ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/06/2017

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017, הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016, חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017, החלטת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לאשר איזון אקטוארי בקרנות הפנסיה הוותיקות מחודש יוני 2019 בשל אי העלאת גיל הפרישה לנשים, בהשתתפות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון גב' דורית סלינגר

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 743

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ב' בתמוז התשע"ז (26 ביוני 2017), שעה 14:15
סדר היום
1. דיון בסעיף 9 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004

2. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017

3. חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017

4. הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד ביטן

איתן ברושי

זהבה גלאון

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

אראל מרגלית

רחל עזריה

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
יואב בן צור

מוטי יוגב

שלי יחימוביץ

אורלי לוי-אבקסיס

מרב מיכאלי

מיכל רוזין
מוזמנים
עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר - אפרת פרוקציה

רפרנט מאקרו באג"ת, משרד האוצר - כפיר יהודה בטט

עו"ד, בלשכה המשפטית, משרד האוצר - עפרי גופר

רפרנט מאקרו באג"ת, משרד האוצר - יוגב גרדוס

רפרנט פנסיה בשוק ההון, משרד האוצר - רמין עזריה

יועץ השר, משרד האוצר - נדב שינברגר

הרשות לקידום מעמד האישה, המשרד לשוויון חברתי - יעל פרואקטור

יועץ משפטי, משרד התמ"ת - אור רוזנמן

עו"ד בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד התמ"ת - נועה נאמן

המשנה ליועמ"ש, ביטוח לאומי - רועי ישראל קרת

מנהלת אגף מחקר, המוסד לביטוח לאומי - מרים שמלצר

מנהלת תחום זקנה ושארים, המוסד לביטוח לאומי - מזל דהרי

מנהלת אגף זקנה ושארים, המוסד לביטוח לאומי - לבנה עזרא

מנהלת תחום בכירה, המוסד לביטוח לאומי - גבריאלה הילברון

יו"ר מרחב ירושלים, הסתדרות הגמלאים - אהרון רוני כהן

נציגת שדולת הנשים בישראל - מרים זלקינד

יועצת משפטית, ארגון נעמ"ת - מאירה בסוק

מת"ל-הוועדה למעמד האישה, ארגון נעמ"ת - גלי עציון קוחול

נציגת ארגון להב - לילי לאה בורוכוב

עצמאי/ת - עידן בנימין

מתמחה, משרד האוצר - הילה אורן

חבר ארגון ישראל 2050 - אלון פרייזלר

חברה בארגון ישראל 2050 - אורן זוסמן

מתנדב ישראל 2050 - ליאור תבורי

סמנכ"ל תכנון ורגולציה, עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות - יאיר כוכב

נציג ההסתדרות, הסתדרות החדשה - אלי יריב

מוזמן/ת - עודד בן ארצי

מוזמן/ת - ניר סלומון

שדלן/ית - איציק יצחק לב-ארי

שדלן/ית (פרילוג בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה - רות פרמינגר

שדלן/ית (עו"ד גויסקי-קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה ), מייצג/ת את להב-לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל - יעל גויסקי אבס

שדלן/ית (ענבלים כ.ו סחר ומלונאות בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה - אלידור כהן

שדלן/ית - שלום מישאל כהן
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

דיון בסעיף 9 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017, פ/4278/20, הצעת ח"כ משה גפני

חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017, פ/2680/20 כ/721, הצעת ח"כ אורלי לוי אבקסיס

הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016, פ/3492/20, הצעת ח"כ מרב מיכאלי
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים, אנחנו חוזרים חזרה לשלושת החוקים שהיו בסדר-היום, ואני רוצה לעבור גם לסעיף הרביעי, סעיף 9 לגיל פרישה. קודם כול, לגבי שלושת החוקים, אני מבקש לאחד אותם.

מי בעד איחוד שלושת החוקים לחוק אחד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה – פה אחד

הבקשה לאיחוד הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017, פ/4278/20, הצעת ח"כ משה גפני; הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, פ/2680/20, הצעת ח"כ אורלי לוי אבקסיס; הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016, פ/3492/20, הצעת ח"כ מרב מיכאלי – אושרה.
היו"ר משה גפני
החוקים אוחדו. יש עכשיו שלושה חוקים שחוברו להם יחדיו. אנחנו כולנו באותה עמדה.
הדבר השני שעומד על סדר-היום
א', להצביע על החוק, החוק המאוחד. ביקשתי קודם שתאפשרו להצביע על החוק גם על סעיף 2. אם תסכימו לכך, נקבע דד ליין. נקים אצלנו צוות שיישב אתכם פרק זמן שנחליט עליו ונגיע להסכמות, ואז לא נעצור את העניין הזה של העלאת גיל פרישה, על כל המשתמע מכך. כולנו מבינים את חשיבות העניין. אם תסכימו לכך, אני מצביע עכשיו על החוק. תשובה.
אפרת פרוקציה
התשובה היא שניסינו - - -
יוגב גרדוס
אפשר התייעצות סיעתית?
היו"ר משה גפני
לא.
זהבה גלאון (מרצ)
לא. יש לנו ישיבות סיעה.
היו"ר משה גפני
מה הבעיה עכשיו? אתם רוצים הפסקה? – חמש דקות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לנו ישיבות סיעה. אי-אפשר ככה. כמה זמן?
היו"ר משה גפני
חמש דקות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אי-אפשר, אתם מותחים את החבל יותר מדי.
היו"ר משה גפני
חמש דקות, רבותי.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:20 ונתחדשה בשעה 14:30.)
היו"ר משה גפני
רבותי, ההצעה היא כזאת. ההצעה היא שאנחנו נעביר את החוק עכשיו בקריאה הראשונה לא עד סוף יולי, אלא עד סוף דצמבר יישאר עד גיל 62. אנחנו מאשרים את החוק הזה.
זהבה גלאון (מרצ)
על שני סעיפיו, 9 ו-2?
היו"ר משה גפני
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את כל החוק.
היו"ר משה גפני
לא כל החוק, בלי סעיף 3. במקביל אנחנו מקימים צוות, כשהצוות הזה מתחיל לשבת באופן מידי עם משרד האוצר, כדי להגיע לפתרון בנפש חפצה ובלב שלם לפתרון שדיברנו עליו כל הזמן, כי אחרת יש בעיות עם הקרנות הוותיקות ועם החובות האקטואריים, כל מה שנלווה, לכן צריך לקבל החלטה. בינתיים עד דצמבר יש לנו זמן, הגיל לא עולה, החוק עובר בקריאה הראשונה, אנחנו ממשיכים הלאה בתיאום עם הצוות שיישב אתם ויגיע לפתרונות בתוך התקופה הזאת.
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי שאלת הבהרה. עוד פעם זה ייצר מצב – שגית, תתקני אותי אם אני טועה, אני לא משפטנית – בלוחות שהתריע עליהם עו"ד קרת מהביטוח הלאומי.
שגית אפיק
ברגע שאנחנו מתאימים כאן את הלוחות של הביטוח הלאומי - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה בדיוק מה שאנחנו מתקנים עכשיו.
שגית אפיק
זה מה שאנחנו מתקנים בהצעה בסעיף 1.
גלי עציון
התיקון של הלוחות של הקרנות הוותיקות.
שגית אפיק
התיקון של הקרנות הוא תיקון חיצוני.
גלי עציון
שתהיה פה כבר החלטה, שלא יבוא האוצר ויגיד - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זה נכון.
שגית אפיק
כיוון שאנחנו דוחים את זה ל-31 בדצמבר, גם בגלל הקרנות, אפשר לעשות את התיקון של התקנון האחיד כבר בחוק, כדי לא להתחיל להיגרר עכשיו להליך מול ועדת העבודה והרווחה.
אפרת פרוקציה
צריך את הממונה לשוק ההון, צריך לדבר אתה. עקרונית לפי החוק זה סמכות ועדת העבודה והרווחה.
שגית אפיק
הסמכות היא בחקיקת משנה. אם אנחנו מתקנים - - -
אפרת פרוקציה
צריך את הממונה על שוק ההון.
היו"ר משה גפני
אתם לא נותנים עכשיו תשובה, מכיוון שאתם צריכים ועדת שרים. ברגע שיש לי תשובה עקרונית שלכם, אני מצביע על זה על-פי המתווה שקבענו.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, אני רוצה להביע את ההסתייגות שלי מההסכם.
היו"ר משה גפני
אין פה הסכם. תגידי מה שאת רוצה.
זהבה גלאון (מרצ)
אני מתנגדת להצעה.
היו"ר משה גפני
למה?
זהבה גלאון (מרצ)
אני אגיד למה. אני רוצה לנמק. אני לא בטוחה שיש לי הנימוקים המשפטיים, אבל זה הנימוקים האינסטינקטיביים שלי, ואני רוצה שתעגנו לי אותם בטיעונים משפטיים. שגית וגלי, תעזרו לי.

מה אנחנו עושים? אנחנו דוחים את הקץ.
היו"ר משה גפני
לא. אנחנו מאשרים עכשיו את החוק.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
רק לקריאה הראשונה.
שגית אפיק
הופכים את הנטל. ב-31 בדצמבר זה יהיה 62. זאת המשמעות של מה שעושים כאן. במקום שזה יקרה ב-31 ביולי, זה יקרה ב-31 בדצמבר.

הפרשנות שלהם של הסעיף היא כזאת - - -
אורלי לוי אבקסיס
אם הם לא החליטו ולא עשו מקצועות שוחקים - - -
זהבה גלאון (מרצ)
לא. תנו לי רגע.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
על מה היה הוויכוח עד עכשיו בינך לבין עו"ד פרוקצ'ה? למי ניתנת הסמכות להחליט אם גיל הפרישה עולה או לא. את טענת שעד שעמדת האוצר לא מובאת בפני הוועדה, זה נותר על כנו 62 ולא עולה. מה שאת עושה עכשיו, את דוחה את ההכרעה הזאת לדצמבר, מכיוון שיולי או-טו-טו בפתח. אבל גם בדצמבר תישאר המחלוקת.

תרשו לי רגע. אולי אני טועה, אז אני רוצה לטעות בקול רם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עובדתית בחוק אנחנו משנים. זה מה שאנחנו משנים בחוק.
זהבה גלאון (מרצ)
תן לי. תן לי.
היו"ר משה גפני
בבקשה, זהבה.
זהבה גלאון (מרצ)
תן לי אם אני טועה, לטעות בקול רם.

קודם כול, אני בעד הדחייה לדצמבר, כי זה מותיר פרק זמן להתדיינות, ואני בעד התדיינות והידברות. האם נחזור לאותה נקודה שבמקרה שלא נגיע להסכמות, יכול להיות שלא נגיע להסכמות, עוד פעם תישאר המחלוקת בין שתי עורכות-הדין הנכבדות? אני רוצה לקבל תשובה.
היו"ר משה גפני
אני נותן לך תשובה.
זהבה גלאון (מרצ)
מהי?
היו"ר משה גפני
התשובה היא כזאת, אנחנו מאשרים עכשיו את החוק, מה שביקשנו, בלי להגיע לסעיף 9 שהוא היה השוט בעניין. הם מסכימים שעכשיו אנחנו מתקנים את החוק על שני הפרמטרים שלו: האחד, לוחות הביטוח הלאומי, שמותאמים לגיל הפרישה, והשני, גיל הפרישה שלא עולה אם אין המלצה של שר האוצר או שוועדת הכספים לא קיבלה החלטה.
זהבה גלאון (מרצ)
הבנתי הכול, לא נתת לי תשובה.
היו"ר משה גפני
רגע. זה החוק, ואת החוק הזה אנחנו מאשרים עכשיו. ובמקביל, עד דצמבר אנחנו דנים אתם על העניין הזה. נניח מתפוצץ העניין בעוד חודש, אנחנו חוזרים לפה, יש לנו סעיף 9.
זהבה גלאון (מרצ)
אז נותרת המחלוקת על כנה.
היו"ר משה גפני
לא. היא מוכרעת פה.
שגית אפיק
היום סעיף קטן (ה) קובע: לא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), יהיה גיל הפרישה 64, לפי הלוחות שהולכים ועולים. עכשיו אתם מתקנים ואומרים: "במקום "לא החליטה" יבוא "הביא השר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו כאמור בסעיף קטן (ב)" – נניח נקבע לו מועד 31 ביולי, לצורך העניין – "ולא החליטה" ועדת הכספים של הכנסת עד 31 בדצמבר, רק אז יהיה גיל הפרישה 64. אבל אם הוא יביא לכם המלצות וכן תחליטו, לא תהיה שתיקה, אז הגיל יהיה 62.
זהבה גלאון (מרצ)
אבל אם לא, אני שואלת.
היו"ר משה גפני
אם לא תהיה המלצה?
שגית אפיק
אם לא תהיה המלצה, גם הם מסכימים שהגיל יהיה 62.
זהבה גלאון (מרצ)
איפה הם מסכימים?
שגית אפיק
זו הפרשנות שלהם.
זהבה גלאון (מרצ)
לא. אני מצטערת, ממש לא.
היו"ר משה גפני
לא, אל תצטערי. מה את מציעה? אפרת, תגידי את.
יוגב גרדוס
השר מתעדכן בזה, והוא צריך לאשר לי. הם לא יכולים להגיד.
כפיר בטט
לפני ועדת שרים אנחנו לא יכולים.
אפרת פרוקציה
יש ועדת שרים, אנחנו לא יכולים.
היו"ר משה גפני
נניח יהיה אישור של ועדת השרים?
שגית אפיק
את יכולה להגיד את הפרשנות שלך לסעיף.
זהבה גלאון (מרצ)
זה לא נכון לעשות את זה, כי אז הם יבואו ויגידו: מה פתאום - - -
אורלי לוי אבקסיס
היום אם אין החלטה זה נשאר על 62?
זהבה גלאון (מרצ)
לא.
היו"ר משה גפני
זהבה, מה את מציעה?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אפשר להצביע רק על ההצעה שלי שהיא בוודאות אומרת 62, בלי כל ההתפלפלויות.
זהבה גלאון (מרצ)
חד-משמעית. אני רוצה להבהיר מה מטריד אותי. בהנחה שמקבלים את ההצעה הזאת, מה שאנחנו עושים עכשיו זה לדחות את הקץ מיולי לדצמבר.
היו"ר משה גפני
לא.
שגית אפיק
רועי, היועץ המשפטי של הביטוח הלאומי, אתה מוכן לתת את הפרשנות שלכם לסעיף קטן (ה), בנוסח של הוועדה שקראנו כרגע?
רועי ישראל קרת
מבחינת הביטוח הלאומי, בהנחה שהחוק הזה עובר לא רק ראשונה, אלא שנייה ושלישית - -
היו"ר משה גפני
ועל זה מדובר.
רועי ישראל קרת
- - ב-1 באוגוסט הגיל הוא 62.
שגית אפיק
אם אנחנו משנים את התאריך ל-31 בדצמבר?
רועי ישראל קרת
עד 31 בדצמבר הגיל יהיה 62, ובדצמבר נראה.
זהבה גלאון (מרצ)
זה הבנתי, אבל השאלה שלי, הנוספת - - -
שגית אפיק
לא תובא המלצה של השר?
זהבה גלאון (מרצ)
זאת השאלה.
שגית אפיק
הבנתי. לא תובא המלצה של השר ואנחנו ב-31 בדצמבר, מה קורה אז?
גלי עציון
62, אם החוק עובר.
שגית אפיק
נניח שהצעת החוק הזאת עוברת - - -
זהבה גלאון (מרצ)
גפני, אני יכולה להגיד לך משהו? אתה ותיק חברי הכנסת, לא רק בוועדה, בכנסת, יחד עם חבר הכנסת פרץ, וכבר דבר או שניים שכחת, ואני רוצה להזכיר לך מה שכחת. מה שעכשיו אנחנו עושים זה למשוך זמן. עכשיו דוחים לדצמבר בקריאה ראשונה.
שגית אפיק
שנייה שלישית.
זהבה גלאון (מרצ)
אני רוצה שהוא יענה על שתי חלופות. היה שהגענו לדצמבר וזה עדיין רק בקריאה הראשונה. דהיינו, זה לא עבר קריאה שנייה וקריאה שלישית, יכולה להיות סיטואציה כזאת? רבותי, יכולה להיות סיטואציה כזאת? זה מה שיהיה, כי השר לא רוצה להכריע, ואז זה עולה ל-64.
שגית אפיק
זה בעיה.
זהבה גלאון (מרצ)
לא נולדנו אתמול, ואנחנו לא פראיירים, ואני לא מסכימה לזה, ואני אצביע נגד.
היו"ר משה גפני
אין דבר כזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם מה שהיא אומרת נכון, גם אני מצביע נגד. למה שלא נכתוב סעיף מפורש?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא צריך, הוא קיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בהצעת החוק של חברת הכנסת מיכאלי יש סעיף מפורש שאומר: לא הוכרעה המחלוקת, הגיל נשאר 62, נקודה סוף. למה לא להכניס את זה וגמרנו?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
הם לא סתם לא אומרים את זה, אדוני. הם לא סתם לא אומרים את הפרשנות שב-31 בדצמבר הגיל יישאר.
גלי עציון
הבעיה זה קריאה שנייה וקריאה שלישית. אם זה יעבור קריאה שנייה וקריאה שלישית, הכול בסדר.
זהבה גלאון (מרצ)
מי אמר שזה יעבור? אני רוצה לטובת שלי ברשותך, רק להגיד - - -
היו"ר משה גפני
תגידי לה בשקט.
זהבה גלאון (מרצ)
לא בשקט, אני רוצה לרשת את כולם. זו הזדמנות לרשת את כולם.

אדוני, מה שמוצע כאן – גבירותי ברשותכן, רבותי – זו הצעה של האוצר לקבל ארכה, דהיינו, במקום שביולי זה יתעדכן זה יתעדכן בדצמבר. זה מה שהם אומרים. הם אומרים: נדחה את זה לדצמבר ונעביר את זה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, וזה יהיה 62. אני אומרת: לא, מי אמר שבדצמבר זה כבר יגיע לקריאה שנייה ולקריאה שלישית? אז נחזור לפה שוב לוויכוח בין שגית לאוצר, שהיא תגיד "ועדת הכספים", והם יגידו, אני לא יודעת מה הם יגידו. מי מבטיח לי שהם לא ימסמסו את זה כמו שהם מסמסו שנה אם הם לא יעבירו את זה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית עד דצמבר?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אם כתוב לך שם 62?
אורלי לוי אבקסיס
לא כתוב.
קריאות
לא כתוב.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
נוסיף 62.
אורלי לוי אבקסיס
זה מה שאנחנו רוצים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אם אין הסכמה, שהגיל יישאר על 62.
אורלי לוי אבקסיס
זה עדיין תלוי בקריאה שנייה ושלישית.
זהבה גלאון (מרצ)
אורלי, תשמעי לי עכשיו, אם זה היה מגיע לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, כחלון היה - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו מתקדמים עם זה, ודאי. אני מביא את זה לקריאה ראשונה ואז לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.
זהבה גלאון (מרצ)
אם זה היה מגיע לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, כחלון היה מביא היום את העמדה שלו. זה לא יגיע לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, זה הכול גרירת רגליים ומשיכת זמן ועושים מאתנו צחוק, ואנחנו נצביע נגד זה.
היו"ר משה גפני
תגידי "בלי נדר", תיכף תשמעי אותי. עו"ד קרת.
רועי ישראל קרת
בגלל שמדברים על דצמבר, אנחנו צריכים את הקריאה השנייה והקריאה השלישית לפני אוגוסט.
היו"ר משה גפני
זהבה, אפשר להצביע נגד ולהיתקע עם גיל 64.
אורלי לוי אבקסיס
גפני, מה שקורה עכשיו שזה כבר עולה ל-62 פלוס ארבעה חודשים. זאת אומרת, לא עצרנו את הטייס האוטומטי.
היו"ר משה גפני
תנו לי להגיד, ריבונו של עולם. מה אנחנו רוצים עכשיו לעשות? רוצים להצביע על סעיף 1 ו-2. סעיף 1 משווה את הטבלאות של הביטוח הלאומי עם גיל פרישה, והסעיף השני אומר שאם אין המלצה, באין החלטה, נשאר הגיל 62.
זהבה גלאון (מרצ)
איפה כתובה המילה 62?
היו"ר משה גפני
בהצעת החוק שלנו. זו תמונת המצב. אם לא כתוב ברור, יהיה כתוב ברור. אמר האוצר: לא מסכים לסעיף 2, זאת החלטת ועדת השרים. הוספתי לסדר-היום את סעיף 9. אם הם לא היו מסכימים לסעיף 2, הייתי מצביע על סעיף 9, שגיל הפרישה לא עולה. זה נשאר. הוא לא עומד עכשיו להצבעה, אבל כל תקלה אתם תביא לפה להצבעה את סעיף 9 לחוק גיל הפרישה, שאומר שגיל הפרישה נשאר 62. זה נשאר לעמוד. הם מוכנים להעביר את כל העניין הזה לדצמבר, וגיל הפרישה יישאר 62. אם לא, אנחנו חוזרים לפה עם אותו דבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתי?
היו"ר משה גפני
בעוד שבוע, בעוד שבועיים. אני לא מחכה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתי ועדת השרים תתכנס להחליט?
היו"ר משה גפני
ועדת השרים לא צריכה להתכנס. תעזוב את זה, אנחנו מעלים את זה למליאה לקריאה ראשונה.
אורלי לוי אבקסיס
זה חשוב מאוד צריך להקשיב לביטוח הלאומי. הם אומרים שעם הדחייה הזאת, מה שקורה באוגוסט - - -
היו"ר משה גפני
נכון מאוד, עד אוגוסט זה צריך להסתיים.
אורלי לוי אבקסיס
כבר דחינו לנשים מוחלשות בארבעה חודשים את הקצבה.
שגית אפיק
אם ההצעה הזאת עוברת, אז לא.
אורלי לוי אבקסיס
גם אם היא עוברת.
שגית אפיק
לא אם היא עוברת.
היו"ר משה גפני
עד אוגוסט.
אורלי לוי אבקסיס
זה רק בקריאה הראשונה. בלי קריאה שנייה וקריאה שלישית זה אוטומטית פלוס ארבעה חודשים.
היו"ר משה גפני
זהבה, אורלי, אם המצב הוא שעכשיו זה לא עובר הם ישמחו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אתה אפילו לא דוחק אותו עם הגב לקיר, את שר האוצר.
היו"ר משה גפני
למה?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אתה פוטר אתו. אתה אומר שהם ישמחו, כלומר, זה עולה אוטומטית.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל אם אני מעביר את החוק - - -
זהבה גלאון (מרצ)
אתה לא צודק. למה? כי חוות-הדעת של שגית אומרת שהשר צריך לבוא לפה ולהביע עמדה.
היו"ר משה גפני
מצוין.
זהבה גלאון (מרצ)
אז תביא אותו בשבוע הבא לפה. אל תחוקק, תביא אותו בשבוע הבא לפה.
היו"ר משה גפני
הוא לא יבוא. מה תעשי?
זהבה גלאון (מרצ)
אם הוא לא יבוא, הוא גם לא ייתן לך את הקריאה השנייה והקריאה השלישית.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע. מה תעשי?
זהבה גלאון (מרצ)
בואו ננסה לפני שאתה מחוקק.
היו"ר משה גפני
מה לנסות? החוק לטובתנו, החוק לא לרעתנו. צריך להצביע על החוק. אם העניין לא יתקדם, אני מביא את סעיף 9.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתי?
היו"ר משה גפני
מהר. הוועדה לא תלויה בזה. הם צריכים לתת תשובה. לפי דעתי יש להם תשובה חיובית.
אורלי לוי אבקסיס
באוגוסט - - -
היו"ר משה גפני
ודאי. מה השאלה. אני לא אחכה עם זה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
בפגרה?
היו"ר משה גפני
או בפגרה, או לפני או אחרי.
שגית אפיק
אתה יכול להעביר במושב הזה. הכוונה היא להעביר את זה בחודש הקרוב.
אורלי לוי אבקסיס
גפני, אתה חייב לפני אוגוסט.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, יש לי שני רעיונות, תגיד לי מה דעתך.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
אנחנו חייבים לחוקק אם רוצים לעשות הכול, בהנחה שזה עובר קריאה שנייה וקריאה שלישית לפני אוגוסט. כמו שכבר ראיתי, חבר הכנסת ביטן יודע לחוקק את חוק רשות השידור שלוש קריאות ביום אחד, אז יש זמן. יכול להיות שלא נידרש לחקיקה הזאת, תביא את שר האוצר. אם לפי הפרשנות של שגית, שאנחנו עומדים מאחוריה, שוועדת הכספים היא הריבון לקבוע, תביא את שר האוצר בשבוע הבא, שהוא יגיד מה דעתו, ולא נצטרך חקיקה חפוזה שכזאת.
היו"ר משה גפני
אם שר האוצר יגיד לי, אני לא רוצה להביע דעה? מה אז אנחנו עושים? אנחנו מחכים למה שהוא אומר?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
בואו ננסה.
היו"ר משה גפני
אני אדבר אתו, בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
בינתיים אל תצביע.
היו"ר משה גפני
ההצבעה היא לטובתנו, ריבונו של עולם.
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי הצעה. תצביע ותעשה רביזיה תלויה ועומדת עד שהשר יבוא.
היו"ר משה גפני
זהבה, למה רביזיה?
רחל עזריה (כולנו)
למה?
זהבה גלאון (מרצ)
אני לא סומכת על השר, גמרנו עם זה. לא היית פה בבוקר. איפה השר? למה הוא לא מתייצב פה? איפה השר? למה הוא לא אומר את דעתו? רחל, אני לא רוצה לצעוק עלייך.
רחל עזריה (כולנו)
לא מרגיזה את זהבה...
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה רק יהיה יותר רגוע.
אורלי לוי אבקסיס
לא צריך להגן בעיניים עצומות.
היו"ר משה גפני
זהבה, החוק הזה לטובתנו.
זהבה גלאון (מרצ)
אם הוא יעבור שנייה-שלישית.
היו"ר משה גפני
הוא יעבור. ואם הוא לא יעבור, יש לנו סעיף 9. אני רוצה לגמור את זה במושב הזה.
זהבה גלאון (מרצ)
הבנתי. תביא את השר ביום שני, ואז נחליט.
היו"ר משה גפני
אם אני לא מביא את השר כי הוא לא רוצה לבוא?
זהבה גלאון (מרצ)
אז אני אזרום אתך.
היו"ר משה גפני
החוק הוא בשביל השר? החוק הוא בשבילנו.
זהבה גלאון (מרצ)
עובדים עלינו בעיניים.
רחל עזריה (כולנו)
כבוד היושב-ראש, אני חייבת לומר לך שחתומים על החוק הזה - - -
היו"ר משה גפני
רועי, אתה רוצה להגיד מה יקרה אם החוק הזה עובר?
רועי ישראל קרת
אם החוק בנוסח של חבר הכנסת גפני עובר קריאה שנייה וקריאה שלישית עד אוגוסט, לעניין הביטוח הלאומי הגיל ייעצר ב-62. אם לא עובר שום דבר עד אוגוסט, בכל מקרה הגיל מתחיל לעלות בחזרה ל-64. אם הנטייה של הוועדה היא לעצור את הגיל ב-62, הדרך ההגיונית היא להעביר את החוק של חבר הכנסת גפני עכשיו. אני מתנצל, אני חייב ללכת.
אורלי לוי אבקסיס
בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.
רועי ישראל קרת
בקריאה ראשונה, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.
היו"ר משה גפני
מה יקרה ב-31 בדצמבר אם החוק הזה עובר?
רועי ישראל קרת
קודם כול, שוב, התאריך הרלוונטי מבחינת הביטוח הלאומי הוא אוגוסט.
היו"ר משה גפני
דבר כללית.
רועי ישראל קרת
מה שיקרה בדצמבר הוא מה שקרה קודם באוגוסט. אם החוק עובר עד אוגוסט, הגיל נעצר ב-62.
היו"ר משה גפני
זה ברור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לי הצעה.
היו"ר משה גפני
מה ההצעה?
אורלי לוי אבקסיס
בדצמבר כבר העליתם בארבעה חודשים.
שגית אפיק
אורלי, הם לא מעלים.
אורלי לוי אבקסיס
ארבעה חודשים כבר נכנסים - - -
שגית אפיק
לא נכנסים. הם יוציאו מכתבים בעוד שבועיים אם החוק הזה לא יעבור. זה המצב. אבל אם ההצעה הזאת תעבור, הם יעצרו גם אצלם.
אורלי לוי אבקסיס
זאת השאלה - - -
היו"ר משה גפני
מיקי, בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כדי להסיר את החשש המוצדק של זהבה, מכיוון שמדובר פה בחוקים וכל מיני תעלולים, שלא צריך לחזור עליהם, נעביר עכשיו בהכנה לקריאה ראשונה, זהבה תגיש רביזיה על הדבר הזה. עד יום שני הבא לא נעשה שום דבר. אם השר יבוא – סבבה, מציון. שכנעת אותו, יבוא. לא שכנעת אותו – הרביזיה שמורה רק לה. רק לה. אתה לא תעשה רביזיה בעוד חמש שדקות, אלא הרביזיה תהיה שמורה בידה כדי למנוע תעלולים.
היו"ר משה גפני
בסדר, עד יום שני.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אפשר להזמין את השר?
היו"ר משה גפני
אפשר. אני אדבר אתו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא אמר לך שהוא לא מעוניין לבוא לוועדת הכספים?
היו"ר משה גפני
הוא לא אמר ככה, אבל כן.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא אמר לך שאין לו עמדה?
היו"ר משה גפני
הוא כתב לי, הוא לא רק אמר לי. הוא רוצה שהוועדה תחליט.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אתה יכול למסור לו שאנחנו רוצים לשמוע את עמדתו?
היו"ר משה גפני
אני אמסור לו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
תגידי לו ששלי יחימוביץ רוצה לשמוע את עמדתו בוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
אני מתחייב בלי נדר להגיד לו ששלי יחימוביץ רוצה לשמוע את עמדתו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אני ממש מבקשת שתאמר לו באלה המילים. תאמר לו: אדוני שר האוצר, שלי אומרת שלא יכול להיות שאין לך עמדה בנושא הנשים המבוגרות העניות והחלשות ביותר. לא יעלה על הדעת שאתה רוצה לפגוע בהן. בוא לוועדה ונשמע את עמדתך.
רחל עזריה (כולנו)
בואו נגיד "לא יעלה על הדעת". נכון, אף אחד לא רוצה לפגוע בהן.
אורלי לוי אבקסיס
בשתיקתו הוא פוגע בהן.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
חברת הכנסת עזריה, החוק לא אומר "חברת הכנסת עזריה", הוא אומר "שר האוצר".
רחל עזריה (כולנו)
אני מבינה. יש פה 15 חתומים, 12 גברים, שלוש נשים בחוק על גיל פרישה לנשים.
זהבה גלאון (מרצ)
קודם שיבוא השר.
יצחק וקנין (ש"ס)
רחל, רק אתן דואגות לנשים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רחל, לא כדאי לך להיכנס לזה.
רחל עזריה (כולנו)
אין בעיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רחל, אני לא רוצה לפגוע בשר יותר ממה שצריך. תאמיני לי, אל תעצבני.
היו"ר משה גפני
תקריאי, בבקשה.
שגית אפיק
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז–2017

תיקון סעיף 9

1.

בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004, בסעיף 9 –

זה הסעיף של המנגנון. היום סעיף קטן (ב) אומר: "(ב)  השר יביא לאישור ועדת הכספים - - - לא יאוחר מיום ד' באייר התשע"ז (30 באפריל 2017)," – את זה נתקן עכשיו ל-"(30 בספטמבר 2017)". זאת אומרת, השר צריך להביא המלצות לוועדה עד 30 בספטמבר 2017. זה בסעיף קטן (ב).

(1) בסעיף קטן (ד), המילים "ואת חלק א' בלוח א'1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995," – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (ה), במקום "לא החליטה" יבוא "הביא השר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו כאמור בסעיף קטן (ב) ולא החליטה".


בסעיף קטן (ג), ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בעניין המלצות השר. היום זה עד יום 31 ביולי 2017, זה יתקון ל-31 בדצמבר 2017.

בסעיף 6(3) שמתייחס לאישה שנולדה בחודש אוגוסט 1955 גם צריך לעשות התאמות לאור זה שאנחנו דוחים ל-31 בדצמבר.

תיקון חוק הביטוח הלאומי

2.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 –

(1) בסעיף 1, במקום ההגדרה ""גיל הפרישה"" יבוא:

""גיל הפרישה" –

(1) לגבי גבר – הגיל הקבוע לו בהתאם לחודש לידתו בחלק א' בלוח א'1;

(2) לגבי אישה – הגיל הקבוע לה בהתאם לחודש לידתה לפי חלק א' בלוח א'1, ואם היא נולדה בשנת 1955 ואילך – הגיל הקבוע לה בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004;";

זו התאמה של הלוח של חוק הביטוח הלאומי ללוחות בחוק גיל פרישה, בהתאמה עם המנגנון של סעיף 9.
אפרת פרוקציה
אנחנו עושים התאמה עם מה שיש בביטוח הלאומי.
שגית אפיק
אם דוחים לדצמבר, את צריכה לתקן גם את התוספת, אז נתקן גם את המועדים בתוספת. אני אקרא את החודשים.

(2) בסעיף 406(1), המילים "בהתאם לחודש לידתה, בחלק א' בלוח א'1" – יימחקו;

(3) בלוח א'1 –

(א) בחלק א', אחרי הכותרת "לאישה", במקום הקטע החל במילים:

"מאי 1947 עד יולי 1955 62"
ועד המילים
"דצמבר 1958 ואילך 64"

יבוא:

"מאי 1947 עד דצמבר 1954 62";

תחילה ביום הפרסום. כרגע לא ניגע בשנייה שלישית. בשנייה שלישית ניגע.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור?
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי שאלה טכנית ליועצת המשפטית. אם אני רוצה להגיש רביזיה, אני צריכה להצביע נגד החוק?
היו"ר משה גפני
לא. אני מציע שתצביעי בעד.

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז–2017, זה הצעות חוק משולבות, גם ההצעה של חברי ועדת הכספים, שאני חתום עליה, גם הצעת החוק של מרב מיכאלי וגם של אורלי לוי. מי בעד אישור החוק, ירים את ידו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אני מצביעה במקום אראל מרגלית.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז–2017, אושרה בהכנה לקריאה הראשונה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה לקריאה הראשונה.
זהבה גלאון (מרצ)
רביזיה, אדוני. אנחנו מתלים אותה בנוכחותו של - - -
היו"ר משה גפני
לא מתלים אותה בנוכחותו, הוא יכול לא לבוא. אז נחליט מה עושים. את לא יכולה לחייב את שר האוצר לבוא.
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי שאלת תם לפני שאנחנו הולכים. לא יותר פשוט היה להביא את השר במקום לחוקק?
היו"ר משה גפני
אני לא יכול להביא אותו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
צו מעצר...
זהבה גלאון (מרצ)
מה זאת אומרת שאתה לא יכול? עשית את מתווה הכותל, את זה אתה לא יכול?
היו"ר משה גפני
מה שנכון – נכון. תודה רבה. הישיבה נעולה. אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:57.

קוד המקור של הנתונים