ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/07/2017

אי מתן שירות הולם, מטעם חברת "בזק", לתושבי טייבה ויישובים ערביים: לכל חמישים אלף תושבי טייבה טכנאי בזק אחד

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà àé îúï ùéøåú äåìí îèòí çáøú áæ÷ ìúåùáé èééáä åééùåáéí òøáééí, äöòä ìãéåï îäéø ùì çä"ë àçîã èéáé

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà àé îúï ùéøåú äåìí îèòí çáøú áæ÷ ìúåùáé èééáä åééùåáéí òøáééí, äöòä ìãéåï îäéø ùì çä"ë àçîã èéáé

t_dfus

2017-07-10knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים י"א בתמוז תשע"ז

מושב שלישי ‏5 ביולי 2017
בנושא
אי-מתן שירות הולם מטעם חברת בזק לתושבי טייבה ויישובים ערביים: לכל 50,000 תושבי טייבה טכנאי בזק אחד
של חבר הכנסת
אחמד טיבי

ביום י"ח בסיוון תשע"ז, 12 ביוני 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתו של חבר הכנסת אחמד טיבי בנושא: אי-מתן שירות הולם מטעם חברת בזק לתושבי טייבה ויישובים ערביים: לכל 50,000 תושבי טייבה טכנאי בזק אחד.

ביום י"א בתמוז תשע"ז, 5 ביולי 2017, קיימה הוועדה בראשות חבר הכנסת איתן כבל דיון בהצעה, בהשתתפות נציגי משרד התקשורת וחברת בזק.
החלטות הוועדה
הוועדה ממליצה למשרד התקשורת להדק את הפיקוח על חברת בזק ולהבטיח כי ברחבי הארץ וביישובים הערביים יינתן שירות מקצועי וטוב בתוך ימים ספורים.

הוועדה מבקשת ממשרד התקשורת להעביר אליה בכתב, בתוך 60 ימים, נתונים מעודכנים מחברת בזק בדבר מספר הטכנאים שלה לפי אזורים ברחבי הארץ, וכן את מספר הימים הממוצע עד לתיקון הליקויים.

הוועדה תובעת ממשרד התקשורת לוודא כי חברת בזק, המחויבת במתן שירות אוניברסלי, תשלים את פריסת התשתיות בכל היישובים ברחבי הארץ.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בתמוז תשע"ז

10 ביולי 2017

קוד המקור של הנתונים