ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/05/2017

אלפי תלמידים בדואים ללא מסגרות חינוכיות ולא מוצע להם שום פתרון – דיון מהיר של חה"כ טלב אבו עראר – דיון המשך

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 401

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, י"ד באייר התשע"ז (10 במאי 2017), שעה 9:30
סדר היום
אלפי תלמידים בדואים ללא מסגרות חינוכיות ולא מוצע להם שום פתרון – דיון מהיר של חה"כ טלב אבו עראר – דיון המשך
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מסעוד גנאים

חנין זועבי
חברי הכנסת
טלב אבו עראר

מאיר כהן
מוזמנים
סגנית מנהלת המינהל הפדגוגי, משרד החינוך - עירית בירן

רכז בכיר מיפוי ותכנון, משרד החינוך - רם נהרי

מנהלת אגף בינוי ותקצוב, משרד החינוך - אילנית שושני

סגן מנהלת מחוז דרום, משרד החינוך - ניר שמואלי

מרכז בכיר ביקורת מערכת הסעות, משרד החינוך - אלכס שפרלינג

מנהל תחום בכיר פיתוח כללי וחברתי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - יריב מן

יועץ בכיר למנכ"ל רשות הבדואים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - יוסי מימון

מתכנן מחוז דרום - מינהל התכנון משרד האוצר - עלי פורטי

ראש מינהלת הגליל והנגב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - רשרש עמאר

מנהלת מח' גני ילדים, מועצת אל קסום - סבחה אבו עבייד

מנהל אדמיניסטרטיבי, מועצות - שחדה אבו עסא

יו"ר המועצה לכפרים הלא מוכרים - חסין אל רפיעה

חברת החשמל - הילה אלקרינאוי

פורום ועדי ההורים היישוביים - זאב גולדבלט

עו"ד, המועצה לשלום הילד - לירון אשל

רכז קידום שוויון בנגב, עמותת סיכוי - עופר דגן

מנהל מחלקת קדם יסודי נווה מדבר - עלי ענאמי

יושב ראש ועד הורים - יוסף אזברגה

מוזמן/ת - הרייט נחמה הילמן

שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את חברת החשמל - אירדה קריימר
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
חבר המתרגמים; תמר פוליבוי

אלפי תלמידים בדואים ללא מסגרות חינוכיות ולא מוצע להם שום פתרון – דיון מהיר של חה"כ טלב אבו עראר – דיון המשך
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום ה-10 במאי 2017, י"ד באייר התשע"ז, בלוח העברי זה פסח שני למי שלא יודע. הנושא – אלפי תלמידים בדואים ללא מסגרות חינוכיות ולא מוצע להם שום פתרון. זה היה דיון מהיר של חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואנחנו כאן בדיון המשך, כפי שהבטחנו ערב יציאתנו לפגרת חג הפסח.

בדרך כלל כשמסכמים ישיבות ואומרים שתוך 30 יום תתקיים ישיבת מעקב, אני מתאר לעצמי שכמה בתוך תוכם אמרו: הנה עוד דיון שנגמר בלי כלום. והנה אנחנו עם פתיחת המושב ומקיימים הבטחה, כי זו באמת באמת עוולה שצריכה להיות מתוקנת. נקרא לזה "אש הביקורת", שבדיון הקודם היתה מופנית למשרד החקלאות, שהמנדט – אני לא מבין למה, אבל לא משנה – ניתן לה, למשרד החקלאות, לטפל בכל סוגיית התשתיות, שהיא חלק מהבעיה. זה פתרון לחלק מהבעיה.

טלב, אתה רוצה לומר כמה מילות פתיחה? בבקשה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כן. מכובדי היושב ראש, אני מודה לך על קיום ישיבת המעקב. כפי שידוע לכולנו, לפני יותר משנתיים אלפי תלמידים בדואים בלא מסגרת – אני לא רוצה לחזור על אותם הדברים – אשמתם היחידה שהם לא יהודים. אם הם היו יהודים, אפילו ילד אחד, לא 5,000, אפילו ילד אחד יהודי, לא זכור ולא ידוע לי שיש ילד יהודי אחד בלי מסגרת לימודים, אין.
היו"ר יעקב מרגי
יש אבל זה לא בגלל שאין לו בית ספר.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לא עשרות, לא מאות, לא אלפים, אני בטוח. אבל מה, הילדים האלה נפלו קורבן למדיניות גזענית מתמשכת של המדינה, של הממשלות המתחלפות, של מה שנקרא המינהלת. אתה קורא לזה משרד החקלאות. למשרד החקלאות – אין לו - -
היו"ר יעקב מרגי
מה לעשות, זה שאין לו - - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תסכים, לא תסכים, זאת העמדה שלי, מה זאת אומרת? זו גזענות. אין פירוש אחר, מה זאת אומרת? יותר משנתיים אנחנו צועקים, יותר משנתיים – לא חודש, לא חודשיים. ילדים מסתובבים בשטח שם בלי מסגרת, אפילו בלי ביטחון ובטיחות. משתמשים בזה כאמצעי לחץ על התושבים שם, על הילדים שיישארו בלי חינוך, עד שההורים, עד שהמשפחות שם, עד שהערבים שם יסכימו לפנות את האדמה. אמצעים פסולים, מוזרים.

הרי מכובדי היושב ראש, כ-40% מהילדים האלה לא רשומים לגנים. מרחק הגנים מאזור המגורים מהווה חסם לרישום הילדים האלה. אפילו בשתי המועצות אל קסום ונווה מדבר – הכיתות שם דחוסות, בכיתה ישנם 40 תלמידים ויותר, אבל לפי מנהל התכנון, צריכים להיות רק 30, נדמה לי שזה המקסימום. אבל כנראה שבמגזר הערבי בדואי בנגב הכול מותר.

מנהלת הבדואים או השר הממונה על הבדואים, אתה אל תגיד שר החקלאות, הוא לא עוסק בחקלאות, הוא עוסק כל היום איך לתכנן ולהחליט על הקמת יישובים יהודיים חדשים, זה מה שמעסיק אותו יום ולילה. עכשיו באתי, כל ממשלת ישראל שם ליד חורה, עם דחפורים, עם זרנוקי מים.
היו"ר יעקב מרגי
לא, הם מנקים את הכביש.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מנקים שם באמת, כדי להרוס בתים. זה כל יום, כל יום, זה ממש "ייעוד", זה מלמד על שנאה. זה לא עניין להסדיר או לא להסדיר, אלא שהתושבים האלה לא אזרחי המדינה, כך מתייחסים אליהם.
היו"ר יעקב מרגי
ברשותך, ראיתי תנועות ראש, אני רוצה לקרוא את הסיכום שהיה לפני צאתנו לחופשה:

הוועדה קוראת למשרד החקלאות ולפיתוח הכפר האחראי על נושא הבדואים, להציע לוועדה תוך 30 יום תכנית מפורטת, כיצד המשרד מסיר את כל החסמים ומתמודד עם בניית מוסדות חינוך לכל הילדים הבדואים בדרום. על התכנית להתייחס לבינוי, דרכי גישה ולהסעות. הוועדה קוראת למשרד לנקוט בכל האמצעים הדרושים. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך רשימה של כל בעלי התפקידים, שמות, תארי תפקיד של כל מי שמטפלים בנושא, כדי לקיים ישיבה נוספת ופתרון כוללני של הבעיה בהשתתפות כל הגורמים.

זה היה ב-20 במרץ 2017, ואני לא מדבר על הסיכום שהיה בדצמבר 2016, ואני לא מדבר על הדיון שקיים עמרם מצנע ביולי 2013. בבקשה, התייחסות.
יוסי מימון
ישנו חוסר הבנה ברור בתפקידה של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב היא לא רשות מוניציפלית – המנדט שהממשלה נתנה לרשות בהחלטה 3707 זה לתכנן ולפתח ולהסדיר את התיישבותם של הבדואים.

נושא החינוך, נושא הבריאות ונושא ביטחון הפנים נתון למשטרה או למשרד החינוך, למשרדים הרלוונטיים לנושאים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
דרכי הגישה למוסדות החינוך?
יוסי מימון
משרד התחבורה – כשהרשות מתכננת או מפתחת שכונה.
היו"ר יעקב מרגי
דרכי הגישה בתוך היישובים למוסדות החינוך מהכביש הראשי למוסד החינוך?
יוסי מימון
משרד התחבורה.
היו"ר יעקב מרגי
זה שונה מכל מה שהוצג כאן בוועדה.
יוסי מימון
זה גם עלה פה בוועדות.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא עלה כאן בוועדה.
קריאה
יוסי, זה לא נכון.
היו"ר יעקב מרגי
תנו לי, אני מנהל את הדיון. אני מבקש, מר יוסי מימון, אתה בטוח במה שאתה אומר?
יוסי מימון
אני אסיים ואני אגיד שמה שאני אומר, אני בטוח בו. כשהרשות מתכננת שכונות או יישובים, היא מתכננת בהם - - -
היו"ר יעקב מרגי
ברשותך, מי האורחים שלנו שנקדם אותם בברכה? אחת מכם.
קריאה
העמותה לפיתוח המצוינות.
היו"ר יעקב מרגי
אז את בדיוק נמצאת בדיון הנכון, אנחנו מקדמים אתכם בברכה. אנחנו מנסים לפתור מצוקה של כ-5,000 ילדים בגיל הרך, שלא נמצאים בשום מסגרת חינוכית במגזר הבדואי.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לפני יותר משנתיים.
יוסי מימון
כשהרשות מתכננת או מקדמת פיתוח של ישוב, שכונה או כל דבר אחר, היא מתכננת אותו עם כל מה שצריך, כולל כבישים, דרכים, שטחים חומים למוסדות ציבור וכל מה שקשור לזה. זה דיון שלישי או רביעי שאני משתתף בו בנושא הזה, אני לא רואה בו את ראשי הרשויות. איפה ראשי הרשויות, שזה המנדט שלהם? הם אלה שיוזמים את בתי הספר, הם אלה שפונים עם פרוגרמות למשרד החינוך, הם אלה שצריכים להגיד: רבותי, אני מקים בית ספר פה, אני צריך דרכי גישה לשם.בהחלטת חומש האחרונה, הוקם צוות שיתכלל את כל הנושא הזה, כדי שלא נגיע למצבים שיש בית ספר שמוקם באיזושהי נקודה ללא פתרון.

אני יודע מדיון שקיימנו עם מנהלת המחוז בבאר שבע, שניתן תקציב, ניתן אישור להקים כ-90 כיתות גן בשנה הקרובה עד שנת הלימודים הבאה במועצות נווה מדבר ואל קסום. הוועדה צריכה להבין שהרשות, גם אם היא רוצה ומתאמצת מאוד - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
איפה? אני רוצה להבין את הקטע הזה.
יוסי מימון
יש משרד החינוך שתיכף ייתן לך פירוט של ה47 וה-41 בשתי המועצות. צריכים להבין שאף גוף ממשלתי לא יכול לבנות שלא כדין. הרשות, עם כל הכוחות שיש לה, היא לא יכולה להקים גן - - -
היו"ר יעקב מרגי
מימון, אותי לימדו – לא לימדו, שמעתי במערכון, שאם רוצים, אפילו מטאטא יורה, אתה מכיר אותו? אני הארכתי לו את הזכויות מ-50 שנה ל-70 שנה פה בכנסת, בוועדה הזאת.
יוסי מימון
אבל זאת לא סמכות של הרשות.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לעזור לך. אתה נראה לי עתיר ניסיון כמוני פחות או יותר בגיל, בסדר? היינו בסיטואציות – כשרצינו, חרשנו, יישרנו, הורדנו שטחים ירוקים, חקלאיים, חומים, הכול, בנינו יישוב זמני והכנסנו בחצי שנה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כשיש רצון.
היו"ר יעקב מרגי
בשנות ה-90 קלטנו כמעט כמיליון עולים. לא ראיתי שם בירוקרטיה. יש פה מצב חירום, שיותר משנתיים 5,000 ילדים ללא מסגרת חינוכית, ואני שומע את אותם סיפורים מכם – אני בקדנציה הזו שנתיים. אני כיושב ראש ועדת החינוך פה בשנתיים האחרונות שומע את אותם סיפורים. אני לא מתכונן להיות כדור הפינג-פונג שלכם מישיבה לישיבה, ממשרד למשרד.

תגידו לי חד משמעית – נוח לכם עם המצב הזה? אם לא, אף אחד לא גזר גזירה שמשרד החקלאות יהיה אחראי על פתרון מצוקת הבדואים. אם הוא לא מסוגל, יקום השר ויתפטר, יגיד: לא ניתנים לי הכלים. אני ציפיתי ממשרד החקלאות היום, לאחר הסיכום שהיה כאן – ישב פה נציג משרד החקלאות בדיון הקודם, אם הוא היה אומר לי: אתה מדבר שטויות, זה לא אני – לא הייתי מחכה 30 יום. אתה בא היום - - -
יוסי מימון
אני לא יודע מי היה הנציג.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אתה אומר שהשתתפת בדיון.
יוסי מימון
אני לא השתתפתי.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע שהוא היה. אז בוא תקשיב, אין פה התנערות, אתם משרדי הממשלה – אתם אחראים. אתה יכול להגיד לי: אתה צודק – טעם לפגם שאין פה ראשי רשויות, אתה צודק – אתה הריבון. נמאס לי לשמוע פה מהאגף הימני הזה, שנציגי ממשלה אומרים: זה האוצר, זה לא אני, תקציב.

ביקשת? היה דיון קודם, משרדי הממשלה באים ואומרים שלאוצר אין תקציב. ביקשת בכלל מהאוצר תקציב? יש בירוקרטיה, החוק מפריע לך? הבאת תזכיר לממשלה לעקוף בהוראת שעה? הבאת, עשית איזה מאמץ לפתור את הבעיה הזו? תודה. משרד החינוך, תקשיבו, אני לא רוצה לעלות לטונים גבוהים, אבל אתם כנראה לא מבינים את המצב.

האם אתם חושבים שאין לי נושאים אחרים מיד עם תחילת המושב מאשר להתעסק בדיון מעקב הזה? זה פשוט אות קלון על מצחה של הממשלה, על מצחה של החברה הישראלית, שיש – לא 5,000 ילדים, 10 ילדים, 100 ילדים. 5,000 – לא חודש, לא חודשיים. אני אשים את זה על השולחן, מה אתם רוצים, שהתנועה האסלאמית תיקח אותם? מה אתם רוצים, שהחמאס ייקח אותם? מה אתם רוצים, שהחיזבאללה ייקח אותם?

משרד החינוך יושב. אבל אם איזה מורה לא קיבלה את התנאים שלה, מדינה שלמה על שכר המורים. אני רוצה לשמוע את משרד החינוך, מה דעתו, איך הוא מתמודד.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אלה בדואים, לא יהודים – זלזול.
היו"ר יעקב מרגי
אם אני לא אעשה את העבודה שלי כמו שצריך, תפריע לי. בבקשה.
אילנית שושני
תכנית גילאי 4-3 יצאה לדרך על פי החלטת ממשלה ב-2012, לפני ארבע, חמש שנים. במגזר הבדואי, על פי הרישומים שלנו, יש אכן את כמות הילדים שציינת. משרד החינוך התגייס לנושא הזה, בעבודה משותפת עם הרשויות, ואני מסכימה עם הנציג הקודם שהן צלע בלתי נפרדת מכל העשייה, ותיכף אני גם אסביר למה.

משרד החינוך התגייס למשימה הזו. כרגע אישרנו 97 כיתות גן יבילות בתעריף שונה משאר המדינה, כולל התשתיות של אותם גנים, כולל ההצטיידות. בדרך כלל אנחנו מתקצבים גן ב-120,000 ש"ח יביל. את הרשויות האלה אנחנו מתקצבים ב-210,000.
היו"ר יעקב מרגי
זה נאמר בדיון הקודם, ובירכנו אתכם על כך. אבל בסוף, מבחן התוצאה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
ביצוע.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
הפריסה לא מתאימה.
היו"ר יעקב מרגי
חכי עם הפריסה, בואי נראה קודם למה לא עושים.
אילנית שושני
קודם כל יש עשייה.
מאיר כהן (יש עתיד)
האם אישרתם את זה ביישובי הקבע?
אילנית שושני
אני אתן את הרשימה גם וגם.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה חשוב מאוד, כי מה שקשור ליישובי הקבע – צודק יוסי שאומר שראשי הרשויות לא נמצאים כאן, בהחלט צודק. אני לא חושב שאנחנו צריכים לדון בגנים ביישובי הקבע, אם ראשי הרשויות לא נמצאים כאן. לכן אני אומר שזאת בעיה שלהם, זאת באמת חוצפה שהם לא נמצאים כאן.

אני מדבר על שאר הפזורה, כמה גנים, כי זה המנדט שלכם.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אבל מאיר, גם חלק מהכפרים הלא מוכרים נמצא במועצות המקומיות.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אבל חשוב לציין שיושבים כאן נציגים משתי המועצות והם ידברו גם, מנווה מדבר ומאל קסום.
אילנית שושני
כרגע אישרנו התחייבויות תקציביות, לא משהו כללי, רצון טוב – יצאו התחייבויות לחתימת חשב המשרד על 97 כיתות גן בתעריפים שאמרתי, מה שנותן מענה ל-3,400 תלמידים בקירוב, לפי מפתח של 35 תלמידים בכיתה. זאת אומרת, מתוך הבעיה הכללית שלנו, אנחנו בערך פותרים 70% מהבעיה.

התקציב אושר על ידי משרד החינוך מתקציבו. נכון, אני לא מגלגלת אחריות. אנחנו באנו בדרישה לתקציב תוספתי בעניין הזה, אני כן רוצה שזה יירשם בפרוטוקול. כרגע עוד לא הועברו התקציבים האלה, אבל אנחנו כן לקחנו מתקציב חידוש המבנים ומתוכניות העבודה שלנו ל-2017, שמן הסתם ייפגעו בהיקפים האלה, מדובר בעשרות מיליונים, אבל התקציבים יועברו לרשות.

התקציב שאנחנו מעבירים זה לא סוף הדרך, זו רק הירייה הראשונה, זו יריית הפתיחה, ולכן הרשויות כאן הן חלק בלתי נפרד מהמהלך הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שבאחד בספטמבר מה שתקצבנו, 97 גנים, אכן יועמדו וייתנו שירות לתלמידים, ואני לא אמצא את עצמי שמבקשים ממני כל הזמן – אז זה גם המענה לתשתיות וגם המענה לכיתות וגם המענה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שהיה דיון, אני מצוי בנתונים ואני לא רוצה לחזור, אני בהרגשה ששוב דברים נאמרים. כשאני הרמתי את הטון ואמרתי: רבותי, זה שאישרתם הרשאה תקציבית, אני לא רוצה לפגוע במשרד, שמחת זקנתי, ואני אסביר לך גם למה. את יודעת, איך אמרת? היטבת לומר, שזו הירייה הראשונה, בסדר, המקדמית, זו ההכרה בצורך, אבל ירייה ראשונה. יש כרגע מצב בסוף הדרך של תלמידים בלי מסגרת חינוך. עזבי את הפרוצדורות, אגף בינוי.
אילנית שושני
לא נכנסתי לזה.
היו"ר יעקב מרגי
יש פה כרגע 5,000 ילדים ללא מסגרת חינוכית. אתם עכשיו מתחילים לספר לי את הפרוצדורות. את יודעת מה, כדי קצת להשוויץ ולהראות לך שאני מבין, גם ראשי הרשויות לו ירצו מחר לעשות, יש שטחים שיש עליהם תביעות בעלות ואי אפשר לעשות עליהם ואנחנו נמשיך פה עוד עשור להתגלגל עם הבעיות האופייניות למגזר ולמצוקה של המדינה. מה אני בא לומר? מה היתה הציפייה שלי בסיכום שלי בדיון הקודם? אני הייתי שם, אני מכיר, אני חי שם.
אילנית שושני
בדיון הקודם לא היה תקציב.
היו"ר יעקב מרגי
היתה התחייבות של המשרד.
אילנית שושני
אבל היום יש כבר הרשאות, זה שלב נוסף חשוב בדיון.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אם חברי הכנסת ואנוכי הולכים לישון בשקט, אנחנו ניפגש במוקדמות ובמונדיאל עם אותה תמונת מצב. אז בואי תקשיבי לי – אני בא ואומר לך: כשאני אמרתי שיש נורת אזהרה מהבהבת כבר הרבה זמן, ושיש מצב חירום שכ-5,000 ילדים נמצאים ללא מסגרת חינוכית, אני אקבל אותם בכיתה א' עם חסר, אמשיך איתם לעל-יסודי עם חסר, נביא אותם לחברה הישראלית בחסר, ואנחנו נשלם על זה פי 10 ופי 100.

אנחנו פה בוועדה בסך הכול מבקשים דבר קטן, דבר קטן – לטפל בזה שלא במסגרת הרגילה. במסגרת הרגילה לבנות מוסד חינוכי, מוסד ישראלי מוכר מתוכנן, לוקח מינימום שנה וחצי, שנתיים במסלול הכי מהיר, אז את רוצה שאני אחכה עכשיו עם ה-5,000 ילדים האלה? עכשיו את אומרת לי: נתנו הרשאות. זה לא יהיה, אני לא אשב בשקט, זה לא מרגיע אותי. אני יכול לומר לך יישר כוח, אבל זה לא מרגיע אותי.

אני הרגשתי שאני הדבקתי אותך לפינה בדיון הקודם, יריב. ציפיתי שתלך ותזעזע את אמות הסיפים במשרד.
קריאה
לפני כמה זמן זה היה?
היו"ר יעקב מרגי
לפני הפגרה. השר הוא ידיד אישי, השתלחתי בו כדי שמישהו יזדעזע. אנחנו יודעים שכאשר משרדי הממשלה רוצים לקדם משהו, הם מביאים תוך שבוע תזכיר לממשלה, שעוקף את מה שאתם רוצים. ראינו את זה בגז, ראינו את זה בתאגיד. לא עברנו על חוקי הבנייה? לא דרסנו כל ערך תכנוני במצב חירום? וטוב שכך, טוב שיש כוח למדינה לעשות את זה. מה, אנחנו לא קלטנו מיליון עולים? לא ידענו להרים ערים זמניות? לא היינו שם?

יש פה 5,000 ילדים ללא מסגרת חינוך. תאמינו לי, במבצע חומה ומגדל עשו את זה בלי אמצעים בצ'יק צ'ק. אני אומר לכם, אני אמנם לא מתבטא בצורה שמתבטאים חלק מחברי הכנסת, אבל אני אומר לכם: תקשיבו טוב טוב, יש פה אחיזת עיניים. לצייר לנו מצב שהקצינו? שייתקע המצב ככה, ואנחנו לא ניתן לכך. אני מצפה מהדיון הזה, שמישהו ישים אצבע ויביא תכנית אופרטיבית. אני חושב שהניסוח היה ברור: הוועדה קוראת לאחראי לנושא הבדואים להמציא לוועדה תכנית מפורטת כיצד המשרד מסיר את כל החסמים. לא להגיד לי שנתנו הרשאות לבינוי.
אילנית שושני
קודם כל, הליך של הקצאת הרשאות הוא הליך של הסרת חסמים. אני חלילה לא מתווכחת, אבל אני רוצה להסביר. באום בטין הכרנו בצורך וראינו איפה אפשר לשים.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא הסרת חסמים, זו חובתך.
אילנית שושני
לפני זה גם לא היה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הנתונים שלכם מ-2015. איך במשך שנתיים וחצי אתם שותקים, רק מתכננים, חושבים, מדברים? איפה האחריות? אני מדבר על משרד החינוך.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אני לא רוצה לדבר ולתאר את המצב. חלק מהבעיה היא לא רק לתכנן. שלושת רבעי התלמידים בשתי המועצות המקומיות אל קסום ונווה מדבר מתגוררים בכפרים הלא מוכרים, זה שלושת רבעי. רבע מתגורר בכפרים המוכרים, אז היחס של כיתות הלימוד לילדים בכפרים הלא מוכרים במועצות האלה הוא אחד על 90. 90 ילדים נכנסים לכיתה על מנת לקלוט את כל הילדים. אם עוד פעם היא נותנת את המספר של הגנים בלי הפריסה, האם יש פריסה הוגנת, המצב הזה ימשיך, גם אם הם מקימים 96 גנים מחר. זה לא רק עניין של זמן. כמו שטלב אמר, הם מאלצים את התושבים לעזוב, כך הם סוחטים. ענייני חינוך, גני ילדים, 75% מהילדים בנגב מחוץ לגני הילדים. אז צריכים גם לדעת את הפריסה, האם יש פריסה נכונה? כי הפריסה היא חלק מהותי מהבעיה.
אילנית שושני
אני רוצה לתת תשובה.
היו"ר יעקב מרגי
את תגיבי כשאני אאפשר לך, תרשמי לך את הנקודות בבקשה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אילנית, אנחנו מאוד מכבדים את הטמפרמנט שלך, אלה לא טענות אישיות כנגדך.

אדוני היושב ראש, אני ביום ראשון שעבר טיילתי עם יוסי יום שלם בפזורה הבדואית, בוודאי בכפרים הלא מוכרים והמוכרים. אני חייב לציין שלפעמים הנציגים שמגיעים לכאן, מקבלים את המים הצוננים ושלא בצדק.

אני ראיתי שם ניסיונות, שלא ראיתי בשנה שעברה. אני כמעט כל שלושה חודשים מטייל. ראיתי שם ניסיונות כנים לפתור הרבה מאוד בעיות בתנופה בלתי רגילה, אני חייב להגיד; ובשאלת החינוך – לכן זה לא הוגן שהם עומדים כאן ואנחנו מטיחים בהם אשמות.
היו"ר יעקב מרגי
לא הם, הם יעבירו את המסרים.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני אומר לך, ואני אומר גם לחבריי, שהסיפור כאן הוא רוח המפקד. יש כאן מישהו, שבפירוש לא רוצה לפתור את שאלת הבדואים בדרום – לא רוצה, וככל שמשרד החינוך ישתדל והרשות תשתדל, יש כאן מעכב גדול מאוד, שנקרא ממשלת ישראל. הם לא רוצים לפתור את שאלת הבדואים בדרום. אני חי שם, אני נוסע כל יום, ליבי נחמץ על מה שאני רואה. אין בשום מקום בעולם במדינה מתוקנת 5,000 ילדים שנמצאים מחוץ למערכת החינוך, אין דבר כזה. רואים אותם שם ואומרים לי החבר'ה, אמרו לי שם, נסעתי והם הצביעו ואמרו לי: מאיר, פה יש ילדים שלא לומדים. שאלתי מה קרה, אז אמרו לי: התקציבים נמצאים, התכניות נמצאות, ויש מישהו שמעכב את זה.

היו צריכים לשבת כאן שר החינוך בעצמו, לא לבוא בטענות אליהם, שר החינוך, וכן – צריך לשבת כאן ראש הממשלה. אדוני, זה 250,000 נפשות שגרות בנגב. שום דבר לא יקרה בנגב. אנחנו יכולים לספר על התפתחותה של דימונה ובאר שבע. במקום שיש 250,000 איש שהולכים עם הראש כפוף באדמה, שום דבר לא יקרה. אני מציע לכם לנסוע, לקחת את הוועדה אדוני ולנסוע.
היו"ר יעקב מרגי
היינו פעמיים.
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל לנסוע מכביש 25 לכביש 31 דרך א-סייד שם, איך זה נקרא? מאבו קווידר שהיינו עד מולדה, ולראות מה שאתה לא רואה בעין כשאתה נוסע על הכביש, באיזה מצב – הכי קשה בעולם, טיילתי בעולם, ראיתי מדינות של העולם השלישי, חזרתי מאתיופיה. טסתי לגונדר, לא ראיתי באתיופיה אנשים שחיים במצב כמו שחיים היום בנגב.

אני מציע לך, אם יש לך הכוח ואתה באמת עושה את זה יפה מאוד, ולכן אני גאה להיות כאן, להזמין את ראש הממשלה ואת שר החינוך שייתנו תשובות, כי גם בשנה הבאה נשב כאן ועדיין לא יבנו את ה-90 גנים האלה, לא יבנו.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אתה מסבך את העניין.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני לא מסבך, תאמיני לי.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
יש התחייבות למשרד החינוך.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני אומר לך, משרד החינוך נמצא כאן ומשרד החינוך מספר לי, שהם באים עם הכסף, באים עם המבנה היביל ובאים לראש הרשות והוא אומר להם: תשמע, פה אתם לא יכולים לשים, פה אתם לא יכולים לשים ופה אתם לא יכולים לשים. זה לא שאני חף מביקורת על ההנהגה של הבדואים, גם על שם יש לי ביקורת.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
שהם לא לוחצים מספיק.
מאיר כהן (יש עתיד)
שהם לוחצים מספיק, בוודאי.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אני מסכימה, זה נכון.
מאיר כהן (יש עתיד)
בוודאי, אני חי שם.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מהפכות כדי לשנות את המצב הזה.
עופר דגן
אני עופר דגן מעמותת סיכוי. בשנה וקצת האחרונה אנחנו עובדים עם המועצה האזורית של הכפרים הלא מוכרים סביב בעיית המחסור בגנים בנגב. אני רוצה לחדד כמה מהנקודות שעלו פה.

למשרד החינוך, כמו שנאמר לנו, כבר יש היום תקציב גם לבניית הגנים החסרים וגם להסעת ילדים לאותם גנים. השאלה המרכזית היא, כמו שהעלתה קודם חברת הכנסת זועבי, איפה ייבנו הגנים. לדעתנו, העיקרון המנחה פה צריך להיות למזער כמה שניתן את השימוש בהסעות ילדים, במיוחד כשמדובר בילדים בגילאים כאלה קטנים. אחרת אנחנו עוד שנה, אחרי שכל הגנים יוקמו, נקיים פה עוד דיון ונשאל את עצמנו למה הכיתות עומדות ריקות. התשובה נמצאת כבר עכשיו, תנסו לדמיין את הילד שלכם בן השלוש נוסע שעה כל יום לגן בדרך עפר, כשהאוטובוס קופץ מצד לצד.
מאיר כהן (יש עתיד)
הוא לא ייסע.
עופר דגן
ולכן הפתרון שאליו אנחנו צריכים להתכנס צריך למזער ככל הניתן את השימוש בהסעות, ולהעלות ככל הניתן את הבטיחות בהסעות. לכך יש שני כיוונים שלדעתנו צריך לקדם – האחד, להרחיב את הפריסה של גני הילדים. אי אפשר להסתפק בהמשך הבנייה רק בנקודות הקיימות. כיום יש בנייה של גני ילדים ב-11 הכפרים המוכרים, ובמרכזי שירותים חיוניים שנמצאים במספר כפרים לא מוכרים. הנקודות האלה לא מספיקות. אם הן היו מספיקות, אנחנו לא היינו בבעיה שאנחנו נמצאים בה. צריך לאתר נקודות חדשות, ובגלל זה לצערי משרד החינוך בחר לא לשלוח לדיון הזה את אגף מיפוי ותכנון, וזה האגף הרלוונטי.
קריאה
הוא כאן.
עופר דגן
מצוין.
היו"ר יעקב מרגי
מי שנפגע, יש מים בסביבה שלו.
עופר דגן
והסוגיה השנייה שנוגעת כן למשרד החקלאות היא שצריך לשפץ את דרכי העפר בהן מוסעים הילדים. 750 אוטובוסים נוסעים כל יום בדרכי עפר. כל פעם שיורד גשם, הדרכים האלה נסגרות וילדים לא מגיעים לבתי הספר, על אחת כמה וכמה לגני ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה לצלול לדיון הקודם, אנחנו בדיון מעקב. לא לחזור על הדברים. אני רוצה לדעת מה נעשה מאז.
עופר דגן
אני מחדד, כי משרד החקלאות אמר שזה לא באחריותו, ודרכי העפר – השיפוץ שלהן - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא לחינם הרמתי את הקול שלי.
עופר דגן
לא כבישי הגישה ישירים למוסדות, אלא דרכי העפר בהן נוסעים הילדים – יש כבר תכנית שרק צריך לתקצב ושמוכנה, שמועצות אל קסום ונווה מדבר הכינו. היא ב עלות לא גבוהה, שמונה מיליון שקלים, ומשרד החקלאות תקצב אותה רק ב-400,000 ש"ח.
יוסי מימון
אני יכול לענות רק לשאלה הזו?
היו"ר יעקב מרגי
תאמין לי, גם אם לא תרצה לענות, אני אכריח אותך, חכה. פורום ארגוני ההורים.
זאב גולדבלט
עצם העובדה שעליה אין חולק, שכ-5,000 ילדים במדינת ישראל בני הפזורה הבדואית אינם מקבלים מענה במסגרת חינוכית כלשהי היא כתם, חטוטרת, אות קין, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל בפירוש בושה וחרפה לנו כמדינה.

כפי שאמרתי גם בדיון הקודם, אם 5,000 תלמידים דומים, או אפילו 50, בגוש דן, לא היו משובצים למסגרת חינוכית בגוש דן, המדינה היתה שובתת. אין לי ספק שאנחנו כפורום ועדי ההורים היישוביים היינו עוצרים את המדינה על דבר כזה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אז תשבית.
זאב גולדבלט
כאן אני מפנה גם אצבע מאשימה כלפינו, גם אנחנו אשמים. מאבק וחוסר הסכמה, כפי שרמז חבר הכנסת, הם לגיטימיים, אבל פגיעה בילדים והנצחת קיפוח אלה מעשים שלא ייעשו, בטח כלפי הילדים הקטנים בגיל כל כך צעיר. אני חושב שבסוגיה הזאת אנחנו כל הורי ישראל, ואני כאן לא מפריד בין הדתות ובין המגזרים, אנחנו כולנו גוף אחד, כי העתיד של המדינה הזאת טמון בדיוק בגיל הזה, והדפוסים שישפיעו עלינו לכל החיים, נמצאים בדיוק בגיל הרך.

אני רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה, שגם אם מחר בבוקר, אני לא מדבר רק על ספטמבר ב-2017 או ספטמבר 2027, כל ה-97 יבילים ימוקמו, אם אנחנו ממלאים אותם לפי התקן, דהיינו 35 ילדים שזה התקן של גן, זה נותן מענה רק ל-3,395 ילדים. מה עם 1,700 הילדים הנוספים נכון להיום? שנה הבאה יהיו עוד הרבה יותר, כי אנחנו יודעים שהאוכלוסייה הבדואית גדלה במהירות קצת שונה מהאוכלוסייה היהודית, אז קצב הגידול שונה, כך שהבעיה הולכת ומחריפה ואנחנו צריכים לצפות פני עתיד, וזה בדיוק התפקיד של ממשלת ישראל – לצפות פני עתיד. אני חושב שכאן אנחנו כשלנו כישלון חרוץ.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מסעוד גנאים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
רק הערה, אני לא רוצה להוסיף יותר על מה שחבריי היטיבו להסביר בקשר לסוגיה, משום שדנו בה הרבה, אבל אני רוצה להתחבר למה שאמר מאיר, וזה העניין החשוב ואת זה אמרנו כמה פעמים. אם יש לך תכניות למקום מסוים, או אתה לא מכיר במקום, זה לא אומר שלא תכיר בזכויות הבסיסיות של בני האדם במקום, וחינוך זה דבר הומני, דבר אנושי בסיסי. ילד ללא מסרת זו סכנה, סכנה לילד וסכנה לכולנו.

אני חושב שדנו בעניין הזה הרבה. זאת אולי הישיבה השנייה או השלישית, אני כבר לא יודע. אני מציע, אדוני היושב ראש, ישיבה ישירה עם שר החינוך או במשרד או שהוא יבוא לפה, כדי שנסיים את הדבר הזה. כל פעם אנחנו נשמע עוד הצעות, עוד הצעות, ואין משהו שמשתנה. אז אני מציע ישיבה ישירה פנים אל פנים עם שר החינוך.
לירון אשל
אדוני, אני לא אחזור על הדברים שכבר נאמרו. אני כן אגיד, שאנחנו נורא נורא חוששים ומודאגים ממצב הילדים, כמו שאדוני אמר. אנחנו מבינים שיש איזושהי תכנית חמש שנתית ארוכת טווח, יש תכניות, יש גם תרשימים מאוד צבעוניים ויפים שהועלו לפני הוועדה, אבל בשורה התחתונה כרגע הילדים נמצאים בבתים שלהם, כרגע הפערים גדלים. הילדים האלה הופכים לילדים בסיכון, כולנו בעצם מופסדים מהמצב הזה.

ברור שלטווח הרחוק אמורה להיות איזושהי עבודה משותפת של כלל המשרדים, אבל בהתרשמות מהדיונים שחולפים, יש איזושהי תחושה של זריקת אחריות ממשרד למשרד, כשאין פתרון מידי לילדים, ואנחנו כמובן מבקשים לעשות משהו בנידון.

אני כן אגיד ואחזור על מה שכבר נאמר, שבתל אביב זה לא היה קורה. מצב שנמשך פה שנתיים, בתל אביב לא היה נמשך גם לא שבוע.
היו"ר יעקב מרגי
נציגי המועצות – נתחיל באל קסום?
סבחה אבו עבייד
שלום לכולם, אני סבחה אחראית על גני ילדים במועצת אל קסום. אני שמעתי את כל מה שאמרתם, זה לא חדש לנו.
היו"ר יעקב מרגי
הוועדה היתה פעמיים בסיור במגזר. הצוותים של מערכות החינוך שם, גני הילדים ובתי הספר, עושים עבודה נפלאה בתנאים קשים מאוד – עבודה נפלאה. אתה יוצא משם ואתה אומר: אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אין שום סיבה שלא נעשה את זה לכולם. אנחנו יודעים להביא לשם תוצאות, ולאט לאט העסק הולך ומשתפר גם בתחום ההישגים, אין שום סיבה שזה לא יתפרס על כל המגזר.
סבחה אבו עבייד
אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה הזאת, כי זאת בעיה מאוד מורחבת שקשורה גם לראש הממשלה, למשרדי הממשלה. אכלוס ילדים גם קשור לתושבים ולכפרים מוכרים, שיהיו להם קודם כל בתים, דרכי גישה ומוסדות חינוך.
היו"ר יעקב מרגי
בתחום המועצה שלך, כמה גנים מחוץ לתחומי המועצה?
סבחה אבו עבייד
משהו כמו 1,300 תלמידים מחוץ לתחום המועצה.
היו"ר יעקב מרגי
וזה מקשה עליכם?
סבחה אבו עבייד
כן, זה מאוד מקשה, ואני נתקלתי השנה הזאת – ואני רוצה פתרון אוטוטו – שאני קיבלתי שישה קרוואנים שהציבו, אבל עדיין המועצה לא יכלה להכין את הכיתות האלה מבחינת תשתיות. שישה קרוואנים כפול 35 – כמה ילדים נשארו בבית?
מאיר כהן (יש עתיד)
למה המועצה לא יכלה מבחינת תשתיות? מה הבעיה?
סבחה אבו עבייד
זה מחוסר תקציב.
היו"ר יעקב מרגי
אין לה את היכולת.
מאיר כהן (יש עתיד)
אין את היכולת לתכנן?
סבחה אבו עבייד
זה מחוסר תקציב. הם לא השלימו את התשתית, ואני לא יכולתי להשלים את הגנים האלה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל התשתית, אתם מקבלים את זה. צריך לדייק, אתם מקבלים תשתית לגן.
היו"ר יעקב מרגי
אבל תשתית עד לגן.
סבחה אבו עבייד
הסכום שמקבלת אותה מועצה, לא מספיק. כשאתה מקים גן חדש במקום חדש, הוא צריך תשתית.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
היא צריכה להשלים, היא יכולה להשלים.
סבחה אבו עבייד
עוד בעיה שיש לי שש כיתות בבנייה טרומית שכמעט היו מוכנות השנה, אבל הקבלן לא קיבל את הכסף שהוא אמור לקבל, והוא לא מסר את כל האישורים כדי לפתוח את הגנים האלה. אני ידעתי מאגף ההנדסה במועצה, שהם שלחו את כל הניירת ואת כל האישורים למשרדי הממשלה ולמשרד החינוך בירושלים, ועדיין לא קיבלו את החלק השני, וזה גם מעכב שישה גנים כפול 35, סך הכול 420 תלמיד.

בעיה אחרת, כמו שאמרו, יש מקומות שאי אפשר להציב בהם כיתות, נגיד רק כיתות יבילים, וזו גם בעיה שחלק מהילדים נשארים בבתים.

דבר נוסף, ההסעות. ההורים לא מוכנים לשלוח את הילדים שלהם באוטובוס, כשעל האוטובוס עולים ילדים - -
היו"ר יעקב מרגי
ילדים גדולים, ילדים קטנים.
סבחה אבו עבייד
גם מתיכון, גם מכיתה א', גם מיסודי וגם בגיל שלוש. אף הורה לא מוכן לשלוח ילד באוטובוס בגיל שלוש.
חסין אל רפיעה
אני מייצג את המועצה האזורית של הכפרים הלא מוכרים. אנחנו הצגנו נייר עמדה שאני מאמין שחולק לכולם. הסוגיה פה מאוד קשה, שדיברנו עליה המון שנים. ילדי הכפרים הלא מוכרים – אין להם מסגרות, במיוחד כשאנחנו מדברים על גנים.

בעיית ההסעות היא בעיה ידועה, ומכיוון שהילדים האלה הם קטנים, אף אחד לא מסכים לשלוח את הילדים שלו בהסעות עם התלמידים היותר גדולים.

אני מבין שיש הסכמה על כל הגורמים שנוגעים בדבר שהם מוכנים לפתור את הבעיה, אבל אנחנו מדברים איך לפתור את הבעיה. ההצעה שלנו – פתרון הבעיה הוא הקמת מבנים יבילים ביישובים הלא מוכרים. זה פחות או יותר יפתור את הבעיה. אנחנו יודעים שלפני שנתיים או שלוש, נכרת ראש של תלמיד שנסע עם ההסעות, כי אין ליווי בהסעות, ואם אין ליווי, אנחנו בבעיה מאוד רצינית. אני חושב שמבנים יבילים יכולים לפתור סוף סוף את הבעיה הזאת, שאנחנו מדברים עליה 20 שנה.
ג'האד אבו פריח
אדוני בוקר טוב, אני מרח'מה. אחרי 32 שנה, ששירתי את המדינה בכל הגזרות, גם בסיני, גם ביהודה, גם בשומרון, גם בלבנון – אני איבדתי הרבה חברים. היום הילד של אנשים אחרים קם בשבע וחצי, והילד שלי קם בחמש.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תראה, מי ששירת את המדינה וככה זה מצבו.
ג'האד אבו פריח
הילד שלי קם בשעה חמש, כי אין לי בית ספר באזור ויש לי גן אחד באזור, אז מצבנו על הפנים.
היו"ר יעקב מרגי
לאיפה הם נוסעים?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כמה ילדים מוסעים, תראה איזה מרחק.
ג'האד אבו פריח
המרחק הוא 56 קילומטר.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
עד ואדי אל נעם, 400 תלמידים, נכון?
ג'האד אבו פריח
כן. אדוני, אני לא עשיתי רע למדינה.
מאיר כהן (יש עתיד)
רח'מה זה יישוב מוכר, מה הבעיה יוסי? יש תכנית להקים שם.
ג'האד אבו פריח
אנחנו לא עבריינים. הגיע מעיין, אתה לא רואה אותו. היה יהודה בכר, טיפל בעניין וניסה לפתור את הבעיה. הגיע מעין, סידר לעצמו את החדר, זה לא טוב אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שהדוברים רק מציגים את חומרת המצב ואת גודל הבעיה. יוסף, מה שלומך?
יוסף אזברגה
מצוין. שלום לכולם, אני יושב ראש ועד הורים. אני חושב שהבעיה לא נמצאת בכנסת או בממשלה עצמה, הבעיה נמצאת אצלנו, אנחנו במגזר הבדואי. שם נשפכים המון תקציבים. אני אתן לך דוגמה בקטנה. עיריית רהט מקבלת 110 מיליון שקל בשנה ואחוז ההצלחה בבגרות הוא הכי נמוך בארץ.
היו"ר יעקב מרגי
זאת בעיה אחרת, שמשרד החינוך מטפל בה.
יוסף אזברגה
לא, זאת רק דוגמה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
בוא נתמקד בזה שיותר מ-5,000 ילדים לא לומדים.
היו"ר יעקב מרגי
הוא העלה על הדרך בעיה אחרת. אני זוכר את ההתמרמרות שלך כבר בסיור, לכן שאלתי אותך מה שלומך, כי חשבתי שנרגעת מעט.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הבעיה במגזר הבדואי, שלא נבנו גנים לילדים, שידברו לעניין.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
יש בעיה שלא מקצים מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו באים לפתור כרגע בעיה של 5,000 ילדים, שנמצאים מחוץ למערכת החינוך, יש לך משהו להוסיף בתחום הזה? הבאת דוגמה.
יוסף אזברגה
הבעיה שלנו שהרשויות שלנו לא דואגות לזה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
על מה אתה מדבר?
היו"ר יעקב מרגי
תנו לו לדבר.
יוסף אזברגה
אני הקשבתי לכם. עם כל הכבוד, תקשיבו לי.
היו"ר יעקב מרגי
זכותך לדבר, אני אגן עליך. אמרת ומותר לך, זאת דעתך. אני מבקש לא להפריע לו.
יוסף אזברגה
אני חוזר ואומר שוב ששם נשפכים הרבה מאוד תקציבים, אבל זה נופל בין הכיסאות.
היו"ר יעקב מרגי
יכול להיות, אבל זאת לא הבעיה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
הוא מועמד לבחירות.
היו"ר יעקב מרגי
כשאנחנו נדון על מצבה של מערכת החינוך במגזר הבדואי, תאמר את זה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מי שלא לדבר על 5,000 הילדים, שייצא החוצה וזהו.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא מנהל את הדיון.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני עוזר לך לנהל את הדיון.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מפריע לי. הבנת את הבעיה? יכול להיות שאתה טוען טענות הכי צודקות, יש משרדי ממשלה שצריכים לבדוק את זה, אבל כרגע זה לא הדיון. אנחנו היום התכנסנו לדיון מעקב על הדיון הקודם, מדוע לא נפתרה בעייתם של 5,000 הילדים?
יוסף אזברגה
תאמין לי שאני יודע טוב מאוד על מה מדובר, עבדתי באבו בסמה לפני כן 15 שנה ואני מכיר את הבעיה היטב, יותר מהרבה אנשים שמדברים פה ולא יודעים על מה מדובר.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אותי מעניין בסוף בסוף בסוף – אם הייתי רוצה כמוך להתחיל לחפש את האשמים, אני לא אמצא רק את משרד החינוך ואת משרד החקלאות, הייתי גם מאשים חלק מהאוכלוסייה הבדואית, אבל אני לא שם. אותי כרגע מעניינים 5,000 ילדים. המדינה לא יכולה להרשות לעצמה מצב כזה, לא משנה מה הסיבה. כשהבן שלי לא הולך לבית ספר שבועיים, הקב"סית מתקשרת. לכן הדברים שלך צריכים להיאמר בפורום אחר בדיון אחר. תודה.
עלי ענאמי
האמת היא שמאוד חשוב לנו לראות את הילד במסגרות כשהוא גר בעבדת וברח'מה, ולא להסתכל על הפוליטיקה ועל כל הדברים האלה. זה מה שחשוב לנו מבחינת חינוך הילדים.

הבעיה מאוד גדולה, כבוד יושב ראש הוועדה, אבל לדעתי הפתרון הוא מאוד פשוט. לפני 15 שנה הוצע לנו פתרון ונעשה ביישובים הלא מוכרים עוד נקודות חדשות, שמו שם יבילים.
היו"ר יעקב מרגי
וזה הצליח?
עלי ענאמי
זה הצליח, בגדול. אני שוב אומר שיש פתרון.
היו"ר יעקב מרגי
לא לחינם אמרתי, שאנחנו יודעים איך לעשות את זה ויודעים מה הפתרונות, ולא עושים.
עלי ענאמי
אנחנו לא צריכים הרבה כסף, אבל אנחנו צריכים הרבה הרבה רצון.
אילנית שושני
אני אנסה להיות ממוקדת לגבי הנקודות שעלו וקשורות אלינו – פריסה, הטיפול ביתרת התלמידים, שאלו מה קורה עם ה-1,700 הנוספים.
היו"ר יעקב מרגי
אני, מבחינתי 3,400 לא קיבלו מענה. זה שנתתם איזה נייר למועצות?
ניר שמואלי
הייתי גם בדיון הקודם.
היו"ר יעקב מרגי
והיית גם בסיור.
ניר שמואלי
נכון, הייתי גם בסיור. אני רוצה לעדכן, מאז עד היום אני חושב שיש התקדמות מאוד משמעותית. יש היום 97 הרשאות תקציביות, שלא היו בדיון הקודם.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
התקדמות בדיבורים או בביצוע?
ניר שמואלי
ביצוע.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
ביצוע?
ניר שמואלי
ביצוע תקציבי שמאפשר למועצה מחר לכנס את המליאה ולהציב את המבנים. צריך לעשות הבחנה בין רשות מקומית לבין משרד החינוך. אנחנו לא יכולים ליצור את ההתקשרויות להציב את המבנים. מבחינת החוק, זה הוא תפקידה של המועצה האזורית.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לעזור לך. עצם העובדה שנשלחו לכאן – אני אגדיר את התפקידים – ממשרד החינוך אילנית שושני, מנהלת אגף בינוי ותקצוב, היא שורש הבעיה. זה שורש הבעיה, זו הלקונה בדיון. העובדה שנשלחת אתה ולא באה מנהלת המחזו להסביר לי, למה סוללת הקב"סיות לא עובדות ולא מביאות, ואז היינו הולכים לבית משפט והשופט היה שם את האצבע המאשימה או על האימא או על המדינה או עליך או על המורה או על ראש הרשות, סימן שהעבודה לא נעשתה.

מה שאני מנסה להסביר לכם מהתחלה, אני נשמע קצר רוח. אני לא קצר רוח, אני פשוט הייתי שם, אני לא באתי היום לשמוע איך התהליך עובד, זאת לא מטרת הדיון. הדיון הזה הוא דיון מעקב, איך הולכים לפתור את הבעיה.

כרגע יש לי 5,000 תלמידים שלא נמצאים במסגרת חינוכית. לו יצוין היום, מבחינתך אילנית, שהיית אומרת לי: לא 94 גנים, אלא 140 גנים אושרו, מבחינתך אני פתרתי את הבעיה – אבל לא פתרנו את הבעיה, הילדים לא שם. אתה יכול להסתכל מההר על ארץ ישראל, לא מעבר לזה. זה לא ישים, הילדים עובדתית כרגע בבית. הדרך היחידה לעשות זה משהו מידי, של חירום. אתה יודע, לא מעניין אותי מלחמות. אמרתי שאם הייתי רוצה עכשיו לחפש אשמים, הייתי מצביע על טלב, על חנין, על מסעוד, עלי, על נציגי המועצות, לכל אחד יש פה יד בדבר למה זה לא נפתר. כולנו שיושבים פה, יש לנו אשמים למה זה לא נפתר. אני לא שם, אותי יותר מעניינים 5,000 ילדים, הם צריכים להיות מחר, מחרתיים, באיזה מסגרת. למצוא להם מסגרת. לא יודע איך תעשו את זה, תאמינו שכשהמדינה רוצה, היא יכולה לעשות את זה ועוברים לי בראש כל מיני פתרונות מידיים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
גנים – לא יכולים להציב גנים? באמת, מוזר מאוד. זה בכוונה, זה מתוכנן, בגלל שהם בדואים, זה בדיוק המצב.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבו, אני יכול לדון אתו על התחושה. אם הוא יגיד שיש פה גזענות, אני לא יכול לנזוף בו, אני לא יכול, כי אין הסבר. אין הסבר. בית ספר מסוים שנמצא כרגע בנקודת שבר, מארגנים אולם ספורט, כדי שלא ישוטטו ברחובות. 5,000 ילדים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
האחראים עליך מושחתים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אגן על פקידי הממשלה, אני אוציא אותך.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
האחראים עליהם מושחתים.
היו"ר יעקב מרגי
הם לא כאן. תכתוב להם מכתב ותגיד להם שהם מושחתים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
והם מושחתים אם ילכו בדרך הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא שם, הטיפול לא שם. כרגע צריך לתת מענה בטווח המידי. כשאני ב-2016 קיימתי דיון, בא השר וחשב, הוא היה שר חדש, אני יו"ר ועדה חדש, זה היה 50 מיליון שקל לפתור את סוגיית ההסעות, והוא התחייב לתקצב את זה – ונפתרה הבעיה? לא. נתתם הרשאה ל-94 גננים, נפתרה הבעיה? לא. יש מודל שהצליח, מרכזי השירותים האלה, אז מה? אנחנו קנאים לכל כך הרבה דברים, לזה להיות קנאים? אז עוד פריסה של שלושה, ארבעה מקומות, בזה אני אכשיל את המוטיבציה של הבדואים להסדרה או לא להסדרה? על עוד שלושה, ארבעה מרכזי שירותים?

המדינה יודעת להפקיע קרקעות. תפקיעו קרקע שתהיה סמוכה לאזור. לא יודע מה תעשו, שימו שם מתחם של גנים. תרכזו, תעשו משהו.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
בית ספר, גן, כל מבנה ציבורי שמשרת את האוכלוסייה – אף בדואי לא מתנגד, לא מתנגד אף פעם.
היו"ר יעקב מרגי
אני חולק עליך, הייתי שם.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אתה חולק עלי?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
למה? תגיד איפה, באיזה יישוב? באיזה אזור?
היו"ר יעקב מרגי
הייתי בסיור ואמר לי ראש המועצה.
קריאה
אבו קווידר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבו קווידר, היינו שם. לעומת זאת, איזה משפחה שכן נתנה את השטח שלה.
קריאה
בלקיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, אתה רואה? אני לא פותח דיון, אני סיימתי את הדיון. אני רוצה לשמוע ממשרדי הממשלה מה הולך להיות הפתרון.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
גנים - - -
יוסף אזברגה
- -
היו"ר יעקב מרגי
טלב, יוסף, תצאו החוצה לדבר. הוא מבקש סובלנות, אבל אין לו סובלנות, הוא לא אוהב לשמוע ביקורת.
יוסף אזברגה
- -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אנחנו מדברים על ילדים בלי גן, באמת.
היו"ר יעקב מרגי
מותר לומר ביקורת, מה קרה?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מה זה קשור לרהט?
היו"ר יעקב מרגי
אתה מפריע לי, אדוני.
ניר שמואלי
אדוני, רצית תכנית אופרטיבית, אז באנו מהדיון הקודם לדיון הזה עם תכנית אופרטיבית. שאלתם לגבי הפזורה, אז אני אתן אזכור, ויושב פה גם נציג של נווה מדבר ויושבת פה נציגה של אל קסום, שאמנם איתה לא עבדנו, עבדנו כמו בנווה מדבר.

שאלתם על הפזורה, ברח'מה יש היום שני גנים ויקומו עוד שני גנים, זו הבקשה של המועצה.
היו"ר יעקב מרגי
מתי?
ניר שמואלי
באחד בספטמבר, זו ההתחייבות של המועצה האזורית נווה מדבר ואל קסום. הם שלחו פריסה מאוד מסודרת: רח'מה – שני גנים, אבו קרינאת – 5, ביר אל משאש – 4, אבו תלול – 12, אבו קוידר פזורה – 3, ואדי אל נעם פזורה – 11, ביר הדאג' – 4, עבדת – 2, 47 מבנים, מתוכם 50% בפזורה, 50% בתוך יישובי הקבע.
היו"ר יעקב מרגי
באיזה מצב נמצא כל מה שאתה אומר?
ניר שמואלי
כרגע הם מחכים להרשאה מאתנו. מחר תתקבל ההרשאה, מבחינתנו מחר - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה זמן ממוצע מהרשאה לביצוע?
ניר שמואלי
שלושה חודשים.
היו"ר יעקב מרגי
אומרת לך מנהלת גנים, שמוסדות שהוקמו לא אוכלסו.
ניר שמואלי
יפה, אילנית נגעה בזה בתחילת הדיון. התקצוב שקיבלה היום המועצה הוא תוצאות מכרז שביקש מהנדס המועצה. זה בשונה ממה שדיברה פה גברת אבו עבייד. היא קיבלה הרשאה, כפי שהאוצר מתקצב, 120,000 שקלים, שלא תמיד כולל גם את התשתיות.
היו"ר יעקב מרגי
אתם ערוכים לתת מענה למצב הזה?
ניר שמואלי
בוודאי, אילנית נגעה פה בזה, 210,000 שקלים זה תוצאות המכרז של המבנים היבילים. עשינו עבודה גם עם תוצאות המכרז. אנחנו יצאנו עם שיעורי הבית אחרי הדיון.

הפריסה הזאת – לקחנו בעיקר את נווה מדבר ואל קסום, שזאת המסה, למעלה מ-70% מהתלמידים נמצאים שם. במקביל, נעשית עבודה שהיא לא פשוטה עם רשויות הקבע, עם חורה, ששם יש 183 ילדים שמגיעים מפזורת חורה, כסיפה – 413 שמגיעים מפזורת כסיפה, לקיה – 240 פזורת לקיה. הקושי עם רשויות הקבע זה איפה להציב את המבנים. יש להם את הגידול הטבעי שלהם ויש את הגידול הטבעי של הפזורה שמקיפה אותם, וטלב מכיר את המקרה הזה.
היו"ר יעקב מרגי
מה עם מרכזי השירותים? למה אתם לא מרחיבים אותם?
ניר שמואלי
יש תכנית שיש בה 16 מרכזי שירותים, שקבע משרד הפנים בזמנו.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אבל אלה שנים - - -
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
לא, צריך להוסיף עליהם, זה העניין.
היו"ר יעקב מרגי
אז הוא מפריע לי לשמוע.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
באמת, צריך להוסיף עליהם, זה בדיוק העניין.
היו"ר יעקב מרגי
אתה נכנסת, לא שמעת אותי.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אני שומע את זה בשידור.
היו"ר יעקב מרגי
בהליכה, אתה עוד לא שמעת אותי עכשיו. אתם מפריעים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
נעזור לך.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אתה לא עוזר לי.
ניר שמואלי
אנחנו כמשרד לא אחראים על נקודות התכנון, זה לא במנדט שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
אתם אחראים על הילדים?
ניר שמואלי
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אל תגידו לי את זה, תעשו לי טובה. אני אעצור אתכם, אתה בא בשם משרד החינוך. מבחינתי, אתה מייצג עכשיו את כל משרד החינוך, ומבחינתי 5,000 הילדים שלך, לא מעניין אותי מה הסיבה, נמצאים ללא מסגרת חינוכית, לכן תשתדל לא ליפול לי להגדרות האלה "אני לא אחראי על זה". גם מה שאמרת לי ואתה מתפאר בזה, וזו עבודה, מחר, מחרתיים תגיד לי: מה אתה רוצה? זאת המועצה ולא פתרנו כלום. אני רוצה לשמוע הצהרה, ואני אומר לכם שאני לא אצליח לשמוע אותה, איך אני יודע שמקסימום בחודש הבא נמצא פתרון שה-5,000 ילדים האלה נמצאים במסגרת חינוכית.
יוסי מימון
אני רוצה לציין שבדיון הבא הייתי מבקש מאדוני, שיזמן לכאן את ראשי הרשויות שחלק מהבעיות איפה להציב את כל הפתרונות הללו רובצות לפתחם, כי אם אני צריך במכחול לבטל שני גנים ולשים אותם במקום אחר, כי משפחה לא תיכנס לגן בשטח של משפחה אחרת, זה יוצר לנו בעיות.
היו"ר יעקב מרגי
זה הוא מפלטו, אני לא רוצה להגיד לך של מה. אתה לוקח סיבה מסוימת שקיימת, לא חולק - - -
יוסי מימון
13 - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה לוקח סיבה שהיא קיימת, לעומת הגלובל של 5,000 ילדים. פתרתי לך את הבעיות האלה, פתרתי לך 1,000, אבל זה לא.
יוסי מימון
אנחנו פותרים 3,700 ילדים בהצעה הזו. בספטמבר הקרוב לכולם יהיו פתרונות. מעבר לזה, בהחלטת הממשלה, בתכנית החומש של הממשלה, יש תקצוב של 750 מיליון שקל לרשויות, שהן יעשו עם זה את התשתיות, את הכבישים, בכסף שיהיה אצלן.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אתה מתחכם.
היו"ר יעקב מרגי
טלב, אני בדיון הבא לא מזמין אותך. זה יהיה דיון שלי, לא שלך, לא תקבל רשות דיבור. לא תקבל רשות דיבור.

זה דיון סרק. שבועיים מהיום יתואם ששר החינוך ושר החקלאות כאן, שר הפנים כאן – לא שר הפנים, זה יותר מנהל התכנון, שר האוצר. משרד האוצר, משרד הפנים, משרד החינוך, השרים יוזמנו. אני אוכל להתפשר רק עם המנכ"לים. אם לא שרים, מנכ"לים כאן בסוגיה הזאת של ה-5,000 ילדים.

כרגע אני קורא ומודיע, וזה הסיכום של הדיון הזה – אות קלון במצחה של ממשלת ישראל על כך שמתחילת הקדנציה הזו שהתקיים דיון סביב העובדה ש-5,000 ילדים בפזורה הבדואית נמצאים ללא מסגרת חינוכית, זה לא מפריע לאף גורם ממשלתי.

לכן בעוד שבועיים יתקיים דיון עם השרים הנוגעים בדבר. אתפשר רק עם מנכ"ל, לא דרג פחות ממנכ"ל.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים