ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/06/2017

לאן נעלמו עשרה מיליון צליינים תיירים?

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà ìàï ðòìîå òùøä îìéåï öìééðéí úééøéí? äöòä ìãéåï îäéø ùì çä"ë àééîï òåãä

îñ÷ðåú îãéåï îäéø áðåùà ìàï ðòìîå òùøä îìéåï öìééðéí úééøéí? äöòä ìãéåï îäéø ùì çä"ë àééîï òåãä

t_dfus

2017-06-13knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים י"ח בסיוון תשע"ז

מושב שלישי ‏12 יוני, 2017
בנושא
לאן נעלמו עשרה מיליון צליינים תיירים?
של חברי הכנסת
איימן עודה

ביום כ"ו באייר תשע"ז, 22 במאי 2017, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתו של חבר הכנסת איימן עודה בנושא: לאן נעלמו עשרה מיליון צליינים תיירים?

ביום י"ח בסיוון תשע"ז, 12 ביוני 2017, קיימה הוועדה בראשות חבר הכנסת איתן כבל דיון בהצעה, בהשתתפות מנכ"ל משרד התיירות ונציגי משרד התיירות, משרד הפנים, רשות העתיקות, אגודת מורי הדרך, לשכת מארגני התיירות הנכנסת, עמותות תיירות, רשות הטבע והגנים והתאחדות המלונות.
החלטות הוועדה
הוועדה ממליצה למשרד התיירות להמשיך בפעולות שהוא נוקט כדי להגדיל לאורך זמן את היקף התיירות הנכנסת לארץ ואת היקף התיירות הצליינית בפרט.

הוועדה מבקשת ממשרד התיירות להעביר אליה בכתב, עד ל- 15 ביולי 2017, רשימה מפורטת של אתרים בישראל, שהם בעלי חשיבות רבה לביקורי צליינים, ולפרט את רמת ההשקעה הנדרשת בהם, את טיפול המשרד באתרים אלו ואת אופן שיווקם בעולם.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
י"ט בסיוון תשע"ז

13 ביוני 2017

קוד המקור של הנתונים