ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/05/2017

רפורמת ניהול עצמי – משמעויות ודיווח על המצב כיום

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 395

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"ב באייר התשע"ז (08 במאי 2017), שעה 12:00
סדר היום
רפורמת ניהול עצמי – משמעויות ודיווח על המצב כיום
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

יוסף ג'בארין

מסעוד גנאים
חברי הכנסת
יוסי יונה

מאיר כהן
מוזמנים
ראש מינהלת ניהול עצמי, משרד החינוך - רחל אלניר

מנכ"לית ראמ"ה, משרד החינוך - חגית גליקמן

סטאזר של ניהול עצמי, משרד החינוך - אור המר

עוזר ראשי ליועמ"ש, משרד החינוך - לירון ניסן ספרד

רכז כלכלי ניהול עצמי, משרד החינוך - שמואל טרייסטר

מחלקת המחקר והמידע, הכנסת - אסף ויליגר

סמנכ"ל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי - מיכל מנקס

חבר הארגון, ארגוני הורים - צבי-חנן שמחה

עמותת גב לחינוך - איציק בלוי

עו"ד, יו"ר פורום ציבורי למען שוויון הזדמנויות - אורה חכם
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה

רפורמת ניהול עצמי – משמעויות ודיווח על המצב כיום
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום 8 במאי 2017, י"ב באייר התשע"ז. הנושא: רפורמת ניהול עצמי – משמעויות ודיווח על המצב כיום. אומר כמה מילות פתיחה ואעביר את רשות הדיבור למשרד החינוך, שיציגו לנו.

מי שזוכר, היה כאן דיון כשניסינו להעביר את תזכיר החוק, והזהרנו אתכם להגיע להסכמות. תגידו לי: לא הגיעו להסכמות, מה קרה שיש דיון? אני בתחושה שדברים קורים למרות שתזכיר החוק לא עבר, החוק לא חוקק. העסק מתקיים ואפילו מואץ. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאלה תחושות, יכול להיות שיש טענות שהמשרד ממשיך בשלו והדברים לא סגורים, לא עם השלטון המקומי והמנהלים והמורים לא קיבלו את ההגנות הנדרשות ואת הכלים הנדרשים, אז קודם כול אתן למשרד החינוך להציג לנו תמונת מצב, לומר לנו איפה זה עומד, מה קורה עם תזכיר החוק, ולאחר מכן נצלול לתוך הדיון. בבקשה.

(הצגת מצגת)
רחל אלניר
שלום, הייתי פה מספר פעמים, אני חושבת שזה כבר מפגש שלישי לגבי נושא הניהול העצמי והתקצוב הדיפרנציאלי. אמנם אנחנו נותנים תמונת מצב לגבי הניהול העצמי, אבל אנסה לחבר את זה גם לנושא של התקצוב הדיפרנציאלי וגם לתוכנית "מרום". זה מופיע גם במסמך שהוגש לכל אחד מכם.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני מבין שיש מנהל שהוקם לצורך הניהול העצמי.
רחל אלניר
ב-2011, לפי החלטת הממשלה, הוקמה מינהלת לניהול עצמי כדי להיכנס לשלב השני, כי בסוף שנות ה-90 המהלך של הניהול העצמי כבר החל וחל על 560 בתי-ספר. הוא הופסק בצורה או אחרת וב-2011 היתה החלטת ממשלה חדשה להיכנס לניהול העצמי בבתי-הספר היסודיים.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
עכשיו התחולה היא מלאה, על כל בתי-הספר היסודיים בארץ?
רחל אלניר
97% מבתי-הספר היסודיים הרשמיים – אנחנו מדברים רק על הרשמיים – נמצאים בתוך ההטמעה של הניהול העצמי; 94% מהרשויות הן בתוך הניהול העצמי. אתם יכולים לראות במצגת שהגשתי לכם את השלבים בכניסה של הניהול העצמי. התחלנו עם 160 בתי-ספר, עלינו ל-504 בתי-ספר וכך עלינו. היום יש בישראל 1,807 בתי-ספר יסודיים. כרגע יש עשר רשויות שלא נכנסו, כל אחת מטעמה היא.

מספר עקרונות מרכזיים שעומדים בבסיס התפיסה של הניהול העצמי: אנחנו מדברים על בתי-ספר שנהנים מגמישות יותר גדולה: גמישות כלכלית; גמישות פדגוגית – יש להם 25% גמישות פדגוגית לגבי התכנים שנלמדים בתוך בתי-הספר; יש להם סל תלמיד – לכל בית-ספר יש את הסל שלו, שנקבע יחד עם הרשות ועם מינהלת ניהול עצמי לגבי גובה הסל. אנחנו מתנים את הסל בגובה מינימלי של תקציב שאי-אפשר לרדת ממנו וכל רשות, יחד עם המינהלת, קובעת לפי הנהלים והכללים שקבענו איזה סל, כך שבתי-הספר לא יפגעו במעבר לניהול עצמי, מצד אחד, ומצד שני שהרשות תמשיך ותיתן את אותם תקציבים שהיא נתנה עד היום.
היו"ר יעקב מרגי
כשאת אומרת גמישות מצד אחד, ואת גם אומרת שהרשות קובעת - - -
רחל אלניר
את הסל, את אותו מספר. זה בתיאום עם המינהלת שלנו. כלומר, אם רשות הקציבה בשלוש השנים האחרונות 500 שקלים לתלמיד, 500 השקלים האלה נשארים, עם התוספות של משרד החינוך. משרד החינוך נותן שתי תוספות לכל בית-ספר יסודי במדינת ישראל. תוספת אחת נקראת תוספת סיוע – יש לכם את זה בעמוד 5.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
25% זה משהו שהוא במסגרת הניהול העצמי או שזה - - - ?
רחל אלניר
זה צמח יחד עם הניהול העצמי. ברגע שהתחלנו להעביר את בתי-הספר לאוטונומיה יותר מורחבת צמחה גם הגמישות הפדגוגית. דרך אגב, בהתחלה היא התחילה ב-10%, היא צמחה ל-15%, וראינו שאם זה לא יהיה בעל ערך מבחינת האחוזים לא יקרה שום דבר בתוך בית-הספר, ואז הוחלט על 25%. כלומר מנהל בית-ספר יכול להחליט על 25% מהתכנים שלו בתוך בית-הספר. כמובן שבתוך זה הוא לא יכול להעלים מקצוע, הוא לא יכול לשנות את מספר השעות של הכיתה והוא לא יכול לשנות את הסטטוס של המורה. זאת אומרת, שלושת הדברים האלה חייבים להיות בתוך הגמישות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
איפה אפשר למצוא את החומר?
רחל אלניר
זה נמצא במתנ"ה שיצאה עכשיו. כל שנה יוצא אוגדן מטעם המשרד לשלושת שכבות הגיל – קדם יסודי, יסודי ועל-יסודי, שבו היא נותנת את כל התוכנית האסטרטגית ודרכי הפעולה למנהלי בתי-הספר. פשוט מקליקים ב"גוגל" ורואים את זה, וכל שנה זה יוצא ומתחדש. שם תוכל לראות את הנושא של הגמישות. דרך אגב, הגמישות היא לא רק בזה, זה התפתח גם להדרכה וכו', אבל זה לא במנדט שלי.
היו"ר יעקב מרגי
אמרת שאם רשות תקצבה סכוםX מסוים פר תלמיד – זה נשאר. יש לכם אמות מידה לכך שאם רשויות, לא משנה מאיזו סיבה, לא שמו את הבסיס המינימלי הזה, אתם - - -
רחל אלניר
כל רשות לגופה, אנחנו פותרים את העניין. לעתים אותן רשויות שהתקציב לתלמיד היה נמוך יותר, אז מן הסתם התקציב של המשרד עבורן הוא יותר גבוה, כי אמרנו שיש תוספת תקציבית דיפרנציאלית לכל רשות על-פי הלמ"ס שלה. אז יש לנו אפילו רשויות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אולי לא הובנתי, אחדד את השאלה. לו יצויר שעם התוספת הדיפרנציאלית של המשרד והמנה של הרשות אנחנו לא מגיעים למאה האחוזים הרצויים.
רחל אלניר
כמעט שלא נתקלנו בזה, ואם אנחנו נתקלים – אנחנו מסייעים לרשות להעביר עוד תחום אחריות לאחריות בית-הספר בכדי שזה יעמוד בסל המינימלי.

אני מדברת על שני דברים במעבר לנושא הניהול העצמי בבתי-הספר. 1. אנחנו מרחיבים ומגדילים את מרחב שיקול הדעת של המנהל וצוותו, כי עד היום, ברוב המקרים – הייתי הרבה שנים מנהלת בית-ספר – הרשות או המשרד היו קובעים למנהל בית-הספר מה הם סדרי העדיפויות שלהם. היום, מעצם ההכנסה של הניהול העצמי והעברת האוטונומיה למנהל בית-ספר – כמובן, במסגרת דין וחשבון שהוא צריך לתת למשרד, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש כללים ויש נהלים – מאחר שהוא מכיר את הצרכים הבית-ספריים יותר טוב מכל גורם אחר, הוא זה שמייצר את סדרי העדיפויות שלו בתוך בית-הספר וקובע את תוכנית העבודה שלו עם התוכנית התקציבית שלו. הוא צריך להגיש תוכנית עבודה מקושרת משאבים במסגרת ועדה מלווה. יש מנגנון שנפגש פעמיים בשנה; בוועדה הזאת יושבים אנשי רשות, פיקוח, אנשים מבית-הספר וגורמים נוספים שהוא מחליט להכניס לתוך הוועדה הזאת, וביחד מאשרים את תוכנית העבודה שלו.

אני רוצה להתייחס למעטפת הליווי שמקבלת רשות ומקבל בית-הספר. בשנה הראשונה כל בית-ספר וכל רשות מקבלים ייעוץ כלכלי וייעוץ ארגוני. הייעוץ הארגוני מסייע למנהל בית הספר לבנות את תוכנית העבודה, להתכונן לקראת ועדה מלווה, לטייב את התחום הפדגוגי בתוך ספר הספר והיועץ הכלכלי, כמובן, לגבי כל התוכנית הכספית. כנ"ל לגבי הרשות – היועץ הכלכלי עובד יחד עם הרשות ובונה את סל התלמיד עם הרשות. יחד אתם הוא בונה ספר נהלים רשותי, ספר שמסדיר ומאגם את מערכת היחסים בין בית הספר לבין הרשות ואנחנו, משרד החינוך, אמונים על זה. זאת אומרת, משרד החינוך, יחד עם הרשות, בונים את זה יחד. זה במהלך השנה הראשונה.

נכחנו לדעת, וגם מתוך המחקר של הראמ"ה, ששנה ראשונה לא מספקת, כי הרבה פעמים ההתנהלות הכספית היא איזה תחום חדש עבור המנהלים והם זקוקים לעוד סיוע, לעוד עזרה. משרד החינוך מתקצב כל שנה 6 מיליון שקלים לליווי הנוסף של רשויות ובתי ספר שזקוקים לעזרה. כל מחוז במדינת ישראל – יש לנו שישה מחוזות - מקבל סל תקציבי והוא מנתב אותו לצרכים הנדרשים. בכל מקרה, גם אם רשות נתקלת בקושי או בבעיה יש עד היום יועץ כלכלי שיושב בכל מחוז ומיד מסייע לרשות בכל עניין ועניין, ככל שניתן. זה מבחינת מעטפת הליווי.

חוץ מזה יש לנו אשכולות למ"ס של הרשויות, מ-1 עד 10. רשות שהיא בלמ"ס נמוך, 1–2, מקבלת 200 שקלים לתלמיד; אשכול 3–4 מקבל 150 שקלים; וכך יורדים עד אשכול 7–10 שמקבל 50 שקלים לתלמיד. זו התוספת הדיפרנציאלית על פי אשכולות המס. מעבר לכך, כל תלמיד במדינת ישראל שנמצא בבית-ספר יסודי בניהול עצמי מקבל תוספת סיוע בסך 143 שקלים, וזה צומח עם המדד ומשנה עם השנים. כלומר, תלמיד שנמצא באשכול 1 או 2 מקבל כ-350 שקלים תוספת רק ממשרד החינוך, אני עוד לא מדברת על החלק של הרשות – יש גם חלק של הרשות. התקציב השנתי לתוספות האלה הוא כ-200 מיליון שקלים בשנה לכל בתי-הספר בניהול עצמי – התוספת הדיפרנציאלית ותוספת הסיוע. חוץ מזה אמרתי שיש לנו גם 6 מיליון שקלים בשנה לליווי בתי-הספר והרשויות.
היו"ר יעקב מרגי
מה התוספת השניה?
רחל אלניר
אמרתי: תוספת אחת היא תוספת דיפרנציאלית לפי אשכול המס – מ-50 עד 200 שקלים; התוספת השניה היא תוספת סיוע קבועה של 143 שקלים, שצומחת עם המדד.
היו"ר יעקב מרגי
והיא לא דיפרנציאלית.
רחל אלניר
היא לא דיפרנציאלית. אחת היא דיפרנציאלית, השניה לא. אנחנו יכולים שיש רשויות שהן באשכול מאוד נמוך והיא יכולה לתת רק 250 שקלים לתלמיד. התוספת של המשרד היא 350 שקלים, וביחד זה 600 שקלים וזה עומד במינימום - - -
היו"ר יעקב מרגי
האם יש לכם דרישת סף, שלא באה בגלל שאתם אומרים: אנחנו נותנים, תשימו גם אתם, אלא בגלל צורך אמיתי לתלמיד. השאלה היא אם נקבעה אמת מידה מסוימת שתלמיד צריך לקבל אותה בבסיס.
רחל אלניר
כן, זה מה שאמרתי. הסל המינימלי שאי-אפשר לרדת ממנו הוא 567 שקלים לתלמיד.
היו"ר יעקב מרגי
כולל.
רחל אלניר
יש רשות, שלא אומר את שמה אבל היא עולה לנגד עיניי, שמקבלת כ-600 שקלים – 250 שקלים הרשות נותנת ו-350 שקלים המשרד נותן – בדיוק כמו סל תלמיד באלמ"ס 8. אז יש כאן נושא של שוויוניות במידה מסוימת.
היו"ר יעקב מרגי
אני עוד לא רואה את זה בטבלאות. בסוף הסקירה אתייחס לסוגיה של הפערים. זה לא בדיוק מצמצם פערים.
רחל אלניר
בכניסה של הניהול העצמי לכלל בתי-הספר היסודיים הנחה היסוד לא היתה בשביל לצמצם פערים. אנחנו רואים שאפשר לצמצם פערים, ותיכף אראה את זה, אבל זה גם באמצעות התקצוב הדיפרנציאלי.
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח שהבהרת את זה, אבל אני - כרגולטור, כמפקח - צריך לוודא שהפעולות שלכם לא מעצימות פערים. נתייחס לזה בדיון .
יוסי יונה (המחנה הציוני)
במסמך הזה, וגם במסמך המתלווה, יש דבר מאוד מוזר – בכל הדיון הזה לא מוזכר, ולו פעם אחת, הילד או הישגים מרכזיים.
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, ניתן לה לסיים את הסקירה ואז נצלול לתוך הדיון. בבקשה, גברתי.
רחל אלניר
נתנו כאן דוגמה של סל תלמיד ביחס להכנסות עצמיות. אנחנו יודעים שמעבר לסל התלמיד שנקבע על-ידי מינהלת ורשות לבית-ספר, יש לבית-ספר את היכולת לגייס משאבים נוספים. הוא יכול לגייס משאבים נוספים באמצעות השכרת מבנה, באמצעות צהרונים, באמצעות חוגים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לפני הניהול העצמי לא היתה להם אפשרות או סמכות?
רחל אלניר
זה לא היה משהו מעוגן ומוסכם. עשו את זה. אני יכולה לומר לך, כמנהלת בית-ספר, שעשיתי את זה, אבל זה לא היה מסודר ומאורגן.
לירון ספרד
אני מהלשכה המשפטית של משרד החינוך. קיים חוזר מנכ"ל משנת תשמ"ב-1982 שנוגע לסוגיית השכרת מבנים ציבוריים. לאור הניהול העצמי והצורך בעדכון, אנחנו שוקדים על עדכון הנוהל הזה.
היו"ר יעקב מרגי
כשאת אומרת לי הכנסות עצמיות, השאלה היא אם זה מתוחם להשכרת מבנים בלבד או שזה כיד הדמיון הפורה של מנהל בית-הספר במסגרת הגמישות והניהול העצמי.
רחל אלניר
לא. אנחנו יודעים שבית-ספר הוא לא ישות משפטית. מנהל בית-ספר לא יכול לעשות כראות עיניו, הוא לא יכול להחליט שבא לו לפתוח חוג ריקודי עם בבית-הספר מבלי שהוא נמצא בקשר עם הרשות המקומית. הרשות המקומית יכולה להפעיל באותו מקום חוג ריקודי עם, וזה לא מתאים שגם מנהל בית-הספר יעשה את זה, אז היא יכולה לומר לו שזה לא מתאים. כלומר, הוא חייב להיות כל הזמן בממשק עם הרשות.
היו"ר יעקב מרגי
ואם זה מתאים לרשות המקומית? אמרת שמבחינה סטטוטורית היא לא יכולה. אני בכוונה הולך אתך להתנסחות שלך, כי את מדברת פה לפרוטוקול. מצד אחד, אמרת שאסור לו מבחינה סטטוטורית, ומצד שני את אומרת בגלל שזה לא מתאים; ואם זה יתאים?
רחל אלניר
למנהל בית-ספר אבל לא לרשות?
היו"ר יעקב מרגי
אם זה יתאים לרשות המקומית, מותר יהיה לו לעשות?
רחל אלניר
רק בהסכמה. כלומר, צריכה להיות הסכמה בין הרשות לבין מנהל בית-הספר כדי להפעיל איזושהי פעילות.
היו"ר יעקב מרגי
ההסכמה הזו הופכת אותו לאושיה משפטית שמותר לה פתאום? זה לא ברור.
לירון ספרד
בחוק חינוך חובה קבוע שהאחריות על קיומו של בית-הספר מוטלת במשותף על משרד החינוך ועל הרשות המקומית. מרבית מוסדות החינוך היסודיים הרשמיים, המבנה הוא בבעלות הרשות המקומית כך שכל פעולה שצריכה להתבצע במבנה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין לנו בעיה עם זה, ברור. זה קשור להסכמה.
לירון ספרד
כשרוצים להפעיל פעילות חוץ בית-ספרית במוסד אחרי הצהריים, ההסכם מתבצע מול הרשות. לא נתקלנו במקרים שהיו בהם עימותים בין רשות מקומית לבין מוסד חינוך לעניין אופי פעילות. היה לנו מקרה אחד שנגע להפעלה של בית-כנסת בשעות היום, בזמן בית-הספר. פה עלה חשש של כניסה של אנשים, שאנחנו לא רוצים שאנשים מבוגרים יסתובבו באמצע היום בבית-הספר, והצלחנו להסביר את זה לרשות המקומית והוסכם שלא יופעל שם בית כנסת באחד המקלטים של בית-הספר באמצע יום לימודים, כדי לא לאפשר תנועה של מבוגרים שאין לנו בקרה עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לחדד. הסוגיה של הניהול העצמי – נתתם כלים למנהל בית-הספר להתנהל כגוף אוטונומי מבחינה כספית. הוא עמותה? לא; הוא אגודה? לא.
רחל אלניר
הוא לא ישות משפטית בכלל.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא ישות משפטית. חשבון הבנק, של מי הוא?
לירון ספרד
של הרשות המקומית.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מגיעים לקטע של הכנסות עצמיות, מפה באו השאלות. כשאת אומרת לי הכנסות עצמאיות והתמקדנו בהשכרת מבנים – אני מבין את הרציונל. זה מבנה שעומד, ובהסכמה של הרשות, רוצים פעילות חוץ בית-ספרית – שישלמו עליה. בסדר, מבין.
רחל אלניר
בל נשכח שהמבנה הוא של הרשות.
היו"ר יעקב מרגי
ברור, מבין. כשאת אומרת לי הכנסות עצמיות ולא מתחמים את זה אז אני, כמנהל בית-ספר, ברגע שנתת לי חופש פעולה וכל כולי חדור מוטיבציה למנף את הפעילות שלי, אני יכול לייצר לי פעילויות כיד הדמיון ויש לי גיבוי מלא מהרשות המקומית. השאלה היא אם זה מה שכיוונתם אליו במדיניות של הניהול העצמי.
רחל אלניר
קודם כול, זה כתוב וזה מעוגן בחוזר מנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
מה מעוגן?
רחל אלניר
מה מותר לו ומה אסור לו. למשל, הוא יכול להחליט שהוא רוצה לעשות שם חתונות. הוא לא יכול לעשות שם אירועים.
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל מה מותר לו. אל תגידי לי מה לא מותר לו.
רחל אלניר
מותר לו להשכיר את הכיתות שלו לצהרונים, לחוגים ופעילויות, הוא יכול להשכיר לחוגים למבוגרים.
היו"ר יעקב מרגי
הוא יכול לייצר בעצמו חוגים?
רחל אלניר
זה לא הוא.
היו"ר יעקב מרגי
הוא. מנהל בית-ספר יכול לייצר חוג?
רחל אלניר
הוא מביא מישהו שמפעיל את זה.
היו"ר יעקב מרגי
את מבינה למה השאלות חשובות? צפיתי את העצירות האלה בדיון כי - - -
רחל אלניר
הוא הזכיר לי דוגמה, שלמשל במגזר הערבי - - -
היו"ר יעקב מרגי
שניה, לפני הדוגמאות. לא לחינם היה צורך בתזכיר, כי באמת רצו להסדיר את הנושא הזה. יכולתי לעשות מידת בת יענה ולשכוח מזה שהיה פה דיון, קדנציה תסתיים והעסק מתנהל. אני אומר לכם, רבותי: היום העסק מתנהל בלי הסדרה. יכול להיות שחלק מוסדר, אבל חלק מהדברים לא מוסדרים ויש שטחים אפורים. לא תוכלו לבוא בטענות למנהלי בתי-הספר. על הדרך אנחנו, חברי הכנסת, שמשקיעים ימים ולילות כדי לצמצם כמה שאפשר פערים בחינוך – אנחנו יודעים שאי אפשר לחסל את הפערים, אבל לא יתכן שביד אחת אנחנו מניפים צמצום פערים וביד השניה אנחנו דוחפים ומעצימים את הפערים. כשאני שואל, השאלה שלי באה ממקום כזה. ברגע שנותנים אוטונומיה של ניהול עצמי – ואין לי משהו נגד ניהול עצמי – אני, כרגולטור, צריך לוודא שבכלי הזה אתם לא מעצימים פערים. כשאת אומרת לי הכנסות עצמיות וזה לא מתוחם, זה לא בצורה מסודרת, לא חוקית ולא מנהלית, ההערכה שלי היא שיכול להיות שיהיו בתי-ספר ורשויות מקומיות שיצליחו לתת בערוץ של הניהול העצמי – וטוב שכך – כמה שיותר ולייצר. אבל יש רשויות מקומיות שהחתך הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה ושל הרשות המקומית לא יאפשר זאת. אנחנו מתעסקים במערכת חינוך ממלכתית, שאמורה לתת הזדמנות שווה לכל תלמיד, כמה שאפשר. פה אני לא מקבל את המענה, וזה הקושי שלי.
רחל אלניר
זה נכון שיש בתי-ספר שיש להם קרוונים, שאין להם אפילו מה להשכיר. הם לא יכולים לגייס שום הכנסה אחר הצהרים. אבל מה שאנחנו רואים – ושלחנו לכם את זה במסמך - במאגר הכספי שלנו, שאספנו מכל הרשויות בארץ, בתי הספר החלשים, סל התלמיד שלהם הוא יותר גבוה בממוצע מסל התלמיד של בתי הספר החזקים.
היו"ר יעקב מרגי
רואים. אין ספק שהתקצוב הדיפרנציאלי מכסה את הדלתה הזו. אבל - - -
רחל אלניר
אנחנו רואים בצד זה שההכנסות העצמיות של בתי-הספר החזקים, נכון שהן יותר גבוהות לעומת בתי-הספר החלשים, אבל אנחנו רואים שהפער הממוצע בין סל התלמיד של משרד החינוך עם הממוצע של ההכנסות העצמיות קטן.
היו"ר יעקב מרגי
מצטמצם, ראיתי. בסדר, זה עובד ביחס הפוך.
רחל אלניר
זה נותן תשובה למה שאמרת.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שהכנו קצת שיעורי בית, וזה עולה גם מהמסמך שלך, שרשויות חלשות, למרות שהן בחסר בהכנסות העצמאיות בסוף השנה נמצאות ביתרות בסוף השנה בגלל אי-מימוש ואי-יכולת ביצוע.
רחל אלניר
אסביר את העניין הזה. אנחנו ציינו את זה בתוך המסמך. אנחנו רואים את התופעה הזו בעיקר ברשויות שהן רשויות חלשות.
היו"ר יעקב מרגי
זו לא תופעה, זה כמעט מדע מדויק. אל תגדירי את זה כתופעה.
רחל אלניר
המדע המדויק הזה נמצא בעיקר ברשויות חלשות, ששם ההתנהלות הכספית היא לא בתפקוד מלא – נקרא לזה כך.
היו"ר יעקב מרגי
זה אחד הפרמטרים.
רחל אלניר
זה אומר שהם מעכבים כספים, הם לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר.
רחל אלניר
ואז בתי-הספר מן הסתם לא רוצים להוציא כספים ופשוט אוגרים את הכספים אצלם מחשש שלא יהיה להם כסף לשלם חשמל ומים.
היו"ר יעקב מרגי
יפה, את רק מחזקת.
רחל אלניר
אני יודעת, הרי אנחנו כתבנו את זה. הכובע השני הוא גם תוכנית "מרום". תוכנית "מרום" נכנסת לתוך בתי-הספר האלה.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה? למי שלא יודע.
רחל אלניר
זה התקצוב הדיפרנציאלי. היא נכנסת לתוך בתי-הספר האלה שיש להם קושי בתפקוד, ואחד הדברים הוא לסייע למנהל בית-הספר לנתב את המשאבים שלו. זה לא בא רק בכספים, זה גם בשעות; גם השעות שיש לבתי-הספר האלו במסגרת התקצוב הדיפרנציאלי לא תמיד ממומשות כיאה כי התפקוד שם חלש. בשביל זה תוכנית "מרום" נכנסת לבתי-הספר. אנחנו נכנסים ל-700 בתי-ספר יסודיים וחטיבות ביניים למשך חמש שנים כדי לסייע לבתי-ספר האלו לנצל נכון את המשאבים, גם הכספיים וגם השעתיים. זה לא מופיע פה, זה הכובע השני שלי.
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק שההתערבויות האלה באות לצמצם את הדלתות האלה. אבל אני רוצה לוודא בדיון הזה שאם החלטתם שהרפורמה של הניהול העצמי הצליחה, תצטרכו להסביר לנו איך החלטתם שהיא הצליחה. אם כן – התזכיר הזה חייב לעבור. לא הייתי רוצה להשאיר את זה בתחום האפור, שכל מנהל בית-ספר רואה את רפורמת הניהול העצמי איך שהוא רואה או איך שהמפקחת שלו רואה או איך שראש העיר שלו רואה.

יש פה נקודה שמדליקה אותי, ותצטרכו לתת לי הסברים. בקטע של העצמאות הפדגוגית - -
רחל אלניר
גמישות פדגוגית.
היו"ר יעקב מרגי
גמישות פדגוגית. אני קורא לזה "עצמאות". אנחנו לא יכולים להחליט להחליף ספרי לימוד אחרי כמה שנים בגלל שזה פוגע בעצמאות הפדגוגית, אבל לאחרים אפשר, כשזה נוגע במהות ממש. פה תצטרכו לתת הגנות. אנחנו צריכים לצאת רגועים שילד בהרצליה וילד מרשות חלשה – לא רוצה לציין שם, כי זה לא נכון לעשות – יקבלו מהמדינה בחוק - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אי-אפשר להרגיע אותך. אם בזה אתה רוצה מזור לאי-שקט שלך - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לוודא. אמרתי מראש שאנחנו נאבקים לצמצום פערים – אני חושב שכל מי שיושב פה. מצד שני, אני לא רוצה שדברים טובים שהמשרד עושה יעצימו פערים. אני רוצה לוודא שאתם, כמשרד, מוודאים שכל תלמיד במערכת החינוך הממלכתית מקבל את אותן אפשרויות פדגוגיות. אמרת שבמקומות חלשים אתם מתערבים ונותנים את הדחיפה, אז לוודא זאת. אני יודע שאי אפשר להשוות את היכולות של כל הרשויות, לכן נולדה בכלל כל הסוגיה של התקצוב הדיפרנציאלי. אבל בנושא של תזכיר החוק – להשלים אותו, להביא אותו לידי בשלות והעברה בהסכמה ונשמע.
רחל אלניר
על זה אנחנו נמצאים בדיבור עם השלטון המקומי ואנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
כבר שנה כמעט מדברים ולא יוצא. בסדר, נשמע. ברשותכם, נעצור פה, ניתן לחברי הכנסת להתייחס ולאחר מכן לאורחים. נציגת השלטון המקומי, מתי שתרצי להתערב. בבקשה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
עניין הניהול העצמי הוא עניין חשוב מאוד. אני, כמורה לשעבר, יודע כמה זה חשוב שצוות בית-הספר הא שינווט את התקציב שלו גם כדי להשתחרר קצת מהרשות ומכל העיכובים. כשהתקציב היה ברשות, הרבה פעמים כשהרשות היא במצב גרוע מבחינה כספית אז אולי לא יגיע כלום לבית-הספר.

שאלתי היא בקשר לפיד-בק מבתי-הספר, ותחילה: מה השפעת הניהול העצמי על כל האווירה בבתי-הספר – על ההישגים של התלמידים, על כל הדברים, אם הם פדגוגיים, אם הם חברתיים בבית-הספר. משום שהעיר לי חברי יוסי שכל העניינים פה הם ניהוליים, ביורוקרטיה ואין כל כך אזכור לעניין של התלמידים, של ההישגים שלהם, אם זה שיפר את המצב בבתי-הספר.

לא הבנתי בקשר ל-25% גמישות פדגוגית. הכוונה היא שבידי מנהל בית-הספר לשחק עם העניין הזה? אפשר להבהיר את זה? דבר שני, בעניין הפיד-בק של בתי-הספר מהשטח.
היו"ר יעקב מרגי
תסבירי איך הגמישות הזאת מתבצעת, אם היא מתבצעת.
רחל אלניר
היא מתבצעת. עד לפני שנתיים או שלוש קבעו למנהל בית-הספר כמה שעות לימוד הוא צריך ללמד בכל מקצוע ומקצוע. אמרו לו: מתמטיקה – שש שעות; שפה – שש שעות; מדעים – שלוש שעות.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני עוצר אותך. אם הוא יחליט ללמד פחות משש שעות? הייתי מנהל בית-ספר; את יודעת מה זה עצמאות פדגוגית ולמה אני מתנגד? כי אתם מיישמים אותה לא נכון. עצמאות פדגוגית זה לאפשר למנהל ללכת להורים ולהגיד להם: במקום ללמוד שש שעות מתמטיקה, מותר לי שילמדו אצלי עשר שעות – תממנו את זה. יכול לעשות את זה מנהל ברמת השרון, לא יכול לעשות את זה מנהל בדימונה.
היו"ר יעקב מרגי
היטיב לבטא מה שאני התפתלתי.
רחל אלניר
זה בדיוק מה שאני רוצה לומר לך.
מאיר כהן (יש עתיד)
זאת עצמאות פדגוגית. אם משרד החינוך באמת רוצה עצמאות פדגוגית, הוא צריך לאפשר לי גם להחליט שאני לא רוצה ללמד מחשבת ישראל או לא רוצה ללמד תנ"ך, נניח.
רחל אלניר
אבל אי-אפשר להעלים מקצועות.
מאיר כהן (יש עתיד)
אז איפה העצמאות הפדגוגית? העצמאות הפדגוגית זה מכבסה לכך שמנהלים יכולים להוסיף שעות במקצועות במימון ההורים. זה הדבר היחיד.
רחל אלניר
ככה אתה מסתכל על זה, אבל אני רוצה לומר לך - - -
היו"ר יעקב מרגי
רחל, תרשמי לך. אני רוצה שגם חבר הכנסת יוסי יונה יתייחס.
מאיר כהן (יש עתיד)
ואני לא נגד משרד החינוך.
רחל אלניר
הייתי מנהלת בית-ספר עד לא מזמן והשתמשתי בזה עוד לפני שהיה ניהול עצמי.
מאיר כהן (יש עתיד)
גם אני. אין לזה משמעות, וזה לא 25%. אתם פשוט מציירים תמונה ברורה.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לקדם בברכה את האמא הטריה, חברת הכנסת מירב בן ארי. בבקשה, יוסי יונה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הרעיון של חיזוק המנהל או המנהלת, העצמתם, האוטונומיה שלהם, הגדלת שיקול הדעת שלהם – הן של מנהלים והן של מורים – ברור שזה מקבל את תמיכתנו ואנחנו חושבים שזה דבר חשוב. חברי מאיר כהן עשה את המעשה הנדרש – הוא חיבר את המרכיב של ההעצמה ושל ניהול עצמי עם הסוגיה של משאבים ושם את אצבעו על אחת הנקודות הכי כואבות והכי רגישות. כפי שציינו לפני כן, מה שחסר לי במצגת שהבאתם בפנינו שתחת המושג "הישגים" ראינו בעיקר את ההצלחה שלכם להנחיל את התרבות הארגונית הזו לתוך בית-הספר. מה שחסר זה לומר כיצד הדבר הזה השפיע על הישגי הלימודים של התלמידים.
היו"ר יעקב מרגי
או התמונה הבית-ספרית, כפי שאתם מגדירים את זה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
נניח שהיינו אומרים מחקר מאוד פשוט ומורכב בו-בזמן – פשוט לתאר אותו אבל קשה לעשות אותו. ניקח נקודת זמן Tn כלשהי לפני שהיתה התרבות הניהולית החדשה של ניהול עצמי, ולקחנו Tn+1 לאחר חמש-שש שנים וראינו עם קבוצות ביקורת מה קרה לבתי-ספר שהכניסו את הניהול העצמי, עד כמה הישגי התלמידים השתפרו במידה משמעותית, כך שנוכל לברך על המוגמר ולהגיד: אנא הכניסו את התרבות הניהולית הזו באופן מואץ לכל מערכת החינוך, מהגנים, בתי-הספר היסודיים, חטיבות הביניים וכן בתיכונים. אבל אין לנו, לפחות כאן, את הנתון הזה.
היו"ר יעקב מרגי
ברשותך, אני רוצה להוסיף משפט. המדינה שמה פה 200 מיליון שקלים. לא הייתי רוצה לחשוב שהמדינה היתה נדיבה לשים 200 מיליון שקלים כדי להשתחרר ממשהו ולהעביר ללא ערכים חינוכיים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מן הסתם. אני רוצה להוסיף את הנתונים של הממ"מ, שאני חושב שפחות או יותר הם מתיישבים עם הנתונים שאת הצגת בפנינו, רחל, לגבי הסכום הממוצע לתלמיד בתוספת הסיוע לניהול, שמשרד החינוך מוסיף ומבקש לפצות על הפערים. בסופו של דבר יש תוספת משמעותית, אבל היא מתקזזת וגם לא עולה בקנה אחד עם ממוצע ההכנסות הנוספות לתלמיד שמגיעות מכל הפרויקטים הללו – כמו השכרת מבנים ועוד ועוד. עדיין הפער עומד על 78 שקלים בין הרובד החזק - - -
רחל אלניר
למדד הנמוך. זה לפי בתי-ספר, לא לפי רשויות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן. על כך מוסיף המסמך, שאומר שההכנסות האלה, של הניהול העצמי, כוללות גם תשלומי הורים, שפה הם לא נכנסו לחישוב. זאת אומרת, הם מגדילים באופן מאוד משמעותי את הפערים ביכולות הכלכליות.
מאיר כהן (יש עתיד)
באופן דרמטי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
באופן דרמטי. מה השאלה שאנחנו רוצים להציג בפנייך, גברתי? להביא את המובן מאליו. המובן מאליו הוא ברור, אנחנו דשים בו ועוסקים בו תקופה ארוכה – אנחנו רואים פערים מאוד מאוד גדולים בין הישגי התלמידים שמתגוררים ברשויות חזקות לבין אלה שמתגוררים ביישובים מוחלשים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
מה שהיה הוא שיהיה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן, ויש לנו את זה. קשר הברזל בין מקום מגוריו של האדם לבין הישגיו הלימודיים – הטרגי אפילו, הייתי אומר – שכאילו עתידו של הילד נקבע על פי מקום מגוריו, ההכנסות של ההורים שלו ואנחנו יכולים לצפות, פחות או יותר, סטטיסטית, מה יהיו סיכויי החיים שלו. אנחנו, גם כנציגים של הכנסת או המדינה, אומרים – אני חושב, אדוני היושב-ראש, שאמרת את הדברים נכוחה ובצורה מאוד מאוד ברורה – שאנחנו יכולים להכיל, לסבול אי-שוויון כזה או אחר כי לא נחיה במדינה אידיאלית, שבה יש שוויון, תמיד יהיה מרכיב כזה או אחר של אי-שוויון. אבל אנחנו לא רוצים להשלים עם אי-שוויון שדווקא הולך וגדל.
היו"ר יעקב מרגי
גדל ומעצימים אותו.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מה אנחנו רוצים לומר לך, גברתי ובכירי משרד החינוך ולשר החינוך? אתם יודעים מה – ניהול עצמי; אתם יודעים מה – מאפשרים פה ושם גם לגייס כספים מההורים והרשויות יכולות לסייע ולחזק את בתי-הספר; אבל אם לא יהיה מהלך מלווה של חינוך דיפרנציאלי דרמטי, שהמדינה תפצה באופן דרמטי על הפערים ותחשב מה טיבם, מה גודלם ומה היקפם של הפערים הללו, הן שבאים מהרשויות והן שבאים מהכנסת ההורים וכו', הרי שגזרנו גזירת גורל, גזרנו גזירת מוות על העיקרון של שוויון ההזדמנויות בחינוך. זה מה שמתהווה לנגד עינינו המתקוממות. לא הייתי אומר המשתאות, כי אנחנו כבר לא משתאים, אנחנו מתקוממים נגד המציאות הזאת. אני חושב שמשרד החינוך, וגם מדינת ישראל, לא מוכן ולא רוצה להתמודד עם האתגר הזה.

לכן אני חוזר, ובכך אני מסיים אדוני היושב-ראש, להערה של חברי מאיר כהן: משעה שאנחנו עומדים על הזיקה המאוד עמוקה בין האוטונומיה הפדגוגית של המנהל ושל בית-הספר לבין המשתנה הכלכלי, הרי שאנחנו רוצים להתריע שוב ושוב: גברתי, רבותי, מערכת החינוך, אתם משתפים פעולה עם העמקת אי-השוויון במערכת החינוך הישראלית והופכים אותנו למדינת עולם שלישי בה מעמדו הכלכלי של האדם הוא זה שיקבע את סיכויי החיים שלו. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה להשלים?
מאיר כהן (יש עתיד)
אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, בשדולה לצמצום הפערים שאלנו 20 מנהלים שאצלם יש ניהול עצמי, סביב הנקודה של ה-25% חופש פדגוגי. נדהמנו לגלות שאצל כולם ההתייחסות היא התייחסות לשיח בינם לבין ההורים – איפה אפשר להרחיב, מה אפשר לעשות בפיזיקה, מה אפשר לעשות במתמטיקה ולהכניס כל מיני דברים אחרים לתוך המערכת. לא ראיתי שם מנהל בית-ספר שאמר: יש לי כלים או יש לי פלטפורמה שאני יכול אכן לשנות 25% מהנושאים הפדגוגיים. לכן זה מחזק את מה ששנינו אמרנו.

בסיפור הזה חסרה לי העמדה של מרכז השלטון המקומי. למה? אני תומך נלהב של הרעיון הזה. כמנהל בית-ספר עשיתי את זה, כי ביקשתי לעשות את זה, אבל לא נוכל להשלים את המהלך הזה בלי שיהיה ברור שמשרד החינוך צריך לתת תקצוב דיפרנציאלי בכסף תוספתי. ולמה אני מפנה את בקשתי למרכז השלטון המקומי? מרכז השלטון המקומי הוא זה שמתנגד לתקצוב דיפרנציאלי, בטענה הצודקת שאי-אפשר לקחת מהחזקים ולתת לעניים. אני אומר: בסדר גמור. דיברתי בזמנו עם ראש עיריית תל-אביב ואמרתי שאנחנו צריכים לייצר מצב שזה ייהנה וזה לא יחסר. לכן אמרתי למשרד החינוך: קחו כסף תוספתי, אין שום בעיה. תשאירו את מה שיש לתל-אביב ולחיפה ותביאו כסף תוספתי. עם הכסף התוספתי הזה אפשר להשלים את הפערים.

סליחה שהייתי בוטה, זה לא משהו אישי, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא היה בוטה, הוא היה נחרץ.
רחל אלניר
זה בסדר. הוא היה מנהל בית-ספר, אנחנו מבינים אחד את השני.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני אומר לך, בדקתי את זה עם מנהלים במרכז הארץ ותאמיני לי, גברתי, שנדהמתי לגלות בתי-ספר שבהם לומדים התלמידים 12 - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חייב להפריע. הוא היה מנהל בית-ספר, היה ראש רשות והיה שר – נשאר מנהל בית-ספר.
רחל אלניר
זה התפקיד הכי חשוב במדינה בעיניי.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה המקצוע, השאר זה הובי. נדהמתי לגלות, אדוני היושב-ראש, בחלק מהערים במרכז הארץ שילדים מקבלים במערכת השעות 12 שעות מתמטיקה ו-14 שעות פיזיקה, וזה היה החופש הפדגוגי.
רחל אלניר
אבל זה תיכונים. אנחנו מדברים על בתי-ספר יסודיים.
מאיר כהן (יש עתיד)
בסדר, זה מחלחל בכל הכוח ליסודי. אני מבקש שפעם אחת ניקח באופן אקראי מערכת שעות של בית-ספר יסודי מהפריפריה – בלי שמות – ומערכת שעות של בית-ספר יסודי במקום מבוסס במרכז הארץ. הפערים מדהימים, אדוני. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
מיכל, בבקשה. נציגת השלטון המקומי.
מיכל מנקס
קודם כול, אני רוצה שוב לברך על תפיסת העולם של הניהול העצמי. אני חושבת שכל איש חינוך, ודאי מנהלים, יברכו על המתודה הזו. זה נכון, זה אחריות - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
ובתנאי שלא יאשימו אותם בהריגה במידה שהכדורסל יתרסק.
מיכל מנקס
גם זה. אנחנו מאוד תומכים בגרסה הפדגוגית של הניהול העצמי ככלי לצמצום פערים, זו אחת ממטרות החינוך. אלא שלטעמנו הסוסים רצו מהר מדי, לא הוסדרו כל הדברים שצריך. ברשותכם, אפצל את נושא הניהול העצמי לשני מסלולים מקבילים. האחד הוא המסלול הפדגוגי, וכל השאלות שנשאלו כאן הן נכונות. אני רוצה לשבח את המשרד על תוכנית "מרום" – תוכנית "מרום" זה תקצוב דיפרנציאלי של שעות הלימוד בבית-הספר היסודי, עם כל התגבורים שצריך, וזה מטפס לחטיבות הביניים. השקעה של הרבה מאוד כספים, אנחנו מברכים עליה, גם על השיטה.
רחל אלניר
חשוב שמאיר ישמע את זה.
מיכל מנקס
ברשותך, חבר הכנסת כהן, הפרדתי בין המסלול הפדגוגי לבין המסלול האדמיניסטרטיבי, שנושקים זה לזה.
מאיר כהן (יש עתיד)
המהות של התוכנית הזאת היא הפדגוגיה. הייתי ראש עיר, לקחתי איש חשבונות אחד שניהל את כל הדברים הטכניים של בתי-הספר. תפסיקו. אם אנחנו מוציאים את הנושא הפדגוגי – הוצאנו את הליבה. אז מה השארנו? אז אני, כראש רשות, נוח לי להעביר את זה למנהל בית-הספר המסכן, שממילא התשתיות נבנו לפני 40 שנה, ואני אומר לו: אתה אחראי לכל ילד שנפצע. אז מה עשינו בזה?
מיכל מנקס
אז מה שאמרתי זה שאני מברכת על תוכנית "מרום", שהיא תוכנית פדגוגית תוספתית דיפרנציאלית של שעות. מה שנכנס לניהול העצמי זה מינהלות ודברים שאנחנו היום עסוקים בפיצוח ופתרון בעיות, שהן בעיות של הבדלים בין החוקים שמחויבת בהם הרשות המקומית – ראה חובת הדיווח למע"מ על נכסי קרקע, במיוחד עם הם מושכרים לצד שלישי. חייבת הרשות לדווח. איפה הבקרה? אין מנגנונים שבהם מנהל בית-ספר מורשה להשכיר את נכס העירייה ולקבל הכנסות. זו אחת הסוגיות הלא פתורות, אנחנו יושבים עם משרד החינוך וכנראה נפתור גם אותה.
מאיר כהן (יש עתיד)
לכי לבני בדימונה ותראי איך פתר.
מיכל מנקס
אנחנו מכירים, ומנהל אגף החינוך של בני שותף לדיונים.
מאיר כהן (יש עתיד)
מנהלי בתי-הספר משכירים ומקבלים את הכסף.
מיכל מנקס
בהחלט. אבל אני רוצה לדבר על ההזדמנות של הרשות המקומית או מנהל בית-הספר במקום שבו ההזדמנות רבה יותר מהסכום. מנהל בית-ספר בתל-אביב יכול להיות יזם, יכול בהחלט להשכיר חללים לשימוש ילדיו והוריהם, מותאמים לנהלים שנקבעו. לא יכול לעשות זאת מנהל בית-ספר בפריפריה הרחוקה, שההזדמנויות שונות - קהל היעד הוא אותו קהל יעד, מי שעושה את חוג הספורט זה אותו אדם – זאת אומרת שמנענו ממנו את היכולת להכנסה.

באותה נשימה אני אומרת שמרכז השלטון המקומי לא מתנגד לתקצוב דיפרנציאלי. כמו שנאמר כאן, מרכז השלטון המקומי מדבר על תוספת למי שצריך, ומי שצריך תוספות מקבל פחות מדי.

לא התעמקתי במצגת, אבל המצגת שהוצגה כאן על-ידי משרד החינוך מדברת בשתי שפות. התקצוב הדיפרנציאלי עובד לפי למ"ס – אשכולות למ"ס של הרשות – והתקצוב פר תלמיד הוא לפי מדד טיפוח בית-ספרי, ואלו הן שתי שפות. בעיר שהיא באשכול למ"ס 7 יש בתי-ספר ממדד טיפוח 1 ועד 10 ויש בעיה לרשות כזו לנהל את בתי-הספר. אנחנו גם רואים כאן שיש דלתא מאוד גדולה של הכנסות, ממדד טיפוח 5 ומטה - אמנם ברשויות החזקות יותר, לכאורה או לא לכאורה. אבל יש כאן פיחות זוחל, ועם כל המעורבות והקיום המשותף, משרד החינוך נוגס שוב ברשויות בדרך זו או אחרת.

אני רוצה להתעכב על בתי-הספר הקטנים. יש בעיה במעבר לתקצוב פר תלמיד בסך הכול המתקבל לרשות. רשויות שבהן בתי-ספר קטנים נאלצות להוסיף כספים, שלא בהכרח יש להן, במיוחד כשהן רשויות קטנות בפריפריה. עדיין, לצערי, לא נמצאה נוסחה. יש תשע רשויות שנקראו על-ידי משרד החינוך להצטרף לתוכנית, נאמר שם הכול, אפילו לראש הרשות נכתב שבתי-הספר שברשות שלו יותר משאבים. זה נחמד, רק לא סיפרו לו את כל האמת, שלעתים יש מצב שהוא יצטרך להוציא כספים, ולא שאני נגד הוצאת כספים של הרשות והשקעה בחינוך, אלא שלא כולן יכולות.
רחל אלניר
הוא מוציא את זה, דרך אגב, ללא שום קשר לניהול עצמי כי המעבר מפר כיתה לפר תלמיד לא קשור לניהול עצמי. כשכתבנו במכתב שהוא יקבל תוספת – הוא יקבל תוספת. הוא מוציא את הכספים שהוא צריך להוציא, אין לזה שום קשר לניהול העצמי. חשוב להבהיר את זה.
מיכל מנקס
יש לזה קשר מהותי.
מאיר כהן (יש עתיד)
בית-ספר קטן לא יכסה את עצמו, בלי שום קשר לניהול העצמי.
מיכל מנקס
אז על אחת כמה וכמה, לא נטיל עליו אחריות שהוא לא עומד בה. הרשות המקומית לא תמיד יכולה לעשות את זה.

אני רוצה לסכם: אנחנו בעד התוכנית.
היו"ר יעקב מרגי
מיכל, אתם בהידברות שנה?
מיכל מנקס
אנחנו בישיבות לא פשוטות.
היו"ר יעקב מרגי
ולאן זה הולך?
מיכל מנקס
רק למקום טוב.
היו"ר יעקב מרגי
אפילו הקדוש ברוך הוא אמר לישראל: "זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר", אבל הם הלכו 40 שנה.
לירון ספרד
אנחנו לקראת מיצוי של הסוגיות.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה לקראת?
לירון ספרד
אנחנו בתקווה שעוד במושב הזה נבקש מהוועדה להכין את החוק לקריאה שניה ושלישית.
מאיר כהן (יש עתיד)
אתה מוקלט.
לירון ספרד
אני מזכיר שהחוק עבר בקריאה ראשונה. התכנסנו בפתח המושב הקודם, ואני מקווה שעכשיו, כשנפתח מושב הקיץ - - -
היו"ר יעקב מרגי
במהלך המושב הזה?
לירון ספרד
אנחנו בתקווה שכבר במושב הקיץ הוועדה תוכל להכין את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית.
היו"ר יעקב מרגי
מיכל?
מיכל מנקס
הלוואי. אנחנו בדיאלוג מתמיד.
היו"ר יעקב מרגי
תתייחסו לכל הנקודות. אבל לפני שתחגגו על חקיקה, אני רוצה להתעכב על מה שיוסי יונה אמר - מה שחשוב לי זה בחינת התרומה. הרי זה פרויקט שמתגלגל כבר מתשע"ב, ההחלטה הראשונית היא משנות ה-90'. לא יתכן שלא עשיתם בדיקה מה התרומה של זה, לא מבחינת הניהול הכספי האדמיניסטרטיבי, אלא התרומה הערכית חינוכית לתמונה הבית-ספרית.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
העניין החינוכי זה העיקר. בסוף זה לא ביזנס.
היו"ר יעקב מרגי
הייתי רוצה שהממ"מ יתייחס לכמה נקודות שלא נגענו בהן.
אסף וינינגר
תודה, כבוד היושב-ראש. אני ממרכז המחקר של הכנסת. יש לי שתי שאלות לרחל, ואולי אצליח לחדד גם כמה דברים שנאמרו כאן. דיברת על אוטונומיה פדגוגית של 25% משעות התקן. אני חושב שבהתייחס לדברים שחבר הכנסת מאיר כהן אמר, חשוב גם לציין שמדובר ב-25% משעות התקן ולא שעות תוספתיות, תשלומי הורים או תל"נים, כמו שאפשר אולי בטעות לחשוב.
היו"ר יעקב מרגי
על זה עוד לא דיברנו.
אסף וינינגר
נכון. אבל חשוב להדגיש שכשהמשרד מדבר על אוטונומיה פדגוגית הוא מתייחס ל-25% משעות התקן. אנחנו מכירים את השיח שמתקיים בנוגע לניהול עצמי ולזה שמבחינה פדגוגית מערכת החינוך עדיין שבויה במין מלכודת של ריכוזיות, שהיא לא מצליחה להשתחרר ממנה לגמרי.

התייחסת למתנ"ה, והשאלה שלי האם ההנחיות שיש שם למנהלים - ובכלל זה הטבלה של איך להתייחס לשעות התקן, עם המלצות כמה שעות - לא עומדות בסתירה לכל הרעיון של הניהול העצמי, כי כמעט כל שעות התקן צבועות לפי ההמלצה? אז אמנם זו המלצה וזה לא בהכרח מחייב לחלוטין, אבל השאלה היא אם משרד החינוך או הפיקוח לא רואים את זה כמשהו מחייב ולא רואים את זה כמשהו שמחייב גם את המנהלים עצמם. אני חושב שזה משהו שעלה גם בסקר של ראמ"ה, שיש מנהלים שלא מבינים איך הרעיון של האוטונומיה הפדגוגית עולה בקנה אחד עם ההמלצות של מתנ"ה, וזה גורם אולי לבלבול. השאלה שלי היא איך אתם פותרים ומתמודדים עם העניין הזה.

השאלה השניה, אחד מרכיבי התוכנית מאפשר לבית-הספר לגייס משאבים ממקורות לא ציבוריים, וראינו שההכנסות העצמיות של בתי-ספר חזקים גבוהות פי ארבעה מההכנסות של בתי-ספר חלשים, כשהתוספת הדיפרנציאלית מכסה חלק – אפשר לומר אפילו שאת הרוב – אבל עדיין, אם נסתכל על בית-ספר שיש בו 500 תלמידים, מדובר על פער בסביבות 40,000 שקלים, שנוצר בגלל שאין כיסוי של כל הדלתא.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה הממוצע.
אסף וינינגר
כן. ראינו שבתי-ספר קטנים - כפי שמיכל אמרה ואני חושב שזה מופיע גם בספר של ראמ"ה – יש אתם בעיה, וחלקם גירעוניים. זאת אומרת, ההכנסות העצמיות שלהם לא מכסות את העלות של בתי-הספר. דיברנו גם על זה שהכנסות בית-הספר לא קשורות בהכרח לניהול העצמי וזה היה מתקיים ממילא, אבל יש הכנסות מתשלומי הורים, שגם שם, לפי הנתונים שקיבלנו מכם, בבתי-הספר החזקים הן גבוהות פי ארבעה מההכנסות בבתי-הספר החלשים.
היו"ר יעקב מרגי
זה דיון בפני עצמו. אני ברומן מתמשך עם אגף פיקוח ובקרה שלכם - - -
רחל אלניר
בדיוק. לא אתי, לא מנדט שלי.
היו"ר יעקב מרגי
יש שם חגיגה שלמה. יש בתי-ספר שאני לא יודע אם עושים צחוק מהחוק, אבל הם עושים צחוק מכל הסוגיה של תשלומי הורים.
אסף וינינגר
בנוסף יש את ההכנסות הנוספות שמגיעות מהרשויות המקומיות, שהן לא חלק מסל תלמיד. מינהלת הניהול העצמי, לכם יש את מאגר המידע הכספי ואתם מכירים ויודעים את כל ההכנסות שמגיעות לבתי-הספר בניהול עצמי, כולל תשלומי הורים וכולל ההכנסות הנוספות מהרשויות המקומיות. השאלה היא אם אתם עושים איזשהו מעקב, איזושהי בדיקה שוטפת אחרי מכלול ההכנסות כדי לבצע עדכונים, התאמות בתוספת הדיפרנציאלית כדי איכשהו לצמצם את הפערים שנוצרים באמצעות ההכנסות העצמאיות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ראמ"ה, חגית.
חגית גליקמן
צהרים טובים. אנחנו מלווים את הניהול העצמי החל מההתחלה, כשרוב מטרתו היתה מעצבת - כלומר, להאיר קשיים תוך כדי, כדי שיוכלו לשנות. אני חושבת שמינהלת ניהול עצמי היתה דוגמה טובה לשלוש שנים פוריות, במובן של כיצד מחקר הערכה מלווה יכול לסייע לתוכנית להשתפר.

אני רוצה להזכיר, שלפחות לפי התפיסה שלנו ולפי הבנתנו, ניהול עצמי לא נועד לצמצם פערים. המטרה של צמצום הפערים איננה מטרה מוצהרת של הניהול העצמי.
היו"ר יעקב מרגי
אמרנו את זה. אמרנו שאנחנו צריכים לוודא שלא יהפוך לכלי להעצמה. הבהרנו את זה מההתחלה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אז איך היית מגדירה את המטרה המרכזית של הניהול העצמי? התרבות הארגונית הזאת, למה היא נועדה?
חגית גליקמן
לפי תפיסתנו, אחד הדברים המרכזיים שעומדים מאחורי הניהול העצמי הוא שבית-הספר יודע טוב יותר מה קורה בבית-הספר, וזו אותה תפיסה שעומדת מאחורי האוטונומיה. הוא יכול להתאים את הפעולות שלו, אם יהיה לו מספיק מרחב לעשות שינויים על דעת עצמו.
רחל אלניר
אנחנו מתבססים על התפיסה של בתי-ספר אפקטיביים. בכניסה של הניהול העצמי אנחנו מתבססים על התפיסה הזאת ואומרים שקיומו של בית-הספר חייב להיות אפקטיבי. מה זה אומר אפקטיבי? זה אומר שצוות עובד זה צוות מקדם את התלמידים, זה צוות שרואה את הפרט.
היו"ר יעקב מרגי
אחד הכלים הוא העצמאות הניהולית.
רחל אלניר
כן.
חגית גליקמן
כן. אני - צוות בית-הספר – מכיר יותר טוב את הצרכים של בית-הספר, לכן תנו לי את הכלים להתאים את העבודה שלי לצרכים של בית-הספר. התפיסה של המנהלים שנכנסו לניהול העצמי היא שיש בכך שיפור, כלומר הם כן רואים – אולי לא מספיק, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם מרוצים מהמעמסה שהוטלה עליהם?
רחל אלניר
אף אחד לא רוצה לחזור בו.
היו"ר יעקב מרגי
רחל, תני למי שבדק את זה. את נוגעת בדבר.
חגית גליקמן
שביעות הרצון של המנהלים ממעבר לניהול עצמי היא גבוהה, ראינו את זה לכל האורך. עם הזמן - מתשע"ב, לתשע"ג ולתשע"ד – היא עלתה.
היו"ר יעקב מרגי
המשרד נתן להם את כל הכלים?
חגית גליקמן
יש עוד לשפר. הם לא רוצים לחזור למצב ללא ניהול עצמי. הם רואים בניהול העצמי יכולת השפעה ומשהו שתומך ומשפר את השליטה הפנימית שלהם. היו קשיים – היו קשיים עם בתי-ספר קטנים, בתי-ספר עם תשתיות ישנות. אבל בסך הכול, שביעות הרצון עלתה.

עוד דבר אחד שאנחנו יכולים לראות, אם אנחנו מסתכלים החל מתשע"ב עד תשע"ה על ההישגים בבתי-הספר היסודיים במיצ"ב, אנחנו רואים שלא היה שינוי בהישגים במדינה כולה בסך הכול. בתשע"ו ראינו שינוי ראשוני, ואנחנו מקווים להמשיך.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה היא ממה. את יכולה להצביע?
חגית גליקמן
הניהול העצמי יצר איזשהו שינוי, ואת זה אנחנו לא רואים בתמונה הכללית.
היו"ר יעקב מרגי
אם כך, איך אפשר לחזק את התכלית הראויה שלשמה נוצר הניהול העצמי?
מאיר כהן (יש עתיד)
מה התכלית, צמצום פערים?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אפקטיביות.
מאיר כהן (יש עתיד)
אגיד לך למה מנהלים אצלי היו מרוצים, כי אמרתי שעד היום שילמתי חשמל - דוגמה קטנה. בית-ספר עם 20–25 כיתות שהיו מדליקים חשמל, הלכו הביתה והחשמל דלק כל הלילה. עבר המנהל לניהול עצמי, אמרתי לו: תדאג להוריד את תקורות החשמל. כל מה שאתה מוריד הוא לטובת בית-הספר, וכנ"ל עם עוד אלף ואחד דברים, כמו השכרת מבנים וכו'. אז הם באמת היו מרוצים, כי מנהלת בית-ספר יסודי שיש לה בסוף השנה עוד 70,000 או 80,000 שקלים שהם שלה – זה המון כסף. עם זה הם קנו חוגים ועשו עוד כל מיני דברים. הדבר הזה ברור.
חגית גליקמן
אני מסכימה עם מה שרחל אמרה, שהניהול העצמי, יחד עם התקצוב הדיפרנציאלי ותוכנית "מרום", מהווה פלטפורמה שמאפשרת לעשות את אותם שינויים – היא מאפשרת להרחיב את האוטונומיה ולחזק. זו גם תוספת של שעות לבתי-ספר מתקשים מרקע חברתי-כלכלי נמוך וגם - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה זמן "מרום" קיימת?
רחל אלניר
שנה וחצי.
היו"ר יעקב מרגי
בחנתם אותה בשלב מסוים?
רחל אלניר
אנחנו נמצאים בתהליך, יחד עם ראמ"ה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקווה. אוי ואבוי אם גם זה לא עזר.
רחל אלניר
אני רוצה לראות בעוד שבע שנים, אחרי שנצא משם. כל עוד אנחנו שם ויש שינוי – מצוין. אבל זה לא העניין, העניין הוא מה יקרה ברגע שאנחנו יוצאים משם.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת איפה הקושי שלנו למדוד תהליך במערכות כמו משרד החינוך? כי זה תלוי הרבה פרמטרים, זה לא תלוי גורם אחד שאת יכולה להגיד: עשיתי ויש לי ריאקציה כזו או אחרת. פה אין מפלט, לא יתכן שרפורמת הניהול העצמי, שאתם אוחזים, המנהלים אוחזים וראשי הרשויות רוצים – עובדה, מצביעים ברגליים באופן חיובי, הולכים לקראת זה – ותוכנית "מרום" של הדחיפה של בתי-הספר ממדד טיפוח גבוה יותר שצריך לתת להם ובסוף לא נראה שינויים. זה אומר דרשני. יכול להיות שמנהלי בתי-הספר נוהגים שמה שהיה שלי עד עכשיו הוא שלי, וגם עם מה שנתתם אני נשאר באותו מדד. זה לא יתכן, כי הסכומים הם סכומים גדולים, זה משאבי עתק של המדינה. לא יתכן שאף אחד לא ימדוד זאת, ואם אתם מודדים זאת – חייבים לקבל תמונת מצב שזה שינה משהו.
רחל אלניר
מסכימה אתך.
היו"ר יעקב מרגי
יש אנשים שביקשו את רשות הדיבור. בבקשה, אדוני.
איציק בלוי
אני סוג של "נשות המנהלות". זה מאוד יפה לראות את האסיפה הגדולה הזאת, אין פה אפילו נציג אחד של המנהלים ובטח לא של הסתדרות המורים, כי הם עסוקים בבחירות שלהם. אז תסלחו לי שאני מגיע בתור בעל של אישה שהיא מנהלת בית-ספר ואגיד לכם מה הבעיות שאני רואה, אפילו של המשפחות של מנהלי בתי-הספר ולא מנהלי בתי-הספר. במדינת ישראל יש חוק פיקוח בתי-ספר, החוק הזה אומר שבתי-ספר ממלכתיים לא צריכים רישיון בכל שנה, ורק בתי-ספר שהם מוכש"ר – אתה בטח מכיר את זה – צריכים לקבל רישיון בכל שנה. בשביל לקבל רישיון כל שנה, כל בתי-הספר העל-יסודיים והיסודיים הערבים והחרדים עומדים ברשימה הזאת. זאת רשימה מנחה לעריכת מבדק בבית-ספר, גן ילדים ופנימייה. יש כאן בדיוק איך צריכה להיראות דלת בבית-ספר ואיך צריכה להיראות - - -
היו"ר יעקב מרגי
תתפלא לשמוע שזה לא רק ערבים וחרדים, יש גם הרבה בתי-ספר מסוגים שונים שלא נכללים בקטגוריות שהזכרת, שבחרו להיות במוכש"ר בגלל אופי.
איציק בלוי
נכון. כל זמן שהרשויות המקומיות היו אחראיות על הבטיחות זה היה בסדר גמור, הן התנהגו וניהלו את העניינים כמו שצריך. היום משרד החינוך עושה "ניהול עצמי"; תסלחו לי, הזזתי את המירכאות של "ניהול עצמי" רק למילה "עצמי". זה נעשה פתאום בתי-ספר רק של מנהלי בתי-הספר, זה של סבתא שלהם, הם אלה שצריכים פתאום לממן ולדאוג לכספים. אתם דואגים שהם יעברו על חוקים, שאני פשוט לא מבין - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מצהיר הצהרות. תביא דוגמאות.
איציק בלוי
אוקיי. דוגמה מאוד פשוטה ומאוד מפורסמת: שלושה ילדים במדינת ישראל נהרגו ממתקן כדורסל שנקרא Basket 2000. שמעתם פעם את השם הזה? המתקן הרביעי של Basket 2000 שנפל הוא במבשרת ציון, בדצמבר 2015.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה קשור לניהול העצמי?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זו אחריות פלילית של המנהלת.
איציק בלוי
משרד החינוך הוציא דוח וכתב: מתקני Basket 2000 מיוצרים - - - באותן שנים הייצור והצבת המתקנים לא נעשו על פי התקנים אשר הוגדרו. נכון להיום מוצבים ברחבי הארץ אלפי מתקני כדורסל מסוג זה בבתי-הספר. אתם באים למנהל בית-ספר ואומרים לו: תשכיר נכסים, תאסוף תרומות בשביל בית-הספר, ואתם באים אליו עם תוכנית "מרום" או כל תוכנית ואומרים לו: קח את כל הכסף שלה ותעשה פדגוגיה ותראה שהפדגוגיה השתפרה פלאים. מה קורה עם הבטיחות של בתי-הספר? מתי תעצרו? עברתי 20 תחנות כיבוי ואמרו לי מפקדי כיבוי, לא לציטוט, אחד אחרי השני שיש בתי-ספר יסודיים שאין בהם מטפים. מתי תעצרו לשאול את השאלות האלה? כש-20 ילדים יישרפו ואז תבואו אלי?
היו"ר יעקב מרגי
מר בלוי, הדיון שלך הוא דיון כשלעצמו בסוגיית חוק הפיקוח על בתי-הספר. עכשיו תתמקד בקטע של הניהול העצמי, בתור בעל של מנהלת. מה אתה סובל מזה שהיא קיבלה את הניהול העצמי?
איציק בלוי
בניהול העצמי אתם גורמים לאשתי לעבור עבירות ואני צריך לממן את זה.
היו"ר יעקב מרגי
כמו? תהיה קונקרטי.
איציק בלוי
כמו השכרת חדרים. ברוב המקומות בארץ יש עמותה שמנהלת את השכרת החדרים, אבל אם אתם אומרים למנהל בית-ספר להשכיר חדרים והוא לא מדווח על זה למס הכנסה והוא לא מדווח על למע"מ, הוא עובר עבירות פליליות.
לירון ספרד
אבל טעות ביסודך. ההשכרה היא של הרשות המקומית ולא של המנהל. אני לא מבין.
איציק בלוי
לפי החוזים שלכם, המנהל הוא - - -
לירון ספרד
לא לא, אדוני אתה טועה.
היו"ר יעקב מרגי
לירון, הוא דובר אמת. בפועל זה מה שקורה.
מירב בן ארי (כולנו)
אבל אי אפשר להשכיר חדר בבית ספר בלי הרשות - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה קורה. סליחה, זה שאני הסכמתי – כל עוד דובר בממלכתי, והתייחסתי לזה שהרשויות באמת עובדות לפי הנוהל. אומר לכם משהו שלא נעים לומר: המדינה לקחה את כל הסוגיה של המוכשר ושמה את זה בחצר האחורית. בואו נצא מתוך הנחה שבממלכתי הכול מתנהל לפי חוזר מנכ"ל, לפי הנהלים, אין חריגות ואתם יכולים לשלוח הביתה את כל האגף. לו יצויר. במוכר שאינו רשמי אתם לא מבינים מה קורה. כשהוא אמר לך שהפכתם את המנהל לבעל הבית – הוא בעל הבית. אתם אפשרתם זאת בניגוד לכל נוהל.
רחל אלניר
אין לנו בניהול העצמי מוכר שאינו רשמי. זה רק בבתי הספר הרשמיים, זה הכול.
איציק בלוי
על זה בדיוק אני מדבר. בתי הספר הרשמיים נעשו כמו המוכר שאינו רשמי – פתאום זה נעשה של המנהל. המנהל אחראי על דברים - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אשתך מנהלת בית ספר שהוא רשמי, לא?
איציק בלוי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. בלי שום קשר למה שאמרתי לגבי המוכשר, זה קיים וזה קורה ביומיום. כשאנחנו מדברים על חוק חינוך חובה חינם – הוא חל על כל ילדי ישראל. המשרד, למרות שזה מוכר שאינו רשמי, המדינה הסכימה להכניס את המילה "מוכר" והצמידה לו "רשמי".
לירון ספרד
מוכר לצורך חוק לימוד חובה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. אבל הפיקוח והבקרה, שזה יתנהל לפי נוהל שאתם תכתיבו. תכתיבו הפקר – יהיה הפקר; תכתיבו עם פיקוח בקרה צמוד – יהיה פיקוח בקרה צמוד. אבל זה לא הדיון, אני לא רוצה לחזור. תתמקד בניהול העצמי. גזלת את הזמן שלך על שטויות.
מירב בן ארי (כולנו)
לא הצלחתי להבין עד עכשיו מה הבעיה שלך עם הניהול העצמי. זה שהפיקוח לא אומר וזה שהוא לא נמצא – זה בעיה אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
זו בעיה שצריכים לטפל בה.
מירב בן ארי (כולנו)
זה שמנהל משכיר חדרים – זה גם לא - - - כי אין דבר כזה. אתה לא יכול להשכיר חדרים של בית ספר בלי אישור יושב ראש הרשות. הניהול העצמי, זה שהיא קיבלה לנהל את הכסף – מה לא בסדר? את זה לא הצלחתי להבין. הצלחת עד עכשיו להבין מה לא בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
איציק בלוי
מאיר כהן עזב כאן, אבל בבתי הספר היסודיים, בית ספר בנוי ממזכירה ומנהל. אין את כוח האדם המתאים לנהל תקציבים, לנהל את כל הדברים האלה. לא הכניסו כוח אדם.
היו"ר יעקב מרגי
לא לחינם שאלתי על כלים למנהל לביצוע המטלות האלה.
איציק בלוי
גם החלטת הממשלה על הניהול העצמי, זו היתה החלטה לעשות פיילוט וזה רץ במהירות, עד כדי כך שבפגישה שלי נועה היימן היא אמרה לי: זו כבר עובדה. אתה לא יכול להחזיר את זה אחורנית, זה מה שיש.
היו"ר יעקב מרגי
לפיילוט יש עוד משמעות בשפה אחרת.
איציק בלוי
כן, טייס.
היו"ר יעקב מרגי
זה מה שקרה להם.
איציק בלוי
כל החוק הזה שפה - - -
מירב בן ארי (כולנו)
עכשיו אמרת נקודה אחת, שזה אנשי מקצוע לטובת ניהול תקציב, למרות שהמנהל אמור לנהל. זה דבר אחד.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר במקומו, סליחה שאני מתיימר. רחל, לפני שאת מתייחסת, אומר לך בגדול, ונגעתי בנקודה שהוא אמר. א. החלטתם, וטוב שהחלטתם, מעל הראש של המנהל, והמנהל קיבל באהבה. הגענו, פחות או יותר, להתרשמות הזאת. לא ציידתם אותו בכלים. גם הסוגיה של הניהול העצמי – להגדיר איפה הוא נושא אחריות כבעל משרה ואיפה הוא לא נושא אחריות, איזה הגנות נתתם לו, איפה הוא כן צריך הגנה ואיפה הוא לא צריך הגנה. לכן אני מקווה שכשתבואו לכלל סיום התזכיר הסוגיות האלה יהיו מעוגנות, כי אי אפשר להשאיר את הדברים האלה פתוחים.
לירון ספרד
חלק מהדברים האלה כבר היום מוסדרים במסגרת חוזר מנכ"ל ניהול עצמי, שמפרט את תחומי האחריות שמועברים לבתי ספר. חשוב להגיד: אנחנו לא אומרים שאין קשיים ואין אתגרים. הריקושטים והתגובות שאנחנו מקבלים מהשטח עוזרים לנו להפיק לקחים. במסגרת ההידברות שלנו עם השלטון המקומי, אחת המטרות המרכזיות היא לחדד את גבולות האחריות שבין הרשות המקומית לבין מנהלי בתי הספר, בין היתר, כדי למנוע את אותם מצבים שמנהלים חשים – ולפעמים בצדק, אבל המטרה שלנו היא לתת מענה לתחושות האלה שלהם – שהם לא צוידו בכלים או שהם חשופים לדין משמעתי או, חס וחלילה, לדין פלילי.
היו"ר יעקב מרגי
לא לחינם הדגשת רק את מערכת היחסים בין מנהל בית הספר לרשות המקומית. כשדיברנו על גמישות, חשוב לנו גם השיח עם המשרד.
לירון ספרד
בוודאי. אני רואה את המנהלים כחלק אינטגרלי מהמשרד; המנהלים זה המשרד. זה מה שקורה בשטח.
היו"ר יעקב מרגי
מתי הסתובבת בבתי הספר לאחרונה? מתי ניהלת שיחה בתוך בית הספר עם מנהל בית הספר?
לירון ספרד
לא מזמן העברתי הדרכה בתחום הניהול העצמי למנהליות - לעובדות הרשויות המקומיות. למזכירות, שהיום התפקיד שלהן מוגדר כמנהליות. אני מעביר להן קורסים באופן אישי ואני רואה את התגובות מהשטח.
רחל אלניר
גם אני עושה אותו דבר.
לירון ספרד
ויש דברים שדורשים תיקון, והם מעלות את הקשיים. הן אומרות: לפעמים יש לי קושי להגיד משהו למנהל. אנחנו צריכים למצוא דרך לתת מענה לדברים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
רחל, יש לך מה להוסיף?
רחל אלניר
קודם כול, תענה לאסף לגבי מה שרצית, וגם אני אענה לאסף.
שמואל טרייסטר
אני רכז כלכלי של המינהלת. שאלת, אסף, לגבי המעקב אחרי הנתונים, ללמוד מהם דברים. חשוב להגיד שזה מאגר חדש יחסית. אנחנו בונים אותו בשנה האחרונה ועדיין לומדים בדיוק מה אפשר להפיק ממנו.
היו"ר יעקב מרגי
במצגת יש לכם את הפרק של הבקרה.
שמואל טרייסטר
נכון, זה חלק מהבקרה שלנו. גם חלק מהדברים שביקשת מאתנו בשביל המסמך שהוצאת לימדו אותנו דברים, ונמשיך לפתח את זה ולראות.
היו"ר יעקב מרגי
אין לך הרבה זמן, לאור ההתחייבות. עורך דין לירון, הכנס הזה לא ארוך כל כך, והתחייבנו. אין לכם הרבה זמן, אתם צריכים להתכנס לעבודה כי אני כבר הולך לקבוע תאריך לדיון.
לירון ספרד
תזכיר החוק, המטרה שלו היא להסדיר את כל נושא ניהול החשבונות בבתי הספר, ובין היתר, הוא מתייחס גם לתכנים של הניהול העצמי ותחומי האחריות שאפשר להוציא בהם כספים.
היו"ר יעקב מרגי
נדרוש שם את הפיקוח והבקרה.
לירון ספרד
יחד עם החוק אנחנו רוצים גם להוציא תקנות שירחיבו. הרי בחקיקה הראשית לא נכנסים לכל התחומים ולכל הליווי, אבל גם נושאים של הבקרה, בין היתר, אנחנו רוצים להביא לידי ביטוי בתקנות. לגבי נושא התוכניות, מה שחברי הכנסת יונה וכהן ציינו לגבי הגמישות, אני רוצה להזכיר שבית הספר יכול לממן מהתקציב של בית הספר בחשבון הניהול העצמי תוכניות חינוכיות במקום תל"ן או ביחד עם תל"ן. דיברו קודם על מתמטיקה - זה במסגרת האחריות הפדגוגית והעניין שבית הספר מבין מה הצרכים – אם בית הספר חושב שהוא רוצה לחזק את תחום המתמטיקה או תחום הדרמה, הוא יכול להגדיר כחלק מתוכנית הלימודים שיעור דרמה שבית הספר עצמו מממן מכספי הניהול העצמי. כלומר, בית הספר יכול לממן מתקציבי הניהול העצמי תוכניות חינוכיות וגם שיעורים במקום תל"ן, במקום כסף של תל"ן.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מחזיר אותי לתחילת הדיון, אני לא רוצה. רחל, בבקשה.
רחל אלניר
רציתי להתייחס לאסף. דיברת על נושא ההנחיות המתנ"ה, שסותרות קצת את הגמישות. אני רוצה לתרגם את מה שאתה אומר. אתה אומר שאם בית ספר מקבל את סך שעות האורך שלו, אין לו עודפים נוספים - - -
אסף וינינגר
העודפים קטנים מה-25%.
רחל אלניר
או עודפים קטנים, הוא לא יכול לשחק שם – אני מדברת על בתי הספר היסודיים, לא על החטיבות ששם זה סיפור אחר. בעיקרון, כהנחת יסוד – אתה צודק. אבל אפשר לממש את הגמישות הזאת בעיקר בבתי ספר שמקבלים את התקצוב הדיפרנציאלי. בית ספר שמקבל תקצוב דיפרנציאלי פתאום מגלה שיש לו 100–150 שעות נוספות, שלא היו לו בתחילת הדרך. בתי הספר מקבלים עכשיו את שלב ה-75% מתוך התקצוב הדיפרנציאלי, אז שם יכולת הגמישות יותר גדולה. בבתי ספר חזקים, ששם יש להם פחות שעות ויכולת הגמישות שלהם היא קטנה יותר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה בא להם מיכולות אחרות. אני אומר לך בכנות: אין ספק שיש פה פרמטרים מאזנים, אבל עדיין יש לנו בקצוות פער של סכום מסוים, איזושהי יתרה של אי-ביצוע בחלשות. אלה דברים שאנחנו עדים להם.
רחל אלניר
חבר הכנסת מאיר כהן לא נמצא כאן, אבל חייבים לראות את הניהול העצמי עם התקצוב הדיפרנציאלי ביחד.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אסף וינינגר
אבל הגמישות הפדגוגית דיברה על 25% משעות התקן, לא רק משעות - - -
רחל אלניר
נכון, אז הסברתי את זה, פחות או יותר.
היו"ר יעקב מרגי
אורה חכם, בבקשה.
אורה חכם
אני, כוועד ציבורי למען שוויון הזדמנויות בחינוך, מברכת על זה אבל אני רוצה לשאול שאלה. אני קוראת שאתם נותנים 200 לתלמיד ללמ"ס החלשים, ואתם נותנים אחר כך תקציב שנתי לכל תלמיד 140 שקל. אני אומרת שעיקרון מנחה חייב להיות היום - לאור התקופה שלנו, לאור זה שיש מיליון תלמידים חלשים בבתי הספר - שבמקום 140 שקל לכולם תעשו לפי המצב שקיים במשק, שבערך שליש יש השקעה כוללת בבתי הספר החלשים מכל המקורות, לעומת שלושה שלישים בבתי ספר מבוססים. אני מציעה שבמקום 140 שקל לכל תלמיד תיקחו את הסכום הכולל הזה ותחלקו אותו לבתי הספר החלשים. זאת הצעה; אני מתייחסת אליה מאוד ברצינות, כי עיקרון מנחה צריך להיות אצלכם לשוויון הזדמנויות בחינוך. אי אפשר סתם מדיבורים לעשות שוויון.

אני גם מברכת את השלטון המקומי, שזו פעם ראשונה - שאני לפחות שומעת - בריש גלי אומר שאין לו שום התנגדות לתקצוב דיפרנציאלי, אלא הוא בעד תקצוב דיפרנציאלי, רק על חשבון הממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
תמיד אמר את זה. נכון.
אורה חכם
אז הייתי רוצה שתאמצו את העיקרון המנחה הזה וכשאתם דנים – ויש לכם הרבה מה לדון – מול משרד החינוך, כל דבר שבא לדיון, זה יהיה לנר לעיניכם איפה התקצוב הדיפרנציאלי בא לידי ביטוי. אני בטוחה שיש לכם כוונות טובות, אבל תיישמו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. נאה ויאה לאורה שהיא עקבית בעניין הזה, של צמצום פערים בחינוך. זה המוטו, זה הדגל והיא מביאה מהניסיון האישי שלה. בבקשה, יוסי יונה, לפני סיכום.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הערה לחגית גליקמן: מבחינתי, הדבר הכי שערורייתי שאפשר להגיד זה שכאשר בוחנים תוכנית של ניהול עצמי לא בוחנים אותה בהקשר של פערים והישגים של החינוך, כי על כך אפשר להגיד במשפט אחד: מערכת החינוך, לשם מה התכנסנו אם לא לשם שיפור הישגיהם של התלמידים, אם כאזרחים עתידיים, כאנשים שאמורים להשתלב באופן מיטבי בשוק העבודה הישראלי? לעשות תוכנית ולהעריך אותה באופן בלתי תלוי בהישגי התלמידים, בכל מדד שתבחרו - אם הבנתי אותך נכונה, אם אלה הם דברייך; ואם לא - אני מצטער שסתם אני פונה אלייך. אבל אם באמת את אומרת שאין קשר בין הדברים הללו – זה שערורייתי.
חגית גליקמן
לא, לא אמרתי - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
או לא בודקים את הזיקה בין שני הדברים הללו.
חגית גליקמן
בוודאי שבודקים את הזיקה, אני יכולה לספר לך על זה יותר מאוחר. בוודאי ששיפור בהישגים הלימודיים וצמצום פערים לימודיים בין התלמידים הם בבדיקה של כל תוכנית רחבת היקף, רק אמרתי שהתוכנית עצמה לא שמה כיעד את צמצום הפערים. למשל, תוכנית התקצוב הדיפרנציאלי – זו המטרה שלה, אז בוודאי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם המטרה היתה צמצום פערים, היתה בוחנת את צמצום הפערים. זו לא המטרה.
חגית גליקמן
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אני מסכם את הדיון. הוועדה שמעה ושוב העלתה את הסוגיות שקשורות לניהול העצמי. הוועדה רשמה בפניה את התחייבות היועץ המשפטי - - -
לירון ספרד
כוונת - - -
היו"ר יעקב מרגי
הצהרת הכוונות של היועץ המשפטי של משרד החינוך, שכבר במהלך כנס קיץ זה יובא תזכיר החוק לשלב חקיקה מוגמר. לכן אני קובע דיון, בהתייחס לזה שאורכו של הכנסת הזה הוא כחודשיים נטו, 40 יום מהיום. קחו את זה כתאריך יעד, תתחילו לעבוד ותביאו את זה. זה לא פיילוט שהיינו מצטמצמים בו ואומרים שהוא יכול להימשך. זה כבר לא פיילוט, כמעט כל מערכת החינוך עובדת כך, כשחלק מהדברים לא מוסדרים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

קוד המקור של הנתונים