ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/05/2017

תכנית לאומית לקידום תחום התחבורה החכמה - מעקב אחר יישום החלטת ממשלה מס' 2316

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים