ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/06/2017

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 15), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 423

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, י"ט בסיון התשע"ז (13 ביוני 2017), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 15) (הרחבת ההגדרה נכס המשמש למגורי נכה), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
רעות פרקש - לשכה משפטית, משרד הפנים

אריאל צבי - יעוץ משפטי, משרד המשפטים

נחום עידו - מנהל השרות לדיור תומך אגף מש"ה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דבורה לילך בן ישעיהו - מנהלת אגף חקיקה ותוכניות עבודה, ביטוח לאומי

מירה סלומון - מנהלת מח' משפט, מרכז השלטון המקומי

הילה זהבי - כלכלנית, מרכז השלטון המקומי

דלית עקיבא - מנהלת כספים, אלו"ט

אביבה גולדשטיין - מנהלת קשרי קרנות, אלו"ט
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 15) (הרחבת ההגדרה נכס המשמש למגורי נכה), התשע"ז-2017, פ/3581/20 כ/707, הצעת ח"כ דוד אמסלם
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 15) (הרחבת ההגדרה נכס המשמש למגורי נכה), התשע"ז-2017, פ/3581/20 כ/707, להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
תומר רוזנר
הנוסח דומה מאוד לנוסח שאושר בקריאה ראשונה. המשמעות של הנוסח זה שיינתן פטור למי שמתגורר בדירה שהוא הופנה אליה על ידי משרד הרווחה. ההגדרה במקור הפנתה להגדרה של מעון בחוק משנת 1965. לאחר בדיקה נוספת עם הביטוח הלאומי, עם הארגונים שמתפעלים את העניין ומשרד הרווחה, הגענו לכלל מסקנה שההגדרה מיושנת מידי, צריך להפנות להגדרה יותר חדשנית. במקום לכתוב מי שהופנה למעון כהגדרתו בחוק מ-1965, אנחנו נאמר שזה אדם עם מוגבלות שמתגורר בנכס שהופנה אליו על ידי משרד הרווחה, ואז זה יכול לכלול מקרים של הפניה לדירת יחיד, לאו דווקא למעון שחייב להיות יותר מאחד. זו הייתה הבקשה של משרד הרווחה. אחרי שבדקנו אותה בצורה יסודית, החלטנו לקבל אותה.
גלעד קרן
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס'...), התשע"ז-2017.

1.תיקון סעיף 12. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, בסעיף 12(ו)(1), בהגדרה "נכס המשמש למגורי נכה", האמור בה יסומן "(ב)" ולפניו יבוא: "כל אחד מאלה:

(א)נכס המשמש או הנועד לשמש, כולו או חלקו, למגורי אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, שאדם כאמור מתגורר בו בהתאם להפניה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;"
מירה סלומון
אנחנו סבורים שההגדרה כאן רחבה מאוד, היא מתייחסת להפניה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באופן מאוד רחב. ההפניה היום כורכת יחד עימה הועדה, העברת תקציב בגין ההפניה. הנוסח כרגע מדבר על הפניה. הוא לכאורה מאפשר למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להפנות אדם למעון לא בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית, לא יחד עם הועדה תקציבית לנושא הזה.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההצעה שלך? לבטל את הסעיף? בפעם הקודמת אמרת שאתם מתנגדים.
מירה סלומון
אנחנו גם הסברנו למה ההתנגדות שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שאם זה היה חינם, לא הייתם מתנגדים. אני מבין שמדובר בכסף.
מירה סלומון
אדם מופנה היום יחד עם ייעוד תקציבי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הפניה היא מילה מאוד רחבה. זה לא על פי הכללים הרגילים של משרד העבודה והרווחה. אם מחר יבקשו להפנות אנשים אחרים, אתם תתנו פתק שיש לראות בזה הפניה.
היו"ר דוד אמסלם
מה כתוב במשרד הבריאות?
תומר רוזנר
אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
נראה לך שזו לשכה להפניות הציבור הרחב שעובר ברחוב?
מירה סלומון
הסוגיה היא לא הפניה למקום, הסוגיה היא הפניה בלי תקציב לצידה. הסברנו בעבר שמשרד הבריאות לא מתקצב אותנו בסוגיה.
היו"ר דוד אמסלם
לא דיברת על התקצוב. את שאלת שאלה אחרת. את דיברת על הפניה, לא על כסף.
מירה סלומון
הפניה כוללת היום יחד איתה הועדה. הועדה זה כסף. הועדה זה כסף, זה תקציב.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא מדברים על התקצוב.
מירה סלומון
כאשר מדובר במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, על כל הפניה שיש עימה הועדה אנחנו, הרשויות המקומיות, צריכים לשים מצ'ינג. על מנת שלא כל הפניה תהיה מנותקת מהועדה, אנחנו מבקשים לחבר את ההפניה להועדה התקציבית של זה.
הילה זהבי
מדובר באובדן הכנסות לא מבוטל של 20 מיליון שקלים לרשויות המקומיות בשנה הראשונה. בשנים הבאות אובדן ההכנסות צפוי לעלות, כי אנחנו צופים שיהיו יותר ויותר הפניות של משרד הרווחה. הוא גם מצהיר על זה שהוא הולך להפנות יותר ויותר.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל זה עכשיו הוא יפנה יותר?
הילה זהבי
הוא מצהיר שהוא הולך להפנות יותר ויותר אנשים בשנים הבאות. הכוונה שלו שיהיו יותר מסגרות חוץ ביתיות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מעודדים את זה.
הילה זהבי
אנחנו בעד הנכים, אבל אנחנו רוצים שתצביעו על מקור תקציבי למימון הצעת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, זה לא 20 מיליון. גם היום מגיעה להם הנחה, רק חלק מהרשויות לא עושות את זה.
הילה זהבי
על הנכים או על המוסדות?
היו"ר דוד אמסלם
למוסדות. רוב הרשויות נותנות להם גם היום. אין לי מושג איך הגעת ל-20 מיליון, אבל אני לא אתווכח איתך. זה לא רלוונטי גם אם זה יהיה 400 מיליון. אין קשר בין זה לזה. העלות התקציבית פה היא כמעט 0. מדובר על זכאים לפי חוק.
גלעד קרן
הנכים שגרים בבית שלהם זכאים להנחה בכל מקרה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. מדובר על כאלה שזכאים על פי חוק.
נחום עידו
מבחינתנו מדובר על אנשים שאנחנו מוצאים אותם בהועדות של משרד הרווחה. אני מבין שזה מה שדובר עליו קודם לכן. אין לנו מגמה להוסיף אנשים לדיור חוץ ביתי. המגמה שלנו היא שמי שנמצא כבר בדיור חוץ ביתי לא יהיה במעונות הגדולים, יהיה בדירות הקטנות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו רוצים שהאנשים האלה יחיו בקהילה.
נחום עידו
הם יחיו בקהילה. מי שחי בקהילה ימשיך לחיות בקהילה.
היו"ר דוד אמסלם
הוא חייב להיות במוסד סגור?
נחום עידו
לא. הכוונה שלנו היא שכמה שיותר אנשים יחיו בקהילה, בדירות בקהילה, לא במעונות. זאת הכוונה שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
זה השירות שמדינת ישראל צריכה לתת לאנשים האלה.
נחום עידו
אם הם לא נמצאים בדירה הספציפית שלהם, הם צריכים לצאת החוצה. עד היום הייתה מגמה גדולה לשים אותם במעונות. היום המגמה היא להעביר כמה שיותר מהם לדירות בקהילה.
היו"ר דוד אמסלם
כמה שאפשר בדירות קטנות, על מנת שיחיו כמו כל אדם אחר.
נחום עידו
זאת המגמה.
תומר רוזנר
הממשלה נתנה את הסכמתה, לכן אין צורך בעלות תקציבית של העניין.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 15) (הרחבת ההגדרה נכס המשמש למגורי נכה), התשע"ז-2017, כולל התיקונים, שירים את ידו?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 15) (הרחבת ההגדרה נכס המשמש למגורי נכה), התשע"ז-2017 אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית, הוא יעלה בכנסת.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים