ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/06/2017

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017, חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017, הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016, החלטת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לאשר איזון אקטוארי בקרנות הפנסיה הוותיקות מחודש יוני 2019 בשל אי העלאת גיל הפרישה לנשים, בהשתתפות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון גב' דורית סלינגר

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 740

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ב' בתמוז התשע"ז (26 ביוני 2017), שעה 10:00
סדר היום
דיון בסעיף 9 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004

2. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017

3. הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

4. הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד ביטן

איתן ברושי

זהבה גלאון

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

אראל מרגלית

רחל עזריה

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
יואב בן צור

מוטי יוגב

שלי יחימוביץ

אורלי לוי-אבקסיס

מרב מיכאלי

מיכל רוזין
מוזמנים
עו"ד בלככה המשפטית, משרד האוצר - אפרת פרוקציה

רפרנט מאקרו באג"ת, משרד האוצר - כפיר יהודה בטט

עו"ד, בלשכה המשפטית, משרד האוצר - עפרי גופר

רפרנט מאקרו באג"ת, משרד האוצר - יוגב גרדוס

רפרנט פנסיה בשוק ההון, משרד האוצר - רמין עזריה

יועץ השר, משרד האוצר - נדב שינברגר

הרשות לקידום מעמד האישה, המשרד לשוויון חברתי - יעל פרואקטור

יועץ משפטי, משרד התמ"ת - אור רוזנמן

עו"ד בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד התמ"ת - נועה נאמן

המשנה ליועמ"ש, ביטוח לאומי - רועי ישראל קרת

מנהלת אגף מחקר, המוסד לביטוח לאומי - מרים שמלצר

מנהלת תחום זקנה ושארים, המוסד לביטוח לאומי - מזל דהרי

מנהלת אגף זקנה ושארים, המוסד לביטוח לאומי - לבנה עזרא

מנהלת תחום בכירה, המוסד לביטוח לאומי - גבריאלה הילברון

יו"ר מרחב ירושלים, הסתדרות הגמלאים - אהרון רוני כהן

נציגת שדולת הנשים בישראל - מרים זלקינד

יועצת משפטית, ארגון נעמ"ת - מאירה בסוק

מת"ל-הוועדה למעמד האישה, ארגון נעמ"ת - גלי עציון קוחול

נציגת ארגון להב - לילי לאה בורוכוב

עצמאי - עידן בנימין

מתמחה, משרד האוצר - הילה אורן

חבר ארגון ישראל 2050 - אלון פרייזלר

חברה בארגון ישראל 2050 - אורן זוסמן

מתנדב ישראל 2050 - ליאור תבורי

סמנכ"ל תכנון ורגולציה, עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות - יאיר כוכב

נציג ההסתדרות, הסתדרות החדשה - אלי יריב

מוזמן/ת - עודד בן ארצי

מוזמן/ת - ניר סלומון

שדלן/ית (פרילוג בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה - רות פרמינגר

שדלן/ית (עו"ד גויסקי-קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה ), מייצג/ת את להב-לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל - יעל גויסקי אבס

שדלן/ית (ענבלים כ.ו סחר ומלונאות בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה - אלידור כהן

שדלן/ית - שלום מישאל כהן

שדלן/ית - איציק יצחק לב-ארי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

דיון בסעיף 9 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017, פ/4278/20, הצעת ח"כ משה גפני

הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, פ/2680/20, הצעת ח"כ אורלי לוי אבקסיס

הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016, פ/3492/20, הצעת ח"כ מרב מיכאלי
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו דנים בשלוש הצעות חוק. נדון קודם בהצעת החוק של הוועדה, לאחר מכן בשתי הצעות החוק הנוספות.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
דיון נפרד על כל הצעה?
היו"ר משה גפני
לא. נאחד אותן אחרי זה. כולם הסכימו על המגבלות, ואני רוצה לדבר גם על המגבלות, מה הן עושות, והאם אנחנו יכולים להסכים לזה.

תמונת המצב היא כזאת. תמונת המצב היא ששר האוצר, שהוא הכתובת המרכזית של ההחלטה על העלאת גיל הפרישה, כתב לי ודיבר אתי. בעיקר כתב לי את המכתב האחרון בעניין הזה, כשזה מצטרף למכתבים נוספים. הוא אמר שהוא לא החליט האם מעלים את גיל הפרישה, הוא רוצה שהוועדה תדון ותחליט והוא רוצה לראות את הדיון הזה. כלומר, הוא לא מדבר על העלאת גיל הפרישה. אם הוא היה חושב שצריך להעלות את גיל הפרישה, הוא היה עושה מה שמתחייב מהחוק והיה כותב לי מכתב שאומר: אני מבקש להעלות את גיל הפרישה בשנה, בשנתיים, ב-10, ב-20. הוא לא אמר כלום. הוא לא אמר כלום וממילא הוא לא אמר שצריך להעלות את גיל הפרישה.

מכאן ואילך התקיים דיון כאן בוועדה, ולאחר מכן ישבתי, בעיקר עם אנשי אגף התקציבים, אנשי משרד האוצר – ישבנו בישיבה והם אמרו שהם מבקשים להעלות את גיל הפרישה. יש להם סיבות, ונעתרתי לבקשתם. ידעתי מהוועדה, בעיקר מחברות הכנסת, שיש על מה לדבר, לדון על תנאים. לא שללתי את זה על הסף, לא אמרתי לא לגיל הפרישה, ושלום על ישראל. לא אמרתי את זה. אמרתי שנשב ונדון בכל מיני תנאים, אולי הייתי עושה פה אפילו ועדת משנה שתדון בעניין. לא החלטתי מה אני עושה, אבל היה ברור שאנחנו דנים על גיל הפרישה, אנחנו לא משאירים את זה כך. אבל תנאי אחד היה לי, והתנאי הוא שכל עוד שמתקיים הדיון, ואין המלצה של שר האוצר, גיל הפרישה לא עולה.

אגב, זה לא אומר, שלא תהיה טעות במה שאני אומר, שאם שר האוצר אומר שגיל הפרישה עולה הוא עולה. אם שר האוצר אומר שגיל הפרישה עולה, זה בא לדיון בוועדה, והוועדה מחליטה. היא מקבלת את ההמלצה או לא מקבלת את ההמלצה. אמרתי לאנשי אגף התקציבים, אנשי משרד האוצר, הבכירים שבהם שהסיכום יהיה שנדון על העלאת גיל הפרישה, ובתנאי שגיל הפרישה לא יעלה כלאחר יד מבלי שהתקיים על זה אפילו דיון. היתה הסכמה. כך גם הבנתי, שהיתה הסכמה.

ביקשתי מהלשכה המשפטית, משגית, להכין הצעת חוק, שהצעת החוק תעשה שני דברים בעיקר. הסעיף השלישי הוא סעיף שלא כל-כך נוגע לעניין הזה, וכמובן אמרתי גם במליאת הכנסת שאני אוותר עליו בשלב הזה, נדון עליו בנפרד, הוא לא קשור במישרין לעניין, אבל יש שני סעיפים שהם אחד. הסעיף הראשון זה הסעיף של הביטוח הלאומי, שעלה כאן בדיון בוועדה, שחברות העלו. זהבה, את העלית, מרב העלתה, אחרים העלו. כולם קיבלו פניות, גם אני קיבלתי פניות. הטבלאות של הביטוח הלאומי, אני לא מבין איך נעשה הדבר הזה, הטבלאות לא מותאמות להעלאת גיל הפרישה. כלומר, אם כתוב אי-שם, רחוק, מאחורנית, כתוב שביולי 2017, על-פי טבלאות הביטוח הלאומי, מפסיקים את קצבת הזקנה של קבוצת נשים שמגיעה לגיל הזה, אפילו שגיל הפרישה לא עלה, הביטוח הלאומי כבר מסיר את זה, שולח מכתבים. נתקלנו בתופעה הזאת פעמים רבות. ואז הוסכם על משרד האוצר וגם בוועדת השרים לחקיקה – הוסכם שהטבלאות יותאמו להעלאת גיל הפרישה. גיל הפרישה יעלה בתאריך מסוים, אז יקוזזו או יפסיקו קצבאות הזקנה של נשים שמגיעות לגיל הזה. אם לא, הביטוח הלאומי ימשיך לשלם רגיל.

דא עקא, אומרים אצלנו, שזה נכון לסוף יוני 2017. בסוף יולי 2017, על-פי משרד האוצר, גיל הפרישה עולה באופן אוטומטי, וממילא הביטוח הלאומי יקזז.
יצחק וקנין (ש"ס)
אז למה אנחנו פה?
זהבה גלאון (מרצ)
חכה, רק מתחיל להיות מעניין.
היו"ר משה גפני
זה אחד הדיונים שאנחנו צריכים לדון עליהם, בשביל מה אנחנו פה...
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זו שאלה קיומית.
היו"ר משה גפני
שאלה טובה.
זהבה גלאון (מרצ)
אם זו היתה הפעם הראשונה, לא היה אכפת לנו.
היו"ר משה גפני
ואז אני סברתי, ואני סבור גם עכשיו, הבנתי שסיכמתי עם משרד האוצר שכל עוד אנחנו לא מקבלים החלטה משותפת על העלאת גיל הפרישה עם הסכמה והכול, נשאר הסטטוס קוו, כלומר, גיל הפרישה לא עולה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
גם לא בסוף יולי.
היו"ר משה גפני
גם לא בסוף יולי, וזה מופיע בחוק שלנו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
איפה נכנסת כאן הפרשנות של האוצר שזה עולה אוטומטית?
היו"ר משה גפני
האוצר אמר בוועדת השרים לחקיקה, שהוא מתנגד לזה, הוא לא מסכים לסעיף השני. על הסעיף השלישי גם אני אמרתי שאני מסכים שזה לא יהיה עכשיו, אבל הסעיף הראשון והסעיף השני הולכים יחד, כולה פער של חודש. המאבק שאנחנו מנהלים עכשיו – נצטרך לנהל בעוד חודש אותו מאבק, אולי אפילו יותר קשה. ולכן עמדתי היא שזה חלק מהסטטוס קוו שעליו דיברנו, ואז אפשר לקיים דיון.

אנחנו צריכים לנהל עכשיו מאבק רק על סוף יולי, ששם לא יעלה גיל הפרישה, אז אין לנו מה לדון אתם על העלאת גיל הפרישה בכלל.

אני לא אסכים, אני אומר את זה לפקידים במשרד האוצר – לא חשוב מה יהיה בסוף, אנחנו נצליח, אתם תצליחו, הכול בסדר – לא תהיה בעניין הזה הטעיה של הציבור. אני לא בעד העלאת גיל הפרישה, אני אגיד את זה לכל העולם. מי שיהיה בעד העלאת גיל הפרישה יהיה משה כחלון, שלא תהיה טעות באיזה מכתב עמום כזה, אם אתם לא נותנים לי לדחות את העלאת גיל הפרישה עד שאנחנו מגיעים לסידור, אתם, זה שר האוצר, ואני הולך להגיד את זה לשר האוצר. יכול להיות שאני לא אצליח, יש ועדת שרים - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
לי לא מובן אחרת ממה שאתה אומר כרגע. אין הבנה אחרת, זה לא הבנת הנקרא. אם הוא כותב מכתב כזה, או שהוא נותן לנו להחליט, או שהוא ייקח ויחליט.
היו"ר משה גפני
נכון, זה מה שאני טוען. יותר מזה, ישבתי אתם והסכמתי לדון על זה.
יצחק וקנין (ש"ס)
מצד אחד הוא כותב מכתב, מצד שני הזרוע הארוכה שלו עושה משהו אחר לגמרי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
חד-משמעית.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא מסתתר מאחורי - - -
היו"ר משה גפני
אני לא יודע - - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא נותן להם לעשות את העבודה השחורה, כדי שזה לא ידבק בו, אבל זה ידבק בו.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע מה הוא יודע, אני לא יודע מה הוא לא יודע, אני אדבר אתו.
יצחק וקנין (ש"ס)
הוא רק היה מרים גבה, הם לא היו זזים מילימטר אחד.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זה כאילו בגניבה.
זהבה גלאון (מרצ)
תאר לך שהוא היה מרים שתי גבות...
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, כל האירוע מתנהל בגניבה. זה לא ראוי בצורה קיצונית.
שגית אפיק
- - -
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מסכים, לא היה לי סיכום. בנושא של יהודה ושומרון לא היה סיכום, אני לא מסכים לזה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
איך קשור יהודה ושומרון לגיל הפרישה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דווקא אנחנו מעוניינים שתעלה את זה, כי גם לנו יש איך לאזן את זה. אתה תפתור את הבעיה של יישובי גבול לבנון אם אתה מכניס את היישובים האלה.
היו"ר משה גפני
זה אושר בוועדת השרים אתמול.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ועדת השרים. אבל עם כל הכבוד, צריך את הכנסת.
זהבה גלאון (מרצ)
לא מעניין אותי עכשיו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הכיבוש לא מעניין אותך?
זהבה גלאון (מרצ)
לא עכשיו.
היו"ר משה גפני
זו סוגיה שעומדת לעצמה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
את הפנסיה לא פותרים, בואו נפתור בעיה - - -
זהבה גלאון (מרצ)
ועוד איך נפתור.
היו"ר משה גפני
אסור להתייאש בבניין.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני סומך על הצוות שלך. אתה אדם ישר.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, אני מבקש בהצעת החוק הזאת להתאים את הטבלאות של הביטוח הלאומי להעלאת גיל הפרישה. אני גם מבקש שכל עוד שאין החלטה על גיל הפרישה, שגיל הפרישה לא יעלה כל עוד שהשר לא הסכים. אני אבקש לשמוע את אנשי משרד האוצר לגבי העניין הזה ונצטרך להחליט. זאת הצעת החוק שלי, עכשיו אנחנו עוברים להצעת החוק - - -
זהבה גלאון (מרצ)
קודם כול התייחסויות, אדוני, לפני הצעת החוק. אני מבקשת לדבר, אדוני, ולומר כמה הערות מקדימות, אבל אני לא מדברת על גופה של ההצעה. גם אני חתומה על ההצעה, אבל הדיון הוא לא על הצעות החוק. חבר הכנסת גפני, בואו נשים את זה על השולחן.

הדיון הוא לא על הצעות החוק, אני רוצה להגיד את זה בצורה ברורה, ואמרנו את זה לא אחת בישיבות שהיו כאן שאנחנו, חברות הכנסת לפחות, אני יכולה לדבר בשמן, לא מתנגדות אוטומטית להעלאת גיל הפרישה. אין לנו אג'נדה נגד העלאת גיל הפרישה, יש לנו השגות, בעיקר לגבי שתי קבוצות של נשים, גם נשים מובטלות שנמצאות מחוץ לשוק התעסוקה וגם נשים במקצועות שוחקים. אני לא רוצה להרחיב, דיברנו על זה כאן וטחנו מים בעניין הזה.

גם היום, דרך אגב, כל אישה שרוצה להמשיך לעבוד זו החלטה אישית שלה. לא מדובר על גיל הפרישה, אישה יכולה להמשיך לעבוד. היה מדובר על מה שאתם מנסים עכשיו לעשות בהצעת החוק הזאת, לעשות התאמות. על זה אנחנו מדברים.

מה שאנחנו רואים, אדוני, זה ניסיון לעשות מחטף. כל השנים בוועדה הקודמת, כאשר שטייניץ היה שר אוצר, היה ברור שאופן ההתנהלות הוא כפי שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה, שהיתה גם אז היועצת, שאם השר לא מגיש עמדה אחרת לוועדה, גיל הפרישה לא עולה באופן אוטומטי. כך זה היה אז. ניהלנו את הקרב הזה אז, וכך זה יהיה היום.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
זה היה לפני שש שנים.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון. לא יכול להיות בכלל שמנהלים אתנו משא-ומתן, כל התקופה הזאת אולי נגיע להסכמות כאלה ואחרות, אדוני, וכל המשא-ומתן הזה נועד למסמס את התהליך, לגרור רגליים, ולהגיע לרגע הזה שלא הגענו להבנות, אז גיל הפרישה יעלה אוטומטית. אני לא מבינה איפה שר האוצר. יתכבד שר האוצר ויבוא לוועדה.

אני רוצה לומר משהו, ואני לא אומרת את זה בניגוח כלפי אנשי משרד האוצר. הם עושים את העבודה שלהם. יש שר למערכת הזאת, לא יכול להיות שבכל פעם אנחנו שומעים באופן עמום שיש חלוקת תפקידים, משחק תפקידים – השר הוא מאוד חברתי, הוא לא ייתן לפגוע נשים מובטלות ונשים במקצועות שוחקים, הוא לא תומך בהעלאת גיל הפרישה, אבל באים לכאן הנציגים שלו ומסבירים לנו בדיוק ההפך. אז יתייצב השר בפני הוועדה ויאמר את העמדה שלו. לא יכול להיות שהביטוח הלאומי ומשרד האוצר חושבים שהם יסגרו את הגירעונות האקטואריים שלהם על גבן של הנשים הכי מוחלשות במשק. זה כבר לא דיון מולנו, אנחנו מול אנשי האוצר. נגמר הדיון הזה, אדוני. אנחנו לא בדיון הזה. יתייצב השר לאלתר, כמו שהוא יודע כשהוא רוצה לקדם את המהלכים שלו, שייתן כבוד לוועדה הזאת ויאמר מה העמדה שלו בעניין הזה. לחשוב שאפשר להעלות את זה אוטומטית בלי לערוך חשיבה אסטרטגית? כשהקימו את הוועדה הזאת בזמנו, היה ברור שהשר לא אמר שהוא מקבל את המלצות הוועדה, כי הרי הוא יכול היה להעביר את זה לכאן בזמנו. אנחנו לא מסכימות, אדוני, זה מחטף עלוב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
צריך להציע אי-אמון בשר האוצר. נביא אי-אמון בשר האוצר, אחרת מה הטעם בכל הסיפור הזה?
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, אני אומרת את הדברים שלי בעניין שר האוצר בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים. יתייצב כאן השר בוועדה ויגיד אחת ולתמיד מה העמדה שלו. אנחנו לא מקבלים את המשחק הזה של האיש הטוב והאיש הרע. הדבר הזה לא בא בחשבון. מה שצריך לעשות לפני שדנים בכלל בהצעת החוק של כולנו, צריך להסיר את העמימות הזאת בסעיף השני. אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו עומדים. מה הולכים לעשות? זה ויכוח על פרשנות משפטית? הולכים באיזה מחטף טכני להגיד שגיל הפרישה עולה אוטומטית וזורקים לכלבים את הנשים הכי מוחלשות? האם זה שר אוצר חברתי? זה בכלל לפני גופו של עניין, אדוני. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מרב מיכאלי, לך יש הצעת חוק ביחד עם זהבה גלאון.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זהבה, צריך להגיד, היא מופיעה, אבל אחר-כך היא אמרה שחשוב לה להיות עם ההצעה של ועדת הכספים.
זהבה גלאון (מרצ)
אני בהצעה של ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
גם מרב בהצעה של ועדת הכספים.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
גם אני בהצעה, ברוך השם.

תודה, אדוני. צריך להגיד שההצעה שלי לא משאירה מקום לעמימות, היא אומרת בצורה מפורשת שלא יעלה גיל הפרישה לפני שמתקבלת החלטה בעניין הזה, נקודה. אין בה סעיפים שאפשר להעביר אותם באופן חלקי, ואין המשחקים האלה.

מה שקורה שדרישת החוק לא התקיימה, אין המלצה של שר האוצר, לכן גיל הפרישה לא יכול לעלות, נקודה.

הדבר המדהים הוא שזו הפעם הראשונה בתולדות הסאגה המתמשכת של גיל הפרישה לנשים, שבאו הפמיניסטיות הכי רדיקליות וניהלו עם משרד האוצר משא-ומתן בנפש חפצה, מתוך תמיכה ביתרונות שאפשר להשיג בהעלאת גיל פרישה למי שזה רלוונטי לגביה להעלות את גיל הפרישה. זה סוג של שיח שמעולם לא התקיים קודם מצדנו כלפי האוצר - - -
זהבה גלאון (מרצ)
הם הגיעו לסוג של הבנות.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
יש הבנות בסך-הכול ברורות מאוד. מה מדהים? מדהים שאתם, נציגים ונציגות של האוצר, אומרות בעצמכן: יש נשים שאנחנו יודעים לזהות, אנחנו יודעים להגיד שהן ייפגעו פגיעה אנושה, משום שאף אחד מהפתרונות שאנחנו מציעים לא רלוונטי כלפיהן, לא הקרן שתעזור למצוא, כי מי שנפלטה משוק העבודה, מעולם העבודה כל-כך מזמן, לא תחזור בגיל 62 לעבודה. אנחנו יודעות לזהות את העניות ביותר, המוחלשות ביותר שייפגעו. לא אנחנו, אם אנחנו אומרות, זה בסדר גמור, אבל אתם יודעים להגיד שאתם יודעים לזהות אותן, ואתם לא מוכנים להתחייב לתת להן רשת ביטחון שהן לא ייפגעו.

הרי על זה מדובר. כבר יכולנו מזמן להגיע למתווה מוסכם ולעשות העלאה של גיל הפרישה שהיא יותר מדורגת, יותר הגונה ושומרת על כל אלה שעלולות להיפגע. אני לא מבינה למה אתם עומדים עם העקבים ברצפה ומתעקשים, ובינתיים מנסים בדלת האחורית להגניב העלאה של גיל הפרישה שהיא רק מייצרת בעיות ולא פותרת אותן.

אדוני, זו התנהלות מבישה. פשוט התנהלות מבישה, גם של שר האוצר וגם של משרד האוצר. והתפקיד שלנו לשים לזה סוף.
מיקי לוי (יש עתיד)
אולי אפשר לשמוע את המסר ממשרד האוצר?
היו"ר משה גפני
כמובן.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
הבאתי לכאן, לפני כמה חודשים, את הדיון מכל פניות הנשים שפנו אלי, שנמצאות באי-ודאות מזעזע לגבי האם הן יקבלו קצבת זקנה או לא, ובחלק מזה זה נכון גם לגבי קרנות הפנסיה, האם הן יוכלו לקבל את הפנסיה שלהן. אני לא מבינה איך האוצר חושב שאי-הוודאות הזאת משרתת לא רק את הנשים האלה אלא גם את המשק. באיזה עולם האי-ודאות משרתת מישהו או מישהי? התפקיד שלנו היום זה לשים סוף לאי-הוודאות.
היו"ר משה גפני
יש ויכוח, ויכוח מתחת לפני השטח, הוא לא נאמר באופן מפורש, אבל כנראה זאת האמת. משרד האוצר רוצה לבוא מתוך עמדת כוח.
זהבה גלאון (מרצ)
זה תמיד.
היו"ר משה גפני
במקרה הזה, אני לא מדבר על תמיד, כל דבר לגופו. הוא רוצה שיונח השוט על ראשנו שאם לא נסכים להעלאת גיל הפרישה בתנאים שהם רוצים יעלה גיל הפרישה אוטומטית. אני לא מוכן לזה. אני מבקש לבוא לדיון הזה בידיים נקיות. כל עוד אין מצב שהגענו לפתרון ואנחנו מסכימים להעלות את גיל הפרישה בתנאים שהחלטנו ביחד, גיל הפרישה לא עולה. זה הוויכוח מתחת לפני השטח. אני מקווה שאולי נסתדר אתם במהלך הישיבה הזאת.
זהבה גלאון (מרצ)
גם שטייניץ חשב כך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, היו ניסיונות, מאמצים בתום לב, שנמשכים כבר חודשים ארוכים. אני לא רואה סיבה שעכשיו זה יקרה אחרת. הגיע הזמן שאנחנו נעשה את הצעד המתבקש.
היו"ר משה גפני
תיכף נראה מה אנחנו יכולים לעשות, ואז נעשה את זה.
זהבה גלאון (מרצ)
המון.
היו"ר משה גפני
שלי יחימוביץ, בבקשה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אנחנו מגיעות לכאן אחרי שש שנים שאנחנו מתעסקות בנושא הזה. לפני שש שנים חוקקנו חוק שדחה בחמש שנים את העלאת גיל הפרישה, כל הנשים בכנסת, אגב, מכל הסיעות. ועכשיו אנחנו מגיעות לכאן אחרי שנה וחצי של התדיינויות מול האוצר לגופו של עניין, ישיבות מאוד רציניות, שבהן, ולא משנה איך תהפוך את זה, הם לא מכירים במושג "מקצועות שוחקים", מסרבים להכיר בו אחרי אין ספור פגישות. נשים שעובדות במקצועות שוחקים, ועליהן הם מבקשים להחיל גם את גזרת העלאת גיל הפנסיה הן לא בספקטרום שלהם, בקו הראייה שלהן, פשוט לא קיימות. הם אפילו לא נסוגים כי הם מעולם לא היו שם.

אני לא אגיד פקידי האוצר, אני אגיד שר האוצר, כי נמאס לי מהעמדת הפנים הזאת שהוא שולח לפרונט את פקידיו, ולו אין עמדה אבל הם אומרים בשמו אתה דברים. אני רוצה להבין, בכל השיחות שלנו אתם הם דיברו אך ורק בשמם, לא עדכנו אותו, והוא כותב לך מכתב שהוא לא אומר כלום בעניין הפרישה לגופו? אין לו עמדה בעניין? אז אני אפסיק להגיד פקידי האוצר. שר האוצר לא מכיר בנשים שעובדות במקצועות פיזיים קשים: בעמידה במפעלי מזון, בסיעוד, בסייעות, בניקיון – בכל העבודות הפיזיות הקשות ששוברות את הגב ואת הרגליים, את הנפש, הוא לא מכיר. הוא רוצה להחיל עליהן את העלאת גיל הפרישה, ולא יעזור כלום.

קבוצה נוספת שאני תוהה לגביה אם שר האוצר החברתי, הרחמן, שמתרחק מהאמירה הזאת כמו מאש, אבל היא עליו – די נמאס כבר מהדיון המסולף והכוזב הזה כאילו אנחנו מנהלים אותו עם פקידי האוצר – הוא לא מכיר בעובדה שמונחת לפתחנו, שיש נשים שנפלטו משוק העבודה בגיל 55, ו-58 ו-61, ובשבילן העלאת גיל הפרישה, הפירוש הוא מאוד-מאוד פשוט, הן יישארו עוד שנים בלי שכר, בלי פנסיה ובלי קצבת זקנה, גם הן לא מעניינות אותו, את שר האוצר הרחום והרחמן.

ולמה אני אומרת שר האוצר? כי די כבר עם המשחק הכפול הזה. מספיק. זה לא פקידי האוצר. מי שממונה עליהם זה שר האוצר. אם הוא היה חושב אחרת, הם לא היו שוב ושוב מתנפצים עלינו עם היעדר ההכרה במקצועות האלה. הפתרונות שהם הציעו הם פתרונות מביכים, זה לסתום חור קטן פה וחור קטן שם, וזה עשרה חודשים קצבת אבטלה. ומה עם השנתיים? מה עם 14 החודשים הנותרים? שם הן אמורות להישאר בלי שקל, בלי כלום.
היו"ר משה גפני
רעבות ללחם.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
ממש רעבות ללחם. ממש כך, שר האוצר הרחום והחנון שקשוב ללבם ולצורכיהם של האנשים העניים.

אז בואו נפסיק באמת את העמדת הפנים הזאת וננהל את הדיון הזה מול שר האוצר ולא מול הפקידים. ואז הוא מבקש, בדיוק כמו שאמרה זהבה, הוא מבקש להפוך את זה למין עניין טכני משפטי שכזה, תהיה פרשנות משפטית לכאן, שזה חל אוטומטית, ופרשנות משפטית לכאן שזה לא חל אוטומטית, והוא לא עומד מאחורי הפרשנות המשפטית שזה נכנס אוטומטית, זה הפקידים שלו, זה הייעוץ המשפטי. הם תיכף ילכו ליועץ המשפטי לממשלה, אני אומרת לך. עוד שנייה הם הולכים ליועץ המשפטי לממשלה כדי לקבל הכשר לעוול הזה - -
היו"ר משה גפני
לפי דעתי השנייה הזאת כבר עברה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
- - ועל העוול הזה חתום שר האוצר, ואת התשובות נדרוש מעכשיו אך ורק ממנו.

בלי שום קשר, כמובן הצעת החוק שלך מבורכת.
היו"ר משה גפני
אני אדבר אתו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
שיגיע לכאן לוועדה ויסתכל אלינו בעיניים.
היו"ר משה גפני
אם המצב יהיה שגיל הפרישה עולה באופן אוטומטי, בגלל שהוא לא ממליץ, אני אלך להגיד לו שהוא יהיה אשם. אם הוא רצה לצאת מזה, הוא לא יכול.
זהבה גלאון (מרצ)
זה לא השר שאמר במערכת הבחירות שהוא לא ייתן להעלות את גיל הפרישה? זה אותו שר?
היו"ר משה גפני
יש לו עדיין חזקה שהוא לא העלה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
חי נפשי שזה לא קשור לבחירות להסתדרות. לפני הבחירות להסתדרות שמענו את ההסתדרות נחרצת מאוד-מאוד נגד העלאת גיל הפרישה. מה קרה?
זהבה גלאון (מרצ)
מה קרה באמת?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
באמת מה קרה? יכול להיות שהם חיכו לבחירות להסתדרות כדי להגיד את עמדתם האמיתית, יושב-ראש ההסתדרות ושר האוצר? הייתכן?
זהבה גלאון (מרצ)
הייתכן? לא יכול להיות... שלי.
היו"ר משה גפני
זהבה, אני לא מגיב על הנושא של ההסתדרות.
זהבה גלאון (מרצ)
אני חושבת שזה לא ייתכן...
היו"ר משה גפני
יכול להיות שבעקבות הדיון הזה יושב-ראש ההסתדרות כן יגיד.
זהבה גלאון (מרצ)
לא שמענו אותו. הוא לא יודע שיש ישיבה?
היו"ר משה גפני
תודה רבה. איתן.
זהבה גלאון (מרצ)
מה עם יישובי הגולן?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה לא הגולן. זה לבנון.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הדיון הוא לא על הפרישה, אלא על שר האוצר. עכשיו חופש הביטוי – הגיע הזמן לתקוף את שר האוצר אישית, וזה לא הסעיף הראשון, משום שאם לא עצרנו אותו בייבוא, שהוא עושה מה שהוא רוצה, גם פה הוא עושה מה שהוא רוצה. יש תרבות שלא התחילה בשר הזה, אבל היא מקבלת עוצמה גדולה של עריצות האוצר ושלטון יחיד. הוא לא קיים כמעט בשום סעיף. זה בא לידי ביטוי בדיונים שמתקיימים פה לעתים.

אדוני היושב-ראש, עבורי אתה דמות מיוחדת, תראה שאנחנו עפר לרגליו של שר האוצר. וקנין, אני יודע שגם בתחום שלך אתה מודאג מעריצות האוצר.
היו"ר משה גפני
איך אמרת? חופש הביטוי. אני לא יכול בשבועיים, כשאני מעביר ארבעה חוקים בוועדת השרים, עם הסכמה של שר האוצר, להגיד "עריצות שר האוצר".
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בחופש הביטוי אתה יכול להגיד - - -
היו"ר משה גפני
בחופש הביטוי אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ארבעה חוקים של הוועדה העברתי בוועדת השרים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, בכל זאת, אני חושב שמה שקורה פה - - -
זהבה גלאון (מרצ)
כן, אבל אתה העברת. מה אתנו?
היו"ר משה גפני
זה חוקים שכולם חתומים עליהם, זה לא החוק שלי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, בוא לא ניכנס לזה איך מתנהלת ועדת השרים לחקיקה. אוסף עוזרים מקרי שקובע את גורל החוקים.
היו"ר משה גפני
צריך לדעת להגיע לאוסף העוזרים המקרי הזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה שלמדתי שהגלגל הזה יכול להתגלגל.
היו"ר משה גפני
נכון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל אתה תמיד נמצא שם.

זה נושא רגיש מאוד, אבל הוא מביא לידי ביטוי את הוויכוח ואת המחלוקת על מעמד האוצר, שהוא יכול להיות מעמד-על. ולכן ועדת הכספים מאבדת במידה מסוימת – ראינו את זה לפני כמה ימים במשבר על תמנע – סגרת את הישיבה, אבל לא סגרת את הנושא. נשארנו עם עליונות האוצר, שיכול לשקר פה במצח נחושה, והוא ממשיך להתנהג כאילו לא קרה כלום.

הבעיה פה היא לא הפנסיה ולא הפרישה, אלא התנהלות האוצר. יש פה כמה שמייצגים אותו. הם באמת לא אשמים.

אדוני היושב-ראש, אני מציע שוועדת הכספים תקבל החלטה. אני לא חושב שוועדת הכספים יכולה להתפזר. זה על סדר-היום, תלך על אחד החוקים, תעמיד למבחן את הממשלה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
זהבה גלאון (מרצ)
אחרי שהוא הצליח עם הכותל והגיור הוא יעמיד למבחן את הממשלה? אני לא מבינה אותך.
היו"ר משה גפני
התשובה כן.
זהבה גלאון (מרצ)
יאללה, אני אתך. האמת היא שאני סומכת עליך.
היו"ר משה גפני
אני מתייחס לגיל פרישה כאילו אין כותל, ואני מתייחס לכותל כאילו אין גיל פרישה. זה המצב. זאת האמת. אני לא הולך לעשות פה הנחות לממשלה על העניין הזה, ותהיה מלחמה.

חבר הכנסת טרכטנברג, בבקשה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני רוצה לשמוע קודם את האוצר ולשמור על הזכות. יש לי מה להגיד, אני רוצה לשמוע קודם.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. מיקי, גם אתה רוצה לשמוע את האוצר? אני רוצה לשמוע את האוצר בהתייחסות לחוקם הללו, כנראה אנחנו נאחד אותם. אני לא רואה פה את אורלי לוי. צריך לאחד את שלושת החוקים האלה, להפוך אותם לחוק אחד. קודם כול, נשמע את האוצר ולאחר מכן נשמע את הביטוח הלאומי. כמה שאלות עומדות על הפרק. מי אחראי היום על גיל הפרישה באוצר?
כפיר בטט
הממונה על התקציבים וכל השרשרת מתחתם.
היו"ר משה גפני
יעל מבורך?
כפיר בטט
יעל עדיין כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מבקשים את ההתייחסות שלכם למה שנאמר כאן. אנחנו מוכנים לדון על גיל הפרישה. אם גיל הפרישה מבחינת העמדה שלכם יעלה באופן אוטומטי, אני לא דן על העלאת גיל פרישה, אני מוסר את המפתחות לקדוש ברוך הוא. אם מישהו יגיש בג"ץ, או מישהו יטען אחרת ואנחנו נצביע פה על מה שאני כן יכול להצביע, יהיה לא טוב, לא תהיה הידברות. לא תהיה הידברות בגיל פרישה, תפסידו בסוף. תרוויחו בטווח הקצר, תפסידו בטווח הארוך. לכן אני מציע, כמו שדיברנו בהתחלה, שיהיה סטטוס קוו, ולהתחיל לדון מיד, ונקבע דד ליין, עד מתי דנים על העניין הזה, ואז מקבלים החלטה. זאת ההצעה שהוועדה מציעה. אני מבקש את ההתייחסות של משרד האוצר, לאחר מכן הביטוח הלאומי.
אפרת פרוקציה
חוק גיל פרישה – בגלל השאלה המהותית והחשובה שנוגעת להרבה נשים ואנשים במדינת ישראל, החוק הזה יצר מנגנון. הוא לא קובע מה יהיה גיל הפרישה באופן ספציפי, מה שהוא אומר שנקבע דיון ונקבע מועד לקבלת החלטה, ופה החשיבות של החוק הזה, עד מועד מסוים. הדיון הזה הוא דיון של ועדה ציבורית, של שר, של ממשלה ושל כנסת ביחד שצריכים לקבל החלטה במועד מסוים לגבי גיל הפרישה.

יש עמימות בחוק. זה לא עניין מה הלשכה המשפטית במשרד האוצר חושבת אל מול מה הלשכה המשפטית בוועדת הכספים חושבת. יש כאן עמימות, כשהעמימות הזאת יכול לנצל כל אדם, או כל אישה שזה משפיע עליה ברחבי ישראל. בסופו של יום מי שאחראי על קביעת הפרשנות זה בית המשפט, אנחנו לא יודעים מה הוא יקבע בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שלושה חודשים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
סליחה, מה עמדת משרד האוצר?
שגית אפיק
למה צריך להגיע לבית המשפט? מה הפרשנות שלכם?
אפרת פרוקציה
אני אגיע לכול.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מה חושב שר האוצר?
אפרת פרוקציה
אני אסביר.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
האם גיל הפרישה צריך לעלות? כן או לא?
אפרת פרוקציה
אני אסביר את העמדה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אפרת, ניסינו למנוע שהחוק יהיה עמום, שהוא יהיה ברור לחלוטין, כדי שלא יגיע לבית המשפט.
אפרת פרוקציה
אני מבינה לחלוטין - - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
ולכן חשוב לנו לשמוע את עמדת שר האוצר.
היו"ר משה גפני
גבירותי ורבותי, תתנו לה בבקשה - - -
אפרת פרוקציה
אני אומר את עמדת שר האוצר. אנחנו אומרים שיש שאלה פרשנית מהותית לגבי גיל הפרישה. גם משרד האוצר חושב שיש שאלה גדולה לגבי העניין הזה, וזה יכול לחלוטין להתפרש כגיל 64, גם המוסד לביטוח לאומי חושב כך. יש שאלה פרשנית - -
היו"ר משה גפני
המוסד לביטוח לאומי ידבר תיכף. קודם תגידי מה העמדה שלכם.
אפרת פרוקציה
- - היא רחבה יותר מגדר הנוכחים בישיבה הזאת. השאלה היא מה עושים עם הדבר הזה. שר האוצר, כשהוא כתב את המכתב לוועדה הוא ביקש שבמקום שהדיון - - -
היו"ר משה גפני
לא שמעתי. מה אמרת?
אפרת פרוקציה
שר האוצר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה שר האוצר לא פה?
אפרת פרוקציה
אני יכולה לסיים?
היו"ר משה גפני
מיקי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה הוא לא פה?
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הגעת עכשיו, כבר שאלו לפניך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה הוא מתחמק?
היו"ר משה גפני
הוא לא מתחמק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא מסתתר מאחורי הפקידים. זה כמו מסטיק.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אגב, עד הרגע אנחנו לא יודעים מה עמדתו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה הדיון העשירי שאני משתתף בעניין. למה שר האוצר לא פה?
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה ממנה? זה נאמר כבר קודם, ייצגו אותך כאן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יכול להיות שייצגו אותי. אני מצטער, הייתי בוועדה אחרת.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. השאלה הזאת נשאלה. אמרתי שאני אדבר עם שר האוצר. אני מבקש לכבד את האנשים שבאים. תגידו את דבריכם, בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה זמן אפשר להתחמק מהכרעה?
היו"ר משה גפני
אפשר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא ניתן לו. נמאס.
היו"ר משה גפני
נמאס זה בסדר, אבל עובדה שאפשר.
זהבה גלאון (מרצ)
הוא בא בטורים גבוהים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
האם שר האוצר רוצה להעלות את גיל הפרישה לנשים במקצועות שוחקים ולנשים שלא עובדות? כן או לא?
אפרת פרוקציה
אני רוצה להשיב לעניין עמדת שר האוצר. שר האוצר כתב במפורש - - -
היו"ר משה גפני
רגע. לפי הסדר. יש לי כמה דברים שאני רוצה אותם.
אפרת פרוקציה
האם אפשר רק לסיים את הדברים?
היו"ר משה גפני
עו"ד פרוקציה, אני מכבד אותך, אני מבקש קודם כול תשובות לשאלות הטכניות. השאלה המהותית לגבי שר האוצר, תעני, זה בסדר, אבל קודם כול השאלות הטכניות. ישבתי אתכם והיה סיכום שיהיה סטטוס קוו. לפי המצב הקיים, אם אנחנו לא משנים שום דבר, בסוף יולי עולה גיל הפרישה, אז איך אני אנהל אתכם משא-ומתן? אני רוצה אפילו לעשות ועדת משנה לצורך העניין.
אפרת פרוקציה
אני אסביר. החוק כרגע הוא עמום לגבי ההשלכות שלו.
היו"ר משה גפני
מה יקרה בסוף יולי?
אפרת פרוקציה
יש שתי חלופות. חלופה אחת שהוא נשאר עמום, הממשלה והכנסת מחויבים להגיע להחלטה ברורה עד ליום 31 ביולי, שאז נשים בישראל ידעו מה גיל הפרישה שלהן, ואנחנו חושבים שזה הדבר הנכון, זה הדבר האחראי, ולשם אנחנו רוצים להגיע. כמו שהבנו מהדיון הקודם בסך-הכול יש הסכמה על הגיל. כולם מבינים שבסופו של יום נכון לציבור ולנשים בפרט שהגיל יהיה 64. יש שאלות לגבי כלים משלימים, ועל זה אנחנו חושבים שכדאי ונכון לדון בישיבה הזאת. יש לנו פרק זמן של יותר מחודש לפתור את העניין הזה, ואנחנו באים בידיים נקיות. אנחנו רוצים להגיע לפתרון בעניין הזה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מה יקרה כעבור חודש?
זהבה גלאון (מרצ)
מה יקרה בעוד חודש שלא קרה עשרה חודשים?
אפרת פרוקציה
ההחלטה שהוצעה בוועדת השרים הופכת את ברירת המחדל, היא מקבעת את גיל הפרישה על גיל 62, כך שבסופו של יום גיל הפרישה מקובע על גיל 62, נכנס למגירה, ואין דיון לגביו. שואלים אותי אם זה הדבר הנכון לדעתנו, שאם זה מה שהחוק רצה, שב-31 ביולי 2017 העניין הזה ייכנס למגירה ולא ידונו, כי גיל הפרישה קובע על גיל 62 והוא לא יבוא לדיון, אני חושבת שזה דבר לא נכון. הרצון גם של השר, ואני חושבת גם של הוועדה, ואני חושבת שיש פה תמימות דעים, שהגיל צריך לעמוד על 64. כן צריך לעשות דיון - - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
סליחה. האם זה כולל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
והתניות.
היו"ר משה גפני
רבותי, שנייה, עם כל הכבוד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא קיבלנו את זה.
היו"ר משה גפני
פרוקציה, סיכמנו שני דברים, שהסטטוס קוו יישאר. לא אמרנו שמכניסים למגירה משהו. אמרנו שבינתיים הגיל לא יעלה - -
אפרת פרוקציה
עד מתי?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
עד שנגיע להסכמות.
היו"ר משה גפני
- - ובינתיים יתקיים דיון עד שיסתיים הדיון. הרי הודעתי שאני לא אנהל משא-ומתן, אם על הראש שלנו תהיה העלאת גיל הפרישה, כפי שאת אומרת שזאת כבר עובדה, שגיל 64 הוא הגיל. אמרתי שאני לא אקיים דיון יותר על העניין הזה. למה שר האוצר לא כותב את זה במכתב שלו? למה זה לא כתוב במכתב? האם אני אעלה את גיל הפרישה והשר לא? תשכחו מהעניין הזה.
אפרת פרוקציה
אני רק אגיד עוד מילה אחת לגבי מכתב שר האוצר. מה ששר האוצר ביקש במכתב שלו, שבמקום שהדיון בשאלה המהותית הזאת יהיה טורי, הדיון יהיה יחד. הוא אמר במכתב הראשון שלו שעל פניו המלצות הוועדה מקובלות עליו, הוא רוצה לבצע את הדיון הזה ביחד עם הוועדה.
היו"ר משה גפני
עו"ד פרוקציה, יש גבול להתפתלות הזאת. אני קיבלתי את המכתב, לא את. יש גבול להתפתלות, אל תגני עליו. שר האוצר לא רוצה שיגידו עליו שהוא העלה את גיל הפרישה, בניגוד למה שאת אומרת עכשיו. את אומרת שעלה גיל הפרישה, לא עלה גיל הפרישה. נדון עוד מעט על סעיף 9, ששם אין לי מחויבות לוועדת השרים, ונקבל החלטה אם גיל הפרישה עולה או לא, שם אין לי מחויבות לוועדת השרים. צריך לעמוד באומץ מול הציבור במדינת ישראל ולהגיד לו: אני בעד העלאת גיל הפרישה, אני נגד, אני כך או אחרת. אי-אפשר לשלוח את האחריות אלי. לא החוק קובע את זה, החוק אומר שיש ועדה ששר האוצר בחר, והוא בחר, הוועדה הגישה המלצות, שר האוצר צריך לקבל החלטה, רק לשלוח לי מכתב מה הוא החליט. לשלוח לי מכתב שהוא החליט. רק לו יש פריימריז, לי אין? לא חשוב, לשנינו אין.
אפרת פרוקציה
במכתב היה כתוב שהוא רוצה לשמוע את חברי הוועדה ואז לקבל את ההחלטה הסופית בעניין.
זהבה גלאון (מרצ)
אתם עושים אקרובטיקה. מה זו האמירה הזאת טורי וביחד?
שגית אפיק
יש לו מועד שעד אליו הוא צריך להגיש את ההמלצות. נגמר לו המועד. איך זה מתיישב עם החוק?
אפרת פרוקציה
המלצה יכולה להיות אם הוא רוצה לעשות את זה ביחד.
שגית אפיק
איך זה מתיישב עם החוק?
זהבה גלאון (מרצ)
את יודעת מה היו אומרים אצלנו בשכונה? אצלנו בשכונה היו קוראים לזה גם קרחת וגם תלתלים. אי-אפשר גם קרחת וגם תלתלים על אותו ראש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אצלנו היה משהו אחר, גם מנוע וגם מפרשים.
כפיר בטט
להעלאת גיל הפרישה יש השלכות, וכולנו מודעים לזה, ולכן גם הוקמה ועדה ציבורית, והיו שם גם נציגים חברתיים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אל תחזור על זה. זה מעליב אותנו.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, מיקי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה מעליב.
היו"ר משה גפני
אז תיעלב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קראנו את הוועדה הציבורית, שמענו - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, חבר כנסת – מותר לו להיעלב.
כפיר בטט
אנחנו מודעים לכך שיש השלכות להעלאת גיל הפרישה, ואנחנו רוצים להתמודד עם זה בכלים המשלימים, כפי שכולכם אומרות ואומרים – כולנו רוצים להגיע להסכמה בעניין הזה. אבל חשוב גם להבין שלקיבוע גיל הפרישה באופן שאין מנגנון ואין מועד עתידי שבו אנחנו מחליטים החלטה, גם לזה יש השלכות, והשלכות הרות משקל, גם על אותן נשים ששולחות מכתבים לחברות הכנסת, כפי שציינת בפנינו, בקרנות הוותיקות, ואני לא מדבר בכלל על הביטוח הלאומי והדברים האלה.
זהבה גלאון (מרצ)
מאה אחוז, אנחנו לוקחות את האחריות על זה.
כפיר בטט
צריך להבין שגם לקיבוע גיל הפרישה, שזה מה שאתה מציע, כבוד היושב-ראש, יש השלכות, ולכן אנחנו מנסים למצוא את דרך הביניים ולהגיע להסכמה כדי לפתור את הסוגיה הזאת אחת ולתמיד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה ההצעה שלו?
זהבה גלאון (מרצ)
להעלות ל-64, זו ההצעה שלו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
להעלות ל-62 בלי הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
שנייה, רגע. יש סדר פה גם בין חברי הכנסת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין. לא הבנתי.
היו"ר משה גפני
אז מה אם לא הבנת?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא למדתי ליב"ה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
בעוד חודש זה יעלה אוטומטית.
היו"ר משה גפני
מיקי, אני הולך לשאול את השאלה שלך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להגיד לי מה הצעת?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא הציע שנדון חודש ואז זה ייכנס אוטומטית. זה מה שהוא הציע.
היו"ר משה גפני
תיקח בחשבון שחוץ משניים שלא למדו ליב"ה, השאר למדו, אז תיקח בחשבון שהאחרים מבינים. מה הצעת?
כפיר בטט
מה שאנחנו מציעים, להמשיך כמו שאמרת. שר האוצר ביקש מכם לדון בסוגיה, לנסות להמשיך כמו שמנכ"ל האוצר ביקש כשהיה פה, לנסות להגיע להסכמה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אם לא נגיע להסכמה בעוד חודש? מה חושב שר האוצר?
כפיר בטט
זו שאלה שאנחנו צריכים להתמודד אתה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה התשובה?
כפיר בטט
אין לי תשובה כרגע להגיד מה יקרה אם אנחנו לא יכולים להגיע להסכמה.
קריאות
- - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
זה לא הם, זה שר האוצר. הם לא אשמים. הוא שלח אותם כבשר תותחים במקום לבוא לכאן בעצמו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני חושב שהפקידות מגיעה עם ידיים נקיות. האם יש הצעה לנשים מעוטות יכולות ולאותם מקצועות שוחקים, שאנחנו רוצים להוציא אותם מכללי המשחק האלה? האם יש פרק זמן של התאמה. תגידו משהו. אתם לא יכולים לבוא ולזרוק את זה לפתחה של הוועדה. זה לא עובד, חבר'ה.
כפיר בטט
בוודאי. לגבי שאלתך, יש כמה וכמה דברים שהצענו - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אז תגידו. מה ההצעות?
זהבה גלאון (מרצ)
אנחנו לא נכנסות למשא-ומתן עכשיו, אנחנו בדיון עקרוני.
היו"ר משה גפני
תעשה לי טובה, אתה יכול לעשות צחוק במשרד האוצר, אתה לא יכול לעשות צחוק ממני. הרי אני אמרתי שלא יתנהל משא-ומתן, לא על מקצועות שוחקים ולא על התקציב של הפנסיה אם יעמוד השוט הזה שאתם אומרים שגיל הפרישה עולה באופן אוטומטי. תענה לי על השאלה הזאת ואז נתחיל משא-ומתן. מה יקרה מבחינתכם אם לא נגיע להסכמה – מה יקרה בסוף יולי? מה יהיה עם גיל הפרישה אז?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אל תגיד "פרשנות משפטית", תגיד לנו מה שר האוצר חושב.
היו"ר משה גפני
שלי, תני לי לקבל תשובה. מה יהיה אז? אם יקרה אז משהו לא טוב, לא יהיה משא-ומתן.
אפרת פרוקציה
ענינו על זה בצורה כנה.
היו"ר משה גפני
מה דעתכם לענות עוד פעם?
אפרת פרוקציה
אני אענה שוב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תענו אולי בלי המשפט שהוועדה ממליצה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
מה שר האוצר רוצה?
אפרת פרוקציה
כמו שאמרנו, בצורה הכנה ביותר, יש עמימות לגבי השאלה מה קורה בתום התקופה הזאת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים לדעת - - -
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם - - -
אפרת פרוקציה
- - -
היו"ר משה גפני
רק רגע. אני לא שומע, הוא מפריע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מפריע? אני רוצה ששר האוצר יבוא לכאן.
היו"ר משה גפני
עמימות – בסדר. פרשנות – בסדר - -
זהבה גלאון (מרצ)
לא, העמימות היתה על הכור בדימונה אם יש פצצה או אין פצצה. איך זה קשור לפה?
היו"ר משה גפני
- - מה יקרה לאישה בסוף יולי 2017? אם לא יקרה שום דבר מה יקרה?
זהבה גלאון (מרצ)
היא תהיה המומה, לא עמומה.
אפרת פרוקציה
שלא יובן לא נכון. גם אנחנו חושבים שאת הסאגה הזאת צריך לסיים בחודש הקרוב ולקבל החלטה.
היו"ר משה גפני
זה בסדר, לא הסתיים. התעצלנו – אני נסעתי לחוץ-לארץ, הוועדה לא התכנסה.
אפרת פרוקציה
אם הוועדה לא תגיע החלטה ביחד עם השר, נחזור לשר, נקבל את עמדתו. יכול להיות שהדבר הנכון הוא כן לבקש דחייה לתקופה מסוימת ולא להשאיר - - -
זהבה גלאון (מרצ)
אין דחייה, או שכן או שלא.
שגית אפיק
בסוף יולי תתקני את החוק? אפרת, מה יקרה ב-31 ביולי?
אפרת פרוקציה
יש בעיה פה - - -
שגית אפיק
אתם חושבים שבהיעדר המלצות, סעיף קטן (ה) נכנס לתוקף והלוחות עולים לגיל 64?
אפרת פרוקציה
יש אפשרות לגיטימית לחלוטין לפרש את הסעיף הזה כאילו - - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מה חושב שר האוצר?
מרים זלקינד
זה עינוי דין של נשים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
האם לשר האוצר יש דעה? כן או לא? תגידו לנו.
היו"ר משה גפני
מה?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מה עמדתו של שר האוצר?
היו"ר משה גפני
תיכף, אני אאפשר לאחרים לדבר.
זהבה גלאון (מרצ)
שלי לא קיבלה תשובה מה עמדתו של שר האוצר.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מה עמדתו של שר האוצר?
כפיר בטט
כפי שאמרנו, יש מכתב שהשר שלח לכבוד היושב-ראש - - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא כתב שאין לו עמדה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא כתב שם שאין לו עמדה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא אדם דעתן, הוא קשוב לסבלם של חלשים, הוא מבין בענייני משרדו, לא יכול להיות שחלף כל-כך הרבה זמן ואין לו עמדה, ולא יכול להיות שהוא ישלח אתכם שוב ושוב כדי שאתם תחטפו פה, במקום שהוא יבוא, יסתכל לנו בעיניים ויגיד שהוא מתכוון - - -
זהבה גלאון (מרצ)
איפה שר הרווחה, דרך אגב? הוא אמר שהוא מתנגד להעלאת גיל הפרישה. עכשיו נזכרתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מתנצלים שאנחנו תוקפים אתכם. אתם לא המושא לביקורת שלנו, אבל האיש שצריך לענות לא בא. האיש שצריך לענות לא בא, ואתם משמשים לו חומת מגן אנושית.
זהבה גלאון (מרצ)
בשר תותחים.
היו"ר משה גפני
רבותי, התשובה מה יהיה בסוף יולי. אנחנו מדברים על חוק, אנחנו מדברים על תמונת מצב שבו אני לא אנהל משא-ומתן עם משרד האוצר.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אני חושבת שזאת התעמרות בעובדים, ממש. שר האוצר מתעמר בעובדיו.
היו"ר משה גפני
אני לא אנהל משא-ומתן עם משרד האוצר בשעה שעל גבינו יש את האיום הזה שגיל הפרישה עולה באופן אוטומטי. ממילא לא יתקיים משא ומתן. אני רוצה לדעת מה לפי דעתכם יקרה בסוף יולי. מה יקרה בסוף יולי עם הנשים?
זהבה גלאון (מרצ)
או שהפריץ ימות או שהכלב ימות.
היו"ר משה גפני
לא, אף אחד לא ימות, כולם יהיו בריאים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר להתפלל בכותל. עכשיו אפשר, הרפורמים אינם. נתפלל.
מיכל רוזין (מרצ)
החזירו את נשות הכותל לרחבה המרכזית. אני בעד.
היו"ר משה גפני
הלאה. תתנו תשובה לפני שיתחיל פה דיון על הכותל. מה התשובה לשאלה הזאת?
אפרת פרוקציה
נשוב לשר האוצר ונבקש את עמדתו המפורשת לפני הדיון הבא.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, זאת שאלה שאנחנו מתחבטים בה כבר הרבה זמן, לא שבועות, זה חודשים ארוכים, אולי אפילו יותר מזה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
שנים.
היו"ר משה גפני
אני מדבר עכשיו על הדיונים האחרונים. מה יקרה בסוף יולי? אצלי זה משנה ממש. אם בסוף יולי אתם אומרים שגיל הפרישה עולה, ושמים במגירה, אני הולך למדיניות אחרת בעניין הזה.
אפרת פרוקציה
כפי שאמרתי, השאלה הזאת היא שאלה שהיא הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שיש עמימות, מה שאנחנו עוד אומרים, שכל אדם אחר-כך בישראל יוכל לחשוב האם זה 64 או 62 - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חבל על הזמן, אם לא היו הנשים מאחורי הדבר הזה שנקרא "עמימות" אצלכם – יש נשים שמחכות להכרעה - -
אפרת פרוקציה
אני מסכימה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - ואתם יושבים פה "עמימות-עמימות". מה עמימות? זה בני-אדם. זה גורלם.
אפרת פרוקציה
נניח שאני אגיד שאין עמימות, זה יהפוך את המציאות הזאת ללא עמומה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. תחליטו.
שגית אפיק
כן, כי אתם מיישמים את החוק.
היו"ר משה גפני
לפי הסדר. שגית, בקצרה. בבקשה.
שגית אפיק
אם אתם חושבים שיש עמימות, אתם צריכים להסכים להצעת החוק שמונחת כאן על השולחן, כי התיקון שבהצעה הוא כל-כך מינורי וקטן, והוא לא פותר את העמימות לנצח, הוא פותר את העמימות לתקופה קצרה מאוד. תסבירי למה אתם מתנגדים.
אפרת פרוקציה
אני אסביר מה הבעיה בזה. עקרונית הוא פותר את העמימות זה נכון - - -
שגית אפיק
לתקופה קצרה.
אפרת פרוקציה
לא לתקופה קצרה. מה שהוא עושה שהוא משנה את ברירת המחדל. ברירת המחדל היא כזאת שב-31 ביולי גיל הפרישה הופך להיות גיל 62, ואז מה שיקרה, לא הדיון שהחוק הזה רצה - - -
היו"ר משה גפני
מה זה "הופך להיות"? עכשיו הוא 62.
אפרת פרוקציה
ואז לא יהיה דיון ולא תהיה החלטה.
שגית אפיק
אומרים לך שיהיה כאן דיון.
אפרת פרוקציה
- - - וזאת בניגוד להמלצות ועדה שכבר הוקמה, בניגוד לישיבות הכנסת שנעשות. בעצם החלטנו במקום הוועדה שגיל הפרישה עומד על 62, ולזה הממשלה התנגדה.
היו"ר משה גפני
נחזור אליכם. טרכטנברג.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, האמת שאני יושב כאן בין משועשע להמום. הרי הדברים ברורים. בואו נקרא לילד בשמו, לא בצורה מתלהמת. יש פה שני עניינים, העניין הפוליטי, ששר האוצר לא רוצה בשום פנים ואופן שהעלאת גיל הפרישה יהיה רשום על שמו, זה בסדר, זה לגיטימי, אבל אי-אפשר לעשות כאילו הפיל הלבן הזה לא נמצא בחדר. והדבר השני, בפן הענייני, כשאתם רוצים לדבוק בברירת המחדל שגיל הפרישה יתקבע ל-64, ואז בתוך חודש להגיע להסכמות כן או לא – ואם לא?

זה מה שקורה. ברור לכל מי שיושב כאן שזה לא יכול להיות, מכיוון שזה יוצר חוסר סימטריה בדיון, ולכן בסופו של יום האנשים שאנחנו מדברים עליהם ייפגעו מזה, ולכן אי-אפשר לקבל את העמדה הזאת. זה ברור לחלוטין, זה לא יהיה.
אז אתם אומרים
אבל מה שאנחנו מציעים כאן זה הופך את ברירת המחדל, ואז זה יוצר חוסר סימטריה לכיוון השני. כן, אבל אני חייב להגיד, ואני אף פעם לא אומר את הדברים האלה, אתם הבאתם את זה על עצמכם, כי אם התהליך היה מתנהל כפי שהיה צפוי להתנהל, שבספטמבר בשנה שעברה שר האוצר היה צריך להביא את ההמלצות לכאן, היה זמן רב ביותר כדי להגיע להסכמות. בהינתן שדחקתם את הוועדה לפינה, זה מה שקרה בפועל, אז אין ברירה אלא להפוך את היוצרות מבחינת ברירת המחדל. זו הסיטואציה ואי-אפשר לחמוק מזה.

שר האוצר לא רוצה לקחת על עצמו את האמירה של העלאת גיל הפרישה, בבקשה, שלא ייקח על עצמו, ודאי שהוועדה לא תיקח על עצמה את זה. צריך להזיז את ברירת המחדל. לא יהיה מצב שברירת המחדל תישאר 64 בעוד חודש, אין דבר כזה, אי-אפשר לנהל משא ומתן, אתם מבינים את זה. זה לעג לרש לנהל משא-ומתן בצורה כזאת. בואו נהיה כנים וישרים בעניין הזה, ולא נמשיך לבזות אחד את השני. קשה לי נורא לראות אתכם בסיטואציה הזאת, ומה שבסיטואציה הזאת שר האוצר גורם לנו. בואו נפסיק עם זה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אדוני, אני יושב פה שעות-שעות בוועדת הכספים, אני לא יודע מה לומר לך. היה עדיף לך לומר את האמת שלך, שזה מה שאת רוצה, שנסיים את העסק הזה ונגיד 64, ובזה נגמר העניין.

או שיש אמון מוחלט בין המערכת שלכם למערכת של הכנסת, במיוחד הוועדה הזאת, כי בכל זאת, אין פה מטרה לא לכופף לכם את הידיים ולא שאתם תכופפו לנו את הידיים. יש פה בעיה אמיתית ורצינית, שאתם מבינים שהיא לא תעבור גם אם תגלגלו 18 פעם, ואני לא אומר לך את זה סתם. את יכולה ללכת ולבוא, ושר האוצר יכול לשחק את כל המשחקים שלו, ולעשות את כל שלטי החוצות שלו, שיעשה אותם אולי גם על הפנסיה של אנשים, שיכתוב גם משהו בנושא הזה, שיהיה לו קצת אומץ.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
די לקשקש על שלטי החוצות שלו.
יצחק וקנין (ש"ס)
איזו עזות מצח, לבוא אלינו ולסובב אותנו, ולקיים דיון, ואתם חושבים שאנחנו ניתן יד למהלך הזה שלכם? אני מודיע לך: לא יקום ולא יהיה, גם אם תתפרק כל הקואליציה הזאת לחתיכות, חד וחלק. אנחנו לא ניתן לפגוע באותן נשים. ציינו את הדבר הזה 20 פעם פה. עד מתי אתם חושבים שתוכלו ללכת ולחזור ולספר לנו על עמימות, לא עמימות. העמימות אצלכם, לא אצלנו.

(היו"ר זהבה גלאון, 11:01)
היו"ר זהבה גלאון
תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.
אורלי לוי אבקסיס
תודה רבה לך, זהבה, חברתי היושבת בראש עכשיו.
היו"ר זהבה גלאון
יש לנו הזדמנות דרך אגב לעצור את העלאת גיל הפרישה, אולי נעשה מחטף...
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כל ההסתייגויות המוכנות.
היו"ר זהבה גלאון
אורלי, בבקשה.
אורלי לוי אבקסיס
אני מוכנה לוותר על זכות הדיבור אם זה מצריך את זה.
היו"ר זהבה גלאון
לא, לא. לכי על זה.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא שאנחנו נמצאים פה בפעם הראשונה. הסבב הזה, שלי וזהבה מכירות את זה עוד מהכנסות הקודמות. זה לא שלא היה זמן. היה זמן למכביר, הייתם צריכים לעשות שיעורי בית, הייתם צריכים לבדוק מה הנתונים, מה יכולת ההעסקה של כל אותן נשים מוחלשות, אלה שהן חסרות תעודות, אבל עובדות כוח-אדם, אותן נשים שמנקות בקניון, אתם לא יכולים לגזור עליהן גזרה שווה ביחד עם קרנית פלוג. זה לא ייתכן. אין ממשק דומה, פרט להיותן נשים. לכן אתם באים ומענישים את החלשות ביותר בשם המגדר.

אם יש בידיכם נתונים לגבי העסקה של אותן נשים, לגבי האופק התעסוקתי שלהן יום לאחר העלאת גיל הפנסיה, תבואו תציגו בפנינו. אם יש לכם אותם ואתם לא מציגים, סימן שאתם מסתירים, כי הם לא תומכים בעמדה שלכם. לא צריך להיות גאון גדול, כולנו יודעים שהיכולת של אותה אישה להשתכר אחרי גיל 62 כעובדת ניקיון היא כמעט ולא קיימת. ואתם בידיעה צלולה ובאטימות לב כופים עליהן עוני, שהוא לא גזרת שמים, הוא לא גזרת גורל, הוא גזרה של משרד האוצר. אותן נשים לא יוכלו לא להתפרנס בנשים הללו, לא לקבל פנסיה בשנים הללו וגם לא לקבל קצבת זקנה.

תגידי לי את, עם כל הגאונות שלכם ועם כל הנתונים שנמצאים בידיכם, מה יקרה עם אותן נשים? איך הן ישלמו את שכר הדירה? איך הן ישלמו את הטיפולים הרפואיים? איך הן ישלמו את ההוצאות השוטפות? איך הן ישלמו את המסים? תגידו לי, מה יהיה עם אותן נשים? חשבתם עליהן או שחשבתם רק על מספרים? מאחורי המספרים האלה יש סיפורי חיים, יש אנשים חיים, יש נשים מוחלשות שאתם החלשתם אותן, שאפשרתם העסקה פוגענית, ועכשיו אתם רוצים לאפשר עוני מכוון? זאת אטימות.
אנחנו לא באים ואומרים
בואו נמנע לגמרי את העלאת גיל הפרישה. אנחנו באים ואומרים: בואו נעשה דיפרנציאציה בין החלשות למוחלשות, בין אלה שיוכלו להיות מועסקות לבין אלה שלא יוכלו להיות מועסקות. אתם לא יכולים לגזור בגזרה אחת על אלפי ועשרות אלפי נשים להיות עניות שנה ועוד שנה ועוד שנה. חלקן אינן מועסקות מגיל 55 ומחכות בכיליון עיניים ליום שבו תגיע קצבת הזקנה. לא מעניין אתכם גיל הפנסיה, מעניין אתכם לחסוך בקצבאות קצבת הזקנה, ועל הדרך להקריב כקורבנות את הנשים המוחלשות ביותר חברה.

אנחנו לא ניתן לזה לעבור מתחת לרדאר, ואם שר האוצר לא רוצה לגעת בזה, כדי שזה לא יהרוס לו את התדמית החברתית, אנחנו נחשוף, נרים את המסך ונראה מי עומד מאחורי ההחלטה. חוסר החלטה פירושה החלטה להעלות באופן אוטומטי, פירושה לזרוק את אותן נשים לשוק של עוני מכפיר. לא ניתן לזה יד, ומי שצריך לבייש, אנחנו נבייש, כי בסופו של דבר הנשים הללו ייאלצו לחיות חיים לא בכבוד. מישהו צריך לתת על זה את הדעת. בבקשה, תעשו – מהו מקצוע - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אורלי, תתחילי מההתחלה, הגיע נדב. הוא לא שמע את מה שאמרת.
אורלי לוי אבקסיס
אני יכולה להעביר לו את הפרוטוקול.
היו"ר זהבה גלאון
תודה רבה, חברת הכנסת.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אפשר לתמצת לנדב. זהבה, אולי תתמצתי לנדב את מה - - -
היו"ר זהבה גלאון
אני אתן לנציג הביטוח הלאומי. נציג הביטוח הלאומי, בבקשה.

(היו"ר משה גפני, 11:06)
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
גפני, נמצא כאן יועצו של השר, אני חושבת שרוח הדברים צריכה להגיע לאוזניו של השר.
היו"ר משה גפני
אני הולך לדבר עם השר. הגיע רגע האמת, אין מה לעשות. זה לא דיון סרק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, זה לא היה הסיכום של הדיון הקודם שאתה הולך לדבר עם השר?
היו"ר משה גפני
דיברתי.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא אמר שאין לו דעה.
היו"ר משה גפני
אתה איחרת ואחרים לא מקשיבים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מצטער, יש פה עוד דברים בכנסת.
היו"ר משה גפני
אין לי טענות. ישבתי, אמרתי בתחילת הישיבה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה יודע שחשוב לי הנושא הזה. אנחנו שולחים את הנשים קדימה, אבל אנחנו עומדים מאחורה ותומכים בהן.
היו"ר משה גפני
עכשיו אני עונה לך, אפילו שלא היית, ואחרים היו ושמעו את מה שאמרתי. ישבתי עם אנשי משרד האוצר בעקבות שיחה עם השר והגענו להסכמה. לפי דעתי הגענו להסכמה, וההסכמה היא שיישמר הסטטוס קוו, ובינתיים נקיים דיון על העלאת גיל הפרישה עם כל מה שנלווה לעניין. חשבתי אפילו לעשות מין ועדת משנה, שיישבו לדון ולעשות את זה מהר. זה מה שסיכמתי אתם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מהר זה כבר לא יהיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא מה שנאמר כאן.
היו"ר משה גפני
אמרת שבישיבה הקודמת אמרתי. אמרתי וקיימתי. אני חושב שאם היו עומדים בעניין הזה, עכשיו הדיון היה מסוג שונה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חשבתי שאנחנו יורדים לפרטים.
היו"ר משה גפני
אם היו אומרים בוועדת השרים, והם היו אומרים גם פה, שאנחנו מקיימים דיון, אפילו נותנים דד ליין, הייתי מסכים לזה וקובע מי יושב אתם כדי לדון על המקצועות השוחקים ועל כל הדברים שעלו ולעלות את גיל הפרישה, לא היה דיון של צעקות, היה דיון - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ענייני.
היו"ר משה גפני
- - מקצועי. לחלוטין. על זה אני הולך לדבר עם השר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חבל על הזמן.
היו"ר משה גפני
מיקי רוזנטל, היות שיש לך כבר הרבה ניסיון, אתה יודע כמה דם אני יורק בשביל להעביר בוועדת השרים לענייני חקיקה – נדב, אתה רוצה להסביר לו מה אני צריך לעשות כדי להעביר את זה לוועדת שרים? אמרתי שאני לא יכול לדבר היום נגד שר האוצר אחרי שבשבועיים אישרו לי ארבעה חוקים. לא שלי, של הוועדה.
נדב שינברגר
אתה יכול להגיד מה שר בכיר אמר בדיון, כל דבר שגפני מביא - - -
היו"ר משה גפני
את השר הבכיר הזה צריך להחליף...

עו"ד קרת, בבקשה.
רועי ישראל קרת
לגבי השאלה שאדוני שאל על המצב החוקי הקיים, צריך להבחין בין המצב החוקי - - -
היו"ר משה גפני
סליחה, דקה. ועדת הכספים היא גם מועדון חברתי, אז אני רוצה רק להגיד לחברים שאתמול ועדת השרים לחקיקה אישרה גם את הנושא של הערכת המועד של עוטף עזה, שזה יהיה עד 2021. זה יבוא לדיון בשבוע הבא. הנושא הזה של הארכת הוראת השעה של הטבות המס ביישובים, כדי לדון בעניין של כפר ורדים, גם בנושא של יישובי הגבול.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה בדיוק אושר?
היו"ר משה גפני
החוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה יכול להרחיב במשפט?
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה להרחיב, זה יבוא לפה בעזרת השם בתחילת השבוע הבא, שני החוקים האלה אושרו אתמול בוועדת השרים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני שמח. אנחנו יודעים שהעוזרים יושבים שם ולא השרים.
היו"ר משה גפני
למה אתה סתם אומר? נדב היה מסכים לזה אם שר האוצר לא היה מסכים?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
קלות הדעת של ועדת השרים - - -
היו"ר משה גפני
עו"ד קרת. אני מתנצל שהפרעתי לך באמצע, אבל חשוב לדעת את זה.
רועי ישראל קרת
קודם כול במצב החוקי הקיים יש הבחנה בין חוק הביטוח הלאומי לחוק גיל פרישה, בגלל שהטבלאות שונות, בגלל שלפי חוק הביטוח הלאומי יש יותר טבלאות וכו', כי יש יותר היבטים להעלאה של הגיל. נכון להיום בחוק הביטוח הלאומי אין עמימות. ב-1 באוגוסט גיל הפרישה חוזר למנגנון של העלאה, הוא לא קופץ ישר ל-64, הוא קופץ ל-62 וארבעה חודשים, ויש מנגנון העלאה שייגמר ב-2022 אם הוא יישאר כמו שהוא. בחוק גיל פרישה יש באמת עמימות לגבי מה יקרה ב-1 באוגוסט. אם מצמידים – זו ההצעה שאדוני הציע – את הטבלאות של חוק הביטוח הלאומי לחוק גיל פרישה, אותה עמימות שיש היום בחוק גיל פרישה תהיה גם בחוק הביטוח הלאומי, שזה מצב שאנחנו מבקשים להימנע ממנו, כי 1 באוגוסט כבר מעבר לפינה, גם אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים, אנחנו יוזמים את התביעות, יש 4,000-5,000 נשים חדשות, אנחנו יוזמים את התביעות חודש מראש, כבר היינו אמורים לפנות אליהן.
היו"ר משה גפני
דווקא אתם בביטוח הלאומי צריכים להיות רגישים לאותה אישה שעכשיו ארבעה חודשים, מה-1 באוגוסט, תהיה רעבה ללחם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אין להם מנכ"ל.
היו"ר משה גפני
רגע.
רועי ישראל קרת
יש לנו מנכ"ל.
היו"ר משה גפני
לא תוקפים אותו. אתם צריכים להיות רגישים גם לעניין הזה. ארבעה חודשים לא יהיה לה לחם לאכול.
רועי ישראל קרת
קודם כול, זה החוק, ועל זה אי-אפשר להתווכח. בחוק הביטוח הלאומי אין עמימות כמו בחוק גיל פרישה, אתה יכול לשאול את היועץ המשפטי של הוועדה.
היו"ר משה גפני
בשביל זה הגשנו את החוק הזה, להתאים אותו.
רועי ישראל קרת
אני יכול לומר כמה מילים על זה, למרות שלא רצינו לדבר על העניין האידיאולוגי. לא נוח לי שהאוצר חוטף את כל האש. המוסד לביטוח לאומי היה חבר בוועדה והיה גם שותף להמלצות של העלאת גיל הפרישה, עם טיפול בבעיות הספציפיות של המקצועות השוחקים והבעיות הנוספות, משום שהשארת גיל הפרישה על כנו – הגירעון האקטוארי של המוסד נדון - - -
אורלי לוי אבקסיס
אתם רוצים לכסות את זה על הגב של החלשות?
רועי ישראל קרת
לא. אבל חשוב לומר - - -
אורלי לוי אבקסיס
אז אתה בניגוד עניינים.
רועי ישראל קרת
חשוב לזכור גם את הדבר הזה, הגירעון שנדון פה, שכולכם דנתם בו, ומה יקרה כשנגיע לנקודה שבה הגירעון הזה יבוא לידי ביטוי, הגירעון הזה חושב על ההנחה שגיל פרישה הוא גיל 62.
היו"ר משה גפני
בגירעון אני לא מבין, אני מבין בייעוץ משפטי. אתה כיועץ משפטי - - -
רועי ישראל קרת
אז אמרתי כיועץ משפטי, חוק הביטוח הלאומי קובע דבר ברור.
היו"ר משה גפני
שנייה. אתה, כיועץ משפטי, שלם עם המציאות הזאת שבה יש חוק גיל פרישה, שזה דבר אחד, ויש חוק הביטוח הלאומי, שזה דבר אחר, ואין שום סנכרון ביניהם? אתה שלם עם הדבר הזה?
רועי ישראל קרת
לא. אנחנו בעד התיאום, אבל בעד התיאום באופן שהעמימות הזאת תוסר.
היו"ר משה גפני
נניח שהעמימות הזאת לא מוסרת?
רועי ישראל קרת
אנחנו לא יודעים מה קורה באוגוסט.
היו"ר משה גפני
המשמעות של העניין שאתה לא מתואם עם חוק גיל פרישה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מה יש להמשיך לדון בזה?
שגית אפיק
אתה אומר שהתיקון האחד של התאמת הלוחות לא מספיק, כיוון שהוא מתאים את לוחות הביטוח הלאומי ללוחות של גיל הפרישה, אבל מכיוון שיש עמימות לפי הפרשנות שקיימת בממשלה ביחס לחוק גיל פרישה, העמימות הזאת תחול גם על חוק הביטוח הלאומי. בהצעת החוק המקורית של הוועדה - - -
היו"ר משה גפני
לא מקורית, ההצעה שנמצאת על השולחן.
שגית אפיק
בהצעת החוק של הוועדה, בלי להתחשב במה שנאמר בוועדת שרים - -
היו"ר משה גפני
מורידים את העמימות.
שגית אפיק
- - מורידים את העמימות. אגב, בתיקון מאוד מינורי שאני רוצה להסביר אותו. סעיף קטן (ה) היום אומר: לא החליטה ועדת הכספים של הכנסת – לפי הפרשנות שלי לאחר שהיא קיבלה את המלצות השר וכו' – עד 31 ביולי, גיל הפרישה, על אף האמור בסעיף (3), יהיה גיל 64 שקבוע בתוספת.

בהצעת החוק, רק כדי להבהיר את הדברים, אנחנו עושים תיקון מאוד מינורי ואומרים: לא החליטה סתם כך, אלא הביא השר לאישור הוועדה את ההמלצות שלו, והוועדה לא החליטה עד למועד הזה. זאת אומרת, השר הביא המלצה בפני הוועדה, והוועדה עד ה-31 ביולי לא קיבלה החלטה ביחס להמלצות. במקרה הזה שבו לא היתה הבעת עמדה כלשהי מצד הכנסת, אבל לממשלה יש הבעת עמדה מה היא חושבת שנכון להיות, כמו שאתה אולי מביע, כמו שהאוצר אולי היה מביע – במקרה הספציפי הזה באמת גיל הפרישה הזה יעלה ל-64. זה פותר את העמימות לדעתך?
רועי ישראל קרת
יש פה כמה הצעות, אבל זו שבראשה משה גפני - -
שגית אפיק
ההצעה של ועדת הכספים.
רועי ישראל קרת
- - פותרת את העמימות באופן שיהיה ברור שב-1 באוגוסט גיל הפרישה לא עולה וגם גיל הפרישה לפי חוק הביטוח הלאומי לא עולה. כרגע לגבי הביטוח הלאומי אין עמימות, אבל לגבי חוק - - -
שגית אפיק
לא רק שהיא פותרת את העמימות, היא לא משנה את כל המנגנון. לא מחקנו את המנגנון, לא עיגנו את גיל 62 בתור הגיל הקובע. ההצעה היא מאוד מינורית, היא גם מאפשרת לשר האוצר, על אף שחלפו מועדיו בחוק, ב-30 באפריל, והוא יכול היה עד אז לתת המלצה, היא מאפשרת לשר האוצר לתת המלצה לוועדה והיא מאפשרת לשר את מה שהוא מבקש מהוועדה. הוא מבקש מהוועדה: בואו נקיים דיון משותף. ההצעה הזאת מאפשרת גם את זה. לכן לא מובן לי כל-כך למה אתם מתנגדים.
אפרת פרוקציה
היא משנה את ברירת המחדל לגיל 62. וברגע שהיא משנה את ברירת המחדל, לא יהיה דיון וגיל הפרישה יתקבל בניגוד להחלטת הוועדה.
שגית אפיק
לפי הפרשנות שאת עכשיו אומרת אין עמימות. בעיניהם גיל הפרישה יהיה גיל 64. זה לא עמום.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא הבנו מה אמרת.
מיכל רוזין (מרצ)
נראה לי שהעמימות בצד שלנו, להם מאוד ברור.
שגית אפיק
בדיוק. אם היא מפרשת כך שהצעת החוק הזאת הופכת את הגיל מ-64 ל-62, זאת אומרת שאין עמימות. כל עוד אין התיקון הזה, זה הופך ל-64 לפי פרשנותה.
אורלי לוי אבקסיס
מר כחלון החליט להעלות באופן אוטומטי לכל הנשים לגיל 64?
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
אני לא שומע. מה זה הדבר הזה?
אורלי לוי אבקסיס
לא מספיק שהן עניות, הן גם יהיו רעבות.
היו"ר משה גפני
לפי הפרשנות שלכם, משרד האוצר, גיל הפרישה עולה ל-64, אין עמימות. אתם אומרים שהחוק הזה משנה את המצב, הוא מוריד חזרה לגיל 62. אני מקבל את הפרשנות הזאת, מכיוון שהוועדה לא החליטה. למה זה עולה לגיל 64? מה הסיבה?
אפרת פרוקציה
קבוע מנגנון בחוק שאומר מה קורה לאחר שיש ועדה - - -
היו"ר משה גפני
ועדת הכספים לא אישרה.
אפרת פרוקציה
נכון. השאלה הגדולה היא מה קורה, אם זה באמת הולך - - -
היו"ר משה גפני
אני מקבל את הפרשנות הזאת שלכם. אם ועדת הכספים לא קיבלה החלטה, זה פיסקה (ה) בסעיף 9 – אם ועדת הכספים לא קיבלה החלטה, זה עולה לגיל 64. אם ועדת הכספים תקבל החלטה, גיל הפרישה יישאר בגיל 62. נכון?
אפרת פרוקציה
נכון. הוא ישתנה בהתאם להחלטת ועדת הכספים, כשהיא מביאה בחשבון את המלצות שר האוצר.
זהבה גלאון (מרצ)
גפני, אתה מוביל את זה יפה, תמשיך.
היו"ר משה גפני
אני מחויב לוועדת השרים, אני לא יכול להצביע על החוק שהוא ההגיוני ביותר, למרות ההחלטה הזאת של ועדת השרים שהיא בניגוד לסיכום בינינו. ישבתי עם אמיר לוי, ישבתי עם יעל מבורך, אתם יכולים לקבל החלטה, ועדת השרים סוברנית להחליט ואני חבר בקואליציה עד נכון לעכשיו, וזה לא קשור אגב למתווה הכותל, אם מישהו העלה את השאלה הזאת קודם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז למה זה קשור?
היו"ר משה גפני
מיקי, אמרתי כשלא היית פה. אני מתייחס לגיל פרישה כאילו אין כותל, ואני מתייחס לכותל כאילו אין גיל פרישה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
חלילה שאין כותל.
היו"ר משה גפני
אין את הבעיות של הכותל. הכותל ודאי. חס וחלילה.
יואב בן צור (ש"ס)
כל מי שיפרוש, ילך להתפלל בכותל...
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני כבר נרשמתי לגיור כהלכתו לפי החוק שלכם, החדש.
אורלי לוי אבקסיס
שר האוצר רוצה להעלות את גיל הפנסיה לנשים ל-64 כולל העניות ביותר? זה על דעתם של ש"ס או שפשוט הם לא היו מודעים כי שר האוצר הסתתר? וקנין - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
וקנין נגד.
אורלי לוי אבקסיס
אני יודעת. לכן אולי העמדה של ועדת השרים לא משקפת את עמדת הקואליציה.
יצחק וקנין (ש"ס)
זה יעבור פה? שמעת אותי. אני לא אתן יד לזה.
אורלי לוי אבקסיס
נכון, זה מה שאני אומרת. אולי עשו מניפולציה בוועדת השרים.
יצחק וקנין (ש"ס)
אם לא ימצאו פתרון למקצועות השוחקים, זה לא יעבור.
זהבה גלאון (מרצ)
אני רוצה להעיר הערה. גפני, רק כשמדובר על נשים ועל גיל פרישה לנשים וכשאנחנו מדברות על הקבוצות הכי מוחלשות בחברה הישראלית שמטרטרים אותן, נכנס חוק הג'ובים, נכנס הכותל, יש דברים יותר דחופים וגם ההתנהלות של האוצר זה חלק מאותו דבר. כשאנחנו מדברות על נשים, אפשר לגלגל אותן ולדרוך עליהן. די, מספיק.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
רק נשים עניות. נשים עשירות זה בסדר.
זהבה גלאון (מרצ)
נשים עניות, בדיוק. כי אם לא היה מדובר על נשים עניות, כבר היו מסדרים את זה. די, מספיק עם זה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני ממשיך את הדיאלוג.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אגב, אין להן לוביסטים לנשים האלה שאנחנו מדברות עליהן, גם לא עורכי-דין.
היו"ר משה גפני
רבותי האוצר, גברתי ואדוני, אם הפרשנות שלכם, כפי שאמרתם, אומרת שאם ועדת הכספים, לא חשוב מאיזה סיבה, לא מצביעה, גיל הפרישה עולה. אם ועדת הכספים תצביע, גיל הפרישה לא יעלה. את זה הבנתי ואני מקבל את הפרשנות הזאת, זאת פרשנות נכונה.

אני רוצה להגיד לכם כדלהלן, אם אתם רוצים, וכנים דבריכם שאכן צריך לנהל משא-ומתן על הנושא של גיל הפרישה עם המקצועות השוחקים וכו', נוכל לקבוע לזה דד ליין, ובתנאי אחד, שאנחנו מעבירים עכשיו את החוק שאומר שגיל הפרישה לא עולה. כל עוד שמתנהל המשא-ומתן, גיל הפרישה לא עולה. אם אין המלצה, לא עולה גיל הפרישה. אם אתם לא מסכימים לזה, אז אין יותר דיאלוג בינינו, כפי שאמרתי, ואז אני מצביע על סעיף 9 בחוק.
כפיר בטט
הבנתי.
היו"ר משה גפני
תתנו לי תשובה?
כפיר בטט
נחזור אליכם.
אפרת פרוקציה
כן, כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עד מתי?
היו"ר משה גפני
בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. מה זה "בסדר"? עד מתי?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
עד שיעלה גיל הפרישה הנוכחי...
היו"ר משה גפני
עכשיו. עכשיו.
אפרת פרוקציה
נדבר ונחזור אליכם.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
בואו נעשה הפסקה של חמש דקות.
היו"ר משה גפני
כמה זמן, שעה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
התשובה היום.
היו"ר משה גפני
כן. התשובה היום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היום. היום.
היו"ר משה גפני
היום התשובה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נגמרו המשחקים.
היו"ר משה גפני
תיקחו את כל הזמן שאתם צריכים היום. בבקשה, יאיר כוכב.
אפרת פרוקציה
רק שיובהר שהעמדה היא עמדה של השר, צריך כמובן לחזור לוועדת השרים שהביעה עמדה אחרת.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. לאן אני אחזור, תשאירי לי.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
בכל מקרה זה לא שר האוצר, שים לב - -
אפרת פרוקציה
העמדה היא של שר האוצר.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
- - כולם אחראים לזה, רק לא שר האוצר.
היו"ר משה גפני
אני רוצה תשובה היום. ברגע שיש לי תשובה היום, אני מכנס את הוועדה. אם הוועדה עדיין בדיונים אין צורך לכנס, אני אוסיף את זה בסדר-היום, זה יהיה חלק מהדיון ונצביע, או שנצביע על החוק עם שני סעיפיו, נקבע דד ליין. אם אתם לא מסכימים, נצביע על הסעיף הבא בסדר-היום, שזה הצבעה על סעיף 9(ה).
זהבה גלאון (מרצ)
אנחנו אתך.
אפרת פרוקציה
נחזור לשר.
היו"ר משה גפני
אני מחכה לכם. אם תיקחו אותי בתור יועץ, כדאי שתיענו בחיוב - -
כפיר בטט
מה העלות...
היו"ר משה גפני
- - בסוף-בסוף, הכנסת יותר חזקה מהממשלה, מכיוון שהכנסת היא קובעת את החוקים, היא קובעת את הדברים. כדאי להגיע אתנו להסדר. לא אתי, אני איש חלש, אני נתון למרות – אני לא זוכר - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
הקדוש ברוך הוא.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
שכחת? אני לא מאמינה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
גפני, מה קורה לך היום?
היו"ר משה גפני
קיבלו תשובה. תודה רבה. בבקשה, יאיר כוכב. בקצרה.
יאיר כוכב
אדוני, אני מייצג את קרנות הפנסיה הוותיקות. בשונה מהביטוח הלאומי המערכת היא מערכת סגורה. כלומר, אם אתם תצביעו שברירת המחדל היא 62, ולו בטווח קצר, מה שיקרה בקרנות הפנסיה הוותיקות, אשר מחויבות לאיזון אקטוארי, שכל העמיתים, לאו דווקא נשים או גברים, יזכו לקיצוץ אקטוארי. זאת המשמעות של קביעת ברירת מחדל של 62. כיוון שהמערכת היא סגורה, אפשר לקבוע גיל ברירת מחדל של 62 - - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מה זה קיצוץ אקטוארי?
היו"ר משה גפני
פחות כסף.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
זה קיצוץ מידי בפנסיה?
יאיר כוכב
בצורה חד-משמעית קיצוץ - - -
היו"ר משה גפני
זו הסיבה שהסכמנו לקיים את הדיון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו הסיבה שאנחנו צריכים לקבל תשובה.
יאיר כוכב
אדוני, אני רק מוסיף משפט אחרון. כולם דיברו כנגד העמימות הזאת. העמימות הזאת מאפשרת לוועדה ללכת עם ולהרגיש בלי, ואני אסביר למה. ככל שקרנות הפנסיה מאמינות שיש איזה סיכוי שגיל הפרישה יעלה, הן לא צריכות לנקוט בצעד מידי. ככל שתעצרו את העמימות הזאת, ולו לתקופה קצרה, אני אומר מה שחברת הכנסת יחימוביץ שאלה פה, תהיה מיד הצעה שלנו, באישור הממונה על שוק ההון, לאיזון אקטוארי, שבמילים אחרות זה הקטנת פנסיות לכל העמיתים בקרנות, כיוון שזאת מערכת סגורה - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אנחנו ננהל על זה דיון עם הממונה על שוק ההון.
יאיר כוכב
- - לחלופין, כמו כל דבר, אם יהיה מקור מימון חיצוני, כמו שהיה בעבר – בעבר בהשהיית העלאת הגיל מגיל 60 לגיל 62 האוצר הכניס את היד לכיס והוסיף כסף. ככל שהוועדה תחליט להשהות את ברירת המחדל, 62, זה יעלה עשרות מיליונים או מאות מיליונים בודדים של שקלים, ואפשר יהיה להמשיך במצב הנוכחי. אנחנו אמביוולנטיים.
היו"ר משה גפני
מר כוכב, בגלל הדברים שאמרת היתה פה הסכמה - - -
יאיר כוכב
ביקשו ממני להבהיר שמורידים לכל הפנסיונרים.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, דווקא בחודש תמוז אתם צריכים להביא לנו עצבות כזאת?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
גפני, זה בסך-הכול עשרות מיליונים... זה הכול... מדובר בכסף קטן.
היו"ר משה גפני
אני אזכיר לך מה שדיברנו. בגלל כל הסיבות האלה ואחרות אמרנו שאנחנו מסכימים לנהל אתם דיון, בין היתר על מקצועות שוחקים, על כמה דברים שהיינו יכולים להתקדם בהם.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הפרשנות שלהם לגבי דיון היא לא כמו הפרשנות שלנו.
היו"ר משה גפני
הם עשו לפי דעתי מעשה לא הגון, בגלל שהם אמרו לי שאם אני לא אגיע להסכמה עד סוף יולי, גיל הפרישה יעלה, שזה דבר שסיכמנו שלא יהיה.
אורלי לוי אבקסיס
שמו לך אקדח לרקה.
היו"ר משה גפני
בדיוק. אני מסכים עם מה שאתה אומר. כולנו הסכמנו. צריך לקיים על זה דיון רציני.
יאיר כוכב
הבעיה היא - - -
היו"ר משה גפני
למה אתה מוסיף לנו בעיות? יש לנו גם בלי זה.
יאיר כוכב
מה אני אעשה, זה מסובך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, לא. זה לא מסובך.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הבנו הכול.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מבינים את הדחיפות. אנחנו מבינים גם מדבריך את הדחיפות של ההכרעה.
מיקי לוי (יש עתיד)
תבוא עם חישוב אקטוארי מדויק.
יאיר כוכב
אני יודע חישוב אקטוארי מדויק.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה החלופה להורדה בפנסיה של אותן נשים שבמקום 2,000 שקל יקבלו 1,600? האם יש אפשרות שכל העמיתים ישלמו עוד 2 שקלים, אני סתם אומר, ויכסו את זה? אתה חייב לבוא עם דברים מדויקים. אני מדבר אתך במספרים, לא בסיסמאות.
אורלי לוי אבקסיס
תן לנו כמה אופציות לתוכניות לכסות את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אחרת, עם מה שאתה אומר, אני אומר לאוצר: תשמעו, חברים, זוהי מטלה כבדה מדי על העמיתים, תכניסו יד לכיס, אתם תביאו ותכסו את זה. תבוא עם מספרים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מיקי אומר דבר חשוב, שיבואו עם חישוב – אם העלאת גיל הפנסיה לא תחול על מקצועות שוחקים – מה תהיה המשמעות.
היו"ר משה גפני
שלי, אנחנו עושים טעות, הם לא נתנו תשובה.
מיקי לוי (יש עתיד)
- - - כך נגיד להם: תכניסו את היד לכיס.
יאיר כוכב
אין אצלנו את ההבחנה הזאת של מקצועות שוחקים, זה קרן פנסיה.
היו"ר משה גפני
נמתין עם תשובה. שלי, אם תהיה תשובה, נקיים דיון אתם. אני אמנה כמה חברים או חברות שינהלו אתם דיון, ושיבואו עם הסכמות לפה. עו"ד מרים זלקינד.
מרים זלקינד
כל הארגונים הפמיניסטיים, החברתיים, מגיעים ומגיעות לכאן בכל כמה חודשים, וזאת טרחה בשבילנו, בשביל לדבר על עוד הארכה של החוק ועל עוד תיקון, אבל יותר משזה טרחה בשבילנו, יש כאן אלפי נשים שחיות בחוסר ודאות משווע, שלא יכולות לתכנן את הפנסיה שלהן, שלא יודעות אם מחר תהיה להם קצבת זקנה או לא, וזה פשוט מקומם ושערורייתי. יש תחושה שמשרד האוצר קצת מסובב אותנו בכחש, כל פעם מזיזים מילה לפה, מילה לשם, ואין שום החלטה שמתקבלת. ברור שאי-אפשר שגיל הפרישה יעלה בלי שוועדה רצינית תיתן את המלצותיה, בלי ששר האוצר ייתן את המלצותיו. זה אומר בצורה הכי פשוטה שאלפי נשים יידרדרו למעגל העוני ולחיים מתחת לקיום בכבוד, וזה דבר שבלתי אפשרי שהוא יקרה.

אני משפטנית, אני יושבת, מסתכלת על החוק, אני לא מבינה את כל ההסתבכות שלכם. כתוב: השר יביא לאישור ועדת הכספים לא יאוחר מיום כך וכך את המלצותיו. אנחנו מחכים להמלצותיו, למה הן לא מגיעות?
היו"ר משה גפני
נורא פשוט. נכון?
מרים זלקינד
כתוב "המלצותיו", לא המלצות הוועדה. אני יודעת לקרוא, זה הכול. אני ממש מבקשת שכבר תהיה החלטה. אי-אפשר להשאיר את הנשים בחוסר ודאות כזאת כל-כך הרבה זמן.
היו"ר משה גפני
האמת שלא הייתי כל-כך בטוח, כי כשאני למדתי בכולל, לא ידעתי שזה ככה, שהמקצוע של המשפטנים הוא מקצוע מאוד גמיש. זאת אומרת, לפעמים מפרשים את החוק כך ולפעמים מפרשים את החוק אחרת.
מרים זלקינד
"המלצותיו" זו עברית פשוטה.
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך. אני אבקש ששדולת הנשים תסכים אתי במשהו אחר. תודה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
עשוי להיות מחיר כבד, אל תזדרזו להסכים.
היו"ר משה גפני
גברת זלקינד, אמרתי את זה בצחוק. אני לא מבקש שום דבר, שכל אחד יפעל על-פי מצפונו. עידן בנימין. בבקשה, בקצרה.
עידן בנימין
אני פה לייצג את הבת שלי, עלמה, שעולה בשנה הבאה לגן חובה.
היו"ר משה גפני
כבר עכשיו אתה הולך לפנסיה?
עידן בנימין
אם המערכת תמשיך להיאחז בגיל 62 כגיל פרישה, מי שישלם את החשבון זה הילדים שלנו. הכסף שהדור שלנו ישים בצד לא יספיק, הם יצטרכו לשלם יותר מסים ובטח ובטח יצטרכו לעבוד יותר שנים.
היו"ר משה גפני
אתה מעלה דבר נכון. אני רק רוצה לדעת מי צריך לשלם לבת שלך את גיל הפרישה, מתי שהיא תגיע בעזרת השם לגיל הפרישה. מי צריך לשלם את זה? האישה שעבדה כל השנים, עשרות שנים במקצוע שוחק ועכשיו היא תהיה רעבה ללחם, בגלל שהיא לא תקבל, לא קצבת זקנה, לא פנסיה, לא שום דבר, או שישלמו את זה העשירים שעושים תספורות בבנקים? מי צריך לשלם את זה?
עידן בנימין
תן לי רגע לסיים את דבריי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
העמדה הזאת שזה או או, או הצעירים או הנשים האלה - - -
היו"ר משה גפני
נכון, זה בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - שסע מלאכותי, שלא קיים.
היו"ר משה גפני
יש לך הזמן לסיים. בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
צריך לדאוג גם לאלה וגם לאלה, לא או לאלה או לאלה. זה לא או-או, זה גם וגם.
עידן בנימין
אם אתם חושבים שגיל הפרישה צריך להישאר על גיל 62, נכון שהמדינה היום תפריש את הכסף הזה לקצבאות על חשבון העתיד ולא נבוא עוד 20 שנה ונגיד: מאיפה נביא את הכסף.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אולי תדבר על אימא שלך, לא על הבת שלך. זה לא פחות חשוב.
עידן בנימין
נכון. זו איזו בחירה קשה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
לא צריך לבחור.
היו"ר משה גפני
תאפשרו לו, זה לא יפה. נראה שאתם לא ליברלים, שאתם כמו חרדים פנטיים... תנו לו להגיד, ריבונו של עולם.
עידן בנימין
אני פה, אני לא מייצג שום ארגון, הבת שלי לא יכולה לדבר פה.
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו דואגות לעתיד הנשים המוחלשות.
היו"ר משה גפני
תאפשרו לי.
עידן בנימין
אני מבין שאני פה נגד כולם.
היו"ר משה גפני
זה בסדר גמור, אני אתך.
עידן בנימין
בואו לא נזרוק את הבעיה על דור העתיד. צדק חלוקתי הוא לא רק בדור הנוכחי, הוא גם במעבר הבין-דורי וצריך להסתכל קדימה. אני מבקש מכם לבחון מחדש את מערך השיקולים ולהביא בחשבון גם את עתידם של ילדי ישראל - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אפשר לזרוק את כל הזקנים - - -
עידן בנימין
- - שיצטרכו לשלם את החשבון שתגידו להם. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. כן, גברת.
אורן זוסמן
אני מארגון ישראל 2050.
היו"ר משה גפני
את אחרונת הדוברים.
אורן זוסמן
אי-אפשר להמשיך?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תמשיכי. את האחרונה. אחרייך – המבול...
אורן זוסמן
ישראל 2050 זה ארגון של צעירים שמסתכל קדימה ורוצה לקחת חלק בעיצוב העתיד של מדינת ישראל. בהמשך לדברים ששמענו פה היינו רוצים דווקא להשמיע את עמדת הצעירים שתומכת בהעלאת גיל הפרישה לנשים. אני אישית פונה אליכם כאישה שרוצה להתפרנס בכבוד ולכלכל את עצמה, וכרגע נראה שהחלטות הוועדה גוזרות עלי לחיות בעוני - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
לא נכון.
קריאות
ממש לא.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
את יכולה לעבוד עד גיל 67.
אורן זוסמן
- - או לכל הפחות להסתמך על גבר שיפרנס אותי. חשוב להגיד שנשים מרוויחות היום במדינת ישראל לצערנו פחות מגברים. אתם גוזרים עליהן לצאת לפנסיה, לחסוך פחות שנים, ואנחנו חיות לפי הנתונים יותר שנים מגברים.
היו"ר משה גפני
מסכים.
קריאה
זה לא מה שהחוק אומר.
היו"ר משה גפני
גם זה נכון.
אורן זוסמן
אנחנו חיות יותר שנים מגברים. כלומר - - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
את יכולה כבר היום לעבוד עד גיל 67 אם את רוצה. אין לך שום מניעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה שאמרת לא מדויק.
היו"ר משה גפני
אתם לא נותנים לה לדבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - שלא תצא שגגה מפיה.
אורן זוסמן
בקיצור, אנחנו צריכות לחסוך פחות שנים - - -
אורלי לוי אבקסיס
צריך לעשות קודם כול קורס להסביר מה החוק הקיים.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. לא לתת ציונים.
גלי עציון
- - - המדיניות העמומה של האוצר עבדה מאוד יפה וכולם חושבים - - -
אורלי לוי אבקסיס
שחייבים לפרוש ב-62. את תוכלי לעבוד עד 67.
גלי עציון
- - - זה לא גיל הפרישה, מה לעשות.
אורלי לוי אבקסיס
תראו את מרים נאור, עד מתי היא עובדת.
קריאות
- - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
יותר ויותר נשים באמת עובדות - - -
אורן זוסמן
אנחנו רוצים להגיד שאם גיל הפרישה יישאר כמו שהוא היום, היחס בין האוכלוסייה העובדת בישראל לאוכלוסייה שנתמכת על ידה יקטן משנה לשנה, אתם גוזרים על הצעירים לממן מכיסנו את - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
מי כתב לך את זה? שמחון כתב לך את זה?
קריאות
- - -
אורן זוסמן
אני לא התפרצתי לדבריכם, נכון?
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
אורן זוסמן
- - - דבר שאנחנו לא נזכה לו. לפי ההערכות של הפורום הכלכלי העולמי לא תהיה ברירה, תוחלת החיים עולה ובשנת 2050 אנחנו נפרוש לפנסיה בגיל 70 ומעלה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אין לנו ויכוח - -
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
- - אנחנו רק רוצות לדאוג למבוגרות העניות.
אורלי לוי אבקסיס
העניות שלא יכולות - - -
היו"ר משה גפני
תודה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
כל מה שאמרת לא עומד בסתירה עם מה שאנחנו חושבות.
אורלי לוי אבקסיס
יש פה הטעיה. אתן לא מכירות ומכירים את החוק הקיים, כמו גם את הטענות שלנו - - -
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני תיכף אשיב לך ואני אשיב גם לדובר הקודם. בבקשה, לה"ב. את לא נרשמת. אני מכבד את לה"ב, אז אני נותן לך, אבל ממש בקצרה. כבר מיצינו את הדיון. אנחנו עכשיו הולכים לכיפוף ידיים.
לילי לאה בורוכוב
אני עו"ד מלה"ב. אני מייצגת את העצמאיות.
היו"ר משה גפני
את אורחת כבוד פה.
לילי לאה בורוכוב
תודה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
לילי לאה בורוכוב
אסור שגיל הפרישה יעלה. דוחפים פה נשים עצמאיות למעגל של עוני. אני מתחברת לכל מה שנאמר כאן, לכל חברי הכנסת, לך יושב-ראש הוועדה.
היו"ר משה גפני
את נגד העלאת גיל הפרישה. נימוק של דקה וממשיכים.
לילי לאה בורוכוב
אני מבקשת להאיר פה את עיני הוועדה בבעיה של הנשים העצמאיות. יש למעלה מ-22,000 נשים, מגיל 62 עד גיל 74, שהן עובדות, שאין להן דרך אחרת, אין להן פנסיה. מחר בבוקר בגיל 62, לפי מה שהולך פה, הן לא יקבלו את קצבת הזקנה שלהן, הן ימשיכו לעבוד, והן מחכות ל-2,000 השקלים האלה, כדי להוריד את הרגל מהגז.

מה שאנחנו עושים פה ביוזמתם של נציגי משרד האוצר, אנחנו דוחים להן את 2,000 השקלים האלה, שיכולים לעזור להן. נשים פה עובדות עם כאבי ברכיים, כאבי גב, הן מחכות לזה, ואנחנו חייבים לעצור את הטירוף הזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני רוצה לסכם סיכום ביניים.
גלי עציון
אפשר מילה?
היו"ר משה גפני
אני לא ממשיך את הדיון בזה, אני אמשיך אחר-כך.
גלי עציון
מילה קטנה.
היו"ר משה גפני
נו.
גלי עציון
אני עו"ד מנעמ"ת, אני רוצה להגיד שלושה דברים.
היו"ר משה גפני
איך אמרת "קטנה" וזה הפך להיות שלושה דברים?
גלי עציון
קצר. קצר.
היו"ר משה גפני
ממש בקצרה.
גלי עציון
אני חושבת שאין מחלוקת סביב השולחן הזה שנשים שיכולות לעבוד, רוצות ומוכנות להמשיך לעבוד עד גיל 67 – גם החוק קובע שזאת זכותן – זה גיל הפרישה. גיל 62 הוא אפשרות לנשים שלא נמצאות בשוק העבודה, נשים שלא יכולות להמשיך להיות בשוק העבודה. אני חושבת שזאת הצלחה גדולה מאוד לאוצר שהוא יצר את התחושה שגיל הפרישה לנשים הוא גיל 62.
עידן בנימין
סליחה, אל תגידי שאנחנו עם האוצר.
גלי עציון
לא, הוא יצר אצלכם - - -
היו"ר משה גפני
הדיון הסתיים. תודה. הבנו.

אני מבקש לסכם את הדיון כדלהלן: אנחנו עוצרים עכשיו את הדיון. אני עובר לסעיף הבא, ולאחר מכן אנחנו חוזרים חזרה בכל מקרה לדון על גיל הפרישה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
מתי?
היו"ר משה גפני
ברגע שיסתיימו שני הדיונים המהירים.

אני רוצה להגיד לכם מה שהצעתי לאנשי האוצר, ואני מבקש את ההקשבה שלכם כי אם הם ייעתרו בחיוב, זה מה שיהיה.

אני קובע דד ליין עד סיום הדיון על העלאת גיל הפרישה. נניח ניקח חודש, חודשיים, נקבע את המועד, נקבע כמה חברים שיישבו עם האוצר בזמן הזה וינסו להגיע להסכמה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם בנים במשא-ומתן, זה חשוב.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי שרק נשים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו נדאג לנשים יותר.
היו"ר משה גפני
ניתן עדיפות לנשים, אבל גם גברים. אם הם ייעתרו בחיוב, נקבע את המועד ונקיים פה את הדיון, ואחרי זה נצטרך להחליט מי האנשים שיישבו עם משרד האוצר. אם הם ייעתרו בחיוב. אם הם לא ייעתרו בחיוב, אני מחויב להחלטת ועדת השרים, אני חבר בקואליציה, וועדת השרים החליטה שסעיף 2, שמייצב את גיל הפרישה, נשאיר אותו במתכונתו הקיימת כל עוד שאין המלצה של שר האוצר וכו'. אם הם יעמדו על העניין הזה, ואז אני לא יכול להצביע על סעיף 2, רק על סעיף 1, נצביע על הסעיף הבא בסדר-היום. הסעיף הבא בסדר-היום שכמובן עכשיו אני לא מגיע אליו, מדבר על דיון בסעיף 9 לחוק גיל פרישה, אז נצביע על הסעיף בחוק שאומר שגיל הפרישה לא עולה. אם אנחנו נצביע, להערכתי מבחינה משפטית הם לא יכולים להעלות את גיל הפרישה, ואז לא יהיה מה שעו"ד קרת אמר, משהו מעומעם. זה לא יהיה. תהיה החלטה של הוועדה בהתאם לסעיף 9(ה), שגיל הפרישה לא עולה, אלא אם כן – אני חוזר למה שאמרתי קודם – הם יבואו עם תשובה חיובית. אז אנחנו צריכים להיכנס לעבודה, לשבת אתם, להגיע לפתרונות, כפי שנאמר קודם. וזאת תשובה גם למה שאתם דיברתם קודם.

אנחנו – הכוונה גם הגברים וגם הנשים בוועדה – לא התנגדנו להעלאת גיל הפרישה, אמרנו שאנחנו רוצים לשבת. אנחנו יודעים מה שמר כוכב אמר, אנחנו מכירים את הבעיות של המקצועות השוחקים, לכן אני מציע לא לדבר בעניין הזה בסיסמאות. צריך לחשוב כל הזמן כשאומרים אמירה, לחשוב גם על האישה הזאת שעמדה כל הזמן על הרגליים – אני לא רוצה להגיד את שם החברה, במשך עשרות שנים, עבדה במקצוע שוחק, ופתאום אומרים לה: אין לך קצבת זקנה. אתם מבינים את המשמעות של העניין? לנו יש עמדה נורמלית, אנחנו אומרים: נטפל בעניין הזה ונעלה את גיל הפרישה, לא על חשבון הבת שלך, שתהיה בריאה. נעלה את גיל הפרישה, אבל צריך להתחשב. אנחנו חברה שיש לה ערבות הדדית גם לכאלה שאי-אפשר לתת להם את המכה הזאת. זה הכול.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
גם לזקנים, לא רק לילדים.
היו"ר משה גפני
אם האוצר ייעתר בחיוב, יתחיל דיון אמיתי. לא ייעתר בחיוב, יהיה כיפוף ידיים. אמרתי שאני מציע להם לא לריב עם הכנסת יותר מדי. תודה רבה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:43 ונתחדשה בשעה 14:15.)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים, אנחנו חוזרים חזרה לשלושת החוקים שהיו בסדר-היום, ואני רוצה לעבור גם לסעיף הרביעי, סעיף 9 לגיל פרישה. קודם כול, לגבי שלושת החוקים, אני מבקש לאחד אותם.

מי בעד איחוד שלושת החוקים לחוק אחד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד האיחוד – פה אחד

הבקשה לאיחוד הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017, פ/4278/20, הצעת ח"כ משה גפני; הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, פ/2680/20, הצעת ח"כ אורלי לוי אבקסיס; הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016, פ/3492/20, הצעת ח"כ מרב מיכאלי – אושרה.
היו"ר משה גפני
החוקים אוחדו. יש עכשיו שלושה חוקים שחוברו להם יחדיו. אנחנו כולנו באותה עמדה.
הדבר השני שעומד על סדר-היום
א', להצביע על החוק, החוק המאוחד. ביקשתי קודם שתאפשרו להצביע על החוק גם על סעיף 2. אם תסכימו לכך, נקבע דד ליין. נקים אצלנו צוות שיישב אתכם פרק זמן שנחליט עליו ונגיע להסכמות, ואז לא נעצור את העניין הזה של העלאת גיל פרישה, על כל המשתמע מכך. כולנו מבינים את חשיבות העניין. אם תסכימו לכך, אני מצביע עכשיו על החוק. תשובה.
אפרת פרוקציה
התשובה היא שניסינו - - -
יוגב גרדוס
אפשר התייעצות סיעתית?
היו"ר משה גפני
לא.
זהבה גלאון (מרצ)
לא. יש לנו ישיבות סיעה.
היו"ר משה גפני
מה הבעיה עכשיו? אתם רוצים הפסקה? – חמש דקות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לנו ישיבות סיעה. אי-אפשר ככה. כמה זמן?
היו"ר משה גפני
חמש דקות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אי-אפשר, אתם מותחים את החבל יותר מדי.
היו"ר משה גפני
חמש דקות, רבותי.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:20 ונתחדשה בשעה 14:30.)
היו"ר משה גפני
רבותי, ההצעה היא כזאת. ההצעה היא שאנחנו נעביר את החוק עכשיו בקריאה הראשונה לא עד סוף יולי, אלא עד סוף דצמבר יישאר עד גיל 62. אנחנו מאשרים את החוק הזה.
זהבה גלאון (מרצ)
על שני סעיפיו, 9 ו-2?
היו"ר משה גפני
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את כל החוק.
היו"ר משה גפני
לא כל החוק, בלי סעיף 3. במקביל אנחנו מקימים צוות, כשהצוות הזה מתחיל לשבת באופן מידי עם משרד האוצר, כדי להגיע לפתרון בנפש חפצה ובלב שלם לפתרון שדיברנו עליו כל הזמן, כי אחרת יש בעיות עם הקרנות הוותיקות ועם החובות האקטואריים, כל מה שנלווה, לכן צריך לקבל החלטה. בינתיים עד דצמבר יש לנו זמן, הגיל לא עולה, החוק עובר בקריאה הראשונה, אנחנו ממשיכים הלאה בתיאום עם הצוות שיישב אתם ויגיע לפתרונות בתוך התקופה הזאת.
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי שאלת הבהרה. עוד פעם זה ייצר מצב – שגית, תתקני אותי אם אני טועה, אני לא משפטנית – בלוחות שהתריע עליהם עו"ד קרת מהביטוח הלאומי.
שגית אפיק
ברגע שאנחנו מתאימים כאן את הלוחות של הביטוח הלאומי - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה בדיוק מה שאנחנו מתקנים עכשיו.
שגית אפיק
זה מה שאנחנו מתקנים בהצעה בסעיף 1.
גלי עציון
התיקון של הלוחות של הקרנות הוותיקות.
שגית אפיק
התיקון של הקרנות הוא תיקון חיצוני.
גלי עציון
שתהיה פה כבר החלטה, שלא יבוא האוצר ויגיד - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זה נכון.
שגית אפיק
כיוון שאנחנו דוחים את זה ל-31 בדצמבר, גם בגלל הקרנות, אפשר לעשות את התיקון של התקנון האחיד כבר בחוק, כדי לא להתחיל להיגרר עכשיו להליך מול ועדת העבודה והרווחה.
אפרת פרוקציה
צריך את הממונה לשוק ההון, צריך לדבר אתה. עקרונית לפי החוק זה סמכות ועדת העבודה והרווחה.
שגית אפיק
הסמכות היא בחקיקת משנה. אם אנחנו מתקנים - - -
אפרת פרוקציה
צריך את הממונה על שוק ההון.
היו"ר משה גפני
אתם לא נותנים עכשיו תשובה, מכיוון שאתם צריכים ועדת שרים. ברגע שיש לי תשובה עקרונית שלכם, אני מצביע על זה על-פי המתווה שקבענו.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, אני רוצה להביע את ההסתייגות שלי מההסכם.
היו"ר משה גפני
אין פה הסכם. תגידי מה שאת רוצה.
זהבה גלאון (מרצ)
אני מתנגדת להצעה.
היו"ר משה גפני
למה?
זהבה גלאון (מרצ)
אני אגיד למה. אני רוצה לנמק. אני לא בטוחה שיש לי הנימוקים המשפטיים, אבל זה הנימוקים האינסטינקטיביים שלי, ואני רוצה שתעגנו לי אותם בטיעונים משפטיים. שגית וגלי, תעזרו לי.

מה אנחנו עושים? אנחנו דוחים את הקץ.
היו"ר משה גפני
לא. אנחנו מאשרים עכשיו את החוק.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
רק לקריאה הראשונה.
שגית אפיק
הופכים את הנטל. ב-31 בדצמבר זה יהיה 62. זאת המשמעות של מה שעושים כאן. במקום שזה יקרה ב-31 ביולי, זה יקרה ב-31 בדצמבר.

הפרשנות שלהם של הסעיף היא כזאת - - -
אורלי לוי אבקסיס
אם הם לא החליטו ולא עשו מקצועות שוחקים - - -
זהבה גלאון (מרצ)
לא. תנו לי רגע.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
על מה היה הוויכוח עד עכשיו בינך לבין עו"ד פרוקצ'ה? למי ניתנת הסמכות להחליט אם גיל הפרישה עולה או לא. את טענת שעד שעמדת האוצר לא מובאת בפני הוועדה, זה נותר על כנו 62 ולא עולה. מה שאת עושה עכשיו, את דוחה את ההכרעה הזאת לדצמבר, מכיוון שיולי או-טו-טו בפתח. אבל גם בדצמבר תישאר המחלוקת.

תרשו לי רגע. אולי אני טועה, אז אני רוצה לטעות בקול רם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עובדתית בחוק אנחנו משנים. זה מה שאנחנו משנים בחוק.
זהבה גלאון (מרצ)
תן לי. תן לי.
היו"ר משה גפני
בבקשה, זהבה.
זהבה גלאון (מרצ)
תן לי אם אני טועה, לטעות בקול רם.

קודם כול, אני בעד הדחייה לדצמבר, כי זה מותיר פרק זמן להתדיינות, ואני בעד התדיינות והידברות. האם נחזור לאותה נקודה שבמקרה שלא נגיע להסכמות, יכול להיות שלא נגיע להסכמות, עוד פעם תישאר המחלוקת בין שתי עורכות-הדין הנכבדות? אני רוצה לקבל תשובה.
היו"ר משה גפני
אני נותן לך תשובה.
זהבה גלאון (מרצ)
מהי?
היו"ר משה גפני
התשובה היא כזאת, אנחנו מאשרים עכשיו את החוק, מה שביקשנו, בלי להגיע לסעיף 9 שהוא היה השוט בעניין. הם מסכימים שעכשיו אנחנו מתקנים את החוק על שני הפרמטרים שלו: האחד, לוחות הביטוח הלאומי, שמותאמים לגיל הפרישה, והשני, גיל הפרישה שלא עולה אם אין המלצה של שר האוצר או שוועדת הכספים לא קיבלה החלטה.
זהבה גלאון (מרצ)
הבנתי הכול, לא נתת לי תשובה.
היו"ר משה גפני
רגע. זה החוק, ואת החוק הזה אנחנו מאשרים עכשיו. ובמקביל, עד דצמבר אנחנו דנים אתם על העניין הזה. נניח מתפוצץ העניין בעוד חודש, אנחנו חוזרים לפה, יש לנו סעיף 9.
זהבה גלאון (מרצ)
אז נותרת המחלוקת על כנה.
היו"ר משה גפני
לא. היא מוכרעת פה.
שגית אפיק
היום סעיף קטן (ה) קובע: לא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), יהיה גיל הפרישה 64, לפי הלוחות שהולכים ועולים. עכשיו אתם מתקנים ואומרים: "במקום "לא החליטה" יבוא "הביא השר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו כאמור בסעיף קטן (ב)" – נניח נקבע לו מועד 31 ביולי, לצורך העניין – "ולא החליטה" ועדת הכספים של הכנסת עד 31 בדצמבר, רק אז יהיה גיל הפרישה 64. אבל אם הוא יביא לכם המלצות וכן תחליטו, לא תהיה שתיקה, אז הגיל יהיה 62.
זהבה גלאון (מרצ)
אבל אם לא, אני שואלת.
היו"ר משה גפני
אם לא תהיה המלצה?
שגית אפיק
אם לא תהיה המלצה, גם הם מסכימים שהגיל יהיה 62.
זהבה גלאון (מרצ)
איפה הם מסכימים?
שגית אפיק
זו הפרשנות שלהם.
זהבה גלאון (מרצ)
לא. אני מצטערת, ממש לא.
היו"ר משה גפני
לא, אל תצטערי. מה את מציעה? אפרת, תגידי את.
יוגב גרדוס
השר מתעדכן בזה, והוא צריך לאשר לי. הם לא יכולים להגיד.
כפיר בטט
לפני ועדת שרים אנחנו לא יכולים.
אפרת פרוקציה
יש ועדת שרים, אנחנו לא יכולים.
היו"ר משה גפני
נניח יהיה אישור של ועדת השרים?
שגית אפיק
את יכולה להגיד את הפרשנות שלך לסעיף.
זהבה גלאון (מרצ)
זה לא נכון לעשות את זה, כי אז הם יבואו ויגידו: מה פתאום - - -
אורלי לוי אבקסיס
היום אם אין החלטה זה נשאר על 62?
זהבה גלאון (מרצ)
לא.
היו"ר משה גפני
זהבה, מה את מציעה?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אפשר להצביע רק על ההצעה שלי שהיא בוודאות אומרת 62, בלי כל ההתפלפלויות.
זהבה גלאון (מרצ)
חד-משמעית. אני רוצה להבהיר מה מטריד אותי. בהנחה שמקבלים את ההצעה הזאת, מה שאנחנו עושים עכשיו זה לדחות את הקץ מיולי לדצמבר.
היו"ר משה גפני
לא.
שגית אפיק
רועי, היועץ המשפטי של הביטוח הלאומי, אתה מוכן לתת את הפרשנות שלכם לסעיף קטן (ה), בנוסח של הוועדה שקראנו כרגע?
רועי ישראל קרת
מבחינת הביטוח הלאומי, בהנחה שהחוק הזה עובר לא רק ראשונה, אלא שנייה ושלישית - -
היו"ר משה גפני
ועל זה מדובר.
רועי ישראל קרת
- - ב-1 באוגוסט הגיל הוא 62.
שגית אפיק
אם אנחנו משנים את התאריך ל-31 בדצמבר?
רועי ישראל קרת
עד 31 בדצמבר הגיל יהיה 62, ובדצמבר נראה.
זהבה גלאון (מרצ)
זה הבנתי, אבל השאלה שלי, הנוספת - - -
שגית אפיק
לא תובא המלצה של השר?
זהבה גלאון (מרצ)
זאת השאלה.
שגית אפיק
הבנתי. לא תובא המלצה של השר ואנחנו ב-31 בדצמבר, מה קורה אז?
גלי עציון
62, אם החוק עובר.
שגית אפיק
נניח שהצעת החוק הזאת עוברת - - -
זהבה גלאון (מרצ)
גפני, אני יכולה להגיד לך משהו? אתה ותיק חברי הכנסת, לא רק בוועדה, בכנסת, יחד עם חבר הכנסת פרץ, וכבר דבר או שניים שכחת, ואני רוצה להזכיר לך מה שכחת. מה שעכשיו אנחנו עושים זה למשוך זמן. עכשיו דוחים לדצמבר בקריאה ראשונה.
שגית אפיק
שנייה שלישית.
זהבה גלאון (מרצ)
אני רוצה שהוא יענה על שתי חלופות. היה שהגענו לדצמבר וזה עדיין רק בקריאה הראשונה. דהיינו, זה לא עבר קריאה שנייה וקריאה שלישית, יכולה להיות סיטואציה כזאת? רבותי, יכולה להיות סיטואציה כזאת? זה מה שיהיה, כי השר לא רוצה להכריע, ואז זה עולה ל-64.
שגית אפיק
זה בעיה.
זהבה גלאון (מרצ)
לא נולדנו אתמול, ואנחנו לא פראיירים, ואני לא מסכימה לזה, ואני אצביע נגד.
היו"ר משה גפני
אין דבר כזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם מה שהיא אומרת נכון, גם אני מצביע נגד. למה שלא נכתוב סעיף מפורש?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא צריך, הוא קיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בהצעת החוק של חברת הכנסת מיכאלי יש סעיף מפורש שאומר: לא הוכרעה המחלוקת, הגיל נשאר 62, נקודה סוף. למה לא להכניס את זה וגמרנו?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
הם לא סתם לא אומרים את זה, אדוני. הם לא סתם לא אומרים את הפרשנות שב-31 בדצמבר הגיל יישאר.
גלי עציון
הבעיה זה קריאה שנייה וקריאה שלישית. אם זה יעבור קריאה שנייה וקריאה שלישית, הכול בסדר.
זהבה גלאון (מרצ)
מי אמר שזה יעבור? אני רוצה לטובת שלי ברשותך, רק להגיד - - -
היו"ר משה גפני
תגידי לה בשקט.
זהבה גלאון (מרצ)
לא בשקט, אני רוצה לרשת את כולם. זו הזדמנות לרשת את כולם.

אדוני, מה שמוצע כאן – גבירותי ברשותכן, רבותי – זו הצעה של האוצר לקבל ארכה, דהיינו, במקום שביולי זה יתעדכן זה יתעדכן בדצמבר. זה מה שהם אומרים. הם אומרים: נדחה את זה לדצמבר ונעביר את זה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, וזה יהיה 62. אני אומרת: לא, מי אמר שבדצמבר זה כבר יגיע לקריאה שנייה ולקריאה שלישית? אז נחזור לפה שוב לוויכוח בין שגית לאוצר, שהיא תגיד "ועדת הכספים", והם יגידו, אני לא יודעת מה הם יגידו. מי מבטיח לי שהם לא ימסמסו את זה כמו שהם מסמסו שנה אם הם לא יעבירו את זה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית עד דצמבר?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אם כתוב לך שם 62?
אורלי לוי אבקסיס
לא כתוב.
קריאות
לא כתוב.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
נוסיף 62.
אורלי לוי אבקסיס
זה מה שאנחנו רוצים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אם אין הסכמה, שהגיל יישאר על 62.
אורלי לוי אבקסיס
זה עדיין תלוי בקריאה שנייה ושלישית.
זהבה גלאון (מרצ)
אורלי, תשמעי לי עכשיו, אם זה היה מגיע לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, כחלון היה - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו מתקדמים עם זה, ודאי. אני מביא את זה לקריאה ראשונה ואז לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.
זהבה גלאון (מרצ)
אם זה היה מגיע לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, כחלון היה מביא היום את העמדה שלו. זה לא יגיע לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, זה הכול גרירת רגליים ומשיכת זמן ועושים מאתנו צחוק, ואנחנו נצביע נגד זה.
היו"ר משה גפני
תגידי "בלי נדר", תיכף תשמעי אותי. עו"ד קרת.
רועי ישראל קרת
בגלל שמדברים על דצמבר, אנחנו צריכים את הקריאה השנייה והקריאה השלישית לפני אוגוסט.
היו"ר משה גפני
זהבה, אפשר להצביע נגד ולהיתקע עם גיל 64.
אורלי לוי אבקסיס
גפני, מה שקורה עכשיו שזה כבר עולה ל-62 פלוס ארבעה חודשים. זאת אומרת, לא עצרנו את הטייס האוטומטי.
היו"ר משה גפני
תנו לי להגיד, ריבונו של עולם. מה אנחנו רוצים עכשיו לעשות? רוצים להצביע על סעיף 1 ו-2. סעיף 1 משווה את הטבלאות של הביטוח הלאומי עם גיל פרישה, והסעיף השני אומר שאם אין המלצה, באין החלטה, נשאר הגיל 62.
זהבה גלאון (מרצ)
איפה כתובה המילה 62?
היו"ר משה גפני
בהצעת החוק שלנו. זו תמונת המצב. אם לא כתוב ברור, יהיה כתוב ברור. אמר האוצר: לא מסכים לסעיף 2, זאת החלטת ועדת השרים. הוספתי לסדר-היום את סעיף 9. אם הם לא היו מסכימים לסעיף 2, הייתי מצביע על סעיף 9, שגיל הפרישה לא עולה. זה נשאר. הוא לא עומד עכשיו להצבעה, אבל כל תקלה אתם תביא לפה להצבעה את סעיף 9 לחוק גיל הפרישה, שאומר שגיל הפרישה נשאר 62. זה נשאר לעמוד. הם מוכנים להעביר את כל העניין הזה לדצמבר, וגיל הפרישה יישאר 62. אם לא, אנחנו חוזרים לפה עם אותו דבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתי?
היו"ר משה גפני
בעוד שבוע, בעוד שבועיים. אני לא מחכה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתי ועדת השרים תתכנס להחליט?
היו"ר משה גפני
ועדת השרים לא צריכה להתכנס. תעזוב את זה, אנחנו מעלים את זה למליאה לקריאה ראשונה.
אורלי לוי אבקסיס
זה חשוב מאוד צריך להקשיב לביטוח הלאומי. הם אומרים שעם הדחייה הזאת, מה שקורה באוגוסט - - -
היו"ר משה גפני
נכון מאוד, עד אוגוסט זה צריך להסתיים.
אורלי לוי אבקסיס
כבר דחינו לנשים מוחלשות בארבעה חודשים את הקצבה.
שגית אפיק
אם ההצעה הזאת עוברת, אז לא.
אורלי לוי אבקסיס
גם אם היא עוברת.
שגית אפיק
לא אם היא עוברת.
היו"ר משה גפני
עד אוגוסט.
אורלי לוי אבקסיס
זה רק בקריאה הראשונה. בלי קריאה שנייה וקריאה שלישית זה אוטומטית פלוס ארבעה חודשים.
היו"ר משה גפני
זהבה, אורלי, אם המצב הוא שעכשיו זה לא עובר הם ישמחו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אתה אפילו לא דוחק אותו עם הגב לקיר, את שר האוצר.
היו"ר משה גפני
למה?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אתה פוטר אתו. אתה אומר שהם ישמחו, כלומר, זה עולה אוטומטית.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל אם אני מעביר את החוק - - -
זהבה גלאון (מרצ)
אתה לא צודק. למה? כי חוות-הדעת של שגית אומרת שהשר צריך לבוא לפה ולהביע עמדה.
היו"ר משה גפני
מצוין.
זהבה גלאון (מרצ)
אז תביא אותו בשבוע הבא לפה. אל תחוקק, תביא אותו בשבוע הבא לפה.
היו"ר משה גפני
הוא לא יבוא. מה תעשי?
זהבה גלאון (מרצ)
אם הוא לא יבוא, הוא גם לא ייתן לך את הקריאה השנייה והקריאה השלישית.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע. מה תעשי?
זהבה גלאון (מרצ)
בואו ננסה לפני שאתה מחוקק.
היו"ר משה גפני
מה לנסות? החוק לטובתנו, החוק לא לרעתנו. צריך להצביע על החוק. אם העניין לא יתקדם, אני מביא את סעיף 9.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתי?
היו"ר משה גפני
מהר. הוועדה לא תלויה בזה. הם צריכים לתת תשובה. לפי דעתי יש להם תשובה חיובית.
אורלי לוי אבקסיס
באוגוסט - - -
היו"ר משה גפני
ודאי. מה השאלה. אני לא אחכה עם זה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
בפגרה?
היו"ר משה גפני
או בפגרה, או לפני או אחרי.
שגית אפיק
אתה יכול להעביר במושב הזה. הכוונה היא להעביר את זה בחודש הקרוב.
אורלי לוי אבקסיס
גפני, אתה חייב לפני אוגוסט.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, יש לי שני רעיונות, תגיד לי מה דעתך.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
אנחנו חייבים לחוקק אם רוצים לעשות הכול, בהנחה שזה עובר קריאה שנייה וקריאה שלישית לפני אוגוסט. כמו שכבר ראיתי, חבר הכנסת ביטן יודע לחוקק את חוק רשות השידור שלוש קריאות ביום אחד, אז יש זמן. יכול להיות שלא נידרש לחקיקה הזאת, תביא את שר האוצר. אם לפי הפרשנות של שגית, שאנחנו עומדים מאחוריה, שוועדת הכספים היא הריבון לקבוע, תביא את שר האוצר בשבוע הבא, שהוא יגיד מה דעתו, ולא נצטרך חקיקה חפוזה שכזאת.
היו"ר משה גפני
אם שר האוצר יגיד לי, אני לא רוצה להביע דעה? מה אז אנחנו עושים? אנחנו מחכים למה שהוא אומר?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
בואו ננסה.
היו"ר משה גפני
אני אדבר אתו, בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
בינתיים אל תצביע.
היו"ר משה גפני
ההצבעה היא לטובתנו, ריבונו של עולם.
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי הצעה. תצביע ותעשה רביזיה תלויה ועומדת עד שהשר יבוא.
היו"ר משה גפני
זהבה, למה רביזיה?
רחל עזריה (כולנו)
למה?
זהבה גלאון (מרצ)
אני לא סומכת על השר, גמרנו עם זה. לא היית פה בבוקר. איפה השר? למה הוא לא מתייצב פה? איפה השר? למה הוא לא אומר את דעתו? רחל, אני לא רוצה לצעוק עלייך.
רחל עזריה (כולנו)
לא מרגיזה את זהבה...
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה רק יהיה יותר רגוע.
אורלי לוי אבקסיס
לא צריך להגן בעיניים עצומות.
היו"ר משה גפני
זהבה, החוק הזה לטובתנו.
זהבה גלאון (מרצ)
אם הוא יעבור שנייה-שלישית.
היו"ר משה גפני
הוא יעבור. ואם הוא לא יעבור, יש לנו סעיף 9. אני רוצה לגמור את זה במושב הזה.
זהבה גלאון (מרצ)
הבנתי. תביא את השר ביום שני, ואז נחליט.
היו"ר משה גפני
אם אני לא מביא את השר כי הוא לא רוצה לבוא?
זהבה גלאון (מרצ)
אז אני אזרום אתך.
היו"ר משה גפני
החוק הוא בשביל השר? החוק הוא בשבילנו.
זהבה גלאון (מרצ)
עובדים עלינו בעיניים.
רחל עזריה (כולנו)
כבוד היושב-ראש, אני חייבת לומר לך שחתומים על החוק הזה - - -
היו"ר משה גפני
רועי, אתה רוצה להגיד מה יקרה אם החוק הזה עובר?
רועי ישראל קרת
אם החוק בנוסח של חבר הכנסת גפני עובר קריאה שנייה וקריאה שלישית עד אוגוסט, לעניין הביטוח הלאומי הגיל ייעצר ב-62. אם לא עובר שום דבר עד אוגוסט, בכל מקרה הגיל מתחיל לעלות בחזרה ל-64. אם הנטייה של הוועדה היא לעצור את הגיל ב-62, הדרך ההגיונית היא להעביר את החוק של חבר הכנסת גפני עכשיו. אני מתנצל, אני חייב ללכת.
אורלי לוי אבקסיס
בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.
רועי ישראל קרת
בקריאה ראשונה, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.
היו"ר משה גפני
מה יקרה ב-31 בדצמבר אם החוק הזה עובר?
רועי ישראל קרת
קודם כול, שוב, התאריך הרלוונטי מבחינת הביטוח הלאומי הוא אוגוסט.
היו"ר משה גפני
דבר כללית.
רועי ישראל קרת
מה שיקרה בדצמבר הוא מה שקרה קודם באוגוסט. אם החוק עובר עד אוגוסט, הגיל נעצר ב-62.
היו"ר משה גפני
זה ברור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לי הצעה.
היו"ר משה גפני
מה ההצעה?
אורלי לוי אבקסיס
בדצמבר כבר העליתם בארבעה חודשים.
שגית אפיק
אורלי, הם לא מעלים.
אורלי לוי אבקסיס
ארבעה חודשים כבר נכנסים - - -
שגית אפיק
לא נכנסים. הם יוציאו מכתבים בעוד שבועיים אם החוק הזה לא יעבור. זה המצב. אבל אם ההצעה הזאת תעבור, הם יעצרו גם אצלם.
אורלי לוי אבקסיס
זאת השאלה - - -
היו"ר משה גפני
מיקי, בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כדי להסיר את החשש המוצדק של זהבה, מכיוון שמדובר פה בחוקים וכל מיני תעלולים, שלא צריך לחזור עליהם, נעביר עכשיו בהכנה לקריאה ראשונה, זהבה תגיש רביזיה על הדבר הזה. עד יום שני הבא לא נעשה שום דבר. אם השר יבוא – סבבה, מציון. שכנעת אותו, יבוא. לא שכנעת אותו – הרביזיה שמורה רק לה. רק לה. אתה לא תעשה רביזיה בעוד חמש שדקות, אלא הרביזיה תהיה שמורה בידה כדי למנוע תעלולים.
היו"ר משה גפני
בסדר, עד יום שני.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אפשר להזמין את השר?
היו"ר משה גפני
אפשר. אני אדבר אתו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא אמר לך שהוא לא מעוניין לבוא לוועדת הכספים?
היו"ר משה גפני
הוא לא אמר ככה, אבל כן.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
הוא אמר לך שאין לו עמדה?
היו"ר משה גפני
הוא כתב לי, הוא לא רק אמר לי. הוא רוצה שהוועדה תחליט.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אתה יכול למסור לו שאנחנו רוצים לשמוע את עמדתו?
היו"ר משה גפני
אני אמסור לו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
תגידי לו ששלי יחימוביץ רוצה לשמוע את עמדתו בוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
אני מתחייב בלי נדר להגיד לו ששלי יחימוביץ רוצה לשמוע את עמדתו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אני ממש מבקשת שתאמר לו באלה המילים. תאמר לו: אדוני שר האוצר, שלי אומרת שלא יכול להיות שאין לך עמדה בנושא הנשים המבוגרות העניות והחלשות ביותר. לא יעלה על הדעת שאתה רוצה לפגוע בהן. בוא לוועדה ונשמע את עמדתך.
רחל עזריה (כולנו)
בואו נגיד "לא יעלה על הדעת". נכון, אף אחד לא רוצה לפגוע בהן.
אורלי לוי אבקסיס
בשתיקתו הוא פוגע בהן.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
חברת הכנסת עזריה, החוק לא אומר "חברת הכנסת עזריה", הוא אומר "שר האוצר".
רחל עזריה (כולנו)
אני מבינה. יש פה 15 חתומים, 12 גברים, שלוש נשים בחוק על גיל פרישה לנשים.
זהבה גלאון (מרצ)
קודם שיבוא השר.
יצחק וקנין (ש"ס)
רחל, רק אתן דואגות לנשים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רחל, לא כדאי לך להיכנס לזה.
רחל עזריה (כולנו)
אין בעיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רחל, אני לא רוצה לפגוע בשר יותר ממה שצריך. תאמיני לי, אל תעצבני.
היו"ר משה גפני
תקריאי, בבקשה.
שגית אפיק
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז–2017

תיקון סעיף 9

1.

בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004, בסעיף 9 –

זה הסעיף של המנגנון. היום סעיף קטן (ב) אומר: "(ב)  השר יביא לאישור ועדת הכספים - - - לא יאוחר מיום ד' באייר התשע"ז (30 באפריל 2017)," – את זה נתקן עכשיו ל-"(30 בספטמבר 2017)". זאת אומרת, השר צריך להביא המלצות לוועדה עד 30 בספטמבר 2017. זה בסעיף קטן (ב).

(1) בסעיף קטן (ד), המילים "ואת חלק א' בלוח א'1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995," – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (ה), במקום "לא החליטה" יבוא "הביא השר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו כאמור בסעיף קטן (ב) ולא החליטה".


בסעיף קטן (ג), ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בעניין המלצות השר. היום זה עד יום 31 ביולי 2017, זה יתקון ל-31 בדצמבר 2017.

בסעיף 6(3) שמתייחס לאישה שנולדה בחודש אוגוסט 1955 גם צריך לעשות התאמות לאור זה שאנחנו דוחים ל-31 בדצמבר.

תיקון חוק הביטוח הלאומי

2.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 –

(1) בסעיף 1, במקום ההגדרה ""גיל הפרישה"" יבוא:

""גיל הפרישה" –

(1) לגבי גבר – הגיל הקבוע לו בהתאם לחודש לידתו בחלק א' בלוח א'1;

(2) לגבי אישה – הגיל הקבוע לה בהתאם לחודש לידתה לפי חלק א' בלוח א'1, ואם היא נולדה בשנת 1955 ואילך – הגיל הקבוע לה בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004;";

זו התאמה של הלוח של חוק הביטוח הלאומי ללוחות בחוק גיל פרישה, בהתאמה עם המנגנון של סעיף 9.
אפרת פרוקציה
אנחנו עושים התאמה עם מה שיש בביטוח הלאומי.
שגית אפיק
אם דוחים לדצמבר, את צריכה לתקן גם את התוספת, אז נתקן גם את המועדים בתוספת. אני אקרא את החודשים.

(2) בסעיף 406(1), המילים "בהתאם לחודש לידתה, בחלק א' בלוח א'1" – יימחקו;

(3) בלוח א'1 –

(א) בחלק א', אחרי הכותרת "לאישה", במקום הקטע החל במילים:

"מאי 1947 עד יולי 1955 62"
ועד המילים
"דצמבר 1958 ואילך 64"

יבוא:

"מאי 1947 עד דצמבר 1954 62";

תחילה ביום הפרסום. כרגע לא ניגע בשנייה שלישית. בשנייה שלישית ניגע.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור?
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי שאלה טכנית ליועצת המשפטית. אם אני רוצה להגיש רביזיה, אני צריכה להצביע נגד החוק?
היו"ר משה גפני
לא. אני מציע שתצביעי בעד.

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז–2017, זה הצעות חוק משולבות, גם ההצעה של חברי ועדת הכספים, שאני חתום עליה, גם הצעת החוק של מרב מיכאלי וגם של אורלי לוי. מי בעד אישור החוק, ירים את ידו.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אני מצביעה במקום אראל מרגלית.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז–2017, אושרה בהכנה לקריאה הראשונה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה לקריאה הראשונה.
זהבה גלאון (מרצ)
רביזיה, אדוני. אנחנו מתלים אותה בנוכחותו של - - -
היו"ר משה גפני
לא מתלים אותה בנוכחותו, הוא יכול לא לבוא. אז נחליט מה עושים. את לא יכולה לחייב את שר האוצר לבוא.
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי שאלת תם לפני שאנחנו הולכים. לא יותר פשוט היה להביא את השר במקום לחוקק?
היו"ר משה גפני
אני לא יכול להביא אותו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
צו מעצר...
זהבה גלאון (מרצ)
מה זאת אומרת שאתה לא יכול? עשית את מתווה הכותל, את זה אתה לא יכול?
היו"ר משה גפני
מה שנכון – נכון. תודה רבה. הישיבה נעולה. אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:57.

קוד המקור של הנתונים