ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/06/2017

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 528

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ב' בתמוז התשע"ז (26 ביוני 2017), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון), התשע"ז- 2017, (מ/1137)
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר
מוזמנים
עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים - חיים אמיגה

ראש מחלקת תביעות אגף התנועה, המשרד לביטחון הפנים - נצ"מ שרית פיליפסון

מ"מ יועמ"ש אגף התנועה, המשרד לביטחון הפנים - רפ"ק דנה ימינחה

עו"ד, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - חוה ראובני

מנהל אגף, שירותי תחזוקה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - יצחק סרור

יועמ"ש, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - עמי רוטמן

עו"ד, ע' ליועמ"ש לממשלה, משרד המשפטים - גבריאלה פיסמן

עו"ד במחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אוסנת חיטרון

עו"ד בלשכה המשפטית, משרד הפנים - שחר פרלמוטר

מנהל יחידת תגמול, תמרוץ והנדסת יצור, משרד הפנים - יוסף בן-יעקב

עו"ד, סגנית ליועץ המשפטי עיריית ת"א, מרכז השלטון המקומי - איילת וינר

סגן מנהל אגף הפיקוח עיריית ת"א, מרכז השלטון המקומי - יאיר אמר

מנהלת מח' תנועה ותחבורה עיריית הוד השרון, מרכז השלטון המקומי - גלית הוד

עו"ד, הסתדרות החדשה - ורד ויץ

אנשים באדום - ד"ר יעקב אדלר

מוזמן/ת - ניר סלומון

מוזמן/ת - חן גרוספייס

מוזמן/ת - שמעון בראל

מוזמן/ת - משה רייניש רונן

מוזמן/ת - יונתן דרורי

מוזמן/ת - גל עומר
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון), התשע"ז-2017, (מ/1137)
היו"ר איתן כבל
חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. כל מי שעדיין רוצה להתעסק בעניינים שגם נוגעים לתחבורה, בבקשה שיישב. ברשותכם, גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירונית ברשויות המקומיות.

אנחנו ממשיכים לטפל בעניין של אופניים חשמליים לסוגיהם השונים. אני רק רוצה לומר שבכוונתי, חוה – ואני ארצה את עזרתכם בעניין הזה, ואני גם אומר כאן את הדברים בצורה גלויה - אני רוצה להזכיר לכם שבתחילת הדיונים שקיימנו על האופניים החשמליים, ואני אתן את האופניים החשמליים כמילת קוד לכל הכלים האחרים, אני רוצה להזכיר שגם דיברתי אז בזמנו עם ניצב משנה שרית פיליפסון מהמשרד לביטחון הפנים. אני חושב שנדרש, ואני מתכוון להביא הצעה כזו של חובת רישוי – רישיון מקוצר. כשהייתי ילד על כל אופניים היה מספר. זה מסגיר גיל, אבל למי שמכיר, שמו את זה מאחורי המושב או על השפיצים, כפי שקראנו לזה, של האופניים. זה היה חלק. היית הולך לרשות המקומית, ממלא טופס ומקבל את זה. המצב אז היה פי מיליון יותר טוב ופחות בעייתי בכבישים. באמת רוכבי אופניים עוד יכלו לרכב על אופניים.

אני מתכוון להניח את זה, אני מתכוון להביא את זה כדי שיהיה גם כן. לא יכול להיות שאדם, גם בגיל 16, ייצא לדרך, ירכב על אופניים או לא חשוב מה, כשאין לו את היד המינימלי. לא ביקשתי עכשיו שהוא יעבור עכשיו טסט של משרד התחבורה כפי שאנחנו עוברים היום, אלא את מינימום התמרורים בתוך המרחב העירוני שהוא נוסע בו. אני חושב שזה דבר שהוא מחויב המציאות. אגב, יכול להיות שגם זה יגרום להורים פחות לאפשר לילדים שלהם, כי כשאתה מוסיף את האלמנט הזה זה מראה את הרצינות ואת היחס. כי מה לעשות? זה הורג.

עו"ד אמיגה, בבקשה.
חיים אמיגה
מכיוון שהחוק של ייעול האכיפה מטפל בכל התופעה של אופניים חשמליים ולתת סמכויות לפקחים, עוסק בעבירות תעבורה, כמובן שכל ההגדרות יתקבלו או הופנו, מפנים, לתוך ההגדרות של פקודת התעבורה, אלא שלא תמיד זה עולה בקנה אחד עם שתי התכליות של החוק. למשל, בפקודת התעבורה ההגדרות של גלגינוע כוללות בתוכן כל מיני אלמנטים טכניים ספציפיים. הגדרה של גלגינוע בתוך התקנות – למשל, מהירותו המרבית אינה עולה על 25 קמ"ש, או משקלו העצמי של ההתקן לא עולה על 30 ק"ג, וכו' וכו'. זאת אומרת, במצב הדברים כרגע כמו שהחוק מנוסח נטל ההוכחה יכול ליפול על הפקח ברמה שהוא יצטרך להוכיח שאכן מדובר בגלגינוע, כי אם זה 31 קילו זה כבר לא גלגינוע לפי הגדרה בתקנות התעבורה. משכך, אפשר להגיד שהתיקון המרכזי פה אצלנו היה לנתק את הזיקה הזו בין ההגדרות של תקנות התעבורה לבין ההגדרות אצלנו כי התכליות שונות. שם זה יותר לחובת רישוי ורישום במקור – כל מה שהוא מעל 30-31 קילו צריך בחובת רישוי ורישום, וכאן התכלית היא האכיפה.

אפשר לומר שהתיקון המרכזי אצלנו זה קביעה של הגדרה חלופית לגלגינוע. באופניים כבר פתרנו את הבעיה בחוק המקורי. עכשיו אותו דבר צריכים לעשות לגבי גלגינוע שזה קורקינט חשמלי.

אני רק רוצה לציין שכדי להשלים את המהלך הזה ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים במסגרת החוק שלנו, שר התחבורה יצטרך לבצע מספר תיקונים בתקנות התעבורה גם כן בכל מה שקשור לעבירות שקשורות לגלגינוע. למשל, עבירה של: לא ירכיב אדם אחר על גלגינוע. גלגינוע זה חלק מרכיב העבירה. זאת אומרת, אם מישהו מרכיב על כלי שהוא לא מוגדר כגלגינוע אז זה לא נחשבת עבירה לפי התקנה הזו, מה שלא יאפשר לפקחים לאכוף את העבירה הזו.

מה שאנחנו היינו יכולים לעשות במסגרת החוק שלנו, עשינו. יצטרכו השלמות בהמשך על-ידי שר התחבורה באישור הוועדה.
היו"ר איתן כבל
כן. מה שאתם מביאים לנו זה הסדרה של כל מיני עניינים שהם לא אופניים חשמליים.
חיים אמיגה
נכון.
חוה ראובני
אפשר לומר שבמשרד הגענו להבנה שכבר אי-אפשר לעבוד בשיטה של להסדיר כלי כלי. נעשית אצלנו עבודה ליצור קריטריונים ואמות מידה שכבר לא משנה הטכנולוגיה הספציפית והתצורה הספציפית של הכלי, אלא להגיע לקריטריונים שיאמרו: כלי שעומד במקבץ הקריטריונים הזה הוא בכלל לא רכב, לא נמצא אצלנו בהסדרה, צעצוע. זה מקומו במדרכה, זה מקומו בשביל אופניים, זה מקומו בכביש, לפי קריטריונים. ואז לא נצטרך לרדוף תמיד אחרי הממציאים והמפתחים של הדברים החדשים שמגיעים, ולעולם להיות בפיגור.
היו"ר איתן כבל
יש עכשיו את הגלגילון הזה.
חוה ראובני
הוברבורד - הוא עונה להגדרת רכינוע, ולכן הוא מגיל 16 ועם קסדה לכאורה. בעיה, אנחנו - - -
היו"ר איתן כבל
זה נראה קצת - - -
חוה ראובני
אבל זו הבעיה עם המבנה הקיים.
היו"ר איתן כבל
הוא נראה קצת מוגזם. אני מדבר על מה שהילדים עומדים עליו.
חוה ראובני
כן, כן. אנחנו מדברים על אותו דבר. אבל פורמלית, בגלל איך שהדברים נבנו עד עכשיו, תקרא את הגדרת רכינוע, הכלי הזה עומד בה.
היו"ר איתן כבל
כן, ברור לי. אבל לא זאת לא הכוונה. אני לא חשוב שהוא כלי - - -
חוה ראובני
ולכן, נעשית עכשיו עבודה מקצועית אצלנו במשרד כדי לנסות להגיע לאיזשהן אמות מידה של הספק, של גודל, רוחב, כמה שטח הוא תופס, מהירות. כל כלי שעונה לאלה כבר יהיה לו דיני תעבורה - - -
היו"ר איתן כבל
זה לא נעים אם אחד מאלה מתנגש בך. זה לא נעים, אבל זה לא מצב שהוא יהרוג אותך. אופניים חשמליים הם כבר ממש. זה כלי רכב לכל דבר ועניין עם מנוע, עם זה. אתה יכול לשפצר אותו.

בואו נתחיל את ההקראה.
איילת וינר
עו"ד איילת וינר, עיריית תל אביב-יפו. אם אפשר עוד הערה אחת. קודם כל, תודה רבה לוועדה ולכל מי שעוסק במלאכה. באמת המהירות שבה התגייסתם לטובת העניין מאוד מרשימה. אנחנו באמת שמחים ומודים על כך.

לפני שאנחנו עושים סדר בכלים, יש כמה דברים שצריך לתקן בצו התעבורה (עבירות קנס). אין לנו עדיין קנסות לגלגינוע. יש בעיה באופן כללי עם גובה הקנסות. אופנוע זה 250 שקלים על מדרכה, בעוד שהולך רגל על שביל אופניים זה 500 שקלים. יש כמה דברים שצריך לסדר וגם להרחיב את ההגדרה של אופניים חשמליים בצו התעבורה על מנת שנוכל לתת את הקנסות גם לכלים שלא עומדים בהגדרה בתקנות. באותה מהירות אם אפשר – אנחנו נהיה אסירי תודה.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שההערה שלה היא - - -
חוה ראובני
אנחנו מודעים. אנחנו פה לומדים תוך כדי תנועה על הצרכים.
היו"ר איתן כבל
נכון, יש דינמיקה. אני חושב, ואני באמת אומר את זה גם לזכות משרד התחבורה והמשרד לביטחון הפנים וגם לזכותה של הוועדה, וגם לזכותכם עיריית תל אביב שהיא הכוח המניע בנושא הזה, כל הקבוצות, משרד המשפטים או כל מי שידו במעל במירכאות, נתן לזה פוש מאוד מאוד גדול וניסה באמת. אני חושב שזה גם דוגמה מצוינת לשת"פ של כל המערכות להתמודד עם תופעה כמעט ממש בזמן אמת.

עו"ד אמיגה, בבקשה.
חיים אמיגה
" חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון), התשע"ז–2017

תיקון סעיף 4.

1

1. בחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4(א) –

(1) ברישה, המילים "בכפוף להוראות סעיף 5" – יימחקו;"

מדובר בתיקון טכני. זה חזרה. תחילת סעיף 5 חוזר ופותח במילים: "על אף הוראות סעיף 4". זה כפילות מיותרת. זה תיקון טכני.
היו"ר איתן כבל
האם יש הערה?
אביגל כספי
אדוני, נראה לי שכדאי לקרוא את שני הסעיפים.
היו"ר איתן כבל
אוקי. תמשיך. לא התכוונתי להצביע, רציתי לשאול רק אם יש הערה.
חיים אמיגה
"(2) בפסקאות (4) ו-(5), במקום "הפטור מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה" יבוא "המנוי בתוספת ראשונה א'"."
אני אסביר. סעיף (4) ו-(5) קטנים עוסקים בסמכות של פקח להוציא אוויר, להוציא שסתומים ולתפוס את האופניים או להרחיק אותם. איך שהסעיפים מנוסחים היום, הכוונה היתה לא לאפשר לו להשתמש בסמכויות האלה ביחס לאופנועים, אלא ביחס לאופניים וקורקינטים וכו'.

בחוק המקורי היה כתוב שאת הסמכויות האלה הוא יכול להפעיל כלפי רכב הפטור מחובת רישוי ורישום מתוך מחשבה שזה מכסה את האופניים החשמליים ואת הקורקינטים כי כרגע הם פטורים מחובת רישוי ורישום. אלא מאי? מי שפטור מחובת רישוי ורישום זה דווקא הכלים התקניים. זאת אומרת, קורקינט שהוא שוקל עד 30 קילו, ופקח בנוסח הנוכחי לא יוכל לעשות שימוש בסמכויות החשובות האלה ביחס לקורקינט ששוקל 31 קילו. אנחנו היינו להחליף את המונח "הפטור מחובת רישוי ורישום" במעין תוספת שבהם אנחנו מכניסים את כל הרכבים שלגביהם פקח יכול לעשות שימוש בסמכויות האלה שאותן נקרא בהמשך כשנגיע לתוספות.
היו"ר איתן כבל
אוקי. הערות?
אביגל כספי
לי יש הערה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, גברתי.
אביגל כספי
החוק הזה מעניק סמכויות לפקחים ופה נוצר מצב שניתנת סמכות רחבה יותר לפקח מאשר הסמכות שקיימת היום לשוטר. כי הסמכות שניתנת לשוטר היא להוציא אוויר מהגלגלים רק לגלגינוע כהגדרתו בתקנות, ואיך שזה מנוסח כרגע הפקח אחרי התיקון הזה יש לו סמכות להוציא אוויר מהגלגלים גם לגלגינוע שהוא אינו תקני. אני רוצה לשמוע ממשרד התחבורה - - -
חיים אמיגה
משרד התחבורה במסגרת התיקונים - - -
היו"ר איתן כבל
יביא תיקון.

חוה ראובני

לזה הכוונה בתיקונים המשלימים של סגירת המעגל שנדרשים גם בתקנות התעבורה. למעשה, העבירות המהותיות, אני לא מדברת על הגדרה של הכלי שפטור מרישוי ורישום שהשימוש בו הוא כאילו מותר, אבל במסגרת החובות והאיסורים, להטיל אותם גם על הכלים הלא תקניים שבאיזשהו מקום אולי השימוש בהם האסור הוא עוד יותר גרוע מאשר בכלים התקניים. ברגע שזה יהיה אסור לפי תקנות התעבורה, ממילא לשוטר תקום סמכות כי הוא - יש לו סמכות לאכוף עבירות באופן כללי. אנחנו נעשינו מודעים לזה תוך כדי עבודה על הצעת החוק הזו. זו עבודה. אלה התקנות שאנחנו צריכים לתקן.
חיים אמיגה
לא ייווצר מצב שלפקח יהיה סמכות שלשוטר אין. יתקנו את זה בהמשך.
היו"ר איתן כבל
אוקי. הם יתקנו את התקנות.

חוה ראובני

ליצור מצב שגם לשוטרים. זה הרי אבסורדי ששוטר לא יוכל לעשות מה שפקח יכול - - -
היו"ר איתן כבל
ברור, ברור - או שהוא יקרא לפקח.
איילת וינר
חס וחלילה. אין לנו כוונה כזו.
היו"ר איתן כבל
בסדר, הערה במקומה.

אני מצביע על סעיף 1.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 1 אושר.
היו"ר איתן כבל
סעיף 1 אושר.

בבקשה, 2.
חיים אמיגה
"תיקון סעיף 5.

2

2. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "סעיף 4" יבואו "סעיפים 4 ו־9" ובמקום "לפי הסעיף האמור" יבואו "לפי הסעיפים האמורים". "

סעיף 5 מפנה לתוספת השנייה עם כל התנאים שעשינו בזמנו מתי הפקח יוכל לאכוף, כלפי איזה כלי, וכו' וכו'. מה שקרה זה שכיוון שסעיף 4 בסיפא מכליל בתוך החוק את כל הסמכויות של כל החוקים האחרים אז פתחנו את סעיף 5: על אף הוראות סעיף 4. כיוון שסעיף 9 עוסק בסמכות של קנס שהיא גם סמכות של פקח היה חשוב להכפיף גם את הסמכות לפי 9 לסעיף 5 בתוספת השנייה. אז צריך במקום: על אף הוראות סעיף 4, בסמכויות שיש גם להוסיף גם את סעיף 9. לכן, במקום סעיף 5 לחוק העיקרי, יבואו סעיפים 4 ו-9.
היו"ר איתן כבל
הערות? גברתי, אפשר להצביע?
אביגל כספי
כן.
היו"ר איתן כבל
הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 2 אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. 2 אושר.

3.
חיים אמיגה
"תיקון סעיף 11

3

3. בסעיף 11 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, במקום "שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה" יבוא "שינוי התוספות";

(2) במקום "לשנות את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה" יבוא "לשנות את התוספת הראשונה, את התוספת הראשונה א'. . ."

כתוב: "את התוספת השלישית", אבל הכוונה בתוספת השנייה מכיוון שהמספור הפך להיות ראשונה א', ושנייה נשארה במקומה. זה טעות טכנית.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
חיים אמיגה
הרעיון של התיקון הזה, כמו שאמרתי קודם ואני ארחיב בהמשך, לגבי הכלים שפקח יוכל לעשות שימוש בסמכויות הייחודיות האלה של הוצאת אוויר ותפיסה, אנחנו קובעים תוספת חדשה. היה צריך לתקן את סעיף 11 שעוסק בתוספות – להכניס את התוספת הזו שם. התיקון הזה הוא טכני בסעיף 11.
היו"ר איתן כבל
הערות.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 3 אושר.
היו"ר איתן כבל
אוקי, אושר.
חיים אמיגה
" הוספת תוספת ראשונה א'

4.

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת ראשונה א'

(סעיף 4(א)(4) ו-(5)) "

בתוספת הזו אנחנו מכניסים את אותם כלים שלפקח יש סמכות להוציא אוויר ולתפוס.

" (1) אופניים או תלת-אופן;

(2) אופניים או תלת-אופן שבהם מותקן מנוע המניע אותם או המסייע בכך;

(3) קורקינט ממונע כהגדרתו בתוספת השנייה." "
היו"ר איתן כבל
הרי הטכנולוגיה כל הזמן מתפתחת, למה אי-אפשר להוסיף או כלי נוסף?
חיים אמיגה
אנחנו הולכים עקב בצד אגודל אחרי תקנות התעבורה. ברגע שכלי מוגדר בתוך תקנות התעבורה ויש רמת מסוימות כזו או אחרת לגבי הכלי, אנחנו יכולים לתת סמכות לפקח. לתת סמכות רחבה של כל כלי בלי לקבוע לו הגדרה - - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא. לא אמרתי דבר כזה. לא אמרתי. אני מנסה להגיד שבמקום שכל פעם נצטרך לבוא על כל כלי חדש שהטכנולוגיה מביאה, ויכול להיות שאפשר לעשות את זה גם בדרך אחרת - - -
חיים אמיגה
כלי חדש שיתווסף זה תיקון תוספת. לכן, בנינו את החוק בצורה כזו. זאת אומרת, אם מחר ייכנס כלי חדש שנצטרך - - -
היו"ר איתן כבל
אז כל פעם צריך לבוא לפה.
שרית פיליפסון
ניצב משנה שרית פיליפסון, ראש מחלקת תביעות תעבורה. לנו יש בעיה מסוימת רק עם הצעצועים שמונעים. הנושא היחיד כאן שעולה והוא רחב מאוד זה הנושא של צעצועים, לפחות אני כך קוראת להם וגם מתייחסים לכך במשרדי הממשלה, שמונעים על-ידי מנוע. למשל, ג'יפ קטן של ילד שיש בו מנוע או האופניים האלה, האופנועים הקטנים האלה שיש בהם מנוע. כאן יש את האפשרות, כמובן שהם נכללים בחוק הזה. צריך לראות איך אנחנו נותנים להם הגדרה שונה או - - -
היו"ר איתן כבל
נכון, הם לא דומים ל - - -
שרית פיליפסון
- - - חוסר יכולת אכיפה כלפי אותם צעצועים.
חיים אמיגה
יש נוהל אכיפה שהחוק כמובן כפוף אליו שאושר על-ידי היועץ המשפטי ושם יש התייחסות ספציפית לגבי אכיפה ביחס לקטינים לפי כללים כאלו ואחרים. גבי יכולה להרחיב על זה.
גבריאלה פיסמן
עו"ד גבי פיסמן, משרד המשפטים. הנוהל שאושר על-ידי היועץ המשפטי לממשלה וגובש בתיאום עם הרשויות המקומיות ומשטרת ישראל מותיר גם איזשהו מתחם של שיקול דעת לפקח. הוא מגדיר את הסמכויות שיינקטו גם כלפי קטינים והנסיבות שבהן יינקטו הסמכויות עם הבדל משמעותי באכיפה כלפי קטינים וכלפי בגירים. אני חושבת ששם זה המקום להתייחס גם לעניין הזה.
אביגל כספי
אם מדברים על הנוהל, רציתי להעיר בקשר לנוהל. נוצר מצב, והזכירה את זה נציגת עיריית תל אביב, שלפי החוק שיש התנהגות שונה - זאת אומרת, זה תוצאה של הקנסות - התנהגות מסוימת יכולה ליפול לתוך כמה עבירות שיכולות להיות לקנסות שונים. זה נובע, בין השאר, מזה שלקחו סעיף מאוד כללי של תקנה 34 ואפשר להפעיל את זה כלפי כל אחד מעוברי הדרך. כך גם פותרים את הבעיה של הגלגינוע. כלומר, שהפקח לא צריך להחליט אם זה גלגינוע. מספיק שהוא עובר דרך שלא מתאים למדרכה ואפשר להטיל עליו את הקנס גם אם הגלגינוע לא תקני.

כשדיברתי עם נציגת משרד התחבורה, היא אמרה שהסעיף הזה הוא סעיף שנועד במקור לנתיב תחבורה ציבורית, ולכן הקנס עליו הוא 500 שקל. זאת אומרת ייצא מצב שבו הולך רגל שעובר בשביל אופניים הקנס עליו 500 שקל, ואופניים שנוסעים על המדרכה הקנס עליהם הוא 100 שקל.
עמי רוטמן
הוא לא 100 שקל הולך הרגל על שבילי אופניים?
אביגל כספי
לא. 100 שקל זה הולך רגל עם - - -
איילת וינר
100 שקלים זה אופניים רגילים ו-250 זה אופניים עם מנוע עזר.
אביגל כספי
נכון. הבעיה שלפקח בדרך כלל אין כלים להוכיח שהאופניים הם אופניים עם מנוע עזר לפי ההגדרה של - - -
איילת וינר
לא, ביחס לאופניים רגילים יש הבחנה. אין הבחנה בין אופניים תקניים עם מנוע עזר שהם תקניים לבין אופניים חשמליים שאינם תקניים.
אביגל כספי
אבל כדי לתת את הקנס הגבוה יותר הוא צריך - - -
איילת וינר
אנחנו לא נותנים את הקנס הגבוה.
אביגל כספי
לא, כדי לתת את הקנס של ה- 250 על האופניים החשמליים הוא צריך להוכיח שזה אופניים חשמליים כפי שהם מוגדרים בתקנות.
איילת וינר
לא, ההגדרה רחבה יותר. זה צריך להיות אופניים או תלת-אופן שבהם מותקן מנוע המניע אותם או המסייע בכך.
אביגל כספי
לא, אבל בגלל שהסמכות היא סמכות ששאובה מתקנות התעבורה, ובגלל שהצו הוא צו שנובע מהפקודה, אז בזה יש כפיפות כמובן להוראות של התקנות. חוה, תקני אותי אם אני - - -
חוה ראובני
אני מסכימה עם אביגל כי בסוף חוק ייעול האכיפה מפנה לצו עבירות קנס. בצו עבירות קנס יש 100 שקל לאופניים, 250 שקל לאופניים עם מנוע עזר. אם את לא - - -
קריאה
- - -
איילת וינר
לא, בוודאי. לכן, זה התיקון שביקשתי.
חוה ראובני
אה, אוקי. אם כך, כולנו מסכימים.
אביגל כספי
אה, בסדר. - - - שאת אומרת בלי תיקון.
איילת וינר
לא, לא. בלי תיקון – אני מסכימה. נכון, אנחנו צריכים לאכוף את זה - - -
היו"ר איתן כבל
אוקי, כיוון שנחה דעתנו והתחלנו לדבר באותה שפה, בואו נתקדם.
אביגל כספי
לא, מה שקורה זה שיכול לקרות מצב שאותה התנהגות נופלת גם לקנס של 500 שקל, גם לקנס של 250 שקל, וגם לקנס של 100 שקל. הייתי רוצה לבקש שבנוהל האכיפה יופיע שהפקח יכול להפעיל את הסמכות שלו תמיד בעבירה שהקנס שלה הוא הנמוך ביותר. כלומר, אם הוא רואה באמת שאותו רוכב אופנוע נוסע על המדרכה, לא לתת לו את הקנס של ה-500 אלא רק את הקנס של ה-100.
גבריאלה פיסמן
אביגל, אני לא משוכנעת שזה בהכרח המענה הנכון. צריך לבחון את זה באופן פרטני גם ביחס להתנהגות. אני רוצה להזכיר שגם בעולם הפלילי הרגיל so called, לא התעבורתי, יכול להיות שאותה התנהגות נופלת למספר עבירות ויש שיקול דעת לתביעה להחליט באיזה עבירה היא מגישה כתב אישום. אני חושבת שגם כאן יש שיקול דעת לפקחים ולתביעה ברשויות המקומיות להחליט באיזה דרך ראוי לפעול בהתאם לנסיבות העבירה. אני לא חושבת שנכון כבר עכשיו להגדיר מראש שזה ילך לקולא בהכרח. צריך לבחון.
אביגל כספי
אני חושבת שיש שני הבדלים בין הדברים: דבר ראשון, ההבדל בין התביעה לבין הפקח. בכל זאת הפקח - - -
גבריאלה פיסמן
- - - פקח אוכף.
אביגל כספי
לא, אבל דבר שני, אני חושבת שהמצב נוצר פה בגלל שלוקחים את תקנה 34 שהיא תקנה מאוד רחבה שחוה אמרה לי שהיא נועדה בכלל לטפל בנסיעה של רכבים פרטיים בתוך נתיבי תחבורה ציבורית, ו - - -
חוה ראובני
היא לא נועדה בהכרח לזה, אבל הקנס וגובה הקנס נקבע מתוך מחשבה. שם באמת היה לנו מצב שאפשר יהיה להאשים על אותה עבירה בסעיף של 500 שקל ובסעיף של 250. הפרקטיקה הקבועה היתה לפי הסעיף של ה-250 שקל, לפי הנמוך ולא לפי הגבוה בלי קשר לסיבות.
איילת וינר
קביעה גורפת תיצור לנו בעיה מאוד חמורה. אני מתנגדת לקביעה גורפת שלא מאפשרת לנו שיקול דעת בהתאם באמת לחומרת נסיבות העבירה.
גלית הוד
גלית הוד, מנהלת מטה בטיחות בדרכים, עיריית הוד השרון. אנחנו עדיין לא מיישמים באמת את החוק, את התקנה. אבל אני חושבת שיש פה איזה איפה ואיפה, שיקול דעת שמשאיר את האדם לבוא ולהגיד: רגע, למה אני קיבלתי עונש כזה ולמה אחר - - -?
איילת וינר
זה לא פר-אדם.
שרית פיליפסון
לכן, חומרת העבירה צריכה להישקל.
גלית הוד
האם בכל תקנות התעבורה יהיה שיקול או שזה חד-משמעי?
שרית פיליפסון
לא, לא. ציינה כאן גבי ששיקול הדעת הוא קיים. כשרואים מספר עבירות שבוצעו על-ידי אותו אדם שיקול הדעת הוא קיים על איזה עבירות וגם על כמה לתת דוח. זה באמת עניין גם של שיקול דעת, גם עניין של מדיניות. אין ספק שכשרואים אדם שמבצע עבירה חמורה מן הסתם נכון וראוי כן כשלצידה עבירה קלה יותר כמו עבר באור אדום והוא לא חגור בחגורת בטיחות, אפשר לתת לו דוח שמכיל את שתי העבירות, ואפשר גם בשיקול דעת לתת לו דוח על העבירה החמורה יותר שהתבצעה. זה קיים היום כשיקול דעת של השוטר ושל התביעה במידה ומדובר באמת בהזמנות לדין או בתיקים שמגיעים לתביעה שזה משהו שהוא מעבר לפקח או שוטר.
היו"ר איתן כבל
כן, בבקשה.
יאיר אמר
יאיר אמר, סגן מנהל אגף הפיקוח בעיריית תל אביב. אני דווקא רוצה לתת דוגמה מעולם הפיקוח. מדברים על פקח, על שיקול דעת. גם היום כשפקח מגיע, לצורך העניין, לעסק ונכנס לעסק ומבחין באדם שעובר עבירה על חוק העישון ורואה שהעסק פתוח בשעה שלא קבועה בחוק ורואה אשפה במדרכה, יש לו שיקול דעת. שיקול דעת תמיד לאורך הדרך נשאר. באמת כמו שאמרה נציגת המשטרה, לפקח יש שיקול דעת, וכך צריך לראות.
היו"ר איתן כבל
כן, גברתי.
אביגל כספי
אני חושבת שפה נוצר מצב מיוחד בגלל שהעבירות עם הקנס הנמוך יותר זה העבירות הספציפיות, העבירות עם הקנס הגבוה יותר זה העבירה שהיא לא ספציפית. זה תקנה 34 שמדברת באופן כללי. אני חושבת שלקחת את העבירה עם הקנס הגבוה יותר שהיא גם הכללית יותר, זה פשוט מצב לא נכון. גם יש לי פה פסיקה של - - -
איילת וינר
לא אמרנו שזה מה שיקרה.
היו"ר איתן כבל
מה שהיא אומרת, עצם העובדה שהאופציה הזו קיימת היא בעייתית לשיטתה. זו הכוונה. זאת אומרת, או שאתה בא ומכוון אותו שהוא יכול להגיש כל, או שאתה אומר: בנסיבות האלה – שזה כאילו שיקול דעת אקסטרה. ברור שמי שרואה מישהו מעשן הוא לא ייתן לו על לכלוך אם אין לכלוך.
יאיר אמר
יכול להיות גם וגם, אבל - - -
היו"ר איתן כבל
נכון, יכול להיות גם וגם. יכול להיות גם לכלוך וגם עישן.
אביגל כספי
אני מדברת על אותה התנהגות שנופלת על שתי תקנות שונות, לא על התנהגות שהיא לכלוך ו- - -
איילת וינר
אני מבינה. אני לא מתנגדת לסדר בצו התעבורה, להיפך. אני אשמח על כך. אבל אני חושבת שבמצב שנוצר להשאיר את הסעיף הרחב בהחלט נדרש לנו לצורך אכיפה.
אביגל כספי
לא. להשאיר את הסעיף הרחב - כלומר, אני לא אומרת: בוא נמחק את תקנה 34 מהתקנות שבסמכות הפקח לפקח עליהן. אני פשוט אומרת שנוצר פה מצב שיש תקנה ספציפית לגבי אופניים ויש תקנה 34 שאפשר להשתמש בה גם לאופניים. כל עוד לא יתקנו את ההגדרה של גלגינוע זה יהיה בעצם דרך לאכוף על הגלגינוע, רק דרך תקנה 34. אבל במצב שבו לוקחים את התקנה הרחבה יותר כשיש תקנה שמדברת על התנהגות ספציפית ושיש לה גם, לנורמה הרחבה יותר, קנס יותר רחב ודרכה מחילים את הקנס היותר רחב, לדעתי זה - - -
חיים אמיגה
ברגע שיסדירו את צו עבירות (קנס) ויעשו גם את התיקונים לתקנות התעבורה זה יפתור את כל הבעיות. כי ממילא הקנס יהיה באותו גובה אז לא יהיה לשום פקח עניין לתת - - -
חוה ראובני
אבל זה לא יקרה מחר בבוקר.
אביגל כספי
אבל השאלה האם לא להכניס את זה בינתיים לנוהל האכיפה.
היו"ר איתן כבל
חוה, מה שאני מנסה זה בדיוק כמו בדיון הקודם או דומה, שיש את העניין הזה של נהיגה בשכרות ויש את הסעיף הקטן ההוא. הרי הוא נשאר ותמיד אפשר. ואז כשמגיעים לבית-המשפט, בית-המשפט יודע להחליט אם הוא רוצה ללכת על השנתיים או ללכת על ההליך שבדרך כלל מגיעים אליו כחודשיים- שלושה, או לא חשוב כמה. הרי מה יקרה? אם כל פקח ילך תמיד לחומרה אז - - -

אני מבין מה שאת אומרת, אבל אני לא רוצה לצמצם את שיקול הדעת כי יש כאן צמצום של שיקול הדעת. אם האיש יחשוב שזה מוגזם הוא יבקש להישפט.
אביגל כספי
לא, אני חושבת שהמצב שבו משתמשים בתקנה 34, באמת צריך להשאיר את זה למצבים שאין את הדרך לאכוף דרך העבירות הספציפיות.
היו"ר איתן כבל
זה מה שאני מנסה להגיד. זה שיקול הדעת בסוף.
אביגל כספי
לא, בנוהל קבוע שיקול הדעת של הפקח. כל עוד לא כתוב לפקח: תבחר את העבירה הספציפית או תבחר את ה - - -
גבריאלה פיסמן
שיקול הדעת של הפקח בעניין שיעורי העבירות - הנוהל לא מתייחס אליו. שיעורי הקנסות לא קבועים בנוהל.
אביגל כספי
לא, שיעורי הקנסות לא קבועים בנוהל. אבל לא קבוע בנוהל כרגע האמירה לפקח להפעיל את העבירה המתאימה יותר ל - - -
היו"ר איתן כבל
מה שאני מבין מדברי היועצת המשפטית, מה שהיא אומרת זה מה קורה לעבירה כשאפשר להפעיל את סעיף א', ועל אותה עבירה אפשר גם להפעיל את סעיף ב'.
גבריאלה פיסמן
אני מבינה. אנחנו מדברים על מדיניות התביעה בעוד שהנוהל עוסק במדיניות האכיפה, הפעלת הסמכויות של הפקח אל מול - - -
קריאה
לפי החוק הזה, לא מדבר על תקנות התעבורה.
גבריאלה פיסמן
ברור, ברור. בכל מקרה, המקום של מדיניות התביעה הוא לא בנוהל הספציפי הזה שמתייחס להפעלת הסמכויות.
היו"ר איתן כבל
אני מבין את מה שגברתי אומרת, אבל אני חושב שאני יכול לחיות עם העניין הזה ולאפשר לו את מרחב הגמישות.
אביגל כספי
אני רק רוצה לצטט גם פסק דין של בג"צ שאומר: נורמה מיוחדת עדיפה על נורמה רגילה. בין שתי נורמות אפשרויות יש לבחור בנורמה המקלה. הרשות איננה רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה איזה נורמה יש להפעיל.
היו"ר איתן כבל
ברור, ברור. הוא לא קובע נורמה. אני מבין את מה שגברת אומרת. למרות זאת, אני חושב וסבור שהכללים כפי שהם מובאים כאן הם בגדר סבירים. זה גם לא פער בין 100 שקל ל-10,000 שקלים שאתה אומר: וואלה, זה יציאה מהפרופורציה. בסוף זה גם כן עדיין במתחם הסבירות. אם מישהו מקבל 400 או 500 במקום 100, הוא תמיד יכול להגיש את הערעור ולהגיד את כל מה שהוא אומר.

אני מניח שכשהפקח יוצא לדרך יגידו לו: העבירה המסוימת הזו חוזרת על עצמה פעם אחר פעם במקטע X. לכן, פה למען יראו וייראו, תפעיל לו את הקנס היותר משמעותי. זו דעתי. זה לא שעכשיו כל פקח מסתובב ואחד נותן על זה זה. הרי מיד תקום קול זעקה.
איילת וינר
לא יהיה אכיפה לפי פקח.
היו"ר איתן כבל
זה לא שכל פקח יעשה שבת לעצמו.
חיים אמיגה
אני מזכיר גם שלפקחים יש סמכויות נרחבות בתחומים רבים אחרים.
היו"ר איתן כבל
ברור. הטענה שלי לגבי מה שאביגל אומרת, זה לא שפתאום על קטע דרך מסוים פקח א' מקבל החלטה א' ופקח ב' מקבל החלטה ב'. בסוף הנחת העבודה שלי היא כזו שאומרים לו: אדוני, פה הסמכות היא כזו, פה הסמכות היא כזו, פה הסמכות היא כזו. לכן, אם תקום קול צעקה אז הם יצטרכו להיזהר, להזדרז ולהסדיר את העניין. אני בעד להשאיר את הדברים כמו שהם.
אביגל כספי
אבל אתה רוצה לפחות לבקש ממשרד התחבורה להביא תיקון.
חוה ראובני
זה כבר דובר.
חיים אמיגה
זה כבר דובר.
היו"ר איתן כבל
זה אמרתי, אמרו את זה בפתח הדברים. אני גם מבקש את זה מהם.
אביגל כספי
לא, הם דיברו על תיקון של ההגדרה של גלגינוע ו - - -
חוה ראובני
דיברנו באופן כללי. זה היה דוגמה על הצורך - - -
היו"ר איתן כבל
רבותי, אמרנו על ההסדרה שהיא גם כן בעניין שנוגע שלא יהיה פער בין פקח לשוטר, וכל אותם אלמנטים נוספים שמצריכים הסדרה.

אנחנו מצביעים על סעיף 4.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 4 אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. 4 אושר.

5.
חיים אמיגה
בסעיף 5 אנחנו נכנסים להגדרה החלופית של גלגינוע.

"תיקון התוספת השנייה

5

5. בתוספת השנייה לחוק העיקרי –

(1) במקום "בתוספת זו, מדרכה", "אזור מיתון תנועה", "שביל", "גלגינוע (קורקינט חשמלי)", אופנוע" ו"תלת אופן" – כהגדרתם בתקנות התעבורה" יבוא:

"בתוספת זו –
"קורקינט ממונע" – כל אחד מאלה
(1) גלגינוע כהגדרתו בתקנות התעבורה;

(2) התקן אחר שמתקיימים לגביו שניים אלה:

(א) הוא בעל גלגל אחד או יותר ואמצעי להיגויו המתוכנן לרכיבה בעמידה על משטח נמוך או בישיבה על מושב, שמותקן בו מנוע המניע אותו או המסייע בכך;

(ב) ההיגוי, העצירה והייצוב שלו אינם נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית;

למעט רכב מסוג המנוי בפרטים 1, 2 או 5 או רכב מסוג המוגדר לפי פקודת התעבורה, או רכב שעל פי צורתו ומאפייניו, אופן השימוש בו או נסיבות העניין יש להניח כי הוא מסוג המנוי או המוגדר כאמור;

"מדרכה", "אזור מיתון תנועה", "שביל", אופנוע", ו"תלת-אופנוע" – כהגדרתם בתקנות התעבורה";

(2) בפרט 3 –

(א) בטור א', במקום "גלגינוע (קורקינט חשמלי)" יבוא "קורקינט ממונע";

(ב) בטור ג', במקום "הרכיבה היא על אחד מאלה" יבוא "הרכיבה או שימוש אסור אחר הם על אחד מאלה"."

כמו שאמרתי בפתיחת דבריי, התיקון הזה נועד לתת הגדרה חלופית לגלגינוע. השיטה היתה לקחת מעין הגדרה רחבה כמה שאפשר, מעין סל כזה להכניס בו כמה שיותר דברים, ולהוציא מתוך הסל הזה את הדברים האחרים, סוגי רכב אחרים שיש להם כבר הגדרות או לפי פקודת התעבורה או לפי החוק שלנו. גלגינוע נכנס בפנים כי הוא גם קורקינט - זה פסקה (1). הפסקה השנייה בסעיף קטן (א) קובעת את ההגדרה הטכנית הכללית של בעל גלגל אחד או יותר, אמצעי להיגויו וכו'. פסקה (ב) נועדה להחריג מתוך ההגדרה של גלגינוע את הסגווי, הרכינוע, ששם ההיגוי והעצירה והייצוב שלו אינם נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית, כיוון שסגווי לפי תקנות התעבורה מותר בנסיעה על המדרכה, והוא צריך לנסוע על המדרכה לפי התקנות, בדיוק הפוך מגלגינוע. אנחנו הרחבנו בסעיף קטן - - -
היו"ר איתן כבל
למה בעצם?
חיים אמיגה
זה מדיניות של משרד התחבורה.
חוה ראובני
כי המהירות של הסגווי מאוד נמוכה.
היו"ר איתן כבל
בכמה?
עמי רוטמן
עד 13 קמ"ש, יחסית נמוכה. אני חייב להגיד לך שיש גם מחלוקות פוסקים לעניין זה.
חוה ראובני
אחד מהאתגרים הבטיחותיים הגדולים זה לשים על אותה רצועת דרך כלים שביניהם יש פערי מהירות מאוד מאוד גדולים. דווקא נסיעה במהירות איטית מקום שנוסעים מהר הוא מסוכן.
היו"ר איתן כבל
ברור, ראיתי את זה היום.
חוה ראובני
המהירות של הרכינוע יותר תואמת למהירות של - - -
היו"ר איתן כבל
היום ראיתי איך רכב שנסע לאט בנתיב הימני יכול היה בלי בעיה לגרום לתאונה. היתה אחריו משאית עם גרר של תרנגולי הודו. לא מספיק שכל הנוצות עפו לאורך כל הדרך, הוא גם נכנס ללחץ. פתאום אתה רואה רכב שיוצא לך שמאלה ומתחיל לעקוף. זה היה מחזה לא נעים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש איזה הגבלות בסגווי הזה, גיל מסוים, או מה?
קריאות
כן, יש. גיל 16. העניין הזה מוסדר בתקנות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לפעמים יותר קל כשאתה בא אומר שאתה אוסר במדרכה את כל הסוגים שהם דומים ושהם אותו דבר. לבוא ולהתחיל להסביר זה - - -
לאה ורון
כן, אבל אז אתה אומר לסגווי על ה-13 קמ"ש לנסוע בכביש.
היו"ר איתן כבל
אדוני, אתה בא מעולם שאתה לא יכול לגזור גזירה שהציבור איננו יכול לעמוד בה אז אתה יודע להגיד את העניין הזה. אופניים חשמליים - אנחנו יודעים להתחבר לזה. גם לאלה שלא מסכימים אתנו קשה לעמוד מולנו בעניין הזה. אבל לדבר על גלגינוע שיתחיל לנסוע על הכביש ו- - -
עמי רוטמן
גלגינוע צריך לנסוע על הכביש, אלא אם כן יש לו שביל אופניים.
היו"ר איתן כבל
כן. אבל הסגווי, אתה יודע, הוא - - -
עמי רוטמן
במיוחד ההוברבורד שהוא - - -
היו"ר איתן כבל
כן, כן. גלגינוע זה סוג של אופניים שאתה רק עומד עליהם. זה אופניים חשמליים שאתה לא מדווש ומתיישב, אתה רק עומד על זה.
חוה ראובני
יש כאלה עם מושב גם.
היו"ר איתן כבל
כן, נכון. אבל הוא לא מדווש.
חוה ראובני
נכון, זה פסיבי.
חיים אמיגה
הפסקה האחרונה - כמו שאמרנו, השיטה היתה לקחת איזשהו מעין סל ולנסות ולהכניס כל מה שאפשר ולהוציא מה שאפשר להגדיר ככלי בפני עצמו - לא להגדיר אותו בתור קורקינט ממונע. הפסקה הזו עוסקת בהוצאה של הדברים מתוך ההגדרה הרחבה. זה למעט רכב מסוג המנוי בפרטים 1, 2 או 5 לתוספת שלנו שזה אופניים או תלת אופן – זה פסקה (1) אצלנו בתוספת השנייה שזה יוצא מההגדרה של גלגינוע, אופניים או תלת אופן שבהם מותקן מנוע המניע אותו והמסייע בכך. הווה אומר, אופניים חשמליים לצורך העניין. ופסקה (5) שזה אופנוע. את כל הכלים האלה - כיוון שנתנו להם מענה וקבענו תנאים מסוימים לשימוש של פקח בסמכויות לגביהם אז בעצם החרגנו מהגדרה של גלגינוע.

גם החרגנו כל רכב אחר שמוגדר לפי פקודת התעבורה, בין בתקנות, בין בפקודה. למשל, קלנועית. למשל, יש בצו התעבורה קורקינט חשמלי עד 12 ואט שהוא פטור לגמרי מדיני התעבורה לפי שר התחבורה. זאת אומרת, כאילו דווקא הכלי הזה מותר בנסיעה בכל מקום, לרבות במדרכה. אז שיובן שלמרות שהוא נראה כמו בקורקינט - - -, הוא מחוץ ל - - -
היו"ר איתן כבל
הוא עדיין. כן – ברור.
חיים אמיגה
מכיוון שההגדרה הזו בנויה כמו שאמרנו כמו סל ומוציאים משם את הדברים ולכל כלי יש גם מאפיינים ספציפיים בתוך פקודת התעבורה, למשל, מהירות 12 ואט של אותו כלי - -
קריאה
מהירות 12 קמ"ש.
חיים אמיגה
- -, שלא ייווצר מצב שבאים לפקח ואומרים לו: כדי שתעשה שימוש בסמכות שלך תצטרך להוכיח שלא מדובר בכלי אחר שהוא לא הגלגינוע, אז היינו צריכים את הסיפא שאומרת: "או שעל פי צורתו או מאפייניו, אופן השימוש בו, נסיבות העניין יש להניח כי הוא מסוג המנוי או המוגדר כאמור". זאת אומרת שאם זה נראה כמו אופנוע, לצורך העניין, או נראה כמו קורקינט חשמלי שפטור בצו המיוחד הזה שאמרתי, די בכך כדי שפקח יוכל להפעיל את הסמכות שלו דווקא לפי הסעיף הזה ולא יגידו לו: תוכיח קודם כל שזה לא כלי שהוא לא קורקינט לפני שאתה עושה שימוש בסמכות שלך.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
אביגל כספי
יש לי רק שתי הערות: דבר ראשון, אני חושבת שצריך להוסיף את המילה: "אחר". כתוב: "למעט רכב מסוג המנוי בפרטים" - או רכב מסוג אחר המוגדר לפי פקודת התעבורה. פשוט שיהיה ברור שזה אחר. זה יכול להיות גם ברמה של נוסח. אבל זה: למעט רכב מסוג המנוי בפרטים או רכב אחר המוגדר לפי פקודת התעבורה.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
אביגל כספי
הדבר השני הוא לגבי הכיתוב: "או נסיבות העניין יש להניח כי הוא מסוג המנוי או המוגדר כאמור". בגלל שזה הסמכות של הפקח, אני חושבת שיותר נכון לכתוב, ולקחתי את זה גם מחוק אחר שמדבר על סמכויות של שוטר בנוגע לאלכוהול, ושנגיד: יש לפקח יסוד סביר להניח שהוא מסוג המנוי או המוגדר כאמור.
חיים אמיגה
לא, לגבי אלכוהול כתוב: ניתן להניח.
אביגל כספי
לא, לא. יש לי פה את חוק המאבק בתופעת השכרות. כתוב: היה לשוטר יסוד סביר להניח כי אדם שתה משקה אלכוהול.
חיים אמיגה
כן, אבל שם זה יסוד סביר להניח. אני לא בטוח שאנחנו רוצים להכניס את היסוד הסביר הזה.
איילת וינר
לא, אני לא צריכה להקשות על הפקחים לעשות חקירה בשטח. זה נראה כמו, נשמע כמו, זה - - -
חיים אמיגה
נכון.
אביגל כספי
אבל נדרשת איזושהי סבירות.
חיים אמיגה
הרעיון היה להקל על הפקח כמה שאפשר בעבודתו. זאת אומרת, אם פקח יודע שזה הכלי והוא יכול להפעיל את הסמכות בלי להיכנס להגדרות, שהוא יוכל להפעיל את הסמכות. אם לאדם יש טענות כאלה ואחרות, יש - - -
היו"ר איתן כבל
אני מקשיב לך. אני מבין מה שאת אומרת, אבל אני לא מסכים בכלל עם העניין הזה. הדבר האחרון שאני רוצה זה להתחיל לבלבל את הפקח. גם כך הוא זה, עכשיו אני אתחיל להגיד לו להסתובב כמו במטוסים: אויב או ידיד, אויב או ידיד, אויב או ידיד? הוא לא ייצא מזה. נתחיל פה בלגנים מפה ועד להודעה חדשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם זה יסוד סביר או לא יסוד סביר.
היו"ר איתן כבל
לכן, במקרה הגרוע הוא יכול לצלם את זה. יש לו את ההוכחה אצלו והוא יבוא וייתן את ההוכחה מצדו, ושלום עלייך נפשי.
שרית פיליפסון
אפשר להוריד את היסוד הסביר מהשכרות פשוט.
היו"ר איתן כבל
כן. היתה הצעה כזו היום.
אביגל כספי
אני חושבת שסבירות כן חשובה.
חיים אמיגה
בסוף יש לנו את "מדרכה", אזור מיתון תנועה", "שביל", "אופנוע", ו"תלת אופנוע". אנחנו תיקנו. נפלה טעות טכנית. היה כתוב בנוסח הקודם: תלת אופן. אין לתלת אופן הגדרה בתקנות התעבורה ואין לאופניים הגדרה. אז לתלת אופנוע – זו הכוונה היתה.
היו"ר איתן כבל
ברור, אוקי.
חיים אמיגה
התיקונים האחרונים: "בפרט 3 בטור א', במקום "גלגינוע (קורקינט חשמלי)" יבוא "קורקינט ממונע":". כדי לא לבלבל יצרנו מונח חדש "קורקינט ממונע" ולא גלגינוע. לא לבלבל בין זה לבין גלגינוע של התקנות.

ו"בטור ג', במקום "הרכיבה על אחד מאלה" יבוא "הרכיבה או שימוש אסור אחר הם על אחד מאלה"." זה איזשהו תיקון נוסח לשוני שנפל. נשמטו המילים האלה.
היו"ר איתן כבל
כן, בסדר.

אדוני, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אני מתאר לעצמי שאחד הדברים שיוצאים מהאכיפה הזו כאן היא גם קנסות או דברים מהסוג הזה. הוועדה בראשותך בחודשים האחרונים האיצה הרבה מאוד תהליכים והפכנו להיות הוועדה הרעה כביכול לאזרחים. זאת אומרת, אם מחר מישהו ירצה לחפש אותך פוליטית, יגידו: אם יש מקום שהעלו מסים, זה כאן. אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו יודעים שזה השליחות שלנו כדי למנוע תאונות דרכים.

מצד שני, לא יכול להיות, ואתה דיברת על זה בשבוע שעבר, ואני מתאר לעצמי שדיברת גם על זה היום כי אתה מדבר על זה כל הזמן, שוועדת המנכ"לים שהתכנסה לא הוסיפה שקל אחד למאבק בתאונות הדרכים אלא רק אגמה את כל מה שאנחנו יודעים שחלקם זה גם דברים שעלו אצלנו פה בוועדה.
היו"ר איתן כבל
אגב, רובם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני, אני הגשתי הצעת חוק ואני ארצה מאוד את תמיכת הועדה בעניין הזה – לא עכשיו כמובן, זה צריך להיות מונח בימים הקרובים על שולחן הכנסת – שכל התוספות על הקנסות שלפחות נעשו בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, התקציב שלהם ילך לקרן של תוספת תקציב למלחמה בתאונות דרכים: לניידות כמו שאנחנו מדברים עליהן, לתוספת מצלמות, לכל הדברים שוועדת המנכ"לים לא נגעה בהם.

אני אשמח מאוד לקבל את רוח הגבית שלך, אדוני. אתה הכנסת אותנו לתוך האווירה הזו של המלחמה הזו, אנחנו נהיה במלחמה הזו. אבל לא יכול להיות שהמדינה רק תגיד: אין לי כסף בסוף, ולא תשים שקל אחד יותר ממה שצריך.
היו"ר איתן כבל
תודה. ברשותך, אומר כמה מילים תיכף.

ברשותכם, אני רק רוצה להצביע - -
לאה ורון
על סעיף 5 כולו.
היו"ר איתן כבל
- - עם התיקונים, תוספות, תיקוני נוסח, שהסכמנו עליהם. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 5, בכפוף לתיקונים, אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. הצעת החוק אושרה, ושיהיה לכם בהצלחה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
לאה ורון
הצעת החוק אושרה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, עוד דקה. אני רוצה להשיב לך. אתה נכנס פה לקרב, והלוואי ונצליח בו, מול תפיסה מטורפת של האוצר. האוצר פה מתנגד התנגדות נחרצת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני יודע, מכיר את ההתנגדות.
היו"ר איתן כבל
כן. אני כמובן חתום על הצעת החוק, אני אתמוך בה. אני אנסה להוביל אותה. לך בעניין הזה יש יותר כוח ממני. אני אומר את זה לא כוועדה, אני אומר את זה ברצינות ברמה הפוליטית. אני אופוזיציה. אתה תקבל את התמיכה. אני גם מאמין בזה, אגב. אבל זה ויכוח, וחשוב שגם הדברים ייאמרו. בכל מקרה, תודה רבה לאדוני.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים