ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/06/2017

הצעה לסדר-היום בנושא: "התערבות הייעוץ המשפטי ומשטרת ישראל באירועי הקפות השניות ובאירועים תרבותיים יחודיים"

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 719

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ג בסיון התשע"ז (07 ביוני 2017), שעה 9:30
סדר היום
הצעה לסדר-היום בנושא: "התערבות הייעוץ המשפטי ומשטרת ישראל באירועי הקפות השניות ובאירועים תרבותיים יחודיים"
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי

רחל עזריה

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
יעל גרמן

תמר זנדברג

יעל כהן פארן

מיכל רוזין
מוזמנים
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה - דינה זילבר

מתמחה, משרד המשפטים - שחר ישראל

יועמ"ש מחוז י-ם משטרת ישראל, בטחון פנים - מיכאל פרנקנבורג

מלווה-חטיבת הדוברות-מ"י, בטחון פנים - שבתי גרברצ'יק

ק' רישוי עסקים אג"מ, המשרד לביטחון פנים - אבי צימבר

נציגת שדולת הנשים בישראל - מרים זלקינד

יועצת משפטית, ארגון נעמ"ת - מאירה בסוק

ראש המחלקה המשפטית, חותם-יהדות על סדר היום - משה פולסקי

אחראי תחום חקיקה, חותם-יהדות על סדר היום - אבנר פורת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי
הצעה לסדר-היום בנושא
"התערבות הייעוץ המשפטי ומשטרת ישראל באירועי הקפות השניות ובאירועים תרבותיים יחודיים"
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים בהצעה שלי לסדר שעברה ממליאת הכנסת לוועדה. אני רוצה לספר לחברי הוועדה מה נעשה עם העניין הזה עד היום. אני גם רוצה להגיד למה אני חותר להגיע גם בהצעה לסדר וגם בדיונים שהתקיימו כאן.

מי שהמציא את המושג של הדרת נשים שפרסומית זה דבר מאוד יפה וקל מאוד להגיד את זה, וזה הופך להיות נושא מעניין – משהו שהתחיל לפני שש שנים. אגב, את הבעיות שעושים לנו עושים אנשים מתוכנו שהם, כנראה, חרדים. על כל פנים, התגלגל עניין, והיועץ המשפטי לממשלה הקודם נתן הנחיה, והמשנה ליועץ המשפטי קבעה כללים. אני הגשתי הצעה לסדר במליאת הכנסת, ושרת המשפטים אמרה שזה לא חל על כולם. בקיצור, היה מבחינתי דבר שהופך להיות רע מאוד. בינתיים זה לא בא לידי ביטוי אבל זה עלול לבוא יום אחד לידי ביטוי. אם אשתי, אני והבנים שלי והבנות שלי, חיים בהפרדה בין גברים לנשים לא בגלל נשים והדרת נשים וכל המילים האלה, אלא מכיוון שככה אורח החיים שלנו. מבחינת הצניעות גברים ונשים חיים בנפרד, לומדים בנפרד. כאשר יש אירוע כלשהו זה נעשה בנפרד. הגברים רוצים את זה, והנשים רוצות את זה.

שאלתי את היועץ המשפטי לממשלה ואת המשנה ליועץ המשפטי ואת שרת המשפטים, האם יהיה יום אחד שבו אני עובר על החוק בכך שאני חי באורח החיים הזה. אני לא אומר לאף אחד איך לחיות, ואני לא דן על העניין הזה. רוצים לעשות על זה דיון – אפשר, אבל לא כאן. אפשר לעשות את זה כדיון פילוסופי, אקדמי, דתי – איך שרוצים. אני רוצה לדעת, לפי היועץ המשפטי לממשלה, עבירה על החוק. האם זאת עבירה על החוק? לא, מכיוון שזה בוודאי לא חוק. אבל זאת עבירה על הנהלים שנקבעו.

הייתה ישיבה שהתקיימה אצל שרת המשפטים עם דינה זילבר ועם אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה והמשנה, ושאלתי את השאלה הזאת, ואמרו לי, שזה בכלל לא נוגע לעניין הזה. רציתי שזה יהיה כתוב באיזשהו מקום אם זה לא נוגע, אחרת אני לא יודע מה יהיה פה. אנחנו במזרח התיכון, ופתאום בעוד שבע שנים יהיה פה יועץ משפטי ושר משפטים שיגידו, לא; אתם הייתם ועברתם לסדר על הדברים האלה. זאת אומרת אסור לעשות את זה. אז אם אתה עושה חתונה לבת שלך, ויש שם הפרדה בין גברים לנשים זאת עבירה על מה שקובע היועץ המשפטי לממשלה. זה מה שטענתי. היועץ המשפטי לממשלה שלח מכתב לשרת המשפטים, והעביר אלי העתק. זה היה לא מכבר. אגב, הדברים נעשים שם לאט-לאט. אלה דברים שלא נעשים מהר. כשהם מביאים אלי חוק, הם מבקשים ממני שאני אעשה את זה בתוך יום וחצי. ואצלם - -
מיקי לוי (יש עתיד)
ואחר כך אומרים שאתה לא יודע לחוקק.
תמר זנדברג (מרצ)
טחנות הצדק טוחנות לאט.
היו"ר משה גפני
זה לא טחנות הצדק. זה לא קשור לעניין הזה. את רוצה, אני אתאר לך מה קורה במשרדים השונים.

ואז הגיע המכתב. המכתב הזה לא ענה לי על שום דבר. הוא כתב לשרת המשפטים שהמוסדות להשכלה גבוהה מכינים תכנית חומש, ובה יהיה בסדר. לא הבנתי למה דווקא המוסדות להשכלה גבוהה. מבחינתי שמוסדות להשכלה גבוהה יאסרו על הפרדה בין גברים לנשים. אני נגד שחרדים יילכו לאוניברסיטאות. אז לא עניין אותי כל כך. אני חושב שזה בסדר, אסור להפריד בין גברים לנשים באוניברסיטאות כי לחרדים אסור ללכת לשם.

אבל עשו תכנית שבתואר הראשון יעשו הפרדה, ובתואר השני לא יעשו הפרדה, אלא רק לציונות הדתית. כי לציונות הדתית יש הפרדה מגדרית. ככה אמרו לי.
רחל עזריה (כולנו)
לא נכון. להפך - -
היו"ר משה גפני
מה זה משנה? אומרים לי רק דברים נכונים? אבל זה מה שאמרו. מה אכפת לי. מי צריך תואר שני? ראיתי את אלה עם תואר שני מה הם עושים בוועדה. גורמים לקלקלת המדינה.
רחל עזריה (כולנו)
שגית, אין לך תואר שני?
שגית אפיק
יש לי תואר שני.
רחל עזריה (כולנו)
יש לשגית תואר שני.
היו"ר משה גפני
מה את רוצה להגיד?
רחל עזריה (כולנו)
לא יודעת. היא הורסת את - - -
היו"ר משה גפני
התואר השני מקלקל לה.
תמר זנדברג (מרצ)
במקרה לה הוא לא מקלקל.
היו"ר משה גפני
בקיצור, זה לא עונה לי על הדברים. תגידו שזאת עבירה על החוק, ונתמודד עם העניין הזה. אבל אי אפשר לטאטא את זה מתחת לשטיח. אני מבקש להחליט על השולחן באופן הכי ממלכתי שאם כל הקבוצה ללא יוצא, זה אורח החיים שלה, והם רוצים לעשות אירוע כמו הסטודנטים בירושלים שרוצים לעשות "יום הסטודנט" – מדובר על סטודנטיות חרדיות או ציונות דתיות מן הכלל וסטודנטים חרדים. הם רצו לעשות את זה בהפרדה - -
תמר זנדברג (מרצ)
יש בעיה עם הציונות הדתית שהיא נהיית חרדית.
רחל עזריה (כולנו)
אל תפרשני לנו את הציונות הדתית. נער ראיתי גם זקנתי. יש פה המון עבודה. לא פשוט.
היו"ר משה גפני
אני לא הופך את הדיון הזה לדיון פילוסופי שצריך לעשות אותו. הציונות הדתית יותר מקפידה על מצוות.
רחל עזריה (כולנו)
הציונות הדתית עוברת תהליכים מורכבים - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב. אני לא מדבר בשמם.
תמר זנדברג (מרצ)
מה המצווה - -
היו"ר משה גפני
לא, לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה קרה?
תמר זנדברג (מרצ)
אתה יכול להגיד מה מקור המצווה לקיים יום סטודנט בהפרדה?
היו"ר משה גפני
יש שני אופנים – אני נזהר במילים שלי: א', לא צריך, אין מצווה כזאת. אבל יש קבוצת אנשים – נניח מאה איש – שהם סטודנטים באוניברסיטה העברית. באותו יום נקבע באוניברסיטאות יום סטודנט. ביום הסטודנט הזה עושים קומזיץ או הרצאות. הסטודנטים החרדיים והסטודנטיות - -
רחל עזריה (כולנו)
זה לא הסיפור, כבוד היושב-ראש. אם אתה רוצה נדייק בפרטים ונדון באירוע ההוא. אבל זה לא היה ככה. היו המון אירועים, והיה אירוע ספציפי שבו דרשו הפרדה, והיה דיון פנימי מאוד רציני בין הסטודנטים. אתה יודע מה הבעיות? ברגע שזה מתחיל אז אף אישה לא יכולה להופיע בשום מקום - - -
היו"ר משה גפני
זה הדיון.
קריאות
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה פחות מתאים לוועדת כספים.
רחל עזריה (כולנו)
תמר, אם את רוצה לדון דיון הלכתי זה פחות מתאים לוועדת כספים.
תמר זנדברג (מרצ)
אני מודה לך על העצה. אני אשקול אותה.
רחל עזריה (כולנו)
אין בעיה. זה פחות מתאים לוועדת כספים. וגם אתה, כבוד היו"ר, מסכים אתי.
היו"ר משה גפני
אני משיב לך.

אני משיב לך על השאלה. הסטודנטים והסטודנטיות פנו אלי - -
מיכל רוזין (מרצ)
איך כבר הגעתם לדיון הלכתי?
רחל עזריה (כולנו)
תמר שאלה שאלה הלכתית את כבוד היושב-ראש.
תמר זנדברג (מרצ)
לא שאלתי שאלה הלכתית.
היו"ר משה גפני
פנו אלי הסטודנטים והסטודנטיות - -
מיכל רוזין (מרצ)
תמר אומרת שהיא לא שאלה שאלה הלכתית.
היו"ר משה גפני
גם אם הסיפור לא נכון, זה לא רלוונטי - -
תמר זנדברג (מרצ)
מדליות מחולקות פה לכל עבר בתעודות הוקרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, אתה מאבד את השליטה ועוד לנשים.
היו"ר משה גפני
אל תפריע לי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני שותק.
היו"ר משה גפני
הסטודנטים והסטודנטיות פנו אלי, ואמרו שגזבר עיריית ירושלים לא מממן את זה מכיוון שיש הוראה של דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי, שאי אפשר לקיים אירוע בהפרדה. לא מעניין אותי הפרטים, והם לא חשובים בכלל כי זה לא נושא הדיון, והכול בסדר. בסוף שרת המשפטים אמרה שההנחיה של המשנה ליועץ המשפטי לא חלה על הרשויות המקומיות. בסוף עיריית ירושלים מימנה את זה, אבל יצאה הוראה שאם יש סטודנטים חרדים שרוצים לעשות אירוע בהפרדה ביום הסטודנט – גם הסטודנטיות, זה לא שיש פה אפליה – הם לא יכולים מכיוון שיש הנחיה כזאת. אין לי בעיה, אבל אני רוצה הנחיה ברורה.
מיכל רוזין (מרצ)
איך זה קשור לוועדת כספים?
קריאות
פנו אליו.
היו"ר משה גפני
זה עבר מהמליאה.
מיכל רוזין (מרצ)
חשבתי שאתה דרשת שזה יועבר.
היו"ר משה גפני
אני לא דרשתי את זה. זה עבר מהמליאה.
תמר זנדברג (מרצ)
איכשהו ועדת הכנסת העבירה את זה לכאן.
היו"ר משה גפני
זה עבר מהמליאה, ואני שמח על כך.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל איך זה קשור?
היו"ר משה גפני
זה לא קשור.
מיכל רוזין (מרצ)
אה, לא קשור.
היו"ר משה גפני
לא. גם חבר הכנסת סמוטריץ' פנה על כך. אני הייתי בישיבה הזאת, ושרת המשפטים וגם העוזר של היועץ המשפטי לממשל אמרו, שהם הבינו שאני מדבר על המוסדות להשכלה גבוהה. אמרתי, לא. דווקא במדרג זה לא במקום הגבוה. אני רוצה הנחיה מה הכוונה שאי אפשר לקיים דיונים בהפרדה או לעשות פעולות ואירועים בהפרדה, ומה מותר ומה אסור. היועץ המשפטי לממשלה ושרת המשפטים ביקשו שלא אדון על זה היום. הם מבקשים שאתן להם זמן. הם לא דנו על העניין הזה. הם מבקשים שאתן להם זמן לגבי הפנייה הזאת לדעת באופן כללי מה מותר ומה אסור. הם ביקשו שהם יקיימו את הדיונים האלה אצלם. לכן אני מתבקש לדחות את הדיון הזה בחודש. אני נעתר לבקשתם, אבל אם מישהו רוצה להעיר בעניין הזה אני מאפשר לו.

עורכת הדין זילבר, את רוצה להגיד משהו?
דינה זילבר
אני מוכנה להשיב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
- - -
היו"ר משה גפני
אני לא רציתי ברגע האחרון לבטל את הדיון הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל ביטלת אותו דה-פקטו.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
- - - לאפשר למי שרוצה הביע את דעתו, להביע את דעתו.
מיכל רוזין (מרצ)
מילא אנחנו צריכים להיות פה, אבל האורחים – אתה יודע, זה זלזול בסדר היום שלהם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנשים באו במיוחד.
היו"ר משה גפני
גברת זילבר, את רוצה להגיד משהו בעניין?
דינה זילבר
כמובן, בקשת השרה והיועץ מהיושב-ראש מקובלות. בגדול המסגרת החוקית לפעולתנו מוכרת לך. גם לאנשים שעוסקים בנושא יש הדוח שאומץ על-ידי שני יועצים. יש החלטת ממשלה שקובעת את המחויבות האקטיבית של ממשלת ישראל להיאבק במופעים של הדרת נשים. לגבי שאלת כבוד היושב-ראש על המקומות והדוגמות שהוא נתן, אז הפעילות שלנו ממוקדת בהקשר של מרחב ציבורי. הדוגמות שאדוני נתן הן כולן מהמרחב הפרטי. אירועים פרטיים והפרדה וכולי הם אינם מסוג העניינים שבהם אנחנו עוסקים. לגבי העניין של המרחב הציבורי, רשויות ציבוריות הן סוכנות מרכזיות בקידום זכויות האדם, ויש תפיסה שמנחה את משרד המשפטים בהקשר הזה.
היו"ר משה גפני
אני ביקשתי את הדיון הזה. המרחב הציבורי הוא גם לא מרחב שכל הזמן נמצאים אנשים, וצריך את הדיון. צריך להחליט. בעצם העובדה שהתקבלה החלטת ממשלה כבר מזמן, בעצם העובדה ששני יועצים משפטיים עסקו בעניין הזה והמשנה ליועצת המשפטית – לא אחת – את היית המובילה - -
דינה זילבר
אני ירשתי.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל היה דיון בעניין הזה.

כשנרגעו הרוחות וירדו הגלים, אני רוצה לדעת מה המקום שלי במדינה הזאת או איש או אישה כמוני.
דינה זילבר
בהקשר הזה - -
תמר זנדברג (מרצ)
כמה נשים יש כמוך?
היו"ר משה גפני
נשים יותר חזקות מהגברים.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו יודעות את זה. לכן אתם עושים את כל הכוח לדחות אותנו החוצה.
היו"ר משה גפני
מה את אומרת, דינה?
דינה זילבר
אני כרגע אני לא אפתח את הדיון כי אתה אומר ש- - -
היו"ר משה גפני
אלא אם כן החברים ידרשו אחרת. אני לא ביטלתי את הדיון. הדיון פה. אני רק מציע מה שהציעו לי – לקיים את הדיון הזה בעוד חודש כדי שתבואו עם עמדה מגובשת כיוון שלי יש השגות גם על הדוח שלך, גם על ההחלטות של היועצים המשפטים וגם על החלטת הממשלה שכולם ניתנו באווירה שהייתה אווירה נוראה שגם אני לא אהבתי אותה.
דינה זילבר
אני לא פותחת את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אבל את צריכה גם לחשוב מה את אומרת לנשים הללו שאומרות לך, אנחנו לא מסכימות בשום אופן שיהיה אירוע כזה יחד עם גברים. מה את עונה להם? על זה אני רוצה תשובות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה דוחה בחודש?
רחל עזריה (כולנו)
- - - האם הדיון נפתח או לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הדיון יותר מדי רציני בשביל לקיים אותו בלי לקיים אותו. אם אדוני רוצה לקיים את הדיון אני אשמח להביע את עמדתי. אבל מאחר שאתה אומר שמבקשים לדחות את העניין אז בוא נדחה את העניין.
תמר זנדברג (מרצ)
בקשת היועץ והשרה מקובלת עלינו. אנחנו מוכנות להיות כאן גם בעוד חודש ולקיים את הדיון.
היו"ר משה גפני
בלי לפגוע בזכויות של עוד חודש, מה שאתם אומרים בעצם - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו לא בהכרח באותה עמדה כולנו.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו לא אמרנו כלום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש פה אנשים שונים ומן הסתם יש להם דעות שונות.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו כרגע תומכים בהחלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
מיכל, אני מדגיש וחוזר ומדגיש - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מקהלה יש רק בליכוד. בכל יתר המפלגות מותר לחשוב לבד.
היו"ר משה גפני
חוץ מהליכוד, הכוונה.
מיכל רוזין (מרצ)
לא בכולן, אל תגזים. יש כמה שעדיין אסור לחשוב בהן.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מעריך אתכם, ואני מבקש שבמהלך השבועות הקרובים – יש גברים ונשים במדינת ישראל ששתקו תקופה ארוכה כיוון שלא היה לבם שלם עם הדברים שנעשו גם מהצד החרדי. לא אהבו את זה, אז לא היו מעורים בעניין הזה. אבל ירדו הגלים, והיום יש להם דברים אחרים לעסוק בהם. אני מרגיש אחריות, כמו רבים מחברי, שנישאר פה עם הנחיה שתפספס לחלוטין ציבור גדול במדינת ישראל – גברים ונשים.
תמר זנדברג (מרצ)
איזה כיף המצבים שאתה דואג, ואני לא.
היו"ר משה גפני
את גם יכולה לדאוג.
תמר זנדברג (מרצ)
יש כאן חופש הדאגה ליד חופש המימון. חופש המימון וחופש הדאגה זה שתי חירויות כאלה.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
למה את אומרת את זה? אני נמצא במפלגה שאני אולי יכול להעביר ביקורת על מה שאתם עושים. אתם יכולים לחלק כסף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גפני, אני חושב שאני אומר את זה בשם כל חברי הכנסת כאן. אני לא נכנס לגוף הסוגיה אלא רק לדבר הבא. מאחר שאנחנו מכבדים את היועץ המשפטי לממשלה, לדעתי, הוא צריך להניח נייר ראשוני שיהיה בסיס לדיון שיתקיים פה ולא להפך.
מיכל רוזין (מרצ)
יש.
תמר זנדברג (מרצ)
יש נייר.
היו"ר משה גפני
לא, הנייר הזה, אין לו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש הרבה מאוד שאלות: האם יש מימון ציבורי או אין מימון ציבורי לאירוע? האם יש אלטרנטיבה? יש הרבה מאוד סוגיות.
רחל עזריה (כולנו)
אבל הדברים מאוד ברורים.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו מנהלות את הדיונים האלה באופן קבוע בוועדה לקידום מעמד האישה.
רחל עזריה (כולנו)
הכול ברור. השאלות האלה לא קיימות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו פתחנו את הדיון? אז יש דיון?
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין, אין.
תמר זנדברג (מרצ)
בעוד חודש.
מיכל רוזין (מרצ)
דנים באי הדיון.
היו"ר משה גפני
אני שייך למפלגה שמיקי רוזנטל הגדיר אותה שחושבים בה. יש הנייר של דינה זילבר, ובכל זאת אני חושב. מה דעתך שזה לא ברור?
רחל עזריה (כולנו)
מצוין. תחשוב. אבל בעיני, הכול ברור. הכול בסדר.
היו"ר משה גפני
אני גם יודע את התוצאה.
רחל עזריה (כולנו)
הכול בסדר. ברוך ה' נביא גאולה לעולם.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא נייר, זאת החלטת ממשלה. הישיבה נעולה.
מרים זלקינד
- - -
רחל עזריה (כולנו)
טוב, תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אגב, לא רק את הנייר אפשר להחליף, גם את הממשלה אפשר להחליף.
תמר זנדברג (מרצ)
עכשיו אתה מדבר. פה התוצאה.
מיכל רוזין (מרצ)
כל נייר וכל ספר, ראוי שישאלו עליו שאלות, וטוב שכך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בכל מקרה, אני אסיים את המשפט. המשפט שלי רצה לומר את הדבר הבא: היועץ המשפטי ביקש אורכה של חודש? אני חושב שאנחנו כן צריכים לכבד את זה, אבל אז זה לא יהיה אורים ותומים. תבוא המלצה, ונדון בה.
היו"ר משה גפני
גברת זילבר, את הבכירה ביותר שנמצאת כאן ממשרד היועץ המשפטי לממשלה. אני מבקש בשם החברים והחברות, טרם הדיון שיתקיים כאן – והוא יתקיים – נפל עלינו העניין הזה. מליאת הכנסת החליטה שזה יותר חשוב ממה שהממשלה מחליטה. אנחנו נקיים את הדיון. אני שמח שזה כאן כי אני פוחד מהתוצאה שיכולה להיות מחוסר חשיבה או מחוסר ייצוג של אותן קבוצות שדעתן שונה. אנחנו מבקשים שברגע שמסתיימים הדיונים – והסברתי בדיוק מה אני מבקש לדעת – שיהיה נייר שנניח אותו על שולחן הוועדה שנוכל לקיים בו דיון. אני העליתי את הנושא, אמרתי אותו כאן. אמרתי לך, אמרתי את זה ליועץ המשפטי לממשלה ולשרת המשפטים. חסר בהחלטות שלך מה עושים עם אותן קבוצות באוכלוסייה שאומרות שהם רוצים הפרדה. אני מבקש להתמקד על זה, ולא על השכלה גבוהה. שחרדים לא ילכו להשכלה גבוהה - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אל תגיד את זה. זאת עמדתך.
היו"ר משה גפני
כן, עמדתך. כל מה שאמרתי זה עמדתי.
רחל עזריה (כולנו)
חיכינו שבעה חודשים מאז שמליאת הכנסת שהיא אפילו יותר חשובה מהממשלה קיבלה את ההחלטה שיהיה הדיון הזה – נחכה עוד חודש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אני אשמח להיות שותף.
תמר זנדברג (מרצ)
שמחנו להגיע לוועדה של אדוני.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם. תודה רבה. תדעו שזה נושא מאוד משמעותי. שיידע גם היועץ המשפטי. הישיבה נעולה

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים