ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/05/2017

הצעת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראה שעה), התשע"ז-2017 (מ/1133)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים