ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/05/2017

חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 401

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י"ד באייר התשע"ז (10 במאי 2017), שעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 22) (מטרות כספי היטל הטמנה), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

יעל כהן-פארן
מוזמנים
גיא סמט - סמנכ"ל שלטון מקומי, המשרד להגנת הסביבה

גוש יהושוע פדרסן - עו"ד, המשרד להגנת הסביבה

גיל ליבנה - ראש מועצת שוהם, מרכז השלטון המקומי

הילה זהבי - כלכלנית, מרכז השלטון המקומי

קרנית גולדווסר - יועצת לאיכות וסביבה, מרכז השלטון המקומי

מירה סלומון - מנהלת מח' משפט, מרכז השלטון המקומי

מאיה קרבטרי - מנהלת תחום סביבה וקיימות פורום ה - 15, מרכז השלטון המקומי

זאב גבאי - סגן לעיומ"ש, עיריית ירושלים

ינון נסימיאן - מתמחה, עיריית ירושלים

עופר בוגין - מנכ"ל גרינט

אסף רוזנבלום - מנהל מחלקה משפטית, אדם טבע ודין

לירון אדלר - מחלקה מדעית, אדם טבע ודין

יהושע שלמה זוהר - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע''מ), מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה

הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 22) (מטרות כספי היטל הטמנה), התשע"ז-2016, מ/1089
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין. אתם רוצים שנפסיק לתמוך ברשויות בכסף הזה. אני שואל.
גיל ליבנה
אני רוצה לומר לך שמתוך ה-35% שהיו בהוראת שעה בכל השנים האחרונות, אתה יודע כמה הלך לרשויות המקומיות מ-1 עד 4? בין 3% ל-4%.
היו"ר דוד אמסלם
לאן הלך השאר?
גיל ליבנה
השאר? מה שאתה לא רוצה. לא קשור - - -
היו"ר דוד אמסלם
גיא, אתה שומע מה הוא אומר? אתם לא תמכתם ברשויות.
גיל ליבנה
בין 3% ל-4% על פי דוחות של הקרן, ואני חבר הנהלת הקרן. אני אומר דברים באחריות. מעל 30% התפזרו ברחבי הארץ, לא לטיפול בפסולת, נקודה. לקישון, לאסבסט, ולמה לא.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה מעוגן בחוק שחייב לחזור, ולא חזר?
גיל ליבנה
לא חזר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מה אתה מציע לשנות כדי שזה יחזור?
גיל ליבנה
אני אומר לא להרחיב את המטרות האחרות. "האחרות" זה מה שאתה לא רוצה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא רוצים להרחיב, רוצים שזה יהיה ייעודי לשם.
גיל ליבנה
אבל המשרד רוצה להרחיב.
קריאה
ואנחנו פה לא ניתן.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
המשרד לא רוצה להרחיב, הוא אומר שזה יהיה כמו שהיה – 35%.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש עדיין אפשרות להגיש הסתייגויות? לא.
גיא סמט
אתייחס רק לנקודה הזאת. סייענו לרשויות, גם במגזר וגם באשכולות. יש אשכולות שסייענו להם. האשכולות מתוקצבים אצלנו ברבע מיליארד שקלים. הכסף הזה הוא לא מחזור, הוא לתשתיות ברשויות החלשות ביותר במדינת ישראל. באום בטין פרשנו 98 פחים טמונים. זה הכסף, משם הוא הגיע.
גיל ליבנה
הוא לא במטרה הראשית. אגב, ראש אגף בכיר במשרד לא יכול למסור כאן נתונים, עם כל הכבוד – אני חבר הנהלת הקרן, אני אומר דברים באחריות, לא אומר דבר שהוא לא נכון. מה שנאמר כאן לא היה במטרות האחרות. אם ימסרו פה דיווח מה נעשה במטרות האחרות, אני חושב שאדוני, שערותיו יסמרו איך לקחו כסף - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא נשאר לי הרבה, אבל - - - הבנתי. חשבתי שהווקטורים עובדים באופן הפוך בדיוק, בגלל שזאת היתה המטרה. כשניגשתי לנושא – גם ישבתי עם המנכ"ל – המטרה היתה להביא את זה למתקני הקצה. זה מה שעניין אותי. באו הרשויות והלחץ בא משם – אולי לא ממך, לא דיברת אתי, אבל יש לך יושב-ראש, יש ראשי ערים. אמרו: אין לנו פחים. למה? אמרתי: אם זה מה שהיה, לא ארע כרגע את מצבכם, ובגלל זה גם השארנו את זה כהוראת שעה, כדי שנוכל לתקן את זה לאן שאני חושב שצריך. דרך אגב, זו היתה גם עמדת המנכ"ל. הוא ראה את הדברים עין בעין אתי.

אבל אם אתה אומר שזה המצב, אין שום בעיה. אני מפסיק את הדיון כרגע, אקיים דיון ביניכם, בגלל שאני חייב שתהיה כאן קורלציה אתכם. אזמן פגישה עם יושב-ראש השלטון המקומי ואתך ועם יחיאל זוהר, שהוא גם חבר בקרן, וגם את מנכ"ל המשרד. נסכרן את הדברים ואחרי זה נתקדם. יש לנו זמן עד סוף השנה ממילא, זה לא לוחץ אותנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם אפשר להוסיף, לפני שאנחנו עורכים דיון נוסף בחוק, נעשה דיון על קרן הניקיון עם דיווח. אין שם שקיפות. עכשיו התחילו להוציא פרוטוקולים, אבל אין מושג מה שגיל אומר, אין לנו אפילו דרך להתמודד עם זה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
היה לנו דיון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא היה דיווח.
לירון אדלר
לא לגבי מדיניות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
היה לנו דיון ועדיין אין דיווח.
לירון אדלר
הנושא של המדיניות היה, אבל נושא של דיווח של, למשל, מה נעשה באמת עם המטרות - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הם מחויבים - - -
גיא סמט
יש דוחות כספיים, הכול מפורסם.
היו"ר דוד אמסלם
הכול בסדר - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
דוחות כספיים, צריך להיות רואה חשבון כדי לקרוא אותם. אנחנו רוצים דיווח מהותי.
גיא סמט
יש גם דיווח.
לירון אדלר
אנחנו גם מסכימים שהדיווח השנתי שמגיע הוא דיווח קצת חסר. אפשר היה לפרט בו יותר; אפשר היה לפרט יותר מה נעשה בכספים, מי קיבל הקצאה של כספים, כמה הוא מימש.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. בואו נסכם: כרגע אעצור את הדיון. אזמן פגישת עבודה עם הגורמים – יושב-ראש השלטון המקומי, יושב-ראש המועצות האזוריות, יושב-ראש ועדת איכות הסביבה של השלטון המקומי ושני הנציגים של השלטון המקומי בקרן עצמה, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה וגם גיא, היועץ המשפטי שלו.
מירה סלומון
אנחנו מבקשים גם את פורום ה-15.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך. אין לי מספיק כיסאות בחדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אולי משרד הפנים, כי העניין הוא שהם לא מתקצבים את איסוף הפסולת אז הם לוקחים מהקרן.
היו"ר דוד אמסלם
לא לא, לא קשור. אל תדאגי, הם לא יתקצבו פתאום. כשמביאים עוד גורם הוא מפריע. נסנכרן את העניין הזה. כרגע המצב הוא שיש לנו עד סוף השנה ובישיבה הבאה שנעשה, בעזרת ה', נפתח בדיווח.
גיא סמט
לגבי לוחות הזמנים, נכון שההוראה פגה בסוף השנה אבל בינתיים אנחנו רוצים להקצות עוד כספים. אפילו אישרנו בהנהלה את הכספים, יש קולות חדשים.
היו"ר דוד אמסלם
גיא, הבנתי הכול. לא נעשה את הדיון בעוד שמונה חודשים, אל תדאג. מבחינתי מנהלת הוועדה תקבע את ישיבת העבודה כבר לשבוע הבא או לעוד שבועיים ומיד אחרי זה נקבע את הישיבה.

תודה, רבותי, שיהיה לנו המשך יום טוב. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:53.

קוד המקור של הנתונים