ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/06/2017

חוק הדרכונים (תיקון מס' 9), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 431

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ז בסיון התשע"ז (21 ביוני 2017), שעה 9:15
סדר היום
הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 9)(מתן דרכון לעולה) התשע"ז-2017 (פ/3830/20)(כ/709) – רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יואב בן צור
חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
מוזמנים
עו"ד דסי צנגן - הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

עו"ד אביטל שטרנברג - ראש תחום ייעוץ, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

גילת בן שחר - מתמחה, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 9)(מתן דרכון לעולה) התשע"ז-2017 (פ/3830/20)(כ/709) – רביזיה
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 9) (מתן דרכון לעולה) התשע"ז-2017, (פ/3830/20)(כ/709), של חבר הכנסת עודד פורר וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. זו רביזיה.

אתם ביקשתם - - -
דסי צנגן
שהחוק ייכנס לתוקף - - -
היו"ר דוד אמסלם
בעוד 30 יום.
דסי צנגן
30 יום מיום פרסומו.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.
גלעד קרן
אז צריך להצביע לפתוח את הרביזיה?
לאה קריכלי
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אז עכשיו, קודם כל: מי בעד פתיחת הרביזיה, שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני קובע שהרביזיה התקבלה ואנחנו פותחים את הדיון.

אתם רציתם תחולת חוק של 30 יום. פשוט מה שקרה שם: כבר הסכמנו איתם, אבל סגרנו את הישיבה. אז אמרנו: טוב, בואו נעשה רביזיה. יכולנו לעשות חצי שעה, אחריה אמרתי: בשביל מה? נבוא בבוקר ממילא. אז אנחנו נעשה עשר דקות לפני ונגמור את העניין.

מי את, בבקשה?
דסי צנגן
אני עורכת הדין דסי צנגן מהלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה.
היו"ר דוד אמסלם
מי היה? מי ביקש את זה אז?
דסי צנגן
מר אלי לוי או מר עמוס ארבל?
היו"ר דוד אמסלם
מר אלי לוי לדעתי.
דסי צנגן
הם ייפו את כוחי.
גלעד קרן
מר עמוס ארבל. היא מייצגת אותם.
היו"ר דוד אמסלם
הם ייפו את כוחך.
דסי צנגן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
באופן מלא.
דסי צנגן
מלא.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אז אנחנו בעצם מבקשים להביא להצבעה. אנחנו מביאים את זה ישר להצבעה, ככה?
גלעד קרן
- - -
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד שהחוק ייכנס 30 יום לאחר שבעצם אנחנו נביא אותו בחקיקה, - -
גלעד קרן
30 יום מיום הפרסום.
היו"ר דוד אמסלם
מיום הפרסום.

- - שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה שהצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 9) (מתן דרכון לעולה) התשע"ז-2017, (פ/3830/20)(כ/709) תיכנס לתוקף 30 יום לאחר יום הפרסום, נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו קובעים בעצם שהתיקון הזה התקבל.

אני צריך לעשות עוד משהו? תודה רבה לכולם.
יעקב סימן טוב
שאלה: על מה הייתה ההצבעה האחרונה?
היו"ר דוד אמסלם
למי שלא היה: אחרי שסיימנו את הישיבה והצבענו על כל החוק, הם פתאום העלו, ממש אחרי שכבר סיימנו, בקשה שזה ייכנס לאחר 30 יום.
יעקב סימן טוב
בעוד 30 יום.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מיום פרסומו.
היו"ר דוד אמסלם
ורציתי לעשות את זה, אמרו לי: תשמע, חבר הכנסת דוד אמסלם - - -
קריאה
לא - - - תינתן אחרי 30 יום שהעולה נמצא בארץ?
גלעד קרן
לא, לא.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא – החוק.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, לא.
קריאה
החוק.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נעביר את החוק, בעזרת השם, בשבוע הבא, והם רצו קצת זמן להתארגן – איזה חודש בערך להתארגן. אין בעיה. סך הכול, אני לא רואה בזה כדבר בעייתי.

אז אנחנו נעשה את זה, בעזרת השם, כפי שאמרתי, עוד 30 יום, וזה בסדר.
קריאה
תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
יש משהו?

תודה רבה לכולם. המשך יום טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 09:24.

קוד המקור של הנתונים