ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/05/2017

חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים