ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/05/2017

שינוי בהרכב חברי ועדת המשנה לנושאי בטחון פנים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 410

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ז (24 במאי 2017), שעה 8:15
סדר-היום
שינוי בהרכב חברי ועדת המשנה לנושאי ביטחון פנים.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

שינוי בהרכב חברי ועדת המשנה לנושאי ביטחון פנים
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: שינוי בהרכב חברי ועדת המשנה לנושאי ביטחון פנים. אין מוזמנים לישיבה. אתה רוצה לומר משהו, עידו?
עידו בן י צחק
לא.
היו"ר דוד אמסלם
בעצם החלטנו להרחיב את הרכב הוועדה בעוד שני חברים, החלטנו לצרף את חבר הכנסת בני בגין ואת חברת הכנסת רויטל סויד. בזמנו היו שניים – אני חושב שהיו גם שלושה – אבל פרשו, דני עטר פרש ומקלב עבר ועדה, לכן נשארנו בהרכב הזה.

אני אביא את זה להצבעה.

רק אני כאן, כפי שאתם רואים. מי בעד? אני. מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

שינוי בהרכב חברי ועדת המשנה לנושאי ביטחון פנים אושר.
היו"ר דוד אמסלם
אין נגד, אין נמנעים.

אני קובע שההחלטה עברה, וזה הרכב הוועדה החדש. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:18.

קוד המקור של הנתונים