ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/06/2017

הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז-2017, חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017, הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 431

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ג' בתמוז התשע"ז (27 ביוני 2017), שעה 9:00
סדר היום
1. הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז-2017

2. הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז-2016

3. הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מנואל טרכטנברג
חברי הכנסת
יפעת שאשא ביטון

דב חנין

אילת נחמיאס ורבין
מוזמנים
עו"ד משרד החינוך, משרד החינוך - מיכל חורין

מנהל אגף א' תקציבים, משרד החינוך - דוד מזרחי

מנהל היחידה לתוכניות משלימות למידה, משרד החינוך - חיים הלפרין

רפרנט חינוך באג"ת, משרד האוצר - שאול קירשנבאום

עוזרת ראשית בריאות הציבור, משרד הבריאות - נינא כהן - קרן

ס. מפקח ארצי בריאות הסביבה, משרד הבריאות - גריגורי רודשטיין

משרד המשפטים - הדס אגמון

מנהל תחום מטה באגף למעונות יום, משרד התמ"ת - חגי ראובן פורגס

יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי - נועה בן אריה

ראש מנהל חינוך, מרכז השלטון המקומי - מיכל רבקה מנקס

מנהלת מח חנוך, איגוד מנהלי מחלקות חינוך - סמי עטר

נציגת שדולת הנשים בישראל - מרים זלקינד

יור ועד גנים בפורום, ארגוני הורים - עינת גבריאל

מת"ל-ועדת חינוך, ועדת חינוך - זאב גולדבלט

מרכזת הנהגות הורים של בתי הספר היסודיים, ארגוני הורים - שיר דגן

חבר הנהגת הורים - ליאור דגן

יו"ר גנים ארצי - עדי מן

ועד הורים עירוני הרצליה - שרון קוטלר

חבר הנהלה, ארגוני הורים - יעקב אמציה דויטש

יו"ר וועד ההורים המרכזי ת"א-יפו, ארגוני הורים - ענת הוכנר

מת"ל, הוועדה לזכויות הילד - כרמית כהן

ראש אגף חינוך ומשימות, התנועה הקיבוצית - ד"ר גבי אסם

מנהלת "צהריים טובים" רשת החברה למתנ"סים - עדית בוקאי

מנהלת קשרי ממשל, ויצ"ו - ענבל אביב

מנהלת צהרונים ת"א, ויצ"ו - ענבר ברנע

האגף לקידום זכויות, אלו"ט - איילת דיין

יו"ר פורום ציבורי למען שוויון הזדמנויות - אורה חכם

פעיל - אמנון מרגלית

מנכ"ל - ערן רוזנפלד

מוזמן/ת - מורן מור שריד

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות - יהושע שלמה זוהר

שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים - מתן צדיק
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי

1. הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז-2017

2. הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז-2016

3. הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז-2016
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום 27 ביוני 2017, ג' בתמוז תשע"ז. הנושא על סדר היום "הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), תשע"ז-2016 של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין ועליזה לביא; הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים) של חברות הכנסת יפעת שאשא ביטון, טלי פלוסקוב, מירב בן-ארי ונאוה בוקר; הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז-2017 של חבר הכנסת יעקב מרגי ושל חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון.

אנחנו דנים בחוק השלישי בסדר היום. הוא החוק המרכזי שאליו יוצמדו ויצורפו החוקים שהקראתי בהתחלה. חוק הרשויות המקומיות כבר לא יהיה חוק הרשויות המקומיות, אלא הצעת חוק מסגרות המשך יום (פיקוח על מחירי צהרונים). יש לנו נוסח שעבר בקריאה טרומית, והבנתי ששועלים קטנים מחבלים בכרמים בזמן שאנחנו התעסקנו בדברים חשובים לטובת עם ישראל ולטובת החינוך. יש תמיד כאלה שנושא של פיקוח, רגולציה והסדרה מאיים עליהם, כנראה.

אני אומר לכם, לא קרה כלום. אנחנו נקריא את החוק שעבר בטרומית. אם יש למישהו הערות נפתח את זה לדיון. אם הצר יהיה שווה בנזק המלך האגו שלנו לא קיים, וזה יעבור; אם נראה שמישהו פה מחטיא את המטרה בשינוי כזה או אחר לא תהיה לי בעיה – אני חושב שזה גם על דעת חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון – אנחנו נמשוך את זה אחורה ונראה. אם אנחנו מדברים על טובת הילד וזה יימשך לאורך כל החקיקה – אנחנו שם. אבל אם מישהו פה רוצה להמשיך את ההפקרות עם המטריה ועם החסות שלנו זה לא יהיה.

מיכל מנקס מהשלטון המקומי, האמירה בכוונה הייתה לכיוון משרד החינוך כי שמעתי שהשינויים היו רק בהידברות עם משרד החינוך.
קריאה
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
זה שונה ממה שנעשה לאורך כל הדרך סביב שולחן עגול והסכמה הדדית של כל הנוגעים בדבר. ככה אני יודע לעבוד, ככה אני יודע לתת מילה. אני לא יודע לעבוד מאחורי הגב של החברים שלי שנותנים גיבוי. אז סליחה שאני מתחיל את חקיקת החוק החשוב הזה בנימה כזאת, אבל זה מה שיהיה.

אנחנו מתחילים את הקראת החוק. אני רוצה לעזוב דיבורים ופילוסופיות - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל לי חשוב, ברשותך - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך.

אנחנו רוצים להגיע ב-1 בספטמבר לגמר חקיקה. לוח הזמנים של הכנס הזה הוא עד סוף יולי. אני מקווה שנצליח. אם לא נצטרך לגלוש לתוך הפגרה.

בבקשה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני שמחה שאנחנו מתכנסים כאן לדיון כדי להאיץ את החקיקה בנושא של פיקוח והוזלת מחירי הצהרונים. המחאה על יוקר המחיה ומחירי הצהרונים נפלה על אוזניים קשובות. אנחנו היינו עדים בשנה האחרונה ליציאה אינטנסיבית של הורים נגד הפקעת המחירים, העושק שהיה במחירי הצהרונים. אנחנו החלטנו לעשות מעשה. זה לא נולד אתמול, לא לפני שבוע וגם לא לפני חודש. במשך חודשים ארוכים ישבנו ובדקנו מה קורה בשוק הזה. גילינו שיש שם הפקרות גדולה מאוד. אני רואה פה את הפרצופים שחלקם מוכרים לי מהדיונים הקודמים. ניסינו לבקש חשבונות ומאזנים תקציביים של רשויות מקומיות, ולא קיבלנו כלום. אבל היה לנו ברור מאוד שעל גב אלה שיושבים כאן וגם על גב האחרים שנמצאים בחוץ ולא הגיעו, גוזרים קופון מאוד גדול. החלטנו להיכנס לתמונה. שיתפנו פעולה עם פורום ועד ההורים בשלטון המקומי, עם משרד החינוך, עם משרד האוצר, עם יושב-ראש ועדת החינוך חבר הכנסת מרגי ואנוכי כדי שאנחנו באמת נשמע את כל הקולות ונביא בחשבון את כל מה שנדרש כדי להוציא את החוק האופטימלי כך שבסופו של דבר לא יפגע בסטנדרטים שהילדים שלנו מקבלים, לא יפגע באיכויות. נהפוך הוא – ייצור קריטריונים מאוד ברורים לגבי מה שהילדים שלנו צריכים לקבל, אבל במחיר שפוי בלי שההורים יצטרכו לשלם הרבה מעבר למה שנדרש. זאת הסיבה שאנחנו יושבים כאן היום.

אני יודעת שבימים האחרונים מופצת הרבה מאוד דיסאינפורמציה. אני אשמח לקשב של כל מי שנמצא כאן. אתם שותפים למהלך הזה. חשוב שגם מה שנראה לכם לא סביר או לא סגור פשוט תעלו אותו, ואנחנו נקיים כאן את הדיון. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
יפעת, מציעת החוק, בבקשה.

רצית לומר משהו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אה, קראת לי יפעת אז לא הבנתי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה מתוך אהבה לשתיכן.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי יפעת, סליחה. איילת. מישהו הצליח קצת להרגיז אותי הבוקר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מכירה אותך מספיק טוב בשביל לדעת שרק איך שפניתי אליך וענית לי אומר שהרגיזו אותך הבוקר.

מתוך כבוד ליושב-ראש המיומן שלנו ומוכשר שלנו אני אומר שני משפטים כדי שתוכל לעבור לחקיקה. אני רוצה לומר לכולנו כאן שלדעתי, חבר הכנסת מרגי ואני אוחזים בתפיסה שאומרת שבסופו של דבר נצטרך למצוא פתרון אמתי, גם אם זה ראייה אסטרטגית לטווח ארוך, ליום לימודים ארוך, להזנה בבתי הספר ובמערכת החינוך בכלל. אבל בסופו של דבר הבנו – ולשמחתי, גם המדינה הבינה – ואני מברכת את שר האוצר על הנכונות שלו להתגייס לעניין – העניין של הצהרון הפך להיות – אני לא רוצה להגיד "נטל" כי בסוף הילדים שלנו הם לא נטל אבל הוא הפך להיות כל כך משמעותי ודומיננטי בחיים שלנו גם מבחינת תפעול הילדים שזאת מילה מאוד קשה "תפעול הילדים", וגם מבחינה כלכלית. אבל עצם ההליכה לאיזשהו מהלך שמסדיר את עניין הצהרונים – וחבר הכנסת מרגי גם זוכר את החוק של חברת הכנסת רחל עזריה ושלי בנושא של פיקוח על מזון בצהרונים, שזאת הייתה בעצם הפעם הראשונה שהגדירו בחוק מהו צהרון בכלל – אנחנו הולכים לעידן חדש, ואנחנו נגדיר מחדש את האופן שבו אנחנו רואים את החינוך של ילדינו וגם את הטיפול בילדינו. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני לא אחד מיוזמי הצעות החוק הזה. יש לי הזדמנות לברך את שלושתכם. אלה הם מהלכים מאוד נכונים ודרושים. אני אדבר בקצרה. בתחום הצהרונים אנחנו נמצאים במציאות מופקרת. למציאות המופקרת הזאת יש שני צדדים: צד אחד זה המחירים הבלתי אפשריים בחלק מהמקומות – אגב, לא בכולם, אבל זה שזה לא בכולם מוכיח שאפשר גם אחרת.
קריאות
נכון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הצד השני של העניין זה שעדיין בחלק מהמקומות צהרונים זה מסגרת של בייביסיטר, ולא מסגרת שהיא חלק אינטגרלי ממערכת החינוך שבה הילדים שלנו נמצאים ומקבלים תכנים שמותאמים לצרכים שלהם, לגיל שלהם, למצב ההתפתחותי שלהם, למצב הרגשי שלהם.

לכן, אדוני היושב-ראש, אני מברך על שלוש הצעות החוק, אבל במיוחד אני רוצה לברך על הצעת החוק המשותפת של שניכם שכוללת לא רק את הנושא של הפיקוח על המחירים, אלא גם את הנושא של הסדרה, קריטריונים, איזשהו ניהול של משהו. האמת היא שזה די מוזר שזה לא קיים עד עכשיו. אנחנו משאירים ילדים קטנים שלנו במערכות שאין שום הסדרה לגביהן. זה שלא קורות שם תקלות ואסונות זה באמת מזל גדול.

לסיכום, משפט אחרון על לוחות זמנים. לדעתי, עם כל הקשיים והאתגרים שעומדים בפני הוועדה, צריך לעשות מאמץ עצום לסיים את זה בכנס הקיץ כדי שלא נגיע למצב שזה יתגלגל לפגרה כי אז לא נוכל להשלים את זה לקראת שנת הלימודים. חייבת להיות בשורה לציבור ההורים במדינת ישראל ששנת הלימודים הבאה מתחילה במסלול יותר סביר בתחום הזה. בהצלחה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

אנחנו ניגש להליך החקיקה. היועצת המשפטית, בבקשה, תקריאי את החוק כפי שעבר בקריאה טרומית. אם יש למאן דהוא מנציגי המשרדים או לאורחים היושבים סביב השולחן משהו להעיר נאפשר. אני בכוונה לא מתייחס לכל הבקשות שביקשו. אני אומר את הליך הדיון והליך החקיקה כפי שנהוג בוועדה. אנחנו נקריא סעיף, ואז נפתח להתייחסויות. נקיים דיון מעמיק, לא נדלג, לא נפספס. זה הליך חקיקה רציני. נעשה את זה כמו שצריך. נאומים פילוסופיים, אם תרצו, נעשה בפגרה על חשבון זמני. ניתן לכם במה כמה שאתם רוצים. כרגע להליך החקיקה אנחנו נתייחס לכל סעיף. אם יש למשרדים או לאורחים התייחסות נשמח לשמוע. בבקשה.
מירב ישראלי
הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז–2017

הגדרות

1.

בחוק זה –

"ילד" ו"מוסד חינוך" – כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949;

"מנהל המחוז" – מנהל המחוז מטעם משרד החינוך או סגנו, אשר במחוזו נמצא הצהרון;

"מפעיל צהרון" – מי שמקים, מפעיל או מנהל צהרון, לרבות בעלי הצהרון;

"צהרון" – מסגרת חינוכית בלתי פורמלית המשמשת לשהות יומית של ילדים ובה 20 ילדים לפחות, המיועדת לילדים עד כיתה ג', ופועלת לאחר שעות הלימודים הנלמדות במוסד חינוך ובתקופות של חופשות לימודים במהלך שנת הלימודים, ובלבד שאינה נמנית על מסגרות הארכת יום הלימודים המופעלות או ממומנות על ידי המדינה, לרבות תכנית צי"לה (צהרי יום להעשרה), תכנית מיל"ת (מסגרות יום לימודיות) ויום חינוך ארוך כמשמעותו בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז–1997, ומתקיים בה אחד מאלה:

(1) היא מופעלת בידי רשות מקומית;

(2) היא פועלת במקרקעין שהם בבעלות או בשליטה ישירה או עקיפה של רשות מקומית;
מיכל חורין
סליחה, אני מצטערת שאני מפריעה.
היו"ר יעקב מרגי
את לא מפריעה לי. ההנחיות שאמרתי הם לא רק לאורחים, הם גם לכם. אם היה לכם זמן לשבת עם פופוליסטים תמשיכו. יש סעיף – יש הערה לסעיף, תעירי אותה.
מיכל חורין
לא, לפני הסעיף.
היו"ר יעקב מרגי
לא לפני הסעיף.
מיכל חורין
מבחינת ועדת שרים לחקיקה.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי לי היטב, כשנגיע להצבעה אני אשאל אותך על ועדת שרים לחקיקה.
מירב ישראלי
(3) מפעיל המסגרת התקשר בחוזה עם רשות מקומית להפעלתה;

זאת, כמובן, הגדרה מאוד מרכזית בחוק איזה מסגרות נכנסות למסגרת ההסדרה.

"צהרון בבית ספר" – צהרון המיועד לילדים הלומדים בכיתות א' עד ג';

"צהרון בגן ילדים" – צהרון המיועד לילדים הלומדים בגן ילדים;

"רשות הבריאות" – מי שמינה שר הבריאות לעניין חוק זה;

"רשות מקומית" – רשות מקומית או גוף שנמצא בבעלות או בשליטה ישירה או עקיפה של הרשות המקומית, גוף המתוקצב או הנתמך, במישרין או בעקיפין, מתקציב הרשות המקומית לרבות תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות;

"השר" – שר החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
לסעיף ההגדרות יש למישהו הערות?
מיכל חורין
אני מהלשכה המשפטית של משרד החינוך. לפני הנוסח שאנחנו מקריאים עכשיו רציתי להזכיר שלפחות הממשלה כפופה להחלטה של ועדת שרים לחקיקה - -
היו"ר יעקב מרגי
תמשכו את החוק. אם אני פועל בניגוד להחלטת ועדת שרים לחקיקה אני מזמין את השר המיועד למשוך את החוק.
מיכל חורין
לא, לא - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי.
מיכל חורין
אין נוסח למשוך. אני פשוט רוצה להזכיר שהממשלה תמכה בתנאי שתהיינה הסכמות.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, אני הסברתי לך. הנוסח המקורי שאני הגשתי לוועדת השרים לחקיקה הוא זה. רציתם לעשות שינוי – כל ההליך היה בהסכמה. אנחנו לא צריכים לקרוא באתר אינטרנט קיקיוני שבמשרד החינוך ישבו במחשכים עם עסקן פוליטי. כפי שהחרגתם את ילדי ישראל בתקנות המזון הבריא ונכנעתם לפופוליזם – אני לא אתן לכם.
מיכל חורין
אנחנו לא מכירים - - -
היו"ר יעקב מרגי
שמעתי אותך.
מיכל חורין
הנוסח שאנחנו מכירים הוא הנוסח - - -
היו"ר יעקב מרגי
תעירי לי הערות לסעיף ההגדרות. יש בעיה – תפני לממונים.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
בואו נתקן את זה בהתאם למה שעלה בתיקון.
היו"ר יעקב מרגי
הערות לסעיף ההגדרות, בבקשה.
מיכל חורין
ראשית, ההגדרות מדברות על מנהל המחוז. עקרונית כל המודל שאנחנו רואים לא נותן סמכות מיוחדת למנהל המחוז. לכן יש מקום למחוק את מנהל המחוז מההגדרות. אנחנו רואים צהרון כמסגרת שמיועדת לילדים עד כיתה ב'.
קריאות
למה?
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, סליחה. אולי לא ברור למישהו, נעשה התייחסות מימין לשמאל. תרשמו לכם את ההערות.
מיכל חורין
המערכת בנויה החל מגני הילדים מגיל 3 ועד 8.
היו"ר יעקב מרגי
הצעת החוק כפי שגובשה בהסכמה זה עד כיתה ג'. אנחנו לא באנו לעגן מה שהיה במשרד החינוך.
מיכל חורין
זה לא מה שהיה. להפך, הנוסח שלנו מרחיב הרבה יותר מהנוסח שנמצא - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אז תגידי מה התיקון, ונוסיף. אין שום בעיה, בואו נוסיף.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני חושבת שאת לא מצליחה להסביר את עצמך.
דודי מזרחי
אני מנהל אגף תקציבים במשרד החינוך. גם החלטת הממשלה שעברה לפני כחודש בנוגע לצהרונים שיפעלו בכל הארץ מאשכולות 10-1 ומפנה את האחריות ואת הסמכות למשרד החינוך לפקח על המסגרות האלה גם בהיבטים של מחיר וגם בהיבטים של סטנדרט התייחסה לגילאי גן עד כיתה ב' – גיל 3 עד גיל 8. כיתה ג', גם בהתאם להחלטת הממשלה, נכון לרגע זה זה לא מקום שנמצא בתחום האחריות של משרד החינוך. לכן אנחנו בגרסה ששלחנו קודם, ואני חשבתי שהיו לגביה הסכמות - -
היו"ר יעקב מרגי
דודי, תעצור.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל בואו נתקן - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שאנחנו קנאים לעקרון הפרדת הרשויות הממשלה החליטה מה שהחליטה. הכנסת מחוקקת. כרגע אנחנו מחוקקים עד כיתה ג', ויש לזה גם גיבוי תקציבי. גם לעיני שר החינוך הונחה הצעת החוק עד כיתה ג' וגם לעיני שר האוצר הצעת החוק הונחה עד כיתה ג'. נקודה.
דודי מזרחי
אנחנו עדכנו עד כיתה ב' כיוון שאנחנו גם לא מתקצבים את כיתה ג'. אני אשמח אילו יהיו משאבים במערכת - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כשאתה אומר "לא מתקצבים", אתה מדבר על הסבסוד? כי אני רוצה לעשות הפרדה בין הסיפור של הסבסוד לבין הפיקוח. אם אתה שואל אותי הפיקוח צריך להיות על כל צהרון שמופעל על-ידי הרשות גם זה בגילאים גבוהים יותר. צריך לעשות הפרדה בין שני הדברים. למה לא לחייב את הרשויות לעמוד בזה בכל הגילאים? מה זה משנה? מבחינת החיוב של המחיר המרבי. אנחנו לא מדברים רגע על הסבסוד. זה סיפור אחר. למה לא לחייב את כל מה שמופעל על-ידי הרשות?
דודי מזרחי
צריך לבחון את זה. יש כאן גם היבטים של בקרה על הסטנדרט, על המזון, על איכות הצוותים שפועלים- -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
דווקא במזון כבר טיפלנו בחקיקה אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
שמענו את ההערה. תרשמו לכם אותה, ותקבלו תשובות. עוד הערות, בבקשה.
מיכל חורין
אנחנו חשבנו שנכון יהיה להכניס הגדרה של סל שירותים. בגלל שהמודל שלנו לא מדבר על רישוי אלא על פיקוח על מחירים באיזשהו סל שירותים בסיסי שיינתן בתוך הצהרון - -
היו"ר יעקב מרגי
למרות שאת מקדימה לי את המאוחר, למה לא לדבר על רישוי?
מיכל חורין
הוא לא מדבר על רישוי כיוון שאנחנו רוצים ללכת על פיקוח המחירים. אנחנו רוצים שהמחירים יהיו מפוקחים. מודל של רישוי - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
על מחירים ועל סטנדרטים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אסביר לך, ואני באמת מנסה להשתחרר מהעוולה שעשיתם לחוק הזה. אבל בואי תקשיבי היטב. אתם חושבים שאולי מישהו חלם חלום בבוקר, ורוצה להעביר חוק שנקרא "פיקוח על צהרונים". במסגרת הרצון שלנו להפוך את הפירמידה ולהתחיל להכניס אליכם, למשרד החינוך, את כל מה שקשור לחינוך מגיל לידה זאת התחלה של תהליך. כשאת אומרת לי פיקוח על מחיר, את לא צריכה אותי. אני נועל את הדיון עכשיו – לכי לוועדת הכלכלה או למשרד הכלכלה. אני לא באתי לעשות כאן רק פיקוח על מחירים. אני באתי להכניס סטנדרטים, אני באתי להכניס תכנים פדגוגיים, אני באתי לתת תוכן לצהרון ולא להשאיר אותו במסגרת של בייביסיטר. אני לא אחוקק חוק שהוא רק פיקוח על מחירים.
מיכל חורין
אדוני צודק, וזה גם מקובל עלינו.
היו"ר יעקב מרגי
אם יש לכם סטנדרטים נוספים שנוגעים לתכנים הפדגוגיים וכן לרמת השירות וסל השירותים בתוך הצהרון, תתכבדו ותביאו לנו.
מיכל חורין
לכן אנחנו קובעים פה הגדרה של סל שירותים שתהיה מחייבת בכל צהרון.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל עלינו.
מרים זלקינד
אני משדולת הנשים בישראל.
מיכל חורין
יש לי כמה הערות להגדרות.
היו"ר יעקב מרגי
היא התחילה. אני אחזור אלייך.
מרים זלקינד
אני רוצה להעיר בעניין ההגדרות ששדולת הנשים סבורה שהמצב הראוי היום שיהיה בארץ יום חינוך ארוך מלא באחריות ובמימון המדינה מסיום חופשת הלידה בתשלום ולאורך כל שנות חינוך חובה כדי לאפשר לנשים לצאת לעבודה.
היו"ר יעקב מרגי
מסכים אתך.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון, אבל זה לא המקרה כאן.
היו"ר יעקב מרגי
בואי אני אגיד לך - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון, את צודקת.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך עצה. במקום לבוא לכאן באופן יזום בעניין חוק או חוק ההסדרים שיבוטל בו יום חינוך ארוך – הכוח של שדולת הנשים בכנסת יותר גדול ממה שאת חושבת. יותר חזק. תתכבדו ותפעילו את הלחץ שלכם ואת הלובי שלכם לא כשאני איאלץ כיושב-ראש ועדת חינוך בחוק ההסדרים לדחות את היישום בשנתיים, אלא ביום-יום ברצף בכל לוח השנה. אם תעשו את זה אני אשמח ואתמוך בך. אני חוזר אלייך, מיכל, לגבי ההגדרות.
מרים זלקינד
זה מה שהיה חשוב לי להגיד.
היו"ר יעקב מרגי
גם הערה שחשוב לי להגיד.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
את צודקת, אבל עד שזה יקרה אנחנו צריכים לעשות את הדברים שכן אפשר לעשות כאן ועכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
שתיהן נרשמו בפרוטוקול.

בבקשה, גברתי היועצת המשפטית.
מיכל חורין
אפשר להוסיף או להוריד אגב התקדמות עם הנוסח של החוק – אנחנו חשבנו שנכון יהיה שהפיקוח על המחירים ועל הסטנדרטים יהיה מעבר לצהרונים של הרשויות המקומיות או שהרשויות המקומיות מפעילות באמצעות גורם שלישי. אנחנו חשבנו שנכון יהיה לפקח גם על המחירים בצהרונים ובמוסדות שהם פרטיים או מוכרים שאינם רשמיים שמתוקצבים על-ידי משרד החינוך בבוקר. הם אגב לא נכנסים בהצעות החוק של שניכם.
היו"ר יעקב מרגי
גם מבחינתנו זה נכון להכניס את זה.
מיכל חורין
לכן יש מקום לתקן את ההגדרות של צהרון.
היו"ר יעקב מרגי
זה יותר רציני מאשר לשבת עם עסקן של מפלגה אחרת.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל זה מה שהם עשו.
דודי מזרחי
אתה טועה.
היו"ר יעקב מרגי
אל תגיד לי שאני טועה. תאמין לי שאני יודע יותר טוב ממה שאתה חושב.
דודי מזרחי
יכול להיות.
מיכל חורין
אני חוזרת ואומרת שאנחנו לא מכירים - -
היו"ר יעקב מרגי
לא חושד בכם. אני מדבר אל משרד החינוך, לא אלייך אישית.
מיכל חורין
אנחנו משרד החינוך בסוף, אז אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
הבהרה למרכז השלטון המקומי, בבקשה.
נועה בן אריה
נועה בן אריה, היועצת המשפטית של מרכז השלטון המקומי. מיכל, כשאת מדברת על מסגרות של הרשויות ושהרשויות מפעילות באמצעות את מתכוונת שזה במוסדות ציבוריים. כלומר הצהרונים שמתקיימים במוסדות ולא רק שהרשות מקיימת או מפעיל מטעמה - -
מיכל חורין
נכון.
נועה בן אריה
אלא כל צהרון שמתקיים במסגרת ציבורית יהיה כפוף להוראות של החוק הזה.
מיכל חורין
נכון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
מתוקף זה שהם מקבלים תמיכה כלשהי - -
נועה בן אריה
פרטיים זה פרטיים גם לא במסגרת ציבורית. זה פרטי.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כן, בדיוק.
דודי מזרחי
לא מדברים על פרטיים שלא מקבלים מימון של המדינה. אנחנו מדברים על מצב שיכול להיות גן ילדים מוכר שאינו רשמי, לדוגמה, ומופעל על-ידי עמותה פרטית ומקבל תקצוב מהמדינה להפעלה עד השעה 13:20. למעשה, מהשעה 13:20 והלאה הוא לא מקבל תקצוב. אבל אי אפשר להפריד בין - - - הללו - -
נועה בן אריה
על אלה אני לא שואלת. על אלה ודאי שלא.
היו"ר יעקב מרגי
לטובת האורחים שלנו אגיד שהיו כאן דיונים על כל מיני מסגרות שעל מזבח אותה שעה וחצי הם גבו סכומי עתק שגם אם הייתי מפעיל מ-8:00 עד 14:00 לא היה עולה לי הסכום הזה.
נועה בן אריה
מאה אחוז נכון. זה אני בוודאי מקבלת, אבל אני רוצה לחדד דבר אחד – שיהיה ברור שאנחנו מדברים על מחיר מפוקח או על בקרה בכל מקום שבו מתקיים צהרון כשהוא במבנה ציבור.
היו"ר יעקב מרגי
מתוקצב.
נועה בן אריה
גם אם הצהרון הוא גוף פרטי. כל עוד הוא מתקיים במבנה ציבור הוא יהיה מפוקח.
מיכל חורין
זה כתוב: "פועלת במקרקעין". זה במקור, לא נגענו.
נועה בן אריה
אין הסתייגות בעניין הזה.
מיכל חורין
לא. פשוט לא ראינו את ההערות.
נועה בן אריה
הייתי בטוחה שראיתם את הנוסח.
היו"ר יעקב מרגי
כשביקשו ממני זמן כי משרד החינוך רוצה לתקן בתיאום עם מרכז השלטון המקומי, נתתי. לא ייתכן שאחרי שגמרנו את העבודה אני קורא באתר אינטרנט קיקיוני שמשרד החינוך עשה מה שעשה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
שתף אותי. לא ראיתי.
היו"ר יעקב מרגי
אני אספר לך.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל מה שסגרנו, סגור, נכון?
היו"ר יעקב מרגי
מסתבר שהם עשו מאחורי גבנו עוד כמה דברים.
מיכל חורין
אין לנו - -
היו"ר יעקב מרגי
לא את. משרד החינוך.
מיכל חורין
משרד החינוך זה אני בסוף.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לשכת השר. גורמים פוליטיים. דיברתי ברור?
מיכל חורין
כן, דיברת ברור. ואני חושבת שלהפך – התוספת שלנו להצעת החוק המקורית לא מחריגה - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, כל פעם כשדיברת דברי חוכמה קיבלנו אותם.

בבקשה, אדוני.
סמי עטר
אני מנהל מחלקת חינוך במועצה האזורית מרחבית ונציג האיגוד של מנהלי מחלקות חינוך.
היו"ר יעקב מרגי
נעים מאוד.
סמי עטר
שתי הערות: נועה, התייחסת למפעילים במוסד ציבורי, אבל הם עדיין עמותות במוכר שאינו רשמי. לכן גם צריך להתייחס לנושא הזה.
היו"ר יעקב מרגי
לשם היא כיוונה.
נועה בן אריה
בדיוק לשם כיוונתי.
סמי עטר
שנית, הערה לגבי המספר. כל הפעלה של צהרון מתחיל במינימום 15 ילדים כי כך היחס הוא 1:15. כשאתה מדבר על 20 - - - שני אנשי צוות.
היו"ר יעקב מרגי
נגיע למספר הילדים ותוכל להתייחס אם זה תואם.
סמי עטר
זאת הייתה הערה למה שהתייחסת בהערות. לדעתי, צריך לפחות 15 ילדים בצהרון.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסות משרד החינוך והשלטון המקומי להערה של סמי עטר, בבקשה.
נועה בן אריה
אנחנו מתואמים עם האיגוד. יהיה בסדר.
קריאה
מה פירוש?
היו"ר יעקב מרגי
נועה, התייחסות.
נועה בן אריה
אנחנו דבקים במספרים שכתבנו כאן כמספרי מינימום. פחות מזה להפעלת צהרון יש עניין של יכולות כלכליות אמתיות. אנחנו צריכים גם להתייחס בסופו של דבר למי שמפעיל את הצהרון. הם צריכים לקיים מסגרת ראויה שבה ניתן לספק מענה שהוא יותר מבייביסיטר משודרג. אם אנחנו רוצים לקיים דבר כזה אנחנו צריכים להביא בחשבון שיש מגבלת מינימום שצריך להתחשב בה. המודוס ויונדי שלה נמצא בין האוטופיה של הורה לראות את הילד שלו במסגרת של 10 ילדים לבין המציאות של 30 ילדים. היא נמצאת במקום של מינימום 20.
היו"ר יעקב מרגי
מקום טוב באמצע, את אומרת. תודה.

בבקשה, גברתי.
מורן מור שריד
קודם כול תודה רבה לכל העושים במלאכה. זה נפלא שהמדינה שמה סוף-סוף רגל בדלת. נפלאים אתם כולכם. אני מורן, אימא לשתי ילדות בכיתה א', אם חד הורית מתל-אביב. בעניין 15 על 1 זה ממש מהותי לקבל את העובדה שיש צהרונים במקומות שיש בהם מעט מאוד אוכלוסייה ולא ניתן להמציא פתאום עוד חמישה ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
לא צריך להתעקש. אני חושב שעד 15 אפשר.
מורן מור שריד
תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, גברתי.
ענת הוכנר
אני יושבת-ראש ועד ההורים של העיר תל-אביב – סליחה – וחברה בפורום הארצי.
היו"ר יעקב מרגי
לא הבנתי את הסליחה. למה?
ענת הוכנר
כל הזמן יש תלונה עלינו בתור העיר המשתוללת.
היו"ר יעקב מרגי
לא אצלנו בוועדה. כולם לגיטימיים.
ענת הוכנר
אנחנו נפגשים פה בעוד כמה ועדות, ואחד הדברים שאני מאוד מנסה לקדם גם כיושבת-ראש עירונית וגם בפורום את מעמד ההורים. ההורים שלא באו להילחם במערכת, אלא רואים את עצמם שותפים במערכת. המערכת של הבוקר שלנו כבר בנויה 80 שנה, 100 שנה – לא יודעת כמה. יש לנו בעיה. המערכת של הצהרונים, במיוחד בבתי-הספר, הייתה עד היום בהרבה מאוד רשויות מעורבת בפעילות ההורים בתוכה ובהגדרות בתוכה בצורה מאוד חזקה. החוק כפי שהוא מופיע פה, אין בו שום התייחסות לעניין. הייתי שמחה אם היינו מוגדרים באיזשהו אופן בהגדרות עם מה שמותר לנו להגיד. כי גם כשיהיה יום לימודים ארוך, ובטח עד שיוחל יום לימודים ארוך היום ברוב המקומות אנחנו מתנהלים ברמה קבועה בתור אוטוריטה לעניין בצורה מאוד פורייה. אני בעד לעשות מגבלה למחירים, אבל על הדרך להוציא אותנו מהעניין. אם אתייחס לבוקר, ההתנהלות שלנו מול משרד החינוך לא רעה, אבל היא אורכת שנים.
היו"ר יעקב מרגי
אני חולק עלייך, אני אסביר לך למה. עד היום היית מחוץ לעניין, ומרגע שהכנסנו את זה לתוך מערכת החינוך את ממילא בתוך העניין.
ענת הוכנר
עד היום המעורבות ההורית בבתי-הספר מאוד גדולה עד כדי בחירת המועדונית לפעמים ובטח בהתנהלות היומיומית שלה.
היו"ר יעקב מרגי
איפה פה את נגרעת?
ענת הוכנר
אני איננה, ואני אצטרך להתנהל מול משרד החינוך.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה לא מדויק. אני רוצה לדייק את הדברים. את לא צריכה להתנהל מול משרד החינוך – נהפוך הוא. דווקא משום שנתנו מודל שאפשר להרחיב אותו מ-650 ל-935 שקלים, המודל הזה לא יתקיים בצורה כזאת או אחרת, אלא לפי מה שההורים יבחרו. זאת אומרת שאמור להיות פה שיח בין הרשות המקומית לבין ההורים, לא לבין משרד החינוך. ההורים יצטרכו לומר איזו מסגרת של צהרון הם רוצים, באיזה היקפים הם רוצים, האם הם רוצים את זה במתכונת מצומצמת או במתכונת רחבה או משהו באמצע לפי בחירתכם. כך שהמקום שלכם לא רק לא נגרע, אלא מאוד משמעותי בתהליך, ואי אפשר יהיה לקיים את זה בלי שאתם חלק ממנו. אז חשוב להדגיש את זה.
ענת הוכנר
אני לא מתייחסת למחיר. את לא עמדת על דעתי.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה כולל הכול. אני נתתי את הדוגמה של המחיר. המחיר מגלם בתוכו את הסטנדרטים ועוד חוג - -
ענת הוכנר
אני מדברת על החיים. ביום יום אנחנו אינם פה אצלכם בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני ממש לא - - -
ענת הוכנר
וגם כתוב פה שוועד ההורים, אז אמורים להגביר אותו.
היו"ר יעקב מרגי
הבנו, תודה.

בבקשה, התייחסות להערה שלה.
נועה בן אריה
המקום שאנחנו יכולים לדון בכלל בשאלה הזאת זה סביב הנושא של שירותי צהרון שמוגדר בסעיף 12 שנגיע אליו בהמשך. ככל שתהיה בו אפשרות לראות איך אנחנו יכולים לעשות תהליך היוועצות אפשר לשקול אותו בתוך סעיף 12 במסגרת החוק.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, התנגדות לזה? אין. בהמשך נתייחס ונראה איך אנחנו מיישמים את זה.

בבקשה, זאב.
זאב גולדבלט
אני מנכ"ל פורום ועדי ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
מנכ"ל ומייסד.
זאב גולדבלט
לדעתי, בפסקה שעוסקת בהגדרה של הצהרון נכון שבסיומת יש התייחסות ליום חינוך ארוך, אבל ראוי ונכון יהיה שגם הוועדה כבר בחקיקה הזאת תיתן התייחסות כמו למשל אמירה – עד ליישומו של חוק יום חינוך ארוך שיישומו נדחה שנה בשנה כבר ארבעים שנה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
את זה אתה לא יכול לכתוב בחוק.
זאב גולדבלט
הבעיה היא שזה נגרר כבר 40 שנה. הדבר השני שענת קודם אמרה ונבלע בסוף דבריה – כדאי להגדיר מי נציגי ההורים. נכון שמדובר באחד הסעיפים שזה באישור ההורים, אבל שיגדירו מי – אם זה יוסי או משה או חגית בכלל.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אנחנו לא בוחרים את יוסי או את משה. אנחנו ההורים, ובשבילנו זה ההורים.
זאב גולדבלט
אז בגלל זה אני אומר שכבר בהגדרה תגדירו מי הנציגים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. התייחסנו לזה.
גבי אסם
אני מהחינוך ההתיישבותי. זאת ההזדמנות להעיר שבמשרד החינוך חסרה יחידה של א'-ו' בחינוך הבלתי פורמלי. יש לנו קדם יסודי, יסודי - -
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה שעל הגב של הילדים הקטנים נעמיס את כל חוליי מערכת החינוך?
גבי אסם
לא, לא. אנחנו פשוט מדברים פה הרבה על פיקוח.
היו"ר יעקב מרגי
הוועדה הזאת פתוחה לדיונים. יש אפשרות שעל כל סעיף כזה אנחנו נעשה פיליבסטר, וכולם ידברו, והחוק לא יעבור או שאנחנו רוצים לחוקק. זה סך הכול מסגרות להמשך יום לימודים (צהרונים). אלה דברים אחרים, ואני לא חושב שזאת הבמה.
גבי אסם
אני חושבת שחשוב להגיד - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרת. תודה.
גבי אסם
תודה לך.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אדוני.
יוסי זילברברג
אני מנכ"ל רשת "אפטר סקול" שמפעילה צהרונים ברחבי הארץ. אני אחד המפעילים הגדולים בארץ. אני רוצה להתייחס לסוגיה של 20 ילדים כי היא סוגיה מאוד קריטית. אם נלמד גזרה שווה מציל"ה- -
היו"ר יעקב מרגי
אבל עברנו את זה.
יוסי זילברברג
רק מילה כזאת סוגיה מאוד - - -
ענת הוכנר
הוא בא הפוך. הוא לא רוצה - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לא להפריע לי. אתם מבינים הכול, יודעים הכול. אני עוד לא, אני לומד.
יוסי זילברברג
מצד אחד רוצים – וזאת המטרה – להוריד את המחיר כדי שיהיה יותר נגיש להורים. מצד שני גם בפרויקט ציל"ה הממוצע הוא 22 ילדים בגנים ו-28 בבתי-הספר. אי אפשר מבחינה תקציבית להפעיל מסגרת של 15 ילדים בגן שהיא ראויה עם כל הדרישות וכל הפיקוח על 15 ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
מה אתה מציע?
יוסי זילברברג
להשאיר 20.
היו"ר יעקב מרגי
אף אחד לא מונע ממך.
יוסי זילברברג
מסגרות של 15 הן פשוט לא ריאליות.
היו"ר יעקב מרגי
זה מינימום. אני לא מחייב אותך להחזיק מסגרות של 15.
ערן רוזנפלד
אני השותף של יוסי. הסוגיה הזאת מאוד מהותית. אנחנו עובדים גם בגבעתיים וגם בתל-אביב. ישבנו עם רואה החשבון ופתחנו את כל תלושי השכר ואת כל הנתונים בשקיפות. הממוצע בכל גן חייב להיות לפחות 20 ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
למה חייבים?
ערן רוזנפלד
אני אתן לכם דוגמה. גן יחידני שיש שם 17-16 ילדים זה גן שאם אתה מפעיל אותו עם גננת ראויה, סייעת, אוכל, חוגים וכל הדברים מסביב – ב-16, 17, 18 ילדים ב-935 שקלים זה הפסדי מאוד. העלות הריאלית של גן כזה צריכה להיות 1,400-1,300 שקל.
היו"ר יעקב מרגי
מה עשית היום בלי החוק?
ערן רוזנפלד
אני רוצה לתת לכם דוגמה ספציפית מתל-אביב – גן של 16 ילדים שבבוקר היו 20 ילדים שזה המקסימום שהיו בגן, מקסימום שיכלו להירשם לצהרון זה 20 ילדים. בסופו של דבר נרשמו רק 16 ילדים. הגן היה הפסדי. ישבנו עם העירייה וחשבנו על כל מיני פתרונות. בסופו של דבר אני הסתכלתי ברמה הכללית. העירייה אמרה שהיא לא תגבה מאתנו תקורה בנושא הזה. כל הורה היה צריך להוסיף עוד סכום קטן של כ-70-50 שקל בשביל לממן את ההפרש או האופציה הנוספת הייתה פשוט - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה ההבדל בין הגישה שאומרת שאפשר לאפשר מינימום 15 ילדים לבין הגישה שלך שאומרת שצריך לקבוע מינימום 20? ההבדל הוא שאם אני הולך לפי הגישה שלך אני עלול למצוא את עצמי בחוק הזה מגביל מסגרות שרוצות צהרון, ואין להם הכמות שאתה מבקש שתהיה מינימום לעומת הגישה שאומרת שצריך להסתכל בעין כלכלית. אני לא מזלזל בה, אבל אני לא יכול להיכנס לסד הזה שאתה מבקש בגלל טובת הציבור. יש לך שיקולים כלכליים אחרים? תתנהל מול העירייה.
ערן רוזנפלד
אין בעיה גם לקבוע שיהיו 15 ו-13 ילדים, אבל אם אתה מגביל תקרה של 935 שקלים בסופו של דבר אף אחד לא יפעיל את הגן הזה. להורים לא תהיה אפשרות להירשם לצהרון.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. תודה. שמעתי. בהמשך נראה.

בבקשה, אדוני.
אחז אגם
אני יושב-ראש פורום הגנים בוועד ההורים של תל-אביב. שתי נקודות חשובות: ראשית בדרום העיר תל-אביב אנחנו מפעילים יום לימודים ארוך בעלות העירייה. אז ייתכן שבהגדרות שכתוב שזאתתהיה מסגרת שממומנת רק על-ידי המדינה, יש מקום להכניס גם את הרשות המקומית כדי שלא ייכנסו תחת הוראות החוק הזה כי יום הלימודים הארוך שמופעל בדרום תל-אביב - -
נועה בן אריה
אה, בדרום העיר. אתה מתכוון גם למסגרות של דרום העיר.
אחז אגם
נכון. אז אולי צריך להכניס לסעיף ההגדרות גם את עניין הרשות המקומית ככל שהיא מממנת את העניין הזה כי בדרום העיר זה לא ממומן על-ידי המדינה, אלא על-ידי עיריית תל-אביב. זה נושא מאוד חשוב.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
במחילה, לא הבנתי.
אחז אגם
אני אסביר שוב.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אם הרשות מפעילה גם היא כפופה - -
היו"ר יעקב מרגי
יש כאן דברת שמפריעה. אני לא הצלחתי לשמוע ולהבין אותו.
אחז אגם
אני אגיד שוב: מטרת החוק מלכתחילה היא לא להחזיר אחורה ולא לפגוע במקומות שטוב בהם. אחד הדברים שיש בעיריית תל-אביב כיום ובגנים בתל-אביב זה שבדרום העיר יש כבר מסגרת של יום לימודים ארוך שממומנת על-ידי הרשות המקומית. בסעיף ההגדרות כתוב שמסגרות הארכת יום הלימודים שמופעלות על-ידי המדינה לא נכנסות, ואני מבקש שהן יוכנסו גם אם הן ממומנות על-ידי הרשות ולא רק על-ידי המדינה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל אז הצהרונים הממומנים - -
נועה בן אריה
לא, יש הגדרת יום חינוך ארוך.
מירב ישראלי
יש האחדה כללית של יום חינוך ארוך.
נועה בן אריה
שים לב לסיפא של אותו סעיף.
אחז אגם
הבנתי מה שאתם אומרים, אבל איכשהו זה מדלג על מה שיש לנו בדרום העיר.
נועה בן אריה
לא חושבת. אם צריך חידוד בסיפא של הסעיף נחדד, אבל שים לב שהסיפא אומרת: "במסגרות יום חינוך ארוך כמשמעותו בחוק יום חינוך ארוך". לדעתי, זה גם חולש על מסגרות שהעירייה מפעילה.
אחז אגם
לא נכון. בשורה הרביעית כתוב: "המופעלת או הממומנת על-ידי המדינה".
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל צהרונים מופעלים על-ידי הרשות.
מירב ישראלי
אתה לא מבין את ההגדרה. צריך להבין איך לקרוא את ההגדרה, ואם צריך להבהיר אז להבהיר. החריגים שמופיעים הם חריגים כלליים. אחר כך אומרים – מה שלא מוחרג צריך להיות 1, 2 או 3. מה שמוחרג מוחרג לגמרי.
אחז אגם
אני רוצה להחריג את מה שממומן על-ידי הרשות.
מירב ישראלי
זה מוחרג.
אחז אגם
איך אני - - - את זה?
נועה בן אריה
"מסגרת שמופעלת כמשמעותה ביום חוק חינוך ארוך".
מירב ישראלי
1, 2, 3 לא חל על ההחרגה. הוא חל על מה שחל - - -
אחז אגם
נועה, אולי באמת כדאי לחדד את העניין הזה.
מירב ישראלי
בסדר, זה עניין של ניסוח.
ענת הוכנר
אבל רק שיסכימו לעניין. הניסוח הוא אחר כך.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כן, זה ברור.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר שבגדול החקיקה הזאת לא באה לגרוע ממה שיש. אני מודע למה שקורה בעיריית תל-אביב, לכל הדיפרנציאציה ולדברים הטובים שהיא עשתה בסוגיה הזאת. זה לא בא לגרוע. אם ניתקל בהמשך החקיקה אנחנו נדבר על זה ונתייחס לזה. הצעת החוק לא באה לגרוע, אלא להטיל פיקוח והסדרה בכיוון השני.
אחז אגם
חשוב לי להגיד שזה כן, אבל כרגע בצורה הנוכחית זה קצת גורע. אבל אני רוצה לדבר על עוד נקודה אחת.
היו"ר יעקב מרגי
גם היועצת המשפטית של הוועדה וגם היועצת המשפטית של השלטון המקומי אומרות לך שהנוסח כפי שכתוב לא גורע. אתה עדיין אוחז - -
אחז אגם
לא דיברתי על זה. התקדמתי לנושא הבא.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אחז אגם
אתה אמרת שהמטרה היא לא לפגוע במה שיש היום, ואמרתי שנכון להיום החוק קצת פוגע, לדעתי.
היו"ר יעקב מרגי
נמשיך ונראה.
אחז אגם
נקודה שנייה שרציתי להעלות היא שגם משיחות עם יפעת במשך השבוע התשובה הייתה שאם המחירים לא טובים לנו ניקח מסגרת פרטית.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא, בוא נדייק. פתאום הקערה התהפכה. התחלתם לשכנע אותי להחריג אותי כדי שאתם תוכלו לשלם יותר. פתאום ההורים במדינת ישראל צועקים כי הם רוצים לשלם יותר. אז אחרי שהסברתי את העניין של הסטנדרטים ושל האיכויות ושאנחנו הולכים להקפיד ולפקח – מה שלא היה עד היום – אמרתי שאם אתם כל כך רוצים לשלם יותר תעשו את זה במסגרת פרטית.
אחז אגם
מצוין. את צודקת לחלוטין, אבל פה ההערה - -
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי מהמועצה לשלום הילד, לא. כמו שאני לא מרשה לאף אחד להתפרץ – גם לך לא.
אחז אגם
אני רוצה לדבר בשמי. ברגע שהכנסנו לחוק את העובדה שזה גם פועל במקרקעין שבבעלות או בשליטה ישירה, אני יודע שהמטרה היא להחיל הכול, ולמנוע כל מיני פוילע שטיקים שבהם זה יהיה דרך אנשים. יחד עם זאת, בעיר כמו תל-אביב שבשנה הבאה אמורים להיפתח בה 400 צהרונים, אז נצא מנקודת הנחה שהיפותטית ההורים ירצו להפעיל משהו שהוא לא בחוק, אלא פרטי – אין איפה להפעיל אותו. איפה אני אפעיל 200 מקומות פרטיים חדשים? זה בלתי אפשרי. לכן יש מקום להתייחס לזה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
חזון אחרית הימים.
אחז אגם
אני מסיים ועונה ליפעת, לצערי, הוויכוח נהיה על מחיר ולא על איכות - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
ממש לא.
אחז אגם
זה מה שאת חושבת- -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
ממש לא. ממש לא.
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, תודה.
נועה בן אריה
זה לא הוגן.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
הדגשתי את זה גם קודם. אתה מסרב להקשיב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
קונסטנטין שוויביש
שלום, אני מנכ"ל ברשת איגום שזה רשת גני ילדים ופעילות אחר הצהריים. האם הבנתי נכון שמדובר גם על פיקוח על פעילות אחרי הצהריים בגנים פרטיים אשר נמצאים במבנים לא ציבוריים?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא. פרטי זה פרטי.
קונסטנטין שוויביש
מבנה פרטי. כאשר הפעילות היא לפני הצהריים אז הגן הוא ברישוי ושייך למחלקה של מוכר ואינו רשמי חרדי כמו שאנחנו שייכים לשם. כלומר בבוקר אנחנו מקבלים סבסוד של משרד החינוך, ואחר הצהריים אנחנו מפעילים צהרון במבנה - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה בהגדרה של מוכר שאינו רשמי?
קונסטנטין שוויביש
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אז כן. אמרו, כן.
קונסטנטין שוויביש
במבנה פרטי.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מדבר מימון מהמדינה? נכנס להגדרה.
קונסטנטין שוויביש
חלקי.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
- - - כפוף?
קונסטנטין שוויביש
לא, אני לא כפוף.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
קונסטנטין שוויביש
אז אני מקבל סבסוד של שכר דירה, חשמל ומים?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא רלוונטי.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה עכשיו לתקן חוקים אחרים?
קונסטנטין שוויביש
זה אי שוויון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אתה מקבל תמיכה מהמדינה? אתה מחויב.
קונסטנטין שוויביש
שכר העבודה שלי - -
היו"ר יעקב מרגי
לא חייב. אדוני, הסוגיה שאתה מדבר עליה - -
קונסטנטין שוויביש
- - -
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע. הסוגיה שאתה מדבר עליה היא בכלל בסוגיה המרכזית של ההבדלים בפערים בין המוכר שאינו רשמי המוגדר - - - לבין הרשתות לבין הממלכתי והממלכתי דתי. זה לא הדיון. יש לך אפשרות להיאבק פה בפוליטיקה או בבית משפט.
קונסטנטין שוויביש
בבית משפט.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

בבקשה, אדוני.
ליאור דגן
אני אב לשלוש בנות, ואנחנו גרים בהדר יוסף. חברת הכנסת אמרה קודם שיש תופעה שההורים כביכול רוצים לשלם יותר. ההורים ממש לא רוצים לשלם יותר. ההורים רוצים לקבל שירות טוב. מאחר שזה כסף שלנו, וזה מאה אחוז כסף פרטי ומאחר שמדובר במפעיל פרטי, ולפחות בתל-אביב יש שוק שהוא יחסית משוכלל, כלומר יש לא מעט מפעילים שמתחרים לתת את השירות הזה, וזה מוצר פרטי, אז מטבע הדברים מי שיציע את השירות הטוב יותר, ויהיה מוכן לשלם עליו – זה גם השירות שנקבל. בסוף יש לדבר הזה הכלכלה שלו. אם אנחנו רוצים לקחת מדריכים איכותיים יותר ולא מדריכים שעובדים ב-20 שקל לשעה, אלא בסכום גבוה יותר כדי שהם יהיו עם הילדים שלנו וייתנו להם - -
היו"ר יעקב מרגי
דגן, נפל האסימון. הבנו. עומדת לך הזכות לעשות מה שאתה רוצה הכי טוב. אנחנו לא באנו לפגוע באיכות. כוונת המחוקק היא שבמקום שאין איכות ובמקום שאין הסדרה והגדרה באנו לעשות הגדרה ולתת תכנים ואיכויות. יש לך משהו יותר טוב – תעשה, אף אחד לא מונע ממך.
קריאה
אבל למה בבתי ספר ששם רוב הילדים יהיו האיכות צריכה להיפגע? רוב ההורים בסופו של דבר - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. עוד התפרצות אחת אתה לא תשתתף בדיון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
בקול הקורא שייצא זה לא 20 שקלים לגננת או לסייעת. אני מציעה לכם ללמוד את הנתונים לפני שאתם קמים ומחליטים מה יהיה או לא יהיה. אני חוזרת ואומרת – מה הסיפור היה עד היום? הקופון שגזרו עליכם היה מאוד גדול. אז אנחנו באים לוודא שבכל הצהרונים במדינת ישראל יהיה פיקוח, ושבכל הצהרונים במדינת ישראל תהיה איכות ויהיו סטנדרטים. אבל אתם תשלמו רק את מה שצריך. אתה רוצה לשלם יותר כי תרגיש שאתה מקבל יותר – אין שום בעיה, יש מסגרות אחרות.
היו"ר יעקב מרגי
לפני כן משתתפת שאני מעריך אותה התנצלה, והיא לא סתם אמרה את זה על תל-אביב. רק אנחנו מצפים ממך שלא תחשוב שמה שקורה בתל-אביב קורה בכל המדינה.
ליאור דגן
זה ברור.
היו"ר יעקב מרגי
אז אל תפריע לנו לעשות הסדרה. תן לנו לעשות הסדרה ופיקוח והכנסת תכנים. זה לא מונע ממך לתת את הדבר הכי טוב. תתחרו ותיתנו ותספקו. יש הממלכה, יש המדינה. לממלכה אסור לאבד שליטה. ככה גם הציבור ביקש מאתנו, וככה קמה כל מחאת הצהרונים. שמענו את הערתך לפרוטוקול.

בבקשה, גברתי.
עדי מן
אני יושב-ראש הגנים בפורום ועדי ההורים במודיעין. בהגדרה של רשות מקומית צריך לכלול גם מועצות אזוריות ומקומיות.
נועה בן אריה
לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
רשות בהגדרה המשפטית.
עדי מן
לא כפופות לפקודת - - -
נועה בן אריה
זה בסדר. הגדרת רשות מקומית כוללת בתוכה גם את הגדרת המועצה האזורית כי היא מועצה.
עדי מן
אוקיי, בסדר גמור.
מיכל חורין
אז אולי בכלל נכון לכתוב "רשות חינוך מקומית"?
נועה בן אריה
רשות חינוך מקומית זה פחות מקובל בהגדרה.
ענבל אביב
אני מויצ"ו. לדעתי, בשביל להכניס עוד משמעות להצעת החוק הזאת שתהיה צעד יותר משמעותי לחזון של יום לימודים ארוך כדאי להגדיר אולי בסל השירותים - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם לא מזכירים את היפוך הפירמידה? אמרנו. אני אומר להם שכל המטרה היא להכניס רגל.
ענבל אביב
אז אני אומרת שבשביל שהצעד הזה יהיה יותר גדול כדאי להכניס להגדרות שילדים יהיו זכאים לאותן זכאויות שיש להם בשעות הבוקר גם בשעות הצהרון.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה הזכאויות?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה סייעות.
ענבל אביב
לדוגמה, ילדים עם אלרגיות שדובר עליהם פה רבות בוועדה הזאת - -
היו"ר יעקב מרגי
את מציעה לי לא לחוקק את החוק הזה.
ענבל אביב
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו עוד לא הסדרנו ועוד לא הגענו למנוחה ולנחלה בתוך מסגרות גני הילדים לגבי הסייעות. כל זה בעבודה ובהסתכלות חדשה. להכניס עכשיו מה שלא היה על גב הצעת החוק הזאת – אז את אומרת לי לא לחוקק את החוק הזה.
ענבל אביב
זה לא מה שאני אומרת.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
למרות שדיברנו על זה - -
היו"ר יעקב מרגי
טוב שאמרת. אנחנו לא מוותרים על זה, אבל זה לא בשלב הזה.
ענבל אביב
עוד שתי הערות קטנות: לעניין הגיל אנחנו, כמובן, בעד שזה יישאר עד כיתה ג' כדי לאפשר להורים ובעיקר לאימהות לצאת לעבוד; לעניין 20 הילדים אני חושבת שצריך לחשוב פה על צהרונים של החינוך המיוחד שהם בדרך כלל לא 20 ילדים וגם לא 15 ילדים. העלויות שלהם גבוהות יותר, וצריך לחשוב איך לא להפיל את זה לא על מפעילי הצהרונים ולא על ההורים.
נועה בן אריה
כפי שזה נמצא בקול הקורא היום אנחנו נתאים את המסגרות ככה שהמינימום שקבוע שם שהוא 8 ילדים, אם אני לא טועה, יותאם לפה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל ההערה שלך התקבלה. את רואה שגם משרד החינוך וגם מרכז השלטון המקומי קשובים וחשבו על זה, וכך זה יהיה.
נועה בן אריה
זאת טעות שלנו.
נינא כהן - קרן
אני מהייעוץ המשפטי של משרד הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
את היית שותפה להחרגה של חלק מהאוכלוסייה למזון לא בריא?
נינא כהן - קרן
לא.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. נוותר לך. זה במסגרת הגניבות של הפוליטיקאים מהתקנות.
נינא כהן - קרן
רק רציתי להגיד שההגדרה של צהרון כרגע לא תואמת את ההגדרה בחוק לפיקוח על התזונה בצהרונים שפורסם וייכנס לתוקף בספטמבר.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו בעד החידוד. האם זה נכון? תחזרי, בבקשה.
נינא כהן - קרן
חוק הפיקוח על תזונה בצהרונים שפורסם ונכנס לתוקף בספטמבר, כרגע ההגדרה לא בדיוק תואמת את ההגדרה בחוק הנוכחי.
מיכל חורין
מה ההגדרה?
נינא כהן - קרן
הכי מהותי כרגע זה מספר הילדים שדובר בו כבר עכשיו. שם מופיע 5 ילדים, ובחוק הנוכחי – 20 ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
זה בהקשר אחר.
נינא כהן - קרן
אנחנו לא בהכרח רוצים שבחוק הזה - -
היו"ר יעקב מרגי
חשבתי שזאת הגדרה יותר מהותית. זאת הגדרה פרטנית, וזה לא דומה בכלל.
נינא כהן - קרן
אבל מספר הילדים זה כן - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא מהותי בכלל.
נינא כהן - קרן
רק להפנות את תשומת הלב.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, הפנית את תשומת הלב.
נועה בן אריה
- - - בתקרות שונות.
נינא כהן - קרן
אנחנו גם לא מתנגדים שזה יהיה מספר מינימלי גבוה יותר אבל שזה כן יהיה בתיאום עם משרד הבריאות כי יש לזה השלכה ישירה.
נועה בן אריה
אנחנו מפנים לאותו חוק במהות שלו. אנחנו גם מפנים אליו, ובכל רובד אפשרי אנחנו מדברים על נושא של התאמת התזונה, לפי מה שנקבע במסגרת חוק הפיקוח על המזון. אנחנו לא נסטה מהעניין הזה.
נינא כהן - קרן
אז עדיין יש כמה - - -
נועה בן אריה
אם יש תקלות ניסוחיות, ננסח.
היו"ר יעקב מרגי
להזכיר למשרד הבריאות, תקנות המזון הבריא שמשרד החינוך הגיש לנו הוגשו ואושרו בוועדה הזאת, ועליהן הוגשה רביזיה. במסגרת סחר מכר – נקרא לזה – בין פוליטיקאים לבין משרד החינוך הוחלט להחריג אוכלוסייה מסוימת שאפשר להאכיל אותה לא בריא. אז משרד הבריאות –אמות מידה אחידות לאורך כל החקיקה. קצת צניעות. החוק הזה יהיה כפוף לכל חוק או תקנה של מזון בריא במוסדות החינוך. למרות שאני לא משפטן אמרתי לך את זה פחות או יותר.
קריאה
תחריג את ה-5 ילדים שהיא מדברת עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
לא מחריג אף אחד. אנחנו חריגים גם ככה.

רבותי, אנחנו בסעיף הגדרות, שתבינו. אני לא מלין על כך. חקיקה צריכה להיעשות גם בשכל. לא כמו שעשו במשרד החינוך. לא מוותר לכם.
עדית בוקאי
אני עדית בוקאי, אני מנהלת את רשת הצהריים "צהריים טובים" של החברה למתנ"סים. אני רוצה להגיד קודם כול שאפו על ההסדרה ועל כל התהליך שהוא בעיני מהפכה.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה "שאפו"? כובע?
עדית בוקאי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מה הכוונה?
עדית בוקאי
כל הכבוד.
היו"ר יעקב מרגי
אז תגידי "כל הכבוד".
עדית בוקאי
כל הכבוד על המהפכה. זאת מהפכה מאוד מהירה, וככזאת חלה עלינו חובת האחריות לנסות לראות איך לוקחים אותה קדימה ולא שופכים תינוק כלשהו עם מים. במצב הקיים היום בארץ כל מפעיל יישובי נדרש להתייחס לשיעור מסוים של מסגרות עם מספר נמוך של ילדים בין אם זה שכונה מרוחקת או אוכלוסייה מתבגרת, וכולם נדרשים לתת על זה את המענה. לסוגית מינימום 20 ילדים אני מסכימה פה עם חברי שדיברו. לדעתי, הנתון הזה רחוק מלהיות מינורי. הוא נתון קריטי מאוד - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא צריך שתשכנעי אותי. מעבר לשיקול הכלכלי.
עדית בוקאי
אני רוצה להציע פתרון. הפתרון שאני חושבת עליו הוא שאולי צריך היה לתת החזר כלשהו למפעילים כדי להגדיר אחוזים מסוימים בכל יישוב שיתאפשר להפעיל אותם מתחת למינימום הזה כדי שהסכומים שאותו מפעיל ישלם בין 650 ל-950 שקלים לא יילכו על הנושא הזה, אלא רק לטובת תכנים ותוכן.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, היא אומרת שאם הוא יהיה גירעוני הפער הזה בסוף – טוב, זה רמאות.
עדית בוקאי
אני רוצה שכל שקל ילך לטובת האיכות, לטובת תוכן, לטובת פדגוגיה, לטובת מדריכים טובים. רק לשם אני רוצה שהכסף ילך. אם התחשיבים מבוססים על 22 ילדים אז מתחת לזה - -
נועה בן אריה
אני צריכה לראות נתונים כדי לדעת.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אף אחד לא חושף אותם.
היו"ר יעקב מרגי
הקטע של מכסה מינימלית של 15 או 20 ילדים – אני מבקש מהמשרדים לעשות לדיון הבא תחשיבים ולחשוב ולבדוק ולבוא אלינו עם תשובות. יותר מגוף אחד שאומר את זה, יכול להיות שזה גורם למצוקה כלשהי. אני אמרתי כמו שעניתי לבחור – שיבדקו לדיון הבא.
נועה בן אריה
אני רק מבקשת, אדוני היושב-ראש, חלק מהבדיקה זה לדעת באלו מקומות – בעיקר פריפריאליים וקטנים – יש מסגרות היום בפועל שמתקיימות בהקפים כל כך מצומצמים.
היו"ר יעקב מרגי
לכן הגופים שידברו ביניהם זה משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי. תבדקו.
חיים הלפרין
במתווה שאנחנו חושבים שראוי להציע כעדכון של ההצעה של כבוד היושב-ראש, חשבנו שאם אנחנו הולכים על מודל שהוא לא צהרון שמבקש רישוי, אלא מודל רישוי שהרשות מארגנת אותו, אז אפשר להגדיר ממוצע וטווח בין לבין. לכן יכול להיות שמקום אחד יהיה יותר קטן ומקום שני יותר גדול, ויש איזשהו גורם מאזן. ברגע שהחוק הולך לפי בקשה פרטנית - - - מקבל רישוי אז כל מסגרת עומדת בפני עצמה, ולכן יותר קשה לפתור את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אתם יכולים לומר לי בעמדה מקצועית אחרי שתבחנו את זה, האם מסגרת של 15 ילדים יכולה להחזיק את עצמה או לא יכולה להחזיק את עצמה? תבדקו. יכול להיות שאת צודקת מאה אחוז, אבל אני צריך לבחון גם את האמירה שלך. אני מבקש לדיון הבא התייחסות כלכלית כלשהי.

מנו, מתי שתרצה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אוקיי. כי אני צריך לצאת.
היו"ר יעקב מרגי
לתת לה לשבת, רק להבא לעשות שיעורי בית לפני שאני נותן.
רחלי סונגו
אני מהמחלקה המשפטית של משרד הרווחה. אני רק אציין שלמשרד הרווחה יש מועדוניות שנמצאות בבתי-ספר. המועדוניות שלנו מיועדות לילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים בסיכון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה לא חל עליהם.
רחלי סונגו
רק שיהיה סעיף שיהיה כתוב - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה כמו שהיה בקייטנות.
היו"ר יעקב מרגי
דעי לך, הדאגה הראשונה שעמדה לנגד עיני כשהתחלנו עם החוק הזה שלא לפגוע במסגרות שהוצעו. זה נאמר, ואנחנו לא צריכים הגדרה מיוחדת. יתכבדו משרדי הממשלה לדבר ביניהם.
מיכל חורין
אנחנו חשבנו להחריג את המסגרות של משרד הרווחה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כן, כן.
רחלי סונגו
אז יש סעיף שמחריג אותנו. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
את רואה שעשינו בשבילכם?
רחלי סונגו
תודה רבה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
שלא כהרגלי כאן בכנסת אני נרגש הבוקר לשבת כאן.
היו"ר יעקב מרגי
לאט, לאט.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני אומר את זה ברצינות.
היו"ר יעקב מרגי
אני יכול להעיד שמאז כניסתו לכנסת הוא מדבר על היפוך הפירמידה. זאת ההתחלה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אתם רואים למה הייתי נרגז? לא נרגש כמוהו.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אמנם זה קורה באיחור של חמש שנים. אני רוצה להזכיר שההמלצה על הצהרונים הייתה אחרי העניין של גנים לגילאים 4-3, והוועדה שמעה את זה. זה לא קרה אז. אתם לקחתם יוזמה, וכל הכבוד, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
גם הודות לרוח הגבית של השלטון המקומי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
ללא ספק. אנחנו בקשר כל השנים האלה. זה צעד גדול ומשמעותי מאוד.

אני רוצה להעיר שתי הערות: א', צריך מאוד להיזהר כשעושים צעד כזה כדי שהטוב לא ירחיק את הטוב מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני יודע שאתם מודעים לזה, אבל חשוב לחזור ולהזהיר את עצמנו.
היו"ר יעקב מרגי
הברור מאליו צריך שייאמר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
נכון. כי בסופו של דבר המטרה היא יום חינוך ארוך. במובן מסוים יהיה יותר נוח לדחות שוב מכיוון שכבר יש פתרונות - -
היו"ר יעקב מרגי
או ליישם, כי כבר הבאנו 900 מיליון.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
או שכן או שלא. אתה יודע, אפשר להסתכל על זה כך או כך. לכן צריך מאוד להיזהר במאזן הזה בין השאיפה למטרה שצריכה להתקיים במדינת ישראל לבין ההתמודדות עם המציאות והליכה צעד אחר צעד.

בשבוע הבא ביום שני אני מאוד מקווה שבוועדת הרווחה של הכנסת תעבור בקריאה ראשונה הצעת החוק להקמת המועצה לגיל הרך. אנחנו כבר מתקרבים לשם. זה עוד צעד משמעותי בכיוון הזה כי אין ספק שאת הדיון על כל היבט – צהרון, סייעת וכדומה – אי אפשר לנהל כל פעם בצורה מנותקת מהמכלול. דרוש פורום מקצועי שיכול לתכלל את הדברים האלה.

אני רוצה לציין שמה שקורה כיום עם העברת יותר ויותר פעילויות וסמכויות של משרד החינוך זה מבורך. כי בסוף הכול צריך להיות תחת המטריה של החינוך. אדוני היושב-ראש, אתה דוחף לכיוון הזה, וזה הכיוון הנכון.
היו"ר יעקב מרגי
לאורך כל הדיון אמרנו שאנחנו רוצים לגרור את משרד החינוך למעגל הזה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אין ספק.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
- - - משמעותי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
שיתוף הפעולה של השלטון המקומי הוא קריטי בעניין הזה.

אני רוצה לסיים עם האמירה של ניל ארמסטרונג שנחת על הירח ב-1969: "צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות". אז זה צעד גדול לצהרון, ואולי צעד גדול לחינוך. תבורכו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני חושב שמיצינו את סעיף ההגדרות.
ענת הוכנר
אני ממש מבקשת - -
היו"ר יעקב מרגי
מה זה, מקצה שיפורים?
ענת הוכנר
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש שזה יהיה האחד והיחיד.
ענת הוכנר
סבבה.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה "סבבה"?
ענת הוכנר
סליחה. כאן הייתה דוגמה עלא כיפאק. אני מבקשת שיוגדר מעמדנו בתוך החוק. הנה, עלתה עכשיו דוגמה שהמפעילים, שאני מבינה אותם והכול, אבל האינטרס שלהם כלכלי. עכשיו אמרת שמרכז השלטון המקומי ידון עם משרד החינוך - -
היו"ר יעקב מרגי
עם ההורים.
ענת הוכנר
ההורים מדברים. הנציגים שלנו עובדים עם מרכז השלטון המקומי הרבה מאוד זמן ובשיתוף פעולה מלא.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אז תמשיכו. לא באתי לגרוע.
ענת הוכנר
אבל מעמדנו איננו מוגדר בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
סיכמנו את זה שייכנס בהמשך. תודה.
ענת הוכנר
לא, בהגדרות.
היו"ר יעקב מרגי
מיצינו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
סעיף 12 – נאמר פה על-ידי מרכז השלטון המקומי.
ענת הוכנר
לא ב-12. בהגדרות.
מירב ישראלי
לסכם?
היו"ר יעקב מרגי
צריך לומר שחברי הכנסת האחרים שהצטרפו להצעת החוק של יפעת ושלי דיברו על שר הפנים. לכן ברגע שהם הצטרפו אלינו האחריות הביצועית היא של שר החינוך. אני אומר את זה לפרוטוקול אף על פי שזה כתוב.

בבקשה, מירב. היועצת המשפטית מסכמת.
מירב ישראלי
קודם כול סעיף ההגדרות, כמובן, נגזר בסופו של דבר ממה שייכתב בחוק. לכן מאוד יכול להיות שיהיו בו שינויים.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
- - - מכיתה ג'? - - - צהרון בית הספר? כי אז הם יגזרו עליהם בכיתה ד', ה', ו' - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא כדאי לפתוח את זה. נתפוס את מה שאנחנו רוצים.
מירב ישראלי
אני רק רוצה לסכם את מה שנאמר פה.
מיכל חורין
אולי יהיה נכון להוריד ב"צהרון" את כל "ובלבד שאינה נמנית על מסגרות"? אולי זה יבלבל.
מירב ישראלי
אני רוצה להגיד את זה. אני גם מתייחסת למה ששלחתם לי. אני מסכמת את מה שנאמר בדיון.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לפני כן. בסעיף ההגדרות לעומת מה שהגישו לך בנוסח - - - משרד החינוך – יש פערים גדולים?
מירב ישראלי
זה בדיוק מה שאני רוצה עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
זה בדיוק מה שעשינו?
מירב ישראלי
לא. אני רוצה למקם את כל הדברים כדי שאדע איפה אנחנו עומדים.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מחזיר לכם כגמולכם.
קריאות
להפך.
מירב ישראלי
אני קיבלתי את זה, והייתי בטוחה שזה מוסכם.
קריאות
גם אנחנו.
היו"ר יעקב מרגי
לא אתם.
מירב ישראלי
לי יש את זה, ואני מתייחסת לזה.

בהגדרה של "צהרון" עניין המספר 15 שהוא המספר המינימלי של הילדים ייבדק. רשמתי לעצמי את זה על-ידי המשרדים ומרכז השלטון המקומי.

לגבי החרגות של לציל"ה ומיל"ת מיום חינוך ארוך אנחנו נבדוק אם יש בזה בכלל צורך. הכוונה היא רק לצהרונים, ורק לצהרונים עם היבט ציבורי. מבחינת דיוק ההגדרות אני אומר שהתוספת של משרד החינוך לגבי מסגרות ההמשך במוכר שאינו רשמי - -
היו"ר יעקב מרגי
למרות שאת רוצה לבדוק את הסוגיה של ציל"ה ומיל"ת, אני אשאל שאלה - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אין. צריך להיות משהו אחר.
היו"ר יעקב מרגי
הן נכנסות לחוק הזה?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כן. אבל לפרוטוקול אני רוצה שייאמר שמסגרות מיל"ת לא נפגעות מהחוק. חשוב לי לומר את זה.
מירב ישראלי
הרעיון הוא שזה רק צהרונים בעלי היבט ציבורי כלשהו, וכרגע בנוסף לשלוש האופציות שיש בהצעת החוק שעברה בקריאה טרומית יש הצעה להוסיף מסגרות המשך במוכר שאינו רשמי.
היו"ר יעקב מרגי
מה שאמרנו והסכמנו.
מירב ישראלי
אז כרגע היא מופעלת בידי מפעיל שאינו רשות מקומית, ומשמשת מסגרת המשך למוסד החינוך שמתוקצב על-ידי משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
בדיוק לשאלה שלךָ. נכנס בפנים.
מירב ישראלי
- - אמרתי למשרד החינוך שצריך להגדיר את הנושא של מסגרת המשך. אנחנו צריכים לדייק את ההגדרה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. רישיון – סעיף 2.
מירב ישראלי
רישיון

2.

(א) לא יפתח אדם ולא ינהל, בעצמו או באמצעות אחר, צהרון, אלא אם כן יש בידו רישיון לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו.

(ב) רישיון יינתן למפעיל צהרון להפעלת הצהרון עבורו נתבקש הרישיון בלבד.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, בבקשה.
מיכל חורין
הסעיף הזה והסעיפים הבאים אחריו מדברים על מודל של רישוי שאנחנו מכירים מהרישוי של מוסדות חינוך של המוכר שאינו רשמי. אנחנו חשבנו שלא יהיה נכון להפעיל מודל דומה בצהרונים. מדובר במשהו לא גמיש - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מסכים איתך. הרי בכלל בתי הספר של הרשויות המקומיות, החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי-דתי בכלל לא מבקש רשות. אם יש ארבע קירות - -
מיכל חורין
הוא שלנו, ולכן הוא לא מבקש רשות.
היו"ר יעקב מרגי
תני לי לשפוך את הלב שלי קצת. הילד של המפעיל במוכר שאינו רשמי, יש לו חוק עב כרס – חוק הפיקוח על בתי הספר – שמחייב אותו בכיבוי אש, תברואה, מגן שהאצבע לא תיתפס בדלת. בחינוך הממלכתי – שומו שמים – אין חוק פיקוח על בתי הספר. ראש רשות יכול להכניס 4 קירות, רצפה ותקרה, והוא יקבל לאישור להפעיל. הוא אפילו לא צריך לבקש אישור – שם יהיה בית-ספר. עכשיו שחררתי קיטור לא באתי לתקן את זה. אני מבין שבחוק הזה אני לא יכול להחיל בעקיפין את חוק הרישוי והפיקוח, אבל אני רוצה הסדרה. מה זה אומר? אני גורם מפעיל פרטי או זכיין. לא אכפת למדינה איפה הוא עושה את זה? לא אכפת לה מי הולך להחזיק 15 או 20 ילדים רכים? לזרוק את זה ככה בגלל שמישהו חושב שבעקיפין מוסיפים עוד בירוקרטיה? תחריגי גן ילדים שנמצא במתקן של גן ילדים קיים שעבר את תהליך הרישוי במוכר שאינו רשמי או באישור הרשות המקומית. אבל לזרוק את סעיף הרישוי מכיוון שמישהו, מאן דהוא, חושב? מה שמניע אותם זה חרדות ופרנויות. למה? עכשיו תעני לי. תשכנעי אותי – אני מוחל על כבודי ומוחק את הסעיף הזה.
מיכל חורין
לגבי המוסדות שמופעלים על-ידי הרשות המקומית לרוב זה יהיה מוסדות חינוך שעומדים בתנאים ממילא.
היו"ר יעקב מרגי
תחריגי.
מיכל חורין
המוסדות האחרים הם המוכרים שאינם רשמיים שקיבלו רישיון בבוקר להפעלה- -
היו"ר יעקב מרגי
מקובל. אם עבר הליך רישוי זה מקובל.
מיכל חורין
חוץ מהם יש "פועל במקרקעין שהם בבעלות או שליטה ישירה או עקיפה של רשות מקומית" – אני מניחה שמדובר במתנ"סים ובבתי תרבות. אלה מוסדות שגם הם - -
היו"ר יעקב מרגי
מה תעשי עם זכיינים?
מיכל חורין
מה זה "זכיינים"?
היו"ר יעקב מרגי
מפעילים לאו דווקא במבנה - -
מיכל חורין
שיתקשר בחוזית ברשות מקומית?
היו"ר יעקב מרגי
מה, לא יהיו תנאים וסייגים לקבלה?
דודי מזרחי
יש הבדל ענק בין תנאים לבין רישוי.
היו"ר יעקב מרגי
רישוי. נגיע לתנאים. קחי את הנאום חוצב הלהבות שנתתי לך, גם להמשך לסייגים ולתנאים.
מיכל חורין
יכול להיות מאוד שנוכל להכניס אותם במסגרת הסטנדרטים.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה מה שאמרתי – בואו נעשה תהליך רישוי מזורז כפי שמציע השלטון המקומי לגבי אותם אנשים.
היו"ר יעקב מרגי
אם היו יושבים היו מגיעים למסקנה הזאת, והיינו באים מוכנים היום.
נועה בן אריה
אני מוכנה להציע שלגבי המסגרות השלישיות שאנחנו לא בדיוק בטוחים לסווג אותם נחיל את הסטנדרטיזציה. אין לי בעיה להחיל אותה או לתוך החוק או בצו נלווה, שהעמידה לפי אותם כללים של סטנדרטיזציה תהווה רישוי לצורך העניין הזה עם הרישוי הנדרש. ואז סעיף הרישוי – אין לי שום בעיה.
דודי מזרחי
אני צריך תרגום. אני בדרך כלל לא צריך - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא במספרים לא צריך תרגום.
נועה בן אריה
חוק הפיקוח על המזון – מספר תלמידים: עמידה בכל הסטנדרטים של מדריך, לפי הקטגוריות ולפי הסטנדרטים - -
דודי מזרחי
זה גם בהצעה שלנו. רצינו לחייב אותם לעמוד בסטנדרט. אבל איך זה בין הרישוי?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה יפצה על הרישוי. זה הליך מזורז - -
נועה בן אריה
הכוונה שלנו לא הייתה "רישוי" בהיבט הפיזי של המילה. הכוונה הייתה לייצר רישוי בהיבט המהותי שלו. זאת אומרת לתפוס את המפעיל לסטנדרטיזציה שרצינו לייצר; שאם אנחנו גובים 930 שקל אז זה יתאם את הסטנדרט שאנחנו בחרנו בתיאום עם כל ההורים שיודעים שהרכז הוא רכז, והמורה הוא מורה והגננת מוסמכת.
היו"ר יעקב מרגי
הרציונל מקובל? אני יכול לקבל לדיון הבא ניסוח?
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
בגלל שהסעיף של הרישוי יורד אני רוצה שהמפעילים יזכרו איך לחדד - -
היו"ר יעקב מרגי
או יורד או מקבל ניסוח אחר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא, לא. הוא יורד במתכונת הנוכחית ונכנס בחלק של הסטנדרטים ויקבל הליך מזורז. אני רוצה שתהיה גם שם התייחסות לזה שלא יועסק אדם שהורשע בעבירות מין.
קריאה
או שהואשם.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כן. כל מה שאנחנו מדברים עליו בימים האחרונים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עוד התייחסויות?
שיר דגן
אני מרכזת את הנהגות ההורים של בתי הספר היסודיים בתל-אביב.
היו"ר יעקב מרגי
יש פה מישהו מירוחם?
שיר דגן
אנחנו הורים מאוד מעורבים.
ליאור דגן
אני במקור מחצור הגלילית.
היו"ר יעקב מרגי
אני גאה בכם.
שיר דגן
יש לי שאלה בנושא הרישיון. למשל, אצלנו בבתי הספר בתל-אביב יש הרבה מפעילים שאנחנו קוראים להם "מפעילי בוטיק". הם מפעילים שעובדים בבית ספר אחד או בשניים מקסימום. אנחנו מאוד אוהבים את הייחודיות שלו - -
היו"ר יעקב מרגי
מה השאלה?
שיר דגן
כל מפעיל כזה צריך עכשיו ללכת למשרד החינוך לקבל רישיון?
היו"ר יעקב מרגי
את הקשבת לדיון שהיה פה קודם?
שיר דגן
לא הצלחתי להבין.
היו"ר יעקב מרגי
אז בואי אני אסביר לך.
שיר דגן
אני מבקשת הבהרה.
היו"ר יעקב מרגי
תסבירי לה.
נועה בן אריה
התשובה היא לא. הוא לא צריך. קודם כול הסכמנו שאנחנו מייצרים פה סטנדרטיזציה לגבי המפעיל. שנית, אותם מפעילי בוטיק שאת מדברת עליהם פועלים בתוך בית ספר - -
היו"ר יעקב מרגי
בתוך בית ספר שיש לו רישוי.
נועה בן אריה
מרגע שהם פועלים בתוך מסגרת בית ספרית ממילא הליך הרישוי לא חל עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
אבל המפעיל הזה יעמוד בסטנדרטים אחרים.
נועה בן אריה
יחול עליהם אותו סטנדרט והיצמדות למחיר המקסימלי.
שיר דגן
אז מול מי הם חותמים? מול הרשות המקומית או משרד החינוך?
היו"ר יעקב מרגי
רשות מקומית.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
רשות מקומית. זה חשוב שתבהיר כי מנסים להטעות אותם שאם יש להם בעיות הם צריכים לפנות למשרד החינוך. שזה לא.
שיר דגן
זאת ההבנה שלנו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
כתוב בפרוטוקול שזה מתנהל מול רשות מקומית.
נועה בן אריה
אני אעזור לכם ביישום. אני גם חברת הנהגה בתל-אביב. זה בסדר. כשתגיעו לשלב היישום אני אעזור לכם ביישום.
היו"ר יעקב מרגי
אני מאמין שזה יהיה ברור ולא תצטרכו אפילו את העזרה של נועה.
קריאה
נועה מוזמנת תמיד.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נקבל או ניסוח מחודש לסעיף הרישיון או שאני מקבל מענה במקום הרישוי ברוח הדברים שאמרנו. חוזרים לרישוי?
קריאה
מקריאים את סעיף 5 או לא מקריאים את סעיף 5?
היו"ר יעקב מרגי
למה לא להקריא? אנחנו ב-2.
נועה בן אריה
יש עוד הערה בעניין הרישוי.
עדית בוקאי
נכון להיום כל מסגרות הצהרונים אף על פי שמתקיימות לאורך כל השנה עם אותו צוות באותו מבנה – גם במקומות האלה, כשמגיע פסח, ויש קייטנה הן נדרשות לעשות הליך שלם של רישוי קייטנות כאילו מדובר בקייטנת ג'ודו, קייטנת טייקואנדו אף על פי שזה אותה מסגרת. האם אפשר שבמסגרת ההסדרה בעשרת החודשים - -
היו"ר יעקב מרגי
יש קייטנות, תעסקי עם הקייטנות.
קריאות
- - -
נועה בן אריה
14 הימים הארוכים. במהלך השנה אין קייטנות.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל אנחנו סיכמנו במסגרת של 935 שקלים של הצהרון שזה יכלול את החופשים שנמצאים בתוך השנה. זאת אומרת שאם צהרון - -
קריאה
- - -
נועה בן אריה
הם ימי פעילות.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
משום שאנחנו הכנסנו את זה תחת ימי הפעילות של הצהרון, ברגע שהם קיבלו את הרישיון בתחילת השנה זה חל על כל הימים, כולל אלה כי הם לא מופרדים.
היו"ר יעקב מרגי
הם צהרון. תבדקו.
מיכל חורין
- - - חוק הקייטנות.
היו"ר יעקב מרגי
זה גם מה שאומרת מירב. תבדקו את זה.
רחלי סונגו
גם אנחנו נתקלנו בבעיה דומה במועדוניות שלנו בחופש הגדול. האם חוק הקייטנות חל עליהן או לא חל עליהן?
היו"ר יעקב מרגי
לאיזו מסקנה הגעתם?
רחלי סונגו
שהוא לא חל עליהן.
היו"ר יעקב מרגי
זה יעזור להם אולי במסקנות בבדיקה. תודה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון, אבל חוק הקייטנות זה סיפור אחר. אל תערבבי את זה כאן.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אנחנו מתקדמים.
מירב ישראלי
כשמדברים על הסטנדרטיזציה הכוונה היא לסל השירותים, משרד החינוך? זה נכנס לשם?
מיכל חורין
יכול להיות ש- - - כי בחוק הקייטנות, למשל המדריך מוגדר ברישיון.
מירב ישראלי
צריך יהיה לבדוק איך לעשות.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבהיר – או ניסוח מחודש של סעיף הרישיון או שאנחנו מכניסים סטנדרטיזציה.
מירב ישראלי
אז כל הנושא של בקשה לרישיון, סייגים לקבלת רישיון, תנאים למתן רישיון – כל זה - - - אתה רוצה שנקריא את זה?
היו"ר יעקב מרגי
תקריאי.
מירב ישראלי
בקשה לרישיון

3.

בקשה לרישיון תוגש למנהל המחוז; השר יקבע את אופן הגשת הבקשה, את הפרטים שייכללו בה ואת המסמכים שיצורפו לה, והכל על מנת שתובטח בצהרון רמה נאותה כאמור בסעיף 5.
היו"ר יעקב מרגי
בעיקרון קיבלנו את ההערה. מנהל המחוז השתרבב שלא לצורך.
נועה בן אריה
אנחנו נשנה את זה.
היו"ר יעקב מרגי
הייתי חייב לומר את זה.
מירב ישראלי
זה בעצם שינוי של כל הקונספציה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל חשוב שייקרא כי יש פה סייגים. אני רוצה שיתייחסו אליהם גם בסטנדרטיזציה.
מירב ישראלי
סייגים לקבלת רישיון

4.

(א) לא ייתן מנהל המחוז רישיון לאדם –

(1) שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון;

(2) שהורשע בעבירת מין כהגדרתה בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א–2001.
נועה בן אריה
שימו לב שאלה דברים שאנחנו נצטרך - - -
היו"ר יעקב מרגי
לכן אני מתעקש לקרוא אותם.
קריאה
הורשע או נחשד?
מירב ישראלי
זאת שאלה.
קריאה
יש לנו בעיה בחוק בעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
יש כללי עבודה. תאמיני לי שגם אני התאפקתי כי אני הובלתי קו בקטע הזה והתאפקתי.
מירב ישראלי
בהמשך להערה שנשמעה פה ב-(ב) כתוב:

(ב) לעניין סעיף זה, "אדם שהורשע בעבירה" – לרבות אדם שמתנהלת נגדו חקירה או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.

זה נושא שיצטרך להיבדק בגלל הגישה למרשם הפלילי. אז צריך יהיה לבדוק עד איפה זה אפשרי.
היו"ר יעקב מרגי
בדיון בשבוע שעבר בסוגיה הזאת נאמר שמשרד החינוך מיישר קו השנה. יחד עם משטרת ישראל עושים סריקה לכל מי שנמצא במערכת, גם פעולה אקטיבית לחדשים. אנחנו ערים לכך.
מירב ישראלי
מי שנמצא במערכת זה בדרך כלל לפי חוק הפיקוח על בתי הספר.
היו"ר יעקב מרגי
לגבי החדשים נדרש גם במשרד ליצור מנגנון שהמשטרה תתריע בפני נותן האישור – אם זה משרד החינוך – כל מי שקשור למסגרות חינוכיות ייתן התראה שמתנהל נגדו - -
מירב ישראלי
אבל אם אין סמכות - - -
היו"ר יעקב מרגי
תבדקו ביניכם.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
יש תיקון חקיקה שמתקדם. אני מקווה שזה יפתור את הבעיה לכולם.
מירב ישראלי
יכול להיות. כי כרגע הסמכות של המנכ"ל היא מסוימת.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא ריצה אותך מה שנאמר כאן? אני חושב שכיסינו הכול.
שיר דגן
כאמא מתל-אביב שכרגע חוותה את הנושא על בשרה אני רוצה להעיר שמשרד החינוך הולך לקבל עכשיו תחתיו עובדים נוספים רבים מאוד שהוא יצטרך לבדוק, כולל מדריכים וסייעים. אנחנו דורשים לדעת שמי שנמצא עם הילדים שלנו הם לא עברייני מין בפוטנציה ולא עברייני מין מורשעים - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, "בפוטנציה" – היא לא התכוונה.
שיר דגן
אם מתנהל היום נגד מישהו משפט בנושא הוא לא יכול להיות במגע עם ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
את צודקת.

לגבי "בפוטנציה" – אם תצליחי להביא מישהו מהחלל החיצון אני אשמח לשתף אתך פעולה בקטע הזה.
שיר דגן
אני אעבוד על זה.
מירב ישראלי
תנאים למתן רישיון

5.

(א) לא יינתן רישיון לצהרון אלא אם כן מנהל המחוז סבור כי תובטח בו רמה נאותה בעניינים המפורטים להלן, כפי שקבע השר:

(1) תכנים ראויים, בהתחשב בגילאי הילדים השוהים בצהרון ובצורכיהם ההתפתחותיים;

(2) הכשרתם של עובדי הצהרון, לרבות בנושאי השגחה ועזרה ראשונה;

(3) מבנה הצהרון והגישה אליו, חצר הצהרון וחדרי השהייה והשירות;

(4) תנאי התברואה והבטיחות בצהרון, ובכלל זה התקשרות עם ספק מזון בהתאם לחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז–2016;

(5) הריהוט והציוד בצהרון;

(6) היחס בין מספר עובדי הצהרון למספר הילדים השוהים בו;

(7) הביטוח בו מבוטח הצהרון.

(ב) מנהל המחוז רשאי להתנות מתן רישיון בתנאים נוספים.

(ג) השר רשאי לקבוע בתקנות תנאים נוספים למתן הרישיון, בהתחשב, בין השאר, בסוג הצהרון, בצורכי הילדים ובגילם, והכל להבטחת שלומם, בריאותם ורווחתם של הילדים.
היו"ר יעקב מרגי
אתם, ההורים המעורבים, קודם לא חשבתם עד שבא המחוקק.
קריאות
- - -
שיר דגן
תקרא את המכרז שעשינו, ואז תגיד ששלנו יותר מפורט.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אדוני.
אחז אגם
אני רק מבקש הבהרה מה זה אומר "הכשרה בעניין השגחה" בסעיף 5(א)(2): "הכשרה של עובדי הצהרון לרבות בנושא השגחה" – למה הכוונה?
היו"ר יעקב מרגי
הכשרת הסייעת.
אחז אגם
מה זה אומר – הכשרה להשגיח?
נועה בן אריה
זה - - - ההגדרה הכללית של השהייה במחיצת ילדים בצהרון.
היו"ר יעקב מרגי
לפני שהתייחסנו לסוגיה כל סוגית הסייעות במדינת ישראל לא מוסדר. עבדך הנאמן כרגע בהליך של חקיקה על הכנת הצעת חוק והתייחסות של כל הנוגעים בדבר בעניין הסדרת המקצוע הזה שנקרא סייעת. עד היום זה היה דופק ותעודת זהות. אם אתה רוצה שבמחיצת ילדך תהיה מישהי שסגנון הדיבור שלה או ההתנהגות שלה - -
אחז אגם
אני מסכים לחלוטין, רק לא ברור מה זה "השגחה".
זאב גולדבלט
אני חשבתי שהשגחה זה על ילדים אלרגיים. עליהם באמת צריך להשגיח.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
צריך להשגיח על כל ילד שנמצא במערכת.
זאב גולדבלט
נכון. קל וחומר על מי שיש לו רגישות.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
על כל ילד שנמצא במערכת נדרשת השגחה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, גברתי.
קטי שגיא
אני מויצ"ו. לעניין ההכשרה אני מבקשת – בעבר צהרונים נהגו לקלוט סטודנטיות להוראה. מפקחות ראו במקום הזה מקום הכשרה, והצוות שהגיע לעבוד עם הצהרונים היה פרחי הוראה. בשנים האחרונות מפקחות של משרד החינוך סירבו להגיע לצהרונים, והתוצאה הייתה שהסטודנטיות העדיפו להכשיר את עצמן לגני הבוקר, ולצהריים הגיעו צוותים אחרים.
היו"ר יעקב מרגי
יכול להיות שאת צודקת, אני לא איש מקצוע. אבל אני שואל אותך בכנות – את באמת חושבת שפרחי הוראה צריכים לעבור את הסטז' שלהם בצהרון?
קטי שגיא
אני חושבת שזה יכול להועיל לשני הצדדים – גם לפרחי ההוראה וגם - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
להועיל במה? אני רוצה שזה יועיל לילדים. אני מדברת כמי שעסקה בהכשרת מורים רגע לפני שהגעתי לכנסת. מי שנכנס לכיתה של הילדים שלנו צריך לעבור הכשרה בהכנה של מערכי שיעור, ביכולת שלו להעביר את זה גם מבחינה פדגוגית וגם מבחינה דידקטית, ומהרבה מאוד היבטים שלא קיימים בצהרון. אני גם לא בטוחה שהם צריכים להיות שם בהרכב שזה מופיע במערכת החינוך כי בכל זאת אנחנו צריכים גם לתת לילדים שלנו - - - הסיפור הוא לא להקל על אף אחד, אלא לשמור על הילדים שלנו.
קטי שגיא
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרת. תודה. אני לא פותח את זה יותר. אני חושב שזה לכאן ולכאן.
זאב גולדבלט
אפשר להגיד, ובתנאי שהם באים בנוסף לכוח האדם - - - בחוק.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה לא יכול להחליף הכשרה, חברים. זה נושא אחר.
קטי שגיא
עוד משפט, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
קטי שגיא
תודה. אם אנחנו מבקשים לטייב את הצהרונים ולעשות אותם טובים יותר ואיכותיים יותר לא רק בהיבט של המחיר אז חלק מהעניין - -
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת מה אני אוהב בהליכי החקיקה? שעד היום לא היה כלום, וכשבאים לעשות באים כל הארגונים.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל הם גם מערבבים.
היו"ר יעקב מרגי
הלוואי שהיינו משופעים. תודה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אתם גם מערבבים בין הצורך לטייב ולשמור על איכות הצהרון לבין לתת למישהו רישיון להיכנס לכיתה עם הילדים שלנו כשהוא לא עבר את מה שצריך.
קטי שגיא
אבל מה האלטרנטיבה היום?
היו"ר יעקב מרגי
תודה, גברתי.

בבקשה, גברתי.
איילת דיין
אני עורכת דין מאלו"ט. אני לא בטוחה שמבחינה חקיקתית זה המקום הכי מדויק, אבל הייתי שמחה אם אפשר להוסיף בתנאים לרישיון – בסטנדרטיזציה – סעיף שמדבר על כך שאסור להם להפלות ילדים בקבלה. אני מדברת על הילדים המשולבים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, הבנו. התייחסות. איפה נועה?
קריאה
יצאה להתייעצות.
היו"ר יעקב מרגי
ברוח הדברים שאמרנו לגבי החינוך המיוחד צריך - -
מיכל חורין
יחולו גם הדינים הכלליים.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה.
איילת דיין
הרבה פעמים הרשויות רצות עם מה שכתוב בחוק השוויון – תנאי שממין העניין. ואז אומרים, לא, אם יש לו בבוקר סייעת אז גם בצהרון זה תנאי שממין העניין, ואם אין לו סייעת בצהרון הוא לא יכול להיכנס. אף אחד לא מממן את הסייעת, אי אפשר להטיל את זה על ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה את רוצה שאני אעשה?
איילת דיין
שייתנו לו להיכנס בלי סייעת לשעתיים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
ואם עניינית אי אפשר? עניינית אני לא יכול לכתוב.
איילת דיין
זה צריך להיות בחינה נקודתית כי עוד מעט פוסלים אותם - - -
היו"ר יעקב מרגי
ברגע ששאר הדינים החלים - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
צריך שהם ייכנסו לתוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרת. חשוב להתייחס. ההתייחסות ראויה, אבל אני לא יכול לתת.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
צריך לתת לילדים האלה מענה בתוך מסגרת החינוך - - -
איילת דיין
מאחר שאחד האתגרים הכי גדולים בתחום הוא כוח האדם, ואם הייתי מחליטה לגייס לצהרונים את כל הגננות הכי טובות שיש יכולתי רק לחלום על זה. לא הייתי מצליחה לעשות את זה. יש לי רכזות שבבוקר מקבלות טלפון, ויש להן 14 ביטולים, והן צריכות למצוא מהיום לצהריים למצוא תחליפים. בואו נראה את המערכת שמתקשרת להורים.
היו"ר יעקב מרגי
מה את רוצה?
עדית בוקאי
אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים להתמודד עם זה בהרבה מאוד דרכים. אחת הדרכים להקל על המערכת להביא כוח אדם איכותי יותר זה להחזיר מה שהיה פעם שאפשר סטז' לגננות בצהרונים. אני חושבת שהמסגרת הזאת מזמנת הזדמנות לימודית וחינוכית אחרת דווקא מכיוון שהיא בצהריים, ויש בה התמודדות אחרת בפיקוח. צריך לחשוב איך נכון לעשות את זה, אבל להחזיר את זה זה אומר שינוי ממעלה שנייה בהקשרים של איכויות כוח האדם.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אולי על גננות אפשר לחשוב על זה.
היו"ר יעקב מרגי
אולי מי שרוצה להתמחות זה גננות.
ענת הוכנר
שאלה להבהרה – סעיף 5(ב) יורד?
היו"ר יעקב מרגי
לא רוצה להתייחס. אנשים מחכים לרשות דיבור.
ענת הוכנר
צודק.
נינא כהן - קרן
לגבי סעיף קטן 4 – רק כדי לוודא "תנאי תברואה ובכלל זה התקשרות עם ספק מזון" – הכוונה ב"תנאי תברואה" – תנאים כלליים של תברואה, נכון?
קריאה
נכון.
נינא כהן - קרן
אז אני מציעה, אם כך, שבהגדרות יהיה סעיף מה זה "תנאי תברואה" כמו שיש בחוק הפיקוח על בתי הספר. שנית, בדומה לחוק הפיקוח על בתי הספר לבקש את זה לפני הרישיון באישור של רשות הבריאות. זאת אומרת להשוות את זה למצב.
מירב ישראלי
יש סעיף (6).
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, נועה.
נועה בן אריה
נזכיר 5 דקות אחורה בדיון – כל הסעיפים (3)-(5) הולכים להידון מחדש במסגרת ההגדרות, ולכן כל התהליך שאתם מכירים מהרישוי וההגדרות ישונו ממילא. לכן אין מה להתייחס כרגע להכללת הגדרות חדשות עד שלא נטפל בסעיף הרישוי כפי שסיכמנו בינינו על החרגת מסגרות מסוימות.
נינא כהן - קרן
אז רק הערה תקציבית שאני אגיד באופן כללי לגבי החוק הזה – זה חוק שמטיל מבחינת משרד הבריאות משאבי פיקוח ורישוי, ולכן הם משמעותיים במיוחד.
נועה בן אריה
זאת תשובתי הקודמת.
היו"ר יעקב מרגי
את כבר יודעת מה הולך לצאת במסמך שייצא? אמרת את ההערה. ייקחו אותה בחשבון.

בבקשה, ענת.
ענת הוכנר
לא, אני שאלתי על 5(ב), אבל זה כנראה - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

בבקשה, אדוני.
קונסטנטין שוויביש
אני רוצה לשאול, מי יבצע את הפיקוח? זה יהיה שוב מחלקה אחת במשרד החינוך? בבוקר מגיעה אלי מדריכה בגנים פרטיים, אחר כך מפקחת, ואם אחר הצהריים תבוא עוד מישהי ותגיד לצבוע את הגן בצבע שלישי - -
היו"ר יעקב מרגי
קח את הנאום שנתתי לך על התסכול.
קונסטנטין שוויביש
התסכול זה תסכול.
היו"ר יעקב מרגי
התסכול בין המוכר שאינו רשמי לבין – זה חוזר על עצמו.
קונסטנטין שוויביש
זה יהיה פיקוח נוסף או אותה מפקחת?
היו"ר יעקב מרגי
אם יש לך מסגרת נוספת יהיה לך פיקוח על המסגרת הזאת. איך פוקחת היום בצהרונים?
קונסטנטין שוויביש
יש לי פיקוח של משרד הרווחה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אז אתה בכלל לא שם.
היו"ר יעקב מרגי
אז אתה לא בדיון. אם אתה בצהרונים של משרד הרווחה אז אתה לא בדיון.
קונסטנטין שוויביש
אז אני יכול לוותר על זה. יבואו גם אלה וגם אלה?
היו"ר יעקב מרגי
גם וגם – יש פרסומת לביטוח.

אם אתה מסגרת של צהרון קיים, אותה מסגרת פיקוח שיש לך היום בצהרון תהיה לך. מה השאלה?
קריאות
- - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
- - - זה השינוי.
היו"ר יעקב מרגי
אולי לא הובנתי. היום יש לך צהרון של משרד החינוך?
קונסטנטין שוויביש
לא. של משרד הרווחה.
היו"ר יעקב מרגי
אז למה גם וגם?
קונסטנטין שוויביש
למה לא? אתם מפקחים עלי, אתם קובעים את המחיר.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. אני אסביר לך. אם אתה במסגרת של מועדונית של משרד הרווחה - -
קטי שגיא
אדוני, יש שני סוגים של מסגרות: יש מסגרת מועדוניות לילדים בסיכון.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה מפוקח על-ידי משרד החינוך.
קטי שגיא
לא. ברשותכם, יש שני סוגים של מסגרות: יש מסגרת לילדים בסיכון של משרד הרווחה – אלה המועדוניות. הצהרונים שאנחנו מדברים עליהם ועוסקים בהם כרגע עד לפני שנה היו מפוקחים על-ידי משרד הכלכלה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
נכון. והם עברו למשרד העבודה והרווחה יחד עם כל הסל, ועכשיו מי שיפקח זה משרד החינוך. זה מאוד פשוט.
קטי שגיא
מצוין. אבל עד היום הם היו מפוקחים על-ידי משרד הרווחה.
היו"ר יעקב מרגי
כנראה השאלה שלך טובה. כשהפקידים מתקשים סימן שהשאלה טובה.
קריאה
לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
למה לא? תלמדי לומר כן.
קטי שגיא
כן, כן, השר לא יאפשר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. משרד החינוך, בבקשה.
חיים הלפרין
בקול קורא שאנחנו מוציאים עוד מעט אנחנו מתכננים להחריג את המסגרות - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה המסגרות שהיא דיברה עליהן. לא מה שהוא דיבר עליהן.
היו"ר יעקב מרגי
טוב שכך.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אלה שני דברים שונים.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אנחנו מתקדמים.
מירב ישראלי
(6) זה מה שמשרד הבריאות התייחס אליו קודם – אישור רשות הבריאות שזה דומה למה שיש בחוק הפיקוח על בתי ספר.

אישור רשות הבריאות

6.

(א) העתק של הבקשה לרישיון יועבר על ידי מנהל המחוז לרשות הבריאות, ולא יינתן רישיון לצהרון אלא לאחר שהודיעה רשות הבריאות כי אין היא מתנגדת למתן הרישיון וכי הצהרון עומד בתקינות תברואתית בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב).
היו"ר יעקב מרגי
אם אנחנו משנים את כל סוגית הרישוי זה גם משתנה.
מירב ישראלי
ברגע זה - - - פיקוח על בתי ספר.

תקופת תקפו של רישיון

7.

רישיון ראשון יינתן לתקופה של שנת לימודים, ומנהל המחוז או מי שהוסמך על ידו לעניין זה, רשאי לחדש את הרישיון לתקופות נוספות של שלוש שנות לימודים כל אחת.
נועה בן אריה
זה בכל מקרה נרצה להשאיר אבל בשינויים המחויבים.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נשאיר את זה אבל בשינויי נוסח שיתאימו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
ושיכלול את כל ימי הפעילות במסגרת הצהרון. ואז זה יכניס בתוך זה את הימים.
נועה בן אריה
אני מתכוונת שמהותית אנחנו רוצים שהאישור יינתן לשנה פלוס תקופות של עד שלוש שנים. ולכן אם יש הערות לעניין הזה במהות זה חשוב.
היו"ר יעקב מרגי
יש התייחסות לזה?
מירב ישראלי
אני לא כל כך מבינה מה זה "אישור".
נועה בן אריה
אני מתכוונת שכשנעשה התאמות לרישוי ונדבר על תהליך רישוי דרך פורמט אחר הנושא של התקופה של האישור - -
היו"ר יעקב מרגי
שנה ועם אפשרות הארכה של שלוש שנים.

בבקשה, ליאור דגן.
ליאור דגן
אני איבדתי אתכם. אני לא הערתי שום הערה משום שנאמר שלא יהיה הליך רישוי, ועכשיו נאמר שיהיה אישור, היתר – באמת לא משנה מה השם הפורמלי - -
היו"ר יעקב מרגי
באמת איבדת אותנו.
ליאור דגן
אני רוצה להבין – יהיה הליך שבו משרד החינוך נותן היתר למפעיל?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
נועה בן אריה
לא משרד. יהיה תהליך שבו אנחנו נייצר איזושהי סטנדרטיזציה גם במסגרות שמופעלות שלא על-ידי הרשות המקומית - -
היו"ר יעקב מרגי
מפעילים פרטיים.
נועה בן אריה
- - כדי שתהיה האחדה בנושא של סל השירותים ובנושא של כוח האדם והתקנים.
דודי מזרחי
אני שמח על השאלה רק כדי שנחדד את זה לעצמנו. אנחנו מדברים על סטנדרטיזציה, נגדיר במה כל מסגרת מחויבת לעמוד בה, ולאחר מכן גם נגדיר מה המחיר בהתאמה – זה כבר פרק אחר. אבל לא נעבור הליך של אישור פרטני לכל מסגרת באשר היא.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שהשאלה טובה, ואתה הבהרת, אני מבהיר את מה שהברתי קודם. מה שאתה רוצה לומר לי זה שמסגרות קיימות שעברו הליך רישוי פטורות מזה, והן רק יעברו את מסמך הסטנדרטיזציה. אבל אם יש מסגרות של צהרונים שהם לא מתקנים שעברו את תהליך הרישוי הזה אנחנו כן רוצים שהם יעברו את מסמך הסטנדרטיזציה.
דודי מזרחי
הם יצטרכו לעמוד בזה.
היו"ר יעקב מרגי
לא רישוי, בסדר.
נועה בן אריה
לא יהיה רישוי - - - מוציאים אותו מחוק הפיקוח.
היו"ר יעקב מרגי
אמרנו את זה. תקשיב, אני בולע את האגו של מה שעשית.
דודי מזרחי
אין פה אגו.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לי יש אגו. אתה רוצה תוותר עליו. אני לא רוצה לוותר עליו.

אני אומר, יש לכם בעיה עם הרישוי? אני רוצה שלפחות הילדים יהיו מוגנים.
דודי מזרחי
גם אנחנו.
היו"ר יעקב מרגי
אז יפה. זה יהיה במסמך של הסיכום.
דודי מזרחי
נמצא את הפתרון.
ליאור דגן
אפשר להציע הצעה בעניין הזה? במקום לקרוא לדבר הזה - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה תמיד נוהג להירדם ולהתעורר? עכשיו היית ברשות דיבור.
ליאור דגן
ההצעה שלי היא שבמקום לקרוא לדבר הזה "רישיון" או "היתר", לקבוע תנאי סף - -
היו"ר יעקב מרגי
איבדת אותנו.
קריאות
- - -
ליאור דגן
תנו להשלים.
היו"ר יעקב מרגי
לא תשלים. אתה יודע למה? כמו שדיברת קודם ולא הקשבת תמשיך לדבר. אנחנו סידרנו את מה שאתה חושב להגיד לנו. תודה.
אחז אגם
נקודה קטנה. נועה, אמרת בהגדרה בסעיף 7 – "עד שלוש שנים". אולי כדאי להכניס שיהיה?
היו"ר יעקב מרגי
לא כתוב "עד".
אחז אגם
נכון. אני אומר, אולי כדאי להכניס "עד" כדי לתת אפשרות לתקופות קצרות יותר במידה שאנחנו לא מרוצים.
נועה בן אריה
ההתקשרות עם מפעיל באופן כללי היא התקשרות שמחייבת מכרז. לכן בתוך המכרז תמיד נשמרת האופציה להאריך משנה לשנה ועד לתקופות. כך זה נקבע בדרך כלל בהליך המכרזי. אני לא צריכה לכתוב בחקיקה את מה שאנחנו כותבים בתוך הליך המכרז.
אחז אגם
אבל כתוב בחוק: "שנה" ואז "שלוש".
מירב ישראלי
אני חושבת שחבל כי אנחנו לא יודעים מה יהיה הנוסח של הסעיפים האלה.
אחז אגם
אין בעיה. רק חידוד.
היו"ר יעקב מרגי
לא, סליחה.
מירב ישראלי
אני מדברת על "עד". כל הדברים האלה ייגזרו ממה שהשלטון המקומי ומשרד החינוך ידברו. חלק מהתנאים ייכנסו למכרזים שהרשות המקומית מוציאה לדברים האלה. לכן, לדעתי, חבל להיכנס לזה.
אחז אגם
אין בעיה. רק קחו לתשומת לבכם.
מירב ישראלי
אני רשמתי את זה.
אחז אגם
מעולה. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
ויצ"ו, בבקשה.
קטי שגיא
לעניין שנת ההפעלה. האם אפשר שתהיה אחידות מהם הימים הארוכים שעובדים בהם?
היו"ר יעקב מרגי
מה זה קשור לשנת הפעלה?
קטי שגיא
כי מדברים על שנה. יש השנה שבה יש חופשה שמשרד החינוך קובע אותה. אגב, משרד החינוך גם שינה השנה למשל את ל"ג בעומר. אבל בתוך זה יש משרד הכלכלה, והם החליטו עם לוח חופשות של משרד הכלכלה שהיה עם מעונות היום, הצהרונים והמשפחתונים, ופחות או יותר זה היה המנהג. אבל באו רשויות והגדילו או הקטינו ראש – תלוי מי מסתכל על זה – וכל רשות החליטה שהיא או מוסיפה או גורעת או מחליפה או משנה - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
על מה את מדברת?
קטי שגיא
על 13 ו-17 ימי חופשה בתוך השנה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
בתוך מערכת החינוך? הרשות המקומית לא יכולה - -

את מדברת על מעונות היום?
קטי שגיא
על צהרונים.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
של גילאי 3 ומעלה?
קטי שגיא
כן.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
הרשות המקומית לא יכולה לשנות חופשות של משרד החינוך.
קטי שגיא
שינו את ההפעלה של הצהרונים. יש 13 ימים שמשרד הכלכלה קבע שבהם אנחנו נותנים צהרונים בימים ארוכים. רשויות הוסיפו עוד 4 ימים או 3 ימים. שיהיה לוח מסודר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. נועה, מה הסעיף אומר על "שנת הפעלה".
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
בהתאם לחופשים של משרד החינוך. זה מה שסיכמנו. נקודה.
קטי שגיא
ובימים הארוכים?
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, אני רוצה לסייע לך. מאחר שבחוק הזה חוסים עוד גופים שפועלים לפי לוח שנה אחר משל משרד החינוך. אף אחד לא בא להכתיב לך איזה ימים. אני בסעיף 7, אני לא קורא משהו אחר. זה לגבי שנת רישיון. מה הבעיה שזה יכיל - -
קריאה
גם וגם וגם?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
נועה בן אריה
שנת הלימודים כוללת בתוכה את לוח החופשות של שנת הלימודים -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אני לא מצליחה להבין. אתם לא יכולים לשחק עם זה. גם אם אתה סופרמן בראש רשות.
נועה בן אריה
יש הקפדה שזה יחול על עוד גופים. אם יש צהרון באוגוסט זה משהו אחר.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
הם מערבבים בשר וחלב.
היו"ר יעקב מרגי
נועה, את רוצה להתייחס לשאלה?
נועה בן אריה
ההתייחסות שלנו לשנת לימודים כוללת בתוכה גם את לוח החופשות שנקבע על-ידי משרד החינוך ללוח החופשות של שנת הלימודים. זה מה שהעירו.
היו"ר יעקב מרגי
אומרת לך גברת קטי שגיא מויצ"ו שהיא פועלת לא לפי לוח החופשות - -
קטי שגיא
נכון. בנוסף.
היו"ר יעקב מרגי
אז אם אנחנו כבר מתקנים אז נחשוב קצת מחוץ לקופסה.
קטי שגיא
ויצ"ו פועלת ברווחה.
קריאה
לא רק ויצ"ו. יש פה "אפטר סקול", יש פה - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
יש לוח חופשות של משרד החינוך. לשם אנחנו מכוונים.
קריאות
- - -
קטי שגיא
אז בואי תגדירי, גברתי, מהם 13, 14, 17 ימים שבהם הצהרונים יפעלו.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
משרד החינוך מגדיר. זה מה שאני מנסה לומר. משרד החינוך קובע לכל מדינת ישראל גם כשטוב לנו וגם כשלא, מהם הימים בחנוכה ומהם הימים בסוכות ומהם הימים בפסח.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. הבעיה שהיא מעלה היא נכונה. היא פועלת במסגרת שונה ממסגרת של משרד החינוך.
חיים הלפרין
מסגרת נוספת, לא שונה.
היו"ר יעקב מרגי
מסגרת נוספת. אנחנו מדברים על הליך רישוי שתוחם את זה לאותן מסגרות. היא שואלת האם הרישוי או האישור חל גם על אותם ימים?
קריאות
כן.
קטי שגיא
אני אתן דוגמה. ויצ"ו מפעילה צהרונים לילדי הגנים בעיר תל-אביב ובעיר גבעתיים. בתל-אביב אנחנו עובדים בל"ג בעומר, ובעיר גבעתיים לא. בעיר תל-אביב אנחנו מפעילים צהרון ביום האחרון - -
היו"ר יעקב מרגי
אני הבנתי אותך.

חיים, בבקשה.
חיים הלפרין
אנחנו הגדרנו גם במסגרת - - - וגם בהליך של ההסדרה החל מהמסגרת הבסיסית למסגרת היקרה יותר שבעצם יש הליך פנימי בתוך הרשות של קביעה מהם הימים הנוספים מעבר לימים שמוגדרים על-ידי מערכת החינוך. אם הרשות יחד עם ההורים מגדירים שהם רוצים 14 ימים יש להם דרך לעשות את זה. אם הם רוצים רק שלושה ימים אז יש דרך לעשות את זה.
קטי שגיא
אבל אם אנחנו הולכים על הסדרה- -
היו"ר יעקב מרגי
את לא תפריעי לי.
קטי שגיא
סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
הבנו. לכן מתקיים דיון.

אנחנו בסעיף 7 לגבי הרישוי. תהיו אתי, משפטניות.
מיכל מנקס
אנחנו מנסות לעשות סדר בינינו.
היו"ר יעקב מרגי
מותר.
מיכל מנקס
במשרד החינוך ובשלטון המקומי עבדנו על אותן מסגרות צהרונים שבעבורם מדובר בתקצוב משרד החינוך. כדי לקבל אותם הרשות המקומית צריכה לענות לקול הקורא שיופץ על-ידי משרד החינוך. גוף שלא מתוקצב בכל זאת ייכנס בחזקת החוק משום שהוא מפעיל צהרונים. לכן יש פיין-טיונינג שעולה כאן בין אם זה הימים שהצהרון פועל ובין אם הסדרת הרישוי.
היו"ר יעקב מרגי
ברגע שניתן רישוי לשנת לימודים בהגדרת שנת לימודים, את חוששת שמישהו יבוא אלייך ויגיד לך שאת פועלת בלי רישיון באותם ימים?
קטי שגיא
בכלל לא.
היו"ר יעקב מרגי
מה החשש שלך?
קטי שגיא
החשש שלי הוא שיכריחו אותנו, למשל, להוסיף עוד ארבעה ימים - -
היו"ר יעקב מרגי
מי?
קטי שגיא
הרשות המקומית.
נועה בן אריה
אז אני אענה על זה. קודם כול אני לא רואה מציאות שבה במסגרת מכרז של הרשות המקומית היא מכריחה את המפעיל לפעול מחוץ למסגרת - - -
קטי שגיא
אז את מוזמנת.
היו"ר יעקב מרגי
רגע.
קריאות
- - -
נועה בן אריה
מה שכן בהחלט יכול לקרות זה מצב שבו אנחנו נבקש הפעלה או מפעיל יסכים להפעיל מסגרות ויאמר בעצם שהוא יכול להפעיל מסגרות לא רק בימי החופשה, אלא בימים נוספים בטווח ימי החופשה אז הם לא יצטרכו להתכנס לתוך המחיר הזה המפוקח, אלא בגין אותם ימים תהיה תוספת תשלום. לגיטימי. אף אחד לא מבקש לעבוד חינם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הבהרה מספקת.
ענת הוכנר
כן, אבל יש עכשיו הדיון על החופשות - -
היו"ר יעקב מרגי
שוב, "כן, אבל"?
ענת הוכנר
אמרת לא להגיד לא, אז אני אומרת כן.

יש עכשיו כל הדיון על החופשות, ובתוכו גם ארבעה ימים שהם אסרו חג. אלה ארבעה ימים. ברור שמנסים להכניס את אסרו חג פנימה אז אנחנו כן צריכים להתייחס כדי שלא יבואו המפעילים, ויגידו שארבעת הימים האלה זה עוד ככה. אם זה נכנס ללוח החופשות זה נכנס.
היו"ר יעקב מרגי
אם הפיקוח נכנס ללוח החופשות של משרד החינוך מה שיחול על לוח החופשות יחול. סיימנו את הנקודה הזאת.

בבקשה, נינא.
נינא כהן - קרן
רק לוודא – סעיף 6 שמעגן את הסמכות של רשות הבריאות יידון בהמשך, נכון?
היו"ר יעקב מרגי
אמרנו את זה.
מירב ישראלי
זה חלק מכל ההסדר.
היו"ר יעקב מרגי
סעיף 8, בבקשה.
מירב ישראלי
ביטול רישיון וסגירת צהרון

8.

(א) נוכח מנהל המחוז כי צהרון לא ממלא אחר הוראה שנקבעה בחוק זה, או בתקנות על פיו, או אחר תנאי שנקבע ברישיון, לפי העניין, רשאי הוא לדרוש ממפעיל הצהרון כי ימלא אחר התנאים כאמור בתוך תקופה שיקבע; לא מילא המפעיל אחר התנאים בתוך אותה תקופה, רשאי מנהל המחוז לבטל את הרישיון ולהורות על סגירת הצהרון.

(ב) נוכח מנהל המחוז כי צהרון פועל ללא רישיון, רשאי הוא להורות על סגירתו.

(ג) צו לסגירת צהרון, כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לא יינתן אלא לאחר שניתנה למפעיל הצהרון הזדמנות להשמיע את טענותיו; ואולם, מצא מנהל המחוז כי נשקפת סכנה לילדים השוהים בצהרון, רשאי הוא ליתן צו סגירה לאלתר.
מירב ישראלי
אני משערת שגם זה יהיה במסגרת ההסדר הכללי.
היו"ר יעקב מרגי
הסעיף הזה בהתאם. הוא שינוי נוסח.
מירב ישראלי
פתיחת צהרון

9.

בצהרון לא ישהו יותר מ-35 ילדים.
מירב ישראלי
כאן משרד החינוך אמר לי שהם שקלו לעשות את זה בגן ילדים, והם עדיין בנושא הזה.
ליאור דגן
זה לא רלוונטי לבתי ספר.
היו"ר יעקב מרגי
למה לא?
מיכל חורין
ההערה נכונה כי ההגדרה פה נקראת "צהרון", וכשאנחנו מתייחסים לצהרון אנחנו יכולים להתייחס גם לגן ילדים וגם לבית ספר. לכן ייתכן שהמספר המקסימלי בצהרון בבית ספר לא יכול לתפוס פה.
היו"ר יעקב מרגי
מה מספר הילדים המקסימלי היום בכיתות א'-ג'?
מיכל חורין
תלוי כמה מסגרות יש.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אנחנו מדברים פר-קבוצה.
נועה בן אריה
זה בדיוק העניין, שההגדרה בסעיף 9 לא מדויקת.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אנחנו מדברים פר-קבוצה.
היו"ר יעקב מרגי
קודם כול המהות ואחר כך ההגדרה.
דודי מזרחי
מבחינת התקצוב המספר המקסימלי בכיתות א' הוא 34. יחד עם זאת במקרים שיש שכבה אחת בודדת שיש בה עד 40 ילדים, לא נפצל את הכיתות לשניים. לכן במקרה קיצוני – ואין הרבה כיתות כאלה בישראל – המספר המקסימלי הוא 40. מעל המספר הזה חוקית אנחנו לא מאשרים לעשות את זה. בגן ילדים המספר הוא 35. הדבר דורש עיון ביחס לצהרון מאחר שזה לא אותו פרופיל כוח אדם.
היו"ר יעקב מרגי
נקבל תשובות לדיון הבא?
דודי מזרחי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא יכול לשאול שאלות כי אני לא יודע מה הם יביאו. כשהם יביאו נדון על זה.
ליאור דגן
- - -
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
ליאור דגן
יש משהו שהוא לא דייק בו. ההגדרה היא שבצהרון לא ישהו יותר מ-35 ילדים. צהרון בבית ספר בכיתות א' - - - כמקשה אחת.
היו"ר יעקב מרגי
שוב לא הקשבת.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל אנחנו אמרנו שמדברים פר-כיתה.
ליאור דגן
אני שמעתי שהוא אמר כיתה, אבל צריך לכתוב את זה בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
אז חכה.
נועה בן אריה
אבל אמרנו שנתקן את זה כשנתקן את זה.
ליאור דגן
אז לא הקשבתי.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, כשרס"ר משמעת קולט שם של בן אדם בפלוגה.
ליאור דגן
אני דווקא תופס את זה כדבר חיובי, רק שתדע.
היו"ר יעקב מרגי
לי זה עלה ביוקר, אז תיזהר.
מירב ישראלי
צוות הצהרון

10.
הצוות בצהרון יכלול לפחות את אלה
(1) בצהרון בגן ילדים – גננת וסייע, או לחילופין מדריך וסייע;

(2) בצהרון בבית ספר – מורה, או לחילופין מדריך וסייע מוסדי.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסויות. בבקשה, גברתי.
שרון קוטלר
אני אימא בתל-אביב.
היו"ר יעקב מרגי
תל-אביב.
שרון קוטלר
תל-אביב איננה מקשה אחת. יש פה כל מיני קולות מתל-אביב. אני אימא מתל-אביב.
היו"ר יעקב מרגי
מותר לך.
שרון קוטלר
אני פעילה בוועד ההורים אצלי בגן. בעניין מספר הילדים בצהרון עם גננת וסייעת חוזר אלי לסעיף 5(6) בנוגע ל"היחס בין עובדי הצהרון לבין מספר הילדים השוהים בו". אני מבינה שהסעיף הזה עוד לא סגור – אם זה 32 או 35 ילדים, אבל אני תוהה מה קורה אם מספר הילדים מגיע ל-32 ילדים – האם גננת וסייעת מתחברות לסייעת נוספת כמו בטרום טרום חובה? מהו הדין? למשל אצלנו היו בקיץ בשנה שעברה 32 ילדים בצהרון, וגננת וסייעת זה לא מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה ברורה. בואי נשמע.
שרון קוטלר
אם מותר לי עוד שאלה – יש לנו בגן ילד בשילוב. אני מאוד שמחה על הדבר הזה. מפעילת הצהרונים אצלנו לא הסכימה לקבל אותו במהלך השנה. אני מאוד כעסתי כוועד ההורים כיוון שאני חושבת שראוי שהוא ישתלב גם בצהרון - -
היו"ר יעקב מרגי
תעצרי כי משרד החינוך לא מקשיב לך.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
דיברנו על השאלה הזאת קודם.
שרון קוטלר
אני אשמח להבהרה בנושא הזה כיוון שהוא ראוי להיות בצהרון כמו הילד שלי.
היו"ר יעקב מרגי
בגן יש להם ילד בשילוב, והיא שמחה על כך.

יש לכם תשובות?
מיכל חורין
ההערה הכללית שלנו שבעצם הסעיף הזה והסעיפים הבאים נוגעים לסל השירותים. לכן מאחר שמראש סל השירותים זה משהו שייקבע בהמשך אז אלה דברים שאנחנו חושבים עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה "ייקבע בהמשך"? לא הבנתי.
מיכל חורין
אנחנו חשבנו שלא יהיה נכון לקבוע בחוק עצמו את סל השירותים.
קריאה
נהפוך הוא.
קריאה
לאיזה סעיפים היא מתייחסת?
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, לא. עוד לא הבנתי. את רוצה להבין לפני? הרי דנו בזה קודם. אם מישהו חשב שהחוק הזה בא לפקח על מחיר - -
מיכל חורין
לא, חלילה. חוץ מהמחיר הוא קובע ששר החינוך צריך לקבוע את סל השירותים.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
אבל אנחנו רוצים את הדברים הבסיסיים.
נועה בן אריה
סל השירותים, מחיר וזהו.
מיכל חורין
סל השירותים ייקבע באיזשהו צו או תקנות.
נועה בן אריה
אני רוצה לבקש משהו. מבחינת האסתטיקה החקיקתית אני לא מתערבת למדינה. אני מתעסקת במהות. במהות החוק הזה צריך להגשים שתי מטרות עיקריות: א', זה מחיר מפוקח ומבוקר שלא יחרוג ממשהו, והשני, שבגין אותו מחיר יהיה סטנדרט ראוי, סל שירותים ראוי. לטעמנו, הדרך היחידה להוביל את המדינה לעשות את הדברים בקצב הראוי כדי שנפגוש את החוק הזה בביצוע בתחילת שנת לימודים זה בתוך החקיקה. אתם חושבים אחרת? זה בסדר. אבל לא יכולה להיות מציאות שנעביר חוק כזה שיצריך סל שירותים שאותו תחליטו שהוא צריך להיקבע בתקנות; התקנות ייקבעו ב-2021, ובינתיים לא יהיה חוק ולא יהיה יישום. זאת לא המטרה שלנו. לזה לא נוכל להסכים.
מיכל חורין
אני מזכירה שבכל מקרה לפחות ההתחלה של היישום של החוק או של הקול הקורא אמור להתחיל כבר בשנה הקרובה.
נועה בן אריה
שימי לב שאנחנו כל הזמן חוזרים אל הקול הקורא. יש הבדל בקול הקורא. ראשית הוא לא חל על אותן שכבות גיל; שנית, יש מקומות שהוא לא חל בכלל בגני הילדים; שלישית, אנחנו נמצאים במצב שבו הסטנדרטיזציה, בין היתר, תלויה במימון מדינה אחר. לכן כשאנחנו מסתכלים על זה כאן במסגרת החקיקה שאנחנו רוצים לייצר סטנדרטיזציה שמיישרת קו כלפי כל המדינה אנחנו צריכים לוודא בצורה שהיא ישימה מחר בבוקר.
דודי מזרחי
אין לזה אח ורע, למיטב ידיעתי, בדיני חינוך או בכלל. כי אם כבר רוצים להיכנס לרזולוציות - -
נועה בן אריה
- - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, עם כל הכבוד, אני מבין שסיפרתי בלוף, ואני מאמין בו. אני לא רוצה שגם אתה תאמין בו. אני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו כפינו על משרד החינוך להיכנס לזה. אתם לא הייתם שם. אתם הייתם צינור להעביר בייביסיטר במסגרת 1, 2, 3.
דודי מזרחי
אל תגיד ככה.
היו"ר יעקב מרגי
זה הניסוח שלי. אם מישהו ייפגע אני אחזור בי בסוף.
דודי מזרחי
אני נפגעתי.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי צ'אנס.

עשיתם מסגרת כלשהי טובה פחות או יותר. הציבור הציף את זה, ואמר, עם כל הכבוד, הרציונל זה יום חינוך ארוך, ואז לא היינו דנים בכלל בכל הסיפור. אין את זה. זאת מסגרת המשך של הלימודים, ואנחנו לא רוצים שהוא יעבור מכיסא לנמנמת. אנחנו רוצים שהוא ימשיך עם רצף כלשהו וייתנו תוכן שיחזיק את הילד ויתרום לו. אנחנו רוצים להכניס לחוק הזה סל שירותים. אנחנו לא קובעים את התכנים של המפמ"ר. אם תקימו מפמ"ר או יחידה אין לנו כוונה להיכנס לתכנים שלכם.
דודי מזרחי
עובדים על זה.
היו"ר יעקב מרגי
תעבדו, אין לי בעיה. אתם צריכים להחזיק את אותן אנדרטאות. אבל צריך לקבוע סל. איך יהיה הסל ואיך תעשו אותו? – אבל יהיה סל בחוק. אם לא, אין חוק.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא ברזולוציות הקטנות. במסגרת שלו.
היו"ר יעקב מרגי
השר וצוותו הבינו את זה ורוצים את זה. זה שבמשרד החינוך לא אוהבים חקיקה באופן מסורתי, ואוהבים כל מיני חוזרי מנכ"ל ותקנות ונהלים – לא יהיה. בחוק הזה יהיה חוק.
נועה בן אריה
אין לי בעיה שזה יהיה תוספת, שזה יהיה צו. אבל זה יקרה בד בבד עם החקיקה.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. אין לי בעיה.
נועה בן אריה
תעשו תוספת. אנחנו מכירים את חוק ייעוד כספי חינוך. אתם מוסיפים עליו במסגרת תוספות וצו. אל תגיד - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
זה מה שאנחנו רוצים. במסגרת הבסיסית שתיכנס. אני לא צריכה את הרזולוציות התקציביות.
היו"ר יעקב מרגי
זה מה שאמרתי לו.
מיכל חורין
אבל עושה רושם שכאן זה יורד לרזולוציות - - -
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
לא. כשאני מדברת על כוח אדם, הרי אנחנו לא ניתן שום אפשרות בגלל שזה לא כתוב בחוק שמישהו יחליט שהוא מסתפק בבן אדם אחד שיחזיק את הצהרון.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה, אני אזכיר לכם עוונות ראשונים? אני אזכיר לך מה היה גובה התקנה של הצהרונים בהתחלה ומה נעשה עם הקיזוז שלה? אני רוצה לקבוע בחוק את הסל. האוצר עושה צעד ומביא 900 מיליון שקל לסוגיה הזאת, אז אני רוצה שהיא תצא לטובת הילדים, ולא מחר נמצא שבגלל שהסל לא הוגדר זה עלה רק 500 ורק 450, ומישהו לקח את זה למשהו אחר. לא רוצה.
מיכל חורין
אז אתם רוצים להכניס עכשיו לחקיקה שהרשות תמנה רכז על כל 15 ילדים? זאת הרזולוציה שאתם רוצים לרדת אליה בחוק? שימונה רכז על כל 15 ילדים?
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו דיברת דברי חוכמה.
נועה בן אריה
אני מוכנה שתהיה תוספת שבחוק.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו יודעים להידבר, ואנחנו יודעים מה רצונם של השרים. עד לדיון הבא תיצרו את האינטראקציה הזאת.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
הדיון הבא יהיה בהקדם.
היו"ר יעקב מרגי
כשאני אומר הדיון הבא אני מתכוון לשבוע.
קריאה
סליחה, אדוני - -
היו"ר יעקב מרגי
לא סלחתי לך. כשאסלח לך תדברי.
סיכמנו
תשובות לדיון הבא. אגף התקציבים, עכשיו נרגעת בעקבות התשובות? תציג את עצמך, בבקשה.
שאול קירשנבאום
אני ממשרד האוצר. מקובל עלי מה שאתה אומר. יש פה מחיר מקסימום, ויש לנו גם מודל בקול הקורא שיש סל שירותים נוספים. לפי החוק עכשיו, זה גם לא מתאים כי זה מכריח את כולנו להיצמד למחיר המקסימום. אם מישהו רוצה ב-650 שקלים להפעיל צהרון עד השעה 16:00 הוא לא יכול.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
למה לא? הוא יכול.
שאול קירשנבאום
קבעתם פה שזה עד 17:00.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
עוד לא הגענו לסעיף הזה. אנחנו עושים אותם על הקול הקורא, הכול בסדר.
שאול קירשנבאום
אין בעיה. רק אומר שצריך לדון על זה. נדון, ונראה מה יקרה.
יפעת שאשא ביטון (כולנו)
החוק הזה נכתב לפני שני המסלולים. חשוב שזה ייאמר. ברגע שיצרנו - - - זה יהיה בהתאמה.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, הגענו לשעה. הקדשנו שעתיים לדיון, והיה דיון טוב למרות שהוא התחיל בקולות אחרים. אני חייב להתחשבן עם הפוליטיקות הקטנות.

זה הליך החקיקה. אנחנו עובדים לעומק עד הרזולוציות הקטנות. וטוב שכך. אף אחד לא עומד לרוץ בלי לשאול את השאלות. אני הגעתי לזמן של הדיון הבא. הדיון הבא הוא הוקרה למערך המילואים. אני לא רוצה להחמיץ אותו ולא לגזול להם.

אז אנחנו עוצרים את הדיון בשלב הזה. כל מי שצריך להכין שיעורי בית יש לכם שבוע קלנדרי – לא ימי עבודה – להיות כאן עם תשובות, כולל ניסוחים. אנחנו נצטרך לדבר גם עם הגורמים הפוליטיים שיצרו וילדו את הרציונל של החקיקה. למרות שהטונים היו גבוהים לפעמים תודה לכל מי שתרם לדיון. אני מזמין אתכם גם לדיונים הבאים כדי לתרום לטובת החקיקה.
קריאות
תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
יום טוב. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים