ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/05/2017

העסקה קבלנית פוגענית של עובדות הניקיון במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים