ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/07/2017

1. היערכות משרד החינוך והרשויות לחופשת הקיץ בחינוך המיוחד 2. הזנה לילדים עם מוגבלות בתקופת הארכת הלימודים בקיץ

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 437

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ט' בתמוז התשע"ז (03 ביולי 2017), שעה 10:30
סדר היום
1. היערכות משרד החינוך והרשויות לחופשת הקיץ בחינוך המיוחד 2. הזנה לילדים עם מוגבלות בתקופת הארכת הלימודים בקיץ
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

חיים ילין
מוזמנים
אילן שי - עורך דין, לשכה משפטית, משרד החינוך

אסתי אליצור - מנהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

רחל אברמזון - מנהלת אגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

חיים הלפרין - מנהל היחידה לתוכניות משלימות למידה, משרד החינוך

מיכל שאול - עורכת דין, לשכה משפטית, משרד החינוך

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך, אג"ת, משרד האוצר

אמיתי שוחט - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אתי וייסבלאי - מרכז המידע והמחקר, כנסת

ברוך הלפגוט - סגן מנהל אגף חינוך חרדי, עיריית ירושלים

נועה פחימה - ממונה על החינוך המיוחד, עיריית ירושלים

איילת דיין - עורכת דין, האגף לקידום זכויות, אלו"ט

חן רוזנבאום - עובדת סוציאלית, המרכז למשפחה, אלו"ט

אפרת בצלאל - הנהלת ארגון ההורים בירושלים/מעורבות

רויטל לן כהן - עורכת דין, הנהלת הקואליציה, עמותות וארגונים למען אנשים עם מוגבלות

הניה מרמורשטיין - "עלה"

אסתר קרמר - קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

ולרי זילכה - עורכת דין, רכזת פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות, בית איזי שפירא

אירן אשל - ועד הורים, בית ספר גיל, תל אביב

אמירה חדר שושן - יו"ר הנהלת הורים, בית ספר גיל, תל אביב

אברהם דל - סטודנט

אורלי ארז - מוזמן/ת

רבקה מורוביץ - מוזמן/ת

אורנלה דכוור קעואר - מוזמן/ת

יובל יפת - שדלן/ית (עצמאי/ת), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: אהבה ארגון הנכים בישראל המיוחד, מטב)

מאיר אסרף - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר המתרגמים

1. היערכות משרד החינוך והרשויות לחופשת הקיץ בחינוך המיוחד 2. הזנה לילדים עם מוגבלות בתקופת הארכת הלימודים בקיץ
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, 3 ביולי 2017, ט' בתמוז ה'תשע"ז. הנושא: היערכות משרד החינוך והרשויות לחופשת הקיץ בחינוך המיוחד, הזנה לילדים עם מוגבלות בתקופת הארכת הלימודים בקיץ.

אומר לכם, זה דיון ביוזמתי. אמרתי, תקבלו החלטות לטובת אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

במהלך חופשת הקיץ ובשנים עברו שמענו על חריקות כאלה ואחרות. מטבען של מערכות שהן צריכות התאמות שמקבלים החלטות, לא תמיד מקבלים החלטה וזה תואם את כל המעטפת של הילד או המעטפת של המוסד ולכן אמרתי, השנה אנחנו נקדים את פני הטובה, נסתכל על חצי הכוס המלאה, שכל ההחלטות הטובות שהמשרד קיבל ואנחנו עוד מצפים שהנושא הזה ילך וישתפר.

להזכירכם, שנת הלימודים לילדים עם הצרכים המיוחדים, עם המוגבלות הקשה, הלקות הקשה מסתיימת ב-15 באוגוסט, לא לכולם. במהלך התקופה הזו אנחנו צריכים לוודא שמבחינתם זו שנת לימודים לכל דבר ועניין כולל כל הטיפול ההוליסטי. כדי שיהיה על מה לדון אני הייתי מצפה שמשרד החינוך ייתן לנו סקירה, אבל לפני כן קצת נתונים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. לאחר מכן אתן לרחלי אברמזון ממשרד החינוך לתת לנו סקירה איך המשרד נערך לחופשת הקיץ בחינוך המיוחד. בבקשה.
אתי וייסבלאי
תודה רבה. אתי וייסבלאי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת.

אני אציג ממש כמה נתונים בסיסיים בנושא חופשת הקיץ בחינוך המיוחד. הדברים מבוססים על מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ילדים עם צרכים מיוחדים בישראל, נתונים וסוגיות מרכזיות. זה נכתב בשנת 2015 תוך עיבוד לנתוני משרד החינוך לשנת הלימודים הקודמת, תשע"ו.

באותה שנה היו כ-214,000 תלמידי חינוך מיוחד, מתוכם כ-85,000 תלמידים במסגרות חינוך מיוחד, גנים, כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ובתי ספר לחינוך מיוחד וכ-130,000 תלמידי חינוך מיוחד שהשתלבו בחינוך הרגיל.

בכל הנוגע לתלמידים המשולבים שהם כ-60% מתלמידי חינוך מיוחד, הם לומדים לפי לוח החופשות הרגיל של משרד החינוך. חופשות תלמידים שלומדים במסגרות חינוך מיוחד מוסדרות בחוזר מנכ"ל לשנת 2004, נוהל הפעלת תוכנית חופשות בחינוך המיוחד. מה שהחוזר הזה קובע, זה שמשך שנת הלימודים בחינוך המיוחד תלויה במגבלה של התלמיד ובמסגרת שבה הוא לומד. המצב הוא שמתוך אותם 85,000 תלמידים, תלמידים עם מגבלות פחות שכיחות לא לומדים עד ה-15 באוגוסט ללא קשר למסגרת שבה הם לומדים. מדובר בבערך 16,500 תלמידים שזוכים להארכה הזאת. תלמידים עם מגבלות יותר שכיחות שלומדים רק בבתי ספר או בגנים לחינוך מיוחד זכאים להארכת שנת הלימודים עד ה-30 ביולי, שהם כ-31,000 תלמידים. תלמידים עם מגבלות יותר שכיחות שלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים לא זכאים להארכת שנת הלימודים כלל. מדובר פה ב-36,000 תלמידים.

באוגוסט 2016 שר החינוך הודיע כאן בוועדת החינוך על שינויים במועדי החופשות של תלמידי החינוך המיוחד. מה שנאמר אז, שכ-2,000 עיוורים ולקויי ראייה וחרשים יהיו זכאים ללימודים גם בזמן חופשות בית הספר, כמו כל התלמידים שהלקויות שלהם פחות שכיחות. כ-2,500 תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה, רק אלה שלומדים במסגרות חינוך מיוחד יהיו זכאים להארכת שנת הלימודים גם הם עד ה-15 באוגוסט. לגבי כל האוכלוסיות האחרות שעליהן דיברתי, אין שינוי.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רחל.
רחל אברמזון
טוב, בהמשך לסקירה אני אדגיש שהמוגבלויות לתלמידים בשכיחות נמוכה באוכלוסייה אכן מקבלים הארכת שנת לימודים עד ה-15 באוגוסט כשאנחנו מדברים על כך שעל פי החלוקה למוגבלויות הם נמצאים החל מתום שנת הלימודים שלהם ברצף, זאת אומרת הילדים יכולים גם אם בעבר למשל מועד הלימודים הסתיים ב-20 ביוני ואי אפשר היה להתחיל מייד את הפעילות או שהיו מתחילים את הפעילות ומסיימים ב-4 באוגוסט, היום המשרד איפשר להמשיך ברצף לתלמידים עם אוטיזם.

אנחנו מדברים רק על החטיבה, כי בדרך כלל ה-20 ביוני זה החטיבה העליונה, אז זה חטיבת ביניים חטיבה עליונה. אנחנו יכולים לדבר על כ-16,000 תלמידים בערך, משהו כזה, אולי אפילו יותר, שיכולים להמשיך את הארכת שנת הלימודים מה-20 ביוני עד ה-15 באוגוסט. העשרה ימים האלה באמצע עומדים לרשותם, זאת אומרת אם מבצעים את הימים האלה, אפשר ברצף להמשיך את תוכנית הקיץ. זה דבר אחד.

הדבר השני שהוא מאוד משמעותי זה באמת שנכנסה קבוצה שבעבר לא נכללה מסיבות כאלה ואחרות, המוגבלות השכלית ההתפתחותית הקלה שנכנסה. אנחנו מדברים על היקף של כ-3,000 תלמידים שהצטרפו לתוך המהלך הזה וקיבלו את הזכאות להארכת שנת לימודים עד ה-15 באוגוסט. בעבר הם קיבלו עד ה-30 ביולי. הדבר הנוסף שאנחנו פתחנו ואפשרנו זה לקבל גם את החופשות, את סוכות, חנוכה ופסח.
היו"ר יעקב מרגי
רחל, הטענה שעלתה בדיונים הקודמים, שאמנם זו הארכה אבל זו לא בדיוק הארכה.

כשאנחנו מדברים על הארכת שנת לימודים, זאת אומרת שזו שנת לימודים לכל דבר ועניין כולל כל הטיפולים הפרא רפואיים, כולל כל מפעל ההזנה. השאלה אם אנחנו השנה, כבר שנה שנייה אחרי אותה החלטה מבורכת של השר, אנחנו ערוכים לספק את המענים האלה?
רחל אברמזון
אז אני רוצה להגיד שבאופן חלקי. קודם כל הטיפולים ממשיכים אבל הם ממשיכים באופן אחר. הם לא נפסקים. אנחנו הרי אפשרנו גם למטפלים עם מקצועות הבריאות לחופשה גמישה במהלך השנה, זאת אומרת הם יכולים לקחת את החופשה שלהם לאו דווקא בקיץ. הם יכולים לקחת את זה בתחנות זמן לאורך השנה, אז קודם כל חלקם כן עובדים. לא כולם לא עובדים. יכול להיות שהמתכונת של הטיפול היא לא באותה מתכונת של יום לימודים שגרתי. זה הדבר הראשון.
היו"ר יעקב מרגי
לא מבין. תסבירי לי. הילד, יש לו צרכים.
רחל אברמזון
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
הטיפול, לא נתנו לו אותו כבונוס. נתנו לו את הטיפול הזה בגלל שהוא זקוק לו, בין אם זה בבית כשהוא בבית, בין אם הוא במערכת החינוך. מה קורה באותה תקופה, 1 ביולי, 20 ביולי עד 15 באוגוסט, האם הילד, יש לו את כל המעטפת? זה מה שאני צריך לדעת. את אומרת לי חלקית, זה תלוי אם ההוא יצא לחופש. אני מקבל תשובה מאוד לא ברורה.
רחל אברמזון
לא, לא. אז אני אומרת, הוא לא מקבל את כל המעטפת שהוא מקבל במהלך שנת הלימודים.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
רחל אברמזון
כי אנחנו מדברים על תוכניות חופשה, על הארכת שנת לימודים בתוכנית חופשה.
היו"ר יעקב מרגי
הרציונל היה הארכת שנת לימודים.
רחל אברמזון
נכון, אז בהארכת שנת לימודים הוא מקבל בשלב הנוכחי את מה שהמשרד ואת מה שהמערכת יכולה לתת וזאת המעטפת שאנחנו נותנים בהפעלת תוכניות החופשה.
חיים ילין (יש עתיד)
הרי אפשר לפתור את הבעיה אם מוסיפים תקנים במיוחד בתקופה הזאת, אבל נגיד שלא, הרי את גוררת את זה לכל השנה, כי אם הם עובדים בקיץ והם לוקחים את החופשות שלהם במשך השנה, את חייבת איזושהי יציבות ניהולית.
רויטל לן כהן
אין רצף טיפולי.
חיים ילין (יש עתיד)
כן. רצף טיפולי, כל מי שקצת מבין, זה אחד הדברים היותר חשובים שיש כי זה בעצם הביטחון וזה החוסן וזה הרוטינה. עם מה אנחנו מתמודדים? אנחנו מתמודדים ברוטינה. ברגע שאת מוציאה את הילדים, בכלל דרך אגב, כל ילד מהרוטינה, את משלמת על זה מחיר, אז קשה לי להבין כשאת אומרת משפט כזה בעצם את מוציאה אותו מהרוטינה.
רחל אברמזון
אני יכולה לומר שמה שאנחנו מנסים לעשות זה באמת לשמור על הרצף שגם הצוותים יעבדו. אני חייבת לומר שגם מבחינת הצוות עצמו אין חובה שהצוות יעבוד. הצוות נמצא ורוב הצוותים עובדים ורוב הצוותים נמצאים ומגויסים. יחד עם זה, אנחנו לא יכולים לחייב אותם. יש הסכמי עבודה. מותר להם גם לצאת לחופשות וזאת זכותם.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה, כשקיבל שר החינוך החלטה להאריך את שנת הלימודים. דרך אגב, אני עכשיו קורא את המכתב שהוא הוציא. יש שם בעיה התנסחותית. לא שמו לב או שאני לא מבין את זה נכון. "כמו כן ילדים עם לקות ראייה או שמיעה, תוארך חופשת הקיץ שלהם בשבועיים נוספים", זאת אומרת פיצל להם את שנת הלימודים בשבועיים.
רחל אברמזון
לא, למה?
יהודית גידלי
חופשת הקיץ תוארך.
קריאה
פעילות חופשת הקיץ.
היו"ר יעקב מרגי
זה מה שהוא כתב. הוא התכוון ההיפך. אוקיי.

רחל, אני מבין את המצוקה שלך. השאלה אם שר החינוך שקיבל את ההחלטה הזו להאריך את שנת הלימודים עד ה-15 באוגוסט לקח בחשבון את סוגיית ההסכם הקיבוצי? סליחה, הסכם קיבוצי, שנת הלימודים שלי מסתיימת ב-30 ביוני, אני לא מתייצבת. איך הוא מיישם את ההחלטה שלו?
רחל אברמזון
יש לפעמים קשיים.
היו"ר יעקב מרגי
אין "לפעמים".
רחל אברמזון
אני אומרת שיש לפעמים קשיים.
היו"ר יעקב מרגי
אם לא סגרתי את זה, זה לא לפעמים, זה יהיה לי קושי מעיקרא לקיים את ההחלטה שלי. את מבינה?
רחל אברמזון
כן.
היו"ר יעקב מרגי
קחי את ההורים האלה. הם יבואו בצדק אל מנהל המוסד שלהם, סליחה, יש החלטה של המשרד. אתה חייב לתפקד במאת האחוזים. מבחינת ההורים, ההורים לא יודעים את השורות הקטנות. לא מכירים את המצוקות ואת הפרטים, הסכם קיבוצי. זה גם לא צריך לעניין אותם. ברגע שמשרד מקבל החלטה ששנת הלימודים מוארכת עד ה-15 באוגוסט, מטבע הדברים האימא תלך ותפרע את השטר הזה ממנהל המוסד ואל מי יבואו? ואתם גנבים ואתם עושקים על גב הילדים המסכנים. זה טענות שנשמעות.
חיים ילין (יש עתיד)
מה חסר לך?
היו"ר יעקב מרגי
היא אמרה.
חיים ילין (יש עתיד)
הרי זה התפקיד שלנו, לנסות ללחוץ על מקבלי ההחלטות.
רחל אברמזון
זה לא עניין של חסר. צריכה להיות הסכמה.
חיים ילין (יש עתיד)
לא, כשאת באה ואת אומרת לי, זה לרשות המורים, אני לא יכולה להכריח, יש לך אחריות אבל אין לך סמכות.
היו"ר יעקב מרגי
הבנו. משרד החינוך, מישהו נוסף רוצה להתייחס?

לפני שאעביר את רשות הדיבור, רחל, עוד נושא שהיה בכותרת של הדיון, סוגיית ההזנה, אז אני מבקש להתייחס לזה.
חיים ילין (יש עתיד)
ואני מקווה שיש רצף.
חיים הלפרין
סוגיית ההזנה היא כמו שרחלי אמרה, נסגרת ב-30 ביוני יחד עם תום שנת הלימודים. אנחנו השנה התחלנו בפיילוט משותף בחמש רשויות לבחון את ההספקה של ההזנה באמצעות הספקים של המשרד במקום בהזנה דרך הרשות כפי שהתקיימה עד השנה. גילינו הרבה מאוד דברים מעניינים.

דבר שני, אנחנו בוחנים לקראת השנה הבאה באמת את האפשרות לבחון לעשות התאמות לצרכי הארכת שנת הלימודים. זה עוד לא מגובש עד הסוף אבל הכיוון הוא לבחון את זה באופן הכי רציני שאפשר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לכם, אני מלין על עצמי איך אכלתי את הלוקש הזה שנה שעברה, שנקרא 15 באוגוסט, ובירכתי. עכשיו לעשות פיילוט, חמש רשויות.

בבקשה, אמיתי שוחט.
אמיתי שוחט
אמיתי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

ככלל אני אגיד כותרת לשני הנושאים של הדיון של הוועדה, שהארכת שנת הלימודים זה הארכת שנת לימודים לכל דבר.
היו"ר יעקב מרגי
על מה אתה מתבסס?
אמיתי שוחט
על החוק.
היו"ר יעקב מרגי
משפטי?
אמיתי שוחט
כן.
היו"ר יעקב מרגי
ההחלטה של השר הייתה בקביעה משפטית שמחייבת? היה שינוי לחוק חינוך חובה חינם?
אמיתי שוחט
מבוסס על חוק חינוך מיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
הייתה החלטה שזה תוקן?
חיים הלפרין
לא היה שימוש בסמכות הסטטוטורית.
אמיתי שוחט
לא צריך. זה כבר קיים לפני כן. גם בחוזר מנכ"ל של חופשות בחינוך המיוחד כתוב בכל מקום שנכתב בו תוכניות החופשה, הכוונה להארכת שנת הלימודים על פי חוק החינוך המיוחד, זאת אומרת שמה שנקרא החופשות זה הארכת שנת הלימודים. גם בדיון שהיה כאן בוועדה לפני כשנתיים רחלי אמרה, אני מצטט, "אני מבקשת שנשמור על המושג הארכת שנת הלימודים כי אנחנו מדברים על הארכת שנת הלימודים בכל ההיבטים הפדגוגיים, בעיקר בעקבות הדיון החשוב הזה".
היו"ר יעקב מרגי
הדיון הזה יוליד הצעת חוק תיקון לחוק חינוך חובה.
אמיתי שוחט
אז קודם כול זו המסגרת לשני הנושאים.

קודם כול נושא של החופשות. דיברו כאן על נושא של החינוך המיוחד. אני באמת שמח שהם מכירים בפער הזה.

אני באמת רוצה להעלות את הנושא של הילדים המשולבים. אני מתאר לעצמי שצריך לפתור אותו אבל האמירה שאנחנו רוצים להגיד כאן היא שהילדים המשולבים זכאים וצריכים את זה. בעיקר צריכים. גם בחופשות הם צריכים מענה.

הייתי לפני כשבועיים בהשתלמות של מתי"א כאן בירושלים. דיברו על ילדים עם הפרעות נפשיות. שאלו מה הם הטיפולים שהילדים מקבלים בבית הספר, האם אפשר להשוות אותם לטיפולים פסיכולוגיים שהם מקבלים במסגרות פרטיות. אמרו, אי אפשר להשוות את זה כי אין רצף בסיפור הזה. טיפול פסיכולוגי הוא מחויב. הוא לאורך כל השנה. הטיפולים שקיימים במערכת החינוך הם בהפסקות ואי אפשר לסמוך עליהם, אז לכן צריך לתת את המענה הזה גם בחופשות, אם זה בשילוב עם החברה למתנ"סים. צריך לחשוב על כל מיני מסגרות של פתרונות, אבל זה לילדים המשולבים.

הנושא של ההזנה בהארכת שנת הלימודים, אז באמת זה נושא שצריך להיפתר. גם אם משרד החינוך כרגע עובד בפיילוט, אז לא יתכן שיהיו רשויות שלא יקרה. צריך בינתיים להגיע להסדר זמני עם רשויות או דברים כאלה.
היו"ר יעקב מרגי
כל הבסיס של הדיון הזה, של הארכת שנת הלימודים, מה שאני מתרשם כרגע, אם אני אקח את הביטוי הכי נכון, זה וולונטרי כזה.
אמיתי שוחט
לצערנו.
היו"ר יעקב מרגי
אם זה המינוח הנכון. משרד החינוך, אני אתן לכם שוב להתייחס לכל ההערות.

תודה רבה, אמיתי. אמירה חדר.
אמירה חדר שושן
אני אימא למתבגרת על הספקטרום האוטיסטי, יושבת ראש הנהגת הורי בית ספר גיל בתל אביב.

אני רוצה להתייחס לפיילוט, לנושא של ההזנה בקייטנות. עד לפברואר השנה כל ילד תוקצב בערך קרוב ל-25 שקלים ליום להזנה כשהכסף הזה, 25 שקלים בערך ליום לילד הספיק להזנה לאורך כל השנה כולל הקייטנות. מול הקייטרינג שאנחנו עובדים איתו אנחנו משלמים בערך 15 שקלים לארוחה חמה וזה באמת נפרס לאורך כל השנה והספיק לכל השנה.

מפברואר התבשרנו, הנחיתו עלינו פיילוט. פיילוט, משמעו לבחון איזה קונספט אחר. מה שקרה, שהפיילוט הזה, אנחנו משלמים מהכיס שלנו, ההורים, את דמי הלימוד של הפיילוט. יכול להיות שהוא לא יצליח, יכול להיות שהוא כן יצליח. אנחנו משלמים, לא בכל הארץ. אנחנו נכנסנו לפיילוט ואנחנו משלמים את שכר הלימוד של משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
איך אתם משלמים את שכר הלימוד?
אמירה חדר שושן
יש 25 שקלים תקציב ליום לילד. הם החליטו ש-no more להשתמש בתקציב הזה גם לקייטנות. החל מפסח מצאנו את עצמנו, ההורים, משלמים 12,500 שקלים מהכסף שלנו לקייטרינג כי משרד החינוך לא מוכן לממן את הקייטנה. אנחנו עומדים על חוב עתידי של 70,000 לקיץ. אני אתן לכם רק מספרים. קייטנת סוכות, 10,670 עולה הזנה, חנוכה, 10,670, פסח, 12,448 שקלים, קיץ, 69,356.
היו"ר יעקב מרגי
כמה ילדים לומדים בבית הספר?
אמירה חדר שושן
114 ילדים בבית הספר. אין סיכוי שבעולם לגבות מההורים את הכסף הזה. נטל הטיפול של הילדים האלה עולה אלפי שקלים ביום.
רויטל לן כהן
זה גם לא חוקי.
אמירה חדר שושן
זה לא חוקי. אין שום יכולת. אנחנו מממנים גם את הפעילויות בתקופה הזו. עשרות אלפי שקלים השקענו הקיץ. אין לנו כסף לשלם גם על ההזנה. זה יהיה או שהילד יאכל או שהוא יהיה כלוא בבית ספר או שהוא לא יעלה לאוטובוס או שלא יהיה לו טיפול. למה אנחנו צריכים לקחת את זה על עצמנו? מה פתאום הפיילוט צריך לבוא על חשבוננו?
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רויטל, בבקשה.
רויטל לן כהן
עורכת דין רויטל לן כהן, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.

אני חושבת, מעבר לעובדה שחוזרי מנכ"ל לאורך שנים בהרבה תחומים וגם בתחום הזה מצמצמים את החוק ופוגעים בזכויות הבסיסיות שהמחוקק כבר נתן לילדים עם המוגבלויות, כל פעם באמת מוצאים איזושהי דרך חדשה להסביר למה זה בסדר, זה לא בסדר, זה לא חוקי. החוק מאוד ברור. חוזר מנכ"ל לא.

אני חושבת שכל עוד משרד החינוך החליט שיש הארכת שנת לימודים ושהשעות של הלימודים הן כאלה שמגיעות עד 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, לא יעלה על הדעת להשאיר את הנושא של ההזנה ואת הנושא של מה עושים בתוך הזמן הזה נתון לחסדים לא של הרשות המקומית, לא של ההורים, לא ליכולות של איש כזה או אחר לארגן את זה. הם בעצם לא עושים כלום, לפחות בתחושה שלנו ההורים. יכול להיות שהם עושים. אני לא רוצה אפילו להיכנס לשם, אבל יוצא שרשות חזקה או רשות שזה בראש מעייניה, תעזור. רשות שאין לה או שלא מעניין אותה, לא תעזור. הורים שיש להם, יכולים. הורים שאין להם, לא יכולים, והמצב הלא שוויוני הזה שיוצר פערים בלתי נסבלים ופוגע פגיעה חמורה בילדים שאנחנו צריכים לתת יד לשיקום שלהם גם אם עולים לנו היום יותר, וכן, הם עולים יותר, זה בסדר, זכותם. בעתיד אנחנו נתרום באופן כזה למיצוי הפוטנציאל שלהם שהם יעלו פחות למדינה ויגיעו למיצוי פוטנציאל עצמי יותר גבוה. לא יעלה על הדעת ששנה אחרי שנה אנחנו נמצא את עצמנו פה באותו דיון. צריך להחיל אותם, לדאוג להם לפעילויות, וכשאני אומרת פעילויות זה גם פעילויות משקמות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עורכת דין איילת דיין.
איילת דיין
שלום, נעים מאוד, עורכת דין איילת דיין מאלו"ט.

אני רוצה לדבר על כמה סוגיות. אני רוצה קודם כול להתחיל מהיישום. גם בתי הספר שצריכים ליישם את הארכת שנת הלימודים בחופשות, פעמים רבות לא מיישמים באופן מלא. מודיעים שהלימודים לא יהיו בימי שישי או יגמרו בשעה 14:30. בחודשים האחרונים אנחנו באופן אישי קיבלנו למעלה מעשר פניות מהורים מבתי ספר שונים שהודיעו להם, אין יום שישי בחופשת הקיץ או חופשת הקיץ, הלימודים מסתיימים ב-14:30, וכשההורים מתעקשים אז מפחידים אותם ואומרים להם, אוקיי, אנחנו נעשה לכם את הלימודים בשעות האלה אבל זה לא יהיה צוות שאתם מכירים, הוא לא יודע לעבוד עם הילדים וחבל שתשלחו את הילדים, זה סתם יהיה אסון בשבילם. אז גם כשכבר במסגרות שזה מיושם, זה לא מיושם כמו שצריך והרשויות המקומיות לא נותנות את חלקן. אני לא רואה אם יש פה מישהו מהשלטון המקומי, אבל יש פה הרבה פעמים פער בין מה שהמשרד נותן להשלמה של הרשות המקומית, שהרשות המקומית לא משלימה, וליכולת של המשרד לאכוף על המסגרות באמת לתת את השעות המלאות.

בהקשר הזה גם ההזנה, כמובן שכבר דיברו עליה, שלא יתכן שפתאום בקיץ הילדים לא צריכים לאכול אפילו שהלימודים שלהם הם עד 16:45, ועוד פעם נטל על ההורים שגם ככה הנטל עליהם כבד מאוד.

הדבר השלישי שאני רוצה להתייחס אליו זה באמת התלמידים המשולבים. התלמידים המשולבים, בייחוד אלה שכבר אין להם קייטנות, אלה שיש להם קייטנות בחלק מהמקרים הסייעת מצליחה להשתלב. גם היו לנו מקרים השנה שהודיעו להם שהסייעת בחופש כל הקיץ ולא תהיה סייעת אחרת אז הוא לא יכול להצטרף לקייטנה, אבל הילדים היותר גדולים שאין להם קייטנות, למרות שהסייעת מקבלת שכר לשניים עשר חודשים ואמורה לעבוד שניים עשר חודשים, היא לא עובדת איתם בקיץ.
היו"ר יעקב מרגי
גם המורה מקבל לשניים עשר.
איילת דיין
נכון, אבל הילדים האלה המשולבים, הם צריכים את העבודה הרציפה הזאת גם בקיץ. השילוב הוא לא רק לימודים, הוא גם חברתי.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסות מיוחדת לשילוב בנפרד, רחל, בסוף, התייחסות לכל ילדי השילוב.
רויטל לן כהן
אגב, ההסכם הקיבוצי של הסייעות תוקן ב-2014 לצורך זה, כדי לשלב אותן בחופש.
איילת דיין
ברגע שיקבעו בתוכנית חינוך יחידנית שקובעים לכל ילד משולב גם את העבודה שהסייעת צריכה לעשות איתו בקיץ, המטרות החברתיות, מטרות שיקומיות נוספות, לא רק ההנגשה של חומר הלימוד, היא תוכל לעבוד איתו גם בקיץ בצורה מפוקחת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הניה מרמורשטיין.
הניה מרמורשטיין
הניה מרמורשטיין, אני מ"עלה".

אנחנו מסגרת שכן מתפקדת עד ה-15 באוגוסט אבל יש בזה המון מגבלות. קודם כול זה עד 12:45 בלי הזנה. הורים לא גומרים לעבוד ב-12:45, כך שרוב הילדים מקבלים את היום הארוך של הרווחה ואז רווחה לא משלמת הזנה, חינוך לא משלם הזנה. אנחנו צריכים לבד. אנחנו לא יכולים לבקש אפילו אוכל מהבית כי אצלנו זו מוגבלות קשה, סיעודיים שאנחנו צריכים לפעמים לטחון גרוס, כל מיני צורות. אי אפשר לבקש מהם להביא את זה מהבית. אנחנו צריכים לבד לממן את זה.

כמו שרחלי אמרה, המורות והגננות והצוות הפרא רפואי לא חייב לבוא, אז אם הם רוצים לקחת חופש, הם יכולים לקחת חופש, מה גם שהם כן אפילו מממנים את זה. מממנים את זה באופן מוגבל ביותר, אז הרבה מורות והרבה גננות וצוות פרא רפואי מעדיפים לקחת את החופש כי זה ממילא לא משולם להם, אבל יש להם ילדים בבית. יושבים עם הילדים בבית ואז אנחנו מגיעים למצב שילדים עם מוגבלות כזאת קשה, אני צריכה להביא צוות אחר, אפילו אם זה לא האנשים שעובדים איתם ומכירים את הרצף ואת הכול. ההורים באים בטענות ואני בין הפטיש לסדן מי יממן. כל המנהלים שאנחנו איתם בקשר באמת מתפקדים. אנחנו מגיעים להמון אירועים חריגים בקיץ בגלל הדברים האלה שאין את אנשי המקצוע המתאימים.

רצף טיפולים, בגלל זה שאין מספיק טיפולים, הם רוצים לגשת לקופת חולים. קופת חולים לא מממנת את זה כי הם נותנים את זה למסגרות, אז הם לא מוכנים לממן וגם זה הרבה תור ולא מכירים את הילדים ולא בדיוק יכולים לתת את הטיפול הנכון, ככה שאנחנו גם צריכים את החוק הזה, להחזיק את הילדים וגם לא מקבלים את כל היכולות ואת כל מה שצריך בשביל שנוכל באמת לתפקד ולתת לילדים האלה את כל מה שצריך.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אסתר קרמר.
אסתר קרמר
אני רוצה לדבר קצת מהפן האישי. אני אימא לילדה בשילוב. בבית ספר שלה יש קייטנה דווקא. היא ילדה בכיתה מקדמת, בכיתת שילוב. יש בבית ספר שלה קייטנה. כל שנה היא מאוד רוצה להשתתף בקייטנה אבל אין לי שום דרך לשלוח אותה לקייטנה. היות ומשרד החינוך לא מממן את המשך הקייטנות, אז אין הסעות. נכון שיוצאת הסעה כל יום מהשכונה, אבל לא מוכנים שהיא תעלה על ההסעה הזאת ולכן אין קייטנה. אני מבחינתי רושמת אותה בשמחה לקייטנה, אבל הילדה לא יכולה ללכת לקייטנה כי אין לה הסעה. זו כבר לא שנה ראשונה שדיברתי על זה. גם שנה שעברה דיברתי על זה שהילדה שלי נשארת כל יום בבית. כל הבנות של בית הספר שהיא כאילו משולבת איתן מגיעות כל יום לקייטנה אבל היא נשארת בבית והיא כל יום בוכה שהיא רוצה ללכת לקייטנה, אז אם אני יכולה, אני לוקחת אותה ברכב, אבל לא כל בוקר אני יכולה לקחת אותה הלוך וחזור, אז לא כל בוקר היא יכולה ללכת לקייטנה. היא לא יכולה לנסוע באוטובוס. אין לה מסוגלות לנסוע לבד באוטובוסים. זה דבר ראשון.

דבר שני, אני רוצה לדבר על אימא אחת שאני מלווה אותה מזה כמה שבועות. יש לה בת שמשולבת בשילוב יחידני בבית ספר חרדי בלוד. הילדה, יש לה סייעת. הסייעת יכולה לעבוד בחופש הגדול אבל בית ספר לא מוכן לשלב את הילדה בקייטנה כי הילדה בכיתה ז' והקייטנה היא רק עד כיתה ה'. אנחנו פנינו לכל מי שרק אפשר. זה לא עזר לנו. יש סייעת ולא מוכנים לשלב את הילדה בתוך פעילות הקייטנה והילדה לא יכולה לקבל תוכנית בקיץ. הילדה נכה על כיסא גלגלים. האימא, ממש קשה לה להתמודד עם הילדה ולילדה אין פתרון.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יש מישהו סביב השולחן שרוצה להתייחס ולא התייחס עדיין?
רויטל לן כהן
אפשר רק להדגיש משהו שאולי לא היה ברור מהדברים של אסתר? הילדים בכיתות הקטנות, בכיתות החינוך המיוחד - - -
יהודית גידלי
מה זה כיתות קטנות?
חיים ילין (יש עתיד)
קטנות זה גודל הכיתה.
רויטל לן כהן
כיתות חינוך מיוחד למיניהן, אלה שלא זכאים, למשל לקויות למידה. הם נשלחים רחוק מהבית. זה הרי לא בית הספר השכונתי, אז מצד אחד נגזר עליהם להיות מחוץ לקהילה. מצד שני, אנחנו מנתקים אותם כי אנחנו לא פותחים להם כיתות כאלה ליד הבית. הם נאלצים לנסוע ואז בחופש הגדול אין להם יכולת להגיע לכיתה הזו.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אמירה חדר שושן
יש לי שאלה, כי אני לא קיבלתי חודשים מענה עליה. אנחנו מקבלים 25 שקלים ליום, הזנה לילד, משלמים לקייטרינג 15 שקלים. ב-10 נוספים מימנו את כל אורך הקייטנות. מרגע שזה נפסק, 10 שקלים ליום לילד, נעלמו. לא קיבלנו תגובה איפה הם מתגלגלים, והם כספים שיכולים להזין את הקייטנה. איפה הכסף הזה? אין לי מושג ולא קיבלתי תשובה.

שתיים, ממחר בבוקר אין אוכל לילדים כי הקייטרינג הגיע עד כה - - - ואני לא יודעת מי יממן את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אם היו הטענות האלה, הדיון לא היה מתקיים. אלה נושאים שצפו כל השנה, במיוחד שנה שעברה אחרי ההחלטה. אנחנו צריכים לצאת מכאן עם תשובות. גם עולם כמנהגו נוהג זו תשובה מבחינתכם. אנחנו מבחינתנו נראה מה אנחנו עושים, אבל צריך לקבל תשובה, האם ה-15 באוגוסט זה תאריך, דינו כדין 30 ביוני ביסודי או 20 ביוני בעל יסודי או שזה סתם איזו מחווה הומניטרית חלקית שניתנה על ידי השר. אני רוצה לקבל תשובות חד משמעיות.

אני אומר לכם חד משמעית, אם אתם לא תתקנו את זה, אני אתקן את זה בהצעת חוק, שההסתכלות על 15 באוגוסט לאותן לקויות יהיה מוגדר בחוק חינוך חובה. אני חושב שלא יעלה על הדעת, לא מאמין שהשר קיבל את ההחלטה הזו ונתן לזה התייחסות של איזו מחווה הומניטרית. או שנעלם ממנו נושא כל הטיפול ההוליסטי המערכתי או שהוא לא מכיר את החינוך המיוחד על בוריו, על גווניו ועל כל סוגיו. זו הסיבה שגם אנחנו עכשיו בתחילת החופשה של כל הילדים הרגילים נדרשים לסוגיה הזאת והלוואי ויכולתי לעשות את זה עוד לפני כן, אלא שצוק העיתים של הוועדה, כל אחד הוא בן יחיד וכל בעיה היא זועקת לשמיים, במיוחד שלנשיאות עומדת גם הזכות לקחת נושאים מהחלל החיצון או איזוטריים ולשים לי אותם בדיונים מהירים, לא יודע על פי איזה מבחן, אבל לא משנה. זה לוקח את הזמן, אז אני אומר לך, לאילן, לכל הצוות. אני צריך לקבל תשובות חד משמעיות לגבי ההזנה. אני לא נכנס כרגע האם התעריף של משרד החינוך הוא תעריף מספק. זה לא הדיון אם ה-25 שקלים הם מספקים, לא מספקים, ריאליים, לא ריאליים. הדיון שלעצמו הוא 1 ביולי, 15 באוגוסט, מה זה אומר. אני צריך לקבל תשובות חד משמעיות. מבחינתי, כשקיבלתי את הודעת השר, קיבלתי את זה כי זה הארכת שנת הלימודים לכל דבר ועניין. אם לא, אז השר לא הבהיר את עצמו והמשרד לא האיר את עיניו כנראה, אז אני מבקש תשובות לסוגיה הזאת קודם כול מבחינה משפטית, חוקית.
אילן שי
הדבר הראשון שאני רוצה להעיר זה על מה שנאמר על ידי אמיתי.

ההוראה של סעיף 14 שעניינה הארכת משך שנת הלימודים היא בסמכות שר החינוך בהסכמת שר האוצר. האופן שבו מממשים החלטת שר בדרך של צו או תקנות, לא בדרך של חוזר מנכ"ל, אז גם מבחינת הצורה זה לא האופן שבו מבצעים הוראה כזו וגם לא התקבלה הסכמת שר האוצר ולכן הארכה הזאת שבמסגרת מדיניות של משרד החינוך, זה לא אומר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני פחדתי שלך לשם. זה מפלטו, לא רוצה להגיד לך של מה, כי המשרד, כשרוצה לתת לנו את כל כובד המשקל וחשיבותו של אותו חוזר מנכ"ל, הוא יודע לשים לנו את זה במרכז השולחן. אפילו אנחנו מרגישים את ההטחה על השולחן. פחדתי שתברח לשם, אבל הנה שמת את זה.
חיים ילין (יש עתיד)
אבל זה המשרד היחידי שיש חוזר מנכ"ל, תקנות וחוק.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר ואתם עושים את זה, אני גם מרשה לעצמי לעשות זאת, ומבחינתי, למרות שאני אומר תמיד שחוזר מנכ"ל זו לא חקיקה ואני דורש שהדברים יהיו או בתקנות חקיקה משנית או בחקיקה ראשית, ואני אומר לך חד משמעית, נאמר בחוזר מנכ"ל, להערכתי השר לא ידע מה ההשלכות של קביעה חשובה ונדרשת של 15 באוגוסט.
רויטל לן כהן
אדוני, אני רוצה לספר לך שהוא לא ידע. כשאנחנו סיפרנו לעוזרי השר שהילדים לא אוכלים, הם היו בהלם.
היו"ר יעקב מרגי
ההבדל ביני לבינך, שאת יודעת. אני לא יודע. כל החיים שלי אני לומד. בבקשה.
אילן שי
זה בהיבט של המקור הנורמטיבי.

לגבי הסוגיה של הסכום, אני מבין שאנחנו לא רוצים להיכנס.
רחל אברמזון
אני כן רוצה להתייחס בבקשה, אמירה, ולהגיד לך תודה שאת מביאה בשקיפות מלאה את התוצאות, וזאת הסיבה שאנחנו התחלנו בפיילוט הזה. 25 שקלים נשארים 25 שקלים עבור הילדים ועבור ההזנה. יחד עם זה, אני רוצה לסבר את האוזן ולספר שה-25 שקלים האלה נקבעו כדי לתת לילדים שנשארים עד 16:45 במסגרות החינוך לאורך כל שנת הלימודים שלוש ארוחות ביום, ארוחת בוקר, צהריים ומשהו אחר הצהריים, ולכן המקור הזה של ה-10 שקלים הוא בדיוק הנקודה שבה נכנס המשרד קצת לבקר ולראות מה עושים עם הכסף הזה, אז מצד אחד לפעמים אומרים לנו, אתם לא מספיק אוכפים, אתם לא מספיק מבקרים, אתם לא מספיק בודקים, אז בדקנו ובפיילוט אנחנו מגלים שבאמת צברו 10 שקלים לאורך השנה. ההורים הביאו את מה שצריך להביא לארוחות הבוקר וכו' ואז נשאר בקיץ כסף לעשות - - -
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה לומר לי ש-25 שקלים זאת תמורה לשלוש ארוחות ביום?
רחל אברמזון
כן.
היו"ר יעקב מרגי
של מי?
רחל אברמזון
לילד.
היו"ר יעקב מרגי
ה-100%.
רחל אברמזון
כן, שארוחת צהריים היא הארוחה החמה.
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו אני אגיד לך משהו. תחשבי שאמרתי לך את זה בצורה בוטה. אני לא אומר אותה בצורה בוטה. אחרי זה אמרת לה, "ההורים הביאו מה שהביאו". מה שההורים הביאו זה לא עניינך, לא עניין המדינה, לא עניין המשרד.
רחל אברמזון
לכן אני עוד יותר רוצה לחדד, לומר שאם באמת היו משתמשים בכסף - - -
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה לומר שיש עודף מאותם 25 שקלים?
קריאה
ברור.
קריאה
זה בדיוק מה שמספרת האימא.
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה לומר לי שיש קייטרינג שמוכן לספק לך שלוש ארוחות ב-25 שקלים?
רחל אברמזון
זה תלוי במספר הילדים.
חיים ילין (יש עתיד)
אני אספר מה היה בכנסת. החליפו את הקבלן שמביא את המזון ואז מה קרה? היה להם שני סוגי מנות, מנה אחת לבני אדם ומנה אחת לא לבני אדם. לא לבני אדם זה מה שילדים אוכלים. איך אני יודע את זה? כי פשוט הגיע אלינו בטעות שלושה שבועות. עכשיו שיפרו את זה ואני מודיע לך חגיגית, אני לא הייתי נותן לילדים שלי ולאף ילד במדינת ישראל לאכול את האוכל הזה.
רחל אברמזון
אז אני מבקשת ברשותכם, שחיים שאחראי על כל תוכנית ההזנה החדשה במשרד החינוך ייסבר את האוזן קצת על התוכניות האלה שהן כן קשורות, רק אני רציתי לומר, אמירה, שאנחנו לומדים את הפיילוט הזה ואנחנו לומדים באמת את היצירתיות בכל מקום ומקום, ולכן אנחנו לא מן הסתם אמרנו שאנחנו בוחנים באמת בחיוב לבחון ולראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את המענה הזה שאתם מאוד רוצים אותו. בסדר, הדרישה היא דרישה והבקשה שלכם היא בקשה לגיטימית, רק אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו עושים את זה ומאיפה אנחנו עושים את זה. זה העניין שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
רחל, אמרתי שאני לא רציתי להיכנס לדיון של המחיר.

השאלה היא כזו, האם עד ה-15 באוגוסט הילדים האלה שאושרה להם הארכת שנת לימודים זכאים להזנה מטעם המשרד?
רחל אברמזון
השנה לא. לא קבענו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת, יביאו תיק אוכל כמו שהיינו באים לגן.
רחל אברמזון
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה. זאת גם תשובה.
רויטל לן כהן
יש ילדים שלא יכולים להביא.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, זו גם תשובה. את רוצה שהיא תשקר או שתעשה הוקוס פוקוס? זו תשובה.

לגבי טיפולים פרא רפואיים, רחל, אני רוצה תשובה.
רחל אברמזון
הטיפולים יימשכו בדיוק כמו שהם היו בעבר.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה בעבר?
רחל אברמזון
אני שוב אומרת, התוכנית היא לא תוכנית מלאה. הם לא עובדים כמו שהם עובדים במהלך שנת לימודים, אבל אותם מקומות שבהם המטפלים ממקצועות הבריאות נמצאים ועובדים במהלך החופשה, הם יעבדו גם - - -
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי כבר בדברי הפתיחה שלך הקודמים. אתם מתכוננים לבוא להסכם עם צוותי העבודה האלה, שיתנו, או שאתם חיים עם זה טוב, טוב לכם מסגרת של קייטנה חלקית.
רחל אברמזון
אנחנו נמצאים בשיח עם הסתדרות המורים. יש נציגות לעובדים שלנו ולמורים.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע.
רחל אברמזון
אנחנו פוגשים אותם.
היו"ר יעקב מרגי
ומה אתם מבקשים מהם בפגישות, לעשות טובה או לבוא איתם להסדרה?
רחל אברמזון
זה לא עניין של טובה, זה עניין של הסדרה, לראות הסדרה. זה דו צדדי. יושב כאן נציג הסתדרות המורים, לדעתי. יכול להציג את עמדתם.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, יש להוסיף עוד משהו? למישהו יש להוסיף משהו? בבקשה.
מאיר אסרף
הייתה הידברות עם הסתדרות המורים ואנחנו נתקלים בבעיה. הבעיה שדיברה עליה כאן נציגת משרד החינוך, ההסכמים הקיבוציים הם לא הבעיה אלא היישום שלהם. ברגע שיש מספר נמוך של כוח אדם, יש חוסר בכוח אדם שמתעסק בחינוך מיוחד, אז לא ניתן ליישם את הסיכומים וההסכמים ויש להם קשיים להפעיל את המערכת הוולונטרית הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
זה בשוטף. הדיון כרגע בהארכת שנת הלימודים.
מאיר אסרף
הארכת שנת הלימודים לפי ההסכמים שהגיעו איתנו היא וולונטרית לעובדי ההוראה, זאת אומרת עובד הוראה שמעוניין לשנות את ההעסקה שלו, הוא משנה בהתאם להסכמים.
היו"ר יעקב מרגי
כיוונתי לדעת גדולים. אמרתי שהתחושה היא וולונטרי. בסדר. אני לא הייתי מברך את שר החינוך בשנה שעברה בסיכום של הדיון הקודם אם הייתי יודע שזה וולונטרי.
הניה מרמורשטיין
רציתי רק להוסיף שמורה שרוצה לעבוד, אז הסכום שניתן ממשרד החינוך הוא לא מלא, אבל אני בתור עמותה צריכה להשלים לו, כי אני לא יכולה לתת לו פחות ממה שמגיע לו לפי הוותק, זאת אומרת שאני צריכה להוסיף לו כדי שהוא ירצה לבוא, אם הוא באמת רוצה לבוא.
היו"ר יעקב מרגי
רחלי, אז הנה עוד סוגיה. למה השכר בתקופה הזו לא דומה לשכר בשוטף?
רחל אברמזון
הם מקבלים מעל השכר השוטף.
היו"ר יעקב מרגי
כרגע אמרנו הסכם קיבוצי. ניקח תאריך מסוים. אני כמורה, כאיש צוות, ה-1 ביולי הוא שלי מכוח הסכם קיבוצי. עכשיו אני הולך לעבוד במוסד שלה. אני מצפה לקבל גמול בנוסף למה ששלי, את אותו דבר שאני מקבל בשוטף. ודאי שהוא מקבל תוספת. אנחנו מדברים, למה לא מלא, למה לא זהה לאותו שכר, בנוסף.
רחל אברמזון
זה לא התקן. זה מעל התקן.
היו"ר יעקב מרגי
אם ב-30 ביוני אני מקבל 100 ₪ לשעה, למה את רוצה שאני עכשיו אעבוד בחופשה שלי אצל גברת הניה ב-50 ₪? אני לא אלך לעבוד ב-50 ₪. אוקיי, הבנתי. תודה.

רבותיי, אני רוצה התייחסות למשולבים. להערכתי זו אותה התייחסות כמו שקיבלנו לגבי החינוך המיוחד.
רחל אברמזון
רציתי רגע לדבר על הסייעות.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אני רוצה שתדברי על השילוב.
רחל אברמזון
קודם כול, אין הארכה במסגרת שלנו בשלב הנוכחי. הילדים בשילוב לא נכללו למסגרות מיוחדות להארכת שנת לימודים. יחד עם זה, אנחנו באמת מצפים ורוצים שהם ישתלבו, אז במסגרת בתי הספר של החופש הגדול מ-א' עד ג' הם נמצאים שם יחד עם כל הילדים שלהם בתוך בית הספר.
יהודית גידלי
עם הסייעות?
רחל אברמזון
עם הסייעות. עכשיו אני מחזיקה בידי שני מכתבים שאנחנו הוצאנו, אחד הוצאנו בשיתוף עם השלטון המקומי. הגברת מיכל מנקס חתומה עליו. זה מכתב שמנחה את הרשויות המקומיות לגבי ליווי הסייעת במהלך החופשה בפעילויות. הפעילויות המאושרות הן: קיץ אחר לילדים ונוער ובתי ספר של החופש הגדול, קייטנות שמאושרות ומפוקחות על ידי הרשות והמשרד, קייטנה שקיבלה את האישור שלה מהבחינה הפדגוגית על פי חוזר מנכ"ל. הסייעת עובדת באותו היקף שמוקצה לתלמיד במהלך השנה ויש לעשות כל מאמץ שאותה סייעת שעובדת עם התלמיד במהלך שנת הלימודים, תשובץ גם לעבודה איתו במהלך החופשה. המכתב הזה מופנה למנהלי אגפים ומחלקות חינוך, מנהלי מחלקות חינוך מיוחד, מחלקות פרט, מפקחי החינוך המיוחד, כל המסגרות האפשרויות.
קריאה
זה המכתב מ-2015?
רחל אברמזון
זה אותו מכתב שאנחנו מחדשים אותו כל שנה. אין בו שינוי מבחינה זו ואנחנו באמת רוצים לקוות שיותר ויותר ילדים בשילוב ישתלבו.
רויטל לן כהן
ומה עם הילדים שאין קייטנות לגילאים שלהם? חטיבה, תיכון.
רחל אברמזון
אז אני אמרתי, רויטל, גם לדיון הקודם הזכרתי שכל פעילות הנוער שהיא במסגרת קיץ אחר לילדים ונוער ברשות המקומית, זכאים הילדים להשתתף בה ולהיות מלווים על ידי - - -
רויטל לן כהן
אני אמרתי את זה גם בדיון הקודם. הפעילויות האלה, אין להן סמל מוסד, אין להן סמל מסגרת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה, חיים.
חיים ילין (יש עתיד)
לא מעט פעמים אני יושב עם שרים. אני אומר להם, תגידו אם כן או לא. אל תמרחו. מי שאמר כמו שהשר, מה שהוא אמר, צריך לשלם עד השקל האחרון ולהבין מה האחריות של האמירות שלו. את לא. אני לא בא אלייך בטענות. אני לא בא בטענות לעולם לא על הפקידות ולא על הצד המקצועי. הביקורת שלי אליהם היא אחרת לגמרי, אבל יש פה אמירה. אם שר אמר, צריך לקיים את זה. אם לא, אז אנחנו נביא לפה עוד פעם את השר שהוא יחזור או שנזכיר לו מה שהוא אמר. יש לזה השלכות.

אני שומע פה את אותם סיפורים כל הזמן. הייתי ראש מועצה שבע וחצי שנים, הסעות, הזנה, כל מה שאת רוצה. אם זו מועצה או עיר שהיא ענייה, אין להם מה לעשות בכלל, ואם בלי כוונה יצאה להם אוכלוסייה שמעבר לממוצע, אז אני לא רוצה להגיד מה המשמעות של התקציב בכלל. זה דבר אדיר, אבל בסוף על מה אנחנו דנים? זה הילדים. צריך לעזור להם. צריך לעזור למשפחות.

כבוד היושב ראש, אם אנחנו נמצאים באותו מקום, צריך להביא את השר לפה, לא את המנכ"ל, ולהסביר לו מה ההשלכות. הוא אמר? שישלם. היה אומר, לא יכול, אין לי תקציב, ידענו להתמודד, אבל כשאומרים שיש, ולא, זה המצב הכי גרוע שיש. ההתנדבות של המורים, די. אני עכשיו בצוות של ההתאמות של החופש עם עודד פורר. די.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא צוות, זו ועדת משנה שמינה היושב ראש.
חיים ילין (יש עתיד)
אנחנו חוטפים מהורים ומהמורים. מה אנחנו רוצים כולם? טובת הילד והמשפחה. כולם שוכחים את זה.
רויטל לן כהן
משפט אחד לגבי הילדים המשולבים. הפתרונות הם לא תמיד הפעילויות הקיימות. חלק מהילדים האלה זקוקים למשהו מובנה, להטמעת החומר משנה שעברה או להתאמה לקראת שנה הבאה. לא יעלה על הדעת שלא ימצא פתרון שבו הם יכולים לשבת אפילו בספרייה או במועדוני הנוער עם הסייעות שלהם, לפעמים בקבוצות ולפעמים בנפרד.
רחל אברמזון
את זה אמרנו שנבחן.
רויטל לן כהן
אבל אתם בוחנים את זה כבר שנים. מה אכפת לכם שזה יקרה כבר השנה?
רחל אברמזון
רויטל, ביקשו מאיתנו שהסייעת תבוא לביתו של הילד במהלך החופשה.
רויטל לן כהן
את יודעת שמעולם לא אמרנו בית. אנחנו מדברים תמיד על ספרייה, מתנ"ס.
אמיתי שוחט
רחלי, אבל אתם מסכימים שסייעת זה לא הפתרון היחיד. גם הפרא רפואי.

רשויות שעדיין לא עושים את הפיילוט, שכן תהיה הסדרה מול הרשות בינתיים לפחות, על ההזנה.
היו"ר יעקב מרגי
אם הייתה הסדרה, לא צריך פיילוט, היו מסדירים לכולם. המשרד לא שם.

תמיד היושב ראש מודה למי שיזם את הדיון, אז הפעם אני אודה למי שיזם את הדיון, ליו"ר הוועדה.

הוועדה קיימה דיון מעקב ובחינת היערכות משרד החינוך לחופשת הקיץ והארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. בדיון הוברר שהחלטת השר להאריך את שנת הלימודים עד לתאריך 15 באוגוסט בלקויות הבלתי שכיחות אינה מגובה ביכולת המשרד לספק שירותים נאותים ונצרכים לאוכלוסיות אלו, כגון: צוות חסר שמגיע באופן וולונטרי ולא חובה, טיפולים פרא רפואיים בחסר, ילדים ללא הזנה, מערך הסעות לא מושלם.

הוועדה דורשת אף לתת מענה ראוי לילדי השילוב במערכת החינוך. הוועדה קוראת לתקן את חוק חינוך חובה שיכיל את החלטת השר להאריך את שנת הלימודים ל-15 באוגוסט על כל המשתמע מכך, שדין התקופה הזו יהיה כדין כל יום ויום בשנת הלימודים. אם המשרד לא יעשה זאת, אנחנו נשקול להגיש זאת כהצעת תיקון לחוק במסגרת ועדת החינוך.

התחושה שלנו כפי שעלתה בדיון, שהשר אכן לא מודע לקושי האמיתי או לדרך שמבוצעת החלטתו. אני מבקש להביא את הרשמים של הדיון הזה בפניו ולהשיב לוועדה. אנחנו גם נעלה זאת בסיכום, שהשר יצטרך לתת לנו תשובה איך כבר במהלך הקיץ הזה המשרד ייתן מענים לסוגיות שעלו כאן בדיון.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:23.

קוד המקור של הנתונים