ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/06/2017

חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 417

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, כ' בסיון התשע"ז (14 ביוני 2017), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון - הכרה בצעירים עם מוגבלות כחניכי מכינות), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: מירב בן ארי – מ"מ היו"ר

מרדכי יוגב

עודד פורר
חברי הכנסת
עמר בר-לב
מוזמנים
עוזרת ראשית למשפט מנהלי, משרד הביטחון - בת חן הורביץ

רמ"ט תקציבי כ"א ואכ"א, משרד הביטחון - שי מרנץ

ראש יחידת הנח"ל ש"ש ומכינות קדם צבאיות, משרד הביטחון - חביבה סלומון

ראש עתכ"ס, משרד הביטחון - גילי בן מנחם

רמ"ד חקיקה, צה"ל - אנפה כרמלי

משק דוברות, משרד הביטחון - גיא ניסנזון

מנהלת גף תנועות נוער קהילה והגשמה, משרד החינוך - אירית ברוק

עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך - שנית פנחסי הראל

מנהל תחום שילוב בחינוך, משרד המשפטים - אמיתי שוחט

מפקחת ארצית אגף מש"ה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים - הילה רכס מליק

רפרנט חינוך באג"ת, משרד האוצר - שאול קירשנבום

משרד המשפטים - הדס אגמון

מנהלת בתכנית לשילוב צעירים עם מוגבלות במכינות, מכינות - אפרת אהרוני

סמנכ"לית מועצת המכינות הקדם צבאיות, מכינות - תמר זעירא דביר

יו"ר פורום ציבורי למען שוויון הזדמנויות - אורה חכם

סטודנטית - טל קיציס

סטודנט - אברהם דל

מנהלת תכניות - יפעת קליין
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי

הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון - הכרה בצעירים עם מוגבלות כחניכי מכינות), התשע"ו-2016
היו"ר מירב בן ארי
בוקר טוב לכולם. אני אחליף את חבר הכנסת מרגי, יושב-ראש הוועדה. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום 14.6.2017, כ' בסיון התשע"ז. ראשית, אני רוצה לברך את חבר הכנסת עמר בר-לב, שהוא יזם את הצעת החוק, וכמובן, את כל השותפים, שגם נמצאים כאן – גם חבר הכנסת פורר, גם חבר הכנסת מוטי יוגב. זו הצעת חוק ראויה, חשובה מאוד. אני מלווה את הנושא של מכינות בשנת השירות – אני ועמר התעסקנו בנושא שנת השירות גם בוועדת החוץ והביטחון. בכלל, בכל הנושא של מכינות קדם צבאיות ככלי ופלטפורמה לבני נוער לקחת חלק ולהיות מעורבים יותר בשירות הצבאי ולהגיע גם לתפקידי פיקוד ולתפקידים משמעותיים בצבא. לכן יש לכך תמיכה גורפת מכל חברי הכנסת בנושא הזה של מכינות קדם צבאיות. לפני שנתחיל בהצעת החוק ונדבר על איזושהי בעייתיות שיש לנו, חבר הכנסת עמר בר-לב, היוזם של ההצעה, אתה רוצה לומר דברים אדוני?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כן. ראשית, תודה רבה. תודה רבה גם על הקונצנזוס שיש סביב הצעת החוק, שהיא חשובה מאוד והיא נותנת הזדמנות לצעירים עם מוגבלויות לא רק להתנדב לשירות בצה"ל, כי אם גם להתנדב לשנת שירות, למכינה. כולנו מכירים – גם בצה"ל, גם במשרד החינוך, גם אנחנו בכנסת – בערך ובתרומה למדינת ישראל של נערים ונערות שנמצאים במכינה שנה לפני השירות ותורמים מזמנם. כשנכנסים לפרטים – איך אומרים? השטן נמצא בפרטים. ראשית, אני רוצה לציין שאני מאוד שמח שפועל, מה שקורה היום, משרד הביטחון בהחלט מכיר בחשיבות של שילובם של נערים ונערות עם מוגבלויות במכינות. בלי כל קשר להצעת החוק הזאת, כבר בשנה שעברה, כמה שאני מבין, אושרו 18 תקנים. נדמה לי שהשנה, או בשנה הקרובה, זה עולה ל-30 תקנים. כלומר, התחיל פיילוט בשנה שעברה, ואני מניח שזה היה עולה ל-30 תקנים רק אם התוצאות היו חיוביות, ואני מניח שהתוצאות הן חיוביות. זו נקודה ראשונה.

אני חושב שבהצעת החוק הזאת חשוב שנעגן ונשפר את המצב, ולא, חס וחלילה, בטעות עלולים לפגוע. רק לשם הדוגמה, אם הצעת החוק תקבע שנערים ונערות עם מוגבלויות יכולים להיות ממומנים על-ידי משרד הביטחון, משרד החינוך, במכינות קדם צבאיות, אבל זה חלק מהתקן הכללי שיש למכינות, אז במידה מסוימת פגענו במצב הקיים, כי המצב הקיים הוא שיש תקן כללי למכינות, ויש תקן נוסף לבעלי מוגבלויות, כמו שאמרתי, נדמה לי ש-18 בשנה הזאת ו-30 בשנה הבאה. לכן צריך לראות שהחקיקה הזאת מעגנת את התקן הנוסף, ולא על חשבון הקיים. היום המטרה של כולנו היא אחידה, וכולנו באותו ראש, אבל פתאום מישהו יכול לקרוא את החוק בעוד שנתיים או בעוד שלוש, ולהגיד – מסיבות חיסכון בתקציב או מסיבות אחרות – נצמצם את מספר התקנים הכולל, ולא זאת המטרה של החוק הזה. תודה.
היו"ר מירב בן ארי
חברי הכנסת רוצים להתייחס או לשמוע את המשרדים?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שנשמע את המשרדים.
היו"ר מירב בן ארי
בסדר גמור. אני רוצה להתחיל במשרד הביטחון. מי מציג אצלכם? יש שישה רשומים. מי מתחיל – חביבה או בת חן?
בת חן הורביץ
אני מוכנה לפתוח וחביבה תשלים אותי.
אירית ברוק
תציגי את המצב הכללי קודם.
היו"ר מירב בן ארי
אירית ברוק ממשרד החינוך, את מתחילה? בבקשה אירית. מנהלת גף תנועות נוער קהילה והגשמה.
אירית ברוק
קודם כל, תודה על הדיון ועל הצעת החוק שמגיעה מוועדה בראשותה של מירב, שמלווה אותנו לאורך כל הקו של החינוך הבלתי פורמלי. אני חושבת שלא מיותר לציין את זה, וגם את התרומה של חברי הכנסת שנמצאים פה – חבר הכנסת בר-לב, חבר הכנסת יוגב, שאני מכירה. הם מלווים אותנו לאורך שנים בטיפול ובטיפוח של החינוך הבלתי פורמלי, ורואים את התוצאות בשטח. אני חושבת שחשוב להודות. לשמחתי הרבה, לפני שנתיים התחלנו במהלך של שילוב חניכים עם מוגבלויות במכינות קדם צבאיות, מהלך שנמצא כנדבך נוסף על תכנית של שילוב של חניכים עם מוגבלויות בתנועות הנוער. תכנית מצליחה מאוד. היות שהתכנית שם הצליחה, קיבלנו את האומץ להיכנס לתחום הזה של השילוב, שהוא מיוחד מאוד. התכנית מובלת על-ידי מספר גדול של משרדי ממשלה והג'וינט. חברותי יושבות לאורך השולחן, והן יודעות מבחינה מקצועית לפרטי פרטים להיכנס בצורה מיטבית. יושבים כל משרדי הממשלה – משרד הרווחה, מספר - - -
היו"ר מירב בן ארי
אל תדאגי, כל אחד ייתן את ההתייחסות שלו להצעת החוק. בואי נדבר על הצעת החוק.
אירית ברוק
אנחנו הולכים ביחד לתוך הסיפור הזה כשכל אחד נותן את תרומתו. מה שהתברר לנו עם הזמן – התברר לי עם הזמן – שלקחנו על עצמנו בתחום הזה משימה אתגרית מאוד שמעולם לא הייתה, של שילוב שהוא לא פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, או חלקי, אלא שילוב שהוא 24/7, ולפעמים 24/14, זאת אומרת, לאורך שבועיים, לאורך שבוע, כשהמשולב נמצא בתוך המכינה כל הזמן. זה דבר שמעלה אתגרים גדולים וחדשים. המשרדים, כל אחד במתכונת שלו, נותן, ואנחנו מתקדמים יפה. הצעת החוק מבורכת ואנחנו מברכים עליה. יש תיקונים שצריך להכניס פה שהם תיקונים שהיועצים המשפטיים שלנו יתייחסו אליהם, אבל הם נוגעים להשלכות רוחב לא רצויות. מה שאנחנו היינו רוצים לבקש, אם זה מקובל, לקיים דיון יחד עם הוועדה הבין-משרדית הזאת, שכל אחד מחבריה בקי לפרטי פרטים בדברים, אני לא עד הסוף מכירה את הנהלים.
היו"ר מירב בן ארי
אין בעיה, אירית, כשאנחנו קוראים את הצעת החוק - - -
אירית ברוק
לאפשר תיקון נוסף בטרם זה בא.
היו"ר מירב בן ארי
קודם אני נותנת לכם להתייחס, אבל כשאנחנו נקרא את הצעת החוק, כל סעיף – אם יהיו דברים, אנחנו נעלה אותם כאן. זה בדיוק העניין. מה שאני רוצה עכשיו – לדעת לגופה של ההצעה. אם אלו דברים ספציפיים בפנים, אנחנו נעבור סעיף-סעיף ונשמע.
אירית ברוק
לגופו של עניין, אנחנו מברכים מאוד על זה.
היו"ר מירב בן ארי
בסדר גמור. משרד הביטחון, אתם רוצים להתייחס כרגע? חביבה?
חביבה סלומון
נתייחס אחרי. ניתן ליועצים המשפטיים להתייחס להצעה.
היו"ר מירב בן ארי
בסדר. אז אנחנו יכולים להתחיל בהקראה ואז להתייחס לגופם של הסעיפים עצמם? אוקיי. גברתי היועצת המשפטית, בואי נתחיל בהקראת הסעיפים, ולאחר מכן נשמע הערות שלכם.
מירב ישראלי
"הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון – הכרה בצעירים עם מוגבלות כחניכי מכינות) –

תיקון סעיף 1

1. בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008, בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "יוצא צבא" יבוא:

""מיועד להתנדבות בשירות ביטחון" – אזרח ישראלי או תושב ישראל, שוועדה רפואית קבעה כי הוא נמצא בלתי כשיר לשירות או בלתי כשיר ארעית לשירות לפי חוק שירות ביטחון, ורשאי להתנדב לשירות ביטחון לפי אותו חוק";

(2) בהגדרה "מכינה קדם-צבאית", במקום "וליוצאי צבא" יבוא "ליוצאי צבא ולמיועדים להתנדבות לשירות ביטחון";

תיקון סעיף 3

2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

"(ג) לעניין סעיף זה, "חניך" – יוצא צבא, מיועד לשירות ביטחון או מיועד להתנדבות בשירות ביטחון הלומד במסגרת מכינה קדם-צבאית"".

אני אסביר איך זה משתלב. כיום חוק המכינות הקדם צבאיות מגדיר מכינה קדם צבאית: מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון וליוצאי צבא שמטרותיה כך וכך. בגלל ההגדרה הזאת של מכינה קדם צבאית, מי שמוכר כחניך במכינה הוא בהגדרות של יוצאי צבא ומיועדת לשירות ביטחון, זה לא כולל מתנדב. אני לא נכנס לפרטים, אבל זה בגדול. מה שהצעת החוק באה לתקן, היא מוסיפה הגדרה של מתנדבים, להכניס גם אותם להגדרה של מכינה קדם צבאית, כך שמכינה קדם צבאית תהיה מכינה שיש בה גם חניכים מהסוג הזה. בנוסף, בסעיף התקציב, שהוא סעיף 3 לחוק, שמדבר על כך שמשרד החינוך ומשרד הביטחון מתקצבים את המכינות הקדם צבאיות לפי מספר החניכים – יש שם הבהרה נוספת שלעניין סעיף התקציב, חניך הוא גם מתנדב. זו מהות הצעת החוק.
היו"ר מירב בן ארי
בסדר גמור. בבקשה, היועצים המשפטיים. מי מתחיל, משרד החינוך? בבקשה. רק להציג שם ותפקיד.
שנית פנחסי הראל
עורכת דין שנית הראל מהלשכה המשפטית של משרד החינוך. קודם אני מבקשת לציין את המצב הקיים. היום, מעבר לחובה על-פי חוק, לפי נוהל פנימי שלנו ומכוח מדיניות לשלב את החניכים הללו גם במכינות, אנחנו מתקצבים גם חניכים שלא - - -
מירב ישראלי
שלא נכנסים להגדרות.
שנית פנחסי הראל
נכון. שהם לא נכנסים להגדרות, זאת אומרת, שהם לא מיועדים מלכתחילה לשירות צבאי, אלא שקיבלו פטור. בדרך כלל החניכים האלה במהלך השנה במכינה עוברים הליכים שונים מול הצבא כדי שיכיר בהם כמתנדבים, הליכי מיון בדיקה. בדרך כלל אחרי תום השנה הזאת, כשצה"ל מאשר אותם להתנדבות – זאת אומרת, שזה לא בגדר כוונה, אלא ממש עברו הליך מסודר של הצבא – מעדכנים אותנו, ואנחנו מתקצבים את המכינה רטרואקטיבית עבור החניכים הללו. כל זה מעבר לחובה שלנו היום על-פי חוק. הצעת החוק הקיימת מבקשת לעגן את הנוהל הזה במידה מסוימת, אבל היא מרחיבה אותו מפני שהיום אנחנו מחכים עד שהצבא יגיד שמעבר לכוונה של החניך להתנדב, הוא מישהו שכבר עבר הליכים של בדיקה וניוד, והוא כשיר להתנדב, והוא מתכוון להתנדב. זאת אומרת, זה משהו שהוא בוודאות כמעט מוחלטת.
היו"ר מירב בן ארי
זה בערך כשהוא בכיתה י"ב.
שנית פנחסי הראל
לא, אחרי שהוא סיים י"ב הוא מתחיל את המכינה, ואז מתחילים ההליכים שלו מול הצבא. כשהוא מתחיל את המכינה הוא בפטור.
היו"ר מירב בן ארי
עוד לא יודעים אם הצבא יאשר אותו.
שנית פנחסי הראל
עוד לא יודעים. יש לו פטור. יש לו כוונה להתנדב, אבל מעבר לכוונה אין שום דבר כמעט. במהלך השנה הזאת הוא עובר הליכים שונים מול הצבא, בסופה, חלקם הגדול מקבלים את האישור הזה מהצבא, שהם מיועדים להתנדבות, שהם כשירים להתנדבות, שהם מתאימים להתנדבות, ואז אנחנו מתקצבים רטרואקטיבית עבור השנה הזו את המכינה. ההצעה אומרת תתקצבו לכתחילה כל מי שיש לו פטור רפואי ושהוא רוצה להתנדב.
היו"ר מירב בן ארי
ולא בטוח שהצבא - - -
שנית פנחסי הראל
בדיוק. ההערה שלנו היא שזה רחב מאוד במובן הזה שאם יש לו פטור רפואי פלוס כוונה להתנדב, זה לא מספיק. עדיין צריך שתהיה איזו היתכנות, איזושהי בדיקה ראשונית בסיסית – תיכף הצבא אולי יוכל להוסיף עליה.
קריאה
זו לא היתכנות.
שנית פנחסי הראל
לגבי השלב הנוסף הזה, אנחנו חושבים שצריך להיות שלב נוסף שיהדק טיפה את המסגרת החוקית, ויגיד שזה לא עניין שקיבלת פטור ואתה רוצה להתנדב, אלא שיש איזושהי התאמה בסיסית מול הצבא, כדי שלא נגלה בסוף שהוא עבר את השנה הזאת, המדינה מימנה את זה, ואין התנדבות.
היו"ר מירב בן ארי
כמה באחוזים מבין חבר'ה עם מוגבלות שנמצאים במכינה מתגייסים בסוף לצבא? אתן יודעות?
אפרת אהרוני
אנחנו עוד לא יודעות. אפרת אהרוני, אני מנהלת התכנית לשילוב צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות. התקנים שעמר דיבר עליהם מגיעים לתכנית ממשרד הביטחון.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
שאלת הבהרה – מטעם מי?
אפרת אהרוני
מטעם מועצת המכינות. מועצת המכינות הוא הארגון שמפעיל את זה. כמו שאירית ברוק אמרה, זו תכנית בשותפות רחבה מאוד.
היו"ר מירב בן ארי
כמה מתגייסים לצבא?
אפרת אהרוני
השנה יש לנו 18 חבר'ה שמסיימים ממש בימים אלה. מאחר והתכנית יצאה לדרך ממש לא מזמן, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו עוד בתהליכים עם כולם. בערך חצי מהם קיבלו כבר אישור גיוס, אישור התנדבות ותאריך, וכל השאר הם בתוך תהליכים עם עמותות וגופים שאנחנו עובדים אתם לליווי של צעירים עם מוגבלות בצבא. כל הנושא הזה הוא מורכב.
קריאה
צריך להגיד שגם החצי האלה - - -
היו"ר מירב בן ארי
רגע. רגע. לא מתפרצים. אם אני ארצה, אני אתן לכם זכות דיבור, אבל לא כרגע. תני לי לנהל את הוועדה הזאת בצורה כזאת שגם נבין מה קורה. התייחסות של משרד הביטחון.
בת חן הורביץ
אני אשלים את הדברים שאמרה שנית, ואני אפילו אחדד אותם. מבחינתנו, אנחנו רוצים להיות במצב של ודאות גבוהה מאוד כשהחבר'ה האלה נכנסים למכינה. המשמעות היא שאם אנחנו לא נדע שהם אושרו להתנדבות על-ידי צה"ל לפי חוק שירות ביטחון, אנחנו לא נוכל לתקצב אותם, כי על-פי חוק, אנחנו מתקצבים חניכים ומיועדים לשירות ביטחון. אלה אותם חבר'ה שקיבלו דחיית גיוס לטובת השירות שלהם במכינה.
היו"ר מירב בן ארי
הבנתי את הבעיה.
בת חן הורביץ
צריך לזכור שהמכינות האלה הן מכינות קדם צבאיות, הן באות להכין לשירות מיטבי בצה"ל. ברור שיש פה מטרות נלוות, של שילוב בעלי מוגבלויות, ואנחנו רואים בכך חשיבות עצומה. אבל ייתכן מצב שאם אנחנו לא נדע ברמת ודאות גבוה מצה"ל, אם לא נקבל דיווחים מצה"ל שהם אכן מתגייסים בסוף השנה, אולי יהיו חבר'ה שלא יתגייסו, המכינות יצטרכו לספוג את התקצוב הזה.
היו"ר מירב בן ארי
אני רק רוצה עוד שאלה אחת ואני נותנת לכם להתייחס. אמרה כאן יהודית – ובצדק – מה קורה עם חבר'ה בלי מוגבלות שנמצאים במכינה ולא מתגייסים?
אפרת אהרוני
מתנדבים?
היו"ר מירב בן ארי
מישהו שהתחיל מכינה, בלי מוגבלות.
אפרת אהרוני
אני אתן דוגמה. למשל, מישהו - - -
היו"ר מירב בן ארי
שנייה, אני לא פניתי אליך. אני רוצה לשמוע את המשרדים.
אירית ברוק
לזה יש הסדר חוקי. בתוך מסגרת החוק, מכינה יכולה להיתמך כתנאי סף אם 90% מחניכיה יתגייסו לצבא.
היו"ר מירב בן ארי
של כל המכינה.
מירב ישראלי
זה בתקנות.
היו"ר מירב בן ארי
זה בתקנות של חוק המכינות. אז אני שואלת - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היא מקבלת את כל ה-100%?
היו"ר מירב בן ארי
כן. אז אותו חניך עם מוגבלות, הוא נמצא במכינה שיש בה חבר'ה - - -
אירית ברוק
ברור.
היו"ר מירב בן ארי
אז לא הבנתי למה הוא מוחרג.
חביבה סלומון
אני אסביר. כמו שנאמר כאן, שבמצב רגיל, חניך רגיל שמקבל מכינה קדם צבאית – כל מכינה מחויבת שמעל 90% מהחניכים שלה יתגייסו לצה"ל. יש תמיד 10% עם בעיות רפואיות, כל מיני דברים, אנחנו מאפשרים, אבל זה 10%. מה שהיה לנו בשנה שעברה עם נערים עם מוגבלויות, אלה 18 חבר'ה שנכנסו למכינות קדם צבאיות. היום אנחנו יודעים להגיד – אנחנו מדברים על יוני, סוף השנה, מתוכם שמונה או תשעה מחזיקים צו והם יתגייסו. השאר לא. התהליך הזה הוא תהליך שיכול להימשך הרבה מאוד זמן. זה יכול לקחת חצי שנה ושנה, אז אין שום דרך להעביר תקציב למכינה נאמר חודש-חודשיים אחרי השחרור שלהם.
קריאה
אם עברנו את שנת התקציב.
חביבה סלומון
מעבר לשנת התקציב. כאן הקושי, שמכינה קדם צבאית - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
זה חצי שנה. שנת התקציב היא קלנדרית. זאת אומרת, אם ביוני שמונה קיבלו ושמונה אחרים יקבלו בספטמבר, זה עדיין בשנת התקציב הזאת.
חביבה סלומון
נכון להיום, מה שאני יודעת – ואירית תוסיף ותחדד אם אני מטעה – אם חניך נמצא במכינה – אני מדברת על חניך שלא מחזיק צו – ועד דצמבר הצבא יודע לומר לנו שהוא יגויס לצה"ל, הוא יקבל - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
עד דצמבר, חצי שנה אחרי סוף המכינה.
היו"ר מירב בן ארי
אחרי תחילת המכינה אתה מתכוון.
חביבה סלומון
לא, הוא מתחיל בספטמבר.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
איזה דצמבר – תחילת המכינה או סוף המכינה?
היו"ר מירב בן ארי
איזה דצמבר?
חביבה סלומון
הוא מתחיל בספטמבר - - -
היו"ר מירב בן ארי
את המכינה.
חביבה סלומון
לא, שנייה. הוא מתחיל בספטמבר את המכינה. היה וכל התהליך הוסדר עד דצמבר, הוא יקבל רטרו מספטמבר לכל השנה. אם אחרי דצמבר התהליך עוד לא הסתיים, אבל יסתיים במאי-יוני, המכינה תקבל רטרואקטיבית עליו. מה שיש לנו היום, יש לנו 18 חניכים, שמתוכם לשמונה יש את האישור ביד. הם יקבלו מספטמבר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין אפשרות לקבל את האישור הזה טרם התחלת המכינה? מבחינת הצבא.
חביבה סלומון
זה מה שאנחנו מבקשים. להסדיר את זה, זה מה שמבקשים, ואז זה פותר את העניין - - -
היו"ר מירב בן ארי
רגע, הרי לא מדובר בהרבה חבר'ה. מדובר על מספרים קטנים, היא מדברת על 18. אני שואלת שאלה – לא מדובר על הרבה, למה הצבא לא יכול להיערך מראש – וזה גם מה שאומרים חברי הכנסת – להבין שאנחנו רוצים לקדם את החבר'ה האלה, אנחנו רוצים להכניס אותם, ופשוט לתת להם אישור מוקדם עד דצמבר?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כמו שעושים פרה-רולינג. לפני שאתה ניגש לעניין, אתה אומר בוא נראה שיש לו לאן להתקדם.
גילי בן מנחם
בוקר טוב, סגן אלוף גילי בן מנחם, אני ראש ענף תכנון כוח אדם סדיר בצה"ל. צריך להגיד שצה"ל מברך על מפעל המכינות. זה מפעל מצוין, הוא תורם רבות לשילוב של מיועדים לשילוב ביטחוני, וגם מיועדות, בשירות משמעותי יותר. אנחנו רואים את זה בנתוני השילוב בלחימה, פיקוד זוטר, וגם בקצונה. באשר לתהליך ההתנדבות – אני אסביר בקצרה איך הוא מתנהל, ולמה הוא לא כזה פשוט כמו שזה נשמע כרגע. תהליך ההתנדבות מתחיל ברגע שקיבל המיועד לשירות ביטחוני פטור משירות צבאי. אנחנו מזמנים אותו ללשכות הגיוס כאחד שעונה להגדרה של מיועד לשירות ביטחוני לפי חוק מגיל 16.5 ואילך. הוא מגיע ללשכת הגיוס, מתחיל את הליכי הגיוס לצה"ל. כאשר בתהליך הגיוס מתעורר עניין כזה או אחר – לצורך הדיון הנוכחי, זה עניין רפואי – אנחנו שולחים אותו לבדיקות רפואיות כאלה ואחרות. המועד של הבדיקות האלה נקבע על-ידי כמה גורמים. אחד, הגיל שלו. ככל שהוא יותר מבוגר, אנחנו מזמנים אותו כמה שיותר מוקדם כדי למנוע מצב שילדים מעל גיל 19 נמצאים בביתם ומחכים לגיוס. זה נמצא בתחום אחריותו של הפרט – אם הוא לא ישתף פעולה, התהליך הזה ייקח יותר זמן.

ברגע שהחלטנו שהוא לא כשיר לשירות ביטחוני – מיותר לציין שבתהליך הזה צה"ל מקמץ באפשרות לתת פטור משירות ביטחוני, כי התכנית היא לגייס כמה שיותר – באותו הרגע הוא יכול להתחיל בתהליך ההתנדבות. גם התהליך הזה מושפע משני גורמים – אחד, מאופי הבעיה שבגינה הוא קיבל פטור משירות ביטחוני. זו יכולה להיות בעיה רפואית, בעיה נפשית כזאת או אחרת. לאחר מכן, היות והוא צריך להתנדב וזה מושפע מהרצון שלו, בקצב שבו הוא מביא את האישורים הנדרשים כדי לבחון את האישור שלו לשירות כמתנדב בצה"ל. במידה והוא מתחיל תהליך התנדבות, ברגע שבו הוא מקבל פטור משירות ביטחוני, והבעיה היא בעיה יחסית לא מורכבת, והוא מספק את כל האישורים הנדרשים – כי בסוף ההחלטה לגייס מתנדב היא החלטה כבדה מאוד. אנחנו החלטנו שהוא לא מתאים לשירות ביטחוני, ואנחנו בכל זאת מגייסים אותו. זה עניין של אחריות רפואית ברוב המקרים. ברגע שהוא מתחיל תהליך – הוא משתף פעולה ומביא אישורים – התהליך הזה יכול להסתיים בתוך מספר חודשים, אפילו ארבעה חודשים.

אם הבעיה היא מורכבת יותר והוא לא משתף פעולה – לוקח את הזמן עד שהוא מביא אישור רפואי – זה יכול לקחת גם מעל לשנה. לכן אני לא יודע להגיד שעד ספטמבר אנחנו נסיים את כל האישור. אנחנו כן עושים את כל הפעולות כדי שמי שמתנדב לשירות ביטחוני ומעוניין בכך, יתגייס ביחד עם בני גילו. לכן אם הוא משתף פעולה והבעיה היא פחות מורכבת, זה יכול להסתיים עד ספטמבר. אבל אם לא, והוא לא משתף פעולה, זה ייקח יותר זמן.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני שמח על היוזמה של חברי, חבר הכנסת עמר בר-לב, גם הצטרפתי אליה. הוא אומר דברים ברורים בדברי ההסבר, ואני חושב שצריך לקרוא אותם ולהבין אותם. אני חושב שהאגף הביטחוני-חברתי צריך להוביל אותם, וצה"ל צריך רק לברך עליהם. בחקיקה המקדימה, שהיא איננה מתקיימת, היה על כך שתקצובית, המכינות הקדם צבאיות תעלנה ב-15% בשנה. תקציבית.
יהודית גידלי
עד 15%.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
עד 15% לשנה. בפועל, מה שקורה עכשיו, נכון לתשובת סגנית ראש אכ"א מהבוקר, תת-אלוף מירב קירשנר, הם נכונים לעלות ב-9%. שר הביטחון הקודם העלה ל-5%. שם זה מדבר על כוח אדם. תקצובית זה אנשים. בזה אני מעיר הערה לצה"ל וחוזר למהות הדיון. אני סבור שתהליכית, כיוון שכולנו מברכים – אתה ברכת בראשית דבריך, גילי, על כך שזה מסייע לצה"ל. זה שיש מצוקת כוח אדם בשנה-שנתיים-שלוש-ארבע הקרובות – אנחנו יודעים מה יש. עדיין, תהליכית, אם יעלה באחוז בשנה – ל-10%, ל-11%, ל-12%, ויגיע גם למקבילה התקציבית, צה"ל לא ייפגע, כי אנשים בני 20 הם עדיין מה שקוראים "משוגעים". אני לא מדבר על דחיית גיוס ל-26, אני מדבר על דחיית גיוס ל-18, 19, 20, שנה-שנה וחצי, מה שעושות המכינות. הם עדיין משוגעים, והם באים עוד יותר משוגעים. עם זה גם מי שצריך להישאר בצה"ל לפיקוד, או לדברים אחרים, או מי שצריך יהיה עם מוטיבציות חיוביות יותר. זה משדרג את בוגרי המכינות, כנ"ל בוגרי הש"ש. דרך אגב, אנחנו מסכימים גם על זה. לכן תהליכית, צה"ל לא נפגע בכוח אדם. כל שנה הוא מקבל אותם.
גילי בן מנחם
הדיון הוא לא להגדלת מכסות לדחיית גיוס במכינות.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
את זה שמתי ברקע.
גילי בן מנחם
זה לא הדיון. האנשים האלה מתנדבים. מבחינתנו - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
את זה שמתי ברקע. מעבר לזה – גם על זה יש הסכמה בחדר, שאותה אוכלוסייה עם מגבלה כזו או אחרת, עם נכות כזו או אחרת – הרי אתם עשיתם דבר ענק. אני רוצה לשבח את צה"ל. היינו בקריה בבניין מול החניון של מבנה צה"ל ומשרד הביטחון. בלי לפרט, בחדר הזה יש מחלקה שלמה שאתם עושים אתה נפלאות. זה חזון גדול וכולנו חיים אותו ומסכימים אתו. גם צה"ל מרוויח, ודאי הם מרוויחים, גם חסד וגם אמת. לגופו של עניין, אני רוצה להתכנס – אני משוכנע שה-18 האלה – גם אם זה יהיה 36, גם זה יגיע ל-70 - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
את לא יודעת כמה עולה חניך כזה?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
- - שני דברים אני רוצה להסביר. אחד, אי-אפשר רפואית כנראה לאבחן את יכולותיו, כי היכולות הללו – מירב, אי-אפשר, להערכתי, לאפיין את מוגבלויותיו שנה מראש. בדרך כלל נדרשים גם לוועדות רפואיות כל הזמן, ולעתים גם תוך כדי שירות משהו קורה, סביבת העבודה איננה מותאמת למגבלה או לצורך. יש פה צורך במעקב רפואי לעתים יותר רציף. לכן אין טעם להגיד ספטמבר או דצמבר, באוגוסט יוכלו לדעת למה אפשר לשבץ אותו, לעתים קודם. זה תלוי במגבלה, תלוי בבעיה הרפואית. לכן זה לא נכון. הכן נכון הוא לראות בהם לא בתוך הנטו, לראות בהם טרה. זה שם המשחק – לראות בהם טרה, תוספת כוח אדם 18, בעוד שנה 30, אינשאללה. זה נכון להם, זה נכון לרווח המסוים שצה"ל ייקח, או לכך שצה"ל מחזק את פניו בחברה. זה גם חשוב.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר לדעת כמה עולה חניך?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זה מגביר מוטיבציות. לכן הסיפור הזה במספרים קטנים – כמו ששאל פה חברי עודד עכשיו בשליפה, כמה זה עולה לנו? ולראות בזה נטו של הטרה.
היו"ר מירב בן ארי
תודה רבה. חבר הכנסת יוגב, אני רוצה להתקדם.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בלי קשר למספר שצה"ל יגייס.
היו"ר מירב בן ארי
הבנתי. הבנתי.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
וחברי, עמר בר-לב בדברי ההסבר בדיוק אמר את זה.
היו"ר מירב בן ארי
מועצת המכינות, מה אתן רוצות להעיר?
אפרת אהרוני
היעדים של התכנית – נכון שהשנה יש לנו 18 חבר'ה, בשנה הבאה הולכים להיות - - -
היו"ר מירב בן ארי
מה היה בשנה שעברה?
אפרת אהרוני
לא הייתה תכנית.
היו"ר מירב בן ארי
לפני ה-18?
אפרת אהרוני
לא הייתה תכנית.
היו"ר מירב בן ארי
פעם ראשונה?
אפרת אהרוני
המכינות שילבו עד היום - - -
חביבה סלומון
- - -
היו"ר מירב בן ארי
הבנתי. הבנתי. פעם ראשונה שיש תכנית כזו.
קריאה
מובנית.
היו"ר מירב בן ארי
בסדר גמור. רצינו להבהיר את זה לטובת הפרוטוקול, לפני כן לא היה. אותם 18 חבר'ה, מה רצית להגיד עליהם?
אפרת אהרוני
אני רק אסיים את דברי, שיעדי התכנית מגיעים ל-70 חבר'ה בתום חמש שנים, וזה מספר שנשאר בהתמדה. הרעיון הוא שבטווח הארוך, בכל שנה יהיו 70 חבר'ה עם מוגבלויות שמשולבים - - -
היו"ר מירב בן ארי
לחמש שנים.
אפרת אהרוני
לטווח הארוך, לחמש שנים. עד חמש שנים להגיע למספר הזה, אבל אחר-כך בכל שנה יהיו 70.
היו"ר מירב בן ארי
מי מממן את ה-18 האלה היום?
אפרת אהרוני
בשנת המכינה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אנחנו צריכים לדעת כמה זה מממן.
היו"ר מירב בן ארי
אותו חניך שהולך למכינה, הוא כמו חניך, הוא משלם את דמי ההשתתפות שלו, ואתם משלמים עליו את מה שהמדינה משלמת עליו, שזה 27,000 שקל היום, מה שעולה חניך. 27,000 שקל עולה חניך - - -
קריאה
לא, מירב, שנייה.
היו"ר מירב בן ארי
26,500, סליחה, עיגלתי למעלה. 26,500 עולה חניך.
חביבה סלומון
חניך מקבל במכינה בחודש סדר גודל של 2,500 שקלים, לשנה 25,000 שקל. מתנדב שמגיע למכינה, צריך להשקיע בו הרבה יותר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני שואל כמה אתם מתקצבים. נניח שהחניך הזה יתגייס.
היו"ר מירב בן ארי
רגיל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כמה אתם מתקצבים את החניך הזה?
חביבה סלומון
רגיל.
היו"ר מירב בן ארי
רגיל, עודד. 26,500.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
25,000 שקל? כל מה שאנחנו מדברים פה בסוף - - -
חביבה סלומון
רגע, שנייה. זה התעריף, אבל מה שנעשה כאן בתהליך המדהים של ועדת ההיגוי והחברים שנמצאים כאן – הרווחה, הג'וינט וכולם – הוסיפו תקציב נוסף - - -
היו"ר מירב בן ארי
כמה נוסף?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מדבר על הבעיה של משרד הביטחון.
היו"ר מירב בן ארי
רגע, עודד. כמה נוסף ל-26,500, שזה בסיס של חניך?
חביבה סלומון
זה הרבה מאוד.
היו"ר מירב בן ארי
כמה הוספתם?
יפעת קליין
יפעת קליין, מהג'וינט, מאשלים. התקציב של התכנית בנוי כך שההשתתפות של החניכים במכינה היא זהה מבחינת משרד החינוך ומשרד הביטחון להשתתפות של כל חניך.
היו"ר מירב בן ארי
עודד, זו השאלה שלך. זו התוספת לכמה עולה חניך בלי מוגבלות.
יפעת קליין
התוספת היא ההנגשות וההתאמות שנדרשות לאותו חניך. יש סל גדול של התאמות והנגשות שבמסגרת הפיילוט אנחנו עכשיו בונים אותו. אנחנו התחלנו עם איזשהו סל, אנחנו בודקים אותו, אולי עוד נשנה אותו במהלך תקופת הפיילוט. ההתאמות וההנגשות האלה ממומנות על-ידי משרד הרווחה, שהילה מייצגת אותו כאן, ועל-ידי משרד הבריאות.
היו"ר מירב בן ארי
לא קיבלתי תשובה כמה זה עולה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מבחינת המדינה זה אותו סכום. צעיר או צעירה עם מגבלות או ללא מגבלות – אותו סכום.
היו"ר מירב בן ארי
אותו דבר. מבחינת משרד הביטחון ומשרד החינוך. רווחה ובריאות נותנים אקסטרה לאותו חניך.
קריאה
זה גם מדינה, לא רק.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
ג'וינט זה לא - - -
היו"ר מירב בן ארי
אבל זה מה שהם התחילו, עמר, רציתי שתקשיבו. יש לנו את הבייסיק, 26,500 – זה חינוך וביטחון, חצי-חצי, כמו חניך במכינה. בנוסף, הוא גם משלם למכינה תשלום קבוע.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כמו כל אחד.
היו"ר מירב בן ארי
בנוסף, משרד הרווחה והבריאות שם כסף על כל חניך – כמה בערך? אני הבנתי שצריך לשנות כי זו שנה ראשונה.
הילה רכס מליק
קודם כל זו שנה ראשונה, זה פיילוט, ואנחנו בונים. אין לי תשובה אחידה כמה אנחנו נותנים על כל נער ונערה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי שאלה עקרונית.
הילה רכס מליק
אנחנו מנסים לבנות משהו אישי מותאם.
היו"ר מירב בן ארי
חליפה אישית לכל חניך.
הילה רכס מליק
שמי הילה רכס מליק, ואני מפקחת ארצית במשרד הרווחה, באגף למוגבלות שכלית התפתחותית בשירות קהילות. אנחנו מנסים לבנות חליפה אישית. יש לנו נערה במכינה קדם צבאית שאנחנו נותנים עליה לחודש תוספת של כ-1,000 ומשהו שקלים. יש נער או נערה שאנחנו תומכים רק - - -
היו"ר מירב בן ארי
תלוי איזו מוגבלות וכמה צרכים יש לה.
הילה רכס מליק
הבחורה הספציפית הזו עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ולכן אנחנו צריכים לתת תמיכות רחבות. אנחנו לוקחים על זה אחריות מלאה.
היו"ר מירב בן ארי
סליחה, חברי הכנסת, אני רוצה להבין - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני גם רוצה להבין, ואני גם רוצה לשאול שאלה, אני לא מצליח לשאול שאלה פה.
היו"ר מירב בן ארי
אני נותנת לך. אני רק אומרת שאתם שמים את הכסף בלי קשר אם בסוף הוא יתגייס לצבא או לא.
הילה רכס מליק
נכון.
היו"ר מירב בן ארי
אז זה מה שאתם צריכים לעשות כמוהם. הם שמים בכל מחיר. את לא הולכת לבקש מאותה צעירה את הכסף ששילמת. זה כל העניין.
הילה רכס מליק
אני רוצה להגיד משהו. לגבי התאריך, שמבקשים שבספטמבר כבר ידעו שהנער או הנערה עם המוגבלות יכולים להתנדב. אצל נער ונערה ללא מוגבלות תהליך הגיוס וההכנה מתחילים בגיל 16.5. אבל אצל נער ונערה עם מוגבלות, יכול להיות שפתאום כל הרצון להתנדב יגיע דווקא בסוף י"ב. לפעמים זה גם בתי ספר לחינוך מיוחד, ואז זה גיל 21. רק אז מגיעה הבשלות לחשוב בכלל על התנדבות. לספטמבר הבא היא עדיין לא תהיה מוכרת כמתנדבת, אותה נערה, או אותו נער. אנחנו מבקשים שזה לא יפיל את ההשתתפות שלהם בתכנית, שנחשוב על משהו לחלץ את זה. כי חבל לא לתת הזדמנות.
היו"ר מירב בן ארי
חבר הכנסת פורר, אתה מבין למה רציתי – כי מבחינתנו, מה שקורה כאן, זה שמשרד הרווחה והבריאות אומרים לאותו חניך עם מוגבלות אנחנו משקיעים בך כדי שתגיע לצבא. יכול להיות שבסוף הצבא יחליט לא לגייס, אבל הם לא ילכו לאותה צעירה ויגידו לה תחזירי את הכסף כי לא התגייסת לצבא.
הילה רכס מליק
חשוב לי לציין שאנחנו מאמינים שהם ילכו לצבא ויתגייסו.
קריאה
כולם מאמינים.
תמר זעירא דביר
אני מבקשת להוסיף מרכיב הוצאה נוסף. תמר זעירא, סמנכ"לית מועצת המכינות הקדם צבאיות, מייצגת היום את מועצת המכינות. מרכיב הוצאה נוסף משמעותי מאוד הוא מרכיב ההוצאה של המכינות. חניך או חניכה כאלה דורשים ליווי והשקעה ברמת כוח אדם, ברמת צוות. יש לנו חניכים שלפני כל שיעור איש צוות עובר אתם ומסביר להם מה הולך להיות בשיעור, ואחרי כל שיעור לוודא שהם הבינו. יש לנו הנגשה של שמע, של בעיות קשב. זה דורש השקעה משוגעת מהמכינות. הם עושים את זה היום. זאת אומרת, הם לא מקבלים תקצוב יתר ממשרד הביטחון, הם מקבלים בקושי את אותו תקצוב, וגם זה, רטרואקטיבית בגלל שרוב התהליכים לא מסתיימים עד דצמבר, אז הם נפגעים ולא מקבלים רטרואקטיבית. מה גם, עצם זה שהם מקבלים היום כתקנים נוספים, זה לא מעוגן. קודם כל – נכנסתי לדיון בסערה – אני מברכת מאוד את חבר הכנסת בר-לב, את חברי הכנסת הנוספים שיושבים כאן, על ההצעה, את הפורום המכובד שדואג לדבר הזה. זה פרויקט מתאים שזוכה לרוח גבית מכל הגורמים המעורבים, כולל מהמכינות, שנותנות היום הרבה מעבר בהתנדבות ועל חשבונן.

מה שאנחנו מבקשים, כאשר מתקנים את התיקון, להוסיף את זה בנוסף. מה שקורה, בגלל שתקן כזה הוא הרבה יותר יקר – תבינו, למכינות היום אין בעיה לאייש את התקנים שלהן. הבחירה לקחת צעיר עם מוגבלות היום אומרת בחירה של סיכון – גם לא לקבל כסף בכלל, גם כשמקבלים אותו, לקבל אותו באופן חלקי, וגם להשקיע לפעמים פי 2 או פי 3 מחניך רגיל. ועדיין הן עושות את זה – 18 השנה, 30 בשנה הבאה – עם כל הסיכונים.
היו"ר מירב בן ארי
הנקודה ברורה. הצגת כמו שצריך. חבר הכנסת פורר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נעשה הפרדה בין המהות לטכניקה.
היו"ר מירב בן ארי
לפרוצדורה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הבעיה – לפחות לפי מה שאני מבין אותה – היא פרוצדורלית. היא פרוצדורלית מהסיבה הפשוטה שיש בה גם היגיון. משרד הביטחון אומר אני מתקצב בשמחה, אבל אני מתקצב את מי שקשור למשרד הביטחון. אני לא יכול לתקצב מישהו – יש בעיות רווחה, יש בעיות אחרות. אני רוצה שאנשים יקבלו תעודת בגרות. במקומות שלא מקבלים תעודת בגרות, אני רוצה להכשיר אותם לבגרות. צה"ל עושה פרויקטים של בגרות במקרים מסוימים, אבל למי הוא עושה אותם? למי שנמצא בתוך מסגרת הצה"לית. הוא אומר: אני רוצה לתקצב, אבל יכול לתקצב את מי שבסופו של דבר נכנס לתוך הצבא. אני לא מתקצב את מי שנכנס לתוך הצבא.
היו"ר מירב בן ארי
מצד שני, הוא מתקצב מישהו שמתחיל שנה ראשונה ונושר. הוא מתקצב גם אותו. אני עוזרת לך בעניין הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל, משרד הרווחה, שתפקידו הוא שונה מתפקיד משרד הבריאות, הם אומרים: אנחנו מתקצבים את זה כמו שזה, כי בעצם המכינה יש משמעות. גם אם הוא לא יתגייס בסוף, למכינה עצמה יש משמעות לאותו חניך. צריך להבין, קל לפתור את זה, כי הסכום פה הוא מגוחך במונחי תקציב המדינה. אנחנו מדברים על חצי מיליון שקל.
היו"ר מירב בן ארי
תעשה כפול 70.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חצי מיליון שקל על 20 חניכים. בסוף, כשיהיו בתוך חמש שנים 70 חניכים – אז על מה אנחנו מדברים, על מיליון וחצי שקל? על שני מיליון שקל?
היו"ר מירב בן ארי
חצי-חצי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חצי מהם כבר יתגייסו, אז נשאר פה פער של מיליון שקל שצריך להחליט איפה שמים אותו. אני חושב, כדי לפתור את זה, שזה יהיה דרך משרד החינוך, או שזה יהיה – כי פה מתקצבים 100%. כל חניך צריך לקבל את התקציב שלו בעניין הזה, לא יכול להיות מעבר. כמו שאמר חבר הכנסת יוגב, מדובר על אקסטרה, זה לא צריך להיספר כחלק מה-100% של המכינה, זה ה-110%, 105%. צריך לקבוע שמשרד הרווחה, או הבריאות, או החינוך, מתקצב במידה והחניך לא התגייס.
היו"ר מירב בן ארי
הם עושים את זה בכל מקרה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, אני מדבר על ה-25,000 האלה. מי שלא יתגייס יתוקצב על-ידי המשרדים האזרחיים, ומי שיתגייס יתוקצב על-ידי תקציב משרד הביטחון. איך הם יסגרו את זה ביניהם בתקציב המדינה – יושב פה נציג של האוצר. אני חושב שלסגור מיליון שקל בין תקציב משרד הביטחון לתקציב משרד החינוך – לא, יודע, בין ה-60 מיליארד פה, ל-60 מיליארד פה.
היו"ר מירב בן ארי
הנקודה ברורה וחשובה. חבר הכנסת בר-לב.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
ראשית, הדבר הכי חשוב שחסר בהצעה המקורית הוא סעיף שאומר שמדובר בתקנים ייעודיים לצעירים האלה.
היו"ר מירב בן ארי
כמו בשירות לאומי.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אפשר להגיד שהיעד הוא 70 תקנים בתוך חמש שנים, אפשר להגיד שהמכינות ומשרד הביטחון יסכמו ביניהם, אבל זה הדבר שהכי חשוב להוסיף. אני חושב שההערה ששמענו מהמכינות, בסך הכול, מבחינת המכינות ביום-יום, ההשקעה היא מעל ומעבר לכל חניך כזה, לאו דווקא משמעויות כספיות. חלקן גם משמעויות כספיות – אם צריך לפני שיעור ואחרי שיעור עיסוק נוסף. ולכן אני חושב שאת בעיות התזרים של המכינות צריך לפתור בצורה מוחלטת, או לפחות בצורה חלקית. אנחנו יודעים מהפיילוט עד עכשיו ש-50% מתגייסים. אני חושב ואני מעריך שעד סוף שנת התקציב הזאת, מתוך השמונה או התשעה האחרים, חלקם יתגייסו. אנחנו יודעים שבלי קשר לנושא הזה, מקובל על כל המשרדים שגם אם 10% לא מתגייסים בכלל - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
משלמים את הכול, את ה-100%.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
יפה. לכן אני חושב שבנושא התקציב – אני מסכים שלא צריך לפרוץ את זה לחלוטין. זה צריך להיות סעיף שמדבר על תקנים, וסעיף שאומר ש-75% מזה יתוקצב בכל מקרה. לגבי ה-25% הנותרים, אם לא יתגייסו, וזה חורג מה-90%, אז יתחילו להתחשבן אתם.
היו"ר מירב בן ארי
דרך אגב, זה הרבה יותר. 90% הוא מממן, 10% בכל מקרה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שהפתרון הוא הרבה יותר פשוט.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מה שעודד אמר, אני בעד, כי הוא לוקח את הכול.
היו"ר מירב בן ארי
הוא הוסיף נקודה מעניינת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא רוצה שבסוף המכינות הן אלה שיישארו לחכות לאסוף את התקציב מהמשרד הזה או מהמשרד הזה. אני לא מכיר את כל חוק המכינות ואיך זה הולך, אבל אני חושב שבעניין הזה התקצוב צריך להיות 100% לעניינים תזרימיים מאחד מהמשרדים, שבסוף, בהתאם למתגייסים, יועבר לאותו משרד. יתגייסו עשרה – נאמר כך, אם משרד החינוך יקבל חצי מיליון שקל שמגיעים לו ממשרד הביטחון באיחור של חצי שנה, כנראה שהעובדים במשרד החינוך יקבלו משכורת. אני לא חושב שיעצרו משכורות.
היו"ר מירב בן ארי
גם הפוך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסדר, אין בעיה, לשני הכיוונים. כל מה שאני אומר, בסוף, רוב התקציב ישולם בכל מקרה על-ידי משרד הרווחה, בריאות או החינוך. מרגע שיודעים שהתגייס חניך או קיבל את האישור, מועבר התקציב ממשרד הביטחון לאותו משרד, בכלל לא למכינה. זו דעתי.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבל מראש משרד הביטחון ומשרד החינוך צריכים – זה לא נכון להפיל את 25,000 כפול 20 על המשרדים האלה.
היו"ר מירב בן ארי
לא, לא יהיה להם תמריץ - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
להיפך, יהיה תמריץ לגייס אותם.
מירב ישראלי
לא, לגייס אותם למכינה. כי הם לא ידעו מראש אם הם יקבלו תקציב או לא. במצב כזה, המכינות יהיו מוכנות פחות לקבל חניכים מהסוג - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
להיפך, מה שאני אומר שהמכינה תקבל את התקציב בכל מקרה. זה מה שאני אומר. ואחר-כך שהמשרדים יתחשבנו ביניהם. או מפה או מפה, לא אכפת לי מאיפה זה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
עודד, אני אומר בוא נקבע שלפחות 75% מראש יקבלו ממשרד הביטחון וממשרד החינוך, כי אנחנו יודעים כבר היום בפיילוט ש-50%, ובטח יותר, יתגייסו. והיתרה ממשרד הבריאות וממשרד הרווחה. ואם יתגייסו כל ה-100%, או 90% - - -
היו"ר מירב בן ארי
90% צריך בחוק המכינות. זה מה שצריך. למה הם צריכים להיות על 100% כשזה 90% גיוס?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר לעשות משהו אחר. אפשר לקבוע פה את ה-75% כהקלה לעומת 90% במקומות אחרים. יש בזה היגיון.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אם אנחנו קובעים תקנים, במקרה הזה, 75%.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מכינה רגילה זה 90%, פה זה 75%.
היו"ר מירב בן ארי
חייבים לומר שאני הייתי מעורבת מעל הראש בחוק של השירות הלאומי בוועדת העבודה והרווחה. שם קבענו בחוק תקנים לצעירים עם מוגבלות ולנוער בסיכון. דרך אגב, באופן כללי, זה צריך להיות גם בחוק המכינות, לדעתי.
קריאה
זה גם יפתור לנו שאלה של שוויון.
היו"ר מירב בן ארי
לדעתי, עמר, אנחנו לא נוכל בחוק הזה לקבוע את התקנים, אבל אנחנו כן צריכים לעשות מה שעשינו בחוק שירות לאומי אזרחי, שעכשיו סיימנו אותו ברווחה אחרי דיונים של שנה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא לקבוע את המספר, אבל לקבוע שאלו תקנים מיוחדים ייעודיים של משרד החינוך והמכינות. משרד הביטחון והמכינות יקבעו כל שנה.
היו"ר מירב בן ארי
בדיוק. בדיוק. זה מה שאני אומרת. זה מה שעשינו בחוק השירות הלאומי האזרחי, זה העניין. אני רוצה לחדד משהו. משרד המשפטים, בבקשה.
הדס אגמון
הדס אגמון ממשרד המשפטים. הערה מכיוון שטרם נידון. עד היום החוק דיבר רק על זכאים למכינות, רק מי שהוא אוכלוסיית המתגייסים, להבדיל מאוכלוסיית המתנדבים. כאשר עכשיו אנחנו קובעים בחוק זכות לתקצוב למכינות למי שהוא מתנדב, צריך לשים לב שיש עוד אוכלוסיות - - -
יהודית גידלי
מתנדב עם מוגבלות.
הדס אגמון
זאת הצעת החוק.
יהודית גידלי
אני מבינה לאן את חותרת, לכן חשוב מאוד להוסיף את המילים עם מוגבלות.
הדס אגמון
זו בדיוק ההערה. כאשר אנחנו מתחילים להסתכל על אוכלוסיית המתנדבים, צריך לזכור שיש עוד אוכלוסייה עיקרית שמתנדבת – ערבים שלא נקראים לשירות ביטחון, אבל יכולים להתנדב. אני מבינה שהצעת החוק נועדה לעגן מצב קיים שנולד מחוץ למסגרת החוקית, אבל כשאנחנו מעלים את זה לדרגה של חקיקה, צריך לשים לב.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
צריך לעשות חידוד.
הדס אגמון
אני מניחה שלא הייתה כוונה למציעים לפתוח את הדלת, אבל רק לאנשים עם מוגבלות.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא, לא, לא. אני אסביר את כוונת המציעים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אותו מתנדב, מרגע שהוא נכנס למכינה, הוא לא מקבל תקציב בסוף?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני אגיד מה כוונת המציעים, בתור המציעים.
הדס אגמון
היום אין דבר כזה. אני אסיים את - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
ברור מה שאת אומרת.
הדס אגמון
אנחנו נצטרך לתת לזה מענה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
החידוד צריך להיות מכיוון אחר. מחויב בשירות ביטחון שקיבל פטור בגלל סיבות בריאותיות. אני בעד התנדבות של נוצרים, ערבים, וגם של נשים דרוזיות. אבל הן לא מחויבות להתגייס.
היו"ר מירב בן ארי
והחבר'ה עם המוגבלות?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לכן אני אומר, שהוא או היא קיבלו את הפטור בגלל סיבות בריאותיות.
היו"ר מירב בן ארי
לא בגלל. זה ההבדל המהותי הזה הוא אמור להתגייס, ואותה צעירה דרוזית לא אמורה בבסיס שלה בכלל להתגייס.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
נכון. נכון. מי שלא אמור, לא אמור.
היו"ר מירב בן ארי
אותו צעיר מוסלמי לא אמור בכלל להתגייס.
הדס אגמון
אני לא בטוחה שזה עונה לנו על הקושי.
היו"ר מירב בן ארי
צעיר מוסלמי לא מקבל פטור משירות ביטחון, זה ההבדל שעמר מתכוון אליו.
הדס אגמון
כי החוק החליט שהוא לא נקרא. אני שואלת אם יש קושי לתקן את הנוסח.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא הייתי נכנס לזה. אני לא חושב שצריך להיכנס לזה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
הכוונה היא לצעיר עם מוגבלויות שקיבל פטור בגלל המוגבלות שלו, לא בגלל שיש לו פטור מסיבות אחרות. בגלל המוגבלות הרפואית – פיזית או נפשית.
היו"ר מירב בן ארי
אבל הבסיס הוא שהוא היה אמור להתגייס, בניגוד לאותה צעירה דרוזית, או אותו צעיר מוסלמי. הוא היה אמור להתגייס. אם לא הייתה לו את המוגבלות, הוא היה מתגייס. אותו צעיר מוסלמי לא אמור.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
הוא מופלה לרעה בגלל המוגבלות.
היו"ר מירב בן ארי
בדיוק.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
הוא מופלה לרעה בגלל המוגבלות.
הדס אגמון
אני מבינה, אבל אני אחדד. התוצאה היא – שהות שנה במכינה בתקצוב המדינה היא בכל זאת הטבה. נכון, התכלית היא הכנה לצבא, אבל החניך יוצא נשכר משנת המכינה הזו.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבל זה נכון לגבי כל חניך.
היו"ר מירב בן ארי
כן אבל זו מכינה קדם צבאית. היא מיועדת - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבל זה נכון לגבי כל חניך.
הדס אגמון
שוב, לכן אני מדברת על אנשים שבכוונתם להתנדב. אני חושבת שזה דבר שאנחנו נצטרך לתת עליו את הדעת. ממילא נדרשת פה עוד הרבה עבודה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא הרבה עבודה, קצת עבודה.
הדס אגמון
אולי קצת, אבל נדרשת פה. אני חושבת שזה פתיר, אני לא חושבת שיש מניעה - - -
מירב ישראלי
אני רק רוצה - - -
הדס אגמון
ברמת התוצאה, אם יש בחורה דרוזית, שלמרות שהיא לא נקראה, היא החליטה להתנדב לשירות בצבא והיא מעוניינת לעשות גם מכינה קדם צבאית לפני כן, מה הסיבה שהיא לא תיכנס לחוק מרגע שפתחנו את הדלת?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כי החוק לא עוסק בנושא הזה.
הדס אגמון
אבל אנחנו עושים פה שינוי ומרחיבים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שאתם פורצים פה את - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבל אנחנו עושים שינוי כפי שאנחנו מתכוונים לעשות, לא כפי שאנחנו לא מתכוונים לעשות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בשם השוויון אנחנו יכולים להגיד למחוזות שאנחנו לא אמורים להגיע אליהם. אני חושב שיכול המחוקק להגיד: יש אינטרס של מדינת ישראל לשלב אנשים עם מוגבלות. אין שום פגיעה בשוויון. אם אנחנו נתחיל לפרוץ את זה – אין שוויון מוחלט. אין דבר כזה. בדיוק כמו שמוסלמי לא מתגייס לצבא, הוא לא צריך אפילו פטור. אז אתם רוצים לשנות את החוק? אני בעד, בואו נכריח את כל המוסלמים להתגייס.
הדס אגמון
אנחנו מדברים על אותם מוסלמים או נוצרים שהחליטו - - -
היו"ר מירב בן ארי
הנקודה היא ברורה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבל הם לא בעלי מוגבלויות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה נושא אחר, הם גם מקבלים תנאים אחרים במהלך הגיוס שלהם. גם גיוס של מתנדב כזה זוכה לליווי שונה מטעם מערכת הביטחון. ואני בטוח – בלי להכיר את הנתונים – שמכוח אדם יכולים להגיד לנו שכשמתנדב עכשיו מתנדב המגזר הנוצרי או המוסלמי, יש לו תהליכים כאלה או אחרים שהם קצת שונים מאלו כשאני התגייסתי לצבא בגיוס רגיל. זה בסדר. אי-אפשר לעשות את זה עיוור לחלוטין. אומרים אנחנו רוצים לשלב בעלי מוגבלויות, אני לא רואה פה פגיעה בשוויון.
הדס אגמון
אני מעלה - - - משפטית, אני לא - - -
היו"ר מירב בן ארי
הנקודה ברורה. הנקודה ברורה. יש עוד הערות?
אורה חכם
אני רוצה להוסיף משהו. זו משאלה שנאמרה כאן, אבל אני רוצה להדגיש אותה. אני לא הייתי רוצה שעל חשבון התקציב של המתנדבים הרגילים ייכנסו מוגבלים. אני בעד מוגבלים. אני מציעה שבהצעת החוק זה יהיה ברור שכל המתנדבים האלה שנכנסים מטעמים מוגבלים, הם כתוספת למה שהמדינה, ושהמדינה תוסיף את ה-15% בלי קשר למוגבלות.
היו"ר מירב בן ארי
הנקודה ברורה. אנחנו עדיין לא הצלחנו לפתור אלה שבתוך התקציב.
אורה חכם
לא כולל את המוגבלים. תקציב נפרד. תקציב נוסף.
היו"ר מירב בן ארי
הנקודה ברורה. נשמע עוד התייחסות של הצבא כאן, למרות שזה אפילו לא הצבא. בסופו של דבר, בסוף החלטתם שאתם לא מגייסים, אוקיי, זו החלטה שלכם. אבל בסוף הבעיה היא בכלל עם משרד הביטחון. בת חן, הבעיה היא בעיקר אתכם, בואי נשים את הדברים על השולחן. כי הרווחה והבריאות אומרים אנחנו נמשיך לעזור לאותם צעירים. הג'וינט, אשלים, שגם ככה מעורב תמיד בכל מה שקשור לפילנתרופיה, אומר אנחנו נמשיך ללוות את החבר'ה האלה. מועצת המכינות באה מהשטח ואומרת המדריך מלווה, והוא לא עושה חשבון אם הוא קיבל צו או לא קיבל, כי עצם העובדה שהוא במכינה. היחידים שעושים פה התחשבנות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה תפקידים. זה לא שהם עושים התחשבנות. אפשר להגיד למשרד הביטחון אתם היחידים שעושים את ההתחשבנות על זה שאנשים לא סיימו בגרות, תנו תקציב.
היו"ר מירב בן ארי
אבל על מה אנחנו מדברים? על איזה סכום אנחנו מדברים, פורר?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא משנה. יש פה גם אלמנט על מה אחראי כל משרד ומה עושה כל משרד. זה נכון, אפשר להכניס את כל – כשהייתי במשרד הקליטה, רציתי מאוד לטפל באוכלוסיות אחרות, אבל לא יכולתי, אפילו שיש תקציב.
היו"ר מירב בן ארי
לא, אבל זו אוכלוסייה שמיועדת לצבא. הרי מכינה רגילה מדברת אתך על 90% גיוס.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל את חייבת לקשור את זה.
היו"ר מירב בן ארי
חבר'ה עם מוגבלות – הם מדברים על כמעט 70% גיוס. מה אנחנו מדברים פה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מסכים עם זה שאפשר לדבר על 75%, אבל חייבים לקשור את זה. משרד הביטחון לא יכול לנתק את זה מהגיוס. הוא לא יכול לנתק את זה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
בסדר גמור. בסדר.
היו"ר מירב בן ארי
הוא יכול להתעלות על עצמו. אתה יודע מה, כמו שכולם מתעלים על עצמם מסביב לשולחן. על מה אנחנו מדברים כאן?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא יכול לתת את זה לאחוזים - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
75% הוא מתעלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אומר, הבעיה היא לא הסכום. הבעיה היא לא הסכום. כן צריך לקשור את זה לגיוס.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
ברור. ברור שזה קשור לגיוס.
בת חן הורביץ
אי-אפשר היה להציג את זה יותר טוב ממה שהציג חבר הכנסת פורר. כלומר, כל משרד בסוף אחראי על התחומים שלו, ואנחנו אחראיים לראות שהחבר'ה האלה אכן מתגייסים לצה"ל.
היו"ר מירב בן ארי
ואם הוא לא התגייס בסוף?
בת חן הורביץ
ואם הוא לא התגייס בסוף, יש לי - - -
היו"ר מירב בן ארי
ואם מתוך ה-18 ארבעה לא התגייסו? מה קרה?
בת חן הורביץ
אני צריכה לחזור למשרד שלי ולשאול.
היו"ר מירב בן ארי
אבל מה קרה? 100,000 שקל?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מציע שתחזרי למשרד עם ההצעה של חבר הכנסת בר-לב, שאומרת מתוך ה-18 - - -
היו"ר מירב בן ארי
זו בדיחה. אתה משקיע מיליוני שקלים בחבר'ה שעוזבים את הצבא אחרי חצי שנה, אז אתה עושה להם התחשבנות ואומר תחזירו?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מציע שתחזרו למשרד עם הצעה כזו: כשם שאתם תומכים 100% במכינה שהיה בה רק 90% גיוס כשמדובר על המכינות הרגילות, אתם תתמכו 100% במכינות שהיו בהן 75% כשמדובר על אנשים עם מוגבלות.
חביבה סלומון
אבל זאת לא הנקודה.
היו"ר מירב בן ארי
בעיני זאת לא הנקודה. מה רצית להעיר, חביבה, בעניין של 75%?
חביבה סלומון
אני מדברת על זה שהסוגיה שעלתה כאן בשינוי, שחבר'ה שיגיעו למכינה יחזיקו את הצו. אני אומרת משהו אחר.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא, זה לא יתאפשר.
היו"ר מירב בן ארי
הנציג של הצבא אומר שזה בלתי אפשרי.
חביבה סלומון
רגע, אני אומר מה אני מציעה, והצבא יתייחס. נראה לי הרבה יותר פשוט. אנחנו יודעים חצי שנה ושנה לפני – ונעשתה כאן עבודה מדהימה – הם יודעים מראש להצביע על אותם - - -
היו"ר מירב בן ארי
אבל אין לו צו.
חביבה סלומון
רגע. מה שנאמר כאן על-ידי נציג הצבא: הם יכולים לבוא בכל נקודת זמן, בגיל 19, 20, זה תהליך. אני אומרת הפוך, אנחנו יודעים לומר לצבא – וניסיתי לפני שנה לעשות את זה – יש לנו כאן את החבר'ה האלה. החבר'ה האלה רוצים, ואת התהליך הזה הם יכולים לעשות כבר בכיתה י"א. יש היום 18 חבר'ה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, הבעיה היא שהם לא מתחילים את התהליך בזמן.
קריאה
לא כולם מתחילים.
היו"ר מירב בן ארי
כן, נציגת הג'וינט אמרה שלפעמים גם ב-20 ו-21.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
בואי נשמע את המכינות.
תמר זעירא דביר
אני רוצה להגיב לשאלת הגיוס של משרד הביטחון. נכון שיש את השלושה או הארבעה שאולי בסוף הדרך לא יתגייסו, וצריך לחשוב. במציאות, אם אנחנו לא מתקצבים מראש בתקנים חורגים, אנחנו נפסיד את כל ה-60% או 70% שכן מתגייסים. מנקודת מבט של משרד הביטחון, כרגע מדובר בפרויקט שמעודד גיוס של צעירים עם מוגבלות. אם הפרויקט הזה יגרור סיכון כלכלי וארגוני בלתי אפשרי עבור המכינות, הוא יקרוס. הוא לא ישרוד לאורך זמן, ואנחנו נפסיד את החבר'ה האלה. אנחנו נפסיד את החבר'ה האלה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מירב, אני לא מבין את הבעיה. אני חושב שזה פשוט מאוד. גם למכינות יש אינטרס שהאנשים יגיעו לצבא. יש להם גם אינטרס שיהיה אחוז הצלחה גבוה.
היו"ר מירב בן ארי
זה האינטרס של כל השולחן פה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
יפה. יש אינטרס של אחוז הצלחה גבוה, אז בואו נגדיר מה זה אחוז הצלחה גבוה. אם בנוער רגיל אחוז הצלחה גבוה הוגדר 90%, ולא מתחילים להתחשבן – ואני מבין שזה לוקח זמן. רובם לא יגיעו ליום הראשון במכינה עם תאריך גיוס מהצבא, זו אחריות של המכינות. אם הן לא יעמדו באחריות הזאת, אז יתגייסו רק 50%. 25% שלא יתגייסו – הם יצטרכו לממן אותם. אם יתגייסו 80%, או 90%, או 75%, אז זה מימון מלא. ולכן לא להתנות את זה רטרואקטיבית – להגיד יש מימון מלא ל-75% מהתקנים שאושרו.
חביבה סלומון
אבל התהליך הבירוקרטי יעלה יותר.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
סליחה, מימון מלא ל-100% של התקנים שאושרו – 25% ישולמו לא בספטמבר, כי אם בספטמבר בשנה אחרי זה.
היו"ר מירב בן ארי
אתה אומר שאותה מכינה מתחייבת – כמו 90% חבר'ה בלי מוגבלות – 75% חבר'ה עם מוגבלות.
אירית ברוק
אבל זה לא - - -
היו"ר מירב בן ארי
שנייה. מה קורה עם אותו חניך שרצה מאוד להתגייס לצבא והלך למכינה, ולא התגייס – אז הם יממנו, הפילנתרופיה?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
יפה. רגע, שנייה, אני אענה לך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא ב-25%.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אם זה ב-25% שלא התגייס, הצבא מימון ומשרד הביטחון, כמו שהוא מממן את ה-10% מהרגילים. אם זה פחות מה-75%, אז המכינה או הפילנתרופיה תממן את אותו אחד שהוא פחות מ-75%.
היו"ר מירב בן ארי
זו המהות.
אירית ברוק
אפשר להתייחס? היום זה לא עובד ככה. השיטה היום עובדת כך שכל חניך במכינה שווה כ-25,500. המכינה נשפטת על התוצאות שלה כשהיא מחדשת - - -
היו"ר מירב בן ארי
אם התגייסו 85% מהמכינה?
אירית ברוק
רגע. זה לא לעניין תקצוב. זה לא לעניין תקצוב. האיכות של המכינה, חלק ממדדי האיכות של המכינה, על ההכרה שלה, על כן או לא - - -
קריאות
- - -
אירית ברוק
שנייה, אני רוצה לומר משהו. אני רוצה להיות יותר טובה מכם. היות שמדובר במספרים קטנים, שתיים, עם בעלי מוגבלויות זה דבר שהוא לא תלוי באיכות הליווי של המכינה הרבה פעמים, זאת אומרת, זה יותר תלוי במוגבלות – כשאנחנו אומרים אחוז גיוס לצה"ל 90%, זה בא בנסמך לזה שהמכינה עשתה תהליך חינוכי רציני כזה שהוביל ל-90% גיוס. ואם התהליך שלה לא איכותי, עלול להיות מצב שמתגייסים פחות. פה זה לא המצב. אני רוצה להוסיף משהו נוסף. לפעמים אנחנו משיתים מנגנונים בירוקרטיים שבסוף יעלו יותר כסף מאשר המיליון האלה שאנחנו מדברים בהם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז תבואו אתם עם הצעה.
אירית ברוק
אני מציעה כערך לקבל את העקרונות ולהביא החלטה שהיא פשוטה, גם אם בסוף זה אומר שאחד חמק לנו מהרשת לכאן או לכאן. זה גם ערך, שהדברים יהיו פשוטים, בעיני, כמי שאמונה על הבירוקרטיה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שמשרד החינוך ומשרד הביטחון צריכים לבשל את זה ביניהם עם איזשהו פתרון שהוא נוח. מבחינת כסף.
היו"ר מירב בן ארי
היא אמרה נקודה נכונה מאוד – אנחנו קיימנו דיון על התחשבנות, בעוד שלא כך מתחשבנים, כי בסוף למכינה יש יעד, ואם היא הגיעה ל-90%, גם אם בפנים היו שניים או שלושה עם מוגבלות, הם לא עושים התחשבנות על כל אחד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לכן אני מציע, מירב, בסוף רווחה ובריאות נותנים. יש פה את משרד החינוך.
אירית ברוק
הם עובדים לאורך הדרך.
היו"ר מירב בן ארי
לא משנה, אבל הם לא סופרים אם הוא התגייס או לא התגייס, זו המהות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש פה שני משרדים קטנים – משרד הביטחון ומשרד החינוך. אני מציע - - -
היו"ר מירב בן ארי
שני אלה עם התקציבים הכי גדולים מתחשבנים איתי על 100,000 שקל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לכן אני מציע – שבו אתם ביניכם, תמצאו את המנגנון שיתאים לשניכם. תביאו אותו אתם לפה מוסכם. אנחנו שמים לכם את המסגרת ואת העקרונות כמו שאנחנו רואים אותם. העיקרון, כמו שאני רואה אותו, הוא שהמכינות לא אלה שיספגו בסוף את זה שחניך לא יתגייס. זה עיקרון ראשון. העיקרון השני הוא שגם כשהם יקבלו את הכסף, שזה לא יהיה שנתיים אחרי.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
והשלישי, שהוא הכי חשוב, שזה תקן ייעודי, לא שזה תקן על חשבון.
היו"ר מירב בן ארי
תקנים ייעודיים, דרך אגב, זה חייב להיכנס בשירות - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כי אחרת זה רק פוגע.
חביבה סלומון
אני רק רוצה לומר – ולא אמרתי את זה, חשוב שאני אחדד את זה – שמשרד הביטחון מאוד בעד הפרויקט הזה. הוא רואה בזה חשיבות גדולה מאוד. שכשהתחילו את הניצנים, הייתי מהראשונים שאמרו רצים עם זה קדימה, ועשיתי את הכול על מנת שייתנו את התקנים הייעודיים האלה.
היו"ר מירב בן ארי
אני בטוחה שכל השולחן הזה הוא בעד הנושא שחבר'ה עם מוגבלות ייכנסו למכינות.
חביבה סלומון
רק משפט אחרון. בכל מה שנוגעלהיקפים – ברור שאנחנו נשב יחד עם משרד החינוך, נעשה את התיאומים ונצא לדרך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תבואו אלינו עם הפתרון.
בת חן הורביץ
אני רוצה לשאול את חבר הכנסת בר-לב, כשאתה מדבר על תקן ייעודי, אתה מדבר במסגרת התקנים הקיימים, או תקציב נוסף שהאוצר אמור להוסיף אותו?
היו"ר מירב בן ארי
אם כן, זה יהיה חייב להיות עם האוצר ביחד.
בת חן הורביץ
האוצר לא נמצא פה.
היו"ר מירב בן ארי
האוצר נמצא כאן.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
רגע. היום זה נוסף. היום זה נוסף, נכון?
קריאה
אבל זה בתוך ה-15%.
בת חן הורביץ
היום זה בתוך המסגרת הקיימת, כלומר, אלו תקנים שאנחנו מקציבים על חשבון תקנים אחרים.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני לא חושב.
תמר זעירא דביר
לא, זה לא - - -
בת חן הורביץ
במסגרת הקיימת בסך הכול, זה לא במסגרת הקיימת פר-מכינה.
היו"ר מירב בן ארי
כמו שעשינו בחוק של השוויון עם מוגבלות, אם אתה אומר למקום עבודה קח מתוך העובדים שלך 5% עם מוגבלות - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
את לא סופרת אותם ל-90%.
היו"ר מירב בן ארי
- - השאלה אם אתה עושה את זה מתוך אותם חבר'ה במכינות, תגדיר 5% עם מוגבלות, ואז אתה מחייב את כל המכינות, או שאתה אומר – אתה מבין? זה בדיוק ההבדל. בחוק השירות הלאומי האזרחי הוספנו תקנים, עם האוצר אגב, ואמרנו אנחנו נשלם, אתם תיקחו. אגב, אותה תכנית של צעירים יוצאי אתיופיה שעכשיו במכינות, שהמדינה אמרה אני משלמת על אותם צעירים יוצאי אתיופיה במכינות.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לזה הכוונה, לא הכוונה - - -
היו"ר מירב בן ארי
בתוך הקיים אתה אומר.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
גם לא כל המכינות מתאימות לנוער עם מוגבלויות. אני מניח שעם הזמן יהיו התמחויות כאלה ואחרות.
אירית ברוק
וגם המינון של השילוב צריך להיות כזה - - -
היו"ר מירב בן ארי
מה אתה רוצה לעשות, עמר? כי אתה המציע.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני מבקש שיחד עם היועצת המשפטית של הוועדה יעבירו את ההצעות שלהם ונכין טיוטה. אנחנו נעבור על הטיוטה לפני. אם היא תהיה מקובלת עלינו, נקיים דיון ונסכם את הטיוטה.
מירב ישראלי
אנחנו נניח על השולחן לדיון הבא. נעביר לכם טיוטה.
היו"ר מירב בן ארי
אתה רוצה להוסיף משהו מהאוצר?
שאול קירשנבום
כן. שאול קירשנבום, משרד האוצר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שזה לא יעלה כסף.
שאול קירשנבום
אמרת כבר. ההסכמה של ועדת השרים – אני לא צריך לחזור על זה – שאוצר תמך כל עוד שזה לא כרוך בתוספת תקציבית.
היו"ר מירב בן ארי
שאול, שתדע לך שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לעשות את זה, שלפחות נגדיר שתיים-שלוש מכינות שכן צריכות. כן לעשות את זה, כמו - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי הצעה לחיסכון למשרד האוצר, שאפשר לחסוך בכוח אדם. שישלחו לוועדות הכנסת הקלטה, שבכל פעם שתהיה התייחסות אוצר, היושב-ראש ילחץ – אנחנו מסכימים רק בתנאי שלא – זה יחסוך כוח אדם.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מה שסיכמנו קודם, שזה יקרה בתוך שבועיים, שנגמור את החוק הזה במושב הזה.
היו"ר מירב בן ארי
בטח, אנחנו נגמור את זה במושב הזה.
שאול קירשנבום
שני דברים נוספים. אחד, תקציב המכינות ב-2017 עומד על 80 מיליון ש"ח. בשנה שעברה הוא היה על 66, זה גידול של 20%. אני מאמין שאפשר למצוא בגידול של 20% קצת כסף לטובת הנושא.
היו"ר מירב בן ארי
ברור, זה לא עניין של הכסף.
שאול קירשנבום
הדבר השני, אין סיבה להפלות אותם ולשים להם תקנים - - -
אירית ברוק
התקנים לא גדלו ב-20%. זה לא נכון.
שאול קירשנבום
התקציב גדל ב-20% מ-66 ל-80 מיליון.
היו"ר מירב בן ארי
התקציב של המכינות.
אירית ברוק
זה חובה על-פי חוק. זה פחות מ-15%.
קריאה
בכל שנה הוא יכול לגדול ב-15%.
אירית ברוק
זה פחות מ-15%.
שאול קירשנבום
20%. מ-66 ל-80 זה 20%.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שכמו שכל המשרדים נותנים כתף, גם משרד האוצר יכול להתגייס לדבר. זה עניין תוספתי.
שאול קירשנבום
הדבר השני שאני רוצה להגיד, שאין סיבה שיהיו סגורים – אם יש לך 100 תלמידים עם מוגבלות, למה שנפלה אותם ולא ניתן להם תקצוב כמו תלמידים אחרים? למה הם צריכים לבוא בנוסף בהקצאה ייחודית? אין סיבה שאם יש יותר תלמידים, שהם יופלו והם לא יקבלו.
היו"ר מירב בן ארי
א', הם לא מופלים. זה בתור התחלה. ב', המכינה במהות שלה היא מכינה קדם צבאית. המהות שלה היא לתת לחבר'ה שאמורים להתגייס. זו המהות של המכינה, זו לא תכנית שנתית להעשרה.
שאול קירשנבום
ברור. אני מדבר רק על מי שהולך להתגייס ואלה שמתגייסים. ברגע שהם מתגייסים, הם לא שונים לפי החוק הזה מתלמידים אחרים, ולכן אין סיבה שיהיו להם 30 תלמידים בשנה שיתקצבו. הם צריכים להיות בתקן הכללי, ביחד עם הכלל.
קריאה
אבל הם כן שונים.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא, לא, לא. זה בדיוק הרעיון. הרעיון בא מתוך זה שיש הבנה שזו משימה נוספת על המשימה הקיימת. זו משימה נוספת, ולכן נרתמים לזה משרד הביטחון, משרד החינוך, והמשרדים האחרים. זו משימה נוספת שבסך הכול הסכום הכללי הוא קטן מאוד, משימה לאומית חשובה לחברה הישראלית, לצבא, ולכן זה לא על חשבון אחרים. אני מניח שזה כן נכנס בתוך 15% הגידול השנתי, או מה שזה לא יהיה.
תמר זעירא דביר
התקנים הנוספים הם בהתייחסות פר-מכינה. זה הדבר החשוב, כי הרי לכל מכינה יש את קצב הגידול שלה, וזה צריך להיות בנוסף ולא על חשבון.
היו"ר מירב בן ארי
אני רוצה לסכם את הדיון. ראשית, אני מודה לחבר הכנסת עמר בר-לב על ההצעה החשובה הזאת, ולכל השותפים, אבל לך במיוחד, כי אתה מוביל את זה. אני רוצה להודות למשרדים הממשלתיים, וכמובן למועצת המכינות והג'וינט שהגיעו. זה דיון חשוב, פרקטי, עסקנו בגופו של עניין. כאדם פרקטי בעצמי, אני מודיעה לכם: עד שבועיים יש לכם מהיום – רק למשרדי הביטחון והחינוך, כי זו המהות – להעביר לוועדה את ההמלצות שלכם מה אתם מציעים לגבי החוק. מועצת המכינות – שמענו, רווחה, בריאות, ג'וינט, שמעתי, גם את האוצר. אתם כמובן תבואו – תיכף נגיד מתי – אבל מבחינת ההחלטות, אני צריכה את משרד הביטחון והחינוך. אני מניחה שהצבא, שנתן כאן את הנקודה החשובה שלו יישם את מה שמשרד הביטחון יחליט ביחד עם משרד החינוך. לגבי ההערה של משרד המשפטים, תעבירי את ההתייחסות שלך בכתב, בבקשה, גם בתוך שבועיים. אנחנו נראה מה אנחנו מתוך זה מקבלים.

הוועדה תתכנס בעוד חודש – אני אגיד למרגי – שזה שבועיים לקבל, שבועיים לדון בפורום מצומצם עם היועצת המשפטית. הוועדה תתכנס בעוד חודש להצבעה לקריאה ראשונה. יש לכם שבועיים להעביר, זה מספיק זמן. שבועיים אחרי זה אנחנו נדון. אם תראה שאנחנו מסיימים לפני, נקדים, זו לא בעיה, אני מגויסת לעניין בכל מקרה. אם אחרי שבועיים אנחנו נגיע להסכמות בינינו בלי להתכנס לפורום מצומצם, לפרוטוקול אני אומר, אנחנו נקדים את ההצבעה, כי המטרה היא לסיים את החוק הזה במושב הזה. אני חייבת לומר מילה טובה לכך שהנושא כבר עובד. יש לנו 18 חבר'ה צעירים עם מוגבלות שכבר נמצאים, שאני מקווה מאוד שלפחות 90%, אם לא יותר, יתגייסו. ולהגיד מילה טובה על זה שבתוך נוהל פנימי קידמו את הנושא הזה ולא חיכו לנו. חשוב מאוד – ואנחנו יודעים פה, אומנם אני רק שנתיים וחצי פה – שדבר כזה יהיה מעוגן בחקיקה ראשית. היום יש נוהל, מחר מישהו מבטל את הנוהל. ברגע שזה בחקיקה ראשית, זה מחייב את המשרדים. לכן חשוב לנו כוועדה לקדם את הנושא, שהוא יהיה מעוגן בחקיקה. אגב, כמו כל המכינות, שתמיד היו ככה, עד שהן נכנסו לחוק. ברגע שאתה בחוק, אין פתח מילוט.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים