ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/07/2017

חשש לפגיעה בלקוחות בנק לאומי בשל נהלים חדשים, חשש לפגיעה בלקוחות בנק לאומי בשל נהלים חדשים, חשש לפגיעה בלקוחות בנק לאומי בשל נהלים חדשים, חשש לפגיעה בלקוחות בנק לאומי בשל נהלים חדשים, חשש לפגיעה בלקוחות בנק לאומי בשל נהלים חדשים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים