ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/06/2017

תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות

פרוטוקול

 
כנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 429

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ב' בתמוז התשע"ז (26 ביוני 2017), שעה 11:00
סדר-היום
תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות.
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מנואל טרכטנברג
חברי הכנסת
יואב בן צור
מוזמנים
שמעון אבני - מנהל אגף הסעות והצטיידות, משרד החינוך

חיה הראל - ממונה וועדות מתוקף חוק, משרד החינוך

אילן שי - עו"ד, ממונה ייעוץ משפטי, משרד החינוך

ליסה סלע - מרפאה בעיסוק בצוות בקרה ארצי, מעונות יום, משרד הבריאות

טליה אגמון - יועמ"ש, משרד הבריאות

שאול קירשנבאום - רפרנט חינוך באג"ת, משרד האוצר

אמיתי שוחט - מנהל תחום שילוב בחינוך, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

הדס אגמון - עו"ד, משרד המשפטים

הילה רכס מליק - מפקחת ארצית, אגף מש"ה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אדוארד צ'רלס וויס - עו"ד, סגן יועמ"ש, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

נועה בן אריה - יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

אביבית אהרונוף

עו"ד, הוועדה לזכויות הילד, ארגון "בזכות"

מנחם גולדין - מנהל יחידת המידע ומיצוי זכויות

רויטל לן כהן - הנהלת הקואליציה

הניה מרמורשטיין - מנהלת מעונות

איילת דיין - האגף לקידום זכויות, אלו"ט

שוקי שדה - מנכ"ל, חברות להסעה

מוטי אדרי - אבא לילדה אפילפטית

רות בולטילנה - אימא של ילד עיוור

הדר בירן - אימא לילד לקוי שמיעה

אור בירן - אבא לילד לקוי שמיעה

אסתר קרמר - חברה, למען אנשים עם מוגבלות

נועה בן אריה - עו"ד, שדלן/ית

רות פרמינגר - שדלן/ית (פרילוג בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי

ירדן הומינר (מתמחה)
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
חבר המתרגמים

תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ה-26 ביוני 2017, ב' בתמוז תשע"ז. הנושא: תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות. לא ספרתי את מס' הפעמים שהתכנסנו בשנתיים האחרונות סביב הסוגיה הזו, והיועצת המשפטית של הוועדה גב' מירב ישראלי תהיה אתי קשובה כרגע.
מירב ישראלי
סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
כפי שהיא הפנתה את תשומת לבי, הגענו עד סעיף 4. עד סעיף 4 יש הערות ותשובות שעדיין לא ניתנו. אז נחזור כרגע על 1 עד 4 כדי לראות מה ההערות ומה ההתייחסויות לנקות מהשולחן. על כל דבר נקבל תשובות. אם יש דברים שנוכל להכריע בלי תשובות, נכריע גם בלי תשובות.

ולכן, שאלתי את מה ששאלתי לפני תחילת הדיון. אני לא מתכונן ללכת ולחזור וללכת ולחזור, לפתוח את שנת הלימודים השלישית בקדנציה הזו של ועדת החינוך ללא התקנות האלה. בבקשה, גברתי היועצת המשפטית.
מירב ישראלי
פשוט אזכיר את הדברים שדנו בהם. יש תיקון בהגדרות למסגרת המשך.
היו"ר יעקב מרגי
עמ'?
מירב ישראלי
עמ' 2 למעלה בנוסח שיש לנו. התקבלה החלטת הוועדה להוסיף מסגרות נוספות, והוחלט שזה יהיה על-ידי מנכ"ל משרד החינוך, אז זה הוכנס. זה בהגדרות. בנושא של הזכאות לקבל הסעה, שזו תקנה 2, זו התקנה הבאה, היה הנושא של ילדי השילוב, אני מזכירה שלפי התשובה של הממשלה לבג"ץ הוחלט לעשות את זה הוראת שעה. דנו בזה בפעם הקודמת.
היו"ר יעקב מרגי
הוראת שעה שאומרת מה?
מירב ישראלי
זהו, זה בדיוק העניין. בפעם הקודמת בעצם הנוסח שהובא על-ידי משרד החינוך, ומשרד המשפטים ראה אותו רק כשהוא הונח על השולחן פחות או יותר, אמר שרק השילוב הוא הוראת שעה. מה שאומר שבעצם בעוד שנתיים ההוראה הזאת יכולה לפקוע וילדי השילוב - - - . אחרי שמשרד המשפטים ראה את הנוסח הזה ובעקבות הישיבה הקודמת, העיר שבעצם הכוונה בתשובה לבג"ץ הייתה שכל ההסדר הזה יהיה זמני. זאת אומרת, גם של ילדי החינוך המיוחד וגם של ילדי השילוב, ושבעוד שנתיים ההסדר הזה יחושב מחדש בעצם, יחושב במסלול מחדש. ועל זה אני מבינה שיש מחלוקת בין משרד המשפטים למשרד החינוך לפי מה שראיתי בהתכתבויות.
היו"ר יעקב מרגי
אכן כן?
הדס אגמון
מבחינתי זה היה שיח פנימי שלא התכוונתי לנהל אותו כאן.
מירב ישראלי
הוא יצא החוצה.
היו"ר יעקב מרגי
אל תנהלי אותו כאן. אני רוצה קודם כול להתייחס לעובדות.
הדס אגמון
כך אני מבינה את מה שאנחנו הודענו לבג"ץ. משרד החינוך הבין - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, את יוצאת מנקודת הנחה שכולם פה סביב השולחן יודעים במה מדובר. מה התחייבתם לבג"ץ? המשמעות של ההתחייבות, מהי? בבקשה.
הדס אגמון
שוב, אני אומרת איך אני מבינה את הדברים. הסוגיה שעומדת בפני בג"ץ, בין השאר במסגרת העתירה הזאת, היא הסוגיה של ההבדל הפרוצדורלי בין ילדי השילוב לבין ילדי החינוך המיוחד. הודענו לבג"ץ שמשרד החינוך יבחן את הנושא של מעבר לבחינה תפקודית פרטנית, ושהביטוי שיינתן לזה בתקנות הוא בהוראת שעה. אז, כאמור, הודענו לבג"ץ שתהיה הוראת שעה. הודענו, כאמור, לבג"ץ שתהיה בחינה של כל מנגנון הזכאות, ושיינתן לזה ביטוי בתקנות בדמות הוראת שעה. ועכשיו השאלה היא איזה חלק של ההסדר צריך להיות בהוראת שעה.
היו"ר יעקב מרגי
העתירה היא על-ידי השילוב? ממוקדת?
הדס אגמון
העתירה על כל מיני סוגיות, וגם יש שם את הסוגיה הזו של ההבחנה בין ילדי השילוב לבין ילדי החינוך המיוחד.
קריאה
גם על היקף הזכאים.
הדס אגמון
כן, יש שם כמה סוגיות, אבל הסוגיה שרלוונטית כרגע זו הסוגיה שהזכאות היא אוטומטית בחינוך המיוחד, ואותה רשימת מוגבלויות, כאשר מדובר בילדי שילוב לא מקבלת אוטומטית, אלא נדרשת לפרוצדורה נוספת.
היו"ר יעקב מרגי
יש איזו אמירה, תסלחו לי, שאני לא יודע מי קידש אותה במשרד החינוך או ברשויות בשלטון המקומי בהתאם להוראות של משרד החינוך שברגע שהורים הסכימו לשילוב או שהוועדה הסכימה לשלב אתה מוותר על כל המעטפת. זה לפעמים מקומם. בדיקה פרטנית כן.

לכן, אני מקבל את ההערה של היועצת המשפטית, אם זה היה בסוגיות אחרות יכולה להיבחן הוראת שעה של שנה-שנתיים ולראות מה, לא הייתי חושש מזה שבסוף הם יישארו ללא כלום. במקרה הזה זה לא נכון לקחת את זה בצורה גורפת, צריך להסכים לקטע הזה של הבדיקה הפרטנית של כל מקרה ומקרה. מה העמדה שלכם?
אילן שי
העמדה שלנו היא שאת ההסדר הקיים מבחינתנו של הזכאות האוטומטית בחינוך המיוחד אין טעם להפוך להוראת שעה, והוראת השעה צריכה להיות על אותו חלק של ההסדר שהוא תוספת להסדר הקיים.
מירב ישראלי
אבל זה לא נכון, כי הטענה שלכם זה שתרצו לבחון גם את ילדי החינוך המיוחד האם הם צריכים להיות בבחינה פרטנית, לכן מה שהדס אמרה זה נכון. זה לא נכון שבהכרח ההסדר הזה של ילדי החינוך המיוחד ימשיך לעבוד בדיוק כמו שהוא.
אילן שי
זאת הבחינה שנעשה בתקופת הביניים, ולכן רצינו להפוך את כל ההסדר להסדר של הוראת שעה. שמעתי את הנימוק של הדס, נדון עליו במשרד.
היו"ר יעקב מרגי
במצבים נורמליים הייתי מתנגד שהסדר שאני עובד עליו עובדים עליו ביחד כל כך הרבה זמן יהיה כולו הוראת שעה, אבל במקרה הזה אנחנו מסכימים, למה? כדי לבחון את כל הסוגיה הזו אין בעיה לקבוע את זה בהוראת שעה. אני לא מבין למה להתעקש דווקא בקטע של ילדי השילוב.
אילן שי
מכיוון שילדי השילוב זה אותו הסדר שהוא שינוי של ההסדר הקיים, ולכן אותו רצינו לעשות כהוראת שעה ולא את ההסדר הכולל.
היו"ר יעקב מרגי
זה עולה בקנה אחד עם מה שהמדינה ענתה לי?
אילן שי
נבדוק בדיוק את הנוסח של התשובה לבג"ץ.
היו"ר יעקב מרגי
אין לי זמן לבדוק. לבג"ץ יש לוח זמנים אחר, אני רוצה לתת תקנות.
אילן שי
נקיים את הדיון השבוע במשרד.
היו"ר יעקב מרגי
השבוע, אני רושם לי. הפעם, בשונה ממנהגי, לא שאני לא סומך יותר על היועצת המשפטית של הוועדה, אני רושם לעצמי הערות, כי אני מרגיש שזה נמשך ונמשך ונמשך, וצריך לחתוך כבר.
מירב ישראלי
עכשיו יש את כל הנושאים שגם אני משאירה כרגע בצד, הנושא של איזה דברים עוברים לוועדת חריגים.
היו"ר יעקב מרגי
עמ', סעיף?
מירב ישראלי
בעמ' 3, (ב) למטה, על הנושא של אזור הרישום אין ערר. ונשאר בצריך עיון, האם גם על הנושא הזה צריכה להיות אפשרות פנייה, אז אני מזכירה את זה. על הנושא של ועדת חריגים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז בואי נדון בזה. לא נעבור הלאה. התייחסות.
מירב ישראלי
אבל אני יכולה להגיד הערה כללית על ועדת החריגים שאמרתי לך קודם?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
מירב ישראלי
בעקבות ההתכתבות שנחשפתי אליה בין משרד החינוך לבין משרד המשפטים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רק שזה לא יכניס אותם לחששות ויתחילו למדר אותך.
מירב ישראלי
לא, את זה משרד החינוך שלח. מכיוון שמשרד החינוך העביר לנו את זה באופן רשמי וזה אף עלה לאתר הכנסת אז אני מרגישה מאוד נוח.
הדס אגמון
אני פחות.
מירב ישראלי
בקיצור, אני חושבת שכל התפיסה של משרד החינוך לגבי מה זאת ועדת החריגים הזאת דורשת איזושהי חשיבה מחודשת, ואני אגיד למה. לוועדה הזאת בעצם יש הרבה מאוד תפקידים בעקבות שינויים שהכנסנו כאן בוועדה. יש תפקידים שהם מראש בעצם קביעת זכאות, למשל, מה שהכנסנו לגבי השילוב זה למעשה ועדת זכאות לכל דבר ועניין, זה לא ועדת חריגים. אז זה דבר אחד. יש דברים שהם מעין ערר, זאת אומרת, מישהו החליט והוועדה הזאת היא בעצם סוג של ערכאת ערר על מי שהחליט.
היו"ר יעקב מרגי
ואזור רישום במקרה של הילדים שאנחנו מדברים עליהם הוא סוג החלטה שצריך לתת עליה ערר.
מירב ישראלי
זה סוג של ערר. ויש דברים שהם באמת חריגים, זאת אומרת, לא מגיע לילד אבל הוועדה הזאת בודקת האם בכל זאת לתת לו, זה ועדת חריגים. המשמעות של ועדת חריגים בחקיקה היא ועדה שעל אף שאין זכאות יש איזשהו לפנים משורת הדין.
היו"ר יעקב מרגי
כשמה כן היא.
מירב ישראלי
כן, כשמה כן היא. ולכן, כשדיברנו על ההרכב של הוועדה הזאת, ואמרתי נציג ציבור וכל הדבר הזה, דיברתי על ועדת חריגים בהקשר הרגיל שלה. עכשיו כשהתקנות נהיו יותר מורכבות והוכנסו עוד סמכויות לוועדת החריגים, אני חושבת ומציעה שאני אשב עם המשרדים בעניין הזה, נמיין את הסמכויות של ועדת החריגים הזאת, נראה איזה סוגי סמכויות יש לה, ונראה גם איך נכון לבנות אותה לאור הדבר הזה, ואיך הדבר הזה צריך לפעול.
היו"ר יעקב מרגי
לא עשינו זאת? קבענו קביעה וזהו?
מירב ישראלי
לא, לדעתי, בגלל שהוספנו כל פעם עוד סמכויות ובגלל שהוויכוח היה כולל בלי למיין את הסמכויות וכו'. אני חושבת שהדיון צריך להיות יותר פרטני, ממש למיין את התקנות לפי סמכויות של הוועדה הזאת. יכול להיות, למשל, שזה בכלל שתי ועדות שונות או שאת הערר אפשר לתת בכלל לאדם אחד אולי. זאת אומרת, לא לוועדה שלמה של 20 אנשים שרובם - - -
היו"ר יעקב מרגי
מירב, כמה זמן את צריכה? אני רוצה בשבוע הבא להתכנס שוב על הדבר זה.
מירב ישראלי
מה שתקצה לי בכפוף לזה שישתפו אתי פעולה.
היו"ר יעקב מרגי
בשבוע הבא אני מקיים במועד זה דיון נוסף בנושא התקנות.
מירב ישראלי
אז אתם רק צריכים לשתף אתי פעולה בנושא.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, משרד המשפטים.
אילן שי
כמובן, אם זמן דיון אצל היועצת המשפטית - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל אחריה, אני לא מתכונן למשוך את זה.
מירב ישראלי
אבל אתה מבין מה אני אומרת?
אילן שי
אני מבין את הרעיון. לגבי העברת הסמכויות של הערר לגורם אחר - - -
מירב ישראלי
אני לא יודעת. אני עוד לא קובעת. אני רק אומרת שיכול להיות שבדברים מסוימים אפשר לפשט את זה מאוד, ובדברים אחרים לתת דווקא, למשל, לנציג ציבור שיסתכל בנושאים של זכאות, אז צריך לראות איך.
אילן שי
לגבי נציג ציבור יש הצעה חדשה שקיבלנו היום מנציבות שוויון, ואנחנו צריכים לדון עליה. יש לנו הצעה שאני צריך להעלות אצל גורמי המקצוע במשרד, שמבוססת על ההצעה של הנציבות, שאני חושב שאם הנציבות תהיה מוכנה אליה נוכל.
מירב ישראלי
אז זה גם חלק מאותו עניין, מאותו הסדר.
היו"ר יעקב מרגי
שבוע הבא לדיון אני מבקש לקבל תשובות חד-משמעיות.
רויטל לן כהן
אדוני, אפשר להגיב?
היו"ר יעקב מרגי
רצית הערה, בבקשה. תשימו לב, לא פתחתי דיון כי אני לא דן על הסעיפים. אני עכשיו מקבל תשובה.
רויטל לן כהן
אני רוצה הערה.
היו"ר יעקב מרגי
אתן לך.
רויטל לן כהן
בזמנו הצענו שבמילא יושבת ועדת השמה או ועדת שילוב ודנה בילד. זאת הוועדה שרואה את כל החומר המקצועי. אנחנו חושבים, הארגונים, וגם הצענו את זה, שמשם צריכה לצאת המלצה, האם פה יש מקרה מיוחד שמצריך הסעה, ואז אנחנו גם חוסכים כוח-אדם של ועדות וכל מיני, וגם חוסכים תהליך, וגם מסתכלים על זה במקום הכי מקצועי שמכיר את הילד. אני בכלל לא מבינה למה להגיע לכל זה.
היו"ר יעקב מרגי
נאמר שוועדת ההשמה הזו - - -
רויטל לן כהן
והיא סטטוטורית.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי. החליטה שלא זכאי. נתנו אופציה של חריגים, ועדת חריגים.
רויטל לן כהן
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
ברגע שהיא הכריעה, היא סטטוטורית, ההמלצה מאושרת. במידה ולא - - -
רויטל לן כהן
לא, יש ערר. על ועדות ההשמה וועדות השילוב יש מנגנון ערר בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
שם אנחנו קובעים, לא?
מירב ישראלי
אני צריכה לדבר עם משרד החינוך על כל האופציות, מה האופציות.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, הלאה.
מירב ישראלי
אז זה בנושא של ועדת ערר, זה בעצם הכול, גם הסמכויות, וכו'. בסוף תקנה 2, זה בעמ' 4, יש את הנושא של זמן נסיעה שעה וחצי, אם אתה זוכר, שזה בין רשויות מקומיות.
היו"ר יעקב מרגי
כן.
מירב ישראלי
שבינתיים משרד החינוך לא מוכן להכניס את זה לתקנות, ואתה רצית שהם יכניסו לתקנות, אז זה נשאר פתוח בשלב זה.
היו"ר יעקב מרגי
ידידי מר שמעון.
שמעון אבני
איפה זה?
היו"ר יעקב מרגי
זה בעמ' 4 באמצע מעל הקו.
מירב ישראלי
זה עבר מתקנת הליווי לתקנת ההסעה ב-(ו). אתה רוצה דיבור המתחיל? אני גם אתן לך.
מירב ישראלי
לא משנה איפה ממקמים את ההוראה הזאת, בגדול, זה הנושא של השעה וחצי בין רשויות.
היו"ר יעקב מרגי
שמעון, השעה וחצי לא נסתר מנגד עיניך, הרי אמרת והתחייבת, נכון?
שמעון אבני
אנחנו לא מתנגדים לזה.
היו"ר יעקב מרגי
שיכנס בתקנות.
שמעון אבני
אנחנו לא מתנגדים לזה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. נאמר חד-משמעית שהוא לא מתנגד שיכנס לתקנות.
קריאה
הוא לא מתנגד שיהיה קשר בין רשויות.
מירב ישראלי
בין רשויות. בתוך רשויות זה כבר נמצא. בתוך הרשויות זה כבר קיים.
שמעון אבני
כן, בין רשויות.
היו"ר יעקב מרגי
בתוך הרשויות זה כבר. הערה?
אדוארד צ'רלס וויס
יש הערה טכנית. שמתי לב שנפלה איזו טעות בתקנה 3, צריך להיות בעל מוגבלות שכלית התפתחותית.
קריאות
עם מוגבלות.
אדוארד צ'רלס וויס
עם מוגבלות שכלית התפתחותית עמוקה וגם קשה, אלו שלוש – בעמוד 4.
מירב ישראלי
ב-(ד)? בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
כן, 3(ד).
מירב ישראלי
הוספתי.
קריאה
וגם ב-(ו), מוגבלות שכלית התפתחותית.
אדוארד צ'רלס וויס
בדיוק, כי זו הגדרה טכנית.
מירב ישראלי
זה בעצם צריך להיות כמו בתקנת ההסעה. דרך אגב, אני לא מתייחסת כרגע להערות ניסוחיות.
היו"ר יעקב מרגי
ניסוחיות יטופלו.
אדוארד צ'רלס וויס
רק שלא נשכח.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, תודה. מירב, בבקשה.
מירב ישראלי
אני מזכירה שבתקנה 3 בליווי יש מחלוקת שגם עדיין לא נפתרה לגבי גילאי שלוש עד שש, האם זה ליווי בכל מקרה, והאם לחלק את זה לשתי קבוצות גיל של שש-ארבע וחמש-שש אולי. זאת אומרת שזה נשאר פתוח. כרגע אין חובת ליווי לגילאים הצעירים, לגיל הרך, אז זה נשאר כרגע כמו שזה היה.
היו"ר יעקב מרגי
נגענו בזה בדיון הקודם, נכון, שמעון?
מירב ישראלי
כן, ועדות השמה ושילוב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה אתנו? תחזרי על זה, בבקשה. אני מבקש לא להפריע, בבקשה.
מירב ישראלי
בעצם הנושא של הגילאים הצעירים, כרגע אין חובת ליווי בכל הסעה שיש בה ילדים גם לא בגיל שלוש-ארבע, זאת אומרת שגם לא בגילאים הצעירים. והיה פה דיון האם זה בין שלוש עד שש חובת ליווי או אולי לפחות שלוש-ארבע, והנושא הזה כרגע נשאר – אתה גם ציינת את זה – וזה נשאר בעצם פתוח.

הנושא של המוגבלויות שאביבית מעלה זה עוד מוגבלויות שרצו - - -
היו"ר יעקב מרגי
לגבי הליווי בגילאים - - -
שמעון אבני
דיברנו על שלוש-ארבע, ולא שלוש-שש.
מירב ישראלי
אז אני אומרת שהיו פה שתי עמדות.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע. אני מבקש בלי הערות.
שמעון אבני
שלוש-ארבע. הלקויות הקשות כמובן מקבלות את זה, ובלקויות - -
קריאה
מוגבלויות.
שמעון אבני
- - לצורך העניין, גילאי שלוש-ארבע הקלים, זה דיון שעוד לא סוכם. עוד לא סיכמנו. אגב, הוא בבג"ץ לפי מיטב הבנתי.
מירב ישראלי
אין תשובה עדיין.
קריאות
- - -
אילן שי
לא, לא, הוא לא בבג"ץ.
נועה בן אריה
ממש לא.
חיה הראל
הליווי לא בבג"ץ.
היו"ר יעקב מרגי
שמעון, בסוף צריך לקבל החלטה.
שמעון אבני
אמרתי את זה גם בפעם הקודמת, יש פה סוגיה תקציבית, נקודה. זה הכול.
היו"ר יעקב מרגי
תפרט, תפתח את זה.
שמעון אבני
אנחנו חושבים שצריך, יהיה כסף ניתן, לא יהיה כסף, אני אומר לך עם כל הכאב והצער - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, שמעון, אנחנו כרגע מקצועית.
שמעון אבני
אז אני אומר, מקצועית, ילד בן שלוש צריך שיהיה מלווה בהסעה, נקודה. לא יכולים לנסוע שלושה-ארבעה-חמישה ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אמירה.
שמעון אבני
אמירה. אני אומר אמירה, לא שזה קורה היום.
היו"ר יעקב מרגי
שמעון, מאחר שכל התקנות האלה עולות אחרי שאנחנו מסיימים את אישור המנכ"ל - -
שמעון אבני
לאישור. נכון, הם לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
- - וייבחנו תקציבית, קודם כול חשוב שייאמר מבחינה מקצועית, וזה חשוב, זה טוב שאתה אומר את זה לא בשביל כסת"ח.
שמעון אבני
אותו דבר על שעה וחצי. אותו דבר, תשמע, כל אמירה שאני אומר פה, כל מבטי האנשים אוכלים אותי.
רויטל לן כהן
כי אתה לא משרד האוצר.
שמעון אבני
אני אומר שוב פעם, האמירה המקצועית היא - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה? למה להפריע?
רויטל לן כהן
סליחה.
שמעון אבני
האמירה המקצועית היא: צריך.
היו"ר יעקב מרגי
צריך.
שמעון אבני
לא יכול שילד ייסע יותר משעה וחצי, זה לא נורמלי, אבל זה חייב להיות מגובה בתקציב, לא יהיה כסף – אי-אפשר יהיה לעשות את זה, זהו.
היו"ר יעקב מרגי
כל התקנות האלו יהיו מגובות בתקציב או לא.
מירב ישראלי
כן, בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
זו אמירה שתיבחן בסוף.
מירב ישראלי
אני מזכירה גם שהוועדה מחויבת כמובן לחוק שלפיו היא מאשרת את התקנות. ולכן, ברגע שיש אמירה כזו זה אומר שזה גם תנאי לפי החוק למעשה, זו המשמעות של זה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה. אני לא פותח דיון, רק התייחסויות.
הדר בירן
התייחסות. אני רוצה רק להזכיר, נכחתי בדיון הקודם ואמרנו, אתה אמרת, שעד גיל שש ילד לא יכול לנסוע לבד כיוון שאי-אפשר להשאיר אותו ללא השגחה, חד-משמעית. ושלחנו את האנשים מה שנקרא, הייתה אמירה שבוא נמצא את התקציב. אז לא ברור לי עכשיו מאיפה הגיעה החלוקה לשלוש וארבע, כי אני לא חושבת שילד בן ארבע – הילד שלי בן שלוש – גם בגיל ארבע הוא לא יכול לנסוע לבד בהסעה, חד-משמעית.
שמעון אבני
גם שלוש, גם ארבע.
אביבית אהרונוף
עם מלווה.
הדר בירן
גם לא בחמש ולא בשש. יש לי גם ילדה בת שש והיא שומעת היטב, והיא לא יכולה לנסוע לבד.
שמעון אבני
בסדר, גם לא בגיל 18, אבל צריך לעשות - - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מכיר אימא שעד היום מלווה את הבן שלה, גם לבקו"ם היא ליוותה אותו.
רויטל לן כהן
תכף הוא ידבר אתנו שוב על הלקויות למידה, נכון?
הדר בירן
אוקיי, לבקו"ם בוא נראה, אבל עד גיל - - -
היו"ר יעקב מרגי
שם היא צריכה ליווי כנראה, לא הוא.
הדר בירן
עד גיל שש לפי התקנות במדינת ישראל הרי הילד לא יכול להישאר ללא השגחה.
היו"ר יעקב מרגי
שמענו את ההערה, אבל לא פתחנו דיון, אמרנו, נכון? בבקשה, אביבית.
אביבית אהרונוף
הייתה עוד סוגיה, למיטב זכרוני, שעלתה בפעם שעברה בהקשר לדברים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אביבית, אני בעמוד 4, סעיף 3.
אביבית אהרונוף
אני מדברת על סוגיית הליווי.
אביבית אהרונוף
יש מוגבלויות שזכאיות להסעה, שזה חרשות או מוגבלות בשמיעה ועיוורון או מוגבלות בראייה, ובעצם הוציאו אותם מילדים שזכאים לליווי. הם זכאים להסעה לפי התקנות הללו.
היו"ר יעקב מרגי
לא הגענו לזה, אומרת היועצת.
מירב ישראלי
אני אומרת שזאת הייתה הסוגיה הבאה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
רויטל לן כהן
אני כבר לא יודעת אם בסוגיה הזו או בהבאה, אבל בעניין הליווי. אחד הדברים שאמרנו, שמאחר שלפעמים יוצאים אפילו רכבים, זו לא מונית של ארבעה, יוצאים רכבים גדולים, לא יעלה על הדעת, גם כשהילדים יותר גדולים, שיצא כזה אוטו גדול שבתוכו יש ילדים עם מוגבלויות מכל מיני סוגים. משרד החינוך יכול לקרוא לזה קלות כמה שהוא רוצה, הן לא קלות, אם הן היו קלות הן לא היו מקבלות חינוך מיוחד, והם יהיו לבד. קורים דברים בהסעה שמחייבים שיהיה שם לפחות מישהו שיכול להסתכל. אני כבר לא מדברת על לעזור, אבל זה מסוכן אפילו ברמת הנהג לנסוע עם כזו כמות של ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ברור. דיברנו ונדבר על זה. בבקשה.
אמיתי שוחט
אני רוצה להגיד לגבי הנושא הזה, בכלל על התקנות. כידוע, תקנות זה מה שאפשר, ובתקנות האלה עשו הרבה דברים ובאמת השיגו הרבה דברים, ומשרד החינוך הכניס הרבה דברים. ויש הרבה דברים שאפשר גם להוריד ואפשר גם שלא יכנסו לתקנות האלה ויתוקנו בהמשך, למשל כמו כרטיס הרישום, איך הוא יוצג ואיך הוא לא יוצג, זה הגיוני שזה עוד יתוקן בהמשך אם יסכימו או לא יסכימו.
היו"ר יעקב מרגי
לענייננו.
אמיתי שוחט
לענייננו. יש דברים שעליהם אי-אפשר, כי מדובר פה או על התפקוד של הילד או אפילו על פיקוח נפש, שאלו הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הנושא של הליווי בהסעות והנושא של זמני הנסיעה. ולכן, האמירה שיכולה להישמע כאן שאלה התקנות נסגור אותן עכשיו ונתקן בהמשך, אני חושב שיש תקנות שאנחנו צריכים להתכנס אליהן, שעליהן אי-אפשר להסכים שיתוקנו בהמשך וחייבים לסגור עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
כרגע לא שמנו שום דבר בהמשך.
נועה בן אריה
כשהליווי ומשך זמן נסיעה הם שניים מתוכם מבחינתכם.
היו"ר יעקב מרגי
תחזרי על מה שאמרת.
נועה בן אריה
אדוני, אני מבינה ממה שאומר אמיתי ששני הרכיבים הללו הם רכיבים שבלעדיהם לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה הם הרכיבים?
נועה בן אריה
גם משך הנסיעה - -
אמיתי שוחט
וליווי.
נועה בן אריה
- - וגם סוגיית הליווי. אם אלה שני הרכיבים המאוד מאוד מאוד מהותיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם מהותיים והם לא יידונו בעתיד, הם יידונו עכשיו.
נועה בן אריה
אני מסכימה בהחלט, הרמתי יד קודם על מנת לומר שאם אנחנו מדברים פה בפן המקצועי בלבד אני חושבת שכך צריך. אני גם אומר יותר מזה, מרכז השלטון המקומי, בלי שום קשר למשרד החינוך, פנה באופן ישיר לאוצר וקיים אתו דיון על נושא הליווי, על סוגיית הליווי, על סוגיית ההסעות בחינוך המיוחד, בשעתו עוד על ההפיכה של דוח צרפתי לתקנות. אנחנו מנסים לקדם את העניין הזה לאורך שנים. אנחנו יודעים, אגב, שהפרטנר לשיח הזה הוא לא משרד החינוך, שמקצועית סבור בדיוק כפי שסוברים כל מי שיושבים סביב השולחן הזה. אין שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
נוציא מתחת ידינו נייר - - -
נועה בן אריה
לא הגיע הזמן, אדוני היושב-ראש, לשמוע את משרד האוצר? אני מתקשה לראות למה אנחנו לא מתקדמים לשלב הזה.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, נועה, אני אעשה סדר בדברים. יכולנו לחכות למסמך המסוכם. הרי אנחנו דנים עכשיו בתקנות, אנחנו עוזרים למשרדים לקבל החלטות. בדרך כלל מה הנוהל? הנוהל שהשר גמר את העבודה, סגר עם אגף התקציבים, סגר הכול, ומביא לך תקנות לאישור.
נועה בן אריה
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
איך שאת רוצה, אנחנו בלי זה מדשדשים, אז תארי לך – אנחנו לא שם, אנחנו רוצים לבוא – אני מתפרץ לדלת לא פתוחה כמעט, הולך מכין מוצר, קורא לשר החינוך, אומר לו: הנה זה; לשלטון המקומי: הנה זה; ולאוצר: נריב אתך, אבל זה מה שאנחנו רוצים. ואתם יודעים מה, אני אופטימי, אבל בואו נתקדם.

אני אומר שוב ומחדד, לכן שמחתי כששמעון סוף סוף עשה סוויץ' והתחיל לדבר לא בכובע התקציבי, ואני שמח, בשונה מדיונים אחרים. שמעון, אנחנו כרגע רוצים לדעת מה העמדה המקצועית, אלה לא התקנות שעכשיו – אם השר היה אומר לי: אלה התקנות, מכובדי, מאגף התקציבים, הייתי רואה אותו, אבל מבחינתי הוא שקוף. אני לא שם. השר עוד לא הביא לי תקנות. אני רוצה להביא לו את המוצר המוגמר, אני רוצה לשמוע את האמירות המקצועיות שלהם. אני רוצה להתקדם. אם לא, אני אומר לך, גם ב-1 בספטמבר 2018 לא הייתי מקבל את זה.
נועה בן אריה
אדוני היו"ר, אני לא אמרתי את זה לשם הפרובוקציה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
נועה בן אריה
אני אומרת את זה כדי שפה נעשה עבודה נהדרת.
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח ששמעתי גם ממך וגם משמעון קודם שאנחנו מתכנסים לעמדה המקצועית.
נועה בן אריה
רק מקצועית.
היו"ר יעקב מרגי
ואני חושב שזה גם מחמם את לב הארגונים וההורים. בבקשה, מתקדמים.
מירב ישראלי
אז יש פה עוד סוגיה שכבר הוחלט עליה, ומשום מה זה עוד לא הוכנס בניסוח, אם אני מבינה נכון את הניסוח, וזה שגם ילדים שלא עברו ועדת השמה או עברו ועדת שילוב יהיו זכאים, שיש להם זכות. כי כתבנו רק ילד שוועדת השמה קבעה את זכאותו, אתה זוכר?
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, רק ברשותך, אני רוצה להוסיף למה שאמרתי קודם, בקטע הזה יש לציין את משרד החינוך ואת השלטון המקומי שהם שותפים להרבה תהליכים כאלה בוועדה בשנה האחרונה של טרום קבלת החלטות. ראינו את זה בצהרונים ורואים את התוצאה. בעזרת השם, גם בסוגיית תשלומי הורים, גם בסוגיית הסייעות, מה שנקרא במונח לא מושאל לרפואיות, אנחנו מתקדמים ביחד, אני דוחף מאחורה בקלות. בבקשה, סליחה, הפרעתי.
מירב ישראלי
בסדר גמור. אני זוכרת שבישיבה הקודמת זה הוסכם, אז את זה צריך להכניס לנוסח.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה היה?
מירב ישראלי
פשוט יש ילדים שלא ועדת השמה קובעת, אלא בגלל המוגבלות הקשה מאוד שלהם הם לא צריכים אפילו לעבור ועדת השמה, או שוועדת השילוב קובעת, ואז זה בעצם כל האוכלוסיות של - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה כולל אותם.
רויטל לן כהן
אבל מה שאת מדברת עליו לא כולל את השילוב.
נועה בן אריה
הפוך, הוא הצד השני של הסקאלה, רויטל.
רויטל לן כהן
אלו רק ילדים שאפילו ועדת השמה לא צריך.
מירב ישראלי
אבל אם אני מבינה נכון, איזה ילדים מגיעים לחריגים בשילוב?
רויטל לן כהן
זה לא חריגים בשילוב, זה חריגים בהשמה.
אילן שי
זה יהיה אותו ניסוח כמו שיש בתקנה 2.
מירב ישראלי
זה ניסוח, רויטל.
רויטל לן כהן
לא, זה לא שילוב, סליחה. אני הורה בוועדת - - -
מירב ישראלי
בסדר, אני מבינה מה את אומרת.
רויטל לן כהן
רק השמה כל כך קשה שלא צריך ועדה, שהרפואי מסכים, שמשרד החינוך מסכים, ושההורים מסכימים, ואפילו לא צריך ועדת השמה. לא שילוב. זאת השמה.
מירב ישראלי
אני שוב אומרת לאילן שצריך להגדיר את האוכלוסיות של הילדים שזכאים, ושגם בשילוב פונים. הרי בשילוב ילדים פונים, נכון?
רויטל לן כהן
נכון.
מירב ישראלי
איזה ילד פונה לוועדת החריגים פה בשילוב?
רויטל לן כהן
לוועדת חריגים שאת מדברת עליה לא פונים ילדי שילוב, אני מנסה להסביר.
מירב ישראלי
על מה הוראת השעה?
רויטל לן כהן
על הוראת שעה? סליחה.
מירב ישראלי
כן.
רויטל לן כהן
חשבתי שאת מדברת על השמת חריגים המיוחדת של משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
מירב ישראלי
זה נושא ניסוחי. אני עכשיו מתייחסת לנושא ניסוחי.
היו"ר יעקב מרגי
לשבוע הבא יהיה הנוסח מתאים לגבי כלל הילדים בכל המסגרות.
נועה בן אריה
שתי אוכלוסיות.
רויטל לן כהן
שלוש אוכלוסיות: השמה, שילוב, מקוצרת.
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אני אומר לכם משהו יותר, יכול להיות שיצוץ לכם משהו שלא חשבתם, כל האפשרויות.
רויטל לן כהן
תודה, אדוני.
מירב ישראלי
כל הילדים – הגדרות של הילדים. מה שאביבית העלתה קודם זה הנושא של עיוורון וחרשות, כרגע הם נכנסים בליווי, הם נכנסים לוועדת חריגים.
היו"ר יעקב מרגי
עמ' 5 למעלה.
מירב ישראלי
אז זה משהו שמשרד החינוך גם אמור להשיב לגביו.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, שמעתם את ההערה של אביבית?
אילן שי
שמענו, ואני צריך לבדוק אותה עם הגורמים המקצועיים. אני לא בטוח שכל מי שזקוק להסעה, זה אומר אוטומטית שהוא זקוק לליווי.
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק, מסכים אתך, זה לא אוטומטי.
רויטל לן כהן
לא אמרנו שזה אוטומטי.
אביבית אהרונוף
אני אומרת שהגורמים המקצועיים במשרד כן סבורים - - - חבל שלא הייתה שיחה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אילן, כבר נגמר השלב הזה. אנחנו צריכים לקבוע לקבל החלטה. אני לא יכול, כל ישיבה: אלו דברים שאנחנו צריכים לסגור. אין לי זמן. סגרנו. קח את זה לידיים ותגמור לי את זה. בוא נחליט: כן כן, לא לא, אני אדע להתמודד, גם הורים.
אילן שי
אני עוד לא שמעתי שיש איזשהו נימוק מעבר לזה שהם זכאים להסעה.
היו"ר יעקב מרגי
אז למה אתה אומר: אנחנו צריכים לדון?
אביבית אהרונוף
דבר עם גורמי המקצוע במשרדך ותבין מדוע הם זקוקים גם לליווי.
נועה בן אריה
אבל זה לא מה שנאמר גם על-ידי גורמי המקצוע. אביבית, בואי נדייק את זה, זה לא מה שנאמר.
היו"ר יעקב מרגי
אביבית, אני מסכים עם האמירה, אם יש מקרים יוצאי דופן צריך לתת לזה פתרון ניסוחי. לא בהכרח כל מי שזכאי להסעה זכאי לליווי. לא בהכרח, זה ידוע. ואני אביא לך עוד עשרות דוגמאות. הוא לא יכול לקבוע את זה בצורה קטגורית חד-משמעית. יש מקרה מיוחד, יש משהו ספציפי, אפשר לדון עליו. בבקשה.
חיה הראל
אני מבקשת להזכיר משהו שנאמר גם בפעם הקודמת. 98% מהילדים עם לקות הראייה אלו ילדים שנמצאים בבית-הספר השכונתי שלהם. אותם 2%, מדברים על 2% פסיק משהו שיש להם עוד לקות, וזה עיוורון פלוס לקות מורכבת - -
קריאה
מוגבלות.
חיה הראל
- - ממילא נוסעים משום שיש להם את הלקות המורכבת, ויש להם הסעה למוסד חינוכי, ויש להם גם את הליווי בגלל הלקות המורכבת הזאת.
אביבית אהרונוף
זה נאמר בפעם הקודמת, אבל זה לא עולה בקנה אחד עם הנתונים שיש לכם. סליחה, לפי הנתונים האחרונים יש כ-200 ילדים שנמצאים בחינוך המיוחד שלא לכולם יש מוגבלות נוספת, ולא בהכרח הם זכאים להסעה. עובדה, תסתכלו כמה פניות מגיעות אליכם לוועדת חריגים לליווי לילד עם עיוורון.
חיה הראל
עיוורים?
אביבית אהרונוף
כן, לליווי לילד עם עיוורון.
חיה הראל
אחד. אחד היה לנו עכשיו, השבוע.
אביבית אהרונוף
אחד בכל שבוע.
חיה הראל
מקרה אחד השבוע.
אביבית אהרונוף
אנחנו בסוף שנת הלימודים.
חיה הראל
לא. אני יושבת בכל הוועדות.
היו"ר יעקב מרגי
אביבית, תתמודדו עם הנתונים, אין בעיה. בבקשה, בואו נתקדם. רבותי, תרשמו את ההערות. אני אומר לכם, בדיון הבא אני אסגור הכול.
מירב ישראלי
גם לא זאת תשובה, אבל זאת תשובה.
היו"ר יעקב מרגי
גם לא, אבל תשיבו. נדון, נדון ונסגור, ואמורים לסגור, זה לא הולך ככה.
מירב ישראלי
עמ' 5(ד) בהמשך לזה, הנושא שכל ילד שעלול להתמוטט, האפילפסיה, אני לא מבינה את התיקון שעשיתם פה במקרה חריג.
היו"ר יעקב מרגי
סיכמנו שמורידים את המקרה החריג, דיברנו על זה.
מירב ישראלי
אתם דווקא הוספתם מקרה חריג.
היו"ר יעקב מרגי
כי המקרה עצמו הוא מקרה חריג, למה אתה מחריג על חריג?
אילן שי
דיברנו על זה שזה לא יהיה מקרה חריג שהמנהל מאשר, אלא שהמנהל תמיד יכול לאשר במקרה החריג שלתלמיד עם אפילפסיה אין - - -
היו"ר יעקב מרגי
תראה איך סתרת את עצמך אפילו בלי נשימה באמצע.
מירב ישראלי
זה לא צריך, זה תלמיד שהמציא אישור, זה לא מקרה חריג.
היו"ר יעקב מרגי
הפוך, למנהל יש את הסמכות, למה אתה מגביל אותו למקרה חריג? האפילפסיה הוא מקרה חריג?
אילן שי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
בגלל זה המנהל מאשר.
מירב ישראלי
לא צריך את המילים האלה אם זה רק אפילפסיה לא מאוזנת.
היו"ר יעקב מרגי
זה ניסוחי.
קריאה
כן, תוריד את זה.
רויטל לן כהן
גם את האפילפסיה הלא מאוזנת תוריד.
היו"ר יעקב מרגי
ירד.
מירב ישראלי
אני מורידה את המקרה החריג כי לא צריך את זה. זה אומר את מה שאתה מתכוון, שילד שמביא אישור על אפילפסיה לא מאוזנת, המנהל מאשר לו. אני מבינה שזאת - - - כי הוא מביא אישור.
היו"ר יעקב מרגי
אם זה לא היה חריג הוא היה נכנס בכל הלקויות האחרות.
מירב ישראלי
השאלה השנייה הייתה, מה ההבדל בין ילד עם אפילפסיה לא מאוזנת לכל ילד אחר שעלול להתמוטט? זאת הייתה השאלה השנייה. למה דווקא רק אפילפסיה לא מאוזנת?
היו"ר יעקב מרגי
אז דנו בזה בדיון הקודם.
חיה הראל
דיברנו גם על ילד לא מאוזן.
אילן שי
מה זה ילד אחר שיכול להתמוטט?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, לא.
מירב ישראלי
רק אפילפסיה לא מאוזנת?
יהודית גידלי
מה עם סכרת לא מאוזנת?
היו"ר יעקב מרגי
חשבתי שאני לוקח קצת באי חדות זיכרון, אני רואה שזו מכת מדינה, אני כמעט מתנחם בזה. אני כמעט רוצה להתנחם בזה. לא רוצה להתנחם.
חיה הראל
אבל דיברנו על ילדים בסכנת - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע. הדיון הקודם היה בצורה הזאת, התמקדנו והכנסנו את הילדים עם האפילפסיה הלא מאוזנת, כי אנחנו מבינים שיש רמות מסוימות וילדים ש – להזכיר לכם את אותו הורה שאומר: הבן שלי מאוזן תרופתי אבל הוא יכול אחת ל- לקבל התקף, ומה יהיה אז? מישהו צריך לשים את זה. אני חושב שהכרעתי – תתקנו אותי אם לא – הכרענו שגם לטובת הילדים, אפילפסיה שהיא במסגרת הסביר, מאוזנת, אנחנו לא מדברים עליה, אנחנו מדברים על לתת מענה רק במקרה שהאפילפסיה לא מאוזנת.
חיה הראל
אבל לעניין הילדים שזקוקים להשגחה, וזה לא באפילפסיה לא מאוזנת, הסעיף הקודם מדבר על זה.
היו"ר יעקב מרגי
נכון. למה הכנסנו את הסעיף הזה? כי הוא לא מכיל את האפילפסיה.
אילן שי
זה לא טיפול פולשני.
מוטי אדרי
אבל אין דבר כזה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה היית פה, אז למה אתה - - -
מוטי אדרי
אז אני אומר, אין דבר כזה אפילפסיה מאוזנת.
היו"ר יעקב מרגי
שמעתי את הטיעון הזה, זכרתי אותך.
מוטי אדרי
נו, אין דבר כזה, ואתם ממשיכים להתעקש על זה. אין דבר כזה. הילדה שלי חמש שנים עם כדורים ועדיין יש לה התקפים.
היו"ר יעקב מרגי
בתדירות של?
מוטי אדרי
היא מקבלת בשינה, אי-אפשר לדעת. אתה לא יכול לדעת. היא מקבלת התקפים בדרך כלל בלילה, אבל היא יכולה גם לקבל ביום.
רויטל לן כהן
אני רוצה להסביר, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני לא פותח את זה לדיון, היה דיון.
רויטל לן כהן
לא דיון, רק להסביר שנייה.
היו"ר יעקב מרגי
היה דיון בפעם שעברה, נקודה. בבקשה.
מירב ישראלי
רק שאני אבין, מה שאתם אומרים זה שבעצם ילד או עם אפילפסיה, לא עם אישור כזה, או שיש איזו אפשרות אחרת של התמוטטות בגלל איזה זה – זה יכנס ל-(ב)(2)?
חיה הראל
זה יכנס לקטגוריה – (ג).
היו"ר יעקב מרגי
ברגע שהרופא ימציא אישור – אתה מבין, האבא המודע, מוטי, תאמין לי שהרופא - -
אילן שי
זה לא טיפול פולשני, אבל יש - - -
מירב ישראלי
לא, (ב)(2).
אילן שי
זה כן. (ב)(2) נותן אפשרות שהיא בכלל לא מוגבלת.
מירב ישראלי
(ג) זה פולשני, זה לא קשור.
היו"ר יעקב מרגי
- - במקרים כמו זה ייתן את האישור. ברגע שיש סמכות למנהל - - -
מוטי אדרי
הבעיה היא לא המלווה, הבעיה שהיא גם לא מקבלת הסעה כי הכניסו אותה לזה של המרחקים, אתה מבין?
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו עכשיו דנים בתקנות אחרות.
רויטל לן כהן
לפחות אתה בטוח שאם היא הולכת ברגל היא - - - אין לה התקף.
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, אנחנו דנים בתקנות אחרות עכשיו. בבקשה.
מירב ישראלי
זה עבר. הנושא שהורד פה, התגלעו חילוקי דעות בין האחראים לבין הרשות המקומית על ועדת החריגים, אז אני משאירה את זה, אני לא מתעסקת עם זה עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
לא סיכמנו להוריד את זה?
מירב ישראלי
לא, נבדוק את זה בזה הכללי של ועדת החריגים.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לדיון הבא אני רוצה שאו כן או לא.
מירב ישראלי
בסדר. ועדת חריגים זה הנושא שאמרנו שנדבר עליו, גם לגבי הסמכויות השונות, לגבי ההרכב, ומי קובע את אמות המידה.
היו"ר יעקב מרגי
עד איפה הגענו?
מירב ישראלי
אני רק אומרת מה השאלות.
היו"ר יעקב מרגי
תסגרו את כל השאלות של ועדות החריגים, סמכויות, מבנה של הוועדה, תסגרו את הכול.
נועה בן אריה
בסדר.
מירב ישראלי
אז אלו הנושאים שנדון בהם.
היו"ר יעקב מרגי
עד איפה הקראנו?
מירב ישראלי
עד פה.
היו"ר יעקב מרגי
אז עכשיו מתחילים להקריא את מה שלא הקראנו.
אביבית אהרונוף
אם אפשר עוד הערה אחת, ברשותך.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, מוטי.
מוטי אדרי
רגע, עכשיו אתה סוגר את ועדת החריגים, אבל למה להכניס בכלל את האפילפסיה לחריגים?
אילן שי
היא לא בחריגים.
מוטי אדרי
היא כן.
היו"ר יעקב מרגי
היא לא ברשימת המוגבלויות, הוא צודק.
מירב ישראלי
הוא צודק.
היו"ר יעקב מרגי
אבל סיכמנו, נתנו למנהל סמכות במקרה של - - -
מוטי אדרי
אבל לא עם מלווה, היא בכלל לא מקבלת הסעה.
מירב ישראלי
אז יש פה בעיה.
מוטי אדרי
היא בכלל לא מקבלת הסעה.
אביבית אהרונוף
אלו שזכאים להסעה לפי מרחק, אז הם יהיו זכאים גם למלווה.
היו"ר יעקב מרגי
הבנת?
מוטי אדרי
אבל למה להכניס אותה לפי מרחק? למה ילד עם אפילפסיה לא יכול לקבל ישר הסעה?
היו"ר יעקב מרגי
מאיפה לאיפה?
מוטי אדרי
מה מאיפה?
היו"ר יעקב מרגי
לאיזה מרחק?
מוטי אדרי
של שני קילומטר, שלושה קילומטר, לא משנה, אפילפסיה זו מחלה.
היו"ר יעקב מרגי
לפי הכללים.
מוטי אדרי
אבל אפילפסיה זאת מחלה. אתה לא יכול לשלוח ילד עם אפילפסיה באוטובוס. אתה לא יכול לשלוח גם ילד עם כדורים, אתה לא יכול לשלוח אותו באוטובוס.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
ששש, נועה. שמעון, אחר כך תשאלו שאלות. האבא המודאג שואל שאלות, ואתם לא הקשבתם לו.
נועה בן אריה
אני מתנצלת, סליחה.
מוטי אדרי
אני אומר, ילד עם אפילפסיה, את לא יכולה לשלוח אותו באוטובוס, למה? כי הוא לוקח כדורים, וכל הסיבובים של האוטובוס, כל זה, זה כבר גורם לו לאפילפסיה.
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, יכול להיות שאתה מייצג – מישהו צריך לומר את הדברים – יכול להיות שאתה בא ממקרה ספציפי שאתה מכיר וחי אותו, לא כל אפילפסיה ולא כל ילד אפילפטי נדרש להסעה ונדרש לליווי, זה ודאי, זה אף אחד לא יספר לי את זה.
מוטי אדרי
לא ליווי. להסעה כן.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע. גם לא הסעה.
מוטי אדרי
להסעה כן.
נועה בן אריה
למה?
מוטי אדרי
מה זה למה?
היו"ר יעקב מרגי
נועה, תני לי, אני עושה את זה. אם אני לא אעשה את זה תתקנו אותי.
מוטי אדרי
עם כל הסיבובים של האוטובוס, עם כל זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, אמרת? מרגע זה אתה שותק ומקשיב לי. זו קביעה חד-משמעית, לא כל ילד אפילפטי, ואל תספרו לי, צריך הסעה וצריך ליווי. מאחר שיש מקרים שהם לא, נתנו אפשרות נוספת. נכון שהיא לא במסגרת – אתה אומר: למה היא לא במסגרת המוגבלויות או הלקויות שמונות התקנות. דווקא מתוך רגישות, בגלל שזו לא באותה קטגוריה, נתנו אפשרות למנהל לקבל החלטה. עכשיו אנחנו דנים אחורה. במקרה שיבוא אבא, הורה לילד אפילפטי עם אישור מהרופא, יש סמכות למנהל.
מוטי אדרי
למלווה.
היו"ר יעקב מרגי
להסעה, למלווה, הכול, המנהל יחליט.
מירב ישראלי
לוועדת חריגים שיעשו פה.
היו"ר יעקב מרגי
נקודה. אני לא אפתח את זה מהתחלה. כשנדון על - - -
מוטי אדרי
זה כמו עכשיו, אז לא יוצא לי כלום.
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, עד כאן. היום אין להם כלום באמת. אז היום מטפלים ומסדירים את זה. בבקשה, אנחנו ממשיכים להקריא.
אביבית אהרונוף
אם אפשר, התייחסות אחת, ברשותך, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
אביבית אהרונוף
לסעיף הזה ספציפית.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אביבית אהרונוף
יש פה חלוקה, סעיף קטן (ג) מדבר על אם התלמיד זקוק בשל מצב רפואי לקבל טיפול פולשני, ויש פה בעצם את סעיף קטן (ד) שמתייחס רק לאפילפסיה כמצב שצריך השגחה.
היו"ר יעקב מרגי
איפה את אוחזת?
מירב ישראלי
באותו סעיף.
אביבית אהרונוף
באותו סעיף שדיברנו עליו קודם, לפני שאנחנו מתקדמים לסעיף הבא, 3(ג) ו(ד). (ג) מדבר על מצבים רפואיים שצריכים טיפולים פולשניים, וסעיף קטן (ד) מדבר על אפילפסיה בלבד. לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך יש זכאות למלווה אישי לתלמיד למטרות טיפוליות, מה שנקרא סייעות רפואיות, במצבים נוספים של השגחה ולא רק במצב של אפילפסיה. אני קוראת מתוך החוזר. מדובר על אלרגיה, מדובר על אפילפסיה, מדובר על הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר, מדובר על סכנת חיים מיידית מפגיעה פיזית.
היו"ר יעקב מרגי
נו, מה את רוצה לומר?
אביבית אהרונוף
אני מדברת פה על עוד מצבים של השגחה שלא נכנסים בסעיף קטן (ג) מאחר שלא מדובר בטיפולים פולשניים. הילדים האלה מקבלים השגחה בעצם מהרגע שהם מגיעים לבית-הספר. אם הילדים האלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה את הקראת כרגע?
אביבית אהרונוף
אני הקראתי כרגע ילדים שזכאים לסייעת רפואית.
היו"ר יעקב מרגי
מאיזה מסמך קראת את זה?
אביבית אהרונוף
ממסמך של חוזר מנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
איזה מנכ"ל.
אביבית אהרונוף
חוזר מנכ"ל של משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
נו?
אביבית אהרונוף
הילדים האלה זכאים לסייעת אישית בבית-הספר, אבל הם לא זכאים לסייעת הזאת שתלווה אותם בהסעה. אלו ילדים שצריכים השגחה צמודה בשל המצב הרפואי. התקנות נותנות מענה לליווי למצבים רפואיים, אבל לא של המצבים האלו. הם בעצם הגבילו את הליווי רק למצבים של טיפול פולשני, ורק למצב של השגחה של אפילפסיה. מה עם המצבים הללו?
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אתם מבינים?
חיה הראל
במצבים הללו – למה צריך לשבת המלווה ליד הילד? כדי לעשות "וי" שהיה לו התקף או כדי לתת לו טיפול? הוא נותן לו טיפול, זה טיפול פולשני.
אביבית אהרונוף
הם יכנסו ב-(ד)?
חיה הראל
הם נכנסים לזה.
אביבית אהרונוף
אז היה חשוב לשמוע את זה לפרוטוקול.
היו"ר יעקב מרגי
אביבית, עם כל הכבוד, גם יש הבדל בין מסגרת הליווי בהסעה לבין מה שמאשרים למהלך היום במסגרת החינוכית. את לא יכולה להשוות במאה אחוז. השכל אומר מייד: מה, זה בא למעט? אבל צריך ליצור איזה שוני בין ליווי בהסעה לבין הנוכחות במסגרת בית-הספר.
אביבית אהרונוף
הילד הזה מלווה בבית, הילד הזה מלווה בבית-הספר, ודווקא בפרק הזמן הזה אין לו השגחה.
היו"ר יעקב מרגי
אביבית, נכון, הלוואי ויכולנו לעשות את זה מה שנקרא on the house על הכול ולהתפרע, אבל אנחנו צריכים למצוא משהו מאוזן, משהו שעושה שכל. אי-אפשר להתפרע לכל הכיוונים. בבקשה, אנחנו ממשיכים להקריא עכשיו.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
מה זה פעוט?
מירב ישראלי
זה עד גיל שש.
היו"ר יעקב מרגי
אומרת כאן היועצת המשפטית שבפעוטות יש מענה באחריות של הרשות המקומית.
מירב ישראלי
הסייעת מצטרפת, לא המלווה.
רויטל לן כהן
נכון.
קריאות
נכון.
מירב ישראלי
אז חשבתי להעלות את זה בסוף התקנות, כי זה באחריות הרשות המקומית.
היו"ר יעקב מרגי
ששש. בבקשה.
אילן שי
אני חושב שהרשויות המקומיות נוטות לנסות ולשלב את הסייעות כמלוות בהסעה, אבל אני לא חושב שזה מאה אחוז זהות של סייעות ומלוות.
מירב ישראלי
תסתכל על תקנות הפעוטות ותראה את זה, ואז נראה האם אפשר - - -
אילן שי
זו קבוצת אוכלוסייה יותר קטנה אצל הפעוטות. אני לא חושב שאפשר יהיה לעשות שם מאה אחוז של המלוות שיהיו סייעות.
מירב ישראלי
יש לך פה ילדים בגיל שלוש וארבע, זה לא הבדל כזה גדול.
נועה בן אריה
אני חושבת שגם נמצא הבדל משמעותי – סליחה, לקחתי זכות דיבור.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
נועה בן אריה
אני חושבת שנמצא גם הבדל משמעותי בין אותו זהות גורמים בבתי-הספר ששם זה הגיוני לבין גני-הילדים ששם אני ממש לא בטוחה שאנחנו עושים איגום, וגם אני לא בטוחה שנצליח לעשות את האיגום הזה.
אילן שי
אני לא חושב שאפשר יהיה לעשות את זה.
נועה בן אריה
אני לא בטוחה שאפשרי בכלל, כי שם הסייעות נדרשות לשעות אחרות, הן נדרשות למשהו אחר.
היו"ר יעקב מרגי
לא פותח. ניסתה אביבית בסיוע מירב ולא הצלחנו. תודה. קדימה.
מירב ישראלי
אז אילן מקריא?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
אילן שי
תקנה 5.
היו"ר יעקב מרגי
העסקת מלווה. בבקשה.
אילן שי
"העסקת מלווה

5

(א) המלווה לא יועסק על ידי נותני שירות ההסעות ברשות המקומית ולא תהיה לו זיקה לנותני שירות ההסעות, אלא אם כן שירות ההסעות מבוצע ישירות על ידי הרשות המקומית.
(ב) הרשות המקומית או נותן שירות של הרשות המקומית לא יחליפו את המלווה במהלך כל שנת הלימודים, אלא אם כן ישנן נסיבות שאינן מאפשרות ליווי של אותו מלווה במהלך כל שנת הלימודים.
(ג) הרשות המקומית תוודא שהתקבל לגבי המלווה אישור משטרה כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין."
רויטל לן כהן
זה עבד מצוין לאחרונה בתל-אביב.
היו"ר יעקב מרגי
הערות? בבקשה, נועה.
נועה בן אריה
ראשית, "לא יועסק ישירות על-ידי נותני שירות ההסעות" זה מאוד ברור לי. "לא תהיה לו זיקה", אני לא כל כך מבינה איך אני מתרגמת את זה בפועל.
רויטל לן כהן
אשתו של.
אילן שי
זה נוסח של משרד הרווחה.
רויטל לן כהן
היו לנו פשוט מלוות שהבעל שלהן היה הנהג והן היו המלוות, הוא היה מוריד אותן לקניות בשוק, הוא היה מפזר את הילדים, ואוסף אותן בסוף היום.
נועה בן אריה
ומצד שני, אני יכולה לספר לך על מקרים שבהם ההורה הזיז את המלווה והחליט לעלות בעצמו להיות המלווה לאורך כל השנה.
רויטל לן כהן
גם כאלה יש, גם את זה צריך למנוע.
היו"ר יעקב מרגי
היו הוראות כאלה, חוקים בעבר.
נועה בן אריה
יש הרבה, אבל הייתי מבקשת לפחות לייצר הגדרה, זאת אומרת, אם אנחנו עושים התאמה או הגבלה בתקנות של הרווחה אז - - -
היו"ר יעקב מרגי
ברור. את צריכה דברים ברורים.
נועה בן אריה
לגמרי, כי אחרי זה הם באים לביטוי אצלי במכרזים.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אדוארד צ'רלס וויס
בתקנות של הפעוטות של מעונות יום שיקומיים העניין הזה נדון בהרחבה בוועדות, והייתה בעיה של ניגוד עניינים.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה זיקה? שואלת נועה בן אריה, היא משפטנית, היא צריכה ליישם את החוק הזה.
אדוארד צ'רלס וויס
זיקה, זה הנוסח שסוכם בכנסת אז.
היו"ר יעקב מרגי
למה התכוונתם?
אדוארד צ'רלס וויס
שאין ניגוד עניינים אם מעסיקים גם את הסייעות וגם את המלווים.
היו"ר יעקב מרגי
הבנת? אז זיקה זה לא חיידק הזיקה, אלא חשש לניגוד עניינים. תודה. קיבלנו תשובות.
נועה בן אריה
יש הרבה מאוד נסיבות. אלו לא נסיבות שאינן מאפשרות ליווי, כי זה מצב קיצוני. זו יכולה להיות חופשת לידה, זו יכולה להיות מחלה, זו יכולה להיות היעדרות ממושכת. זה המון נסיבות שמלוות אצלנו מצב כזה. זאת אומרת, צריך לתת ביטוי גם לסוגיית מילוי המקום הקבוע או הזמני.
היו"ר יעקב מרגי
לא כדאי לך. ככל שתחדדי את מצמצמת, ואנחנו לא רוצים לצמצם.
נועה בן אריה
אני לא בטוחה שההגדרה - - -
היו"ר יעקב מרגי
יכולות להתעורר נסיבות, יש לך חופש פעולה. תקשיבי, אנחנו סומכים על הרשות המקומית שבאה בתום לב בנסיבות מסוימות כאלה ונעזרת או משתמשת. אי-אפשר להתמקד כרגע אילו נסיבות יכולות לצוץ, ואני חושב שככל שמפרטים לפעמים רק מצטמצמים.
נועה בן אריה
זה הליווי על-ידי אותו מלווה, זה לא ליווי של אותו מלווה, אני חושבת, אני לא יודעת. ליוויי של אותו מלווה, אני לא בטוחה.
מירב ישראלי
זה כבר ניסוחי. צריך לזכור שזה עוד לא עבר את משרד המשפטים.
היו"ר יעקב מרגי
ניסוחי. תודה. מתקדמים.
מירב ישראלי
שאלתם את לירון על כתב האישום?
נועה בן אריה
צריך לשנות את החוק בעניין הזה.
אילן שי
מה שדיברנו, זה לא יכול להיות לגבי המלווים.
מירב ישראלי
כי זה לא נכנס לחוק פיקוח על בתי-ספר.
אילן שי
כן, זה לא נכנס לחוק פיקוח על בתי-ספר.
מירב ישראלי
בסדר. זה מה שחשבתי. 6.
אילן שי
"כישורי המלווה ותפקידיו

6

לא יהיה אדם מלווה, אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
מלאו לו 18 שנים לפחות;
הוא בעל ידע בשפה העברית או הערבית לפי העניין, לרבות קרוא וכתוב;
אין לו מגבלה רפואית המונעת ממנו למלא את תפקידו;
יש ברשותו אישור שעבר בסמוך לפני כניסתו לתפקיד קורס עזרה ראשונה לרבות בנושא החייאת ילדים, שנערך על ידי הרשות המקומית או מי מטעמה לפי דרישות משרד הבריאות; במקרים חריגים רשאי הממונה, באישור מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית, לאפשר את תחילת עבודתו של מלווה, אף אם טרם עבר קורס החייאה, ובלבד שיסיים קורס כאמור בתוך 30 ימים מתחילת עבודתו. עלות קורס עזרה ראשונה לא תושת על המלווה."
היו"ר יעקב מרגי
עד כאן יש הערות?
נועה בן אריה
הכוונה שלכם זה שהרשויות המקומיות יממנו את הקורס?
קריאות
כן.
היו"ר יעקב מרגי
יש לכם שיפוי, תסתדרו ביניכם, נועה. אמר שמעון אבני בזמנו, נכון, שמעון? בסוגיית ההדרכות, אני עדיין זוכר משהו, למרות שעבר הרבה זמן. הלאה, נמשיך.
אילן שי
זה צריך להיות (5), כי (6) נמחק, אז זה (5).

"

יש ברשותו אישור שעבר בסמוך לפני כניסתו לתפקיד השתלמות מקצועית בהתאם לדרישות משרד החינוך כולל ביחס להוראות הרלוונטיות של תקנות התעבורה;
מירב ישראלי
את הריענון פשוט הוצאתם, זה לא בתנאים, אבל זה צריך להיות, נכון? קורס הריענון.
אילן שי
כן.

"במקרים חריגים רשאי הממונה, לאפשר את תחילת עבודתו של מלווה, אף אם טרם עבר השתלמות כאמור, ובלבד שישלים דרישה זו בתוך 30 ימים מתחילת עבודתו."
נועה בן אריה
ההכשרה היא פחות מזה? אותה הכשרה שאתם מדברים עליה בסעיף קטן (6).
חיה הראל
היא יום.
נועה בן אריה
היא יום?
חיה הראל
כן, הם עושים את זה ביום.
נועה בן אריה
וזה קורה בתדירות מספיק גבוהה בשביל שהוא יוכל להירשם במסגרת 30 הימים?
חיה הראל
היום לא קורה.
היו"ר יעקב מרגי
נועה.
נועה בן אריה
שאלתי שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. אנחנו יוצרים משהו, נכון?
נועה בן אריה
כן, אבל הוא לא בשליטתי.
רויטל לן כהן
צודקת.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. שמעון.
שמעון אבני
יעשו לו השתלמות.
היו"ר יעקב מרגי
מי?
שמעון אבני
הרשות המקומית. מה זאת אומרת מי?
נועה בן אריה
זאת אומרת שיש גוף שמסוגל לספק את זה.
שמעון אבני
אחת לחודש, בטח, אנחנו עושים כל הזמן. עשינו לכם עכשיו.
נועה בן אריה
אבל זה on going? אני יכולה לדעת שכשיש מלווה שנכנס לתפקיד באפריל, במאי הוא כבר אחרי - - - קורסים באותו זמן.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, שמעון, פרקטיקה, יש לה עכשיו מלווה שאין לו את הקורס הזה שלו, מה היא עושה? היא פונה אליך והם מייצרים לו?
שמעון אבני
לא, הרשות המקומית מתאמת הדרכה.
היו"ר יעקב מרגי
עם מי?
שמעון אבני
עם מד"א.
היו"ר יעקב מרגי
עם מד"א.
נועה בן אריה
אבל זה לא מד"א.
רויטל לן כהן
לא מדובר על מד"א.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, זה לגבי עזרה ראשונה. ברור לנו.
שמעון אבני
אני מחלק את זה לשניים, בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש שתחלק את זה לשניים.
שמעון אבני
אני מחלק את זה לשניים. אחד, כל אותם מלווים שכבר מועסקים אחת לשנה בקיץ עושים ריענון, בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
זה ריענון, עזוב.
שמעון אבני
הגיע מלווה חדש, נכנס אחרי הריענון שבוצע, הוא אחרי הכשרה שבוצעה. הרשות המקומית עושה לו הדרכה ויום ספציפי על התפקידים שלו, בדיוק כמו שזה. אגב, זה נעשה היום. היום נכנס מלווה חדש, עולה לאוטו בלי לדעת - - -
קריאות
- - -
רויטל לן כהן
כן, כן.
שמעון אבני
לא. באותו כן, לא.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, שמעון.
רויטל לן כהן
- - - רשות מקומית, כן.
שמעון אבני
לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה לגעור בך. תקשיב.
שמעון אבני
הוא חייב לעשות הדרכה.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב רגע, דבר ברור. אתה יודע מה, לפעמים אתם מייצרים בעיות. מי מעביר את הריענון?
שמעון אבני
הרשות המקומית.
היו"ר יעקב מרגי
על-ידי? איש הרכב? אחראי מערך ההסעות?
שמעון אבני
על-ידי אחראי ההסעות, קורא והולך.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא יכול לומר את זה בהתחלה? למה להתקוטט?
שמעון אבני
זה האוטו, זה בית-הספר.
היו"ר יעקב מרגי
נועה, זה קורה במציאות.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
זה היה בדיונים הקודמים וזה קורה במציאות. לרשות מקומית יש - - -
נועה בן אריה
רבותי, הכול טוב, בואו נקרא לילד בשמו, אני רוצה שהדברים האלה יהיו מספיק ברורים פה כדי שכשאני אבוא ללקוחות שלי, הרשויות המקומיות, הן ידעו מה הן עושות מחר בבוקר.
היו"ר יעקב מרגי
לכן אנחנו מסבירים. תקשיבי, מי שאחראי לבצע את מערך ההסעות זו הרשות המקומית.
נועה בן אריה
לארגן.
היו"ר יעקב מרגי
לארגן, לבצע, תקראי – אני לא בבית-משפט, אני לא אתפוס אותך, בסדר?
נועה בן אריה
תופסים אותי מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
בפועל, בפועל, בפועל, זה קורה. מי שאחראי לגייס את המלווה הזה הוא ידע – אני מקווה שילמד את התקנות האלה – הוא פשוט ידריך את המלווה, שעה, שעתיים, יום, זו הרשות המקומית. אין קורס. אם ציפית לשמוע שיש איזה קורס מובנה של משרד החינוך, אין.
נועה בן אריה
זאת אומרת, לעשות צ'ק ליסט, נכנס: יש לו אישור משטרה, הסברתי לו שעה מה התפקידים שמוטלים עליו - "וי", הוא הועסק על-ידי הרשות ולא על-ידי חברת ההסעות - "וי", וזהו, סגרנו.
שמעון אבני
כן.
היו"ר יעקב מרגי
כן, זה לא יום לימודים ארוך.
נועה בן אריה
מאה אחוז.
מירב ישראלי
חשבתי שזה עניין ניסוחי, אבל בעקבות ההערה של נועה אולי כדאי לחדד. בפסקה (6) כתוב: "יש ברשותו אישור שעבר בסמוך לפני כניסתו לתפקיד השתלמות מקצועית בהתאם לדרישות משרד החינוך". בדרך כלל אנחנו לא כותבים משרד החינוך – לא רציתי להיכנס לדברים האלה פה, אבל יכול להיות שכן צריך – מי במשרד החינוך הוא זה שקובע את הדרישות האלה?
הדס אגמון
ומעבר לזה, להמשיך את הכיוון - - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, יש עוד שאלה. נועה, היום את קרובה לשמעון ואתם מנהלים את הדיונים. מה השאלה?
הדס אגמון
זה גם באמת מחדד את זה שנראה שאין השתלמות. זאת אומרת, יש איזשהו מידע שאתם - -
היו"ר יעקב מרגי
אין השתלמות מובנית.
נועה בן אריה
צ'ק ליסט.
הדס אגמון
- - מצפים שהרשות תעביר, אז צריך לדייק את הניסוח. כשקראתי את זה הבנתי שיש השתלמות, שיש יום-יומיים.
שמעון אבני
תראי, פעם בשנה אנחנו עושים השתלמות. זה נכון שאתם קוראים לזה ריענון, אבל זאת השתלמות, מביאים את כולם, מביאים אנשי מקצוע, מביאים אנשי - - -
היו"ר יעקב מרגי
קודם שאלתי מי עושה את ההשתלמות.
חיה הראל
הרשות.
שמעון אבני
הרשות המקומית אחראית לעשות את ההשתלמות.
חיה הראל
אבל היא מזמינה אותנו, אנחנו שותפים.
מירב ישראלי
אבל אם זה פעם בשנה בלבד זה לא יכול להיות לכל מלווה.
שמעון אבני
יש לכם בעיה עם - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לנו בעיה עם דבר אחד, שלא מדברים ברור, שמעון, שנייה אחת.
שמעון אבני
לא, נקבע את התכנים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, תיתן לי רגע. זו הבעיה העיקרית, שלא מבהירים, לא מדברים ברור. שאלתי קודם מי מבצע את הריענון. אמרת לי הרשות המקומית.
שמעון אבני
נכון., אני גם אומר את זה עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
על-פי מה?
שמעון אבני
אם היית נותן לי לענות אז הייתי חוסך לך את השאלה.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני נותן לך בתקווה שלא נחזור על זה.
שמעון אבני
אני אומר שוב פעם, הרשות המקומית מבצעת את ההשתלמות על-פי תכנים שקבענו מה צריך, תכני חובה. יכולים להיות עוד 200 תכנים שהרשות מחליטה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מירב ישראלי
זה מה שחשוב. מעולה.
שמעון אבני
יש תכני חובה מינימום שחייב לעבור מלווה כל שנה, ומלווה חדש שנכנס לתפקיד.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מירב ישראלי
אז את דרישות משרד החינוך ננסח, בסדר?
שמעון אבני
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
לפגישה הבאה, לא בעוד שנה. תרשמו מטלות, תעשו לי טובה.
מירב ישראלי
כן, רושמים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לא רק את. בתחושה שלי שרק מירב רושמת מטלות, באים לפה כאילו בלי שיעורי-בית.
קריאה
לא, לא אל תדאג.
רויטל לן כהן
יש עוד מי שכותב.
היו"ר יעקב מרגי
תרשמו את המטלות, מה התחייבתם.
אילן שי
לפרט את הדרישות בתוך התקנות?
היו"ר יעקב מרגי
לא דרישות. ניסוחי.
מירב ישראלי
זה לא משרד החינוך. מי קובע את זה, אולי צריך לדייק את זה עוד פעם.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה. בבקשה.
אילן שי
"

המלווה אחראי על שלומם ובטיחותם של הילדים עם המוגבלות בהסעה ואלה תפקידיו:
המלווה ידאג לשלומו ובטיחותו של ילד עם מוגבלות, יהיה קשוב לצרכיו וישמור על ציודו;
המלווה לא ישאיר ילד עם מוגבלות ברכב ההסעה ללא פיקוח והשגחה; לעניין זה, נוכחות נהג ההסעה ברכב לא תחשב פיקוח והשגחה, זולת במקרים חריגים ולזמן קצר בלבד, לרבות לצורך ליווי ילד אל תוך מוסד החינוך או ממנו;
המלווה יחזיק לפני תחילת ההסעה רשימה של כל הילדים עם מוגבלות הנכללים בהסעה, פרטי יצירת קשר עם האחראים על הילדים ואת תיאור מסלול הנסיעה;"
מירב ישראלי
כאן הייתי מתאימה את זה לנוסח של תקנות הפעוטות, שזה הממונה מוסר לו את הרשימה, והוא אחראי שכולם ייאספו לפי הרשימה, יש שם עוד כמה דברים.
נועה בן אריה
מה זאת אומרת אחראי שכולם ייאספו על-פי הרשימה, מירב?
מירב ישראלי
אני אגיד לכם איך זה בתקנות הפעוטות לגבי הרשימה – "המלווה יוודא לפני תחילת ההסעה, שיש בידיו רשימת הפעוטות המיועדים לנסוע באותה הסעה כאמור בתקנה" זה וזה, "שמסר לו הממונה; המלווה אחראי לכך שכל הפעוטות המיועדים לנסוע בהסעה ייאספו לפי הרשימה האמורה;" זה משהו שאין לנו כאן.
נועה בן אריה
"ייאספו לפי הרשימה", זה לא בהכרח לפי סדר הופעתם ברשימה.
היו"ר יעקב מרגי
לא.
מירב ישראלי
לא.
נועה בן אריה
שיהיה ברור.
מירב ישראלי
רק אני מציעה שנאמץ את הנוסח.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שנכון שיכתב.
אילן שי
שהוא לא שכח ילד.
רויטל לן כהן
כן. אולי גם בזה, כי כבר שכחו ילדים בהסעות.
מירב ישראלי
זו תקנה 5(ג)(3) בפעוטות.
אילן שי
"

בעת קבלת ילד להסעה, יוודא המלווה כי נמצא עמו כל הציוד הרפואי הנחוץ לילד;
המלווה יוודא כי כל הילדים עם מוגבלות חגורים במהלך כל הנסיעה וכן יוודא כי כל הילדים עם מוגבלות שזקוקים לכך לצורך נסיעה ברכב, חגורים במושב בטיחות או במושב מגביה כהגדרתם בתקנות התעבורה;"
מירב ישראלי
אז גם כאן יש המשך בפעוטות, תגידו לי אם זה נחוץ.
רויטל לן כהן
איפה העיגון של כיסאות כשמדובר בכיסאות?
היו"ר יעקב מרגי
כתוב, לא?
מירב ישראלי
"המלווה יושיב כל פעוט במושב הבטיחות, יהדק את מושב הבטיחות למושב הרכב, יחגור כל פעוט", "וידאג כי הפעוטות ישבו בטוחים וחגורים במושבי הבטיחות במהלך ההסעה;" זה משהו שחסר פה.
היו"ר יעקב מרגי
למה? זה כתוב.
אילן שי
זה כתוב בדף, "חגורים במהלך כל הנסיעה".
נועה בן אריה
אבל זה כתוב בסגנון אחר.
מירב ישראלי
איפה זה כתוב?
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שזה כתוב.
מירב ישראלי
איפה כתוב?
היו"ר יעקב מרגי
כתוב, תקראי.
חיה הראל
במהלך כל הנסיעה.
היו"ר יעקב מרגי
"יוודא כי כל הילדים עם מוגבלות חגורים במהלך כל הנסיעה וכן יוודא כי כל הילדים עם מוגבלות שזקוקים לכך לצורך נסיעה ברכב, חגורים במושב בטיחות או במושב מגביהה כהגדרתם בתקנות התעבורה".
אילן שי
אבל אצל הפעוטות כולם צריכים כיסא, ואצלנו רק אלה שהם בגיל.
נועה בן אריה
גם הכיסא רשום, רויטל, בהמשך תראי.
רויטל לן כהן
אבל למה זה לא פה?
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
מה השאלה?
רויטל לן כהן
יש ילדים שלא יושבים על מושבים מגביהים, אלא נשארים בכיסא, ואת הכיסא רותמים לאוטו, ואז גם צריך רתימה חמישית של הילד אל הכיסא כדי לוודא.
אילן שי
יש לזה סעיף נפרד.
רויטל לן כהן
זה נכון שיש שם את הנושא של הרתימה, אבל את האחריות של המלווה יש רק פה, ואז אנחנו שוב נמצאים במי אחראי לרתום את הכיסא ולוודא שהילד חגור.
חיה הראל
הנהג.
רויטל לן כהן
האם הנהג או המלווה?
שמעון אבני
נהג ההסעה.
רויטל לן כהן
ואנחנו חושבים שזאת צריכה להיות אחריות של המלווה, בשביל זה הוא שם.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, יש פה שאלה.
אילן שי
אז אני רוצה לענות. העמדה שהציגו לנו כשהיינו בביקור במרכז ב"אלי"ן" הייתה שזה צריך להיות נהג ההסעה ולא המלווה.
רויטל לן כהן
נהג ההסעה רותם. האחריות לוודא שהילד נרתם על המלווה.
היו"ר יעקב מרגי
המלווה יוודא.
אילן שי
בסדר.
מוטי אדרי
זה המלווה ולא הנהג.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, סליחה. עברית פשוטה. כשדיברנו על לחגור ולרתום אמרנו נהג. היא שאלה מי מוודא, אמרנו שהמלווה מוודא. מה הבעיה? למה צריך ליצור בעיה שלא קיימת?
רויטל לן כהן
נכון, אבל זה לא כתוב.
היו"ר יעקב מרגי
כתוב. למה לא כתוב?
רויטל לן כהן
איפה, אדוני?
היו"ר יעקב מרגי
"המלווה יוודא כי כל הילדים עם מוגבלות חגורים במהלך כל הנסיעה וכן יוודא", גם אלה שיש להם צורך בכיסא כזה או אחר גם יוודא. אני לא מבין למה. חד-משמעית הנהג בתקנות התעבורה – תתקנו אותי אם לא – חלה חובה על הנהג.
שמעון אבני
לא רק זה, זה גם מאוד מקצועי לעגן ילד, זה לא כל אחד. ראיתי איך מעגנים ילד, אני אומר לך, זה רק נהג מקצועי יודע לעשות את זה.
רויטל לן כהן
נכון, אין חולק.
היו"ר יעקב מרגי
אני מודה לך על הנסיעה ההיא. אותה נסיעה עשתה לך טוב.
שמעון אבני
אתה יודע עוד כמה נסיעות עשיתי לפני הנסיעה הזאת, וכמה עוד יהיו אחרי הנסיעה הזאת?
היו"ר יעקב מרגי
תחייך, רק תחייך, הכול יהיה טוב.
חיה הראל
וזה חלק מההכשרה שלו.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אילן שי
"

המלווה יוודא כי אין ברכב כל חפץ שעלול לפגוע בילד עם מוגבלות הנוסע בו וידאג כי התיקים נמצאים במקום שאינו יוצר סיכון;
כל חפץ כבד ברכב ההסעה יהיה רתום למושב פנוי או למהדקים ברצפת הרכב;
המלווה יהיה נוכח במשך כל ההסעה וישב במקום שממנו ניתן לראות את כל הנוסעים;"
מירב ישראלי
כאן גם יש תוספת בפעוטות.
היו"ר יעקב מרגי
מה?
מירב ישראלי
שאם נוצר מצב של קימה, הוא ידווח לנהג, יבקש לעצור, ויזעיק את שירותי ההצלה במקרה הצורך. זה בתקנות הפעוטות.
נועה בן אריה
יש לנו בהמשך.
מירב ישראלי
יש לנו את זה?
היו"ר יעקב מרגי
אני מקווה שהוא יודע מה התפקיד שלו בתור מלווה.
נועה בן אריה
הנה, אם אירוע חריג – אה, לא, זה בסוף הסעה. סליחה, טעות שלי.
מירב ישראלי
זה פשוט בתקנות של הפעוטות.
היו"ר יעקב מרגי
לי אין בעיה להוסיף את זה.
מירב ישראלי
הרצון הוא שתהיה התאמה מרבית בין התקנות כדי שלא יהיו גם עניינים של פרשנות.
היו"ר יעקב מרגי
להוסיף את זה זאת לא בעיה. זו הגדרת התפקיד שלו, ודאי, למה יש מלווה? פה אין לי בעיה להוסיף.
אור בירן
אפשר שאלה?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אדוני.
אור בירן
רשום פה שהמלווה צריך לשבת במקום שממנו ניתן לראות את כל הנוסעים. סתם במקרה השבוע הודיעו לנו שהולכים לצרף עוד ילד להסעה והוא הולך לשבת במושב הקדמי.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה קדמי?
קריאות
ליד הנהג.
היו"ר יעקב מרגי
של מורה הדרך או שליד הנהג?
אור בירן
על-פי הוראות התחבורה, על-פי תקנות התעבורה - -
קריאה
אסור.
נועה בן אריה
זו התשובה לרשויות המקומיות.
אור בירן
- - מותר.
רויטל לן כהן
וזה לא בטיחותי.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני עוד לא הבנתי, כבר אתם חולקים, אחד יש לו הערה. דבר. תנו לו לדבר.
אור בירן
השאלה שלי אם מלווה יושבת במונית קטנה, אני לא מדבר על טרנזיט, שני ילדים, אחד מכל צד שלה, והשלישי נמצא מקדימה, האם זה נחשב לקשר עין?
היו"ר יעקב מרגי
כן, היא רואה אותו, ודאי, זו כוונת המכוון.
אילן שי
היא רואה אותו, בדיוק.
היו"ר יעקב מרגי
לא כתבו בכל שורה.
אור ברן
הוא לא רואה אותה.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, הוא לא צריך. כרגע מי שצריך לראות זה המלווה.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, הבנו. הלאה.
נועה בן אריה
חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו אחר.
היו"ר יעקב מרגי
אין דיון. בבקשה.
נועה בן אריה
הוא לא אמור בכלל לשבת שם.
היו"ר יעקב מרגי
לא משנה, אין דיון.
מירב ישראלי
עד גיל 14 הוא לא אמור לשבת שם, אבל לא משנה.
נועה בן אריה
אבל זה מה שקורה.
היו"ר יעקב מרגי
לא באתי לתקן את תקנות התעבורה, רבותי. לא פותח עכשיו דיונים על זה.
מירב ישראלי
(9).
אילן שי
"
הורדת ילד מהרכב בהגעה אל מוסד החינוך
המלווה יוריד ילד עם מוגבלות מהסעה לבית ספר רק כאשר איש צוות של בית הספר נמצא במקום על מנת לקבל את הילד;
אם מוסד החינוך הוא גן ילדים, המלווה יביא את הילד עם המוגבלות עד תחילת יום הלימודים אל תוך כיתת גן הילדים. המלווה יוריד את הילד עם המוגבלות מהרכב ויעלה אותו לרכב מדלת שאינה פונה לכיוון הכביש למעט אם מיתקן להורדת כסאות גלגלים ממוקם בצדו האחורי של הרכב;
בהגעת ההסעה ליעדה לאחר הלימודים, ימסור המלווה לידי האחראי את הילד עם המוגבלות, או אדם אחר מטעמו שהאחראי אישר מראש; לא נמצא במקום האחראי או אדם אחר כאמור, לא יורד הילד עם המוגבלות מההסעה, והמלווה ייצור קשר עם האחראי ובהעדר קשר עם האחראי יפנה אל הממונה ברשות המקומית ויפעל לגבי הילד עם המוגבלות לפי הנחיותיו;
המלווה ידווח לממונה על כל אירוע חריג הקשור לשלומו של ילד עם מוגבלות שהתרחש בהסעה. המלווה והממונה ידווחו לאחראי על הילד על האירוע החריג;"
מירב ישראלי
יש לי כמה הערות כאן לגבי התאמה לתקנות.
נועה בן אריה
השאלה פה מתי.
היו"ר יעקב מרגי
לא נעלם ממני.
מירב ישראלי
יש לי כמה הערות לגבי התאמה לתקנות. לא רציתי על כל דבר להגיד שאולי בישיבה שלנו כבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה שאפשר להתאים מול התקנות של הפעוטות וזה לעניין, להתקדם עם זה.
מירב ישראלי
כי יש פה למשל גם בעניין הזה, אז לא אעיר על כל נקודה, אבל אולי בישיבה בינינו גם נבדוק מה אפשר להתאים, בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו נשאלה השאלה, וגם בדיון הקודם כשדיברנו.
אילן שי
יש רק עוד אחד.
מירב ישראלי
עוד אחד, כן.
היו"ר יעקב מרגי
עוד אחד, בסדר.
אילן שי
"

בסיומה של ההסעה, יבדוק המלווה את רכב ההסעה ויוודא שלא נותר בו ילד עם מוגבלות או ציוד של אחד הנוסעים."
היו"ר יעקב מרגי
לגבי (12), כמה זמן חובת הדיווח? מתי ידווח?
מירב ישראלי
אני יכולה להקריא את תקנות הפעוטות, שזו הייתה אחת ההערות שלי. הדיווח הוא "סמוך ככל האפשר להתרחשותו ולא יאוחר מ-24 שעות לאחר שאירע" – "יראו כאירוע חריג גם אי-מילוי אחת מהדרישות המפורטות בתקנות". זה מה שקיים בתקנות הפעוטות. אני חושבת שכדאי לאמץ את זה.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל עליכם?
קריאות
כן.
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
מירב ישראלי
תקנה 7. אני ארשום רק לעצמי להעיר הערות.
אילן שי
"כישורי נהג ההסעה ותפקידיו

7

לא יועסק אדם כנהג להסעת תלמיד עם מוגבלות אלא אם כן בידו רישיון נהיגה תקף לפי תקנה 183א, 184 או 185 לתקנות התעבורה ואם ניתן לו רישיון כאמור עד יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995) – גם היתר להסעת קבוצת ילדים לפי תקנה 84(ה) לתקנות האמורות.
נהג רכב להסעת ילדים עם מוגבלות יבדוק את תקינות רכב ההסעה לפני כל נסיעה להסעת ילדים עם מוגבלות.
הנהג יחזיק לפני תחילת ההסעה רשימה של כל הילדים עם מוגבלות שאמורים לנסוע בה, פרטי יצירת קשר עם האחראי על הילדים עם מוגבלות בהסעה, ופרטי קשר עם מוסד החינוך של כל ילד ואת תיאור מסלול הנסיעה;
היו"ר יעקב מרגי
שמתם לב שיש גם לנהג וגם למלווה.
קריאות
כן.
אביבית אהרונוף
למלווה אין את פרטי הקשר של מוסד החינוך. אני לא יודעת למה יש פה הבדל בין שניהם. תסתכלו רגע אחורה בכל מה שקשור למלווה אין את - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז נוסיף את זה.
אביבית אהרונוף
מצוין, תודה.
אילן שי
"

אם יש מקום פנוי בהסעה, ניתן לשלב בה עובד של מוסד חינוך ובלבד שניתן לכך אישור מראש ובכתב מהממונה.
לא יעלה הנהג להסעה הכוללת ילדים עם מוגבלות אדם, זולת המלווה וילדים עם מוגבלות האמורים לנסוע בהסעה או עובד לפי תקנת משנה (ד), אלא באישור מראש של המנהל."
מירב ישראלי
רציתי לשאול באופן כללי איך חילקתם את הסמכויות בין הממונה למנהל, כי אני משערת שפנייה למנהל היא יותר בלגן.
אילן שי
מה שראינו יותר כמשהו חריג שצריך פיקוח.
היו"ר יעקב מרגי
כמה שיותר חריג הוא למנהל.
מירב ישראלי
אז כאן באמת אתם חושבים שצריך כל דבר כזה לפנות למנהל במשרד החינוך.
אילן שי
כן, כי אמרנו, עובד של מוסד חינוך זה גורם שגם יש לגביו את האישור לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין, זה גם חלק - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה להגיע עד למנהל?
מירב ישראלי
ועובד זה הממונה.
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל אותך שאלה. יש מקום בהסעה, אילן, אני מנסה לחשוב ביחד – אם היא לא הייתה מעוררת את זה לא הייתי שם לב. לכאורה, יש מקום בהסעה, וזה שמצטרף מאשרים שזה עובד המוסד שהוא כפוף לכל האישורים והמגבלות שאנחנו משיתים על עובד מערכת החינוך, זה יכול רק להוסיף, זה יכול להתקבל בברכה שעובד כזה נמצא בהסעה, למה אני צריך אז להגיע למנהל?
אילן שי
לא צריך. אז זה הממונה.
היו"ר יעקב מרגי
זה הממונה.
מירב ישראלי
ב-(ה) כן כתוב.
אילן שי
אז מישהו אחר צריך את המנהל.
היו"ר יעקב מרגי
תקרא.
מירב ישראלי
כתוב "או עובד לפי תקנת משנה (ג), אלא באישור מראש של המנהל".
היו"ר יעקב מרגי
"מראש של המנהל", על זה הסתכלתי.
אילן שי
לכן, זולת – מה שהתכוונו ב-(ה) זה שאם אנחנו רוצים מישהו שהוא לא מורה, אז צריך מנהל.
מירב ישראלי
אה, זולת, הבנתי. עכשיו הבנתי, זה ה"זולת".
נועה בן אריה
באיזו אוכלוסייה מדובר שאנחנו יכולים לחשוב על אופציה שתעלה על ההסעה הזו, והיא לא נכללת בקטגוריה של האנשים שממילא הדינים לגבי הגבלת העסקה חלים עליהם? איזה אנשים יכולים להיות על ההסעה הזאת?
מירב ישראלי
הורה?
נועה בן אריה
תנו לי דוגמאות לזה. אני מנסה לחשוב על דוגמאות.
אילן שי
חוץ מהורה, נניח.
היו"ר יעקב מרגי
ילדים.
נועה בן אריה
ילדים?
היו"ר יעקב מרגי
על הדרך. הנה, זה הנוסח. "לא יעלה הנהג להסעה הכוללת ילדים עם מוגבלות אדם, זולת המלווה וילדים".
מירב ישראלי
לא, זה זולת.
היו"ר יעקב מרגי
אה, זה זולת.
מירב ישראלי
זה כל זה זולת. אני גם קראתי את זה - - -
נועה בן אריה
אדם. זאת אומרת, מיהו אותו אדם אם הוא לא מלווה ואם הוא לא עובד המערכת או עובד המוסד ואם הוא לא עובד של מוסד ליד, שגם הוא עובד, אז איזה אנשים אנחנו יכולים להכניס תחת הקטגוריה הזאת של אדם?
קריאה
ילד.
היו"ר יעקב מרגי
עובד מערכת.
רות בולטילנה
אני יכולה לענות לך?
שמעון אבני
לא יודע, הוא מקפיץ נהג אחר עכשיו. הוא לא יכול להקפיץ נהג אחר. לא יודע.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
נועה, דווקא בגלל השאלה, המגבלה הזו היא על הכול. הסעיף הזה בא לברכה, הוא לא בא להקל. הוא אומר שאין לו אישור להעלות אף אחד זולת הילדים האלה להסעה, אלא אם כן - -
מירב ישראלי
המנהל.
היו"ר יעקב מרגי
- - המנהל יפעיל שיקול דעת. אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות.
רות בולטילנה
אני יכולה לענות בבקשה, אם אפשר?
היו"ר יעקב מרגי
אם יש לך תשובה, בבקשה.
רות בולטילנה
יש לי תשובה. במקרה אני 18 שנה מלווה בהסעות בעיריית קריית-גת. אני עובדת עם ילדים היפראקטיביים, ובקשר של למי אי-אפשר – ילדים שאתם אני עובדת מבקשים כל הזמן חברים מאשדוד להביא אותם לקריית-גת. קודם כול, אני צריכה לקבל אישור ממנהלת בית-הספר, מהמנהלת שלי או שאני צריכה לקבל אישור מההורים מצד אחד, מההורים מהצד השני. אחרי שאני מקבלת את כל האישורים אני יכולה להביא את הילד.
נועה בן אריה
אבל זה כבר לא יקרה יותר.
רויטל לן כהן
למה?
רות בולטילנה
נפלא, זה מצוין. מדי פעם משתתפים הורים.
רויטל לן כהן
לא, זו בעיה.
מוטי אדרי
למה לא?
נועה בן אריה
זה לא יקרה יותר.
רות בולטילנה
את שומעת? מדי פעם הורים מאוד דורשים לנסוע עם הילדים לעשות סידורים שלהם בתוך עיר אחרת.
נועה בן אריה
תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
אין דבר כזה.
רויטל לן כהן
אין דבר כזה. יצטרכו אישור.
מוטי אדרי
למה אין דבר כזה?
רות בולטילנה
יופי. יצטרכו אישור כמובן. ויש עוד דבר אחד, מדי פעם נהגים אוספים את קרובי המשפחה כדי ליהנות אתם באיזשהו מקום.
היו"ר יעקב מרגי
עם כל הכבוד, בהסעה הזו אין רק את הילד שלו.
רות בולטילנה
אין לי. בלי אישור אין לי שום דבר.
קריאה
מסיבה.
רות בולטילנה
ויש דבר כזה, שהנהגים שלנו מהמושבים, והם בדרך אוספים את האנשים שכאילו חברים. אני מבינה, רחמנות, אבל הילדים מתנהגים אחרת כי יש בן-אדם זר בתוך ההסעה.
רויטל לן כהן
אדוני, אפשר?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
רויטל לן כהן
מאחר שילדים בחינוך המיוחד לומדים פעמים רבות מחוץ לעיר, הם מנותקים מהקהילה ואין להם חברים, ולכן, החברים היחידים שלהם אלו ילדים בבית-הספר. כששעות הלימודים מאוחרות, אם הוא יגיע עד הבית ואז ההורים שלו יצטרכו להקפיץ אותו לחבר שלו, הוא לעולם לא ייפגש עם חברים.
היו"ר יעקב מרגי
בשביל זה צריך את אישור המנהל.
מוטי אדרי
מגיעים למנהל.
רויטל לן כהן
בסדר, אבל השאלה איזה מנהל. כי אם נצטרך לקבל אישור ממנו התשובה תהיה לא, והילדים האלה יישארו - - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע.
שמעון אבני
לא, תקשיבו - - -
רויטל לן כהן
מותר לי לסיים משפט?
שמעון אבני
אני אתך, בסדר? גם כשאני אתך זה לא בסדר?
רויטל לן כהן
אני מאוד אתי, רק אני יודעת שלפני חודש לא אישרתם.
שמעון אבני
למה? אנחנו מאשרים.
רויטל לן כהן
היה לי ילד מרעננה שלומד בעמק חפר ולא הסכמתם שהילד מעמק חפר יבוא אליו.
שמעון אבני
קודם כול, יש באמת עשרות ילדים שנוסעים כל יום בהסעות האלה לחברים. לא נגביל ילדים שנוסעים, אנחנו נוציא את זה, אני אומר לך. אנחנו נגביל, אבל אם רוצה לעלות אימא של אחד הילדים, שזה קורה לי הרבה - -
רויטל לן כהן
לא.
שמעון אבני
- - לא תעלה. לא אבא, לא יקפיצו נהגים, לא יעשו סידורים בדרך, בסדר?
רויטל לן כהן
נכון.
מוטי אדרי
לא. אבל ילדים כן.
קריאות
- - -
רויטל לן כהן
אבל הנה, אנחנו ההורים אומרים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
יש הסכמה. תודה. הבהרת, תודה. שאלת, קיבלת תשובה.
שמעון אבני
הנה, אמרתי את זה.
היו"ר יעקב מרגי
קדימה.
אילן שי
"

הנהג יציית להוראות המלווה בכל הקשור לשלומם ובטיחותם של הילדים עם מוגבלות.
בסיומה של הנסיעה, יבדוק הנהג את רכב ההסעה ויוודא שלא נותר בו ילד עם מוגבלות."
מירב ישראלי
נראה לי שלא מספיק "בסיומה של הנסיעה", כי יכול להיות - -
רויטל לן כהן
פספסת ילד בתחנה.
מירב ישראלי
- - שבסוף ההסעה הוא צריך. גם הסעה וגם נסיעה אולי. כי נסיעה יכול להיות שהוא יוריד את הילדים, ואז הוא ימשיך לנסוע והילד יהיה מאחורה. זה צריך להיות בסוף ההסעה.
רויטל לן כהן
בסוף ההסעה.
מירב ישראלי
או לפחות גם וגם. אני לא יודעת אם צריך.
רויטל לן כהן
ההסעה, נכון, תודה. למה? יעשה סיבוב קניות, שוק וזה.
מירב ישראלי
אוקיי, והילד יהיה בפנים.
רויטל לן כהן
שילמד מה עושים בחוץ.
אילן שי
"

הנהג יבטיח כי ילד עם מוגבלות בגיל 3 עד 8, וכן ילד עם מוגבלות שבשל צרכיו זקוק למושב בטיחות, ייסע בהסעה עם מושב בטיחות תקין או מושב מגביה תקין לפי תקנה 83א לתקנות התעבורה."
רויטל לן כהן
אדוני, סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, מה השאלה?
רויטל לן כהן
עד גיל שמונה זה בילדים עם התפתחות תקינה. הרבה פעמים הילדים האלה אלו לא ילדים עם התפתחות תקינה, ומבחינת משקל או מבחינת גודל הם לא עונים לקריטריונים, וחלקם - - -
קריאות
- - -
חיה הראל
זה כתוב: "וכן ילד עם מוגבלות שבשל צרכיו".
נועה בן אריה
רויטל, כתוב: "וכן ילד עם מוגבלות שבשל צרכיו זקוק למושב בטיחות". אין מגבלת גיל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אין מגבלה.
רויטל לן כהן
אוקיי, סליחה.
אילן שי
"

אם נוסע בהסעה תלמיד הנזקק לציוד רפואי הנהג יוודא כי הציוד הרפואי יעוגן למרכב הרכב בדרך שתמנע את תזוזתו ברכב."
אביבית אהרונוף
לא כתבתם את זה כבר?
חיה הראל
לא.
אביבית אהרונוף
כתבתם ציוד כבד.
נועה בן אריה
לא, רק על המלווה, שהוא אחראי לזה שהציוד מעוגן.
אביבית אהרונוף
פספסתי.
רויטל לן כהן
ומה קורה עם הציוד שחייב להישאר על הכיסא?
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
אילן שי
"

בהסעה שבה מוסעים ילדים עם מוגבלות המתניידים באמצעות כיסא גלגלים יעגן הנהג את הכיסא לרכב, לפי הוראות יצרן הרכב ויצרן כיסא הגלגלים, לפי האיור בתוספת הראשונה וכמפורט להלן:
הנהג יעגן את כיסא הגלגלים לרצפת הרכב באמצעות ארבע חגורות ריתום תקניות;
הנהג יחבר את רצועות הבטיחות למרכז שלדת כיסא הגלגלים במקום מולחם, במקביל לרצפה;
אם ישנו סימון על כיסא הגלגלים, יחבר הנהג את הרצועות לסימון זה ולא יחבר את הרצועות לכל חלק אחר של כיסא הגלגלים;
הנהג ירתום את רצועות הקשירה לפי הזוויות הבאות: קדמית - 40 עד 60 מעלות, אחוריות 30 עד 45 מעלות; אם מדובר בכיסא גלגלים או בטיולון עם מנגנון הטיה של המושב או הגב, ניתן להסיע בהטיה שלא תעלה על 30 מעלות;
הנהג יחגור את הילד בחגורת בטיחות באחד מהאופנים האלה:
(1) בחגורה המחוברת משני צדדיה לרצפה – על עצמות האגן ועל עצמות הכתפיים של הילד;
(2) בחגורה המחוברת מצד אחד לרצפה ומצד שני לדופן הרכב – על עצמות האגן ועל אחת הכתפיים.
(טז) בהסעה שבה אין מלווה, אחראי הנהג לביצוע התפקידים המנויים בתקנת משנה 6(ב)(3), 6(ב)(5) - 6(ב)(6), 6(ב)(10) - 6(ב)(12),בשינויים המתאימים. ביחס לאמור בתקנה 6(ב)(11), ניתן לעדכן את הנהג כי אין צורך בליווי של ילד מנקודת ההורדה אל ביתו או אל מוסד החינוך."

אני חושב שצריך להכניס את זה גם לגבי המלווה.
מירב ישראלי
את מה?
אילן שי
זה לא היה לגבי המלווה. אני חושב שיכול להיות מצב שבו הורים יגידו ביחס לתלמיד שאפשר להוריד אותו ליד הבית בלי שיצטרכו לחכות לו. נראה לי שבניגוד להסעות של הפעוטות יכול להיות מצב שבו ילד, נער, בגיל מבוגר לא יצטרך ליווי אל ביתו.
מירב ישראלי
אז קודם כול לא בכל גיל, נראה לי.
רויטל לן כהן
לא יצטרך ליווי, מה? לא שמעתי.
אילן שי
לא יצטרך ליווי הביתה. יכול להיות ילד, נער, שבגיל מסוים ההורה יגיד שהוא לא צריך.
רויטל לן כהן
אבל אז זה צריך להיות בהסכמת הורים.
קריאה
רק כשההורים מבקשים.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
ששש.
מירב ישראלי
אז אני ארשום את זה לגבי מלווה.
רויטל לן כהן
אדוני, אפשר?
היו"ר יעקב מרגי
הסיחו את דעתי מכל הכיוונים. על מה דנתם?
מירב ישראלי
אנחנו עכשיו בטז. ומה שאילן אמר זה שהסוף פה, שבמסירת הילד בסוף היום צריך מישהו לחכות לו, פה אפשר לעדכן את הנהג, כי אין צורך בליווי של הילד. זה יכול להיות נכון גם לגבי המלווה במקרה שמדובר בנער יחסית מבוגר ועצמאי, ויש הסכמת הורים. אז צריך לחשוב איך לנסח את זה.
רויטל לן כהן
אפשר להעיר לעניין הזה? פשוט שיהיה לנו בתודעה.
היו"ר יעקב מרגי
כן.
רויטל לן כהן
מי כמוני חושבת שההורים פה הם הגורם המכריע ומכירים הכי טוב את הילד שלהם. עם זאת, אני מודה, נתקלתי במקרים שבהם בגלל אילוצים של ההורים, של עבודה וכל מיני, לא הייתה להם ברירה, אמרו: טוב, תורידו את הילד, הוא יגיע לבד הביתה. חייבים שיהיה פה איזשהו גורם מאזן.
היו"ר יעקב מרגי
אז צריך לטפל בהורים האלה.
רויטל לן כהן
נכון. אז אני אומרת שחוץ מבקשת הורים והסכמת הורים - - -
קריאה
הצהרה שלהם. מייל.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
תנו לה. שנייה.
רויטל לן כהן
אני לא יודעת אפילו. אתם יודעים מה? תעזבו. הצהרת הורים, בקשת הורים, אתה צודק, אם יש הורים מזניחים, נטפל בהם.
מירב ישראלי
עכשיו אני רק רוצה להגיד במה מדובר, ומה לא חל בין המלווה לנהג, שנראה מה זה. 6(ב)(3) זה החזקת רשימה ומסלול; 6(ב)(5) זה לוודא שהם חגורים; 6(ב)(6) זה חפצים ותיקים שיהיו; 6(ב)(10) זה הורדה בטוחה; 6(ב)(12) זה דיווח על אירוע חריג. לגבי 6(ב)(11) צריך קודם להגיד שזה חל, ואז להגיד להגיד – אז צריך פשוט לנסח את זה.
הדברים שלא חלים הם
שמירה על שלום ובטיחות של הילדים; ליווי צמוד שכמובן הוא לא יכול לעשות; וידוא ציוד רפואי ורתימת הציוד; והורדה במוסד החינוך. אז צריך לראות שהדברים האלה, אם כן אפשר או אי-אפשר להטיל אותם על הנהג. אולי בינינו נעשה גם בדיקה נוספת, בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
נועה.
נועה בן אריה
רק שאלה פרקטית. אם אנחנו לוקחים בחשבון את הנושא של הורדה בטוחה, שזה 6(ב)(10), האם כשזה במהלך הסעה, במהלך מסלול, והוא נאלץ להוריד את הילד כי אין ליווי, נאלץ להוריד את הילד מההסעה לוודא הגעה בטוחה, כלומר מאחור נותרים ילדים לא מושגחים.
קריאה
נכון.
מירב ישראלי
הורדה בטוחה זו לא הגעה בטוחה. הורדה בטוחה זו רק ההורדה מהצד האחורי.
נועה בן אריה
nonetheless, שאלתי בעינה נותרת אם הוא הוריד.
מירב ישראלי
יש את העניין באמת של הליווי שזה (11).
אילן שי
זה (9).
נועה בן אריה
לא. ב-6(ב)(10) – בוא ניקח עכשיו סיטואציה של הורדה בטוחה של ילד רתום לכיסא גלגלים.
מירב ישראלי
מאחורה.
נועה בן אריה
העברתי אותו מכיסא הגלגלים לכיסא, אני משחררת את כיסא הגלגלים מהחלק האחורי של הרכב, את הילד אני מעבירה לכיסא, תהליך ההורדה צפוי לקחת כמה דקות.
רויטל לן כהן
עשר דקות.
אילן שי
אין מה לעשות, זו הורדה.
חיה הראל
אין הסעה כזאת בלי מלווה. ילד עם נכות הוא עם ליווי.
נועה בן אריה
לא יהיה, אין מצב.
חיה הראל
ילד עם נכות הוא ילד עם מלווה.
שמעון אבני
הוא אמור להיות.
רויטל לן כהן
כל נכויות - - -
נועה בן אריה
כלומר, אנחנו מדברים רק על הסעות שבהם הילדים פיזית הם תמיד ילדים שמסוגלים גם להליכה עצמאית - -
חיה הראל
ובגיל מסוים.
נועה בן אריה
- - והם מגיל מסוים.
חיה הראל
נכון.
נועה בן אריה
זה חד-משמעי העניין הזה?
חיה הראל
כן.
מירב ישראלי
רגע, בואו נראה את 6(ב)(10) מה הוא אומר, אולי הוא מיותר, אני לא יודעת. "המלווה יוריד את הילד עם המוגבלות מהרכב ויעלה אותו לרכב מדלת שאינה פונה לכיוון הכביש למעט אם מיתקן להורדת כסאות גלגלים ממוקם בצדו האחורי של הרכב;".
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
נועה בן אריה
אבל תשימו לב שאתם מפנים ככה לתקנה שלא תהיה רלוונטית במקרה שאין בה מלווה.
מירב ישראלי
לא, כי זו גם הורדה לא בכיסא גלגלים, זו הורדה בטוחה, זו פשוט הורדה לא מדלת שהיא בצד הכביש.
חיה הראל
טוב מאוד. ושהוא לא יצטרך לחצות עוד כביש בדרך הביתה.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, תודה. תזכרו, הקראנו עד עמ' 13, לא כולל.
מירב ישראלי
אני רק רוצה להגיד עוד שורה אחת.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לסכם. טוב, תסכמי שורה.
מירב ישראלי
רק שבתקנות הפעוטות יש פה גם שאין "לגרוע מהוראות תקנות התעבורה ומהוראות כל דין" ולגבי הנהג, אז אולי אפשר להוסיף את זה גם.
נועה בן אריה
אלא במקרים שבהם פה ההוראה היא מחמירה יותר על תקנות התעבורה, אז אין לגרוע.
היו"ר יעקב מרגי
נועה לא עזבה אותנו היום, לא הרפתה היום.
מירב ישראלי
בסדר, זהו.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, אני מזכיר לכם, אילן, שמעון, היועצת המשפטית של הוועדה, וכן משרד המשפטים, כל מה שהיה פתוח, לשבוע הבא, כולל ניסוחים, עזבו ניסוחים אחרונים.
מירב ישראלי
ברור.
היו"ר יעקב מרגי
מה שהיה צריך לקבל החלטות להכניס, אנחנו לא חוזרים על זה. אנחנו חוזרים רק כדי לוודא שאכן זה הוכנס, לא פותחים דיונים, לא כלום, וממשיכים הקראה מעמ' 13.
חיה הראל
אנחנו בכנסים של סוף שנה והיערכות לשנה הבאה, להודיע מהיום - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם תדעי מה יש לי בסוף שנה בנוסף לדברים האישיים שלי בתחילת שנה.
חיה הראל
משבוע לשבוע זו בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מחויב לזה שנתיים.
חיה הראל
תן לנו קצת יותר.
מוטי אדרי
תן תאריך מדויק, שנוכל - - -
היו"ר יעקב מרגי
שבוע. בעת הזו, בשבוע הבא, כעת חיה אנחנו מתכנסים.
נועה בן אריה
רגע, רק בקשה. ובכל זאת בקשה, בבקשה, השלטון המקומי כולו ב-4 ביולי מכונס ליום עיון בנושא של החינוך.
חיה הראל
בדיוק.
יהודית גידלי
אפשר.
נועה בן אריה
בנושא של צהרונים.
קריאות
- - -
נועה בן אריה
לא ב-4 ביולי.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נתאם. רגע, יהודית. גברתי, אני לא עושה את הפרוצדורות פה. נא, צוות הוועדה יתאם אתכם מועדים מוסכמים.
נועה בן אריה
תודה.
חיה הראל
יופי.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים