ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/06/2017

שמירה על בטיחות משרתי המילואים בדרכם הביתה

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà ùîéøä òì áèéçåú îùøúé äîéìåàéí áãøëí äáéúä, äöòä ùì çä"ë øåòé ôåì÷îï

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà ùîéøä òì áèéçåú îùøúé äîéìåàéí áãøëí äáéúä, äöòä ùì çä"ë øåòé ôåì÷îï

t_dfus

2017-07-11knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים ט"ז בתמוז תשע"ז

מושב שלישי ‏10 ביולי 2017
בנושא
שמירה על בטיחות משרתי המילואים בדרכם הביתה
של חבר הכנסת
רועי פולקמן

ביום כ"ה בסיון תשע"ז, 19 ביוני 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתו של חבר הכנסת רועי פולקמן בנושא: שמירה על בטיחות משרתי המילואים בדרכם הביתה.

ביום ג' בתמוז תשע"ז, 27 ביוני 2017, קיימה הוועדה בראשות חבר הכנסת איתן כבל דיון בהצעה, בהשתתפות נציגי משרד הביטחון, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המשרד לבטחון הפנים והעמותה למען משרתי המילואים.

בתום הדיון החליטה הוועדה לקרוא למשרד הביטחון לנקוט צעדים אלו:

להנחות את הפיקוד בצה"ל לרענן את נוהלי הבטיחות בדרכים.

להנחות את הפיקוד בצה"ל בדבר מספר שעות השינה הדרוש, למשרתי מילואים המסיימים פעילות צבאית.

לשקול מחדש את ההחלטה בעניינו של המ"פ אשר הודח מתפקידו ביום 11 ביוני 2017 משום שביקש לאפשר ללוחמים שעות שינה נוספות.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
י"ז בתמוז תשע"ז

‏11 ביולי 2017

קוד המקור של הנתונים