ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/06/2017

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז–2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 513

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ב בסיון התשע"ז (06 ביוני 2017), שעה 13:45
סדר היום
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 57) (זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג), התשע"ז-2017 (פ/3255/20) (כ/700) של חברי הכנסת איתן כבל, רועי פולקמן, יואב קיש, דוד אמסלם, דוד ביטן, איציק שמולי, איל בן ראובן, נחמן שי, יוסי יונה, איילת נחמיאס ורבין, מיכל רוזין, רויטל סויד, יעקב פרי, יעקב אשר, עפר שלח, מאיר כהן, אורלי לוי אבקסיס, רוברט אילטוב, טלי פלוסקוב, יואל חסון, עמר בר-לב, נאה בוקר, אכרם חסון, יחיאל חיליק בר, נורית קורן, עמיר פרץ, מרדכי יוגב, מירב בן ארי, ענת ברקו ויהודה גליק – בקשה לדיון מחדש של השר לביטחון הפנים בהתאם לסעיף 115 לתקנון הכנסת ודיון מחדש בסעיף 6(א) לנוסח הצעת החוק כפי שאושר על-ידי הוועדה
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב פרי
מוזמנים
יואל הדר - יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

סיגלית צברי - ראש מדור תכנון ופיתוח אמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אורית שטלצר פייר - יועצת לענייני מגדר, שב"ס, המשרד לביטחון פנים

איילת אופיר - ראש מדור גיוס, המשרד לביטחון פנים

משה אלפנדרי - עוזר יועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

נטע ברנר נאור - המחלקה המשפטית, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

יונת ריין ספיר - יועצת קמל"ר לענייני ממשל, צה"ל, משרד הביטחון

רות זיני - לשכה משפטית, נציבות שירות המדינה

אהרון אליאסף חסדאי - מנהל תחום יישום והטמעת רפורמות, נציבות שירות המדינה

אברהם סיאג - יו"ר העמותה למען משרתי המילואים

ישי זילברברג - מפקד מילואים, העמותה למען משרתי המילואים

חני זילברברג - בת זוג של משרת מילואים, בנות זוג של משרתי מילואים

דן קדרון - תנו יד לחירש ונכים למען נכים

רות פרמינגר - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן

ענת מימון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 57) (זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג), התשע"ז-2017, פ/3255/20 כ/700 – בקשה לדיון מחדש של השר לביטחון הפנים בהתאם לסעיף 115 לתקנון הכנסת ודיון מחדש בסעיף 6(א) לנוסח הצעת החוק כפי שאושר על-ידי הוועדה
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. גברתי מנהלת הוועדה, היועצות המשפטיות, רשמת, אורחים נכבדים, ברשותכם אני מבקש לפתוח את הדיון בנושא הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 57) (זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג), התשע"ז-2017. אני מבקש להעלות את הבקשה לרביזיה להצעת החוק: בקשה לדיון מחדש של השר לביטחון הפנים בהתאם לסעיף 115 לתקנון הכנסת ודיון מחדש בסעיף 6(א) לנוסח הצעת החוק כפי שאושר על-ידי הוועדה.

מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לדיון מחדש על סעיף 6(א) להצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 57) (זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג), התשע"ז-2017 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הבקשה לרביזיה התקבלה.

אעשה את זה ממש בקצרה. אני רוצה להזכיר לכם, הצעת החוק אושרה כבר לקריאה השנייה והשלישית. הכנסנו בהחרגות את השב"כ ואת המוסד. פנה אליי השר לביטחון פנים וביקש להוסיף שלושה גורמים תחת ההחרגה: משטרת ישראל, שירות בתי-הסוהר ושירותי כבאות והצלה. אני נעניתי לבקשתו. אני רוצה שיובהר כאן, אני אומר גם לכם, מכיוון שאני מניח שזה לא נעשה בתדירות גבוהה ובשורה התחתונה יהיה מדובר בקבוצה קטנה מאוד של מי שיידרש להיכנס אל תוך התהליך הזה הסכמתי שהתהליך כפי שביצענו כלפי השב"כ והמוסד יוחל גם על שלושת הגורמים הללו. לכן זה הנוסח.

כמובן שאני מדבר על צורך מבצעי חיוני בלבד, וזה לפרק זמן של 7 ימים. המבקש, מפקד כל אחת מן היחידות האלה, הוא שצריך להגיש את הבקשה. אם הוא נדרש גם אחרי 7 ימים הוא צריך להגיש את הבקשה מחדש. זה בדיוק על-פי הכללים שקבענו. האם מוסכם, ברור, ידוע לנו?
מירב תורג'מן
אם כך, ההגדרה "רשות ביטחון" תכלול את הגופים הבאים: שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, המפקח הכללי של משטרת ישראל, נציב בתי-הסוהר או נציב כבאות והצלה.
יואל הדר
הגוף שהוא בעל הסמכות.
היו"ר איתן כבל
מי שהוא בעל הסמכות, בדיוק.

אני מעלה להצבעה. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

תיקון סעיף 6(א) בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 57) (זכות להיעדר מהעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג), התשע"ז-2017, כפי שהוקרא, נתקבל.
היו"ר איתן כבל
תודה. הסעיף אושר, כולל התיקונים.

הצעת החוק אושרה להעלאה למליאה לקריאה שנייה ושלישית.

אני רק מזכיר, ההסתייגות לגבי התוספת של שעת חירום, אמרתי אז, אם הם יביאו אותה לכדי סיום אל מול הקואליציה – יבורכו; אם לא – נצביע נגדה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:35.

קוד המקור של הנתונים