ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/06/2017

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 739

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ז בסיון התשע"ז (21 ביוני 2017), שעה 9:45
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 239), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי
מוזמנים
ממונה החלפת מניות והעברת נכסים, משרד האוצר - תומר גם זו לטובה

מנהל תחום אגף בכיר ארצי, משרד האוצר - עופרי שליו

מנהל תחום בכיר מיזוגים ופיצולים, משרד האוצר - צביקה בראל

מנהל תחום מיזוגים, משרד האוצר - אלי חייקה

מפקח מס הכנסה בכיר, משרד האוצר - חגי טיירי

מפקח בכיר, משרד האוצר - כארים כנעאן

מנהל תחום פיצולים, משרד האוצר - ציקי קוטלר

מתמחה, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - ניצן מעין

יושב-ראש ועדת המיסוי, נשיאות הארגונים העסקיים - צבי פרידמן

יושב-ראש ועדת המיסים, לשכת רואי חשבון - ג'ק בלנגה

חבר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון בישראל - רן כהן

חבר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון בישראל - שי כהן

פורום מיסים, לשכת עורכי הדין - יוסי אלישע

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את לשכת רואי חשבון בישראל - חניתה חפץ
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הילה לוי

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 239), התשע"ז-2017
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו דנים היום בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 239), התשע"ז-2017, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. מי מציג את החוק?
רולנד עם שלם
בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים על תיקון חקיקה מהותי של חלק ה2 לפקודת מס הכנסה, שמדבר על שינוי מבנה. זה חלק שחוקק לפני למעלה מעשרים שנה והיה תיקון אחד מהותי לפני כמה שנים. מאז לא תיקנו אותו והרעיון הכללי של התיקון הוא להסיר מגבלות שיעזרו למשק לעשות שינויי מבנה ללא גביית מס. מניסיון העבר בחלק הזה של הפקודה, היו הרבה מגבלות שהפריעו לחלק משינויי המבנה להתבצע ובאנו עכשיו כדי לתת הקלות בהרבה תחומים בשינויי מבנה כדי לאפשר למשק להניע את הגלגלים.

לפני כמה חודשים הוגש נוסח להצעת תיקון החוק. מאז עשינו ישיבות עם הלשכות ואני רוצה קודם כל להודות לכל העובדים של החטיבה המקצועית על כל העבודה הסיזיפית, לצביקה שיושב פה לידי, לעופרי ולכל העובדים מאחורי ולנציגי הלשכות. ישבנו אפילו עד שלשום כדי לראות את התיקונים לנוסח המוצע ואפשר להגיד שגיבשנו הסכמות. כרגע יש את הנוסח המוצע המקומי – הסכמות, עקרונות לתיקון הנוסח המוצע, ואני חושב שאפשר לברך. זה קצת מוקדם, אבל אני חושב שאפשר לברך על המשימה ועל הצעד קדימה למשק הישראלי.
היו"ר משה גפני
יש לכם נוסח להסכמות?
רולנד עם שלם
הנוסח המתוקן לא סופי ועובדים עליו. הישיבה האחרונה הייתה עם הלשכות שלשום ושאפנו להגיע לכאן עם נוסח מתוקן מוסכם. לא הצלחנו להגיע לנוסח משפטי, אבל יש לנו את הנוסח המקורי עם עקרונות התיקונים לנוסח המקורי.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להגיד מה עקרונות החוק הזה?
רולנד עם שלם
כן, אנחנו נציג את העקרונות. העקרונות העיקריים מדברים על הסרת מגבלות בכל סעיף וסעיף. לקחנו כל מקרה ומקרה, כל שינוי מבנה.
היו"ר משה גפני
על מי זה יחול? מי יהיה תחת מגבלה בעקבות החוק הזה? על מי זה יחול? על אנשים פרטיים? על חברות? על גדולים? על קטנים?
רולנד עם שלם
החוק הקיים כרגע מאפשר שינויי מבנה שמעורבים בהם גם יחידים וגם חברות, אבל בעיקר חברות.
היו"ר משה גפני
מיזוגים.
רולנד עם שלם
מיזוגים, פיצולים, העברות של נכסים עם דחיית אירוע המס. כל האפשרויות שקיימות כרגע בחוק, יש להן מגבלות. כלומר ניתן לעשות המהלך בכפוף ל-. מניסיון העבר ראינו שה"בכפוף ל-" מנע הרבה אפשרויות לעשות את שינויי המבנה ומה שאנחנו עושים כרגע הוא שהתיקון ברובו בא ומסיר מגבלות קיימות. מקל. מצמצמים את ה"בכפוף ל-" בהרבה מקומות.
היו"ר משה גפני
לא בכולם. גם קצת מחמיר. יש גם קצת החמרות.
רולנד עם שלם
הנקודות המחמירות בודדות ביחס לנקודות מקלות רבות.
עופרי שליו
אלה לא החמרות. למעשה יש פה חבילה. כלומר, ברגע שאתה משחרר את המגבלות, אתה צריך מצד שני למנוע תכנוני מס.
היו"ר משה גפני
החמרות.
עופרי שליו
לא החמרות אלא זה בא כחלק מהתנאים בגלל שאנחנו משחררים את ההקלות.
היו"ר משה גפני
זה לא, זה החמרות. אני לא נגד. לפי מה שאני למדתי, הרוב באמת הקלות אבל יש מיעוט שזה החמרות. אתה מסביר שזה נובע כתוצאה מהשינויים שצריך לשמור שלא יהיו תכנוני מס, אבל אלה החמרות. זה לא נורא, מותר להגיד החמרות.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
הנקודה העיקרית כאן היא דחיית אירוע המס, נכון? בעצם זאת הנקודה לאורך כל הדרך.
רולנד עם שלם
זה קיים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה קיים, אבל באיזה תנאים ניתן לדחות, זאת הפואנטה והכול בעצם מסביב לזה. איך להקל כך שכאשר יש מיזוג או שינוי בעלות, מבנה וכולי, אירוע המס יידחה למועד המימוש.
רולנד עם שלם
נכון. להרחיב את אפשרויות דחיית האירוע.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
נכון למועד המימוש.
רולנד עם שלם
נכון מאוד. העיקרון של הדחייה נשמר, רק מתי ניתן לנצל את העיקרון הזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אתם רוצים להתייחס? בבקשה.
יוסי אלישע
כן. קודם כל, אני רוצה לברך, כמובן, על המהלך המשמעותי והגדול שעשתה פה רשות המסים. באמת לקחו פרק שהרבה מאוד שנים כמעט לא עשו אתו שום דבר, ואם לדייק – לקחו משהו שהתאים לשנים של אז, לפני עשרים שנה, ומתאימים אותו להיום.

הרעיון פה הוא לאו דווקא הנושא של דחיית המס אלא שיום לאחר שביצעת את שינוי המבנה, האפשרויות שלך לגייס משקיעים חדשים, להעביר מניות, לבצע את כל הדברים האלה מבלי שזה ייחשב מגבלות, זה בהחלט בשורה. כמובן שמה שהגיע היום הוא לא שלם ולא מושלם. יש עוד הרבה דברים שקבענו שנמשיך לדון בהם, אבל במסגרת מה שיש לנו היום אנחנו חושבים שבסך-הכול - --
היו"ר משה גפני
תמשיכו לדבר על החוק הזה?
יוסי אלישע
על עוד מספר נושאים שיש לנו ללבן, שמצריכים באמת דיון מעמיק.
היו"ר משה גפני
בחוק הזה?
יוסי אלישע
כן, בחוק הזה. ברור.
היו"ר משה גפני
אתם צריכים עוד ישיבה כזאת?
יוסי אלישע
לא, לא. אני אסביר. התיקון הזה שבא עכשיו בא כעסקת חבילה עם כל מה שיש בו. אנחנו מברכים עליו ומבינים שבנסיבות שקיימות היום, לזה אפשר להגיע. סיכמנו שהנושאים המורכבים האחרים נמשיך לדון בהם במהלך השנה במטרה שעד סוף השנה נגיע גם שם ונביא בפניכם.
היו"ר משה גפני
זה עוד חוק.
יוסי אלישע
עוד שכלול, עוד חוק.
היו"ר משה גפני
בסדר, תודה. ג'קי בלנגה, בבקשה.
ג'ק בלנגה
קודם כל, אני מצטרף לדברים של יוסי. החוק הזה היה יוזמה של השר כחלון ושל משה אשר והוא כבר ממתין הרבה זמן לחקיקה. בישיבות שקיימנו עם רשות המסים, הישיבה האחרונה עשתה את כל השינויים האחרונים והיא באה בעקבות קביעת הדיון הזה לאתמול ואחר-כך להיום.

החוק עבר שינויים מאוד מאוד מהותיים בשלושת-ארבעת הימים האחרונים ואני רוצה לברך את רולנד ועופרי ואת כל המחלקה על השינויים שנעשו. עדיין לא ראינו נוסחים, אבל נקודת המוצא היא שנגיע להסדרים בעניין הזה. נשארו דברים קטנים נוספים שהובטח לנו על-ידי רשות המסים שהם יטופלו בהוראות כאלה ואחרות או בחקיקה, אבל החוק הזה רצוי שיעבור מהר מאוד וייכנס כבר לתוקף. יש אפילו הסכמה על תחולה רטרואקטיבית להקלות, שהתבשרנו עליה לפני יומיים. לכן רצוי לנסות להעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. רואה חשבון פרידמן, בבקשה.
צבי פרידמן
כפי שחבריי אמרו, אני מצטרף. יש פה הצעת חוק יפה מאוד, חזקה מאוד. מהלכים של הסרת חסמים שהיו מאוד מאוד נחוצים. ושהחיינו וקיימנו והגיענו לכך שאנחנו עומדים ודנים ומקווה שנעביר את החוק הזה.

אני רוצה באותה הזדמנות לברך את הצוות שיושב מולי. צוות מדהים. רולנד עם שלם, עופרי שליו וצביקה בראל עשו פה עבודה נפלאה. ישבו עם כל הנציגים וכל הלשכות ימים ולילות והגענו למוצר כמעט מושלם. אני אומר "כמעט מושלם" כי יש כמה נושאים שעדיין יש בהם חסמים שמונעים מלעשות שינויי מבנה נחוצים. הרי מה זה שינוי מבנה? מבחינת בעלות לא קורה שום דבר. משפטית אולי יש פה העברות בעלות, אבל מבחינה מיסויית-כלכלית אין פה שינוי בעלות כי הנכס עובר ממני לחברת הבת שלי. זה אותו דבר. זה המוטו של כל שינויי המבנה. ועדיין יש מקרים של חסמים שרצינו שכבר בחקיקה הזאת יבואו על פתרונם. לדעתנו אלה חסמים רציניים.

רשות המסים קצת מהססת לפתור גם את אותם חסמים ואני מתכוון בעיקר לחסמים בכמה נושאים שאני אגיד בקיצור. בנושא מיזוג בין חברה-בת לחברה-אם – במקרים מסוימים יש כפל מס, נעלמת הוצאה בחינם ללא כל הצדקה. זה נושא מאוד חשוב. פיצול עסקים – יש חברות שבהן בעלי המניות רוצים להיפרד ולהפריד כל אחד את הנכסים. זה מעכב הרבה שינויי מבנה במשק וזה מאוד מאוד קריטי, בעיקר קריטי לעסקים הקטנים. הנושא הזה על דעת כל חבריי מאוד מאוד חשוב ואני מקווה שבהסכמות שהגענו, יישב צוות ואני מקווה שעד תום השנה יוגש לוועדת הכספים נוסח של חוק בהתאם למה שיחליט הצוות. אני חושב שהזמן להסכמות צריך להיות מוגבל.
היו"ר משה גפני
אתם אמורים להביא עוד חוק?
רולנד עם שלם
היות ועלו הרבה נקודות חשובות מעבר לחוק המוצע, עוד תיקונים מהותיים וחשובים, אמרנו שנעשה את זה בשני שלבים. נתחיל עם הדבר הזה, שהוא גדול וחשוב, ונקים צוות משותף גם ללשכות וגם לנו לראות את הדברים החדשים הנוספים בשאיפה ובתקווה שנשכנע אחד את השני ואם צריך נביא עוד חוק, עוד תיקון.
היו"ר משה גפני
צריך עוד חוק?
צבי פרידמן
צריך.
ג'ק בלנגה
חייבים.
היו"ר משה גפני
אני שואל אותו. אני הבנתי מכם שצריך.
רולנד עם שלם
מהבקשות שהם העלו ומהבקשות שלהם אנחנו מבינים שכנראה נצטרך עוד חוק. אנחנו צריכים לגבש את אותו חוק חדש.
צבי פרידמן
כבוד היושב-ראש, הצעתי לרשות המסים – בסוף הסכמתי למה שהסכמנו – שנכתוב עכשיו בחוק שזה וזה יקבל דחיית מס בהתאם לכללים שיקבע שר האוצר. ואז אני יותר קבוע בחוק ששר האוצר צריך לקבוע כללים. אם מוסכם שזה חסם והמשק צריך את זה, בוא נקבע בחוק. רשות המסים לא הסכימה ולנו חשוב החוק הזה – הם עשו עבודה יפה מאוד – אז הסכמנו. לפחות שיהיה רשום בפרוטוקול שרשות המסים תעשה כל מאמץ להביא לחקיקה עד תום השנה.
היו"ר משה גפני
אלה תיקונים משמעותיים?
צבי פרידמן
לדעתנו כן, מאוד. חבל, זה לא נעשה, אבל כמו שאומרים, אין מושלם לגמרי.

דבר אחרון, כבוד היושב-ראש, ואני חושב שזה בנפשנו – אנחנו רוצים להפחית רגולציה. כמה שפחות רגולציה. בכל החקיקה של שינויי מבנה יש הרבה רגולציה ולכל דבר צריך אישור מראש של מנהל.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על החוק הזה?
צבי פרידמן
כן, החוק הזה.
היו"ר משה גפני
אבל בירכתם כבר.
צבי פרידמן
כן, רגע.
היו"ר משה גפני
אני רק צריך להצביע וזהו.
צבי פרידמן
לא, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. בתור סקטור עסקי זה מאוד חשוב אפילו עד כדי כך ששרגא רצה להגיע לכאן אבל לא יכול היה להגיע כי יש לו ישיבה אחרת. כל נושא הרגולציה מקשה על הסקטור העסקי וגורם לו לעלויות מיותרות. הכול באישור המנהל. מה שאנחנו מבקשים זה שעדיין יש מקומות שלא צריך בהם אישור המנהל, שכתוב בחוק מה הכללים ואם עומדים בכללים האלה - - -
היו"ר משה גפני
רואה חשבון פרידמן, אני לא נביא ואני לא יודע להבין מה אתה אומר. יש חוק ונצטרך לדבר עליו. נעבור סעיף-סעיף ותגיד לי איפה הרגולציה ואיפה לא. אני לא יודע.
צבי פרידמן
אני מסיים. אם רשות המסים מתעקשת על אישור מראש של המנהל, צריך להגביל בחוק את הזמן שהמנהל רשאי - - -
היו"ר משה גפני
תגיד לי, זה בסדר מה שאתה עושה עכשיו? אני לא יודע על מה מדובר. אתה מדבר אתי באוויר. תגיד לי באיזה סעיף אז נעבור סעיף-סעיף. כן, בבקשה.
גלעד שובל
אני מייצג את המגזר של ההייטק. רק בשביל לעשות סדר, החוק הזה שהובא לפה מטרתו לתקן חלק בפקודת מס הכנסה, חוק המיזוגים-פיצולים. החברים אמרו, ואני חושב שגם רולנד ועופרי כיוונו לזה, בתוך החוק הספציפי עדיין קיימים דברים שמצריכים שינוי. לכן זה לא חוק נוסף אלא אולי תיקונים והשלמות לחוק הזה. זה גם מה שרואה החשבון פרידמן ניסה לומר. לפחות לדעתנו, אי אפשר לאשר את החוק ככה כי עדיין בתוך החוק הזה צריך לעשות שינויים נוספים ורולנד כיוון לאותן שיחות.
רולנד עם שלם
הרעיון הוא כזה, בחוק המוצע יש הסכמות לתקן אותו פה ושם בכמה נקודות. שנית, דברים נוספים שלא קשורים כרגע לחוק הזה, סיכמנו שנשב במהלך השנה ונביא בעזרת השם עוד תיקון חקיקה בהמשך. אלה שני דברים שלא קשורים אחד בשני.
ג'ק בלנגה
נכון. ככה זה סוכם ואלה נושאים שלא קשורים במישרין בחוק הזה.
היו"ר משה גפני
אבל אתה אמרת שיש בחוק הזה בעיות שצריך לתקן.
גלעד שובל
אני מצטרף לכולם וזה ברור. אני אומר שהעבודה שנעשתה פה היא עבודה מדהימה.
היו"ר משה גפני
בהתחלה לא הבנתי בגלל שלא הצטרפת לברכות.
גלעד שובל
לא רציתי לחזור על הדברים, אבל העבודה הייתה באמת מדהימה וראוי לציין את זה. אני אומר שוב שיש פה השלמות שיכול ונכון להשלים אותם בחקיקה ראשית.
היו"ר משה גפני
זאת חקיקה ראשית.
גלעד שובל
אני יודע ולכן אני אומר או פה או בסמכות מנהל. אני רק אומר שעדיין יש דברים שצריך להשלים פה.
היו"ר משה גפני
בתור יושב-ראש אני מתלבט. האמת היא שהייתי צריך להגיד שאני לא מתחיל את החוק הזה עד שאתם לא מביאים נוסח. הרי כולכם אמרתם שיש נוסח אחר, זאת אומרת אנחנו דנים בעצם על נוסח שלא מונח בפנינו. אני חושב שאנחנו כן נתחיל את העניין על אף שאנחנו יודעים שאין לנו נוסח.

כמה שינויי נוסח יש בחוק?
ג'ק בלנגה
הרבה. אדוני, יש הרבה שינויי נוסח אבל לפני כשנה וחצי עשינו הקראה של החוק פלוס כל הדברים המוסכמים ליד, ולאחר מכן עברנו להצבעה טכנית. השאלה היא האם אפשר לעשות את זה גם פה.
יוסי אלישע
אם אפשר להשלים. התיקונים שמדובר עליהם הם לא רשימה מחדש של החוק. אלה תיקונים סמנטיים, חלקם אפילו משפטים קצרים. הם אומנם משמעותיים במה שהם עושים, אבל הנוסח והמורכבות שלהם פשוטים. אני חושב שלא צריכה להיות לכם בעיה לעשות את זה ממש תוך יממה אחת. בואו נתקדם עם מה שיש, תדברו על העקרונות ותצביעו בדיוק כמו שאומר ג'ק.
ג'ק בלנגה
אפשר להצביע על זה היום ולהביא את זה להצבעה טכנית נוספת.
היו"ר משה גפני
לא, לא. היום לא תהיה הצבעה.
מיקי לוי (יש עתיד)
ג'ק, זה מסוכן, מה שאתה אומר.
היו"ר משה גפני
על זה אין שאלה בכלל. עם כל הכבוד, אנחנו צריכים לדבר על נוסח, לקרוא אותו ולהבין אותו. ויכול להיות שאני רוצה להוסיף דברים בחוק הזה.
גלעד שובל
אבל הקראה אפשר לעשות.
היו"ר משה גפני
אני לא מתערב בעבודה שלך, אל תתערב בעבודה שלי. אפשר. לא חייב, אתה יכול.
גלעד שובל
אני יכול להציע.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, לצערי אני צריך לצאת ואני רוצה להגיד כמה מילים בקצרה. קודם כל, זה נשמע אחרית הימים, כל הברכות ההדדיות. זה לא קורה לעתים קרובות.
מיקי לוי (יש עתיד)
ימות המשיח.
רולנד עם שלם
כבר עשר דקות אני צובט את עצמי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה בסדר גמור. הלוואי שכל ישיבה הייתה ככה, היינו במקום אחר לגמרי. גם אני מצטרף לברכות. הרבה פעמים קורה שאצלנו בספר החוקים יש כוונות טובות אבל האימפלמנטציה בלתי אפשרית. זה מה שקרה כאן כי הרי הייתה כוונה כזאת, אבל החוק עצמו, הפרטים, מנע את יישום הכוונה. אני בהחלט מברך על כך ויש עוד דרך ארוכה גם בהקשרים אחרים ואנחנו יודעים זאת.

יש לי נקודה אחת שאני רוצה להעלות כחומר למחשבה, ויכול להיות שחשבתם על זה. מצד אחד, אנחנו רוצים לעודד מאוד, בפרט בתחום ההייטק, את שינויי המבנה התכופים, דבר שמשקף את הדינמיות של הסקטור. מהעבר השני צריך מאוד להיזהר כל הזמן שלא לעודד חלילה, בלא משים, שינויים מבניים שיכולים להוביל למבנה פירמידלי. הדבר הזה תמיד צריך להיות לנגד עינינו.
היו"ר משה גפני
אבל זה נגד החוק. תסביר מה אתה אומר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
היום ניתן עדיין לקיים מבנה פירמידלי, פחות מקודם. פשוט הוא הוגבל, אבל הוא קיים. אנחנו רואים לעתים קרובות שהמבנים האלה גורמים לבעיות, ואני לא רוצה להרחיב, כולל לאחרונה. לכן, כל פעם שאנחנו עושים שינוי שנוגע לשינויי מבנה ובעלות, צריך גם לתת את הדעת האם חלילה זה לא מעודד הליכה למבנה פירמידלי. אני לא אומר שזה המקרה כאן. אני אומר שזה מסוג המבחנים שאתה צריך לעשות כל פעם שנוגעים בנושא של שינויי בעלות במבנה.
היו"ר משה גפני
טוב. יש אפשרות שהנושאים שאתם מעלים, שצריכים להיות בחקיקה עד סוף השנה, ייכנסו בחוק הזה? יש אפשרות שתשבו אתם ותנסו להביא אותם בחוק הזה כדי שלא יצטרכו חוק חדש? כמה נושאים כאלה יש?
ג'ק בלנגה
יש נושאים כבדים ומהותיים ואני אתן דוגמה או שתיים. למשל, פיצול עסקים בין בני משפחה, שזה נושא כבד מאוד, או עסקים בין שותפים שרבים.
היו"ר משה גפני
זה לא חוק שנמצא?
ג'ק בלנגה
כן, אבל כרגע זה לא מוסדר.
היו"ר משה גפני
לא על זה אתה מדבר? יש חוק שמונח פה והתחלנו את הדיון עליו. על זה אתה מדבר?
ג'ק בלנגה
על זה אני מדבר.
היו"ר משה גפני
זה חוק שנמצא פה.
ג'ק בלנגה
ברשות המסים, רולנד ועופרי אמרו שהם רוצים לקיים דיון עמוק בנושא הזה בשביל לנסות לבנות חקיקה. זה נושא שאי אפשר לגמור בעשרה ימים.
היו"ר משה גפני
רק שנייה, מר בלנגה. אני מדבר עכשיו על משהו אחר. יש חוקים שקיימים ואנחנו נדון בהם במוקדם או במאוחר. גם התחלנו את הדיון ואתה יכול לשבת עם רשות המסים, להגיע להסכמות או לאיזשהו מהלך שבחקיקה ההיא, שלא קשורה לכאן, תגיעו להסכמות. זה לא קשור. שאלתי שאלה אחרת. אנחנו נצטרך נוסח של החוק הזה. אתם תצטרכו לשבת עם רשות המסים ואני רואה שזה תועלתי. אני רואה שאתם מגיעים להסכמות ואפילו מברכים אותם. בסדר.

אמרתם, כל אחד ברמת חריפות יותר או פחות, שצריך עוד חוק. גם רשות המסים אומרת את זה. היא צריכה לבחון את העניין, לשבת אתכם ולהגיע או לא להגיע להסכמות, אבל יש כוונה לבחון האם להגיע לעוד חוק עד סוף השנה האזרחית שישלים או שיהיה תוספת לחקיקה הזאת. אני שואל האם יש אפשרות לעשות את הישיבות האלה מהר ולנסות להגיע להסכמות, במקום להביא חוק שיעבור את הממשלה ויעבור את מליאת הכנסת ויעבור את ועדת שרים לחקיקה ואת כל התהליך הזה. זה יהיה, בעזרת השם, בתשע"ט. האם אתם יכולים להגיע להסכמות עכשיו? נראה שהנושא הזה הוא בר-ביצוע, אנחנו יכולים להשלים אותו פה, בחקיקה הזאת, אם יש הסכמה. אתה יודע מה זה חקיקה.
ג'ק בלנגה
אני אתייחס ואני מניח שרולנד ירצה להתייחס. הנושאים הנוספים שעלו בישיבות – קיימנו לא מעט ישיבות ובגלל זה הגענו די להסכמה סגורה על החוקה זה – דורשים חשיבה פיסקלית עמוקה ואסטרטגיה מיסויית שלא נוכל לסיים אותה לא בעשרה ימים ולא בעשרים ימים. יש פה נושאים מאוד כבדים שאנחנו חושבים שהם דורשים טיפול ורשות המסים אמרה: אני מסכימה לעשות אתכם דיונים עמוקים בנושא. אני ביקשתי שהדיונים האלה יסתיימו עד דצמבר על מנת להביא את זה לידי חקיקה. זה לא נושא שאפשר לסיים אותו תוך עשרה-עשרים ימים.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
רולנד עם שלם
אני מאשר את מה שאמר ג'ק. אלה נושאים מורכבים וגדולים שעלו בעקבות הרצון שלנו לתקן פה. הם עלו ליד וראינו שהם חשובים.
היו"ר משה גפני
כל הדברים הם עמוקים, רציניים וגדולים? כל הנושאים או שיש נושאים שלא?
רולנד עם שלם
מה שהיה קשור או ליד, אלה אותם עקרונות שאנחנו רוצים לתקן בנוסח המוצע. מה שכבר היה גדול ויותר רחוק או יותר מורכב, צריך לבוא בחוק.
היו"ר משה גפני
כלומר, אין אפשרות להגיד: בואו נדחה את זה בכמה שבועות וננסה להגיע להסכמות. אין אפשרות.
מיקי לוי (יש עתיד)
במושב החורף.
היו"ר משה גפני
לא היית בהתחלה. זה התחיל במצעד הברכות.
מיקי לוי (יש עתיד)
איך פספסתי את זה, דווקא היום.
קריאה
אנחנו יכולים לחזור על זה.
היו"ר משה גפני
אני ראיתי שיש שיתוף פעולה בין הצוות של רשות המסים, רולנד ואחרים, לבינם, לכל הגופים. כולם אמרו, וגם רשות המסים אמרה שצריך לבחון את העניין של נושאים שנובעים מהחוק הזה או כתוצאה מהחוק הזה. בקיצור, צריך להגיע לפתרונות וככל הנראה יצטרכו להביא תיקון חקיקה. הצעתי שהיות ואין לנו נוסח עכשיו ואנחנו לא יכולים להתקדם עם החוק, וממילא יצטרכו להביא נוסח שנצטרך לדון בו, אולי אפשר בינתיים לדחות את זה בכמה ימים, שבוע-שבועיים, ולהגיע להסכמות כדי שלא יצטרכו חקיקה חדשה. אם אתם אומרים שזה עמוק וכולי, זה לא יהיה במושב הזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה יהיה בחורף.
ג'ק בלנגה
אנחנו כל-כך שמחים שרולנד אמר שהוא מבטיח שעד דצמבר יהיה נייר מוסכם של עמדות. זה מקדם מאוד את מדינת ישראל בנושאים שעלו.
היו"ר משה גפני
זה בסדר ונראה שהם באמת עושים עבודה. אם אין אפשרות – אין אפשרות, אבל החקיקה בוודאי לא תגיע בקיץ. אם היא תגיע, היא תגיע בחורף וגם זה לא בטוח.
צבי פרידמן
לכן הצעתי לפחות לקבוע את העקרונות. לתת סמכות לשר האוצר לקבוע כללים.
היו"ר משה גפני
לא, לא.
מיקי לוי (יש עתיד)
פרידמן, זה לא פה.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים. אני לא יודע על מה מדובר. לתת סמכות לשר האוצר – אנחנו מדברים על חקיקה ראשית.
צבי פרידמן
נגיע למדובר ונאמר: במקרה כזה וכולי. היו מקרים.
היו"ר משה גפני
אני רק רוצה שתדע שמדובר בחקיקה ראשית. שר האוצר יכול להיות פעם פלוני ופעם אלמוני, פעם אתה סומך עליו ופעם אתה לא סומך עליו. אנחנו צריכים לדון בעניין עצמו ואז אולי אפשר להגיע למסקנה שאולי אפשר לתת לשר האוצר להחליט, אבל צריך לדון בעניין ולראות את הפרטים. כרגע אנחנו מדברים על חקיקה ראשית. מר פרידמן, ההצעה הזאת יכולה להיות נכונה כשנדון בנושא.
יוסי אלישע
אם אפשר, אדוני היושב-ראש, כמה מילים. הנושאים שאנחנו מדברים עליהם הם שינויים לא משמעותיים מבחינת המלל שלהם – אלה שצפויים להיות בעתיד – אבל הם בהחלט מצריכים איזשהו דיון. מעבר לדוגמה שהוא נתן יש פה שאלה משמעותית של מה שקורה עם אנשים יחידים, פרטיים שרוצים להעביר את העסקים שלהם לחברות עם התחייבויות. צריך לשקול את זה ואיך למנוע את זה בשביל למנוע תכנוני מס. אני גם סבור שאנחנו צריכים לשבת על המדוכה וזה לא ייקח יום או יומיים, אבל יש הסכמה. יש הסכמה של הרשות שבאמת צריך לאפשר את הדברים האלה בכפוף למגבלות שייקבעו. אני יוצא מנקודת הדברים שהם יעמדו מאחורי הדברים שהם אמרו ועד דצמבר נבוא עם אותן הוראות חדשות שישכללו עוד יותר את מה שיש היום ובאמת ננסה להעביר את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
בהמשך למה שאמר יוסי, אם אפשר, אדוני היושב-ראש, ברשותך, בדברי הסיכום שלך ייאמר שרשות המסים תדווח לוועדה ב-1 בנובמבר על אופן ההתקדמות, איפה זה עומד כדי ששוב לא נגיע לישיבה, כולם יגיעו ושוב לא. בבקשה, אני סומך עליכם אבל אני רוצה להיות בטוח. אם אפשר, בבקשה.
היו"ר משה גפני
יש לך הערכת זמן לחוק הזה?
רולנד עם שלם
אנחנו עובדים כל הזמן. משתדלים. אחרי שנעבור את החוק הזה, בעזרת השם, נקבע לוח זמנים כדי לקדם את ההצעות הנוספות.
היו"ר משה גפני
ברור שזה לא בחוק הזה.
רולנד עם שלם
נכון.
היו"ר משה גפני
בסדר. אם כך, אני מבקש שתכינו נוסח ותביאו לנו. ברגע שיהיה נוסח אנחנו נתכנס, נתקדם עם החוק הזה ואם לא יהיו בעיות גם נאשר אותו. במקביל אני שמח על שיתוף הפעולה הזה, בגלל שהוא דבר מאוד חשוב. הוא חוסך לנו זמן והוא גם מוריד פה מתחים מיותרים. אני רוצה להתקדם עם החוק הזה מכיוון שהוא חוק טוב וגם אני מברך אתכם על החוק הזה. אני מברך, כמובן, על שיתוף הפעולה ואני מבקש שתביאו נוסח. ברגע שיהיה נוסח נקבע זמן שבו נדון בחוק וככל הנראה גם נאשר אותו. אני מעריך ככה, לא נכנסתי עוד לפרטים.
ג'ק בלנגה
אדוני, עוד משפט אחד. מאחר ויש לחץ מאוד גדול במשק על החוק הזה, ומאחר והייתה הסכמה גם של רשות המסים לתת את ההקלות רטרואקטיבית, אם אפשר לקבוע לוחות זמנים.
היו"ר משה גפני
אי אפשר לקבוע לוחות זמנים אם אין נוסח.
ג'ק בלנגה
לא, לנוסח. שרשות המסים תתחייב להגיש נוסח עד יום ראשון.
ג'ק בלנגה
אנחנו יכולים השבוע להעביר נוסח, אין בעיה.
היו"ר משה גפני
תעבירו נוסח ונקבע מועד.
ג'ק בלנגה
השבוע זה עד מוצאי שבת.
היו"ר משה גפני
רק שנייה, אני לא רוצה להסתבך עם העניין הזה. יש רצון שלכם להעביר את החוק הזה. יש ברכות של הארגונים שהם מברכים אתכם על כך שאתם מעבירים את החוק הזה. אני רוצה נוסח. החוק הזה מונח פה כבר הרבה זמן ואני רוצה נוסח. ברגע שיהיה נוסח, נקבע את הזמן. אני לא מלחיץ אתכם ואני גם לא רוצה שתעשו את זה במוצאי שבת. מקסימום ביום שישי, אבל אם לא אז ביום ראשון.
מיקי לוי (יש עתיד)
שעתיים לפני כניסת שבת. עד שעתיים לפני כניסת שבת.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, תעשו את זה כמה שיותר מהר. אני לא מלחיץ אתכם בעניין הזה. אני מניח שאתם תעשו את זה מהר. זה לא איזה חוק שנוי במחלוקת שאני צריך לקבוע לכם דד-ליין וכולי. זה לא חוק שנוי במחלוקת והם יעשו את זה מהר. הרי אתם נמצאים איתם בקשר ואתם גם תעודדו אותם בזה. ברגע שיהיה נוסח נקבע זמן ונשתדל לעשות את זה כמה שיותר מהר. אנחנו עסוקים עם הרבה דברים אחרים ויש לנו בעיות עם העלאת גיל הפרישה לנשים, וככל הנראה נצטרך בשבוע הבא לדון בזה. אתם לא צריכים להיות מודאגים. הם רוצים את החוק, אנחנו רוצים את החוק, אתם רוצים את החוק. זה גם יחול רטרואקטיבי.
יוסי אלישע
התחולה הרטרואקטיבית היא חלקית.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אומר שיהיה נוסח, נשים את זה על סדר-היום ונתקדם. אני לא יכול לעשות משהו אחר, בסדר? תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים