ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/07/2017

סיור במועצה מקומית מרום הגליל בנושא: 1) היערכות הגורמים האחראים להילולת הרשב"י במירון 2) הצבת דוכנים מסביב לאתר קבר הרשב"י במירון

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 474

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום ראשון, ז' באב התשע"ז (30 ביולי 2017), שעה 11:00
סדר היום
סיור במועצה מקומית מרום הגליל בנושא: 1) היערכות הגורמים האחראים להילולת הרשב"י במירון 2) הצבת דוכנים מסביב לאתר קבר הרשב"י במירון
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יואב בן צור
חברי הכנסת
מנחם אליעזר מוזס

שרון השכל

אכרם חסון

אברהם נגוסה
מוזמנים
הראל שליסל - אגף תקציבים, משרד האוצר

עודד פלוס - המנהל הכללי, המשרד לשירותי דת

חסאם פלאח - קצין מחוז (ממונה הרשות), משרד הפנים

עידו אידלס - אגף תחבורה ציבורית, ממונה צפון, משרד התחבורה

שלמה רוזנשטיין - יועץ לענייני חרדים, משרד התחבורה

מאיר חלי - מרכז, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

רות רוטנשטרייך - יועצת אדריכלות לשכת התכנון צפון, מינהל התכנון

אנדרי בובונובסקי - סמב"צ מתנ"א, משטרה

מיכה טובול - ראש אגף רישוי ואבטחה, משטרה

ניב ידיד - משטרה

תמיר ברקין - מנהל מרחב צפון, רשות מקרקעי ישראל

שי קורן - רשות הטבע והגנים

עמית סופר - יו"ר מועצה אזורית מרום גליל

קרן פטל - מנכ"לית המועצה האזורית מקום הגליל

דב מרדלר - מזכיר הוועדה המקומית מרום הגליל

אורית כהן - מהנדסת, מועצה אזורית מרום הגליל

טובי שלום - חברת יפה נוף בע"מ

שלמה שלוש - מנהל אתר קבר הרשב"י, המרכז הארצי למקומות הקדושים

יוסף שווינגר - מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, המרכז הארצי למקומות הקדושים

ישראל דרעי - הממונה על המקומות הקדושים בצפון, המרכז הארצי למקומות הקדושים

דב קפלן - חבר ועדת החמשה

דוד דהאן - יו"ר ודובר, הארגונים החברתיים בכנסת

אלי אשר - נציג מטה, נתיבי ישראל

שמחה נהרי - בעלת קיוסק בקבר הרשב"י

מרדכי הלפרין - מוזמן/ת
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדס לוי, חבר תרגומים

סיור במועצה מקומית מרום הגליל בנושא: 1) היערכות הגורמים האחראים להילולת הרשב"י במירון 2) הצבת דוכנים מסביב לאתר קבר הרשב"י במירון
היו"ר דוד אמסלם
סך הכל אני רוצה להכניס את האנשים באמת לקונטקסט של הסיור. עשינו דיון בכנסת, בזמנו, בשתי ורסיות. היה לנו דיון אחד לגבי כל הנושא של ה- - - והפיתוח, שאני מניח, יוסי, זה אתם אמורים לטפל בזה.
יוסף שווינגר
אנחנו נדבר על זה שם.
היו"ר דוד אמסלם
אז בואו דברו איתנו גם מה הכוונות וכולי, מה התקנון.
יוסף שווינגר
בסדר גמור, אז נדבר על זה.
היו"ר דוד אמסלם
והנושא השני זה כל הנושא של ל"ג בעומר עם כל החניונים שדובר עליהם שבעצם גם הם קשורים גם למושב וכולי, ששם בסך הכל צריך להסדיר את זה אחת ולתמיד.
קריאה
יש תכנית, אנחנו נציג לך אותה.
היו"ר דוד אמסלם
אז בואו נראה קודם כל בסיור, נעבור ונראה בעין ואחר זה נשב, בסדר?
קריאה
ראש המועצה אתה מוביל? אחריך.

(סיור)
עודד פלוס
אנחנו היום עושים הרבה פעילויות, משקיעים הרבה כסף פה. יכלתם לראות כשבאתם לא יכלתם לעבור, היה איזה מקום שנעצרתם. אנחנו הולכים להכשיר פה, יש כסף שנמצא כרגע במועצה האזורית, 9 מיליון ₪ שאמורים לבצע פה את כל הכשרת ציר העלייה. לעשות אותו יותר נורמלי עם מקומות ישיבה, עם פרגולות, עם ברזיות. הירידה פה היא מאוד חזקה אז קצת מאזנים את ה - - - כדי שה - - - אתה יודע, לפעמים אתה רואה פה מישהו עם עגלה ואתה אומר, לאן הוא יגיע.

אז בשגרה זה מתנהל. הבעיה זה בהילולה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בשגרה, בעצם אין בעיה?

אני מחלק את זה לשני חלקים. אחד זה השגרה. אני חושב שהיא בעצם לא פחות חשובה מההילולה בגלל שרוב השנה זו ההתנהלות. אז אני הבנתי שיש תכנית פיתוח לגבי כל המתחם. אז בוא תגיד לנו מה גבולות - - - הכביש למעלה הוא פחות חשוב. אולי הוא חשוב ליישוב פחות לזה.
עודד פלוס
בוא אני אגיד לך מה קורה ברמה הסטטוטורית.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, אין לי בעיה, אבל זה בוודאי לא קשור לעניין הזה פה.
עודד פלוס
ברמה הסטטוטורית יש כרגע תכנית מופקדת בוועדה מחוזית צפון, תכנית גדולה - - -
היו"ר דוד אמסלם
של השטח הזה?
עודד פלוס
של כל האזור. כולל שינוי תוואי הכניסה. לא ייכנסו יותר מהיישוב מירון אלא בכל מיני דרכים. תכנית מאוד מורכבת שיהיה קשה מאוד להעביר אותה, אני כבר אומר, יש כבר התנגדויות וגם העלות הכספית שלה יקרה. אנחנו קוראים לזה תכנית ערן לבל שהוא היזם של התכנית. מאחר ואנחנו צופים שהתכנית הזו תיקח הרבה זמן אנחנו גזרנו מתוך התכנית משהו שהוא מבחינתנו קריטי. המשהו הקריטי זה לייצר מעגל מהכניסה למירון ודרך השטחים ולהוציא בצומת המועצה האזורית. אנחנו תיכף ניסע למועצה האזורית, לייצר איזשהו מעגל. ופה, בנקודה הזאת שאנחנו עומדים אמור להיות מבנה של 1500 מ"ר שיתן מענה לשירותי נשים - - -
היו"ר דוד אמסלם
איפה זה? פה?
עודד פלוס
פה, פה ממש פה. היום בשירותי הנשים יש מעט מאוד תאים בתוך המנהרה. את השירותי גברים אנחנו הולכים לתת מענה, ואנחנו תיכף נדבר על זה כשנהיה במועצה האזורית. יש לנו כבר כסף מקרן ספרא שאנחנו הולכים לבצע. אנחנו כרגע נמצאים ממש בתהליכים של החלפת שטחים ודברים כאלה. החשיבות של הדבר הזה זה בעיקר לאפשר תנועה לאתר הרשב"י לא דרך המושב. אנחנו אמורים לייצר ציר שמוביל מצומת המועצה האזורית, ציר דו כיווני, אפשר לעלות ולרדת עם מדרכה ותאורה לאורך הציר. יש לנו היום כסף שקק"ל שבמסגרת ההסדרים של - - - הממשלה הקציבה שם 10 מיליון ₪ ואני נתתי עוד 2.5 מיליון ₪. זה אמור לייצר לנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי מוביל את זה, משרד הדתות?
עודד פלוס
אני אוביל את זה.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא משרד התחבורה צריך להוביל כבישים?
עודד פלוס
כי זה כביש יער, זה דרך יער, אנחנו עושים את זה יחד עם קק"ל.
יוסף שווינגר
משרד התחבורה עשה פה משהו היה על זה הרבה ביקורת עכשיו זה לא משנה.
עודד פלוס
עכשיו זו תכנית - - -
היו"ר דוד אמסלם
כביש לרשב"י זה פנימי.
עודד פלוס
דודי, החשיבות של הציר הזה מעבר לזה שבהילולה זה ציר קריטי כי זה ציר חירום היום - - -
היו"ר דוד אמסלם
ומה המצב הסטטוטורי של השטח?
עודד פלוס
אנחנו נמצאים בתכנית - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו בסטטוטוריקה כרגע?
עודד פלוס
כן, כן. בסטטוטוריקה. יש לי דיון ב-7.8 בוועדה המחוזית לאשר את זה להפקדה. אני מקווה שלא יהיו בעיות. אפשר יהיה להפקיד - - -
יוסף שווינגר
לא צפויות התנגדויות ל - - -
עודד פלוס
לא, אבל קודם כל שנפקיד אותם. ב-7.8, אם ירצה השם, אני מקווה, שיפקידו לי את התכנית. ואז זה יתן לי מענה - - -
היו"ר דוד אמסלם
ואז בעצם, אנחנו מדברים על הכביש או על ה- - -
עודד פלוס
הכל ביחד. הכביש הזה הוא לא סטטוטורי. אז מסדירים את הסטטוטריקה של חלק מהציר. מסדירים פה מבנה, שירותי, שיהיה שם שירותי נשים. תחנת המשטרה שיש פה תעבור לשם ל- - - כל הדברים האלה. והציר הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
כביש חלופי.
קריאה
כב"א ומשטרה זה קבוע פה
עודד פלוס
משטרה קבוע.
קריאה
כב"א לא.
עודד פלוס
כב"א לא - - -
קריאה
אתה מציע להם מקום בתוך המבנה?
עודד פלוס
יהיה משהו כזה שאפשר להשתמש בו, דו שימושי.
קריאה
מה אתה עושה ב-1500 מטר?
עודד פלוס
יש ייעוד לזה.
היו"ר דוד אמסלם
זה הכביש החלופי בעצם.
קריאה
מקבל תקציב לבנייה - - -
עודד פלוס
אבל לפחות ברמה סטטוטורית נאשר אותו. וזה הכביש, החשיבות שלו היא כפולה, גם בהילולה וגם בשוטף חלק גדול מהמבקרים בשבת זה חבר'ה שישנים בספסוף האור הגנוז בבר יוחאי, ועד היום הם היו הולכים לאורך הכביש, סכנת נפשות. אז גם הסדרנו מול נתי ציר, אתם תוכלו לראות אותו אחר כך, תנסו אותו, השנה כבר הוא עבד. והם יחתכו, במקום לעשות סיבוב של הכל הם יחתכו בדרך ואז יעלו בשבת ויהיה להם ציר עלייה מאוד מאוד חשוב ויש גם כסף לו. עכשיו, פה אתם יכולים לראות, זה הטריבונות שמשמשות את ההילולה. אם נלך לשם אתם תראו שטחים שאנחנו פתחנו אותם עכשיו להילולה האחרונה שמשרתים אותנו גם בהילולה וגם בכל השנה. יש מקומות חנייה וכל זה, הרחבנו את זה. אז בואו ניגש לשם.
היו"ר דוד אמסלם
הסיור הוא רק התרשמות אנחנו - - -
קריאה
מה רציתי להגיד?
קריאה
שלג ארי ממושב מירון. אני יכול להגיד לך דבר אחד. הדבר הזה זה מטרד. נכון שמבחינה כלכלית יותר עדיף לך שזה יישאר כל השנה. ואם אתה רואה את זה כל השנה, בשביל יום, באותו יום, אחרי ל"ג בעומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - - איך עשינו את זה בירושלים, בריכת הסולטן. קצת יותר מזה, טריבונות.
עודד פלוס
בקיצור, התכנית שלנו, יש כבר כסף שמוקצה לזה. מה שעשינו פה השנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הרחבתם שם את ה - - -
עודד פלוס
רצנו עד כמה שאנחנו יכולים- - -

(הפסקה ברצף השיחה)
קריאה
בתכנית החדשה זה אמור לעשות שינויים.
עודד פלוס
דודי, עכשיו כמו שאתה יכול לראות, אתה רואה, זה משטח לדוגמה הוא משרת גם את ההדלקות וגם לאורך כל השנה ימשיכו לחנות פה. הכוונה שלנו זה להתחיל לרדת פה בטראסות ולהמשיך טראסות כאלה לאורך - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש תכנית כזאת?
עודד פלוס
אנחנו עובדים, יש לנו תכנית. אנחנו עובדים בעיקר עם שימוש חורג בגלל כל הדברים שאתה מדבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
איזה תכנית זו, זו תכנית סטטוטורית, אתם מעבירים פה תכנית סטטוטורית?
יוסף שווינגר
זה חלק מהתב"ע בין היתר - - -

אני רוצה להסביר מה מכתיב פה את השטח. יש דרישות מאוד מחמירות של המשטרה כל שנה לקראת ההילולה כדי לקלוט את המאות אלפים ולרווח בין ההדלקות. תמיד הייתה צפיפות, היו שלושה-ארבעה מתחמים, לא יכלת לתת תשובות לכל המאות אלפים שרצו להשתתף. היום שיש לך פה עוד ששה-שבעה משטחים, כולל המשטח העליון שאנחנו לא רואים אותו כרגע אתה יכול לתת תשובה לכל החצרות שרוצות להגיע- - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת כל חצר יש לה משטח?
יוסף שווינגר
בהחלט ולפעמים זה גם מיד מסתיים בהפרש של שעתיים. א' - אתה יכול לתת תשובה לכל הקהילות והחצרות. ב' - המשטרה יותר רגועה מבחינת סיכון חיי אדם, אפשר לרווח בין ה- - - ולכן מה שמנחה אותנו כרגע, מניעת סיכון בחיי אדם.
עודד פלוס
עכשיו אני יכול להגיד לך דודי, ביוזמה של יוסי השנה הורדנו חלק מהדלקות למטה ממש לכביש הראשי כדי שלא כולם יתרכזו פה. הכמות הגדולה הזאת היא בעייתית.
היו"ר דוד אמסלם
בשוטף מה יש פה, ביום יום? כלום, ככה זה נראה כל יום.
עודד פלוס
יש תיקים. יש את ההילולה - - -
קריאה
אנשים שבאים ועושים כאן סעודות, על האש - - -
קריאה
אין משפחה שנמצאת בצפון שלא - - - המינימום פה זה סנדויץ', אני לא רוצה להגיד - - -
קריאה
הכל מלא, הכל מלא.
קריאה
אחרי תשעה באב עד ראש חודש אלול, זה ימי בין הזמנים, הצפון שורץ עשרות אלפים. אני מדבר כרגע מבחינה תיירותית - - -
קריאה
תיירותית.
היו"ר דוד אמסלם
יש שם שולחן אחד, על מה אתה מדבר.
קריאה
לא, לא, לא - - -
קריאה
אנשים מביאים שולחנות.
היו"ר דוד אמסלם
שואל, השטח הזה ביום יום מה קורה איתו, אני - - - זה יכול להיות חניונים - - -
קריאה
אם אתה תשים פה שולחנות הלך משטח ההדלקה.
קריאה
גם הלך החניון.

(התחלת הישיבה)
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא סיור למועצה המקומית במרום גליל. זה בעצם הסיור שיש לנו שני נושאים: 1) הערכות הגורמים האחראים להילולה ברשב"י, 2) כל פיתוח המתחם כולל כל הטיפול בדוכנים שסביב המתחם. אני מעביר את רשות הדיבור למאחר שלנו, תודה עמית באמת על כל האירוח.
עמית סופר
תודה דודי. שוב לא ברור מאליו שוועדת הפנים מגיעה לפה ומתכנסת ולומדת את הבעיות של המורכבות וחלק מהנושאים שהצגת. ברוכים הבאים לחברי הכנסת. יושב איתנו גם מנהל האזור, מנהל מקרקעי ישראל, תמיר, וכל האורחים הנכבדים, חברי הכנסת, אני אולי אתחיל לומר אבל אני לא סיים אז אני אומר.

דודי, מילה-שתיים רק על האזור, המועצה האזורית מרום הגליל לפני שאנחנו מגיעים לסוגייה. המועצה האזורית מרום הגליל היא עם 24 יישובים. פזורה על שטח מאוד נרחב מאזור הלבנון, דובב, אביבים, עד שזור שליד כרמיאל ועד ברש לבנים באזור הכנרת, טבריה. המועצה מגוונת גם באוכלוסייה. יש לנו ממש את כל המיקרוקוסמוס של החברה הישראלית: דרוזים, צ'רקסים, יהודים, ערבים, חרדים. כתוצאה מכך גם מועצה מאתגרת.

לענייננו. מתחם הרשב"י - הספקת כבר לשמוע ועשו את ההפרדה בין שגרה ליום ההילולה. אני חושב שצריכה להיות פה הפרדה שאני בעצם מייחס את החשיבות המירבית לשגרה. זאת אומרת, ההילולה זה דבר חשוב אבל זה 24 שעות, 48 שעות בשנה. אבל השגרה היא מאוד חשובה. אני אומר גם כמה מילים מבחינת האתגרים של המועצה, של הרשב"י. הרשב"י, כמובן, זה לא סוד, אתר השני אחרי הכותל מבחינת כמות המבקרים שמגיעים, למעלה מ-1,700,000, כמעט 2 מיליון לפי הנתונים של משרד התיירות. יותר ויותר והמגמה הזאת הולכת וגדלה מפעם לפעם.

המועצה, כמובן כתוצאה מכמות המבקרים, שכמובן הכמות מבורכת ואנחנו רוצים לברך על העניין הזה, מתמודדת עם אתגרים לא קטנים. בתשתיות, מתשתיות הביוב, הגנים וכמובן נושא של פחי אשפה, תאורה, חשמל. כתוצאה מכך המועצה מסובסדת באיזשהו סכום ממשרד הפנים אבל כרגע הוא עדיין סכום יחסית סמלי לאתגרים שהמועצה מתמודדת. אבל לזה אנחנו נקדיש דיון בפני עצמו, יכול להיות שאני אבקש גם את הדיון הזה אצלך באחת הוועדות לגבי אתגרי המועצה.

אנחנו פה כמו שציינת, אדוני היושב ראש, לגבי שני נושאים שהתחלת אותם בוועדה אצלך. נושא של הרוכלים וסוגיית החניונים. יש פה אנשים מאוד מרכזיים שנוגעים לסוגייה הזאת שעסקו פה וליוו את התכנית. יושב איתנו מנכ"ל משרד הדתות, עודד, ללא הדחיפה וגיוס המשאבים אז לא היינו עומדים גם עם תכנית עכשיו שאמורה לשדרג את כל העלייה לציר הרשב"י. שקודם כל, בראש ובראשונה, תתן מראה מסביר פנים לתייר שהוא מגיע. אני חושב שהתרשמת בכלל מכל האזור של המתחם ואת כל המבנים למטה. מקום, כיאה למקום קדוש, כיאה למקום שקולט לא מעט מבקרים צריך לעבור שדרוג ומתיחת פנים לא קטנה.

יש פה את הנושא הסטטוטורי שאני יכול לומר לך, לפחות מאז כניסתי לתפקיד, מלפני שמונה שנים זה עולה ויורד, עולה ויורד. תכניות נכנסות לוועדה, יוצאות, שרים מושכים, שרים לוקחים. אני לא יודע. ואני אומר שוב, אני אומר לגבי התכנית עכשיו שמופקדת, קרוב לוודאי שאנחנו צפויים להתנגדויות רבות. אינני יודע אם תעבור. אבל עדיין אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו יכולים ללא החסמים הסטטוטורים. כמובן מבחינת השדרוג של התשתיות.

אני לא ארחיב בדיבור. אני ציינתי בתחילת המסלול הראיתי לך את הציר ממירון למועצה. ציר שחייבים לתת לו את הדעת גם מבחינת תקצוב, נעים שם גם בשגרה לא מעט אנשים, גם מבחינת התאורה, גם מבחינת הציר, מפגע בטיחותי משמעותי וצריך לתת לזה גם קדימות מבחינת העבודה. זה כרגע בשלב זה. אנחנו נשמע כמובן את הדברים ונפתח את זה לדיון. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה עמית. קודם כל אני רוצה להודות באמת לח"כים שהשתתפו בסיור הזה, שמשתתפים. גם אכרם חסון, שרן השכל, אברהם נגוסה ויואב בן צור. היום אנחנו בחופשה בכנסת, בפגרה. אז גם כשאין פגרה ח"כים בדרך כלל לא מגיעים אז באמת שאפו על ההשתתפות שלכם בסיור הזה.

יוסי שווינגר, אני רוצה להגיד לך משהו, בגדול עשינו את הסיור, ראינו את העסק. אני חושב שבסך הכל הסיפור ברשב"י לא מכבד את עם ישראל בלשון המעטה. איך שנראה קבר הרשב"י היום זה לא מכבד את עם ישראל בלשון המעטה. אני לא בא אליך בתלונות אני בא כרגע בהיבט הזה לממשלה. אם אני ראש הממשלה זה לא קורה ככה, אין דבר כזה.

גם אני חושב שהמצב התפתח ככה בגלל שזה נופל בין כל מיני כסאות. אם אני שומע שמנכ"ל משרד הדתות, איש יקר ובאמת שאני מאוד אוהב אותו, הוא מוביל סלילה של כביש, זה נשמע משהו לא בסדר. משרד הדתות אמור לעסוק בדתות לא לסלול כבישים. אז לכן הוא, כנראה, כתוצאה מאילוץ שאף אחד לא מטפל בזה אז הוא נכנס לזה בלית ברירה. אני מניח שזה לא מתוך בחירה אבל עוד מעט נשמע אותו.

אז בוא תגיד לנו יוסי, מה התכניות שלכם לגבי הנושא של האתר? בשוטף, אחרי זה ניכנס לסיפור הזה של ל"ג בעומר.
יוסף שווינגר
שלום לכולם. נגעת ברשותך באיזה נקודה שלא נגמור גם אם נתחיל את הדיון בה נצטרך כמה ימים ולילות זה על ארגון הבעלות בדיוק על מבנה הרשב"י. אני רק יכול להגיד שבגדול, בלי להכנס ליתר פרטים, כי זה באמת הצריך הרבה שעות של דיונים, חלקם נמצאים בבתי משפט. הבעלות על אתר הרשב"י עצמה נמצאת בידי מה שמכונה ועדת החמשה שהורכבה למעשה לפי פסיקת בג"ץ. היא מורכבת מארבעה נציגי הדגשים ונציג המדינה.

לכן, כשאנחנו מדברים על האתר עצמו, עם כל הכבוד למדינת ישראל אנחנו יכולים לסייע אבל אנחנו לא המחליטים הבלעדיים בעניין. חשוב לדעת את זה. מה שכן אנחנו עושים כמדינת ישראל לצורך העניין - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הצלחתי להבין. אתה אומר שבעצם יש ארבעה הדגשים שמה, שהם אנשים פרטיים, מה זה? זה עסק פרטי של מישהו?
יוסף שווינגר
זה גוף ציבורי שנתון לפיקוח רשם ההדגשות במשרד המשפטים אבל אנחנו לא ברי- - - אין לי איתם שיח ושיג למעט הדברים שאנחנו צריכים לרשב"י. אני לא אחראי עליהם והם לא אחראים עלינו. הם למעשה הבעלים איתם הרשות, היום זה הגיע לבג"ץ שיש לנו את הצו ביניים שעד ש- - - דובר על הפתעה, אני - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה מדינת ישראל לא מפקיעה את זה מהם?
יוסף שווינגר
כי היו התנגדויות שהגיעו לבג"ץ ובג"ץ הציע מתווה כרגע של פשרה לנסות לראות להשאיר את ההדגשים ולהגיע לאיזה נוסחה שתאפשר ניהול משותף של ההדגשות יחד עם מדינת ישראל. כרגע זה באמצע המתווה, הוחלפו ניירות המדב אני מקווה שנגיע לעמק השווה. הבג"ץ עצמו לא רצה להפקיע, אני אומר את האמת. הוא בא לנוסחה של פשרה שתגשר בין הגופים.
היו"ר דוד אמסלם
כן אבל איך אני תמיד אומר, הבג"ץ לא מנהל לנו את המדינה. בגדול, העסק - - - אני אומר לך מה אני חושב. אני בעמדה להסתדר הכל בסדר כל עוד זה לא מפריע לציבור. הרי בסופו של דבר אנחנו רוצים לפתח את המתקן. אם מישהו מפריע שמים אותו בצד. אם צריך אבקה, שמים אבקה. אבל זה לא פה. זה לא קשור לבג"ץ כרגע.
יוסף שווינגר
יש דברים שהם גם מעל כוחותיי, אני מודה. אני גם רוצה להגיד לך שבוא נסתכל על חצי הכוס המלאה, ברשותך. אם אני הגעתי לפה לפני 10 ו-12 ו-13 שנים, לראות מה שנעשה היום אז זה יותר ממהפך. בקושי היו שניים-שלושה משטחי הדלקה. המבנה עצמו לא היה משופץ. הושגה תרומה מקרן ספרא שלמעשה שיפצה והוחלפו התשתיות וצריך גם להגיד מילה טובה לאנשי ועדת החמשה שדואגים לזה ביום יום. באמת צריך להסתכל גם על החלק הטוב.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל יוסי, אני אומר לך, באמת אני מודה לך על הפעילות שאתם עושים שם. בסך הכל זה לא פשוט בתנאים האלה לנהל את האירוע. רק שתבין, אני לא בא אליך בתלונות. אני אומר, מדינת ישראל כמדינה מתנהלת פה כמו חאפרים. זה האתר השני בחשיבותו בתיאור שלו למדינת ישראל. אני מניח שהכותל לא יכול להתנהל ככה בגלל שאז הציבור לא היה מסכים לזה. אז לכן אני אומר, זה מפריע לי. אני חושב - - -
יוסף שווינגר
אתה נכנס פה לכל מיני בעיות. יש אנשים שדווקא באים לפה ולא רוצים לבוא לכותל כי מבחינתם הכותל יותר מדיי ייצוגי. זה עניינים של ויכוחים. יש חסידויות שיבואו לפה ולא יבואו לכותל. אתה נכנס פה לשיעורי סוציולוגיה - - -
היו"ר דוד אמסלם
יוסי אני לא נכנס כרגע - - -
יוסף שווינגר
בוא נחזור רגע להילולה ברשותך - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא להילולה. אני רוצה לשוטף. אני רוצה להבין מה התכנית בשוטף, אם יש כאלה, האם אתם מובילים איזשהן תכניות פיתוח כוללות, כולל גם ציר הגישה, כולל הסיפור של המתחם. המתחם נראה לי לא יפה, לא נכון, לא יכול לתת תשובה לעם ישראל.
יוסף שווינגר
אז התשובה היא כן בגדול. אני מכבד את עודד פלוס להרחיב בעניין הזה כי הוא מוביל, הוא הבוס שלי גם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע גם שתעזבו כרגע את הביצוע, פחות חשוב לי כרגע הביצוע. אני רוצה להבין אם יש תכנית כוללת לפיתוח, למעלה כולל דרכי הגישה. אחרי זה נראה.
יוסף שווינגר
התשובה היא חיובית. אגב, אני רוצה להגיד לך שלתכנית האופטימלית שרצויה לאתר ודרכי הגישה אליו מדובר ביותר מעשרות מיליונים. למעשה באזור 200-250 מיליון. כל הדיונים מול האוצר שאנחנו רבים איתם על שקלים להילולה כשאתה מדבר על התכניות העתידיות הם בכלל לא לוקחים - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא חכה יוסי, לכן אני מפריד. אני עושה הפרדה. אני הרי בא מתחום הביצוע אז לכן כרגע אני עדיין תקוע בתכנון. ברגע שיהיה תכנון מאושר אז נדע להביא איך להביא את הכסף.
יוסף שווינגר
הכל נמצא בצנרת, הכל הוכן.
היו"ר דוד אמסלם
איזה משרד תכנן את זה?
עודד פלוס
דודי, אני אסביר. קודם כל אני רוצה לגעת שנייה אחת במה שאמרת לגבי הנושא של ההפקעה. שר האוצר חתם לפני כמה שנים מעשר. באו לבית המשפט העליון ואמרו, סליחה, זה קרקע שלנו, אנחנו יושבים פה הרבה מאוד שנים. התפיסה הייתה ששר האוצר חתם על ההפקעה בא ואמר מה שאתה התחלת. הוא בא ואמר, לא יכול להיות שמקום שהוא שני בחשיבותו מבחינת מדינת ישראל יהיה לא מנוהל. ולכן, הגורם שיודע לנהל דברים בסדר גודל כזה זה מדינת ישראל.

בית המשפט העליון אמר אני שומע את - - - יש ממש בטענות שלהם והוא חידש את המנדט של ועדת החמשה, שכמו שיוסי אמר, מורכבת מארבעה נציגי דגשות ויושב ראש ועדת החמשה היום זה הרב רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים, אפרופו - - -

חלוקת העבודה עובדת ככה. ועדת החמשה היא בגדול מגדירה את המדיניות וגוף הביצוע, זה המרכז הארצי למקומות קדושים. אנחנו נמצאים כרגע - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, ההדגשות הם גם שותפים בעלויות הפיתוח או שהם מהאו"ם?
עודד פלוס
לא, לא, לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק לניהול? אין להם כאילו - - - כסף מהבית הם לא מביאים?
עודד פלוס
הם לא מביאים כסף. אני לא אכנס לזה. הם מייצרים - - - אנחנו נמצאים ממש - - - לפני משהו כמו חודש הועברה להדגשות טיוטה שהכין אותה ארז קמיניץ שהוא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הוא לקח להוביל עליו את העניין הזה לקראת המדינה יחד איתנו, יחד איתי, כדי לנסות ולייצר איזשהו מתווה עבודה - - - אנחנו אמורים לייצר באמצעות המסמך הזה, זה מסמך שאנחנו מחכים לתגובה, איזשהו מתווה עבודה שיגדיל את הסמכויות, מי עושה מה, איזה פעולות מבוצעות. יש הרבה מאוד פעולות שאמורות להיות מבוצעות באתר. גילוי פולשים, חדר נרות, יש הרבה סוגיות שהמבנה הזה אמור לטפל בהן.

עכשיו אני רוצה להגיע ל- - - הסטטוטורי. לפני כמה שנים הייתה תכנית שעמדה לפני אישור. זו הייתה תכנית שהייתה טעונה אישור - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז בעצם ועדת החמישה היא בעצם אמורה לגבש את המדיניות מתי?
עודד פלוס
גם על זה יש מחלוקת. אנחנו כרגע נמצאים בדיוק - - - בשלב הגיבוש. אנחנו העברנו להם איזשהו מתווה מבחינת המדינה. אני התפיסה שלי הייתה כזאת: אם מדינת ישראל בגדול רצתה להפקיע אז אפשר לדבר על משהו שהוא פחות מהפקעה, הפקעה מינוס. התפיסה של ההדגשות אומרים, לא, סליחה, תורידו את ההפקעה מסדר היום, בואו נתחיל את הדיון מההתחלה, אנחנו רוצים הרבה יותר סמכויות, גם בשגרה וגם בהילולה. והנושא הזה כרגע, חבל שנפתח אותו, אנחנו העברנו את הנייר שלנו, מדינת ישראל העבירה את הנייר שלה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תכנס לזה, אני כאן כבר אגיד לסיכום - - - אני אקבע פגישת עבודה עם קמיניץ, אתה, יניב ויוסי כדי לראות איפה הדברים עומדים. משהו פה נראה לי מוזר אבל בוא נתקדם.
עודד פלוס
לא זה לא מוזר, תשמע והכל יהיה - - - דודי, לא כל מה שאנחנו עושים זה מוזר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, הסיפור, תראה, הפקעת שר האוצר זה בחוק. אתה מפקיע ממישהו שהקרקע היא שלו. אתה לא מפקיע קרקע שלא שלך - -
עודד פלוס
דודי מאחד ואתה כל כך מנוסה - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - לכן לא הצלחתי להבין איך בג"ץ בכלל מתערב בעניין. אבל בואו נעזוב את זה כרגע. אם הוא בא בתקן של מפשר זה תמיד טוב. אבל בסוף צריך לחתוך. בגלל שיש פה הר, יש פה אתר מקודש, יש חצי מיליון איש שבאים באירוע ביום אחד שאין דבר כזה אפילו לא בכותל כמעט. וביום יום באים לפה עשרות אלפי אנשים ואנחנו מתקשקשים עם איזה כמה הדגשות. בבקשה.
עודד פלוס
אני מקבל את ההצעה. אנחנו נשב ונציג את זה. בוא נדבר על המצב הסטטוטורי - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה לפני כן, מי הזמין את העבודה של התכנון?
עודד פלוס
משרד הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
באמצעות מי?
עודד פלוס
שנייה לפני ונגיע לזה. הייתה תכנית שעמדה בפני אישור והייתה תכנית שהייתה טעונה אישור שר הפנים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי הגיש את התכנית?
עודד פלוס
משרד הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
מי, מי? יוסי, אתם או ש - - -
קריאה
מנהל התכנון.
קריאה
מנהל התכנון בזמנו בורסיה הקודמת - - -
קריאה
סליחה סליחה זה לא, משרד התיירות הגיש.
היו"ר דוד אמסלם
משרד התיירות?
מרדכי הלפרין
מדבר על לפני 20 שנה - - -
עודד פלוס
בתקופה של אלי ישי הייתה תכנית שהייתה אמורה להתקשר - - -
מרדכי הלפרין
ואלי לא רצה לחתום עליה.
עודד פלוס
והוא לא רוצה לחתום עליה.
מרדכי הלפרין
אדריכל פינסי הכין אותה בהזמנת משרד התיירות.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. לפני 20 שנה מרדכי?
מרדכי הלפרין
זה התחיל לפני 20 שנה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי התחיל לפני 20 שנה. איך אמר דוד המלך - - -
מרדכי הלפרין
עברנו את הכל, הגיעה חתימת שר, לא רצה לחתום.
היו"ר דוד אמסלם
איך אמר דוד המלך, צאו התפרנסו זה מזה.
עודד פלוס
בעקבות התכנית שנפלה הוקמה, מי שלקח את האחריות, עכשיו תתקן אותי אם אני טועה, זה משרד הפנים ולקחו אדריכל בשם ערן מדל מטבעון, הוא הכין את התכנית - - -
היו"ר דוד אמסלם
דווקא משרד הפנים.
עודד פלוס
משרד הפנים. הייתה ועדת היגוי שעמדה מאחורי התכנית הזאת והתכנית הייתה אמורה - - - כשאני נכנסתי לתפקיד התכנית הזאת הייתה מונחת ורצו להפקיד אותה ואף אחד לא היה מוכן לקחת אחריות על התכנית. אני לקחתי את האחריות על התכנית ואני חתמתי כמגיש התכנית. אני עודד פלוס - - -
היו"ר דוד אמסלם
משרד הדתות.
עודד פלוס
כן. כי אני ראיתי אם אנחנו לא - - - אז זה לא יהיה ואני היה לי שיקול ובאתי ואמרתי, מאחר ומשרד הדתות הוא רלוונטי לעניין הזה עדיף שאני אשלוט בעניין יחד עם הוועדה המחוזית ואני חתמתי על התכנית ואני מעורב יחד עם רותי שנמצאת פה ויחד עם אורי - - - שהוא ראש הוועדה המחוזית בכל ההליכים כולל מינוי חוקר שצריך להיות פה. התכנית כרגע נמצאת בהפקדה, הוגשו התנגדויות - - -
קריאה
כמה?
עודד פלוס
הכמות היא לא גדולה אבל כל התקדמות היא מורכבת מכאן ועד הודעה חדשה, פותחת המון המון נושאים - -
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט נשמע את הוועד המחוזי.
עודד פלוס
- - פותחת המון נושאים שהם ברגש ובשכל ובסטטוטוריקה ובתכנון ובכל. כל מה שאפשר להעלות ברשב"י זה מרכז - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שבמדינת ישראל הוגשו תכניות קצת יותר מורכבות מפה. בוא נתקדם.
עודד פלוס
אני לא בטוח.
היו"ר דוד אמסלם
לא בטוח? כל קו רכבת סטטוטוריקה הוא יותר מסובך.
עודד פלוס
אוקיי, קדימה. עכשיו מאחר ואני, אני חוזר למה שהצגתי לכם גם בדרך - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז רק שנייה, זה בהפקדה כרגע?
עודד פלוס
זה כרגע בהפקדה. יסתיים שלב הגשת ההתנגדויות, אנחנו עכשיו בדקנו שהתכנית הזאת לא כדאי שהיא תידון בוועדה המחוזית במליאה אלא כדאי שיהיה חוקר שישב וידון בכל דבר. כרגע, נמצאים בשלב שלפני שמינו. בחרו את החוקר, חתמו איתו חוזה, אני מבין, אוטוטו.
רות רוטנשטרייך
בודקים ניגוד עניינים. שלב של בדיקת ניגוד עניינים אבל יש - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? כבר שמתם בנאדם שהוא בבעיה של ניגוד עניינים? עוד לא התחלתם?
עודד פלוס
בודקים שאין ניגוד עניינים.
רות רוטנשטרייך
אנחנו מעריכים שאין, הוא צריך לעבור את ה- - -
היו"ר דוד אמסלם
כמה שנים תצטרכו לבדוק שהוא לא בניגוד עניינים?
רות רוטנשטרייך
כמה שבועות.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
עודד פלוס
אבל דודי מאחר ו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה החוקר. עוד לא לקחתם חוקר וכבר אתם בודקים - - -
רות רוטנשטרייך
יש, למה, יש שם ויש בנאדם ויש חוקר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי, יש חוקר?
רות רוטנשטרייך
יש שם מומלץ על ידינו והוא נבדק היום על ידי היועץ המשפטי של לשכת התפעול שהוא לא יהיה חס וחלילה בניגוד עניינים. ברגע שהיא תאשר את זה - - - הוא יכול להתחיל לעבוד.
היו"ר דוד אמסלם
כמה זמן העבודה הזאת תקח לדעתכם? ההמלצות של החוקר?
רות רוטנשטרייך
אני מניחה שכמה שבועות עד חודשיים.
היו"ר דוד אמסלם
ואז בעצם מה, ואז אתם - - -
רות רוטנשטרייך
אז מתכנסת ועדת התנגדויות, הוועדה המחוזית - - -
היו"ר דוד אמסלם
ואז אתם שומעים את המתנגדים?
קריאה
חודשיים לעבודת חוקר קודם כל.
רות רוטנשטרייך
תלוי, זה פחות או יותר מה שנתנו לו אבל במידה והוא יצטרך עוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש לו חגים, טוב.
עודד פלוס
דודי, אני ברשותך, אני למרות באמת כל הרצון הטוב לפי הערכה שלי, תכנית כזאת, בגלל המורכבות שלה היא תקח הרבה זמן. ואנחנו יודעים כולנו כמה זמן לוקח הליך תכנוני במדינת ישראל. ולאור העובדה הזאת, יש לי כאן את התכנית, אפשר לראות, היא מורכבת. אני לא מדבר איתך על שלב הביצוע, רק בשלב הסטטוטוריקה. לאור העובדה שאני הערכתי ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מה כוללת התכנית, בגדול?
עודד פלוס
הסדרת האתר- - -
היו"ר דוד אמסלם
הסדרת האתר ודרכי גישה?
עודד פלוס
דרכי גישה. הוצאת מתקנים מחוץ לאתר - -
היו"ר דוד אמסלם
ברור, הסדרת האתר.
עודד פלוס
- - שישרתו אותו. דרכי גישה מורכבות כדי לא לפגוע במרקם החיים של המושב. בקיצור - - -
קריאה
הריסת מבנים בלתי חוקיים בתוך האתר עצמו.
היו"ר דוד אמסלם
ברור ברור, הסדרת האתר ודרכי גישה, בסדר. אני מבין שהתכנית כוללת רק את השוטף, את הביקורים השוטפים באתר, לא בפיק של ל"ג בעומר, שעוד מעט נדבר עליו.
עודד פלוס
זה נותן מענה גם לל"ג בעומר - - -
רות רוטנשטרייך
התכנית נותנת מענה לשגרת היום יום לכל ימי השיא, לכל ימות השנה, למעט ההילולה. שכל ההילולה עמדה לנגד עיני המתכננים כשהם באו לעשות את התכנית. אז התכנית נותנת איזשהו בסיס תכנוני שיאפשר את ההילולה. אבל כל המתקנים האקסטרא שצריך לעשות לצורך ההילולה, כמו שירותים ומערך המשטרה זה לא נותן.
היו"ר דוד אמסלם
אז אם אני יכול לסכם את מה שאת אומרת, את אומרת, תראה, אנחנו נותנים בעצם למעלה את האופציה של ההילולה גם. אני מניח משטחים, קווי ניקוז, ביוב, מים שמתחברים אליהם באופן, מה שנקרא, חיבור מהיר וכולי. אבל אנחנו לא נותנים תשובה כרגע לגבי הנושא של התחבורה. בגלל זה מניח, זה לא באתר. זה מה שאת אומרת.
עודד פלוס
מה שאמר רוזנשטיין, יש דברים מסוימים שאפשר היה להרחיב. החניון הקרוב, אותו מעגל תנועה שעליו הוא מדבר ודאי אף אחד לא מנבא על חניון גנוזין ועל חניון פרוג שזה לא יכול להיות - - - מאחר ואני קצת הייתי סקפטי לגבי לוחות הזמנים לאישור התכנית ביקשתי לגזור מתוך התכנית דרך, את אותה דרך שתארתי לפניכם בסיור, שאפשר יהיה להריץ אותה בזמן מהיר יחסית והיא לא תתעכב עם התכנית. הדרך הזאת - - - יש דיון ב-7.8 בוועדה המחוזית לקראת הפקדה של התכנית הקטנה. אנחנו קוראים לה תכנית איתי זהבי. וכמו שאמרתי, לגבי הדרך יש גם תקצוב. במסגרת ההסדר של הממשלה מול קק"ל נקבעו כל מיני פרויקטים חיוניים- - -
היו"ר דוד אמסלם
הדרך העוקפת?
עודד פלוס
הדרך העוקפת, כן. כי הדרך הזאת עוברת בדרך יער של קק"ל.
היו"ר דוד אמסלם
זה מתבסס על ציר קיים?
עודד פלוס
זה לא ציר - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך עפר מסוימת.
עודד פלוס
דרך עפר, יש עצים שצריך לפנות - - - דרך יער. ואני רוצה להאמין שהתכנית הזאת, אם אנחנו נצליח ב-7.8 היא תופקד בלי התנגדויות. יש 10 מיליון ₪ שנמצאים, אני בהתכתבות מול אלי גרונר ומול אגף תקציבים לגבי ההקצאה של הכסף הזה מתוך הכסף של קק"ל. זה 10 מיליון, אני יש לי עוד 2.5 מיליון. בסך הכל עלות הציר הזה היא 12.5 מיליון ₪. יש לי תמחור, יש לי הכל - - -
היו"ר דוד אמסלם
שמה הוא כולל, חוץ מאספלט, מה זה כולל?
עודד פלוס
זה כולל אספלט הלוך וחזור, מדרכה ותאורה. אני רוצה להמשיך דברים שעמית אמר קודם. נעשתה בשנה האחרונה עבודה מאוד מאוד יפה להסדיר ציר מהיישוב ספסופה עד לכניסה למירון שפעם אנשים היו הולכים על הכביש. יש ציר לאורך כל - - - נקרא כביש 89 - - - לאורך כביש 89 ציר שאפשר לנהל תנועה של הולכי רגל בלי שהם הולכים על הכביש, פעם הם היו הולכים על הכביש, כולל תאורה, כולל הכל.

למעשה הציר הזה שאני מדבר עליו משתלב עם אותו ציר שעשה נתי, נתיבי ישראל עשו מספסופה. זהו מבחינתנו, זה מבחינתנו שני ה- - - כשדיברת על הסדרת - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, למעלה בהר, רות, גם הנושא של הדוכנים וכו' גם בתכנון שלכם? זאת אומרת גם בקטע שיש לכם התייחסות לנושא הזה?
רות רוטנשטרייך
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שזה ברמת התב"ע. זה רק ברמת הכתמים אבל בעיקרון אתם אפשרתם שימושים כאלה?
רות רוטנשטרייך
אפשרנו שימושים במקום מאוד מסוים. לא במקום שהם נמצאים עכשיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, אני אומר בגדול.
רות רוטנשטרייך
יש מענה בתכנית איפה אפשר להגיש - - - אני חייבת להגיד שיוגשו התנגדויות של בעלי הדוכנים.
היו"ר דוד אמסלם
התנגדויות זה בסדר. אבל אני שואל שאלה מבחינת הנתינה. הרי בסך הכל יש שם אנשים, הרי כשמגיעים הרבה מאוד אנשים צריך לתת להם שירותים. חוץ משירותים שירותים יש עוד מגוון שירותים. הם צריכים מים, הם צריכים מזכרות, הם צריכים נרות. יש מה שנקרא אופי של מקום כזה, יש איפה שהדוכן הרי לא קיים סתם, אם הציבור לא היה נדרש לזה אז לא היה דוכן.
רות רוטנשטרייך
יש איזור אחד בתכנית שבאזור שגם מתחתיו יש אזור מסחרי, יש שם את כל שירותי ההנהלה של המתחם, המשטרה ו- - - וזה תופס הפרשי גובה ובאזור התחתון שלו יש אפשרות למסחר קמעונאי- - -
היו"ר דוד אמסלם
אתם עושים שם מרכז מבקרים, משהו? יש איזשהו מרכז מבקרים, מישהו מקבל, בא מגיע לרשב"י מקבל גם קצת היסטוריה, מקבל משהו, משהו מסודר כמו כל מקום מסודר.
רות רוטנשטרייך
זה בא לידי ביטוי באותם מבנים של משרדי ההנהלה. דיי עצרו אז הסממנים התיירותיים של האתר. עצרו כתוצאה מזה שלמדנו את הלקחים מהתכנית הקודמת שבוטלה. היא בוטלה בגלל שנאמר שיש שם סממנים תיירותיים מדיי והמקום הפך להיות תיירותי ולא דתי. אז המיזוג הזה בין תיירות ודתי זה ניסינו לשמור בתכנית הנוכחית כדי כמה שיותר למנוע התנגדות. צריך לקרוא את התכנית לעומק. יש סממנים בעיקר דתיים, כל המסחר הוא לטובת שירותי דת ולא מסחר תיירותי. דיי ניסינו לנתב את זה לכיוון של אתר דתי ולא אתר תיירותי. יש משרדי הנהלת המקום ששם אפשר לעשות מה שרוצים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
עודד פלוס
עוד שתי נקודות. יש עוד שני דברים שאנחנו מטפלים בהם כרגע. בנוסף למה שהראיתי לכם, הרחבת משטחי ההדלקה שהסתובבנו שם בפועל בשטח. שירותים. יש לנו בעיה עם שירותי גברים - - - יש שם כמה מבנים כאלה מצחיקים שזה השירותים שבאים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה שאתה אומר אני מבין. עכשיו העברת ל- - - אחר. אתה אומר, יש תכנון עד שנגמור את התכנון וכו' יש מצב ביניים שאנחנו צריכים לטפל בו עכשיו.
עודד פלוס
רק הערה כי אמרת תכנית - - -. התכנית הזאת היא תכנית מפורטת ברמה שאפשר להוציא ממנה לבנייה. חשוב להגיד. גם התכנית של - - - וכמובן גם התכנית של איתי זהבי, מה שאני מדבר.

עכשיו באמת כדי לתת מענה לתקופת הביניים. אנחנו עושים עכשיו יחד עם המועצה האזורית. בשיתוף פעולה, באמת, אני לא אמרתי אבל עמית ואורית, מהנדסת המועצה, עומדים לענייננו בכל דבר שרק צריך. עשינו חילופי שטחים לצורך בנייה של שירותים. הבאנו תרומה מקרן ספרא שתאפשר לנו בנייה של שירותים בכמות גדולה שתתאים פה לאתר. כמובן, זה לא להילולה, מדברים על השוטף, אבל גם בשוטף - - -
היו"ר דוד אמסלם
איפה שהראית לנו את המשטח שם של ה-1500 מטר?
עודד פלוס
לא. איפה שהבוטקה הראשון. הכי קרוב לכניסה. יש לזה, אגב, השפעה, לגבי הנושא של הבוטקה הגענו לסיפור של השירותים. זה נושא אחד. ומה שאנחנו ראינו את ציר העלייה. יש מיזם ששותפים לו המשרד לשירותי דת, נגב גליל והמועצה האזורית, המועצה האזורית היא הגורם המבצע, להסדיר את כל ציר העלייה שהוא יהיה נורמלי עם פרגולות, עם ספסלים, עם נקודות שתייה וכל הדברים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. תמיר, איפה אתם בלופ הזה? או שאתם מהאו"ם.
תמיר ברקין
לא, לא אנחנו ממש לא מהאו"ם אבל אנחנו משתדלים להיות באו"ם ולא להפריע לכל העסק לעבוד. אנחנו עובדים בשיתוף מלא עם המקומות הקדושים, משרד הדתות. אנחנו נרתמנו למשימה, נתנו את מה שיכלנו לתת לגבי התכניות הזמניות לצורך ההילולה. אנחנו גם זיהינו שלא ניתן בזמנו מידע לגבי החניונים מסביב שזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט אני אגיע לחניונים. דבר על ההר עצמו.
תמיר ברקין
לגבי ההר עצמו אנחנו נתנו זמן מסוים להקמת הטריבונות ומה שכולל סביב הדבר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה, מה זאת אומרת?
תמיר ברקין
הטריבונות הן משהו מסחרי- - -
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל השטח של הטריבונות זה שטחי מדינה?
תמיר ברקין
כן.
היו"ר דוד אמסלם
נתנו את זה לתקופה זמנית. אני שואל, זה שטחי מדינה?
תמיר ברקין
שטחי מדינה.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה זה - - -
תמיר ברקין
הקבר עצמו - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא עזוב את הקבר.
תמיר ברקין
לא, הוא החלק הפרטי שעליו דובר קודם.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אני שואל כרגע אז - - - אותנו מעניין השטחים מסביב לקבר. הקבר עצמו זה הקבר עצמו. השטחים שם, הטריבונות האלה, איך הם עומדים ככה כל השנה?
תמיר ברקין
הם לא עומדים ככה שנה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. כל השנה.
תמיר ברקין
שאלה טובה. אנחנו נתנו, ותיכף יענו חבר'ה של משרד הדתות, של המקומות הקדושים, לתקופה מוגבלת את הטריבונות האלה כשימוש חורג שהוועדה המקומית מחוזית צריכים לאשר אותן. אנחנו לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שבל"ג בעומר צריך להקים טריבונות אחרת אי אפשר לשים את הקהל. זה לא המקום הראשון בארץ שמקימים טריבונות. אני רק אסבר את אוזנך, בבריכת הסולטן, כל שנה מקימים טריבונות ומפרקים אותן, בכמות קצת יותר גדולה מפה. וקבלן פרטי מתקין אותן ואחרי מספר חודשים מוריד אותן. עכשיו אני שואל שאלה, הרי הטריבונות האלה עומדות ככה קודם כל ברמת העיקרון, א' - הן מכוערות, עומדות שם ככה והן גם לא מנוצלות כל השנה. זה פעם אחת- - -אני שואל את המנהל, הרי אני לא בא אליכם אני בא למנהל הרי בסך הכל זה קרקעות מדינה. אם אני אבנה איזה טריבונה באיזשהו מקום - - -
עודד פלוס
הוא עושה לנו טובה הוא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אולי שלא יעשה לכם טובה כזו. דבר שני, גם ברמת הבטיחות, הרי הטריבונה הזאת יושבת שם ועוד מעט גשם, שמש, הרי ברור לך שזה לא מחזיק מעמד וזה כספי מדינה. לא שומרים ככה על ציוד.
תמיר ברקין
א' - אני לא ועדה לתכנון ובנייה ואני לא זה שנותן את ההיתר לבנייה ולא בודק אם זה בנוי כמו שצריך. דבר שני אנחנו נתנו את הטריבונות האלה לתקופה זמנית - - -
היו"ר דוד אמסלם
כמה זה זמנית?
תמיר ברקין
לשלושה חודשים או חודשיים, לא זוכר בהסכם בינינו, יש חודש חודשיים אחרי ההילולה כדי לאפשר את כל הפעילות שצריכה לבוא אחרי זה כדי לפרק את ה- - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת אתם נתתם להם את זה לאישור לשלושה חודשים.
תמיר ברקין
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה זה עומד יותר?
תמיר ברקין
אני לא בטוח שזה יותר. כמה אנחנו כבר לפני ההילולה, עבר זמן - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שזה עומד ושנתיים לא זז.
תמיר ברקין
אבל אם אני מבין נכון הוועדה המחוזית ביקשה להשאיר את זה לשימוש חורג לתקופה יותר ארוכה, תקנו אותי אם אני טועה. זה מה שהדגשתם. מבחינתנו זה עדיין לא אושר. כל זמן שזה לא אושר - - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב, הבנתי תמיר. אני רוצה עכשיו ללכת איתך דווקא לנושא השני. תראה, אנחנו עשינו סיבוב בחניונים למטה. אני גם היו לי הרבה שיחות עם הרב מוזס ואני חושב שהבעיה, אני מחלק את העסק לשני חלקים, אני מדבר כרגע רק על ההילולה. הסיפור של ההילולה הבאה ומתנהל כמו שמתנהל, קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, נשים שנייה בצד, הבעיה היא איך מגיעים לשם. אתה צריך להגיע, אתה בעצם צריך לאפשר לאנשים כמעט ב-24 שעות, כמעט 400 אלף איש להגיע, חלקם זה בשעות ממש חופפות. זאת אומרת, זה פתאום איזה שש שעות ראשונות צריכים להגיע איזה 100-150 אלף וטכנית יש בעיה.

אנחנו הסתובבנו והבנתי שיש לנו פה בעיה בעיקר בחניונים הקרובים בעיקר ברמה של הפריקה והטעינה. יכול להיות שהם צריכים לחנות כאן, יכול להיות שאתם מאמצים אכסניות במרחק קצת יותר רחוק מכאן זה פחות חשוב. אבל כשאתה מביא אנשים ואתה פורק אותם למטה אתה חייב לתת אופציה לאוטובוסים להתארגן וגם לאסוף אחרי זה את האנשים. הרי אנשים לא יכולים ללכת איזה 20 ק"מ, בוודאי לא אחרי שלילה שלם הם מתפללים.

אנחנו עשינו סיבוב למטה בחניון - - -
קריאה
במעגל תנועה.
היו"ר דוד אמסלם
במעגל תנועה. יש שם שטחים נרחבים מאוד לכיוון השמורה. קודם כל הסיפור עצמו לא מוסדר כמו שצריך, אני לא בא אליך בטענות אני בא, עוד מעט נשמע כאן, ככה לא מסדירים חניונים, בטח לא באתר מהסוג הזה. אני הסדרתי כמה חניונים בחיים שלי, תאמינו לי, בכמות קצת יותר גדולה מהחניונים פה וברמה טיפה קצת יותר מסודרת וברמה קצת יותר איכותית מאשר מה שאנחנו רואים שם.

אז אני שואל ברמה העקרונית האם מבחינת השטחים, עזוב כרגע הפיתוח. הרי זה לא מספיק. אני שאלתי את ראש המועצה וגם את מרדכי מה יש אחרי הגדר. יש שם גדר בקר כזו, יש שם קטע למרעה. אז אם זה קרקעות מדינה יש לכם בעיה בעצם לבוא ולהרחיב את החניונים לכיוון הזה שם?
תמיר ברקין
קודם כל אני ככה. מה שאתה הסתובבת וראית את המעגל תנועה, מה שנקרא, יושב כרגע על תכנית תיירותית, לא מוגדר לחניות, תכנית תיירותית מאוד ישנה, אבל היא קיימת, אף אחד לא שינה אותה. כל מה שאתה רואה בשטח, חניון, זה יושב על תכנית תיירותית, לא על חניון. רק להגיד את זה שאנחנו אפשרנו את הפעילות הזאת אבל היא עדיין לא פעילות מוסדרת תכנונית.
היו"ר דוד אמסלם
אולי הגדרתי לא נכון. אין עניין להשיב את כל השטח כל השנה ככה. אפשר לעשות בו שימושים נוספים שחלק גדול מזה זה חניונים. אני מניח שאם יקום שם איזשהו מרכז מסוים, אני לא יודע מה, משהו תיירותי, אבל יהיו לו חניונים גדולים אז הוא יעמוד לטובת ההילולה באותו יום. זה לא שצריך להקים שם חניונים ולסגור את העניין פעם בשנה באים לשם ופותחים את זה.
תמיר ברקין
אנחנו באמת מתחברים למה שאתה מעיר ואומר. החניונים שאנחנו תכננו ואתה לא רוצה כרגע לדבר עליהם, הם באמת לוקחים את מה שאתה אומר. חניון גדול שבמשך כל השנה יהיו גם פעילויות - - - אחרות. זה משולב עם הדברים האלה. לגבי העניין הזה אנחנו צריכים לשקול באמת ולראות אם אפשר למכרז את המקום הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לפני כן - - -
תמיר ברקין
לאפשר תכנון וגם פעילות חניות ופעילות של המשטרה למה שהיא צריכה. לעשות פעילות לאורך כל השנה מאשר איזור ריק שאין בו פעילות.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל תמיר אתה צודק. אבל על השטח, לדעתי, צריך לשבת גם עם שלמה וגם עם כל האנשים, גם עם אגד, עם כל המשתמשים, ולהבין מה הגודל של השטח הנדרש. כרגע החניונים שם לא מוסדרים. דרך אגב, הם גם מסוכנים. יש שם הפרשי מפלסים, יש כמה עצים תקועים באמצע. וזה חאפר, זה - - - יש שם, אני מבין, שמורת טבע, מה ההגדרה?
קריאה
הר יהויריף, נמצא כאן הנציג של - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה, שמורת יער. אני מניח שאתם צריכים לשבת ו- - - יש מה שנקרא מחסנית גידול. רק לא מזמן גררנו אפילו משמורת טבע כל מיני דברים. לא מזמן, שבוע שעבר, בוועדה. אז לכן אני חושב שזה מה שצריך לעשות. קודם כל לנתח את הצרכים, תשבו על זה. וברגע שאתם תאפשרו להם להתקדם אז לפחות יהיה לנו כבר ברמה של הרשאה שלכם, עזוב עכשיו סטטוטוריקה, מה שאתם מסכימים או מוכנים לצרף לשטח הזה אז אפשר לעשות כבר הכשרות זמניות בינתיים עד ש - - - אני מסתכל כרגע על השנה הבאה כבר. אני מניח שעד שנה הבאה לא יהיה שם מגרש משחקים או משטח החלקה על קרח. לכן אני מסתכל כרגע ואם אתם תסגרו את הקונטור של השטח אז נוכל לבוא ולבקש ממי שצריך לבקש, עוד מעט נשאל מי זה, שיכנס ויכשיר את החניון.
קריאה
אם באמת הצרכים יצריכו עוד תוספת שטח.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. דרך אגב בוודאי במצב הנוכחי יגיד לך הרב מוזס שיש שם סכנת נפשות. זאת אומרת, האוטובוסים, דה פקטו הם לא מסוגלים גם לצאת, גם להכנס וגם - - - יכול להיות שצריך לעשות שם הסדר תנועה שונה גם. אבל אני לא נכנס לזה, אני לא מתכנן תנועה. אבל בוודאי ובוודאי יש בעיה עם הסיפור של האוטובוסים.

לגבי הנושא של הניהול השוטף שם, למה הטריבונות שם?
עודד פלוס
אחת הבעיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מי הזמין אותן, זה של המדינה? זה בשכירות? זה בבעלות?
יוסף שווינגר
יושב ראש ועדת החמשה בשעתו היה אלכס משניצר. הוא הרים את זה. זה דרישה כל שנה אולטימטיבית של המשטרה שיהיו הטריבונות.
היו"ר דוד אמסלם
ברור לי יוסי. זה בבעלות המדינה? מי הרכיב אותן?
אלי אשר
נתיבי ישראל - - -
היו"ר דוד אמסלם
נתיבי ישראל ?
אלי אשר
אני נציג נתיבי ישראל ומה שקרה לפני שלוש שנים, מקומות קדושים אישרו את זה, חיפשו מי שירים את הפרויקט - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מכיר איך זה עובד. בא אלכס ואמר, אתם זרוע ביצועית, בואו תשימו את זה.
אלי אשר
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו השאלה היא כזו, אתם התנתקתם מהאירוע עכשיו?
אלי אשר
לחלוטין.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו זה עומד ככה ו- ?
עודד פלוס
דודי אני אסביר.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה. נגיד שנה הבאה, עכשיו אנחנו באים לפני - - -
עודד פלוס
הוא כבר לא בעסק.
היו"ר דוד אמסלם
אז מי בעסק?
עודד פלוס
אני בעסק.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
עודד פלוס
נת"י עשה את העבודה בזמנו שאלכס - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי.
עודד פלוס
הוא היה הזרוע ביצוע.
קריאה
כל הברזלים האלה שם, מה זה הברזלים האלה, ממתי זה היה?
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה.
קריאה
אמא שלי הייתה יושבת באוהלים שם כל החיים שלה. לקחתם לנו את השטחים האלה. על מה אתם מדברים. אי אפשר בכלל לעשות שם אוהל.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מוכן לשבת?
קריאה
בוא תראה איך הם משתלטים לנו שם על הרשב"י.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שאני אוציא אותך?
קריאה
אני אלך כפרה.
היו"ר דוד אמסלם
אז יאללה, אז תלך. או שתשב בשקט או שתצא.
קריאה
אתה כל הזמן מוציא אותי.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שאתה צועק.
קריאה
אני למדתי לצעוק ממך, כפרה, בטלוויזיה.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. שנייה, דקה.
עודד פלוס
אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת. יש לנו בעיה עם ההילולה שאחת הטענות שמשמיעים לפנינו, כל הגורמים לרבות משרד האוצר שכל שנה אנחנו מתקינים ומפרקים. כל שנה צריך לבצע, אין שום תשתיות קבע, כל פעם עושים את הפירוק וההרכבה. עליית השוטף של - - - אנחנו התחלנו את ההילולה לפני שאני הגעתי זה הסכום שאושר היה 8.5 מיליון, בשנה שעברה היינו 12.7 והשנה 15.5. בגלל שההילולה היא מוצלחת, הרבה יותר אנשים באים. השנה הייתה לנו מורכבות בגלל שזה יצא במוצאי שבת.

אני קיבלתי החלטה, אני אומר החלטה שלי, ברגע שאמרתי אם אני עכשיו אפרק את הטריבונות, ואני יודע שזה לא יפה- - -
קריאה
זה גם עלות ענקית שאין לנו - - -
קריאה
איפה תאחסנו את זה?
עודד פלוס
אם אני אפרק זה אומר לראות שזה מפורק בצורה טובה שאחר כך לא הולכים לאיבוד ברגים וצריך לאחסן את זה ואחר כך עולה להרכיב. אני אתן דוגמה למשהו שהיה לנו. היה לנו שנה שעברה גשר מהדרין שהיתד שלו הייתה באזור הבסטות. קיבלנו הוראה לפרק כי זה הפריע לתנועת הולכי רגל. השנה לקחנו, פירקנו את הגשר, היינו צריכים להרכיב אותו, זה עלויות, זה מאות אלפי שקלים להרכיב.
היו"ר דוד אמסלם
ככה צריך להיות.
עודד פלוס
אוקיי, יכול להיות, אבל זה אומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
תאמינו לי, מה שזול יקר.
עודד פלוס
דודי, בסופו של דבר - - - שאני עובד עם שמיכה קצרה עם כל הכסף שהצלחתי להביא באקסטרה. מ-8.5 ל-15.5.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מי זאת החברה שהקימה את זה, אנחנו בקשר איתה?
אלי אשר
יש לנו קשר עם החברה שהקימה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יודע מי הם? אתם מסונכרנים?
עודד פלוס
אני לא יודע.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל.
אלי אשר
ניתן לבצע את ההתקשרות.
ישראל דרעי
שמי ישראל דרעי. הנושא הזה נבדק על ידי אנשי המקצוע של חברת נתיבי ישראל בזמנו והגיעו למקום עוד שתי חברות חיצוניות שמתמחות בדברים האלה. כולם אמרו שלא ניתן לפרק ולהרכיב. זה אומר לפרק, לזרוק כל החומר לפח, 12.5 מיליון הולכים לאיבוד. יש חוק, זה החלטת - - - של נתיבי ישראל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם מישהו היה נותן לי תשובה כזאת הוא לא היה עושה את העבודה אבל לא משנה, בוא נמשיך.
אלי אשר
הגיעו מהנדסים שמתמחים בתחום הבטיחות ובתחום הקונסטלציה ולאחר התייעצות עם שלושה בעלי תפקיד הוחלט שלא לפרק אותן מסיבה בטיחותית כי אם יפרקו אותן תהיה בעיה להרכיב אותן.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. זאת אומרת הם עד כדי כך לא בסדר שאי אפשר לפרק ולהרכיב אותן.
אלי אשר
לא הן יותר מבסדר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רק מסביר. אני אמרתי, בגדול, אני לא נכנס לזה, אני אתקדם. אני מציע לכם להתחבר לסיפור של הפירוק וההרכבה. זה לא הגיוני, מבנה כזה בסוף יפול, הרי ברור לכם.
קריאה
יש לנו מהנדס בטיחות - - -
קריאה
יש גם חוק זה אסור - - -
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, ישראל, יכול להיות שמישהו צריך להתעייף ולעבוד גם בשביל זה אבל מה לעשות. אבל בגדול הפירוק וההרכבה של מבנה זמני הוא דבר מתבקש. הוא לא קורה רק פה.
מרדכי הלפרין
אתם יודעים שילד נפצע שם לפני כמה שבועות?
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לכם שזה לא הגיוני. עוד שלוש שנים, עוד שנתיים, העסק הזה ייראה חבל על הזמן. זה מקבל חלודה, קורוזיה - - -
ישראל דרעי
זה נבדק כל חצי שנה על ידי מהנדסים ברמה הכי גבוהה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר לך, תקשיב לי, אני יודע מה אני אומר. אני 20 שנה התעסקתי בדברים האלה. זה דבר שלא מתקבל על הדעת, באף מקום. מספיק תזוזת קרקע קטנה והוא נופל. כן מהנדס, לא מהנדס - אני מכיר מספיק גשרים שנפלו עם המהנדסים. אז אני אומר לך, לא ברמה של הויזואליה, לא ברמה של ניצול השטח, לא בשום רמה. זה לא הגיוני. לא מדובר בטריבונות חבל על הזמן. אני אמרתי לך, בבריכת הסולטן אנחנו מפרקים כמעט 5000 מושבים כל שנה. ופעם השארנו אותם. אבל יצא לנו שהעסק התחיל כמעט לקרוס, ולכן התחלנו לפרק ולהרכיב.
יוסף שווינגר
אני רוצה להוסיף משפט ברשותך - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם הם היו יוצאים למכרז לפירוק והרכבה כל שנה והיה תג מחיר לפירוק והרכבה היית רואה מאחסנים את זה החברה ומביאים. ואז היו משלמים להם כמה לירות.
יוסף שווינגר
זה נבדק באופן מקדם בטיחות. דבר כזה מסיבי, כדי שלא יצטרכו לפרק את זה, כדי שיהיה לזה שימוש גם במהלך השנה. אני לא דובר של נת"י אבל אני יודע מה זה טריבונות שיש בחצרות - - - הם עשו את זה בצורה מסיבית - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל יוסי אני רוצה להתקדם. ראיתי אותן - - -
יוסף שווינגר
איך זה קשור אליך?
מרדכי הלפרין
אני חבר ועדה בעניין ה- - - ואין לך היתר לקיים - - - מה מה הויכוח - - -
היו"ר דוד אמסלם
מרדכי, יוסי, אנחנו כאן בוועדת הפנים, אצלי לא מתנהלים ככה. באמת. אני באתי לכאן מירושלים לא כדי לשמוע את הצעקות. זה נושא לדיון, לסיכום שלי אני אקרא לכם ואנחנו נראה איך אנחנו גם פותרים את זה.
יואב בן צור (ש"ס)
תודה רבה, שלום לכולם. למי שהיה באיזור הזה בין 94 ל-97 בתפקיד שאחראי על המקומות הקדושים בצפון הכרתי את מירון בכל גווניה וכל הפעולות שנעשו בה. אנחנו יכולים לזקוף לזכות המועצה האזורית מרום הגליל וגם לזכותי את הסלילה של דרך בורמה. אני רוצה לומר כאן דבר אחד. כאיש המקומות הקדושים לשעבר, המקום הזה הוא מורכב. אם אתה לוקח את כל המקומות הקדושים בצפון ומעמיד מולם את מירון אז ההשקעה היא ביחס של 90% למירון ו-10% לשאר המקומות הקדושים. לא ככה ישראל?
ישראל דרעי
כן.
יואב בן צור (ש"ס)
ישראל החליף אותי בתפקיד.
היו"ר דוד אמסלם
אז עוד תגיע לכנסת, ישראל.
יואב בן צור (ש"ס)
בכל אופן אני רוצה לומר לכם שהמקומות הקדושים עובדים פה בצורה בלתי אפשרית כמעט. זה כל כך מורכב, זה כל כך מסובך, זה כל כך עם אמוציות. כמעט והרציו לא עובד פה. יש פה אמוציות מאוד מאוד קשות. מכל מיני גורמים: אם זה מבחינת דרכי הגישה, אם זה מבחינת הרוכלות, אם זה מבחינת התשתיות. באמת זה אתר מאוד מורכב שהשטח הטופוגרפי שלו, כמו שראינו, הוא לא פשוט לשינוי. וכל שינוי שאתה רוצה לעשות יש 1001 גורמים שיביאו התנגדות כזאת או התנגדות אחרת כמו שאמר לנו היום דני סעדה שאפילו בכביש גישה היום שמנסים עכשיו לסדר יש ונדליזם, היה ונדליזם בלילה שם. למה? ככה. בלי שאלות, אפילו שעמדו בכל התנאים שלהם, כל מה שהיה.

ולכן, מה שאני רוצה לומר, זה נכון בגדול שהמקומות הקדושים אחראים לניהול האזור הזה, לניהול האתר הזה ולניהול. אבל אני חושב שוועדת החמשה שהוקמה הוא גוף, אבל אולי צריך לבדוק איך בעצם מעגנים, איך בעצם פועלים לאיזשהי מציאות. אני אומר שוב, באמת המקומות הקדושים עושים את עבודתם נאמנה. ישראל משקיע פה יומם ולילה, יוסי מאחריו וכמובן מעליהם מנכ"ל משרד הדתות שעושה הכל כמו שצריך בשיתוף עם המועצה האזורית - - -
קריאה
והשר.
יואב בן צור (ש"ס)
והשר, ברור, הכל מהשר. ברור שהמועצה האזורית משתפת פה פעולה ועושה את הפעולות הנכונות. אבל, ואני לא מדבר עכשיו על ההילולה, ההילולה זה כמו שאמרנו, סאגה נפרדת לחלוטין, אבל פה צריך לתת את הדעת ולראות באיזה תנאים ובאיזה מציאות הם עובדים. ומאוד קל להשליך ולומר אתם אחראים ולמה לא עשיתם וכן עשיתם. אני יודע שעושים ומשתדלים והמקסימום שהם יכולים לעשות. רק בכל אופן אני חושב שצריך לתת את הדעת, דודי, באמת לראות את ההרכב של מי שמנהל ואיך מנהלים את האתר. וזה הדבר המרכזי. כי ברגע שיש הרבה רוכשים למקום אז קשה מאוד. כשיש אחראי אחד שמתחתיו זה מרוכז ויש לו את כל הסמכויות הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. ברשותך, הייתי רוצה לחזור חזרה לנושא של החניונים. אחרי שדיברנו עם תמיר לגבי הנושא של החניונים להילולה. שלמה, תן לנו איזה דו"ח מצב, מה לדעתך צריך להיות, קודם כל מי הבנאדם שמוביל את הסיפור הזה מבחינת המדינה. סיפור החניונים הזמניים. איך זה עובד, תן לנו איזה, איך זה עובד.
שלמה רוזנשטיין
קודם כל - - - את האירוע של ל"ג בעומר לאירוע של כל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר רק על ל"ג בעומר עכשיו.
שלמה רוזנשטיין
אנחנו צריכים להבין שהסיפור של תחבורה ציבורית במירון הוא לא רק ל"ג בעומר. יש לנו כ-165 ימים מיוחדים בשנה שזה ערב ראש חודש ו-ז' אדר, בין הזמנים, חול המועד וכל מיני - - - וכל מוצאי שבת. לצורך הדוגמה במוצאי שבת סטנדרטי ורגיל יוצאים בין 80 ל-120 נסיעות בין עירוניות ממירון לכיוון רחבי הארץ כאשר קיבולת התחנה הבודדת שישנה מחוץ למושב מירון, הקיבולת שלה היא של אוטובוס וחצי. כמובן שהדבר הזה כרוך בשימוש בחניון קטן ש- - - בתוך המושב. על ציר 866 בצורה מסוכנת יש אנשים שמכניסים את המטענים שלהם משני צידי האוטובוס על כביש - - - אני, דרך אגב, מתייחס - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה פחות לנו עכשיו. בשביל זה יש ראש מועצה. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על הפיק. זה מעבר למועצה זה כבר לא קשור למגרש שלהם. הסיפור של הפיק של ל"ג בעומר.
שלמה רוזנשטיין
בל"ג בעומר שיטת הפעילות עובדת בצורה כזאת: מה שהתקבע בשלוש שנים האחרונות התקבע שקווי שירות ותחבורה ציבורית בלבד מגיעים לתחתית ההר, לאותם חניונים שבהם מחכים עם האוטובוס שם, שהם חניונים קטנים שאנחנו צריכים בערך פי עשרה מהם בגודל. צריכים כ-50 - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, מה עושים כשהאוטובוסים פורקים?
שלמה רוזנשטיין
האוטובוסים פורקים עד ציר 866, נכנסים לתוך חניונים שהם נקראים חניוני - - - 8, 9, 10 שהם לא נמצאים איפה שאתם הייתם אלא קצת יותר על - - - ושם הם חונים לחניית ביניים כאשר הם - - -
היו"ר דוד אמסלם
ובחניונים שהיינו זה רק פריקה וטעינה?
שלמה רוזנשטיין
לא. שם זה רק קליטה של הנוסעים לאחר שהמתפללים יורדים מההר - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת זה בעצם הקליטה שאחרי שיורדים - - -
שלמה רוזנשטיין
הקליטה שאחרי התפילה. לשם מגיעים כ-40-50 אוטובוסים, אנחנו מייצרים רציפי קליטה, הם קולטים אותם שם ונוסעים משם ליעדים השונים. בשנתיים האחרונות גילינו שהמקום הזה צר מלהכיל - - -
היו"ר דוד אמסלם
כשעשינו את הדיון בכנסת אתה התייחסת לחניונים האלה אני מבין.
שלמה רוזנשטיין
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
כשאתה אמרת שהם בעייתיים. הם קטנים.
שלמה רוזנשטיין
הם לא רק קטנים. יש לנו עוד שני חניונים של אוטובוסים שנמצאים אחד בהנוזין ואחד בפרוג שהם חניונים של אוטובוסים פרטיים וחלק נוסף של תחבורה ציבורית שמחוסר המקום הורדנו אותה מכיוון פרוג להנוזין - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל הם באים חזרה, פורקים אנשים שם - - - זה פחות חשוב לי, אני מדבר כרגע על החניון הזה. אתה אומר בעצם שצריך להגדיל אותו?
שלמה רוזנשטיין
- - -
היו"ר דוד אמסלם
מי מתכנן את החניון, אתה? מי? מי במדינה, איך זה עובד?
שלמה רוזנשטיין
יש חברת תכנון שנקראת ינון שמועסקת בשנים האחרונות על ידי - - -
יוסף שווינגר
אנחנו משתדלים לעזור למשרד התחבורה בפרויקט הזה.
היו"ר דוד אמסלם
איך זה עובד. אני רוצה להבין איך זה - - -
שלמה רוזנשטיין
ישנה חברת תכנון גדולה שנקראת ינון שעובדת מטעם המקומות הקדושים. החברה הזאת היא מתכללת את כל התכנון התנועתי של מירון בתוך המושב וחוץ למושב ובכלל זה החניונים. אנחנו מציפים את הצרכים ובשטח הקיים, בשטח הנתון, הם מתכננים האם הכניסה תהיה מכאן - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, יש חברת תכנון שנשכרה על ידי המקומות הקדושים פה שבעצם אתם מעלים את הצרכים והחברה בעצם יושבת ומתכננת את ה- - -
שלמה רוזנשטיין
גם משטרת התנועה - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן, ברור. עכשיו השטח הזה הוא שטח נתון אני מבין. הוא כל הזמן היה ככה או שהוא גדל בשנים האחרונות?
שלמה רוזנשטיין
אי אפשר לומר שהוא גדל, הוא יותר הוסדר. הוסדר יותר טוב, היה איזשהו עץ - - -
היו"ר דוד אמסלם
עץ פה, עץ שם, איזה שופל בא מוריד איזה - - -
שלמה רוזנשטיין
העץ הזה אנחנו עבדנו שנה - - - זה עלה הרבה כסף למדינה להזיז את העץ החמוד הזה - - - הועתק למקום לאיזשהי חוות שיקום - - - בכל שלב משפרים את ההסדרה אבל השטח הוא שטח נתון. בשטח הנתון הזה צריך לבדוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אני אבקש שתזמני לנו פגישה שזה יהיה שלמה, המקומות הקדושים, חברת ינון הנדסה, משטרה ואגד, וכמובן את עודד לגבי הנושא של החניון הזה ספציפי, ורמי, ותמיר. הרעיון שלנו, מה שאני רוצה בישיבה הזאת זה לבחון את הצרכים, לראות אם השטח מתאים ואם לא אז להגדיל אותו ואחרי זה ניכנס לסיפור של איך מפתחים אותו בצורה מסודרת גם בשלב הזמני שלו וגם בשלב הקבוע. בסדר, זה לא יהיה כאן. תודה שלמה. החניה - איך נקרא לה? מעגל התנועה? בסדר, ככה זה נקרא.
ישראל דרעי
אולי לא כולם יודעים, אולי גם שלמה לא יודע, אבל מחר יש לנו דיון עם המפקח על התעבורה. זה דיון שאני זימנתי אותו עם המפקח על התעבורה. ועדת התכנון שלנו בשיתוף - - - מנהל שהמטרה היא - - - ולבדוק את האפשרות גם לחניונים נוספים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אחלה. הצתוותי לדעת גדולים. נשמע את מרדכי. אבל לפני כן אני רוצה להגיד משהו לגבי כולם. תראו, יש לנו אתר, יש לנו יישוב, אני לא רואה סתירה בין הדברים באופן בסיסי. לפעמים היישוב סובל כתוצאה מזה שיש תנועה - - -
ישראל דרעי
מסכנים, באמת סובלים.
היו"ר דוד אמסלם
ישראל. אני לא מבקש פה ציניות, אני אומר שככה אני רואה את הדברים. אז אני אומר, לפעמים, חלק מהדברים יש יתרונות וחסרונות. אתה יודע, בכל דבר יש יתרונות ליישוב ויש חסרונות לזה שבאים אנשים. אז לכן אני אומר, בסך הכל יש פה איזשהו מתח בקטעים מסוימים, אני מבקש רק להוריד אותו, הוא לא שייך לעניין. בסך הכל כולנו רוצים, אני מניח שגם היישוב, רוצה שיגיעו לרשב"י כל עם ישראל כמו שצריך. אין סתירה. זה לא שהיישוב אומר, תשמעו חבר'ה אנחנו לא רוצים שאנשים יגיעו להתפלל על הקבר. זה לא הסיפור. רק צריך לבדוק איפה אפשר להקל עליהם וזה בסדר גם שהם ירוויחו. זה בסדר גמור. הכל בסדר.
מרדכי הלפרין
אני אנסה לגעת בקצרה בכל הנקודות שהועלו כאן מבחינת היישוב. בראש ובראשונה הנושא של הסדרת חניונים. אין ספק שיש באזור מספיק מקום כדי להרחיב את החניונים בלי לפגוע כהוא זה בענפים חקלאים שאנחנו עובדים עליהם כבר עשרות שנים ובעיקר הכרמים שלנו הם לשם ותפארת בעולם. יש מקום ואפשר לעשות וצריך לעשות. פתרון הרבה יותר לאורך זמן מבחינת הגעת מסה של המונים בעיקר בל"ג בעומר - כל דבר הוא כמובן פונקציה של השקעה תקציבית, אבל הנושא של הרכבת, ויש על זה כבר ישיבה בפירוש צריכה להיות כאן איזשהי ראייה רחבה יותר.

יש אפשרות טכנית להגעת רכבת מהמקום שבו אושר כבר, וזה צומת חנניה, אני חושב שכולם יודעים, שם הולכת להיות תחנת רכבת, ועד המקום שלנו. יש פגישה בעניין הזה. ואני חושב שזה באמת הפתרון לטווח ארוך או פתרון שיענה על הצרכים בלי השקעות מרובות בבניית חניונים שוודאי צריכים לעלות הרבה כסף. אז אני מאוד מציע לכל הצוות שעוסק בנושא הזה של חניונים באמת לבחון את הדברים בצורה שלא לעורר התנגדויות שיכולות לתקוע תכניות כאלה שלא ייצא מהן כלום.

אשר לתב"ע של מדל אני מבין שיש פה אנשים שלא אוהבים להתבטא בקיצוניות. אני מסוג האנשים שלא בוחל בדברים. רבותיי, לתב"ע של מדל כפי שהיא הוכנה אין שום סיכוי לעבור. ואני מברך את מנכ"ל משרד הדתות שנתן יד להגשת תכנית מצומצמת שאני לא רואה שום סיבה להתנגדות לה. אנחנו מקווים שתיכנס מהר לתוקף ותפתור בעיות חשובות. אני מציע ללכת בדרך הזו הלאה, היינו, לקחת מקטעים שאינם ברי מחלוקת מהתב"ע הזאת של מדל ולנסות להתקדם איתה כי ההתנגדויות שנשמעות ובעיקר מהגופים החרדים.

הוזכר כאן למעשה דבר, שפה כולם שתקו, כנראה שאתם לא מבינים את הרגישות של העניין הזה, הרי מוזס עוד לא היה פה באולם כשזה נאמר, אבל אם בבניין הזה, כפי שהציגה גברת רוטנשטרייך, בבניין הזה שעומד לקום ליד מאגר המים של מירון יהיה מקום מסחרי אני לא רואה איך הצרכנים האמיתיים של הרשב"י, דהיינו החסידויות השונות, יתנו לזה יד. כי מסחרי והרשב"י זה שני דברים שלא יכולים לדור בכפיפה אחת. הכותל המערבי, כידוע לכם, אין בו מסחר. גם ברשב"י לא יהיה מסחר. אם רוצים לנסות לפתור בעיות של רוכלים צריך לדעת איך לפתור אותן אבל לא בדרך של הכתבה של תכניות שאין להן שום סיכוי לעבור.

מבחינת הרוכלים, רבותיי, אנחנו בזמנו פנינו לבית המשפט, ויש בידינו צו שמסדיר את התיחום של הרוכלות. לצערי הרב, הרוכלים אינם מקיימים את הצו הזה והמועצה האזורית, למרות שאני חבר בוועדה - - -
קריאה
זה לא נכון מה שאתה אומר.
מרדכי הלפרין
אני מחזיק את כל המסמכים כאן ביד - - - אני מחזיק כאן ביד את פסק הדין - - -
היו"ר דוד אמסלם
מרדכי - - -
קריאה
זו השמצה. יש פסק דין.
מרדכי הלפרין
הנה הפסק דין בידיים שלי.
היו"ר דוד אמסלם
מרדכי, אני לא מסכים לזה, אתה לא תצעק שם מה שאתה רוצה. זה גם לא חשוב לי אני לא באתי לכאן כרגע לדון על הנושא הזה.
מרדכי הלפרין
חשבתי שזה על סדר היום - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן אבל הסדרה באופן כללי שזה חלק מזה.
מרדכי הלפרין
אוקיי. אז גם אנחנו בעד הסדרה, כמובן, של המקום ואנחנו בזמן הקרוב ניתן יד כדי לנסות לקדם את העניין הזה בצורה חוקית לפי כל הפסקים שיש כאן.

מבחינת פירוק הפרנצ'ס, אני ממש מתפלא על ידידי היקר, כבוד הרב יוסי שווינגר, שבשנים האחרונות אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק, אני חושב כך. אני קצת מתפלא, לעמוד כאן ולהגן על כספי מדינה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל לומר אני מוכן להפר חוק בגלל שאני רוצה לחסוך למדינה כסף, אני במקומך לא הייתי עושה את זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב את זה. סיכמתי את זה. אני אסכם את זה, עזוב.
מרדכי הלפרין
טוב, אז אנחנו משאירים את הכל לסיכום שלך.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו הבנו. אתה הבנת מהשאלות שלי מה אני חושב.
מרדכי הלפרין
מחזק את ידיך.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, שלוש.
שלמה שלוש
אני רוצה קודם כל להתייחס למה שאמר מנכ"ל משרד הדתות, עודד פלוס, לגבי ההפקעה. ההדגשות למעשה מחזיקות בקבר עצמו ובעוד חלקה קטנה מסביב שזה חלקה 70. כל היתר, וכל מה שאנחנו מדברים עליהם, בכל התכניות מדברים כרגע לא קשורים בכלל להדגשות, ההדגשות לא מפריעים להם. אלא אם כן בתוך הפעולות או דברים שאנחנו חושבים שהם לא נכונים ואנחנו נתנגד כי זה לא נכון לא כי - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי את הכל. הבנתי.
שלמה שלוש
הנושא השני, כל הנושא דווקא החלק של ההדגשות. כלומר, הקבר עצמו שופץ דרך קרן ספרא ולא משרד הפנים הביא את הכסף, אנחנו הבאנו את הכסף. את קרן ספרא - - - אנחנו הבאנו. ואת הקרן אנחנו מביאים כרגע וגם את הנושא של השיפוצים, את קרן ספרא, מי שרותם אותם זה ההדגשות רותמים אותם לצורך הנושא של בניית השירותים הנוכחיים לגבי גברים. המדינה עוזרת המון בנושא של החלפות שטחים וכל הדברים האלה ובזה מר עודד פלוס עושה את העבודה שלו - - -
קריאה
המדינה גם עוזרת לך במים וחשמל או - - -
שלמה שלוש
אני לא דיברתי על הנושא של השוטף. אנחנו רק דיברנו האם ההדגשות כאן הם צד מפריע בפרויקט הזה או צד מועיל בפרויקט הזה. הוא צד מועיל בפרויקט הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי הכל תאמין לי. אני כשהבנתי שההדגשות מתייחסים רק לאתר עצמו אז אני כבר כרגע מנטרל את זה.
שלמה שלוש
אוקיי. אז אנחנו נשמח מאוד מאוד ונסייע ככל שרק נוכל כולל בתרומות בנושא הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אריה, מילה אחת ואחרי זה אני רוצה לשמוע את המשטרה ואת משרד האוצר ואת הרב מוזס.
אריה
כל האנשים שנמצאים פה באמת מדברים מאוד יפה. אבל בנאדם שגר בתוך היישוב עצמו כבר 30 שנה ורואה את כל מה שהולך. נכון שהרב ישראל דרעי קצת גיחך וזה לא משנה כל כך. אבל אני רוצה גם לדבר על שני נושאים חשובים. נושא מירון עצמו, שאתם בעצם כל הישיבה פה, ולא שמעתי את המנכ"ל של משרד הדתות שהוא מדבר משהו על מושב מירון בפנים. הכל זה מה הולך ברשב"י, מה הולך מסביב, חניונים, תעמיד, תשימו את אמיר יושב ראש המנהל עם אנשים הוא מוצא להם חנייה כמה שאתה רוצה בשפע.

אבל אתם לא נכנסתם ליישוב, ליישוב עצמו, שהוא לא מסכן, הוא מרוויח כסף, הוא יכול להרוויח בכל דבר. אנשים עובדים, קמים בבוקר, עובדים, יכולים להרוויח. אני חושב שאתם פה גם צריכים להסתכל על הנושא שבתוך מושב מירון. הכבישים, החניונים, בתוך המושב. כי אנשים לא באים רק לעלייה לרשב"י של מושב מירון. אין מקום בעלייה איפה שנכנסים. לאיפה נכנסים? לתוך היישוב. אז אני בא להחנות את הרכב שלי. סותמים. אז אני בלית ברירה, כי אני מכיר את המצב, אז אני אומר בסדר, אוקיי, לא צריך לעשות מזה סיפורים, אבל כן צריכים לחשוב על כל הנושא של תוך מירון עצמו. ואני אומר לך שזה לא בעלות עדיין גבוהה מי יודע מה.

לגבי הנושא של החניונים אני חושב שכמו שאני אמרתי, תמיר הוא יושב ראש המנהל, תאמינו לי, הוא יודע לעשות את העבודה, אני מכיר אותו. ועוד נושא, דבר שהוא בעצם חשוב, הרוכלות. כמו שאמרת, היושב ראש, מר דודי אמסלם, זה נכון שבמקום כזה זה לא כמו בכותל. צריך למצוא להם איזה מקום והבנתי שיש איזשהו מקום - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברור, אריה, ברור, אני שמעתי גם את מרדכי. אני מסכים איתו. אף אחד לא מתכוון שבתוך ה- - -
אריה
אני מדבר על מושב מירון שאתם צריכים לקבל עליכם את כל הנושא של הכבישים - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, רק אני אענה למרדכי בדבר אחר. הכותל נמצא במקום אורבני, מסודר. סביבו יש את כל הרוכלות רק היא רחוקה ממנו טיפה. זה לא נמצא באיזשהו הר לבד, מבודד. בנאדם הגיע לכאן היום צריך בקבוק מים לשתות, צריך שירותים, צריך כיפה, איזה נר הוא שכח מהבית. לא התכוונו לפתוח פה מסעדות. אבל כשאתה יורד מהרובע היהודי לכותל אז אתה כבר מתארגן בחנויות שם. אז לכן זה לא דומה אחד לשני.
קריאה
על אותו מרחק וודאי - - -
היו"ר דוד אמסלם
לכן אמרתי. עכשיו לא מתכוונים להצמיד לתוך האתר אולי לתוך בית הכנסת שם איזה כמה בסטות, זה לא הרעיון. אבל בוודאי אנשים מגיעים לכאן, אלפי אנשים, עשרות אלפים, אפילו ביום כזה, בנאדם הגיע, הוא כבר כולו זה, הוא רוצה לפחות בקבוק מים לשתות, משהו בסיסי מאוד.

האוצר פה? הייתי רוצה לדעת, הראל, איך אתם רואים את הנושא הזה ברמה התקציבית. האם זה עוד איזה חור בראש ככה של משרד הדתות בגלל שכאן שאפו שיוסי, ובוודאי עודד, לקחו את המשימה והתחילו ל- - - או שאתם רואים את זה כדבר לאומי של מדינת ישראל, צריך לפתוח תקנה מיוחדת לדבר הזה, שמישהו יתכלל את כל הסיפור הזה ושאתם בעצם תתקצבו את זה, ולא משפחת ספרא אלא מדינת ישראל.
הראל שליסל
אני רפרנט התחבורה הציבורית באגף תקציבים אז אני יכול להתייחס באמת יותר להיבט של התקציבים שמופנים לתחבורה ציבורית. דווקא כמו שאני מבין את זה מי שמתכלל את האירוע הזה זה משרד הדתות. אז אולי אם רוצים לדבר על איזשהו משהו מלמעלה צריך גם לדבר עם הרפרנט של משרד הדתות. כלומר, הרפרנט אצלנו שהוא אמון על משרד הדתות.

בהיבט של תחבורה ציבורית אני כן יכול להרחיב שאנחנו כן רואים את האירוע הזה, האירוע בעיקר בל"ג בעומר אבל כמו שציין כמו חברי קודם זה לא רק בל"ג בעומר, בעיקר בל"ג בעומר יש אירוע תחבורתי, אני חושב, מבחינת תחבורה ציבורית, האירוע הכי גדול שלנו השנה והוא מתוקצב, איך לומר, בנדיבות אפשר לומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
האוטובוסים.
הראל שליסל
כן. אני מפריד מה אנחנו מכירים כתחבורה ציבורית. בהיבט של חניונים יש הרתמות בכלל, לא רק לחניונים באזור מירון, בכלל לכל סוגיית החניונים שמשמשים תחבורה ציבורית. עכשיו במירון ככל שיוקצו לנו חניונים - יקצו מבחינה סטטוטורית שהרשות תתן, שיהיו שטחים שיעברו את הסטטוטוריקה והם ישמשו לתחבורה ציבורית בצורה קבועה. כלומר, לא איזשהו משהו שהוא פתרון קוסמטי אלא שבאמת התחבורה הציבורית תהנה ממנו בצורה קבועה. כי כמו שאמר חברי יש פה כל מוצאי שבת יש נסיעות המוניות לאזור מירון.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אתה מבין מה העניין הוא כאן. הרי בסופו של דבר, תבין, במירון זה האירוע התחבורתי הכי גדול במדינת ישראל. דרך אגב אין אירוע מהסוג הזה באף מקום מהלך השנה. אתה לא בונה על זה, הרי זה ברור לך שאתה צריך להביא אותם לאיזשהו מקום מוסדר. לפחות לפריקה ולטעינה. הרי בכל אופן מגיעים 400 אלף איש. זה ילך ויגדל, האוכלוסייה גדלה. אז אני מניח שלא ירחק היום וזה יהיה חצי מיליון איש. זה ברור שאתה לא מקים חניונים כאן מוסדרים פיקס כמו במגרשי טדי בשביל יום בשנה. אז לכן זה נכון להעמיס שימושים נוספים כשבמהלך השנה יש שימוש לזה. אבל יש מה שנקרא חניונים פרוביזוריים ראשוניים, כמו שעכשיו ראינו. משהו - - -
הראל שליסל
זה אין התנגדות, זה שאפשר למצוא פתרונות יצירתיים זה ודאי אבל צריך קודם כל שיקצו את השטחים. לפי מה שאני מבין - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אבל אני שואל שאלה ופה אני רוצה את ה - - - שלכם. אבל בסופו של דבר שנניח נגיע לאיזשהו סיכום לגבי השטח שיכול להכיל את האירוע אז אני מבין שמבחינתכם לא תהיה בעיה לתקצב את זה. גם ברמה הזמנית.
הראל שליסל
אני לא יכול להגיד לך עכשיו מראש בצורה גורפת אבל ברמת העיקרון - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברמת העיקרון. אנחנו מדברים ברמת העיקרון למה אני הולך - - - בגלל שאנחנו נעשה את הדיון עוד כמה חודשים, אתה יודע, אני לא אחכה לשלוש שנים. אנחנו מסתכלים, אני לפחות מסתכל על האירוע הבא.
הראל שליסל
בדרך כלל נזכרים לקראת.
היו"ר דוד אמסלם
אני אמרתי לרב מוזס, אני לא אעשה את זה יומיים לפני, אני אעשה את זה חודש אחרי. בגלל שאני מסתכל כרגע יש לנו כמעט שנה עד לאירוע הבא, קצת פחות, אבל יש לנו עכשיו זה הזמן להתחיל להתכונן לאירוע הבא ולא לחכות עוד פעם חודש לפני או שבועיים לפני ולהגיד, חבר'ה באמת לא חשבנו שאנחנו צריכים לרוץ עכשיו.
הראל שליסל
לפי מה שאני מכיר הבעיות שם הן יותר סטטוטוריות - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, נסדיר את זה. בסדר, אני אומר, לכן אנחנו נשב עם הוועדה המחוזית, אני רשמתי לי את זה כאן וגם רמי ואנחנו נבדוק איך בעצם אפשר - - -
שלמה רוזנשטיין
דרך אגב חשוב לציין משפט אחד שלמשל בכרמיאל וחצור שהם חניונים לטובת האירוע אבל הם חניונים שהרשויות המקומיות ידעו להצביע על שימוש גם במהלך השנה קיבלנו את האישור מהאוצר ובאמת הוסדרו החניונים האלה לשביעות רצונם המלאה גם של המקומות הקדושים וגם של ראשי הערים בכרמיאל ובחצור הגלילית. לתשתיות קבועות, סלילה, תאורה, כל מה שצריך, שמשמשים גם את האירוע - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה הכי פשוט, שלמה, הרי הבעיה היא - - - לכן אני אומר, כשיש לך מתקן שהוא קבוע אז זה לא בעיה ויש בזה גם הרבה רציונל לתקצב אותו בקבוע. אבל לפעמים יש לך בעיה בקטע הזמני וזה הסיפור היותר מורכב לדעתי. טוב רבותיי, משטרת ישראל, איך אתם רואים את העסק הזה מבחינתכם?
מיכה טובול
קודם כל אני אתייחס לסוגיית הרוכלות ואני אתייחס מבחינתנו לפערים מבחינת הפערים לגבי ההילולה. קודם כל לגבי הרוכלות כמו שכולם דיברו אני רוצה להפריד את זה לשניים, לשגרה ולהילולה. בימי השגרה, כל הנושא של רוכלות, הרשיונות לרוכלים ניתנת לרשות, כמובן, והיא הריבון, היא נותנת את הרשיונות. ומבחינתנו אנחנו לא מתערבים בקטע הזה. מבחינת אכיפה - - -
שמחה נהרי
אתה מונע איתנו לממש את הזכות להתפרנס.
היו"ר דוד אמסלם
מי את?
שמחה נהרי
אני שמחה נהרי יש לי את הקיוסק ברשב"י. הייתי השנה בהליך משפטי מול משטרת ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
קיבלת רשות דיבור?
שמחה נהרי
עניתי.
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן לך.
שמחה נהרי
תודה.
מיכה טובול
מבחינת אכיפה כמו שמעלים אם יש צווים משטרת ישראל תשמח לסייע בפינוי. כמובן, הרשות נשמח לסייע לרשות אם היא תבוא עם צווים ביד אנחנו נסייע. מבחינת ההילולה, המדיניות של משטרת ישראל היא לא לאפשר רוכלות על ההר, בדגש על צירי הגישה הראשיים להר. אני מדבר על הציר הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתם בעצם בהילולה עצמה מפנים את כולם.
מיכה טובול
מפנים את כולם למעט העמדה, הרוכלות הזאת שנכנסת בצד שמאל שלהם יש החלטה של בית משפט שמאפשר להם את קיום הרוכלות שם. זה לגבינו. כל השאר אנחנו דואגים לפנות אותם מראש. יש לנו עבודות לבצע. מבחינתנו ככל שהציר יותר רחב, ככה מבחינתנו, כמובן, לא צריך להרחיב על זה. זה לגבי הרוכלות.
היו"ר דוד אמסלם
החניונים כן.
מיכה טובול
ברשותך לפני החניונים. קודם כל מספר דגשים. דיברו פה, דיבר ידידי יוסי, מנכ"ל המקומות הקדושים, שזה הזדמנות באמת טובה לברך על השיתוף פעולה הפורה לפני קיום ההילולה ובכלל בכל ימות השנה. בכלל עם כל הגורמים פה. אז דיבר על הנושא של הרחבת מתחמי הדלקות. מבחינתנו אנחנו היינו מאוד מאוד שמחים אם מתחמי הדלקות של תולדות אהרן ותולדות אברהם שזה שני מתחמים שנמצאים בחלקה 70 יורחבו. אנחנו בשני המתחמים האלה הגענו למצב שהם מלאים עד אפס מקום וכל שנה ההילולות הולכות ונהיות גדולות וככל שהן יורחבו משטרת ישראל תברך על כך.

כרגע ישנן התנגדויות כאלה ואחרות שלא נותנות אפשרות למקומות הקדושים להרחיב את שני המתחמים האלה. אנחנו מדברים על עוד כמה פרויקטים שמבחינתנו אנחנו מעלים אותם כל שנה לפני ההילולה. ציר מהדרין זה ציר שנמצא במושב שהוא בעצם ציר שעולה משער י', זה ציר מאוד פינתי שם וזה ציר שמבחינתנו ככל שהוא יורחב הוא ישמש אותנו כמשטרה לפינוי המונים מקבר הרשב"י במידה ונידרש.

דברים נוספים - ציר נחל מירון זה ציר מילוט שעובד מזה כשנתיים. גם מבחינתנו הוא משמש בחירום למלט אנשים מההר במקרי חירום. היינו מאוד מאוד שמחים אם היינו משדרגים את הציר הזה למצב של אספלט, לעשות אותו בצורה טובה.

נושאים נוספים - קודם כל אני מברך על המיזם הזה של בורמה א' מבחינתה אתה מגדיר אותו כציר עוקף מושב. מבחינתנו ציר מאוד קריטי לעלייה ופינוי רכבי חירום להר. ודבר נוסף, זה נושא של חניון שאנחנו כל הזמן מדברים עליו. חניון לרכבי חירום והצלה שהיום אנחנו עושים אותו באיזור הישיבה שם למעלה. מבחינתנו הוא ציר שמשמש אותנו בין לבין כהובלה של כלי רכב שאנחנו מאשרים את ההגעה שלהם עד למעלה.

לגבי החניונים, יש לנו עמדה מאוד מאוד ברורה בנושא החניונים. מבחינתנו ככל שיורחבו החניונים. חניון מעגל התנועה שדיברתם עליו, ככל שנוכל להכניס יותר אוטובוסים שם ולהכיל יותר כמות של אנשים שם ההיבט הבטיחותי מאוד מאוד יסייע לנו. כמו כן, להרחיב את כביש 866 שמבחינתנו משמש בזמן ההילולה כציר חד סטרי. במידה ויורחב לארבעה או חמשה מסלולים אנחנו נוכל להשתמש בו גם לכביש דו מסלולי.

דבר נוסף שלא נתן עליו שלמה את הדעת זה טרמינל חדש שהוקם השנה. טרמינל שהוא נוסה ומבחינת הפקת הלקחים הלקח המשמעותי שעלה בהפקת הלקחים המחוזית שמדובר בטרמינל שהוא חשוב ומשמעותי. יחד עם זאת, הוא קטן מאוד להכיל את הכמות של כלי הרכב והנוסעים שאמור לשמש אותו.
היו"ר דוד אמסלם
החניון למטה.
מיכה טובול
זה חניון בשער - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן מה שראינו בדרך.
מיכה טובול
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. תודה רבה. טוב רבותיי ברשותכם, הדובר האחרון, אלא אם כן לפני כן, אברהם אתה רוצה לומר משהו?
אברהם נגוסה (הליכוד)
אני רק רוצה לברך את יושב ראש הוועדה וחברי הוועדה. זה נושא חשוב שאני מאוד מברך שאתה מוביל את זה. אני מחזקים את ידך. הדבר הזה צריך להסדיר אותו. זה יעלה לנו בחיי אדם אם לא נעשה את זה בזמן. בראש ובראשונה אחריות של המדינה. יחד עם זאת יש גורמים אחרים שהם לא ממשלתיים גם יכולים לסייע אבל אני חושב שהמדינה צריכה לעמוד בראש ולאחד את כל הכוחות ולהסדיר את המצב לפני שיהיה מאוחר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת אכרם חסון, בבקשה.
אכרם חסון (כולנו)
צהריים טובים. האמת שאני שמח להיות בסיור השני שלי. הייתי כאן לפני עשרות שנים כשהייתי תלמיד והיום אני מבקר במקום הקדוש כחבר ועדת הפנים. אין ספק שקדושתו ועוצמת שמו של המקום לא מתאימים לביצוע בשטח. יש פתגם בערבית שאומר שמרוב טבחים הארוחה יוצאת חצי שרופה- -
קריאה
זה גם בתלמוד.
אכרם חסון (כולנו)
- - אני רואה שיש יותר מנהלים מאשר מבצעים בשטח. יש הרבה מחלוקות. אני כבר הייתי בוועדת הפנים שהיא דנה בבקשה שהייתה לחברים. אני גם נפגשתי עם נציגים משלכם ואני רואה שיש מחלוקות אבל המקום הזה מחייב את כולנו להיות סובלניים, אחראים, שיהיה יותר הקשבה, יותר אהבה כי זה מקום קדוש, מבורך, וצריך להגיש שירות יותר טוב ל-1.7 מיליון איש שמבקרים במקום, ולכן אני גם עזבתי את החופש ובאתי. ולמרות שאני בן העדה הדרוזית, אבל המקום הזה חשוב לי, זו מדינתי, וחשוב לי שגם העם היהודי יהיה מאוחד באותה דעה וישמרו אחד על השני.

אני מציע לכבוד היושב ראש, אני מודה לו על קיום הביקור הזה, המיוחד, להקים ועדה שהיא תעקוב אחרי הביצוע. כי יש כאן הרבה קבוצות. יש נציג של קק"ל, יש נציג של רשות הטבע והגנים, יש נציג שלנו שהוא מנהל מקרקעי ישראל, יש נציג ממשרד הדתות, משרד התיירות, משרד הפנים. יש כל כך הרבה נציגים, ולכן הדברים הולכים לאיבוד בשטח. אני חושב שאם נקים ועדה שהיא גם תבקר וגם תתווה דרך וגם תפתור את המחלוקות ואנחנו נקצר תהליכים.

אני גם מוכן לתרום תרומתי גם בנושא התכנון ובנייה וגם בנושא מנהל מקרקעי ישראל וגם אצל שר האוצר אם צריך דברים שם כדי שבסופו של דבר יהיה מקום מתאים לעידן שלנו. אנחנו מדברים על שנת 2017 על שירותים, על דרך גישה, על חניון. וראינו שם שנעשו מספר פרויקטים בשליפה כדי לפתור בעיה זמנית. זה לא מתאים, זה לא מכובד. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה לאכרם. טוב, חבר הכנסת, מוזס, בבקשה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
תודה אדוני היושב ראש. פותחים בכבוד אכסניה עמית, נתת לנו את המקום, חבריי בוועדת הפנים וכל אחד ואחד כאן יבורך על העניין הזה. כל הידידים הגדולים שעוסקים בעבודה הנאמנה הזאת, המקומות הקדושים, ועדת החמשה, מיכה טובול ובובונובסקי וכל המשטרה ומרדכי ועמית ועודד. יש עוד מישהו ששכחתי, לא כולם, שלמה, כולם, כל החברים היקרים.

אני רוצה לומר לכם, את חבריי אני מזכיר, לפני שלוש שנים אני הייתי הנציג החרדי שבאתי ואמרתי הקץ למכוניות פרטיות לעלות למירון בגלל הכאוס הנוראי שהיה, בגלל הנושא הזה שלא היה מקום, סתמו הרכבים הפרטיים את כל הדרכים למירון עוד לפני צומת גולני כבר הכל היה סתום. ואז באנו ואמרנו רק תחבורה ציבורית, רק רכבים ציבוריים ייכנסו. והתחילו עם מעשים והיו ממש הפגנות נגדי על העניין הזה. בכתובים בכל התקשורת איזה התקפות היו נגדי.

בכל אופן אבל אם זה כבר קיים ההסדר הזה אז למה שיקרה מה שקורה ששר התחבורה לבד, ישראל כץ בא והוא אומר לי במוצאי ל"ג בעומר, אני עמדתי בכביש בין כרמיאל להגיע עד למירון לציון לקח לי כמעט שעתיים. ואתם יודעים למה? כי אפילו אם נביא כמה רכבות שלא יהיו, ואמרתי לו את זה, אתם יודעים, אגב, את הבשורה הטובה שלו שבערב ראש השנה יתחיל לפעול הקו עד לכרמיאל ועשרת ימי תשובה יהיו כל הקווים לכרמיאל יהיו פטורים אפילו מתשלום. ובכרמיאל יהיו שאטלים שיעלו את הציבור למירון שרוצים להשתטח לקברו של הרשב"י. דוד, אתה כבר מוזמן לאחת מהרכבות האלה לנסוע יחד.

אבל מה יעזור לנו מה שמדברים כאן על חניונים, הכנת חניונים ועוד חניונים ועוד חניונים ולהביא ציבור יותר גדול כאשר במקומות ההדלקה אין כבר מקום איפה לזוז וזה פשוט סכנת חיים. שאני עמדתי, מיכה, עם כולם על המרפסת שם למעלה וראינו את הבור של תולדות אהרן מה שהלך שם בזמן ההדלקה או כשאתה צופה אז פשוט הדבר הזה בבחינת סכנת נפשות. ורק באמת רבי שמעון בר יוחאי בעל הניסים עושה לנו את הנס הגדול הזה שלא קורה שום דבר.

אבל אני רוצה להתייחס למה שמיכה אמר על בורמה א'. אני לבד עמדתי בבורמה א' כדי לעלות למעלה אולי שעה. ואז אין מקום והאמבולנס היה מאחורי ועזר מציון ולא עזר שום דבר, הכל סתום. ומכפר שמאי, אדוני היושב ראש, הולכות להיות רכבות לכרמיאל ואחר כך לצומת חנניה, אבל ברגע שאתה מגיע מארבעה נתיבים לכפר שמאי ושמה מתחיל נתיב אחד ויחיד אתה לא יכול לזוז לא ימין ולא שמאל. ישבתי עם שר התחבורה. אני לא מתכנן גדול אבל ישבנו שם במשרד התחבורה, הוא קבע לנו ישיבה נוספת בעוד שבועיים ביום חמישי על מנת למצוא את הפתרון. אולי ניקח את הפתרון - - -
קריאה
מי משתתף בישיבה?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
את זה תשאל את שר התחבורה, את מי שהוא הזמין. בכל אופן, אני רוצה שיהיה לכם ברור, תתייחסו לעניין הזה שזוהי בעיית הבעיות. אתה מגיע מארבע נתיבים לנתיב אחד והכל נשאר עומד ואתה יכול להביא כמה חניונים שלא יהיו, אם אי אפשר להגיע עם הרכבים אז מה יהיה. והציבור בא יותר ויותר וברוך השם, גדל וגדל, אני רוצה לומר לכם גם את הנקודה שמישהו העלה כאן. תיירות ורבי שמעון בר יוחאי לא הולכים יחד. זה לא הולך יחד. אני מצטער לומר לכם. זה לא הכותל המערבי. זה שני דברים נפרדים, צריכים להבין את זה.

צריכים באמת חנויות, צריכים נרות נשמה, טליתות, מוצרי קדושה וצריכים ארטיק וקרטיב וצריכים את הכל. אבל זה עדיין לא בגדר תיירות. זה בגדר פשוט מצב קיומי שבנאדם צריך משהו לקחת. ואני מאוד תומך שתהיה איזשהי פינה למעלה לקחת משהו לפה אבל מכאן ועד להפוך את הנושא הזה לתיירות, לא יקום ולא יהיה. הציבור המבקש שקשור לקדושת רבי שמעון בלב ונפש לא יתן לדבר הזה לקרות.

וכאן אני רוצה להגיע, דודי, נקבעה ישיבה אצל שר התחבורה בעוד שבועיים ביום חמישי. אני חושב שאתה הכתובת הראשונה שצריכים להשתתף בזה על מה עושים עם ההרחבה של הכביש מכפר שמאי. יש הצעה של - - - על גשרון, על גשר שלא יצטרכו להגיע - - - מירון, יש הצעה של איזה מהנדס - - -
קריאה
יש תכנית.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
יש תכנית של הגשר. אני לא הייתי כאן, אני באתי מאוחר. ויש תכניות שנייה להפוך את נחל מירון על מנת להגיע ואחר כך לפרוק, לרדת בחזרה. יש תכניות רק צריכים לממש וצריכים כסף. אני רוצה לבשר לכם, איש האוצר נמצא? שיש הרבה כסף לזה. השר החליט, כחלון, הרבה הרבה כסף לממן את התכניות האלה. אני אפילו יודע, פחות או יותר, על סכומים שהוא דיבר כי ישבתי גם איתו. הכסף יהיה, בעזרת השם. הרכבת מגיעה לכרמיאל, בעוד שלוש שנים תגיע לצומת חנניה ואולי אפילו תהיה רכבת הרים לגליל.

מחכים לאיזה מן אמנון ספרא, מי שרוצה להשקיע בדברים האלה. אתם יודעים שבירושלים כבר הולך להתבצע רכבל, אתם מכירים את זה, הרכבת בירושלים. אולי גם כאן זה יהיה. בכל אופן מחפשים משקיעים. הדבר הזה יקבל תנופה אדירה. אבל עד אז, כל החניונים, אני מאוד מאוד מכבד את מה שמר - - - צריכים באמת להשקיע את המאמצים האלה למצוא את החניונים כאשר יורחב כבר הכביש.

ואני רוצה לומר, מה ששמעתי כאן, כל ההערות ממיכה טובול, העתק הדבק מה שהוא אמר, אני מקבל כל דבר, זה היה ברשימה שלי. אני שמח שהעלית את זה. אני לא אחזור על הדברים. אני מקווה, בעזרת השם, שמהישיבה הזאת תתחיל באמת הרכבת האמיתית לנסוע למירון. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה לרב מוזס. מישהו רוצה לומר עוד משהו לפני שאני מסכם?
אורית כהן
אני רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אורית כהן
שמי אורית כהן, אני מהנדסת המועצה. בשיחה שהייתה לי עם דני סייג מייד אחרי ההילולה חשבנו שאולי יש מקום לפזר את ההדלקות ולחשוב קצת אחרת, בגלל שבאמת העומס של האנשים רק הולך וגדל עם השנים. לעשות את ההדלקות אולי במקום שצופה על הרשב"י ולאו דווקא פיזית בתוך הרשב"י. צריך לחשוב על קונספט אחר כי מספר האנשים רק ילך ויגדל - - -
היו"ר דוד אמסלם
את צודקת - - -
ישראל דרעי
- - - טיפוס והשקעה לא קטנה בדחיפה של המנכ"ל של משרד הדתות ועקשנות שלו והצלחנו ואנחנו השנה משתדלים ביחד עם המשטרה. אבל אם יש לכם הפרעות - - -
היו"ר דוד אמסלם
בלי הפרעות לא זז כלום אתה יודע. בבקשה.
הראל שליסל
אני לא רוצה - - - בעניין מה שאמר הרב מוזס. הרכבת שמתוכננת לקריית שמונה אין לה תחנה בבית חנניה. התחנה תהיה ברמה. זה החלופה של משרד התחבורה, זה מה שאני מכיר היום. זה דבר אחד. הדבר השני, זה בעניין כביש 89 שהזכרתם - כביש 89 הוא לא חלק מתכנית הפיתוח של נתיבי ישראל, התכנית המאושרת.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני לא מבין, השר אומר לי - - -
הראל שליסל
אני לא יודע אני לא מכיר.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
השר אומר לי מעל במת הכנסת - - - ישראל כץ מוזס יכנס לגור פה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הראל, אתה מבין למה?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני רוצה תקווה, הוא אומר ככה, התחנה - - - כרמיאל, בעוד שלוש שנים תהיה תחנת מוזס, אני רוצה לתת לזה על שמך במקרה ש- - - לא נותנים אצלנו - - - צומת חנניה. מתחת לצפת לראש פינה ומשם לחצור - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא פותח מיני דיון עכשיו לגבי התחנה. יכול להיות ששר התחבורה רוצה לעשות תחנה רק הם לא יודעים את זה, הם לא תקצבו את זה. אבל ככה מתנהלת המדינה לפעמים, הרב מוזס, אל תתפלא.

טוב רבותיי אני ברשותכם רוצה לסכם. קודם כל אני רוצה באמת להודות לראש המועצה על כל האירוח שלו. תודה רבה על האכסניה ועל הזמנים שהקדשת לעניין הזה.

אני מחלק שוב לשני חלקים. אני אעשה שתי ישיבות בכנסת. אנחנו בסך הכל בסיור הזה יותר באנו להתרשם מבחינת תוואי השטח. הרבה פעמים אנשים מובילים תכנון או מדברים על תכנונים והם לא רואים את תוואי השטח אז הם לא יודעים על מה הם מדברים בכלל. אז לכן קודם כל באנו להתרשם, לראות על מה מדובר. והאמת שדיי הופתעתי, אני לא ידעתי על איזה חניונים מדובר ועכשיו אני מבין על מה מדובר. כשראינו גם את מה שקורה למעלה באזור ההדלקות וכו' אז כשאתה רואה את זה בעין אתה מקבל פרספקטיבה אחרת לגמרי ובאמת זו החשיבות של העניין. מבחינתי זאת מטרת הסיור. לא כל כך לעשות את הדיון הזה כאן אלא יותר להתרשם.

אני אעשה שני דיונים בכנסת. אחד, אני אבקש שתציגו לנו, וזה אני מניח שיקרה בחודשיים-שלושה הקרובים. תציגו לנו את התכנית הסטטוטורית שהגשתם. אנחנו רוצים לדעת על מה מדובר. לדיון הזה אני אזמין קודם כל את משרד הדתות, את הוועדה המחוזית שתציג לנו, אני מניח שאתם הגשתם את העניין הזה או אתם בעצם - - - אתם תשלימו אותם בהצגה של העניין הזה. גם, כמובן, אתם תזמינו את המשרד שתכנן, שהוא יציג את העניין. אנחנו נזמין את משרד המשפטים/קמיניץ בכל הנושא של התכנון. את המועצה האזורית בגלל שיש לה מה לומר בעניין הזה, היא גם חלק מהעניין, את המקומות הקדושים, אני מניח שהם גם חלק מהסיפור הזה גם ברמת התכנון, אוצר, תחבורה ומשטרה. אני לא רואה כרגע גורמים נוספים שמבחינתי רלוונטיים לדיון הזה. ורמ"י, בכל נושא.

הנושא השני שאני אעשה דיון, והוא יותר מעניין אותי כרגע, זה הדיון לטווח הקצר. מה קורה בהתנהלות עכשיו ומה שנקרא, צופה פני האירוע של ל"ג בעומר הקרוב. אז לכן אנחנו נעשה את הדיון הבא ואני ארצה שישתתפו בו: משרד הפנים, משרד הדתות, משרד המשפטים. אותו דבר, קמיניץ, אני לא צריך את היועץ המשפטי כאן. משרד האוצר, שני הרפרנטים, תחבורה ודתות, מקומות קדושים, המועצה האזורית, משטרה, רמ"י וועדה המחוזית גם. שם אני ארצה להתייחס להיבטים האלה ואני מציע לכם כרגע לבוא ולהיות מוכנים לדברים האלה:

סוגיית הטריבונות. שמעתם את הדיון. יוסי, מבחינתי זה לא יכול להמשך ככה. אני גם חושב שזה לא נכון ולא ראוי. אני אתן לכם פתרונות. אבל תחשבו גם אתם על הפתרונות, תייצרו קשר עם אותה חברה שהרכיבה אותם. אני מקווה רק שבמכרז שיצא כבר זה היה גם פירוק והרכבה, שהם נתנו תג מחיר לעניין הזה אז.
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מקווה. זה נעשה מתוך כוונות טובות. הרי מה קרה בזמנו, אני מניח - - - בגלל שהיה לו בכובע, אז אני מניח שאם לא היה לו הכובע כאן אז הם לא היו עושים את זה בכלל. זה לא קשור לכבישים. אבל הוא ניצל, זאת פלטפורמה שהוא יודע להפעיל אותה, היא הייתה זריזה מאוד, דרך אגב זה מה שאני הייתי עושה אז בזמנו, במקומו גם, כדי לתת פתרון, אני מניח שזה היה משהו זמני ומהיר. היה צריך לעשות משהו תוך חודש-חודשיים ואין זמן עכשיו למכרזים ועיצומים ובינתיים עוד פעם ל"ג בעומר. אז לכן, זה בא מתוך מקום טוב.

אבל לפעמים שאתה רץ קדימה וזה לא תחום העיסוק שלך בגלל שבסופו של דבר מע"צ המקורית או נתיבי ישראל הם לא מארגנים אירועים בשוטף, זה לא התפקיד שלהם. הם לא יודעים להפיק, לא לארגן, הם יודעים לסלול כבישים. אז לכן הם נכנסו כרגע לאיזה משימה שלטעמי הם לא סגרו אותה בגלל שהם לא באו מהעולם הזה. אני במכרז הזה הייתי נותן מחיר גם לפירוק והרכבה ואחסון. אז - - - תג מחיר, אני מניח שהיה עולה עוד 200-300 אלף ₪ כל שנה או משהו כזה, לא חשוב. עזבו אני עשיתי את זה, אז לא לסמן לי ככה, אני יודע קצת יותר מכל השולחן הזה כמה זה עולה.
קריאה
מיליון וחצי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, תקשיב, כל הטריבונות האלה כמעט לא עולות מיליון וחצי, אבל בוא נשים את זה בצד. אז לכן אני אומר, בגדול, לשם אני אצטרך שאתם תתנו את הדעת, תצרו איתם גם קשר ובואו נראה מה אפשר לעשות היום. אני ארצה גם בדיון הזה לדון ולשמוע את הסטטוס לגבי דרכי הגישה הזמניות. מה אתם מתכוונים באופן זמני כרגע, מה שדיווחת אתה, עודד, איפה הדברים עומדים.

כל הנושא של המתקני שירותים ושתייה לגבי הנושא הזה של ההילולה עצמה. זה אומר שאני מניח שאתם גם מתגברים את זה בקווי שירותים ומהסיפורים ששמענו גם מהרב הלפרין בכנסת שהם לא ערוכים אז לפעמים יש overflow והכל גולש ונכנס לתוך המושב והבתים - - -
קריאה
אני המושב הסכימו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, לא חשוב, זה לא שם, אני לא שם, עזוב את זה. גם נצטרך לתת תשובה בטווח הקצר, יש לנו עשרה חודשים להשלים את זה, אם צריך איזה קו ביוב, אם צריך להביא לשם קו מים זה הזמן להתארגן. גם לתכנן, דרך אגב, צריך לתכנן איפה השירותים עומדים, כמה שירותים, איזה פריסה, איך הם מתחברים לביובים הקיימים וכנ"ל הנקודות מים. איפה מחלקים, איפה מביאים ברזיות, איפה מחברים, איפה החיבורים המהירים. זה הזמן עכשיו לתכנן את זה בכסף לא גדול כל כך.

וכמובן לגבי הנושא של מקומות ההדלקה אני מסכים איתכם. זה נראה פרטאץ', אני אומר לכם את האמת, זה נראה לא הגיוני מה שקורה פה. אין לי מושג מי מנהל את זה ככה אבל זה לא הגיוני. אני צופה פה איזה אסון יום אחד שיקרה בגלל שהעסק לא מאורגן נכון. אז לכן גם משטחי הדלקה, צריך להגדיל אותם. אני לא מבין בזה הרבה, אבל בוודאי אנשים שרוצים לעשות הדלקה צריך לאפשר להם את זה. זה יכול להיות לא באותו מקום. יכול להיות כפי את אמרת, צריך להרחיק את זה. יכול להיות שלא צריך להרחיק את זה רק למטה אלא ראיתי גם שטחים שאפשר להרחיק את זה אולי לכיוון ההר, זאת אומרת במעלה ההר. אני לא מבין בזה הרבה אבל בוודאי וודאי צריך לתת את הדעת על זה ולנסות ולתת פתרונות לעניינים האלה.

הדבר האחרון שלדעתי כמעט הוא הכי חשוב בסיפור הזה זה סיפור החניונים הזמניים. זה אומר שאנחנו נצטרך לדון על כל הסיפור של התכנית. אני ארצה שם לקבל תכנית. תקחו את אותה חברה שתתן תכנית אופטימלית מבחינתה איך היא רואה את העסק, מה היא צריכה. אנחנו נצטרך לחבר את רמ"י וכו' ולראות איך אנחנו מאפשרים לה בתנאים הקיימים כרגע תחת האילוצים הנוכחיים כדי שהיא תתן תשובה זמנית עד בבוא היום שיהיה את הדרך הזו והזו. אני מדבר כרגע לגבי העשרה חודשים הקרובים.

אני מתכוון לעשות את הדיונים האלה מיד שנגיע לכנסת. זה אומר, אני מניח, בחודש-חודש וחצי הראשונים מתחילת המושב אני אעשה את שני הדיונים האלה בגלל שאני בעצם רוצה שגם האוצר יתחיל להערך ברמה התקציבית, אם צריך, לקראת הנושא של כל החלוקה של התקציב מחדש. ה-reshuffle מחדש לקראת השנה הבאה. לא מדובר במאות מיליונים - - -
עמית סופר
גם תקרא המועצה ויקרא המושב.
היו"ר דוד אמסלם
זה בטווח הארוך יותר. התכנית הסטטוטורית, צודק ראש המועצה, התכנית הסופית היא תצטרך לתת התייחסות גם לגבי המושב עצמו. זאת אומרת איך המושב במתווה הכללי של כל התכנית, איך בעצם משפרים לו את התשתיות שלו שחלקן בעצם תשתיות מעבר שרוב עם ישראל עובר דרך זה. הכביש הראשי, צריך להבין, מי שמחזיק אותו זה המועצה אבל כל עם ישראל נוסע עליו והמועצה הזאת זה 20 אלף איש בארנונה שלה היא לא צריכה להחזיק את זה. וכפי שאמר אריה גם שאנשים אין להם חנייה למעלה אז הם נכנסים לסמטאות וכו', זה בסדר - - -
קריאה
רק אם אפשר לגבי הדוכנים. אני לא יודע מה התייחסות הוועדה לגבי הנושא של הדוכנים כי הבנתי ש- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אמרתי, הסיפור הסטטוטורי אמור לפתור את העניין הזה. אני מסכים עם הרב מוזס במובן זה שהקבר רשב"י זה לא מקום תיירותי קלאסי במובן של מסעדות, בתי קפה, מלונות. אבל, כפי שאמרתי, הציבור שמגיע לשם צריך לקבל שירותים מינימליים כפי שאמרנו כבר קודם מה זה, לטעמי, ובמסגרת הסטטוטוריקה אני מניח שיתן תשובה גם לזה. זה בתכנית אני ארצה לראות. איפה האזורים שבעצם יש שם כמה דוכנים מוסדרים, לא כאלה, לא בסטות שתופסות מדרכה, לא הגיוני. זה גם לא יפה. אלא להסדיר את זה בצורה יפה. מבנים מסודרים שגם המוכר לא יצטרך לעמוד בגשם. זה לא מכובד לאף צד.

אז לכן אני אומר זה צריך להיות מוסדר. יכול להיות שזה לא יהיה במקום שם, קצת יותר רחוק, לא חשוב. אבל הבנאדם שמגיע אם הוא רוצה בקבוק מים הוא יכול לשתות. אם הוא רוצה לקנות נר כדי להדליק בקבר ב- - - אז בוודאי הוא יכול לקנות, אם הוא רוצה לקנות ספר תהילים, בוודאי, זה הכוונה, זה הכוונה רב מוזס. לא התכוונו לפתוח שם איזה לונה גל בגלל שאנחנו רוצים להביא תיירים.
קריאה
אני רוצה עוד להוסיף אם מדובר באחת הישיבות על נושא תשתיות מים וביוב, אני נציגת משרד הבריאות אז - - -
היו"ר דוד אמסלם
משרד הבריאות תמיד אתם שייכים זה בסדר. דרך אגב מי שצריך היה להוביל את כל האירוע הזה זה משרד הפנים, זה אירוע של משרד הפנים פר אקסלנס, לא משרד הדתות. משרד הפנים, אני חושב, אבל במקרה הזה זה אותו דבר. באמת עכשיו עוד משפט אחרון. יוסי וישראל, הייתה לכם תחושה שאולי מעמיסים עליכם כל הזמן והתלונות אליכם. אבל האמת היא כזו, אתם בסוף שני אנשים אבל מה לעשות אתם באמת עושים עבודת קודש. אתם עושים את המקסימום שאתם יכולים. אבל בסוף באמת אין נתיב אחר. אפשר לעשות bypass אבל אז אתם לא - - - אתם צריכים להוביל את זה בסופו של דבר.

לכן אני מודה לכם על כל העבודה שאתם עושים. אל תרגישו שמתלוננים עליכם אלא, אתה יודע, להיפך, רוצים להתניע אתכם גם בתקציבים וגם בזה קצת יותר. סך הכל בסופו של דבר אני חושב שאני יכול לייצג את עמדת, לטעמי בוודאי, עם ישראל המסורתי שחשוב לו קבר הרשב"י. דרך אגב אני רוצה לספר לכם שהדובר שלי והוועדה פרסמה שאנחנו באים פה לקבר הרשב"י חלק מאזרחי מדינת ישראל לא אהבו את הרעיון שאני בא לקבר הרשב"י. אז אמרתי, אני אתפלל עליהם קצת שגם תהיה להם קצת אהבת ישראל.

אבל בגדול אני חושב שבאמת אתם עושים עבודת קודש כאן וצריך לחזק אתכם ובאמת אני מקווה שבעזרת השם אנחנו נראה קבר רשב"י שונה מאשר היום בגלל שזה כבודו של עם ישראל. ככה אני רואה את זה. קבר הרשב"י זה לא רק סיפור של חרדים וזה לא סיפור של כמה אדמו"ריות. זה סיפור של עם ישראל. כבודו של עם ישראל ככה נראה. אז אני חושב שגם קודשי ישראל צריכים להיות, לקבל ביטוי בצורה מכובדת כדי שגם הגויים שיבואו לכאן יראו שאנחנו מכבדים את עצמנו. דרך אגב אני טוען, עם שלא מכבד את קודשיו שלא יצפה שמישהו אחר יכבד אותם. אז אנחנו קודם כל צריכים לכבד את המקום, לתת לו את התקציבים הראויים ואחרי זה לדעתי, כל שאר האנשים גם יראו איך אנחנו מתייחסים למקומות האלה, גם הם יתייחסו אלינו בהתאם.

וכמובן אני רוצה בסוף עוד פעם להודות לראש המועצה על כל האירוח שלו. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים