ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/06/2017

צו לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה ) (תיקון התוספת השניה לחוק), התשע"ז-2017

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים