ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/05/2017

התמודדות משטרת ישראל עם הפשיעה החקלאית דוח 67ב כרך שלישי, עמ' 1297

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 241

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, ד' בסיון התשע"ז (29 במאי 2017), שעה 12:00
סדר היום
התמודדות משטרת ישראל עם הפשיעה החקלאית דוח 67ב כרך שלישי, עמ' 1297
נכחו
חברי הוועדה: איתן ברושי – מ"מ היו"ר
חברי הכנסת
שרן השכל
מוזמנים
יובל חיו - מנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

לאה עוזיאל - מנהלת אגף, משרד מבקר המדינה

עידית דניאל - מנהלת ביקורת, משרד מבקר המדינה

אביב דויד - מנהל ביקורת, משרד מבקר המדינה

ערן אטינגר - סמנכ"ל תשתיות, תכנון וניהול משאבי סביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אברהם מאיר - יועץ השר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מירה קליין פאר - ק' אח"מ מג"ב, המשרד לבטחון פנים

אופיר לישנסקי - ר' חוליית מחקר פשיעה באינטרנט, המשרד לבטחון פנים

גונן ירום - מנהל בכיר תחום עיר ללא אלימות, המשרד לבטחון פנים

שגיא ז'רבסקי - ק' אג"מ נחשון, המשרד לבטחון פנים

אברהם פופר - ר"צ ביקורת פנים, המשרד לבטחון פנים

ליאור חיימוביץ - יועץ השר, המשרד לבטחון פנים

נאוה מימון - רמ"ח ארגון ותקינה, שירות בתי הסוהר

לילך וגנר - ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

רחל סלביה מרדכי - מנהלת תחום ביקורת ומעקב, משרד ראש הממשלה

יאיר יששכר וולף - מנהל אגף בכיר ביקורת המדינה, משרד ראש הממשלה

נורית יכימוביץ כהן - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

אורי בן יהודה - ראש תחום ביטחון, מרכז המועצות האזוריות

אלדד שלם - סגן ראש המועצה, מועצה אזורית עמק חפר

דובי אמיתי - נשיא, התאחדות האיכרים

נדב שטילמן - סמנכ"ל משק וכלכלה, התאחדות האיכרים

גלית חזקיה הרשקוביץ - דוברת, התאחדות האיכרים

אורי ספיר - מנהל מרחבים, השומר החדש

מאיה איזנברג - רכזת אסטרטגית ועוזרת מנכ"ל, השומר החדש

אביב כהן - מפקד יחידת השומר החדש ממג"ב, השומר החדש

עדי שוורץ - רפקור ראש פינה

מאיר דויטש - נציג עמותת רגבים

אביבה ברעם - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את התאחדות האיכרים (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: איגוד חברות הביטוח בישראל)

גילי ברנר - שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצג/ת את המועצה אזורית עמק חפר
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומים

התמודדות משטרת ישראל עם הפשיעה החקלאית דוח 67ב כרך שלישי, עמ' 1297
היו"ר איתן ברושי
אני מתכבד לפתוח את הישיבה כממלא מקום של יושבת ראש הוועדה שכידוע בחופשת לידה. אנחנו פותחים את הישיבה הזאת, היום יום שני, 29 במאי 2017, בנושא של פשיעה חקלאית על פי הדוח של מבקר המדינה.

אני רק רוצה לומר מספר משפטים, כמי שמלווה את התחום הזה גם בטרם היותי חבר כנסת וגם בתקופה שאני כאן, בשנתיים האחרונות. אנחנו עדים למשבר לא קל סביב שאלת החקלאות והחקלאים ושאלת הפשיעה החקלאית מלווה אותנו גם בכנסת הזאת בהתמודדות עם מצבים שחייבו גם הגנה עצמית וירי וגם תופעות קשות של חבלות ונזק, שהוא כמובן נזק שהוא נוסף על הקשיים שגם כך חווה המגזר החקלאי.

אני חושב שמה שבולט בדוח הזה, שהוא דוח חמור והוא דוח שהוא יורד גם לשורשי הבעיות של הפרטים, אבל בעיקר שהוא לא מצביע על שום התקדמות ושום שיפור. אני לא יודע אם יש עוד תחום שמבקר המדינה עוסק בו, ויגידו הצוות של המבקר, ודאי גם תחום של משטרת ישראל, שאי אפשר להצביע פה על תיקון ושיפור, אלא בעצם אנחנו רואים עמידה במקום ואפילו החמרה בנתונים. אז לא רק שאין נתונים בצורה מסודרת, על פי מה שכן מתפרסם יש יותר עבירות של פשיעה עם פחות יכולת אכיפה, ולמרות שיש אמצעים, כמו גדר הפרדה ודברים שנעשו בשנים האחרונות, יש פשיעה חקלאית גדולה, נזקים גדולים ויש אי ודאות, בעיניי, של מי בדיוק האחראי, עם החלטות ממשלה שלא בוצעו, עם משאבים שלא תמיד נוצלו, מי בדיוק האחראי, מי נותן את הדין ומה הוא המבחן להצלחה. כשהמשטרה מסכמת פעילות וכשמחוז מסכם פעילות וכשמצביעים על ירידה או עלייה בנושאים שהמשטרה עוסקת בהם, פה העניין הזה לא מספיק ברור.

ברור שבסדר העדיפות של המשטרה, היא לא רואה בזה יעד מרכזי, הראיה, כשיש משברים כמו ירושלים או אחרים, בדרך כלל לוקחים את הכוחות המעטים שעסוקים בהגנה במניעת הפשיעה החקלאית. אי אפשר להטיל את האחריות רק על הגופים האזרחיים, אנחנו כבר מדינה שחגגה השנה עצמאות עוד מעט 70 שנה, עם כל הכבוד, ויש כאן ארגונים ויש כבוד, יש מדינה והיא צריכה לתת את התשובה. אי אפשר לא פעם לשאול, אם זו הייתה אוכלוסייה אחרת, אם זה היה מקום אחר, מה שאני קורא היפים והאמיצים זוכים לתשובות יותר מהירות מהמשטרה, עד כדי לחפש את הפלאפון של איזה ידוענים ואיזה רכבים מיוחדים שנגנבים, מושקעים הרבה יותר מאמצים מאשר באמצעי ייצור של חקלאים שפרושים בכל הארץ.

אי אפשר שלא לשאול האם באמת יש פה סדר עדיפות ברור, האם באמת מתכוונים להתמודד עם הבעיה או שזה לצאת ידי חובה. עד כדי כך שראינו חקלאים בתקופה האחרונה שהיו צריכים להשתמש בנשק להגנה עצמית. אז נכון שלא הכניסו אותם למעצר ובסופו של דבר גם סגרו את התיקים, אבל האם זאת תפיסת הביטחון של המדינה, שאנחנו נשתמש בנשק מתוך הבתים כדי להגן על מתיישבים וחקלאים בכל רחבי הארץ?

הדוח הזה הוא בהחלט תמרור אזהרה, מה שמביא אותנו לישיבה הזאת, ואני מבקש מהמבקר לפתוח ואחר כך נאפשר פה את הדיון. בבקשה.
יובל חיו
אדוני היושב ראש, מכובדיי. אני אומר מילה אחת בפתיחה, לאחר מכן תציג את עיקרי הממצאים מנהלת האגף, גב' לאה עוזיאל. חשוב לומר בפתח הדברים, אנחנו נמצאים בתחום עבירות שהוא ייחודי בתוך המעגל של עבירות רכוש והיחס למתחם העבירות הזה צריך להיות בעל מאפיינים וקשב מתאימים. כך אנחנו חשבנו בתחילת הביקורת. עבירות שנעשות בתחום המרחב הכפרי כנגד רכושם של חקלאים אלה עבירות שחלקן מביאות להתמוטטות במערך חיים שלם. איני מזלזל כלל בעבירות רכוש אחרות, גם להן יש משקל מאוד משמעותי, אבל כן צריך גם לאפיין את הדברים הללו כדי ליצור את סדר העדיפות הנכון. אנחנו מאמינים שמשטרת ישראל ומג"ב יעשו את הפעולות האלה, כי בהקשר הזה, בעולם של אמצעים מוגבלים, צריך גם לדעת לבחון את התעדוף והקצאה נכונה של המשאבים.

זו תפיסה שעמדה בתחילת העבודה על הנושא הזה. אנחנו נציג בקצרה את הממצאים ולאחר מכן יש לי מילה לגבי הפנים קדימה. בבקשה.
לאה עוזיאל
אחרי ההקדמה אני אכנס ישר לתוך הממצאים. קודם כל ב-2008 המשטרה הטילה על מג"ב את האחריות לטיפול בתופעות הפשיעה הכלכלית במרחב הכפרי, בכלל זה מניעת הפשיעה, תפיסת העבריינים והבאתם לדין. לפי מג"ב מרבית העבירות, אנחנו ציינו את זה בדוח, מבוצעות על ידי כנופיות מאורגנות ומקצועיות שמאופיינות בתחכום ובתעוזה רבה, רובן מגיעות מתחומי הרשות הפלסטינית.

משיחות שערכנו כביקורת עם חקלאים עולה שהם באמת מכירים בחשיבות העליונה של הפעילות המבצעית של מג"ב במאבק בפשיעה החקלאית, בעיקר כשוודאי זה חלק מהם. יחד עם זאת, במקרים של פשיעה שמכוונת נגדם החקלאים ממעטים בהגשת תלונות למשטרה, לטענתם זה עקב היעדר אמון במשטרה, היעדר אמון ביכולתה לתפוס ולהרשיע את מבצעי העבירות ובגלל הסיכוי הנמוך להשבת הגניבות.

נמצא כי על אף האחריות שהוטלה על מג"ב באגף החקירות והמודיעין במג"ב לא אוישו תפקידים ייעודיים לטיפול בפשיעה חקלאית. מצבת השוטרים מנתה חמישה בעלי תפקידים בלבד, כחמישית מהתקן שהוגדר. כמו כן המשטרה לא הקצתה למג"ב אמצעים ומשאבים הנחוצים למימוש ההחלטה באופן מספק, כך שיוכל לעמוד במשימה שהוטלה עליו. משאבי זמן משמעותיים של הבלשים והחוקרים שמשרתים ביחידות המרכזיות במרחב הכפרי מופנים ל - - - זאת על חשבון פעילות מבצעית שוטפת. עוד נמצא כי יש נוכחות משטרתית מועטה במרחב הכפרי, מספר הסיורים שנערכים על ידי ניידות הסיור של מג"ב הוא נמוך והוא נמוך בהרבה מהמספר המזערי של הקו האדום שנקבע בנוהלי המשטרה. כך למשל במרץ 2016 היה מספר הסיורים רק כ-27% ממספר הסיורים הנדרש.

מרבית תיקי התלונות נסגרו בלי שנעשו ניסיונות ממשיים מספקים לתפוס את העבריינים ולהעמידם לדין. בשנים 2011 עד 2015 נסגרו 94% מכלל התיקים שנפתחו, רק ב-4.5% מהתיקים הוגשו כתבי אישום. כל אלה ועוד הביאו להקמת התארגנויות פרטיות לשמירה והגנה על שטחים חקלאיים כמו השומר החדש במטרה להתגונן מהפשיעה ולהגביר את הביטחון האישי במרחב הכפרי.

בסיכום הדוח כתב מבקר המדינה כי ממצאי דוח זה מצביעים על חולשה אכיפתית, על אוזלת יד ועל היעדר מענה מערכתי לבעיה אמיתית שהחקלאים עומדים בפניה חסרי אונים ונאלצים להתמודד עמה כמעט לבדם. עוד מוסיף המבקר שהממצאים המובאים בדוח זה מונחים לפתחם של השר לבט"פ, מפכ"ל המשטרה ומפקד מג"ב.
יובל חיו
אני רוצה להתייחס רגע לדוח תיקון הליקויים או ההתייחסות שאנחנו קראנו שנמסרה למשרד ראש הממשלה בנוגע לדוח הזה. יש טקסט מסוים שחזר על עצמו והוא מדבר על תפיסת הפעלה חדשה של מג"ב. זו תפיסה שאושרה לאחרונה והיא אמורה לתת מענה לאזרח, שהוא יהיה על בסיס התחנה הטריטוריאלית. התפיסה באה ואומרת שכל הכוחות יהיו תחת תחנת המשטרה ולמעשה מג"ב יוכפף לתחנת המשטרה ולמרחב.

בניתוח שלנו אנחנו ניסינו לחבר את הדבר הזה לממצאי הביקורת ולראות איך הדברים האלה ייתנו את המענה. לנו כמשרד, אני מניח שגם לוועדה, יהיה חשוב לשמוע באמת פירוט לגבי התפיסה הזו, האם היא כבר מופעלת בשטח, לאן היא אמורה, האם נקבעו איזה שהם יעדים מדידים כדי לדעת האם התפיסה הזו מחוללת שינוי או אינה מחוללת שינוי. אלה נתונים חשובים מאוד כי מבחינתנו עצם העובדה שיש איזה שהיא תפיסה בפתח שצמחה ב-2016-17, כמדומני, זה עדיין לא נותן את המענה השלם למכלול הממצאים שעולים בדוח. אנו נשמח לשמוע על הדבר הזה.
היו"ר איתן ברושי
כן. מי ממשרד החקלאות פה? ערן. אני רק רציתי לדעת שאתם פה, קודם איחרתם. משטרה, מג"ב, מי מדבר? בבקשה, שם ותפקיד.
מירה קליין פאר
צהריים טובים. אני אתחיל. שמי מירה קליין, אני קצינת אח"מ, חקירות ומודיעין של מג"ב בשלוש השנים האחרונות. אני רוצה קודם כל להתייחס לנתונים שהוצגו פה. היה עוד ממצא שהיה בדוח שיש הבדל בין מה שנעשה אצלנו במג"ב לבין המשטרה הכחולה בשלוש השנים האחרונות. לא כל תיקי הפשיעה החקלאית בחמש השנים האחרונות הגיעו למג"ב. לפי הממצאים שבדוח 42% מהתיקים טופלו במשטרה הכחולה, 50% במג"ב.

אני מציינת את זה כי יש הבדל, כי במג"ב ההתייחסות לפשיעה החקלאית, שזה הנושא המרכזי שלנו, קיבל ומקבל כל הזמן תשומת לב והתייחסות מאוד מאוד רצינית. אנחנו עושים מעקב אחרי כל תיק של פשיעה חקלאית, בין עבירה קלה לבין עבירה חמורה, אנחנו עוקבים אחרי כל תיק ותיק מתחילתו, על אופן הטיפול, ומשתדלים להגיע לרגל המסיימת של כתבי אישום. הנתונים שהוצגו פה, שרק 4% מגיעים לכתבי אישום, לפחות לא המצב במג"ב, לא כך גמרנו את שנה שעברה ולא כך המצב עכשיו. הנתון המדויק לפחות ממג"ב, שאנחנו מרכזים היום את מרבית תיקי הפשיעה החקלאית, שאחוז ההצלחה שלנו בטיפול הזה הוא 14%. אני רוצה להסביר לכולם שזה נתון גבוה מאוד כי פשיעה חקלאית היא חלק מסל עבירות רכוש במשטרת ישראל והממוצע של כתבי אישום בכל משטרת ישראל בעבירות רכוש הוא 9% ותיקי הפשיעה החקלאית אצלנו מגיעים ל-14%, שזה נתון שהוא מעל פי שניים, למרות שמדובר בתיקים שנמצאים בזירות חקלאיות שהן זירות יותר קשות להתמודדות, הן הרבה יותר גדולות, יש פחות ממצאים, המז"פ יותר מתקשה לעבוד שם, ועם כל המכלול הזה ביחד אחוז הצלחה של 14% הוא אחוז גבוה מאוד.

אצלנו התיקים של הפשיעה החקלאית לא מתבצעים בתחנת משטרה רגילה, אלא יש לנו שלושה ימ"רים גדולים ועוד ימ"ר אחד קטן במחוזות צפון, חוף, מרכז ודרום. ימ"ר זאת יחידה מיוחדת ש - - -
היו"ר איתן ברושי
אתם קיבלתם את כל המשאבים שהקצו? יש טענה בדוח שמה שהוחלט עם המועצות האזוריות, שיש פה נציגות, לא בוצע כי לא היה מצ'ינג, יש תקנים שלא אוישו. אנחנו לא שבעי רצון מהדוח, אני מניח שגם את לא, השאלה היא אם התוצאות האלה משקפות את היכולת או שאפשר לעשות יותר.
מירה קליין פאר
תמיד צריך לשאוף לעשות יותר, אנחנו שואפים לעשות יותר ורוצים לעשות יותר. הפערים הגדולים שהוזכרו בדוח, אני תיכף אתייחס אליהם, התחלתי לומר שיש לנו יחידות ימ"ר שהן כמו ימ"ר כחול, יש להם את כל האמצעים המודיעיניים והבילוש והחקירות, אבל החליפות הטכנולוגיות שיש לימ"רים אחרים, שזה אמצעים יותר מתקדמים, עד היום לא היו לימ"רים שלנו וכתוצאה גם כן ממודעות של הארגון וממצאים של הדוח נעשו ישיבות בחצי השנה האחרונה בספ"כ הכללי של המשטרה והוחלט בסוף השנה שגם הימ"רים שלנו יקבלו את אותה מעטפת מקצועית - - -
היו"ר איתן ברושי
באיזה סוף שנה? סוף 16'?
מירה קליין פאר
סוף 16'.
היו"ר איתן ברושי
ומתי זה יסופק להם?
מירה קליין פאר
אנחנו כבר עכשיו, בחודשים האחרונים, העברנו תקציבים ואנחנו בתהליך של הקמה של שני דברים, המטה החם, כמו שהוזכר פה, שהיה עד עכשיו מטה מאוד מצומצם, שבקושי היינו ארבעה אנשים, הוא הולך לגדול למטה גדול של מעל 40 תקנים. התקנים האלה, כבר עכשיו חלקם מועברים לנו, חלקם ממקורות מג"ב, איישנו כבר שישה-שבעה בעלי תפקידים חדשים. הצפי הוא שעד סוף השנה הזאת תקום מחלקה רצינית שיהיו בה את כל הכלים הטכנולוגיים המתקדמים שיש בכל מחוז ואז זה יעזור ליחידות שמפענחים את הפשעים אצלנו, לתת להם כלים שיוכלו להגיע לתוצאות עוד יותר טובות - - -
היו"ר איתן ברושי
וזה יפעל במטה הארצי של מג"ב?
מירה קליין פאר
כן.
היו"ר איתן ברושי
המטה הארצי יפקד על הפעילות בכל הארץ?
מירה קליין פאר
המטה הארצי של חקירות ומודיעין של מג"ב הוא אחראי מקצועי על אותן יחידות שטח, כמו אמרתי, ארבעה ימ"רים שפועלים בארץ ושם אנחנו ממקדים את הפעילות בעיקר, כמו שנאמר פה, נגד כנופיות מאורגנות, חלקם באמת באים מהרשות הפלסטינית, חלקם ממזרח ירושלים, מאזור הדרום, אלה כנופיות - - -
היו"ר איתן ברושי
אין כנופיות מהבדואים בנגב?
מירה קליין פאר
גם.
היו"ר איתן ברושי
למה את לא מזכירה?
מירה קליין פאר
הזכרתי עכשיו.
היו"ר איתן ברושי
אמרת מיהודה ושומרון.
מירה קליין פאר
לא, אולי לא הובנתי נכון, אמרתי מאזור הדרום, אמרתי שזה לא רק מתושבי הרשות, אנחנו מזהים גם בפזורה הבדואית, גם מזרח ירושלים, אלה כנופיות שמתמקצעות בעיקר בסיפור של גניבת בעלי חיים, של צאן ובקר וגניבה של ציוד חקלאי. זה לא שכל הפשיעה החקלאית מבוצעת רק על ידי הכנופיות האלה, יש לפעמים פשיעה שהיא על בסיס של פשיעה של עבריינים מקומיים, גניבת תוצרת, גניבת ציוד, זה לא תמיד על ידי אותן כנופיות. אבל גם כך אנחנו מאמינים שעד סוף השנה יהיו לנו את אותם כלים, כמו שאמרתי, שיש במשטרה הכחולה.
היו"ר איתן ברושי
אני רוצה ללכת הלאה. בעקבות הדוח, שאתם בטח הגבתם עליו, וגם משרד ראש הממשלה, תני דבר אחד או שניים שבעקבות הדוח הזה יהיו שונים. מה שאמרת, שהתקבלה החלטה בסוף 16', זה לפני שהדוח פורסם. הדוח הזה הוא דוח חמור, מה יקרה למחרת הדוח? האם יש משהו שאפשר לבשר פה?
מירה קליין פאר
הבשורה הגדולה זה ההחלטות החדשות שהתחלתי לפרט אותן, ההתייחסות לפשיעה החקלאית במשטרה עוברת שינוי גדול, הימ"רים זה באמת היכולות לפענח את הפשעים אחרי שהם קורים. הייתה פה גם התייחסות בדוח לכוחות המבצעיים בשטח, של היעדר מספיק כוחות מבצעיים בשטח, לפני כן מי שסייר, הכוחות היו בשטח זה יחידות הסיור הכפרי של מג"ב, שבשנתיים האחרונות, עקב המצב הביטחוני בירושלים, הרבה פעמים היו מתגברים בירושלים ובעצם לא היו נמצאים בשטח ואיפה שהוא היה חסר הממד של ההרתעה והממד של הנוכחות והבולטות בשטח, וההחלטה של הארגון בסוף השנה הזאת, והיא כבר יושמה, לשאלתך, העבירו את האחריות על המגזר הכפרי למחוז הכחול, לתחנות הכחולות, במובן הזה שיש מפקד אחד בשטח, מפקד התחנה הכחולה אחראי גם על העיר, אבל גם על המגזר הכפרי ולכן גם העבירו מתקנים של - - -
היו"ר איתן ברושי
זה כבר עובד בכל הארץ?
מירה קליין פאר
זה עובד בצפון, בדרום, זה עכשיו בתהליך, כל חודשיים מחוז אחר מצטרף. נכון לעכשיו שניים כבר, בצפון ובדרום זה עובד, זה בתהליך, זה עובר, שלב שלב זה יעבור בחודשים הקרובים בכל הארץ ובעצם מערך היישובים של מג"ב, שזה כל ה - - -
היו"ר איתן ברושי
זאת אומרת זה שינוי לעומת התפיסה שהייתה מקודם? עכשיו, אחרי שכבר התחלתם, זה נראה נכון, המהלך הזה? או שבעוד שנה ישנו את זה עוד פעם?
מירה קליין פאר
אני לא יכולה להיות נביאה מה יהיה בעוד שנה, אבל לפי התפיסה החדשה אמורים להיות בשטח יותר כוחות שייתנו מענה לכלל האירועים במגזר הכפרי. התושבים של המגזר הכפרי מתלוננים גם על פשיעה חקלאית וגם על עבירות - - -
היו"ר איתן ברושי
אם אני מבין נכון, אתם אומרים שהמשטרה הכחולה תהיה אחראית גם על המרחב הכפרי והאחריות הכוללת תיפול על המשטרה הכחולה, בי"ת, שבמטה מג"ב יש משאבים ואמצעים נוספים כדי להגיע לפענוח ולחקירות שיהיו.

יש פה מישהו ממשרד המשפטים? את יכולה להשלים את הדיווח הזה, אם יש אצלכם היערכות? אחת הטענות שאין טעם להגיש תלונות כי בסוף החקלאי שמתלונן הוא האשם. היו כבר מקרים שחקלאי שנתן פליק למישהו שגנב הוא נכנס למעצר וזה שגנב יצא ברכוש גדול.
לילך וגנר
אני לא נציגת הפרקליטות, אני נציגת ייעוץ וחקיקה. בדיונים שהתקיימו בנושא הזה היו נציגי הפרקליטות שסיפרו על הטיפול שלהם בתיקים שמועברים אליהם וסיפרו על המענה שהם נותנים לתיקים. גם בדוח לא ראיתי שעלתה איזה שהיא ביקורת ספציפית לגבי הטיפול על ידי הפרקליטות שמאשימה את הנפגע ולא את הפוגע, אלא אם אני טועה, ממה שקראתי בדוח. דובר על האם יש עבירה מתאימה שניתן לייחס אותה לכל המצבים האלה של גניבות חקלאיות על סוגיהן השונים ונדמה, גם מן הדוח וגם מבדיקה שאנחנו ערכנו בעקבות הדוח, שיש מענה כזה, גם במסגרת תיקוני החקיקה שנעשו לאחרונה וגם במסגרת המדיניות של יועמ"ש מג"ב לאכוף גם עבירות חטא ולא רק עבירות עוון. זו מדיניות שווידאנו אותה וגם הוגשו כתבי אישום.
היו"ר איתן ברושי
והענישה, היא הולמת?
לילך וגנר
אנחנו קיבלנו דוגמאות לכתבי אישום, אולי אפשר לשאול אותם על ה - - -
היו"ר איתן ברושי
לא, אני שואל אותך. אל"ף, האם קראת את הדוח? תתייחסי רגע לדוח, אבל אני שואל האם יש יכולת לגורמי האכיפה להעניש באמת, או שבסוף מושקע מאמץ גדול והגנב עם חיוך גדול יוצא לאן שיוצא.
לילך וגנר
בעבר הבעיות שעלו בדיונים קודמים היו בעיות ראייתיות ולא בדין הפלילי ולא בענישה שבסופו של דבר נגזרת כאשר יש ראיות. עיקר הטרוניות היו בנושא הראייתי, במצבים בהם אין די ראיות או שמדובר בעבריין לא נודע. הרבה תיקים, כמו שעולה מדוח מבקר המדינה, נסגרים בעילות האלה. אלה הטענות ששמענו בעבר, ושוב, היו טענות גם בנוגע למדיניות האכיפה של יועמ"ש מג"ב שבינתיים שונתה בכל הנוגע לאכיפה של עבירה של פלישה לשטחי מרעה. אנחנו קיבלנו דוגמאות לכתבי אישום שהוגשו ב-2016 בעבירות שהן עבירות חטא ובעבר נמסר שהמשטרה לא עוסקת בהן מאחר שמדובר בחטא והבנו שבנושא הזה היה שינוי.
היו"ר איתן ברושי
אני אשאל שאלה ואחר כך נעביר את רשות הדיבור, בכל זאת אתם צריכים להסביר, עם כל הדיבורים על מאמצים למה הדוח הזה כל כך חמור? אז שום דבר פה לא עוזר?
לילך וגנר
לא, אנחנו הבנו שבעקבות הדוח היה שינוי מסוים.
היו"ר איתן ברושי
בדוח הזה שפורסם לפני חודש לא - - -
לילך וגנר
כן, אנחנו עשינו מעקב בעקבות הביקורת על הנושא של פלישה לשטחי מרעה, כי במסגרת הזאת נעשה תיקון חקיקה ב-2014 כדי להחמיר את העבירה מחטא לעוון, כדי שהמשטרה תוכל - - -
היו"ר איתן ברושי
לא, הנושא הזה לא עוסק רק בשטחי מרעה, יש כאלה שלא יוצאים למרעה אחרי שרוקנו להם את הדיר.
לילך וגנר
אבל במקרים ה - - -
קריאה
כמה כתבי אישום הוגשו בגלל התיקון הזה?
לילך וגנר
שוב, אני לא נציגת גורמי האכיפה, אני נציגת הפן המשפטי, כדי לראות אם יש מענה הולם בחקיקה, או שיש איזה שהיא בעיה בחוק שצריך לתקן אותה. אני בכובע הזה כאן.
היו"ר איתן ברושי
חברת הכנסת שרן השכל.
שרן השכל (הליכוד)
כמה דברים. קודם כל, חבר הכנסת איתן ברושי, תודה רבה על הדיון, שהוא דיון מאוד חשוב. אני חושבת שקודם כל צריך לדבר על נקודת אור מסוימת כי בדיון שהתקיים לפני כשנה וחצי, כשאני העליתי את הנושא הזה של הפרוטקשנים, המשטרה אפילו לא ידעה על מה אני מדברת, הם אמרו שהם לא מכירים את התופעה הזאת בכלל. עם זאת לפחות באים ומנסים לגעת בנושא.

אני חושבת שלבוא ולומר ש-14% מהתיקים שבעצם נתפסים זה לא רציני, בגלל שברוב עבירות הרכוש שנתפסות על ידי המשטרה, כולם מגישים תלונה, אם זה על טלפון או אם זה על תכשיט, כמעט כולן נסגרות מחוסר עניין לציבור, המשטרה אפילו לא יוצאת בשביל לחפש, לא מסתכלת במצלמות, לא עוקבת, לא נוגעת בזה בכלל. לבוא ולומר שגם בעבירות חקלאיות 11%, אנחנו רואים פה עם השנים ירידה מ-2014, 2015, עוד מספרים יותר נמוכים של הטיפול בתיקים או של הגעה לעבריינים האלה, זה מגוחך.

הרבה מאוד מהעבירות האלה הן עבירות שחוזרות על עצמן. אתה יודע, היה מקרה, חקלאי סיפר לי לפני כמה חודשים שגנבו לו מהטרקטורים את המחשבים, שעולים עשרות אלפי שקלים. פשוט באו, הוציאו והמכשירים משותקים. טרקטורים, מכונות כאלה ענקיות משותקות, אי אפשר להניע, אי אפשר להזיז. התקשרו אליהם אחרי כמה ימים וביקשו מהם 10,000 שקל בשביל כל המחשבים. במצב כזה שהמשטרה אחר כך באה עם נתונים של 10% שהם הצליחו להגיע וטיפלו במקרים אנשים אפילו לא מגיעים למצב שהם מגישים תלונות, כי הם אומרים 'אני אגיש תלונה, עדיף לי ללכת לשלם את הכסף, לגמור את הסיפור הזה במקום שעכשיו זה ייכנס לכל הסבך הזה'.

עכשיו באים ואומרים לנו שהחמירו את הענישה, נכון? אבל זה לא עוזר אם מחמירים את הענישה ולא מטפלים בכלל באכיפה. אלה עבירות עם כנופיות, עם אנשים, דברים שחוזרים על עצמם. בראש פינה, פעם שלישית עכשיו שרפו את בתי הקירור.
היו"ר איתן ברושי
תיכף ידברו על זה.
שרן השכל (הליכוד)
שלישית, פעם שלישית ברציפות. יודעים מאיפה זה מגיע, יודעים מי בא ומבקש מהם את התשלומים של חברות האבטחה האלה. למה אתם לא - - - לא צריך עוד סיורים אפילו, בואו תעבדו אל מול החקלאים יד ביד, תהיו שם, תבואו תיקחו את התלונות האלה בעצמכם. אף אחד לא מוכן לבטח אותם יותר, מה הם יעשו? מה, להשמיד את בית הקירור? איך הם אמורים? מה? הם יילכו והם ישלמו בסוף לחברות האבטחה, זה מה שאני הייתי עושה. הם ישלמו לעבריינים האלה כדי שחס ושלום התוצרת שהם עובדים עליה שנה שלמה לא תושמד בהינף יד.

אתם חייבים לבוא ולתת להם פתרונות. זה הגיע למצב שזה בלתי אפשרי. מדברים על 10%, 14%, זה מגוחך, באמת. איתן, חייבים לבוא, לשים את האצבע על הדופק, חייבים למצוא איזה שהיא דרך לטפל בכל המקרים האלה. בסוף מוצאים את הבקר הזה, לבוא לשים מיקרו צ'יפים בבקר, כדי ללכת אחרי זה לזהות אותם - - -
היו"ר איתן ברושי
תיכף נדבר על המשאבים שמשרד החקלאות - - -
שרן השכל (הליכוד)
יש פעולות שאפשר לעשות. צריך לבוא באמת בשיא הרצינות, לקחת את הנושא הזה לידיים ולטפל בכל מקרה, בכל מקרה לגופו, בכל העבריינים שחוזרים.
קריאה
אני מבקשת להגיב.
היו"ר איתן ברושי
הדיון הזה לא יהיה ללא גבול, לכן צריך לקצר. דובי אמיתי, התאחדות האיכרים.
דובי אמיתי
אדוני היושב ראש, חברת הכנסת שרן השכל, אנשי המבקר. אני הגעתי לפה על מנת לנסות להעביר לכם את התחושה שלנו, החקלאים. למי שלא יודע, אז אני עדיין משרת במילואים בדרגת אלוף משנה בצפון ואחת המטרות המרכזיות זה תחושת ביטחון בבט"ש. זה גם חלק מהמשימות הצבאיות שלי. אני אומר לכם פה שאנחנו תחת טרור, טרור חקלאי, לא פשיעה חקלאית, טרור חקלאי, וזה ממש ככה. מהלכים אימים על החקלאים והמצב הולך ומידרדר.

אין לי כוונה להיכנס לכל ממצאי הדוח, אבל מה שעובר עלינו זה גל טרור אמיתי. אחד הדברים, אני רוצה להזכיר לך, אדוני היושב ראש, לפני מספר חודשים, יחד עם חלק מהפורום, גם של המשטרה וגם של מג"ב, ישבנו בדיון סגור אצל השר לבטחון פנים ודיברנו, העלינו את הנושאים. אפשר לבוא ולומר שראינו את הנולד כי אנחנו נמצאים שם, זה היה לפני חמישה חודשים, והמצב רק הולך ונהיה יותר מסובך ואני חושב שהבעיה המרכזית שלנו, אנחנו לא שמים לזה מספיק את הדעת, זה סגירת מעגל הרשעה. סגירת מעגל הרשעה צריך להתחיל מהרצון והאומץ של החקלאי לדווח על מה שקורה בשטח, כי החקלאי נמצא בחזית. היום המצב שהחקלאים לא רוצים לדווח, משתי סיבות, לא מאמינים במערכת מצד אחד ומצד שני חוששים מהביטחון האישי שלהם. אם נתלונן, אנחנו תיכף נשמע את בית האריזה שנשרף. זה מצחיק שבאותו יום שהונח הדוח של מבקר המדינה, באותו יום נשרף בית אריזה בפעם השלישית, למה? כי הוא לא מוכן לשלם את מה שאמרה חברת הכנסת שרן, הוא לא מוכן לשלם דמי חסות. הושקעו מיליון שקלים במיגון, מערכות ומצלמות, עשינו את כל הנחיות המשטרה, שלא נתבלבל, אני פותח סוגריים, מג"ב נמצאים בשטח, עובדים, אני סוגר סוגריים, אבל במבחן התוצאה נשרף בית האריזה. פשוט נשרף. תיכף נשמע מה עושה חקלאי בקצה כששורפים לו את הפרנסה.

אני אומר, סגירת מעגל הרשעה מתחילה אצל החקלאי, אמרתי מה הוא לא עושה, והיא צריכה להיות בשלב השני או מג"ב או משטרה, ובשלב השלישי פרקליטות. היה לנו ניסיון טוב, אני מניח שכולכם יודעים, היה לנו פרקליט ייעודי בפרקליטות צפון, סימנו אותו כפרקליט לפשיעה ולטרור חקלאי. כאשר כל הכוחות, גם החקלאים, גם מג"ב, גם המודיעין, גם כל מה שאתם רוצים עובדים תחת הנחיה של פרקליט מנוסה שלקח על עצמו באופן יזום בפרקליטות צפון לנהל את המאבק הזה, הצלחנו להגיע לסגירה ולמעגלי הרשעה והנחת כתבי אישום הרבה יותר ממה שיש פה בדוח, כי ידענו שיש לנו כתובת אחת בפרקליטות וכולם סונכרנו למהלך הזה. את זה כבר הצגתי והבאתי את הפרקליט לדיון הקודם, היום הוא יצא לאזרחות, והתוצאות היו מרשימות. וכשהחקלאים בשטח רואים שאותו גנב בסוף נעצר עד סוף ההליכים ומורשע ויושב שנתיים, אז כולם - - -
היו"ר איתן ברושי
תגיד מילה על הביטוח, דובי.
דובי אמיתי
אני אגיד על הביטוח עוד דקה, ברשותך. אני לא בטוח שפריסת ההפעלה החדשה, אני ממש לא בטוח, של מג"ב תחת התחנות של המשטרה כולה, היא הדבר הנכון. אני חושב שזו טעות, כי אני מסתכל דרך העיניים של אותו מפקד תחנה כחולה, בסדר העדיפויות שלו, איפה הוא צריך לקבל את ההחלטות, האם במרחב הכפרי, האם בשטח החקלאי או בתוך המרכז העירוני, ומג"ב הופכים להיות ת"פ שלו. אני לא בטוח שזה נכון, אני חושב שבעוד שנה נצטער על מה שהחלטנו.

ביטוח. אני חושב שמה שקורה זה פשוט ביזיון. אני ביקשתי להיפגש עם המפקחת על הביטוח, הגב' דורית סלינגר, ואני מניח שניפגש איתה ויכול להיות שאולי בעזרת הוועדה, או יושב ראש הוועדה. אחרי האירוע הראשון חברות הביטוח מקשיחות את העמדה שלהן, הן לא מוכנות לבטח. הן משאירות אותנו עומדים באוויר. מה עשו בתחום אחר? כשגל התאונות של הרכבים הדו גלגליים התחיל לעלות, החליטו לעשות פול, לקחו את כל חברות הביטוח, עשו פול וכולן משתתפות במאמץ הלאומי לטפל ולבטח את הדו גלגלי. אני חושב שחברות הביטוח בעניין הזה, בהנחיה הממשלתית, צריכות לקחת כולן את האחריות ולבטח את החקלאים ביטוח מלא. זו תחושת ביטחון, זו אחריות של מדינה.

הדבר השלישי, במשפט אחד, אמרתי את זה לפי שישה חודשים בדיון אצל השר ואני אומר את זה פה, מדינת ישראל חייבת להשקיע במה שנגעה שרן, זה לשים צ'יפים, בבדיקות דנ"א של כל הבקר במדינת ישראל. זה טוב גם לפשיעה החקלאית וזה לא פחות טוב לבריאות הציבור, שנדע כולנו מאיפה מגיע הבשר בסוף לשולחן שלנו. זה משרת שני מאמצים.
היו"ר איתן ברושי
תודה. נעבור, נא להגיד שם ותפקיד לפרוטוקול.
עדי שוורץ
שמי עדי שוורץ, חקלאי מראש פינה, דור חמישי של חקלאים, שותף וחבר הנהלה בבית הקירור והאריזה רפקור ראש פינה. רפקור, התפקיד שלו לרכז את כל התוצרת החקלאית של ראש פינה, אנחנו מגדלים בעיקר פירות נשירים וזו פרנסתנו וזה הרבה מאוד שנים, המפעל הזה הוא כבר בן 45 שנה. אנחנו חווים טרור, כמו שאמר דובי, כמו שנאמר קודם, זה טרור. אני לא חושב שזה סוג של עבירות רכוש, כי פה הוגדר רק סוג של עבירות רכוש, אני כחקלאי בשטח לא מרגיש שזו רק עבירת רכוש, אנחנו מרגישים חוסר ביטחון פיזי, אישי, עד כדי כך שהיו מקרים של ירי על חקלאים שניסו להגן על רכושם, או שהסתובבו בלילה בשטחים. ומה לעשות, בלילה אני אוהב לישון במיטה ואני לא רוצה להיות עכשיו שומר על השטחים שלי ואני לא חושב, עם כל הכבוד לפורומים המכובדים שהוקמו, כמו השומר החדש, שהוא דבר ראוי ומכובד מאוד, אני חושב שתפקידה של המדינה הריבונית, מזה 69 שנה, זה להגן עלינו, לא רק על גבולותינו ונגד אויבינו, אלא גם נגד אויבינו מ - - -
היו"ר איתן ברושי
כמה פעמים שרפו ומה קרה בין שריפה לשריפה?
עדי שוורץ
בשנתיים האחרונות נשרף לנו בית הקירור שלוש פעמים. מיולי 2015 עד ה-16 במאי האחרון, נשרף בית הקירור שלוש פעמים. הנזק המצטבר הוא 12 מיליון שקלים, כאשר מתוכם חלק, למען הצדק, 7 המיליון הראשונים כוסו על ידי הביטוח, אחרי זה חברת הביטוח לא הסכימה, אף חברת ביטוח לא הסכימה, ללא שום תנאים, למרות כל מה שעשינו, אף חברת ביטוח לא הסכימה לבטח אותנו. אנחנו בפועל בלי ביטוח. זאת אומרת גם היום אנחנו בלי ביטוח, כאשר אנחנו למעשה בסוג של טרור.

אם יש במדינת ישראל, אם חס וחלילה יש מלחמה, יש מס רכוש, למה מס רכוש לא חל עלינו? למה אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח אותנו? אנחנו מוכנים לשלם, אנחנו חושבים שצריך לשלם. אני גם לא חושב שאנחנו צריכים להתחנן על זה, זה צורך בסיסי שלנו כחקלאים.

אני יודע שהזמן קצר, אני לא ארחיב, אבל אני רוצה רק לספר - - -
היו"ר איתן ברושי
מה אתה מציע?
עדי שוורץ
מה אני מציע?
היו"ר איתן ברושי
מה היית עושה? עכשיו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אם אתה מקבל החלטה, שלוש פעמים שרפו, מה היית עושה?
עדי שוורץ
קודם כל אני חושב שחברות ה - - -
היו"ר איתן ברושי
לא, ביטוח זה ברור.
עדי שוורץ
אני חושב שיש מערכות - - -
היו"ר איתן ברושי
בכל זאת אתה - - -
עדי שוורץ
אני חושב שברגע שמג"ב ייקחו על עצמם את זה בצורה יותר רצינית ויגבירו את כוח האדם שלהם, ברגע שיש נוכחות יש מה לעשות, יש פחות פעילויות. אני מתנדב במתמידים של מג"ב, אז אני קצת יודע, הרבה פעמים ההנחיות של המתמידים של מג"ב זה 'תעצרו בכבישים, תבדקו תעודות זהות', כאשר אני כל פעם הייתי אומר 'בשום פנים ואופן לא', אני כמג"ב צריך להסתובב בשטחים החקלאיים.
היו"ר איתן ברושי
בית האריזה שלך הוא על כביש ראשי.
עדי שוורץ
בית האריזה שלי הוא 300 מטר מתחנת משטרה.
היו"ר איתן ברושי
זה מה שאני אומר.
עדי שוורץ
בתוך תחומי היישוב ולמרות זאת, למרות ההשקעות שלנו, עדיין היה מפגע, כאשר לדעתי אם מדינת ישראל רוצה היא יכולה להגיע למציתים.
היו"ר איתן ברושי
אטינגר, אתה הדובר הבא, תתכונן להסביר מה אתם עושים.
עדי שוורץ
אני רק רוצה משפט אחרון. יש שיר שכתב עמנואל הרוסי בשנות ה-30 של המאה שעברה, שיר ערש שקוראים לו 'שן, בני, שן במנוחה', בבית השלישי יש שם כמה משפטים שאומרים 'בוערת הגורן בתל יוסף וגם מבית אלפא עולה עשן'. זאת אומרת אנחנו עברנו מאז 85 שנה ועדיין הביטחון האישי שלנו לא קיים. תודה.
שרן השכל (הליכוד)
איתן, רק שאלה קטנה. אנחנו לא מדברים פה, לא על אפרת ולא על חברון ולא על יצהר, האם המשטרה, מג"ב, יס"מ, הם נמצאים פה, האם אתם יכולים להגן על חקלאי ראש פינה? האם אתם מסוגלים לעשות את זה? זה קורה 300 מטר מתחנת משטרה.
היו"ר איתן ברושי
לא, השאלה נאמרה לכולם, אבל נחזור אליה בסוף הדיון, אני רוצה שנציע משהו מעשי בסוף ולא רק להתלונן. אטינגר, אתה יכול להגיד, למשרד יש מה לומר?
ערן אטינגר
קודם כל אנחנו שמחים על הדיון הזה, אנחנו בצד של החקלאים ועושים הרבה פעולות לסיוע לחקלאים - - - על הדיון של הוועדה.
קריאה
איך עוזרים להם תקציבית?
היו"ר איתן ברושי
תיכף נגיע לתקציב.
ערן אטינגר
משרד החקלאות הוא לא גוף אכיפה והוא לא גוף מבוקר בדוח הזה - - -
היו"ר איתן ברושי
אבל גם לכם יש יחידת אכיפה, כמו הפיצוח או כמו אחרים.
ערן אטינגר
היא לא אוכפת עבירות רכוש נגד חקלאים ולכן הנושא שפה הוא לא בתחום ה - - -
היו"ר איתן ברושי
לא בשביל להתקיף, הטענה היא שאין יכולת לבטח, האם קרן נזקי טבע יכולה להיכנס? לא נעשה את הדיון פה, אבל ללכת לממונה על הביטוח זה התפקיד שלכם, להגיד שלחקלאים אין ביטוח זה נכון גם ל - - - ביום שנכנסתי לכנסת בדיוק הייתה הגניבה הגדולה בעידן, צאן יחידי, בוגרי צה"ל, יחידות הכי מובחרות, עמדו חסרי אונים מול 200, זה מהבדואים, זה לא הגיע מיהודה ושומרון, גם לא מירדן, במבצע מתוחכם, שרוקנו את כל הדיר שם. באמת זה היה דבר מטורף. אז אם אומרים פה שאין ביטוח, אני אומר את זה גם לפרוטוקול וגם לכם, לא יכול להיות שדיון כזה ייגמר בזה שאנחנו התלוננו אחד על השני. תיכנסו לביטוח, אתם בממשלה, יש שר חקלאות, לדרוש דיון בממשלה ולאכוף את הביטוח. למשל.
ערן אטינגר
קודם כל אני שומע את הדברים, סוגיית הביטוח באופן ספציפי לא מוכרת לי, האם באמת יש כאן כשל שוק אמיתי שמצדיק כניסה, אבל זה כמובן נושא שאפשר לבדוק אותו ואני אעביר את הדברים.
היו"ר איתן ברושי
דבר שני אני שואל אותך, משרד החקלאות יכול לעזור. כראש מועצה לשעבר בעמק יזרעאל טיפלנו, למשל שיהיו מענקים למיגון. אם יוכרו אזורים שהם רגישים יותר ותהיה אפשרות לקבל אמצעים של מצלמות, של גידור - - -
שרן השכל (הליכוד)
אבל יש להם, היו להם מצלמות, היה להם - - -
היו"ר איתן ברושי
אני לא מדבר עליהם כרגע, האם משרד החקלאות יכול להכיר בהשקעות של משרד החקלאות, כמו לטרקטור או למשהו אחר, גם לאמצעי מיגון. אין ספק שאחת הדרכים לצמצם את התופעה זה מיגון, על כל מרכיביו, אני לא רוצה להאריך, אני שואל למה לא תכניסו את זה גם לחלק מהכללים של משרד החקלאות.
ערן אטינגר
חבר הכנסת ברושי, כמו שאתה יודע היטב ואף רמזת, תקציבי מנהלת ההשקעות צומצמו באופן דרמטי בשנים האחרונות ואתה מציע פה, ואנחנו היינו שמחים להרחיב את מסלולי הסיוע שלנו מול חקלאים ולצערנו - - -
היו"ר איתן ברושי
קודם כל תרשמו את זה כהערה לבדיקה.
ערן אטינגר
אנחנו רושמים ואני אעביר את הדברים במשרד.
היו"ר איתן ברושי
לגבי ארגון המועצות האזוריות.
אורי בן יהודה
תודה, אדוני היושב ראש. שמי אורי בן יהודה, אני מרכז את תחום החירום והביטחון במרכז המועצות. אני מבקש לומר כמה דברים. אני חושב שמעל הדיון המאוד חשוב הזה מרחפת שאלת יסוד הרבה יותר עמוקה וזה מה התפיסה של מדינת ישראל כלפי החקלאות. לא נרחיב בעניין הזה, אבל לטעמי זה משפיע גם על הדרך שבה גורמי האכיפה וגורמי הענישה מטפלים בדברים. הדבר השני שחשוב להגיד אותו, והוא כבר נאמר פה על ידי חלק מהדוברים, זה לא רק גניבות חקלאיות, זו פשיעה חקלאית על כלל סוגיה. כל השריפות של נובמבר האחרון התחיל בשריפה במטע אבוקדו על יד מושב טל-אל. הרשתות שנגנבות מחממות בגוש צוחר בימים אלה מיועדות לכיסוי חממות מריחואנה בשטחי האש של צאלים שלא מטופלים בצורה מספקת. לכן צריך להסתכל על זה רגע הרבה יותר רחב מאשר רק הגניבה עצמה.

לעצם העניין, זה גם מצוין בדוח, אחת הבעיות בסוגיה של ההתמודדות עם הפשיעה החקלאית זה שמשטרת ישראל עובדת על הסטטיסטיקות שסופרות אירועים, הן לא סופרות נזק. לכן כשגונבים אצלי בבית הפרטי, ואני אינני חקלאי, את האוטו, או גונבים לחקלאי לידי את הטרקטור זה אירוע גניבת רכב וזה אירוע גניבת רכב. אם יכניסו לשקלול גם את תמונת הנזק התמונה תשתנה באופן דרמטי, כי משטרת ישראל, כמו שאתם יודעים, עובדת על סטטיסטיקה ואז אחוז העבירות בתוך המגזר הכפרי הוא באופן יחסי נמוך.

ופה אני רוצה רק בשתי מילים למה שגם אתה, אדוני, העלית וגם העלה נציג המבקר, ההיערכות החדשה שאנחנו נמצאים כרגע בתהליך שלה. משפט אחד מקדים, אני לא יודע מה זה משטרת ישראל ומג"ב, אותי לימדו שמג"ב הוא חלק ממשטרת ישראל. איך מחלקים בתוך משטרת ישראל את תחומי האחריות, טריטוריאלי, משימתי, זה סיפור אחר. חלק מהבעיה זה שכשזורקים בתוך המשטרה את האחריות בין הכחול לירוק הדברים נופלים באמצע. כפי שנאמר על ידי נציגת מג"ב, יש פיילוט שרץ מזה מספר חודשים במחוזות צפון ודרום של המשטרה, אני לא אכנס פה לכל הסיפור, כי זה דיון ארוך בפני עצמו, בשורה התחתונה, בשאלון שעבדכם הנאמן הפיץ לקב"טים במועצות האזוריות במחוזות צפון ודרום, רוב המועצות חושבים שהפתרון שאותו מנסים במסגרת הפיילוט הרע את המצב במקום לטייב אותו ואני לא מדבר על רמת הטיפול בפשיעה הארצית. מה שנאמר פה קודם, על ידי חיזוק האכיפה ברמה הארצית, יכולות טכנולוגיות וכן הלאה, יש כנראה מגמת שיפור, אבל בסוף את החקלאי מראש פינה, כשהוא מרים עכשיו טלפון, ופעם היה לו מש"ק אשכול שיבוא אליו והיום גם זה אין לו, כי מפקד התחנה כולה בראש פינה שולח אותו למשימות אחרות, אז הוא לא יילך להגיש תלונה. יגידו לו 'תבוא לתחנה', תבלה פה חצי לילה, לכן גם המענה הזה, להבנתנו, לא מטייב את הפתרון ברמת חיי היום יום.
היו"ר איתן ברושי
יש טענה שהמועצות לא השתתפו במצ'ינג, כתוצאה מזה לא נוצלו משאבים, זה נכון?
אורי בן יהודה
לא מכיר טענה כזאת.
היו"ר איתן ברושי
אתה יכול להגיד על זה משהו? מישהו מהמבקר?
עידית דניאל
אני יכולה להגיד. היה ניסיון של המשרד לבטחון פנים של איזה אמצעים - - -
היו"ר איתן ברושי
מה זה המילה הזאת?
עידית דניאל
מצלמות ברשויות מקומיות. נעשה ניסיון לשתף את הרשויות המקומיות והם לא נענו.
אורי בן יהודה
בהקשר הזה, את ההקשר הזה אני מכיר, פרויקט שמוביל דני שחר, הוא כבר נסגר, אנחנו מאחוריו. נדמה לי שגם אתה, אדוני היושב ראש, מכיר את זה, בתקציב 17'-18' 17 מועצות קיבלו סדר גודל של 35 מיליון - - -
היו"ר איתן ברושי
זה לא עיר ללא אלימות.
אורי בן יהודה
זה לא עיר ללא אלימות, זה 35 מיליון שקלים - - -
היו"ר איתן ברושי
אלדד, בבקשה, סגן ראש המועצה עמק חפר.
אלדד שלם
נאמרו פה מספר דברים לגבי מה פועל ומה לא פועל. יש לנו את הניסיון של כמה שנים האחרונות, בתקופתו של השר אהרונוביץ, כשהיה תגבור כוחות משמעותי בשטח, ראינו ירידה משמעותית בפשיעה, לפחות בעמק חפר. כשהכוחות האלה הוסטו לירושלים הפשיעה שבה ועלתה. לכן המפתח העיקרי והיחידי שיכול להיות אפקטיבי בסיפור הזה זה אכן פריסה נאותה של כוחות כמו שצריך, כמו שהשטח הגדול והעצום הזה דורש וכשזה יקרה אני מניח שנראה ירידה בפשיעה. כל זמן שסדרי העדיפויות של המדינה, ונרמזו פה בדברים של אחרים, יהיו אחרים והחקלאות לא תעניין אז הפשיעה תמשיך לעלות והחקלאים יהיו מופקרים, כמו שצוין פה כרגע. כל מיני סטטיסטיקות על אחוזי אכיפה הן מעניינות, אבל הן פחות חשובות מאשר כוחות בשטח כי הם אלה שמונעים את הפשיעה, ולכן על זה צריך לשים יותר את הדגש.

דבר נוסף שצריך לשים עליו דגש, כי אנחנו בסופו של יום, אמר פה חברי שהוא לא רוצה לשמור בלילה, אבל לפחות מקומות שמתייחסים ברצינות לפשיעה החקלאית שלהם יש להם כוחות נוספים, יש רב"שים ביישובים, יש סיירות חקלאיות, כי אנחנו יודעים שכמה שהמדינה תיתן זה אולי לא יספיק. מה שאנחנו פוגשים בשנים האחרונות זה ששיתוף הפעולה בין הכוחות הסדירים, בין הכוחות הפורמליים, פתאום הכוחות שנמצאים בשטח, הרב"שים והסיירות החקלאיות, הם הופכים ללא רלוונטיים, אי אפשר לדבר איתם, אין להם שום סמכויות, ואם אפשר למצוא פתרון חקיקתי שנותן סמכויות אמיתיות לרב"שים ולסיירים החקלאיים נוכל להכפיל כוח ואז הנוכחות של מג"ב יחד עם המתמידים, יחד עם אותם כוחות יכולים להיות עוד תוספת של נוכחות שתמנע ותוריד את הפשיעה. גם בזה אנחנו נמצאים בסוג של תהליך של הפחתת הסמכויות, שהוא רע מאוד לנוכחות בשטח ולמניעת הפשיעה.

אני אגיד מילה אחת לגבי ציוד ומצלמות. שוב, אנחנו, החקלאים, משקיעים הרבה כסף במצלמות, אם וכאשר יימצא תקציב ומשרד החקלאות, שבמקום להפנות אותו למקומות אחרים יעשה פיתוח חקלאי אמיתי בחקלאות בישראל ולא במקומות אחרים וגם יעזור בדברים אחרים, בדברים האלה, אני מניח שתהיה היענות על ידי החקלאים והמועצות האזוריות לתת לכך מצ'ינג. המשרד לבטחון פנים, כשהיו לו כל מיני תכניות, שם כל שני וחמישי משתנה תכנית, קשה מאוד להשתלב, כי התכנית, עד שהיא מתחילה היא כבר נגמרת, או פתאום בא שר ומשנה את התכניות. קשה מאוד לעקוב אחרי הרעיונות שצצים ועולים ויורדים וגם כאשר היקפי המצ'ינג לא ברורים, הטכנולוגיה משתנה כל שני וחמישי והם מכתיבים לך טכנולוגיה, לכן צריך להיות הרבה יותר יצירתי והרבה יותר גמיש בנושא המצ'ינג, כדי שנוכל להשתתף. אבל ברגע שזה יהיה רציני נהיה שם.
היו"ר איתן ברושי
בטחון פנים. דבר למיקרופון, שם, תפקיד.
גונן ירום
גונן ירום, מנהל תחום בכיר עיר ללא אלימות, אנחנו בעצם מתכללים את - - - כמו שהזכרת, גם את המענה שלנו, לפחות התגבור התקציבי שלנו לנושאים שהוזכרו פה. אנחנו מצאנו באמת פתרון, אני חושב שיעזור, בנושא המצ'ינג, פשוט ביטלנו את המצ'ינג. זה אומר שהתקציב שהמועצות מקבלות היום הוא ללא מצ'ינג, הכול במימון מלא של - - -
היו"ר איתן ברושי
התקציב שהמועצות האזוריות מקבלות ממי?
גונן ירום
מהמשרד לבטחון פנים.
היו"ר איתן ברושי
לנושא פשיעה חקלאית?
גונן ירום
אז אני אתחיל מהתחלה. אנחנו מממנים ב-2017-18 35 מיליון שקלים ל-17 מועצות אזוריות לטובת אמצעים טכנולוגיים ורכיבי ביטחון שמיועדים ספציפית לנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם כאן, בלי מצ'ינג, כל מועצה מקבלת בין 1.2 מיליון ל-3 מיליון שקל לטובת הנושא הזה לפי תכנית עבודה שהיא מגדירה, שהיא בונה. חברות טכנולוגיה שזכו אצלנו במכרז, כך שלמעשה יש להם את המעטפת - - -
היו"ר איתן ברושי
סליחה. קודם כל זה חיובי, אבל איך נקבעו המועצות?
גונן ירום
לפי קריטריונים.
היו"ר איתן ברושי
מה, שזה כל שנה יהיה 17 מיליון?
גונן ירום
לא, 35 מיליון שקל זה לשנתיים.
היו"ר איתן ברושי
אז אמרתי, כל שנה - - -
גונן ירום
כן, זה לפי החלטת ממשלה שעברה, מה יהיה - - -
היו"ר איתן ברושי
בדוח שלהם כתוב 43 מיליון.
גונן ירום
35 מיליון שקל.
אורי בן יהודה
35 מיליון ל-17'-18', זה לא נכנס לבסיס תקציב, זה לא משהו שבוודאות - - -
היו"ר איתן ברושי
אבל 17'-18' זה עובד?
אורי בן יהודה
17'-18' עובד, הכסף כבר חולק למועצות.
גונן ירום
הכסף חולק, אנחנו עכשיו מחלקים אותו, המועצות קיבלו הסכמים, קיבלו כרטיסי תכניות מאושרים, יכולות להתחיל לעבוד ולהתקין את האמצעים.
שרן השכל (הליכוד)
זה רק למועצות שבהן יש עיר ללא אלימות או זה גם למועצות ש - - -
גונן ירום
לא, זה לא קשור לעיר ללא אלימות. נקבעו קריטריונים - - -
היו"ר איתן ברושי
עוד משהו, בטחון פנים? יש פה עוד נציגי ממשלה שלא דיברו? אוקיי.
קריאה
אני מבקשת - - -
היו"ר איתן ברושי
אני אתן לך, יהיה בסוף סיכום.
אורי ספיר
אורי ספיר מהשומר החדש. אני רוצה טיפה - - -
היו"ר איתן ברושי
מאיזה אזור אתה מגיע, אורי?
אורי ספיר
אני גר במושב כנף ברמת הגולן, אני מנהל את הפעילות של הארגון בשטח, גם בצפון וגם בדרום. ירושלים זה מרכז הגזרה, פחות או יותר.
היו"ר איתן ברושי
ירושלים זה הבירה.
אורי ספיר
אני רוצה לתת איזה שהוא מבט על. היו פה המון דוגמאות, אבל להסביר מה קורה בסוף, כשמתכללים את כל האירוע הזה, יש פה תמונת מצב מאוד מאוד מדאיגה. השטחים החקלאיים במדינת ישראל, אם אתה מזיז את צה"ל החוצה רגע מהמשוואה זה רוב השטח של מדינת ישראל, שטחים חקלאיים. ברוב השטח של מדינת ישראל נכון להיום אין ריבונות ואין משילות ומי שמנהל את השטח זה הבריון השכונתי. זה מאוד כואב להגיד את זה, אבל זה המצב. עלה פה הסיפור של ראש פינה, שזה פעם שלישית, בצפון אנחנו יודעים בדיוק מאיפה זה מגיע, כולם יודעים מאיזה כפר זה מגיע, אפשר גם להצביע פחות או יותר על משפחות.

אני רוצה להגיד שהיה מבצע מדהים של מג"ב בטובה, שבו נעצר ממש ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, אבל אני חושב שמה שחמור בעניין הזה, בשביל לעצור כמה עבריינים בטובה לקחו את היחידות הכי מובחרות של המשטרה, כולל הימ"מ וכולל באמת מיטב היחידות של משטרת ישראל. איך הגענו למצב שבשביל לעצור כמה עבריינים שהתחילו, דרך אגב, בתור גנבי בקר וגנבי אבטיחים מהמקשות, הגענו שצריך להביא את הימ"מ בשביל לעצור אותם? זה המחדל, שהדבר הזה לא טופל, הדבר הזה הוזנח במשך שנים עד שנאלצנו לעשות מפקדה משימתית וללכת לפרק את המקום הזה.

פה זה בטובה, אם לא תהיה לזה המשכיות אנחנו רואים מה יקרה. הסנונית הראשונה כבר התפרצה בראש פינה, וזה בטובה. אם נלך לנגב, אני אתן לכם דוגמה, הייתי בשבוע שעבר אצל חקלאי ש - - -
קריאה
זה היה גם בגדות.
אורי ספיר
היה גם בגדות והיו עוד הרבה. אני אתן לכם דוגמה. אנחנו מטפלים עכשיו באירוע של חמישה קיבוצים מעמק הירדן שמגדלים גידולי שדה ומטעים, באמת בנחת, אמורים לגדל אותם בנחת. באזור הזה יש חמישה בעלי עדרים שפשוט במקום לקנות אוכל לבעלי החיים שלהם הם אוכלים את השדות של קיבוצי עמק הירדן. עד היום, דרך אגב, בהסכמה, זה סוג של פרוטקשן, אני אוכל לך חתיכה מהשדה, אתה לא תתלונן ובתמורה אני לא אוכל לך את כל השדה. אנחנו באנו, איגדנו שם את כל החקלאים בסביבה, אמרנו להם 'תקשיבו, השנה זה לא קורה, אנחנו שמים גדרות ואנחנו דוחקים את העדרים החוצה ואתם מתלוננים במשטרה על כל אירוע'. הדבר הזה קרה לפני שלושה שבועות פחות או יותר, יומיים לאחר שהחקלאים התלוננו במשטרה הם ספגו פיגוע תג מחיר. מישהו הלך ופירק את כל מערכת ההשקיה של אחד הקיבוצים, שפך 20,000 קוב לנחל תבור, במקום אחר השחיתו קו, חיבלו בו ברמה שהוא לא יכול לעבוד, נזקים של עשרות ומאות אלפי שקלים. מה הסיכוי שחקלאי כזה מחר יילך להתלונן במשטרה שוב, כשמישהו יילך ויאכל לו את השדות?
שרן השכל (הליכוד)
מה עשתה המשטרה?
אורי ספיר
המשטרה הגיעה למקום. אני לא יודע להגיד, אני לא חלק מהמשטרה, אני מניח שלקחו ובדקו מה ההיבטים החקירתיים ואיזה רף ראיות אפשר להעמיד פה כדי להביא את זה לתביעות, שהתביעות יבקשו מהפרקליטות להעמיד לדין. אתם שואלים אותי? ארוך מדי, מסורבל מדי, לא בטוח שיעיל.
אורי בן יהודה
בעדכון נכון לאתמול, משיחה שלי עם ראש המועצה של עמק הירדן, עם עידן גרינבאום, אחרי שהוא אישית פנה לממ"ר מג"ב צפון, היום מג"ב צפון נכנס לעניין, זה כבר הרבה זמן אחרי האירוע, לאן זה יגיע אנחנו לא יודעים, אבל זה הסטטוס נכון להיום.
אורי ספיר
בשורה התחתונה יש אחד החקלאים שם, ששוב פלשו לו לתוך השדה, אנחנו אמרנו לו 'לך להתלונן', הוא אמר, 'אני לא מתלונן, תשכחו מזה, אני את האירוע הזה גמרתי'. זה המצב.

נלך לנגב, מושב קלחים, אנחנו מסייעים שם לאחד החקלאים. אגב, מושב שהיו בו 88 משקים לפני 20 שנה, נשאר חקלאי אחד במושב. תחשבו על השכונה שבה נמצא המושב הזה, אפשר להבין למה זה קורה. הבחור הזה מגדל אבטיחים ובצל ומלונים, יש לו פלחה, גד"ש, יום יום מגיעים אנשים ועושים לו קניות בשדות. אז לפעמים זה אחד פרטי שמעמיס 20 אבטיחים לתוך הטנדר ולפעמים מגיעה משאית בלילה ומעמיסה 3-4 טון בצל. בסוף המציאות היא בלתי נסבלת וכשאתה בוחן את כל הדבר הזה אתה מבין, וזה מה שאמרתי קודם, יש פה אובדן ריבונות.

אני אומר, אחת הבעיות, מאשימים פה את המשטרה, אני חושב שזו טעות, אני חושב שעצם זה שבדיון על אירוע שעוסק ברוב שטחי המדינה יושבים רק שני חברי כנסת זו בעיה. אנחנו מאוד מעריכים, ברור, כל הכבוד שאתם באים לכאן ומשקיעים מזמנכם, זה דיון שבו היו צריכים לשבת 20 חברי כנסת. אם היה פה דיון על השמלה של אשתו של נשיא ארצות הברית או של שרה אחרת היו יושבים פה כולם ותקשורת ומצלמות. מדובר פה על רוב שטחה של מדינת ישראל והדבר לא מטופל.

אני אגיע, ברשותך, חבר הכנסת ברושי, לכמה דברים מעשיים שאני חושב שצריך לעשות. אחת, הכנסת. הוועדה צריכה לקרוא לכנסת לקיים דיון מליאה דחוף על העניין הזה ולקרוא לכנסת להכין תכנית חומש שבה היא מסדירה, מדינת ישראל, על כל רשויותיה, קובעת מה המשאבים הנדרשים ומה הפעולות הנדרשות כדי למגר את התופעה הזאת, בתוך חמש שנים אין פשיעה חקלאית. חברים, הדבר הזה קרה, ופה אני אגיע למה אני חושב שצריך להיות הכיוון. לפני כמה שנים הייתה בעיה מאוד קשה עם עובדי קבלן והיו דיונים בדיוק כאלה בכנסת ודיברו על זה שאי אפשר לאכוף, איך אוכפים, יש הרבה חברות שמירה, הרבה חברות ניקיון ואי אפשר לאכוף. הכנסת חוקקה חוק שהוא לא חידש שום דבר ברמה המשפטית, הוא נקרא חוק הגברת האכיפה, הכנסת החליטה לחוקק חוק שמכריח את הרשויות לאכוף את החוקים. זה קצת הזוי. חבר'ה, זה עבד. מה שאמר החוק הזה זה שהוקם בעצם אגף במשרד, אז זה היה תמ"ת, היום זה משרד הכלכלה, וניתנו לפקחים של משרד הכלכלה סמכויות לקנוס עד 30,000 שקל, בלי דיון משפטי, בלי סיפורים, בלי העמדות לדין, בלי רף פלילי, בלי מז"פ ובלי שום דבר. אתה רואה עבירה מתבצעת, בום, במקום. אנחנו צריכים לעשות חוק הגברת אכיפה בנושא פשיעה חקלאית. בן אדם שייתפס עם סחורה חקלאית בלי אישור, בן אדם שייתפס שהוא פולש עם העדר שלו לתוך שטחים של מישהו אחר, בן אדם שייתפס שהוא מעמיס פירות וירקות בשדה של מישהו אחר הוא יחטוף במקום את ה - - - זה פעם אחת.
היו"ר איתן ברושי
אוקיי, אני תיכף אדבר על הסיכום. תעצור פה רגע, כי אני לוקח את מה שאתה אומר, זה מראש חשבתי וסימנתי, נעשה פה איזה טכניקה שזה לא ייגמר סתם בדיבורים, אבל תעצור רגע עם ההצעות האופרטיביות. הן חשובות, אבל לא על רגל אחת ויש עוד כאלה שלא דיברו.

יש פה דוח שהוא לא חדש, גם המבקר השתמש בו, של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. נורית, תגידי כמה מילים, בבקשה.
נורית יכימוביץ כהן
תודה רבה. שלום לכולם, שמי נורית, אני חוקרת במרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני כנסת את הדוח 'פשיעה חקלאית בישראל – נתונים ופעולות למיגורה' לפני בערך שנה. הדוח מסכם נתונים של חמש שנים מ-2011 עד 2015. בעצם הרוב כבר עלה כאן, כולל הנושא של הכמויות של הפשיעה החקלאית, שהן לא ברורות. אמנם יש לנו דיווחים על כ-5,000 עבירות רשומות ומדווחות בטווח השנים הזה, אבל כנראה מנתונים שעולים מהשטח בערך שלושת רבעי מהפשיעה החקלאית לא מדווחת.

הייתי רוצה להעמיד על דיוקם שני דברים שנאמרו כאן קודם. דבר אחד, כמו שעולה מהדוח שלנו, לגבי שיעור התיקים שהגיעו לכלל כתב אישום. במחוז מג"ב לא מדובר על 14%, אלא לפי הנתונים שקיבלנו מהמשרד לבטחון פנים, מדובר ב-5.7% כאשר אכן במחוז מג"ב שיעור כתבי האישום הוא הגבוה ביותר מכלל מחוזות המשטרה, אבל הוא מגיע רק ל-5.7%. דבר שני שהייתי רוצה אולי להציע, לשאול את נציג משרד החקלאות, זה כמה נציגות של פיצוח של יחידת האכיפה יש במעברים היבשתיים.
היו"ר איתן ברושי
אבל בכל זאת, מהדוח הזה שהשתמשנו בו כבר וגם הדוח הזה משתמש, יש לך איזה רעיון שלא נאמר פה עד עכשיו, שאת רוצה להגיד, או איזה נקודה שהיא תוספת למה שנאמר?
נורית יכימוביץ כהן
האמת היא שאנחנו במרכז המחקר והמידע בדרך כלל לא ממליצים המלצות, אנחנו - - -
היו"ר איתן ברושי
המצב קשה, אנחנו צריכים להיעזר גם ב - - -
נורית יכימוביץ כהן
אנחנו אוספים נתונים, מציגים אותם, מציגים דעות של גורמים מהשטח ואני חושבת שכדאי להקשיב לכל הגורמים בשטח, והמסמך המלא מופיע באתר המרכז.
היו"ר איתן ברושי
יש מישהו שלא דיבר ורוצה לדבר?
שרן השכל (הליכוד)
איתן, אני רוצה - - -
היו"ר איתן ברושי
אני אתן לך עוד שנייה. כן.
מאיר דויטש
מאיר דויטש מתנועת רגבים. בקצרה, אני אתחבר למה שחברת הכנסת שרן אמרה לגבי הפרוטקשן. נושא הפרוטקשן, לצערי, זה לא רק בתחום החקלאי וזו באמת תופעה חמורה, לצערי מדינת ישראל משלמת פרוטקשן דרך כבישים שנסללים, חברות של סלולר שמשלמות פרוטקשן, מים, חשמל, כולם משלמים פרוטקשן, לצערי הרב, בדרכים כאלה ואחרות.

ואם אני אתמקד שנייה בנושא הזה של הפשיעה החקלאית, הטרור החקלאי, יש פה איזה שהיא שרשרת מזון שאנחנו צריכים לטפל בכל אחד מהשלבים. האחד זה שהחקלאי לא מגיש תלונה כי הוא כבר איבד אמון במערכת, ואז גם הנתונים הרבה יותר טובים, כי אם בשנה שעברה הוא התלונן ועכשיו הוא לא מתלונן וממשיכים לגנוב לו, אז הנתונים מבחינת המשטרה הם הרבה יותר טובים. למה הוא לא מתלונן? כי הוא מרגיש שהמשטרה לא עושה, החקירה לא מתבצעת, הם מרגישים שהחקירה לא מתבצעת כמו שצריך, ולמה חקירה לא מתבצעת? כי הם מרגישים שלא מגישים כתבי אישום, ולמה לא מגישים כתבי אישום? כי הם מרגישים שעד שמביאים אותם לבית המשפט בית המשפט משחרר אותם עם עבודות שירות, אם בכלל, אם בכלל איזה שהוא עונש. לצערי צריך לטפל בכל השרשרת. גם בענישה, שהשופטים, לצערי, משחררים, גם כשהוכח כבר שהעבריין הזה הוא העבריין שביצע את העבירה, בעבירות רכוש כאלה, לצערי, בית המשפט מתייחס מאוד בסלחנות לנושא הזה ולכן גם הפרקליטים מגישים פחות כתבי אישום ולכן החקירה מתבצעת פחות ביעילות כי בשביל מה?, בשביל מה להשקיע כל כך הרבה מאמץ בכל הנושא הזה, ולכן, כמו שאמרתי, צריך לטפל בשפיטה, צריך פרקליט ייעודי, כמו שנאמר פה, כמו שהיה והיה מאוד מוצלח. אבל עוד פעם, אם זה הדבר היחיד, הנקודה היחידה שטיפלו בה בכל השרשרת, אז באמת זה לא שווה כלום, אז צריך להביא פרקליט ייעודי וכמובן להגביר את החקירות.

ועוד משהו, שגם נאמר פה, הנושא של שבב תת עורי או מאגר דנ"א. אני יודע מהחקלאים שהרבה מהם היו מוכנים גם להשתתף באיזה שהוא משהו בנושא הזה של המאגר, כי זה סיפור יחסית יקר, למרות שהנושא של שבב תת עורי זה שטות, השבב עולה 10 שקלים, מה שחסר זה איזה שהוא מאגר ממשלתי שבאמת ייתן איזה שהיא אסמכתא, בסיס חוקי לסיפור הזה. ואנחנו צריכים להפסיק למגן את עצמנו לדעת, לא ייתכן שמושב נבטים בנגב נראה כמו היישוב נצרים ברצועת עזה ועם תעלת נ"ט מסביב. אני בשוק שהמדינה משקיעה 35 מיליון שקלים במיגון במקום לנסות לתפוס את העבריינים האלה ולהכניס אותם לבתי הכלא.
היו"ר איתן ברושי
המשטרה הכחולה, מישהו מייצג פה את המשטרה הכחולה? אתם יושבים בשורה השנייה כאילו אתם לא בעסק. את מי אתם מייצגים?
קריאה
את - - -
היו"ר איתן ברושי
אז בוא תתקדם.
אופיר לישנסקי
שמי אופיר, חטיבת המודיעין, אגף חקירות ומודיעין. אני רוצה לציין שכרגע, בימים האלה, מתנהל צוות, בראשות סגן ראש אח"מ, שכרגע לומד את הנושא, בוחן אותו גם מבחינה מודיעינית, גם מבחינה חקירתית, מז"פית ואופרטיבית ומגבש כרגע המלצות למפכ"ל. כל הטענות שהועלו פה, אני אקח אותן ואעלה אותן בפני הפיקוד ותוך זמן קצר אנחנו נוכל לתת איזה שהם פתרונות.
היו"ר איתן ברושי
אתה חושב שאנחנו עולים חדשים? העסק הזה מתנהל שנים, אז מה, אתם עכשיו לומדים? אם זה היה ברמה של איום ביטחוני על מדינת ישראל זה היה גורר הדחות וועדות חקירה. אי אפשר להמשיך את המציאות הזו, מה יש פה ללמוד? באמת, אתם ממשיכים לנסות, מג"ב, משטרה, העסק הזה מתחסל פה. קודם כל, אין לי טענה אליך אישית, אבל אני חושב שהמציאות שמשתקפת מהדוח וממה שהחברים מתארים היא לא כזאת שאפשר לומר 'טוב, בעוד שנה יהיה עוד דוח'. התמונה בחקלאות היא קשה, לא קשור לשאלות שאנחנו עוסקים בהן היום. כל מי שיושב פה יודע שזה ענף כלכלי, אבל לא רק כלכלי, במימוש הריבונות וכו', הדברים נאמרו, אני לא רוצה לחזור. אבל בכל זאת אתה עכשיו מספר לי שהקימו צוות בדיקה? אנחנו צריכים לשנות את המציאות, הדוח הזה, אי אפשר ללכת איתו הביתה עכשיו.

אני רוצה לחתור לסיכום, מה את חושבת שצריך לעשות?
מירה קליין פאר
נאמרו פה כמה דברים שחשוב לי להתייחס אליהם. נתחיל בראש ובראשונה, לבי עם הסיפור של ראש פינה, של בית האריזה, אני מכירה אותו, היו לנו גם דיונים עם מפקד מג"ב כשבאו עם הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא לא פשיעה חקלאית, הסיפור הזה, כמו שזה זה פרוטקשן, זה דמי חסות. מתייחסים במשטרה מאוד ברצינות לעבירה כזאת ולכן כל מי שטיפל ומטפל בכל הסיפור הזה זה לא מג"ב, זה יחידת המודיעין החשובה ביותר של מחוז צפון, היא מטפלת בו לאורך הדרך - - -
קריאה
ימ"ר צפון.
מירה קליין פאר
ימ"ר צפון מטפלים בסיפור הזה והיו לאורך ה - - -
היו"ר איתן ברושי
אתם מוכנים להכיר בזה לא רק כעבירה חקלאית אלא גם - - -
מירה קליין פאר
זה דמי חסות, זה - - -
היו"ר איתן ברושי
לא, אבל הם לא יכולים לחיות עם ההגדרות האלה. פעם שלישית, הם לא יעשו פעם רביעית, המשמעות היא שהם לא מקבלים פיצוי.
מירה קליין פאר
אבל זה מטופל, זה מטופל בצורה - - -
היו"ר איתן ברושי
אני שואל אם המשטרה תכיר בזה כעבירה לאומנית.
מירה קליין פאר
תלוי בממצאים של החקירה. אני לא מנהלת את החקירה הזאת, אני לא יודעת מה הממצאים של החקירה - - -
היו"ר איתן ברושי
אבל תגידי - - -
מירה קליין פאר
אבל אני רוצה להתייחס - - -
היו"ר איתן ברושי
אבל אני בכל זאת רוצה לשאול. אנחנו למדנו, מי שהיה בצבא יודע, דובי, אמרת שאתה מייצג את הביטחון, במקום שהייתה חדירה בדרך כלל נשכיב את המארב, כי איפה שהם הצליחו הם חודרים עוד פעם. ככה כשהייתי קב"ט פיקוד צפון, למדתי מינוש ז"ל, איפה שהייתה חדירה היו מארבים, כי תמיד הם חוזרים לאותו מקום. אם שרפו פעמיים אז למה לא הייתה שם נוכחות קבועה, מה חיכיתם? לפעם השלישית כדי להפעיל את היחידות המיוחדות? יש אמצעים שלא הפעלתם. אם היו מפעילים את כל האמצעים - - - כשהקימו את יחידת ארז בעמק יזרעאל אני הייתי ראש המועצה, אליק רון הקים שם את היחידה, עד היום היא קיימת, אבל כשיש אירוע בירושלים הכי קל לקחת אותם לירושלים ואז חושפים את העמק, ועוד מעט, אנחנו עכשיו התחלנו את הרמדאן, תתחילו לתכנן כמה צאן וכמה פרות יגנבו כדי להאכיל את כל מי שצריך להאכיל אותם בחגים האלה. לכן אני שואל אתכם, אחרי פעמיים לא היה צריך לעשות משהו מיוחד סביב בית האריזה הזה? חיכיתם לפעם השלישית ועכשיו מה?
דובי אמיתי
אני רק רוצה לומר לך, גברתי, בהמשך למה שאיתן אומר, בבתי האריזה, בחלק גדול מהם נכנסנו, הגענו למצב, ואני אומר את זה לפרוטוקול, הכנסנו כלבי תקיפה. אני לא יודע מה היו התוצאות, אנחנו הכנסנו, שיהיה רשום, כלבי תקיפה. באור אחרון, כשהמפעל נסגר, אנחנו משחררים אותם ואני אומר לכם, יכול להיות שאנחנו נקבל את זה בהפוך על הפוך, אבל אין לנו ברירה. אין לנו ברירה, שיהיה רשום פה.
מירה קליין פאר
שוב, אני לא יכולה להתייחס ספציפית לתיק שאני לא מטפלת בו, אבל מהיכרותי את ימ"ר צפון ואת קצין אח"מ צפון אני יודעת שהושקעו המון משאבים בחקירה הזאת ואין לי ספק שגם עכשיו מיטב הכלים והמודיעין עוסקים בפענוח של המקרה הזה. אבל אני רוצה להתייחס למה שאנחנו כן מטפלים במג"ב ופה נאמרו דברים שאני חייבת לשים אותם על השולחן כי יש גם דברים לא מדויקים. נאמר שפשיעה חקלאית לאורך השנים הולכת ועולה ועולה ועולה וזה נתון שהוא לא נכון, זה גם הוצג בדוח - - -
קריאה
כי לא מדווחים, לא כי היא לא עולה.
מירה קליין פאר
סליחה, תן לי רגע להתייחס, גם לעניין של תת הדיווח. בעשר השנים האחרונות, וזה בנתונים, הפשיעה החקלאית ירדה ב-70%, לפחות מבחינת התיקים שנמצאים במשטרה. בשנת 2006-7 היו לנו 2,700 תיקים בשנה שעברה, אנחנו סיימנו את שנה שעברה עם 800 וזה משנה לשנה יורד. אני יכולה לומר שאנחנו היום, ברבעון הראשון של 2017, יש ירידה של 26% בסך הכול התיקים החקלאיים בישראל, ירידה של 50% בגניבת ראשי בקר וצאן, ירידה של 60% בגניבת טרקטורים חקלאיים. בעניין של טרקטורים חקלאיים, אין לנו תיקים שהם שלא מדווחים ואין אירוע של גניבת בקר וצאן שהוא לא מדווח, אנחנו מכירים בשטח את כל האירועים. אז כך שקודם כל אם נתייחס לנתונים אז הנתונים בירידה מתמשכת והשנה בירידה מאוד מאוד יפה.
דובי אמיתי
את סותרת את מה שהשר שלך אמר לחבר הכנסת ברושי בישיבה לפני כמה חודשים.
מירה קליין פאר
אחרי כל נתון שאני אומרת אני יכולה לעמוד. אני מזמינה כל אחד לבוא ולהראות לו את הנתונים.
היו"ר איתן ברושי
גם אם הפשיעה ירדה, היא נשארה מאוד כואבת.
מירה קליין פאר
אנחנו כואבים על כל אירוע ואירוע, הלוואי שהיה אפשר להגיע לפענוח ולתיקון של 100% מהאירועים. אני יכולה לומר שאנחנו במג"ב בהחלט נותנים דגש לעניין של הנזקים החקלאיים. תיקים שיש בהם גניבה של טרקטור חקלאי, שאנחנו מבינים את המשמעות שלו, שכמו שנאמר, זה גם מבחינה ביטוחית וזה גם לאירוע כמו גניבת רכב רגיל, מבחינת החשיבות של הטרקטור על עונה שלמה, הוא מטופל אצלנו ברמה כמו תיק רצח. יש צח"מ שלם על הסיפור הזה של גניבת טרקטורים וגניבה של עדרים. אנחנו מתייחסים בימ"רים אחרת אם נגנב ראש בקר אחד או שניים או שנגנב עדר של 30-40, ואני יכולה לומר שבתיקים האלה, שבהם הנזק הכלכלי גדול מאוד לחקלאי, אנחנו התמקדנו בשנתיים האחרונות והתיקים האלה, מבחינת אחוזים שהגיעו לכתבי אישום, הם סביב ה-30%, כשסביב ה-30% בעבירות רכוש, אין לזה אח ורע. אז אנחנו בהחלט הצלחנו בשנה שעברה להכניס 17 כנופיות חקלאיות, שביצעו גניבות חקלאיות, בין אם טרקטורים ובין אם תוצרת ובין אם בקר וצאן, 17 כנופיות נכנסו לכלא, ואפשר לבדוק את זה, בשנה האחרונה. את התוצאות אנחנו מרגישים השנה, שכמו שאמרתי, אנחנו בירידה של 27% בסך הכול התיקים החקלאיים.

חשוב לי לציין בעניין של הפלישות, צודקים, בנושא של הפלישות יש תסכול, יש הרבה מאוד עניינים של פלישות בצפון ובחוף. בשנים האחרונות כמעט שלא הגישו כתבי אישום כי זה עדיין מסווג כעבירה של חטא. מה שאמרת קודם, היה ניסיון אחד בספטמבר 2016, גם במהלך הביקורת של מבקר המדינה, עם לחצים הסכימו להגיש כתב אישום אחד שכלל 14 אירועים שהיו בנושא של פלישות, אבל זה טיפה בים, עדיין המצב של הפלישות הוא בכי רע. זו עבירת חטא והמדיניות של התביעה היא לא להגיש כתבי אישום בפלישות וכמובן שהמסר בשטח זה שאם אין כתב אישום אז אפשר להמשיך לעשות.
היו"ר איתן ברושי
אנחנו רוצים לסכם.
מירה קליין פאר
אני רוצה - - -
היו"ר איתן ברושי
רגע, יש פה קצינה שלא דיברה.
מירה קליין פאר
בנושא הזה אני רק רוצה לומר, זה גם היועצת המשפטית, בנושא הזה יש פה יוזמה שזה כן לפתחכם, של ייעוץ וחקיקה, להעביר את כל הנושא של הטיפול בפלישות וגניבה של תוצרת, שאנחנו לפעמים תופסים אנשים שגונבים תוצרת חקלאית ובמדיניות של התביעה אומרים 'אה, זה סכום קטן, זה תוצרת קטנה', להעביר את זה לעבירות קנס, כדי שבאמת יהיה יותר כוח בשטח, שמי שרואה אדם גונב, כמו שנאמר פה, תוצרת, פקח שרואה מישהו מכניס עדר בקר לשטח לא שלו, על המקום זה יעבור לעבירת קנס.
היו"ר איתן ברושי
אנחנו נקיים עוד ישיבה. אני רוצה בכל זאת שתעצרי פה, ניתן גם למבקר ל - - -
מירה קליין פאר
על אי דיווח. נאמר פה הרבה על אי דיווח. אני רוצה לומר שגם בדוח - - -
היו"ר איתן ברושי
אנחנו לא יכולים - - -
מירה קליין פאר
רגע, אבל יש פה נתון שהוא לא מדויק.
היו"ר איתן ברושי
אבל זו לא הישיבה האחרונה. אני בכל זאת רוצה לעצור, אני רוצה לחתור לסיכום, אם יש למישהו לפני שצוות המבקר יתייחס, אחר כך נסכם, האם יש למישהו הערה שהוא חושב שהיא חשובה לפני הסיכום?
נורית יכימוביץ כהן
רציתי רק להזכיר עוד נתון אחד שמופיע במסמך שלנו, הנושא של דמי חסות, עלה כאן כמה פעמים, אבל בשנים 2011 עד 2015, לא הייתה אפילו תלונה אחת במשטרה על גביית דמי חסות.
דובי אמיתי
נכון, גם לא תהיה.
נורית יכימוביץ כהן
- - - זה מטבעה של העבירה.
דובי אמיתי
גם לא תהיה, נראה אתכם עומדים בשטח, אם מישהו מפה יילך להתלונן. בואו נראה אם הוא יילך להתלונן על זה.
היו"ר איתן ברושי
אנחנו רוצים להתחיל לסכם את הישיבה, לא לפתור את כל הבעיה, אנחנו נתייחס להמשך.
יובל חיו
אני רוצה להציג מספר הערות באמת עם הפנים קדימה ומהתובנות שלנו, גם מהדיון הזה. אני חושב שקודם כל צריך להסתכל על התפר בין המשטרה למג"ב. צריך לי, אבל אני שמעתי בהסברים שהם הסברים שאני מקבל אותם, אבל הם הסברים של מג"ב. אני הייתי מצפה שיהיה פה גורם של משטרת ישראל מאוד בכיר שנותן מענה שמתכלל בתוך המענה שלו את תשובת מג"ב, כי בראייתי מג"ב הוא חלק ממשטרת ישראל. זה היה חסר לי פה. אני מחבר את האמירה הזאת באופן ישיר לתפיסה החדשה. התפיסה החדשה מתחילה מנקודה מאוד לא טובה, כי היא מגלמת ממשק מאוד חזק בין מג"ב למשטרה. אם היום אני צריך לשמוע פה נתונים על כתבי אישום של מג"ב כשאני מחזיק מסמך של משטרת ישראל שגם הוצג לכנסת על נתונים אחרים לגמרי, ואני לא רוצה עכשיו להצביע מה נכון ומה לא נכון, אני כן צריך להצביע על זה שיש פה בעיית תפר. התפר הזה צריך להיות מטופל. אני לא רוצה להגיד את זה עכשיו כביקורת, אני רוצה להגיד את זה כדגש להמשך. אם זה לא יטופל זה לא יוכל לעבוד קדימה.

נקודה נוספת שאני רוצה להתייחס זה לתכנית החדשה. התפיסה החדשה חייבת לבוא עם איזה שהם מדדים כמותיים כדי שנוכל לבחון אותה עוד כמה זמן, כי אחרת זה יהיה דיבורים בעלמא. אם לא ישימו מדדים כמותיים על השגת תוצאות בתחום הזה אנחנו לא נוכל להתקדם, אנחנו נשב פה עוד שנה ועוד פעם יהיו דיבורים ערטילאיים על תפיסה כזו או אחרת, ויכול להיות שהיא מצוינת, אבל לא נוכל לדעת את זה.

נקודה נוספת זה הכנסת המרכיב של מניע פשיעה באיסוף הנתונים במשטרת ישראל. חייב להיות המרכיב הזה כי אחרת גם לא נוכל לדעת האם יש מכת מדינה או אין מכת מדינה.

תחום אחר זה אומדני נזק של הפשיעה. חייבים להכניס את המרכיב הכלכלי כי באמת, ואמרתי את זה בתחילת דבריי, אי אפשר להתייחס לגניבת אופנוע או גניבת רכב כמו גניבת כלי חקלאי שעלותו מיליוני שקלים. זה לא יכול להיות באותה קטגוריה. זה כלי שמייצר פרנסה למשך שנים קדימה ולכן זה ישכלל את היכולת של משטרת ישראל גם להתמודד עם העניין הזה.

שיעורי דיווח. חייבת להיות פעולת מחקר אמיתית שלכם. יש פה מספיק אינדיקציות, באולם הזה די היה לשמוע את זה ואנחנו ראינו את זה לאורך כל הביקורת, שיש פה בעיית דיווח. אם לא יהיה מחקר אמיתי, וגופי המשטרה יודעים לעשות מחקר אמיתי כשהם רוצים, אנחנו ראינו מחקרים שלכם, מחקרים טובים מאוד, תעשו את המחקר הזה. אי אפשר להישאר בשטח כשיש אמירה מצד אחד שהדיווח עולה ומצד שני נאמר פה שאף אחד לא מדווח.

ואמירה אחרונה על כתבי אישום. לנו יש את הנתונים על כתבי האישום. אני לא יודע, יכול להיות שיש נתון של מג"ב על 14%, הנתונים שבידינו, כפי שגם דווחו לבית הזה, הם נתונים על 4.5%. אנחנו לא נכנסים לשיקול הדעת בהגשת כתבי אישום, לזה לא ניכנס, נמצאת פה נציגת ייעוץ וחקיקה, פרקליטות בתוך משרד המשפטים, לא ניכנס לשיקול הדעת המקצועי שם, אבל כן צריך להיות תהליך הפקת לקחים, כפי שדובר פה קודם, על כל מחזור הטיפול, מרגע ביצוע העבירה, ויכולים להפיק לקחים כי יכול להיות שאפשר לשנות את התוצאה הזו בצורה משמעותית. שווה לחשוב שיכול להיות שצריך לשים גם יעדים בתחום הזה.
היו"ר איתן ברושי
אני רוצה קודם כל להודות על הדיון ומצד שני להצטער על המצב. הדוח הקודם היה מונח פה מ-2011-2010 ואפשר לומר שיש כוונות אבל אין תוצאות והדוח הזה משקף מציאות שמחייבת הסקת מסקנות וכמעט הייתי אומר שיש פה מחדל ולא ניתן לומר מילה יותר מתונה על מציאות עגומה שבאה לידי ביטוי באותו מקרה שנאמר פה, על בית האריזה. כפי שתואר על ידי נציג השומר החדש, וכפי שאנחנו מכירים מכל רחבי הארץ, זה לא פחות ממחדל. השאלה אם מדינת ישראל, בערב עוד מעט יום עצמאות ה-70, יכולה לומר שהיא יכולה לחיות עם נתון כזה בשלום. לפי דעתי לא.

לכן אני פונה גם למשרד החקלאות, גם למשרדים נוספים, אבל קודם כל לחקלאות, אתם משרד החקלאות ופיתוח הכפר לא יכולים לחיות עם מציאות כזאת של איום על החקלאות והחקלאים כפי שבאה לידי ביטוי בדוח שכותב אותו גורם מקצועי אובייקטיבי, מבקר המדינה. לכן אני חושב שגם הניסיון לומר שזה מג"ב וזה משטרה, זה לא ראוי. יש ממשלה בישראל, יש משרד לבטחון פנים, שיש לו שר אחד ולכל קצין ולכל פקיד יש שר וראינו שהשר יודע להתבטא, לפעמים אפילו ממהר להתבטא, בכל מיני תחומים, לא שמענו אותו מספיק מתבטא, למרות שהייתי באותה ישיבה, ביוזמתי וביוזמת חבר הכנסת אוחנה, ישבנו אז באותה ישיבה והאווירה הייתה נראית יותר טובה מהתוצאות של הדוח. אנחנו לא יכולים להסתפק במילים. כמי שבא גם מהמגזר ההתיישבותי חקלאי, כמי שמודאג מהמציאות שבה המגזר הזה פועל, אנחנו נמצאים עכשיו ערב חג השבועות, שזה כידוע חג מתן תורה ועבודת האדמה, אבל זה גם חג של חשבון נפש לחקלאות, מצד אחד ירידה גדולה בייצור וביצוא, עד כדי איום על החקלאות הישראלית, ומצד שני, במקומות שלא מספיק גורמי שמים ופקידי האוצר גם יש לנו את הגניבות ואת הפשיעה. בכלל להיות חקלאי זה קשה, צריך להסתדר גם עם הקדוש ברוך הוא וגם עם פקידי האוצר, עם שניהם זה קשה, ועכשיו גם באה הפשיעה.

אני רוצה לומר, עם כל הכבוד, הזכרת פה את הכניסה לשטחי מרעה, זה חשוב, אבל זה לא המבחן שלכם, זה חשוב, אבל זה לא המבחן. אני חושב, אם מותר לי, אורי, אני מסתכל עליך, אני לא יכול לנהוג פה בחופש מוחלט כי אני ממלא מקום של יו"ר הוועדה, אני לא יודע עד איפה אני יכול ללכת, אבל אני רוצה לסכם ככה, שהישיבה הקרובה תהיה תוך פרק זמן קצר, לא אחרי הפגרה, אלא לפני הפגרה, לפני סוף הכנס הזה תהיה ישיבה נוספת. אני מבקש ממנהלת הוועדה, שתיכף תקריא גם כמה דברים שנאמרו פה, לקבוע מועד יחד עם יושבת ראש הוועדה, לקיים פה דיון תוך חודש, חודש וחצי, דיון נוסף. אני מבקש מאורי, שהוא יושב ראש ועדת הביטחון או הקב"ט של המועצות האזוריות, אנחנו אומרים שהמרחב הכפרי מתחלק ל-54 מועצות אזוריות בכל רחבי מדינת ישראל, לצורך זה גם האזורים שמהם באים העבריינים וגם האזורים שסופגים, אז אנחנו מדברים על כל המרחב הכפרי שיושב על כ-85% מקרקעות המדינה, שחלקן גם שטחי אש ומרעה וכו', אני מבקש מאורי, אם הייתי יכול הייתי מקים ועדה, אבל אני לא יכול ללכת יותר רחוק - - -
קריאה
איתן, אתה יכול הכול. מה זה לא יכול?
היו"ר איתן ברושי
אני מנומס. בכל זאת, אני מבקש מאורי שהוא ירכז את כל הגורמים של המרחב הכפרי, כולל השומר החדש וגופים נוספים, ככל שניתן גם לדבר עם גורמי האכיפה וגורמי מג"ב והמשטרה, אני לא מקים ועדה כרגע בכנסת, אם זה היה תלוי בי הייתי מקים ועדת חקירה ולפי דעתי זה יהיה השלב הבא, להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, שזה יאפשר גם דיון במליאה, כדי לבחון את העניין. יש פה מחדל, אי אפשר יותר להסתתר, לכן מה שאני מציע, שהישיבה הקרובה תהיה תוך פרק זמן קצר בתיאום עם יושבת ראש הוועדה, אם היא תרצה שאני אמשיך או יחד איתה, ובישיבה יציגו את הפתרונות ולא את הבעיות. זאת אומרת אנחנו רוצים להציג, בתיאום עם כוחות הביטחון, מה שמותר להפעיל ביחד, אם לא, אז בעימות עם גורמי הביטחון, מה הוא המודל הנכון שבו אנחנו נתמודד עם הפשיעה החקלאית ולא רק נדווח על המחדלים שנמשכים, לא רק יוזמות של כלבים או של אמצעים אחרים.

אחד הדברים זה גם שאלת הנשק, האם יש יותר נגישות. כשהייתי ראש מועצה, להתנדב למה שקראנו המתמיד היה יותר קשה מאשר להתגייס לסי.איי.איי. בשביל לשבת שלישי בג'יפ המשטרה רצתה כמעט ללכת לפוליגרף. זה לא להאמין איזה קשיים היו עושים להיות מתמיד, העדיפו ללכת למשמר האזרחי כי שם לא היה צריך לעבור את המבחנים האלה. אתה לא מאמין, לשבת שלישי בג'יפ אתה צריך לעבור מבחנים, אנשים אמרו 'שמע, אנחנו לא רוצים', כניסה לפרטי פרטים של אנשים שלא רצו להתעסק עם זה. צריך לעשות את החיים יותר קלים, בוודאי למתנדבים.
אורי בן יהודה
אדוני היושב ראש, קיבלתי עכשיו ווטסאפ, תוך כדי הישיבה, של אחד הקב"טים ששואל אותי האם אני מכיר הנחיה חדשה של מג"ב שמחמירה את הסיווג למתנדבים לתהליך שייקח חצי שנה.
היו"ר איתן ברושי
אמרתי, להתגייס לסי.איי.איי זה יותר פשוט. אתם לא יכולים להתנהג כל הזמן בשיטות האלה. אם רוצים לעודד מתנדבים, ואני בעמק יזרעאל התעסקתי בזה הרבה, למרות שחלק גדול מהזמן שלהם מתבזבז על לנסוע לג'יפ, להחזיר את הג'יפ, בכלל המתנדבים זה דבר שעולה הרבה כסף, בסופו של דבר אני חושב להגיע לתוצאות אחרות זה מחייב אמצעים אחרים.

גם מבחינת משרד החקלאות, אני מבקש, לקראת הסיכום, לטפל בעניין הביטוח. אני פונה אליכם כי אתם משרד החקלאות ופיתוח הכפר. לא יכול להיות, זה כמו עם הבולענים, שאם אתה עובד מדינה ואתה נופל לבולען בעין גדי אתה מבוטח, אם אתה חבר עין גדי שהלכת לטפל בשדות ונפלת, תתפלל לאלוהים. זו התמונה, זו אמת. אז אני מבקש גם את הביטוח, גם את האמצעים, אני חושב שמשרד החקלאות וביטחון פנים צריכים לשבת ביחד.
ערן אטינגר
אני רק רוצה, ברשותך, לומר פה שבינתיים גם אותי עדכנו שהשר לביטחון פנים ושר החקלאות הקימו צוות בנושא הצ'יפים.
היו"ר איתן ברושי
אוקיי, אז בואו נאגד - - -
קריאה
זה סוכם באותה ישיבה שישבנו - - -
היו"ר איתן ברושי
מה שאני מבקש לסכם ולומר, שתוך פרק זמן קצר תהיה ישיבה נוספת, עם להבטיח השתתפות יותר רחבה, כולל מהמועצות ומהארגונים, לא רק יחידות פיקוח ואכיפה נוספות, ויש במרחב הכפרי המון סיירות ופיקוח, כולל בנייה, כולל הכול, נקיים פה דיון נוסף, אבל לבוא אליו מוכנים עם הפתרונות ולא עם הבעיות. אתה תוביל את זה, כי אתם מדברים מתוך השטח, וכוחות הביטחון, על כל המרכיבים ממשרדי הממשלה, אתם תיפגשו, אם יש בעיה אנחנו נעזור, ולבוא לכאן, כולל בוויכוח בין מג"ב ומשטרה כחולה, עם כל הכבוד למג"ב ולמשטרה הכחולה מי שיושב בשטח עשרות שנים הוא לא פחות מבין בזה וחלקם של האנשים באים עם ניסיון לא פחות קרבי ולא פחות פיקודי מאלה שמקבלים עכשיו את ההחלטות ומותר לקיים את הדיאלוג הזה. זו לא תורה שמצויה רק אצל קצינים מתחלפים.

אני רוצה לבקש ממנהלת הוועדה להוסיף, עם יש דברים שאת רוצה להוסיף.
חנה פריידין
סיכום דיון, אני אקריא אותו בקצרה. הוועדה מודה למבקר המדינה ולצוות משרדו על הדוח העוסק בנושא חשוב של פשיעה במרחב הכפרי הפוגעת בענפי חקלאות שונים, בחקלאים ובאמון הציבור במערכת אכיפת החוק. הוועדה מודה לד"ר נורית יכימוביץ ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת על עבודת מחקר מקיפה בנושא.

הוועדה רשמה לפניה את דברי סנ"צ מירה קליין פאר, אח"מ מג"ב, על פעילות מג"ב לתיקון הליקויים עליהם הצביע דוח המבקר ועל כך שעד סוף 2017 תקום מחלקה במטה הארצי של מג"ב שתספק כלים טכנולוגיים שיתמודדו עם הפשיעה החקלאית. הוועדה רשמה לפניה את דברי מר דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים, על כך שזו אינה פשיעה חקלאית, אלא טרור חקלאית. לדבריו החקלאים אינם מדווחים משום שאינם מאמינים במערכת ומשום שחוששים לעתידם. לדעתו יש לעבוד בשיתוף פעולה בין החקלאים, מג"ב והפרקליטות כדי להשיג תוצאות בשטח.

הוועדה תפנה לממונה על הביטוח ותקבל תגובתה לכך שחברות הביטוח לא מוכנות לבטח חקלאים.
היו"ר איתן ברושי
רכוש חקלאי. החקלאים מבוטחים.
חנה פריידין
רכוש חקלאי. הוועדה קוראת למשרד החקלאות לקבוע כיעד מועדף את נושא ההתמודדות עם הפשיעה החקלאית.

הוועדה שמעה את דברי מר אורי ספיר מהשומר החדש, על כך שבשטח החקלאי אין ריבונות ומי ששולט הוא הבריון השכונתי. הוועדה מבקשת ממרכז המועצות האזוריות - - -
היו"ר איתן ברושי
מהקב"ט של מרכז המועצות האזוריות.
חנה פריידין
רכז המועצות האזוריות, מר אורי בן יהודה, לרכז את כל הגורמים העוסקים בנושא ולגבש מודל, להמליץ המלצות עד הישיבה הבאה.

הוועדה תקיים ישיבת מעקב בסוף כנס הקיץ - - -
היו"ר איתן ברושי
לפני זה. ככל שתלוי בי, כמה שיותר מהר.
חנה פריידין
עד סוף כנס הקיץ, תבקש תגובות מכל הגורמים - - -
היו"ר איתן ברושי
משפט אחד לא הכנסת, נאמר פה על ידי נציג המשרד לבטחון פנים, שהמשרד הקציב תקציב דו שנתי שאיננו מותנה במצ'ינג בנושא פשיעה חקלאית. זו בהחלט התקדמות.
קריאה
זה לא - - -
חנה פריידין
35 מיליון ל-2017-2018.
היו"ר איתן ברושי
לא משנה, אבל זה דבר שצריך לציין אותו. אני רוצה כן להוסיף שורה, גם לפנות לגורמי המשטרה, בנושא בית האריזה בראש פינה, גם לבקש מהמשטרה הכחולה וגם משרד המשפטים, המשרד לבטחון פנים, מדובר פה באירוע שחוזר על עצמו פעם שלישית. זה לא דבר פשוט, הם נשארו, גם בלי ביטחון ובלי אמון, אבל גם בלי כסף. אני מבקש ממשרד החקלאות לבחון, יחד עם השותפים, המשרד לבטחון פנים ואחרים, איך אפשר לסייע בידי בית האריזה, ואני אומר את זה פה לפרוטוקול וזה יירשם, איך ניתן לסייע. קודם כל למנוע את הפעם הרביעית, קודם כל לנקוט בצעדים על ידי גורמי הביטחון, שזה לא יקרה עוד פעם, ומצד שני השיקום של בית האריזה לא יכול ליפול רק עליהם, יש פה משימה שצריך לראות, לחרוג מהכללים, לראות אם צריך להביא את זה לוועדת הכספים ולהביא פתרון של משרד החקלאות, שיפנה גם לגורמים נוספים, איך ניתן לסייע. אני לא מכיר את האנשים, אין לי פה שום קשר חוץ מזה שעברתי שם לפני כמה ימים, חוץ מזה שלא ניתן לעבור לסדר היום על דבר כזה שמגיע מתוך אנשים שעשו פיגוע, שהם באים מהאזור, מתוך מדינת ישראל, הם לא הגיעו בכוח אווירי או בכוח ימי, הם הגיעו מתוך מדינת ישראל.

זה כמו תג מחיר, כשיש תג מחיר המדינה לא אדישה, היא לא רק מנקה את הכתובות, היא גם נותנת פיצוי על נזקים. פעולה כזאת, המדינה צריכה להיות פה מעורבת, אחרת זה חיסול העסק. כל הישג שיהיה לאותם אלה שפוגעים הוא לא רק מעודד את הפושעים, הוא גם מרתיע ומייאש את החקלאים. המדינה צריכה להראות פה שהיא לא אדישה ואני מבקש שתהיה תשובה עד סוף יוני. בסדר, אטינגר? אתה גם משפטן, נכון? אז עכשיו גם תפעל כמשפטן ואל תגיד שהכול תלוי בידי מישהו אחר, עד סוף יוני שתהיה תשובה איך מטפלים. המשטרה צריכה לתת פה חוות דעת, בכל זאת זה לא דבר פשוט, האירוע הזה.

אני רוצה עוד פעם לומר שאנחנו נמצאים ערב חג השבועות, החקלאות היא לא רק בחגים, אבל זה חג מיוחד. בואו ניתן תקווה שהחקלאות וההתיישבות הן דבר מרכזי ומדינת ישראל יכולה וצריכה להגן עליהם. אז שיהיה בכל זאת חג שמח.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

קוד המקור של הנתונים