ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/05/2017

דיווח בהתאם לסעיף 24א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איסוף גישה ובקרה בעת איחוד חשבונות) (הוראת שעה), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 695

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ב באייר התשע"ז (08 במאי 2017), שעה 13:20
סדר היום
דיווח בהתאם לסעיף 24א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איסוף גישה ובקרה בעת איחוד חשבונות) (הוראת שעה), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי
מוזמנים
הראל שרעבי - סגן בכיר לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

ברוך לוברט - עו"ד, סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד האוצר

גיל סלומון - סמנכ"ל רגולציה ותקשורת, איגוד חברות הביטוח

טל אלוביץ - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח בישראל
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

דיווח בהתאם לסעיף 24א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איסוף גישה ובקרה בעת איחוד חשבונות) (הוראת שעה), התשע"ז-2016
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

הנושא בו אנחנו דנים הוא דיווח בהתאם לסעיף 24א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איסוף גישה ובקרה בעת איחוד חשבונות) (הוראת שעה), התשע"ז-2016.

אנחנו העברנו את החוק הזה של החשבונות הרדומים. אתם מסרתם דיווח ואני מבקש, אם אתה יכול, למסור דיווח לוועדה. הועלו חששות, גם של החברות וגם שלנו. אתה יכול להגיד לי על כמה חברות מדובר שמאחדים חשבונות?
הראל שרעבי
רשות שוק ההון. בהתאם לחקיקה שהועברה בוועדה, אנחנו העברנו דיווח בסוף מרץ לוועדה בכתב על התהליך. אני אתאר באיזה אופן עובד התהליך. אני מזכיר שהחקיקה מורכבת משני תהליכים כאשר האחד הוא טיפול במלאי החשבונות הלא פעילים שקיימים במשק בנקודת הזמן הנתונה, והדבר השני הוא מניעת היווצרותם של חשבונות לא פעילים בעתיד.

במסגרת הטיפול במלאי, קבעה החקיקה שהממונה תקבל את המידע על העמיתים הפעילים והלא פעילים שיש בקרנות הפנסיה החדשות ותבוצע הצלבה בין הנתונים. בהתאם להצלבה תועבר לכל קרן רשימת העמיתים אצלה שהיא אמורה למשך מהקרנות בהם אותם עמיתים הם עמיתים לא פעילים. בהתאם להוראות שלנו התהליך הזה של ניוד החשבונות הלא פעילים לחשבונות הפעילים, נעשה למעשה בעשר מנות, כי לא רצינו להעמיס על השוק בפעולה אחת כאשר מדובר גם בהמון כסף וגם בהמון מידע שקורה בו זמנית. זה לא בריא גם לשוק ההון, זה גם לא בריא מבחינה מערכתית ולכן בחרנו לפצל את זה לעשר מנות כאשר המנות הראשונות היו קטנות יותר כדי לתת למערכת להשתפשף עם כמות קטנה יותר ולאט לאט הכמות בתוך המנות האלה הולכת וגדלה.

המנה האחרונה אמורה להסתיים בספטמבר 2017 כאשר כרגע נכון להיום אנחנו למעשה כבר עומדים אחרי חמש מנות שעברו. מבחינת מספרים, בדיווח שהעברנו לוועדה העברנו דיווח על ארבע מנות כי זה היה לפני כמעט חודש וחצי, אבל נכון להיום כבר עברה מנה נוספת.

נכון להיום אנחנו עומדים על כמות חשבונות של כ-220 אלף חשבונות בסכום של כמעט שלושה מיליארד שקלים, 2 מיליארד ו-750 מיליון. במסגרת ההליך הזה אנחנו מבצעים בקרות בקרנות גם כדי לראות שהקרנות אכן פועלים בהתאם לחוק, מעבירות את מי שצריך להעביר ולא מעבירות את מי שלא צריך להעביר.

הדבר השני. אנחנו מבצעים בקרות כדי לראות שכסף שיוצא מקרן אחת אכן מגיע לקרן השנייה. בסך הכול גם מהפידבקים שאנחנו מקבלים מהחברות לגבי התהליך, גם מהביקורות שלנו, נכון לנקודת הזמן הזאת הדברים נראים בסדר והעסק עובד כמו שצריך.
היו"ר משה גפני
יש כאן מישהו מהחברות?
גיל סלומון
סמנכ"ל איגוד חברות הביטוח. זה נושא שאנחנו הבענו את הדאגה שלנו.
היו"ר משה גפני
נכון. לכן אני מקיים את הדיון הזה.
גיל סלומון
אנחנו העלינו את דאגתנו לגבי הסיפור של החשבונות והנושא הזה מגיע לפתרון שעל פניו הוא נשמע סביר ואנחנו יכולים לעמוד בו.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם על הצורה הזאת. אנחנו מאוד חששנו ברגע שנחקק החוק הזה ממה שהעלון חברות הביטוח. אנחנו פחדנו גם מהעניין של העברות מידע וכל מה שנלווה לזה כי ברגע שאתה עוסק בחשבונות מהסוג הזה, יש חשש של העברת מידע שאני לא אוהב. אני חושב שבמשטר דמוקרטי, העברת מידע היא דבר פסול. לכן גם כאשר יש חקיקה בעניין הזה, אני מאוד זהיר. יש חוקים שהיו כאן על העברת מידע שבכלל לא העברתי אותם.

אני שמח שזאת התוצאה, שהתוצאה היא שאתם עושים את זה בזהירות ועושים את זה באופן כזה שאין את החשש של חברות הביטוח כפי שהועלה כאשר נחקק החוק הזה. אני משבח את אגף שוק ההון בנושא הזה. אני מודה לך על המידע שמסרת לנו ואני מודה לכם.
מיקי לוי (יש עתיד)
פנו אלי כמה עמותות של חולי סרטן שאנחנו צריכים לעזור להם. אין להם הכרה בסעיף 46. אני מבקש שתינתן הוראה למנכ"ל האוצר.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא קשור אליהם.
מיקי לוי (יש עתיד)
שתינתן הוראה למנהל רשות המסים להביא לכאן את כל הרשימה שיש לו. זה מה שאני מבקש מהוועדה.
היו"ר משה גפני
טוב, אבל זה לא הם. בסדר. תן לי אחר הצהרים את הפרטים היותר מדויקים ואני עצמי אטפל בזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
תודה, אדוני. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:28.

קוד המקור של הנתונים