ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/06/2017

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות אוטובוסים בין עירוניים), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 18

מישיבת וועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום רביעי, כ"ז בסיון התשע"ז (21 ביוני 2017), שעה 9:30
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות אוטובוסים בין עירוניים), התשע"ו–2015
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ר
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף
מוזמנים
מפקח ארצי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - מירי מאיר שטטמן

רפרנט תחבורה ציבורית באג"ת, משרד האוצר - הראל שליסל

עו"ד, משרד האוצר - הראלי שירה מזרחי

מנהל אגף תחרות תחבורה ציבורית, משרד התחבורה - גבריאל נבון

יועצת נגישות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - יעל רנדר

יועץ נגישות-שק"ל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - אברהם רמות

רכז מידע ומחקר, הכנסת - אהוד משה בקר

מנהלת המחלקה המשפטית, עמותת נגישות ישראל - מיכל שיק הר-טוב

מת"ל, הוועדה לזכויות הילד - אביבית אהרונוף

חבר ועד מנהל, עמותת נכה לא חצי בן אדם - אשר רוכברגר

מורשת נגישות שירות, בקול - לירית שפיר שמש

מאפשר בסינגור עצמי, אלווין ישראל - שלום לב

יו"ר, המרכז הישראלי ללימודי חירשות - בועז אחד העם

הנהלת הקואליציה, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - רויטל לן כהן

יו"ר ועדת ביקורת, נכים למען נכים - דני קדרון

שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את נגישות ישראל - סטיבן יעקב לוי
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
אתי שבתאי
רישום פרלמנטרי
חבר המתרגמים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות אוטובוסים בין עירוניים), התשע"ו-2015
היו"ר אילן גילאון
בוקר טוב לכולם, אנחנו נוהגים להתחיל בזמן, אני מקווה שההדורים יושרו והכול בסדר. אנחנו אוהבים ללכת חלק, לאשר, בצורה משעממת ומהירה. ערן, אתה מוכן? הכול בסדר. אני רואה על השולחן רק את הנושא של משרד התחבורה. היה עוד משהו. אה, לא, אין לי את זה.
קריאה
לא מערבים שמחה ביגון.
היו"ר אילן גילאון
טוב, בוקר טוב לכולם, long time no seen מה שנקרא וסוף סוף אנחנו מתראים. אנחנו דנים היום בנגישות חופשית באוטובוסים בין-עירוניים, 2017. נתחיל ישר בהקראה, אלא אם כן יש למישהו הערה להעיר. יאללה.
אייל לב ארי
מה שנשאר לנו פתוח מהותית מהפעם הקודמת זה השאלה של עניין התנאים להנגשת תחנות אוטובוסים בין-עירוניים. יש בפנינו הצעה של משרד התחבורה, נקריא אותה, ויש גם תיקונים שיהיו תוך כדי ההקראה או אחרי ההקראה.
מיכל שיק הר-טוב
אפשר להגיד רק משהו מקדים? תודה. עורכת-דין מיכל שיק הר-טוב, עמותת "נגישות ישראל". קודם כול אני רוצה להודות לך, אילן, על זה שהתעקשת, ואנחנו רואים את התיקון הזה עכשיו של הנגישות בתחנות. זה היה לא פשוט, זה היה לא קל. וכמובן, להודות ליועץ המשפטי לממשלה שקיבל את העמדה הזאת, שיהיה סמכות להנגיש תחנות אוטובוס בין-עירוניות.

אנחנו כן קוראים כאן, ואנחנו כמובן נהיה בקשר הדוק אתך, אילן, לכך שנגישות פיזית באוטובוסים בין-עירוניים נדרשת, היא חובה, ומשרד התחבורה צריך להתגייס לעניין הזה. ואני מקווה שנפעל יחד לתיקון חוק שוויון בעניין הזה.
היו"ר אילן גילאון
טוב, תודה. צריך להודות ליועץ המשפטי, אני - - - לא צריך להודות לי.

תנאים להצבת סככות המתנה לאוטובוס בינעירוני

(א)

בסככות המתנה של אוטובוס בינעירוני יותקן שילוט נגיש;
(ב)

בסככות המתנה של אוטובוס בינעירוני שיוצרו לפני תחילתן של תקנות אלה, יותקן שילוט נגיש לא יאוחר מחמש שנים מיום תחילתו של סעיף זה;

אנחנו מוסיפים כאן עניין של החלה הדרגתית, שההתקנה תבוצע הדרגתית באופן שבכל אחת משנות תקופת ההתקנה יותקן שילוט כאמור בשיעור של 20% מכלל ההתקנות.

(ג)
בסעיף זה "שילוט נגיש"
סימון רשימת קווי השירות העיקריים שעוצרים בתחנה שבסככת ההמתנה לטובת נוסעים בעלי מוגבלות ראייה לפי ת"י 1918 חלק 4, סעיף 2.1.3.13 למעט סעיף קטן 3 שבו או באמצעי טכנולוגי שיאשר המפקח על התעבורה בהתייעצות עם הנציב.
תחילה

(ד)

תחילתו של סעיף זה 18 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה.

עכשיו, אנחנו רוצים להוסיף עוד כמה חידודים שסוכמו לפני תחילת הדיון. אחד לגבי מספר השלטים שיוצבו בתחנה עד שיימצא פתרון טכנולוגי, עד תשעה שלטים. כאשר בעצם אם תהיה תחנה עם פחות קווים, יוצבו בעצם כל הקווים. אם מעל התשעה, העדיפות תהיה לפי הקווים עם התדירות הגבוהה יותר.
היו"ר אילן גילאון
תמחיש לי את זה, אני לא מבין מה אתה אומר. תשעה זה לא דבר שאנחנו מאבדים אותו, זה לא יותר מדי?
אייל לב ארי
יכולות להיות תחנות אוטובוס עם אוטובוסים שעוצרים בהם יותר מקו אוטובוס בין-עירוני אחד, עד נגיד 10–12, תלוי פשוט במיקום של - - -
היו"ר אילן גילאון
אתה כותב תשעה בקבוע, לא במתחלף.
אייל לב ארי
זה כרגע עד תשעה קבוע, לפי התדירות. זו בעצם היכולת - - -
היו"ר אילן גילאון
ואם בתחנה הזאת עוצרים יותר מתשעה, אז מה קורה עם האחרים?
אייל לב ארי
אז יוצבו בעצם תשעה עם התדירות הגבוהה יותר. ולגבי היתר, עם התדירות הנמוכה יותר, הם לא יוצבו. זה עניין גם של שטח מקום.
היו"ר אילן גילאון
כן, זה ברור גם למה. גם תשעה זה הרבה.
אברהם רמות
באפליקציה שהיא נגישה לכולם, ה-Moovit למשל, יש לך מידע גם של 30 קווים. אבל זה מה שאפשר להציב כרגע.
עופר לוי
גם בתחנה עצמה יש ברקוד שאפשר לקרוא אותו באמצעות טלפון חכם, והוא מזהה את כל הקווים שעוברים בתחנה ומעביר את זה לטלפון הסלולרי.
היו"ר אילן גילאון
בכמה אתה שואל, בכמה יש?
עופר לוי
לא בכמה, אני אומר שבכל סככות ההמתנה יש שילוט, שכולל ברקוד.
אברהם רמות
בכולן.
עופר לוי
והברקוד הזה יודע לזהות אל הטלפון הסלולרי, אחרי שהטלפון הסלולרי קורא אותו, הוא יודע לזהות את כל קווי השירות שעוברים בתחנה הספציפית הזאת.
אייל לב ארי
אז כשיהיה פתרון טכנולוגי, המגבלה של התשע לא תחול, כי בעצם בדיוק כמו שעופר אמר - - -
קריאה
לא, זה קיים - - -
אייל לב ארי
כן, עם מה שקיים - - -
היו"ר אילן גילאון
סליחה רגע, הפתרון הטכנולוגי זה רק באמצעות סלולרי וברקוד או שיש לכם פתרון - - -
קריאה
לא.
אייל לב ארי
הם עובדים עליו.
מיכל שיק הר-טוב
שאלה למשרד התחבורה. בדיון הקודם הצגתם את זה שאתם רוצים לקדם פתרון טכנולוגי ורוצים לצאת במכרזים לעניין הזה.
קריאה
נכון.
מיכל שיק הר-טוב
האם תינתן עדיפות? כי פתרון טכנולוגי פשוט פותר את הכול, וכל העניין הזה של תשעה שלטים, מעל, מתחת לזה.
קריאה
זה מה שאנחנו עושים כרגע.
מיכל שיק הר-טוב
האם הכוונה שלכם זה שהשילוט יהיה טכנולוגי, לא הצהוב - - -
קריאה
כן.
מיכל שיק הר-טוב
אוקיי. ושאלה אחרונה: רשום פה לפני תחילתן של התקנות. אני רק רוצה שיהיה ברור שתחנות חדשות זה מ-day 1 יהיה שילוט.
אייל לב ארי
זה (א).
קריאה
ככה כתוב.
מיכל שיק הר-טוב
איפה כתוב?
אייל לב ארי
(א).
מיכל שיק הר-טוב
לא יודעת, לי לא - - -
ערן תמיר
(א) בסככות המתנה של אוטובוס בינעירוני יותקן שילוט נגיש.
מיכל שיק הר-טוב
אה, אוקיי.
ערן תמיר
וזה מהתחילה.
היו"ר אילן גילאון
אז זה מה שהוספתם. יש לכם עוד תוספות?
אייל לב ארי
יש לי עוד שאלה לאבי, עם סמלי הנגישות. בהגדרה "סמלי הנגישות" – סמל הנגישות הבין-לאומי. זה נכון לשים אותו? זאת שאלה עוד שאני סוחב מהדיון הראשון.
אברהם רמות
תראה, הפרקטיקה בארץ זה לשים את הסמל הבין-לאומי בכל מקום שמדבר נגישות כללית. כמובן שלפעמים יש בעיה של שמיעה, שמים את האוזן, אבל ככללי מקובל הסמל עם הכיסא גלגלים.
אייל לב ארי
אתה לא חושב שיש בזה כדי להטעות במקרה של ההנגשה החושית, של האוטובוסים הבין-עירוניים? הסמל של הנגישות הבין-לאומי הרי זה על כיסא הגלגלים, נכון?
אברהם רמות
לא, הוא מציג כיסא גלגלים, אבל הכוונה שלו – נכון, ערן?
ערן תמיר
לא, אבל מה שאייל שואל, פה במקרה הזה זה רק הנגשה חושית. אסביר.
היו"ר אילן גילאון
אבל אלה השיחות שאתם יכולים לנהל לפני הישיבה.
ערן תמיר
מכוח החוק מדובר פה כרגע רק על הנגשה חושית לצערנו. היות שזאת רק הנגשה חושית, האם זה יהיה נכון לשים את סמל ההנגשה הכללית? אתה צודק שהם שמים הנגשה כללית, רק - - -
היו"ר אילן גילאון
לא הבנתי. הסמל הזה שם זה סמל?
עופר לוי
סליחה שאני מתפרץ, אני חושש ששימוש בסמל הבין-לאומי יטעה את הציבור. אני חושב שיש מספיק סמלים גם בתקינה האירופית, וגם כיום שמודבקים כבר על גבי אוטובוסים, שמלמדים על אופי ההנגשה שקיימת באוטובוס הזה.
היו"ר אילן גילאון
למה הסמל הבין-לאומי צריך להטעות את הציבור בכלל? מה מטעה בזה?
קריאה
כי בעצם זה לא נגיש לנגישות פיזית.
קריאה
לכיסא גלגלים.
קריאה
לכיסא גלגלים, זה מה שאני אומרת.
עופר לוי
לדעתי, אם תסלחו לי, אפשר מחוץ לאוטובוס להדביק - - -
היו"ר אילן גילאון
רגע, אני שומע מעופר את ההסבר, סליחה. אני לא מצליח. יש לי קשב וריכוז גם, בניגוד למה שאתה רואה. כן.
עופר לוי
לטעמי, אפשר מחוץ לאוטובוס להדביק מדבקות שהולמות באמת נקרא לזה את המוצרים או את האפשרויות שהאוטובוס הזה מאפשר. ובתוך האוטובוס במושבים, על גבי המושבים שמיועדים לאנשים בעלי מוגבלות, להדביק את הסמל הבין-לאומי. כך שמחוץ לאוטובוס יהיו את הסמלים בצורת אוזן שמיועדים לעיוורים, ובתוך האוטובוס יהיה את הסמל שכולם מכירים ולכולם ברור שהמושבים האלה מיועדים באמת לאנשים נזקקים.
קריאה
עם מוגבלות.
קריאה
אנשים עם מוגבלות שמיעה חושית.
היו"ר אילן גילאון
אנשים עם מוגבלות הם לא בהכרח נזקקים. זה משהו אחר. אם אתם עושים אוטובוסים לנזקקים אז יש פה בעיה - - -
עופר לוי
כוונתי שנזקקים לשירות.
קריאה
אז אתם מורידים את סמל הנגישות הבין-לאומי?
אברהם רמות
את הבין-לאומי נוריד, ונשאיר את זה כמו שעופר אמר.
אייל לב ארי
את הספציפי.
קריאה
רגע, אבי, יש לך עם זה בעיה?
אברהם רמות
לא, ממש לא. מה שכן נצטרך, שאם משהו ישתנה אז נשנה.
אייל לב ארי
עוד דבר, אם אני זוכר, לגבי ההנגשה של תחנות עמוד, יכול להיות שבעצם יהיה אמצעי טכנולוגי שאפשר גם טכנולוגית להציב אותו על תחנות עמוד, הוא יוצב גם על תחנות עמוד.
קריאה
ככל שזה יתאפשר – בוודאי.
אברהם רמות
ככל שיתאפשר מבחינה טכנולוגית.
אייל לב ארי
בסדר. זה בעצם מה שהקראנו והעקרונות. לי אין עוד משהו, אם יש לכם עוד משהו אז זה עכשיו או לעולם לא.
היו"ר אילן גילאון
אוקיי.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות אוטובוסים בין עירוניים), התשע"ו–2015, אושרו.
היו"ר אילן גילאון
נאשר את זה. אתי, פותחים, סוגרים?
אתי שבתאי
קראת עם - - -
היו"ר אילן גילאון
כן, כן. סוגרים את הישיבה הזאת. פותחים את הישיבה הבאה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:42.

קוד המקור של הנתונים