ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/05/2017

הנחת דוח מבקר המדינה 67ב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 238

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, כ' באייר התשע"ז (16 במאי 2017), שעה 14:45
סדר היום
הנחת דוח מבקר המדינה 67ב
נכחו
יושב-ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין
מוזמנים
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור יוסף שפירא

אלי מרזל – מנכ"ל משרד מבקר המדינה

אהובה נבו – ראשת מטה מבקר המדינה

שלמה רז – דובר משרד מבקר המדינה

יובל חיו – מנהל חטיבת מוסדות שלטון, משרד מבקר המדינה

ליאורה שמעוני – מנהלת חטיבת חברה ורווחה, משרד מבקר המדינה

יוסי ביינהורן – מנהל חטיבת הביטחון, משרד מבקר המדינה
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
הילה לוי

הנחת דוח מבקר המדינה 67ב
יושב-ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין
אדוני מבקר המדינה, גברתי מנהלת הוועדה לביקורת המדינה, אנחנו מאחלים גם מזל טוב ליושבת-ראש הוועדה שלנו בוודאי, כל אנשי מבקר המדינה בראשות המנכ"ל, ברוכים הבאים כרגיל, אדוני המבקר, דוח נוסף בידינו, מסרת לי זה עתה. כרגיל, כדרככם בקודש, דוח מקיף, נוגע לתחומים שונים של חיינו. נוגע לפעילות של גופים מאוד חשובים במדינה שלנו: משרדי ממשלה, חברת החשמל, המשטרה. אני סמוך ובטוח שלאחר הדיונים שיתקיימו כאן בכנסת, עם דגש על הוועדה לביקורת המדינה, אנחנו גם נעזור למשרדי הממשלה ולשאר הגופים המבוקרים להפיק לקחים.

סך הכול, העבודה הזאת שלכם – דבר שידוע לך עוד לפני כולנו – הוועדה היא לא מטרה בפני עצמה ולא ביקורת לשם ביקורת אלא על מנת להפיק לקחים, על מנת לשפר את הדברים ועל מנת לאפשר לנו חיים יותר טובים במדינה, שחשובה לכולנו.

אני לא יכול להיכנס, מטבע הדברים, כי כפי שאמרת, צריך משאית. צריך שעות ודאי להיכנס לכל התחומים המבוקרים, אבל אני כן אציין את תחום הסייבר, שנכנסתם לבדוק אותו לעומק. רצה הגורל, ובמקרה זה כמעט אפשר לומר: רצה השטן, רק בשבוע שעבר היינו תחת מתקפה והעובדה היא שגם הכנסת וגם שאר הגופים הממשלתיים עמדו בזה. מכיוון שבאמת אנחנו יודעים שבתחום הזה כל הזמן ממציאים לנו סכנות חדשות ודרכים חדשות, חשוב מאוד, אדוני המבקר, לעניות דעתי, שאתם בודקים ועוקבים. אנחנו בכנסת ודאי נראה אלו לקחים אפשר להפיק גם מהטיפול בתחום הזה, שלדעתי אנחנו עוד לא מספיק אפילו מודעים לכל מה שהוא מביא אתו לחיי היום-יום שלנו ולחיים שלנו כמדינה.

שוב, בשמי ובשם חברי הכנסת, תודה רבה לך ולצוותך המסור על כל העבודה. בבקשה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
אדוני, יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, גברתי חנה פריידין, מנהלת הוועדה, חברי, מנכ"ל משרדי, ראשי החטיבות במשרדנו, תודה רבה לך על הדברים החמים שאמרת.

הדוח המוגש היום כולל 39 פרקים, הוא חובק כאלפיים עמודים ומקיף נושאים רבים. הפרק האקטואלי, כפי שציין יושב-ראש הכנסת, הנו הדוח בנושא "התמודדות משטרת ישראל עם פשיעת סייבר מתוחכמת". ככל שהמחשוב והעולם הקיברנטי תופסים מקום משמעותי בעולמנו, כך עלינו להיות ערוכים להתמודדות עם מחפשי רעתנו. בנושא זה יש להעמיק חקר ולהשקיע משאבים על מנת לשפר באופן משמעותי את ההגנה בפני התקפות סייבר, כפי שציין ראש הממשלה לאחר המתקפה שהייתה לפני מספר ימים בעולם.

לאורך חמש שנות כהונתי כמבקר המדינה בדקנו נושאים פרי יוזמת עובדים בתוך משרדנו בהתאם לנהלי העבודה, וכן בדקנו נושאים שהועלו בתלונות מהציבור או בפניות של גופים וארגונים שונים. הציבור נמצא מול עינינו בבואנו לבדוק את הגופים המבוקרים באשר הם. לכן, החלטתי לתת לציבור על כל גווניו נגישות רבה יותר אלינו ובכך יהא לו חלק בבחירת הנושאים שנכנסים למאגר שממנו אנו בוחרים להתמקד במשימות הביקורת או בהשלכה, מה שנקרא "חוכמת ההמונים".

כבר היום, דוח ביקורת שכותרתו היא "טיפול המדינה בקשישים סיעודיים" החל בתהליך זה. אנשינו, המבצעים את עבודת הביקורת על פי הנחייתי, נקטו בגישה של שיתוף הציבור. דוח זה נמצא בשלב הטיוטה וכולל שיתופו של ציבור הקשישים הסיעודיים ובני משפחתם, מומחים שונים בנושא, קבוצות מיקוד וכן שיתוף באמצעות הפייסבוק וסקרים שבהם השתתפו קשישים ובני משפחותיהם. אכן, יהא זה דוח שונה במהותו מקודמיו.

דוח נוסף הנמצא היום בשלבי עבודה הוא בנושא "היבטים בשירות חברת דואר ישראל". במטלה זו הנחיתי את הצוות לפנות אל ציבור לקוחות הדואר ולקבל מהם את התייחסותם לנושא של קבלת השירות מחברת דואר ישראל.

שיתוף הציבור באיסוף ושמיעת עמדותיו בנושאים המבוקרים, אשר ישמשו כתרומה משמעותית למטלות הביקורת בתיקוף הנושאים שיבוקרו ובקבלת נושאים לביצוע מטלות ביקורת, ילך ויגבר שכן "הלקוח" של משרד מבקר המדינה הוא לא רק הגופים המבוקרים וכנסת ישראל אלא גם תושבי מדינת ישראל עצמם.

מעבר לכך, יש לקדם רפורמה בתחום המעקב אחר פעולות הגופים המבוקרים לתיקון הליקויים, שביסודה עומדת התפיסה לפיה כלל הדיווחים של הגופים המבוקרים על פעולותיהם לתיקון הליקויים יהיו חשופים לכלל הציבור במדינת ישראל. בשלב זה לא צלחה עדיין תכנית זו ואני בתקווה כי בהסכמה משותפת ניתן יהיה ליישם רפורמה זו שהציע משרדי בתחום זה.
יושב-ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין
תודה רבה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
מנכ"ל המשרד, בבקשה.
אלי מרזל
אדוני היושב-ראש, אדוני מבקר המדינה, מנהלי החטיבות, מנהלת החטיבה לביקורת חברה ורווחה, אני מבקש לנצל את ההזדמנות, ברשותכם, כדי להודות לעובדי הביקורת ולעובדות הביקורת שעושים מאמצים באמת יומם וליל כדי לבדוק את תקינות המינהל הציבורי, להילחם בשחיתות ולהביא לשיפור באופן שבו הרשות המבצעת עושה את תפקידה.

אנחנו נמשיך לעשות את תפקידנו ללא מורא וללא משוא פנים ונמשיך לפתח את היכולות שיאפשרו לנו להתמודד עם נושאים חשובים מאוד שעומדים לפתחנו. אחד מהם, כפי שציין היושב-ראש וכפי שציין המבקר הוא נושא הסייבר.

משרד מבקר המדינה בונה יכולות בנושא הזה. רק לאחרונה ערכנו כאן כינוס חירום של מבקרי המדינה החשובים בעולם, כולל מבקר המדינה הפדרלי של ארצות-הברית, בו התקבלו החלטות על האופן שבו משרדי מבקרי המדינה בעולם צריכים להתייחס לנושא. אנחנו עומדים להרחיב את הביקורת בנושא הזה בדוחות הבאים. תודה רבה.
יושב-ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין
תודה רבה לכולכם.

הישיבה ננעלה בשעה 15:00.

קוד המקור של הנתונים