ר יעקב מרגי
אה, במליאה לא הייתי. במליאה, סליחה.
קריאה
היית. אפילו החמאת לנו.
היו"ר יעקב מרגי
אני תמיד מקפיד להחמיא. אבל במליאה לא הייתי. זכרתי. מי הציג את זה?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הרוח שלך שרתה שם.
היו"ר יעקב מרגי
ומי הציג את זה?
קריאה
הוא היה צריך להציג.
היו"ר יעקב מרגי
לא, קריאה ראשונה. הוא יכל להציג אותו כמציע. טוב.

רבותי, לפני שאני אתן את רשות הדיבור ליועצת המשפטית ונמשיך להמשך החקיקה, גם בקריאה הטרומית, גם בקריאה הראשונה אני שאלתי וקיבלתי תשובה חד משמעית. כשאנחנו מדברים על חוק חינוך חינם לילדים חולים, זה חל על כל הילדים במערכת החינוך. זאת אומרת נתחיל מהקל לכבד או מהכבד לקל. פטור, מוכר שאינו רשמי, ממלכתי, ממלכתי דתי. כן או לא? חד משמעית בהליך החקיקה, שייאמר לפרוטוקול.

רק קחו בחשבון, אם התשובה לא תספק, יכול להיות שלא נקדם את החקיקה.
אילן פרץ
הנוסח של החוק כמו שאנחנו מפרשים אותי היא שזה חלק על מוכר שאינו רשמי ורשמי. זה לא חל ע מוסדות הפטור. אני אוסיף שעד כמה שדיברנו בלשכה המשפטית של המשרד, אנחנו לא חושבים שזה תוצאה רצויה. זאת אומרת יש מקום שזה יחול על כולם - - -
מירב ישראלי
אבל אם התוצאה היא לא רצויה, הפרשנות היא על השייכים.
אילן פרץ
נכון. אנחנו לא נאכוף, זאת אומרת הפרשנות הסבירה של מילות החוק היא שלא כוללת את הפטור, אבל - - -
מירב ישראלי
לא, זה לא נכון. זה לא נכון. אני חושבת שמיכל הייתה פה בפעם הקודמת. אני אסביר את זה עוד פעם. כוונת המחוקק בתקופה שהחוק הזה חוקק, הנוסח הזה של כל ילד שזכאי לחינוך חינם – ואם אתה קורא את סעיף 6 מי זכאי, זה כל ילד למעשה – זה היה הנוסח המקובל שהוועדה הכניסה בכל פעם שהיא רצתה לכלול את כל הילדים, אחרת היינו אומרים ילד שלומד במוסד הזה וילד שלומד בזה. לכן ננקטה הלשון הזאת.

מבחינה הגיונית, גם אם אתה מכניס את המוכר שאינו רשמי, הרי מה זה זכאי לחינוך חינם? גם הוא לא זכאי לחינוך חינם כי גם הוא לא לומד בממלכתי או ממלכתי דתי ברישוי. לכן הפרשנות שלכם היא לא הגיונית, כי היא מכניסה את המוכר שאינו רשמי. אתה מבין? מכל הבחינות הפרשנות הזאת היא לא הגיונית. לכן ביכולתכם כלשכה משפטית, לא צריך לשנות מילה בחוק, צריך פשוט ללכת להיסטוריה של החקיקה ולפרש את הסעיף הזה כמו שהמחוקק התכוון שהוא יפורש ויש את זה גם בחוקים אחרים.
היו"ר יעקב מרגי
כי בחוקים אחרים – אם אני יורד לסוף דעתה של היועצת המשפטית - כשאנחנו רוצים להתייחס לחלק מהילדים במערכת החינוך, אנחנו מתייחסים בשם המוסד.
מירב ישראלי
באיזה מוסד הם לומדים.
היו"ר יעקב מרגי
בהגדרה של המוסד. פה לא. אם הבנתי בחקיקה ראשית זה כל ילד.
מירב ישראלי
תקרא את סעיף 6 לחוק לימוד חובה, תראה שהכוונה היא כל ילד זכאי. אחר כך הוא יכול לבחור לאיזה בית ספר הוא הולך. אם הוא לא הולך לרשמי, זה נכון שהוא לא יקבל את הלימוד חינם, אבל הוא עדיין זכאי ללימוד חינם אם הוא ילך למוסד רשמי. זאת הייתה כוונת המחוקק.

הפרשנות שלכם, אם אתם אומרים אוקיי, רק ילד שזכאי לחינוך חינם, אז לפי ההיגיון שלכם זה צריך להיות רק הרשמי, לא המוכר שאינו רשמי, כי מהבחינה הזאת המוכר שאינו רשמי והפטור אין ביניהם הבדל לכאורה, אז גם הפרשנות היא לא הגיונית.
היו"ר יעקב מרגי
לכן צריך להישען על הפרשנות שאומרת שאחר כך עומדת לו הזכות לאיזה מוסד הוא הולך.
מירב ישראלי
זה נתון בידיכם כלשכה משפטית הנושא הזה. אתם לא צריכים לשנות מילה בחקיקה.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, יש לי איזה 18 הסתייגויות מהותיות של החוק הזה.
מירב ישראלי
מה שתגיד, אני מוכנה לשמוע.
קריאה
חי הסתייגויות.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, אנחנו נמשיך, בבקשה.
מירב ישראלי
אז בעצם רק צריך לקרוא את התקנה.
היו"ר יעקב מרגי
בוודאי. אתה לא חוזר בך לפני נעילת שער?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תראה, היו לי כמה ספקות לפני שהגעתי לכאן, אבל הם התפוגגו משעה שראית אותך, אדוני יושב הראש.
היו"ר יעקב מרגי
תודה אדוני. אני שמח שאני מקור השראה חיובי לאדוני.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
חד משמעית.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. בבקשה. כן, משרד המשפטים. היא הייתה המומה - - -
יהודית גידלי
מהמהירות.
הדס אגמון
לא, אני יכולה להעיר גם אחר כך. זה רק כדי-. שמי הדס אגמון ממשרד המשפטים. נציגי משרד העבודה היו מוטרדים רגע לפני הדיון אם זה בטעות או שלא בטעות חל גם על ילדים מאפס עד 3.
אילן פרץ
לא.
הדס אגמון
אז רק להבהיר שזה לא חל. שזה מתייחס רק למי ש - - -
גאולה קשת
אבל אנחנו נשמח לעבוד על זה.
היו"ר יעקב מרגי
ברור.
קריאה
כן, אנחנו נשמח מאד שילדים במוענות יום היו מקבלים.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, אני מבין את האווירה החגיגית, אבל אין ספק בהצהרת כוונות, במהלך חיינו הציבוריים אנחנו שואפים שאכן א' מגיל לידה כל עוד הוא לומד הוא יהיה תחת חסות משרד החינוך ויוגדר, אבל בעתיד אני מאמין שעם היכולות הכלכליות שלנו אנחנו לאט לאט נוכל להרשות לעצמו עם הנטו משפחה ועוד הרבה דברים טובים שנעשים, נוכל להרשות לעצמנו גם להכליל את אפס עד שלוש, אבל כרגע זה לא שם.
ולרי זליכה
יש הצעת חוק כזו, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
תבחרי לך את האנשים הטובים שיכולים לעבור את המשוכה של ועדת השרים לחקיקה, אני אתמוך בה. בבקשה גברתי.
מירב ישראלי
הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון מס' 3) (זכאות לחינוך חינם מגיל שלוש), התשע"ז-2017.

תיקון סעיף 1

בחוק חינוך לילדים חולים, התשס"א-2001, בסעיף 1, בהגדרה "ילד חולה", המילים "שגילו מעל 5 שים" – יימחקו.

אני מזכירה שההגדרה של ילד חולה היא ילד שהיום כתוב שגילו מעל 5 שנים, השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא; וכן ילד החולה במחלה מתמשכת, כשמחלה מתמשכת זה מחלה שמצריכה טיפול לא רציף בבית חולים, אלא בהפוגות לתקופה העולה על 4 שבועות. בעצם לגבי ילד מאושפז אין בעיה. ההגדרה מחריגה רק לגבי ילד חולה בבית.

לכן ברגע שאנחנו משמיטים את המילים שגילו מעל 5 שנים וחוזרים להגדרה של ילד שזה מי שזכאי לחינוך חינם, היום למעשה ילדים מגיל 3 זכאים לחינוך חינם ולכן זה יחול מגיל 3.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסות?
גאולה קשת
כן, לי יש שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
מי את?
גאולה קשת
שלום, קוראים לי גולי קשת, אני אמא גדולה מהחיים, אני אמא לגל, שחלה בגיל 8, היום הוא בן 19.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, את אמא גדולה מהחיים או שהארגון נקרא גדולה מהחיים?
גאולה קשת
זה התואר שלי, שאני מאד מתגאה בו. אני היום יושבת ראש עמותת גדולים מהחיים וכמי שהייתה 35 שנה במערכת, מן הסתם - - -
היו"ר יעקב מרגי
איזו מערכת?
גאולה קשת
מערכת החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
צריך להגיד. לך זה מובן, לנו לא מובן.
גאולה קשת
סליחה. כמי ששרתה את מערכת החינוך במשך 35 שנה גם בתפקידים נלווים, אני היום עוסקת בכל הנושא של חינוך גם בעמותה. כמובן בהתנדבות מלאה.

יש לי שאלה פה לאנשי משרד החינוך. חוק ילדים חולים כולל גם חלק שלישי. החלק השלישי מדבר על החזרה לשגרה. ילדים שמאושפזים מעל שישה שבועות וכל מה שכתוב, ברגע שהם חוזרים למערכת החינוך הם זכאים לשעות ילדים חולים. שאלתי, האם זה מופיע כאן בחוק, האם יש - - -
היו"ר יעקב מרגי
את נתת עכשיו ליוסי יוני מה להמשיך לשפר את החוק.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בדיוק. מאמץ נוסף לעשות תיקון בחוק שאומר שבעצם גם שעות שיקום ייחודיות לילדים שכבר שולבו במערכת החינוך, לאחר שהם נעדרו מבית הספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אלא אם כן זה קיים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה מאמץ. זה לא קיים.
מירב ישראלי
זה קיים לא בחוק.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אה, זה קיים?
רחלי אברמזון
זה קיים בחוזר המנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
אז רחלי, בבקשה.
רחלי אברמזון
ילדים שחוזרים למערכת מקבלים תמיכות בתוך המסגרות החינוכיות, אבל לדעתי זה כתוב בחוזר המנכ"ל שלנו.
גאולה קשת
השאלה אם עכשיו ילדים בני 3, שיחזרו למערכת, יקבלו את השירות הזה דרך מתי"א.
רחלי אברמזון
בסדר, אז זה - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן, מה שמגיע לאלה, מגיע לאלה.
היו"ר יעקב מרגי
רחלי, שלא יהיה כמו הדיון הקודם.
רחלי אברמזון
לא, לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
בדיון הקודם השר החליט משהו ולא דאג-. שלא נתקן את החוק ולא נשלים בו את זה. אני אומר את זה באופן חיובי, לא בציניות.
רחלי אברמזון
ברור, ברור, בהחלט.
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק שהחוק הזה, כוונת המחוקק היא – ושניים מהמחוקקים הרבים נוכחים כאן ואומרים לך שכשאנחנו הארכנו את זה עד לגיל 3, הורדנו את הגיל למטה – זה כולל את כל מה שזכאי.
רחלי אברמזון
כן, אז זה תקף לכל הגילאים. אז אני למשל גם רוצה לבחון את זה.
גאולה קשת
אני מאד שמחה. אני רוצה להוסיף עוד משהו לפרוטוקול, לכל מכובדי שיושבים כאן, ואני באמת לא באה ממקום של ביקורת אלא ממקום של חוויה אישית. התמיכה שהילדים מקבלים בבית החולים ובתקופה שהם שוהים בבית, היא תמיכה מאד חשובה. התמיכה היותר חשובה מתוך מה שקורה בשטח, ואני כבר 10 שנים בתוך זה, זה התמיכה של החזרה לשגרה.

חברה', משפחות מתמוטטות בקטע שהילדים חוזרים לשגרה. וכל הפוסט טראומה וכל הפירוק, אנחנו במלחמה. בתוך המלחמה אנחנו מתפקדים נהדר ונעזרים ועוזרים לנו בהכל. ברגע שאנחנו חוזרים לשגרה, קצת שוכחים אותנו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
גאולה קשת
ולכן נורא חשוב לי שגם הקטע הזה, של שעות התלמידים החולים, שיגיעו גם למוסדות בגיל הרך. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. רחלי ואילן, מפנים את תשומת ליבי שלחוק הזה היו צריכים שיתוקנו תקנות ועדיין לא תוקנו. מתי חוקק החוק הזה במקורו? מה, מה? תגידי.
מירב ישראלי
לפני זמן רב.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה זמן רב?
מירב ישראלי
החוק הוא משנת 2001 והתקנות היו צריכות להיות עם הארכה, עד 30 באפריל 2005.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ועדיין לא תוקנו?
היו"ר יעקב מרגי
לתשומת ליבכם. כרגע אני שם את זה עכשיו בפוקוס וגם התכתבנו אתכם לגבי כל התקנות שבחסר, מכל החוקים שחוקקו.
מירב ישראלי
עם לשכת השר.
היו"ר יעקב מרגי
ואם יש לכם בעיה עם משרד המשפטים, תגידו לנו.
אילן פרץ
לא, זה לא. הייתה לנו מחלוקת שעכבה את זה, עם משרד הבריאות. הייתה לנו ישיבה לפני שבועיים עם משרד הבריאות, הם הקימו שם יחידה חדשה, חטיבה חדשה, שהטיפול בתקנות - - -
היו"ר יעקב מרגי
2001. 2001. מה התשובה? כל תשובה לא מתקבלת.
אילן פרץ
אני מקווה שזה יהיה עכשיו - - -
היו"ר יעקב מרגי
או. מה אתה מקווה?
אילן פרץ
נראה, לפחות - - -
מירב ישראלי
שהמחלוקת הסתיימה?
אילן פרץ
נראה, לפחות עוד לא הגענו לשלב של להעביר את הניירות הכתובים, אבל בעל פה בפגישה נראה שהמחלוקת הסתיימה.
מירב ישראלי
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, אם לא נביא לכם את רובינשטיין, הוא מתפנה היום. תודה.

בהעדר התייחסויות נוספות אני מביא זאת להצבעה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אכן, אדוני יושב הראש.
היו"ר יעקב מרגי
ואתה מחליף את? אתה חבר ועדה?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני לא חבר ועדה.
יהודית גידלי
אבל הוא חבר כבוד.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אתה מחליף את איתן ברושי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
יש. יש כאלה שאומרים שכן.
היו"ר יעקב מרגי
אז מי בעד הצעת החוק לקידום לשנייה ושלישית?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית – פה אחד.

ההצעה אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אני בעד. שניים בעד. בהעדר מתנגדים ונמענים, אני מודיע שהצעת החוק אושרה בוועדה והיא תועלה במליאה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני, מילה אחת לפני כן.
היו"ר יעקב מרגי
לפני שאני נועל, בבקשה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני יושב הראש, אני רוצה להודות גם לך וגם למזכירת הוועדה - - -
היו"ר יעקב מרגי
וליועצת המשפטית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
וליועצת המשפטית, על כך שפעלתם ללא לאות.
היו"ר יעקב מרגי
אני מציע שתודה גם לנציגי משרד המשפטים ומשרד החינוך, שלא התנגדו. חרגו ממנהגם ולא התנגדו.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן, כן. שני סוגים של תודה, אדוני יושב הראש. האחד לכל אלה שידם הייתה במלאכה החיובית והיפה הזו, ותודה לכל המעורבים באמת על התמיכה בחוק.

לכם אני רוצה לומר תודה ולך בוודאי, היועצת המשפטית, שתמכה בחוק בכל ליבה; ולכם אני רוצה לומר על כך שפעלתם ככה שאנחנו נוכל להביא את זה במהירות האפשרית כדי להעלות את זה להצבעה שנייה ושלישית במליאה וזה כבר דבר ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
מירב שמעה אותך.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן. ששלושתכם כאן עזרו בכך.
מירב ישראלי
כבר קבעתי מחר עם הנסחית.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. הישיבה נעולה. ואנחנו הכרנו בכך שאכן כל המוסדות, כל הילדים נכנסים לחוק. בפרוטוקול. זה נאמר לפרוטוקול.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20.

קוד המקור של הנתונים