ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/05/2017

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 504

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ז באייר התשע"ז (23 במאי 2017), שעה 13:15
סדר היום
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ה–2014 (פ/1749/20) (כ/570), של חה"כ רוברט אילטוב, יעקב מרגי, אורלי לוי אבקסיס – בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ רוברט אילטוב ודיון מחדש בסעיף 1 (תיקון סעיף 2 לחוק העיקרי).
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר – מ"מ היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא

רועי פולקמן
חברי הכנסת
רוברט אילטוב

אורי מקלב

יהודה גליק
מוזמנים
מתמחה ייעוץ וחקיקה חוקתי ציבורי, משרד המשפטים - לאה לאורה בנימינוב

עו"ד במח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - ליאת בן מאיר

מפקדת נציבות ירושלים, שב"ס, המשרד לביטחון הפנים - רב כלאי יולנד אלחדד

עוזר יועמ"ש המשרד לביטחון הפנים - איילה ויינשטיין

סמנכ"ל קהילה, מגן דוד אדום - מגן ד"ר אלי יפה

ראש ענף משאבי אנוש, כבאות והצלה - שמעון לייני
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ה–2014 (פ/1749/20) (כ/570), של חה"כ רוברט אילטוב, יעקב מרגי, אורלי לוי אבקסיס – בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ רוברט אילטוב ודיון מחדש בסעיף 1 (תיקון סעיף 2 לחוק העיקרי)
היו"ר חמד עמאר
צהריים טובים לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה.

ואנחנו קודם כול נצביע על הרוויזיה של חבר הכנסת רוברט אילטוב. מי בעד?
לאה ורון
הבקשה עצמה.
היו"ר חמד עמאר
על הבקשה.
לאה ורון
ההצבעה כרגע היא על - - - של חבר הכנסת חאג' יחיא - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא חאג' יחיא, לא ביקשתי.
לאה ורון
- - סליחה, של רוברט אילטוב, לקיים רוויזיה.
היו"ר חמד עמאר
פתחנו את זה.

הצבעה

בעד הרוויזיה – רוב

נגד – מיעוט

בקשת הרוויזיה של חבר הכנסת רוברט אילטוב אושרה.
לאה ורון
הבקשה מאושרת.
היו"ר חמד עמאר
הבקשה מאושרת.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מתנגד.
לאה ורון
חבר הכנסת יהודה גליק מצביע במקום חברת הכנסת נורית קורן, חבר הכנסת אורי מקלב מצביע במקום חבר הכנסת יעקב אשר.
יהודה גליק (הליכוד)
הוא הצביע נגד. רשמת?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מתנגד, ברור.
לאה ורון
זה לא אני רושמת, זה הפרוטוקול רושם.
יהודה גליק (הליכוד)
אין בעיה. פרוטוקול, בסדר.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו עכשיו מצביעים על הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, של חבר הכנסת רוברט אילטוב וחבר הכנסת יעקב מרגי וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. מי בעד?
אביגל כספי
מצביעים על שני הסעיפים יחד?
היו"ר חמד עמאר
על כל החוק. מי בעד? 4 בעד. מי נגד?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
נגד.
היו"ר חמד עמאר
ואין נמנעים.

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ה–2014 נתקבלה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש לי הסתייגות.
היו"ר חמד עמאר
יש לך הסתייגות?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לקבוע עד מתי אפשר להגיש אותה.
היו"ר חמד עמאר
הסתייגויות – עד מתי הוא - - -
לאה ורון
הסתייגות על פי תקנון הכנסת זוהי הצעה שמוצעת לחברי הכנסת. ככל שחברי הכנסת אינם מקבלים את ההצעה היא יכולה להירשם כהסתייגות.
יהודה גליק (הליכוד)
להסתייגות יש זכות דיבור.
לאה ורון
אז חבר הכנסת חאג' יחיא צריך להציע לכם את הצעתו, ואתם תחליטו אם אתם מקבלים אותה או שאינכם מקבלים.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אבל הצבענו כבר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אגיש הסתייגות בכל מקרה.
היו"ר חמד עמאר
כבר הצבענו על החוק.
לאה ורון
אתה יכול להגיש הסתייגות לדיבור.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
עד ההצבעה, לא אחרי ההצבעה.
לאה ורון
אתה מדבר על הסתייגות לדיבור או על הסתייגות מהותית?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא לא, אני מדבר על הסתייגות מהותית פה.
לאה ורון
מהותית – אז צריך להציע את זה בישיבה.
היו"ר חמד עמאר
אבל כבר הצבענו על החוק.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
כבר הוצבע. לא, סליחה, כבר הוצבע.
היו"ר חמד עמאר
החוק כבר הוצבע.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כן, אבל לא הקראת את הסעיף השני.
היו"ר חמד עמאר
הקראנו את הסעיף השני בהתחלה, בדיון הקודם. הקראנו את שני הסעיפים.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
הקראנו. לא היית פה.
היו"ר חמד עמאר
והיא הסבירה גם את שני הסעיפים. אז הסתייגות דיבור אתה רוצה?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אז הסתייגות דיבור בשם המשותפת.
היו"ר חמד עמאר
הסתייגות דיבור בשם המשותפת.
יהודה גליק (הליכוד)
אני גם רוצה הסתייגות דיבור.
היו"ר חמד עמאר
גם אתה רוצה הסתייגות דיבור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מוותר - - -
היו"ר חמד עמאר
אז יופי. אז החוק עבר, ויועבר להכנתו לקריאה שנייה ושלישית במליאה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:22.

קוד המקור של הנתונים