ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/05/2017

1. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: עיכוב העברת מיכל האמוניה 2. הטיפול בזיהום אוויר ממקורות נייחים - דוח מבקר המדינה 65ג - ישיבת מעקב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים